Home » [Update] Vocabulary: รวมศัพท์ลักษณนามในภาษาอังกฤษ | จำนวนนับ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] Vocabulary: รวมศัพท์ลักษณนามในภาษาอังกฤษ | จำนวนนับ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

จำนวนนับ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ลักษณนาม คือ คำนามที่ใช้เพื่อแสดงรูปลักษณะและชนิดของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นนามนับได้จะสามารถนับจำนวนได้เลย แต่สำหรับนามนับไม่ได้จะนับจำนวนตามภาชนะที่ใส่ หรือตามจำนวนหน่วยการวัด ชั่ง ตวง ซึ่งได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

a spoonful of… = ช้อน

honey (น้ำผึ้ง)
medicine (ยา)
ice cream (ไอศกรีม)
sugar (น้ำตาล)

Ex. I want a spoonful of ice cream.
     (ฉันต้องการไอศกรีมสักช้อนนึงน่ะ)

a bar of… = แท่ง ท่อน ก้อน

chocolate (ช็อกโกแลต)
gold (ทอง)
soap (สบู่)

Ex. We had a bar of gold stolen.
     (เราถูกขโมยทองหนึ่งแท่ง)

a drop of… = หยด

blood (เลือด)
oil (น้ำมัน)
water (น้ำ)

Ex. There is not a drop of water left.
     (ไม่มีน้ำเหลือสักหยด)

a glass of… = แก้ว / a bottle of… = ขวด

milk (นม)
water (น้ำ)
beer (เบียร์)
wine (ไวน์)
cola (โคล่า)
soda (โซดา)

Ex. Get me a glass of milk.
     (ขอนมให้ฉันสักแก้ว)

a cup of… = ถ้วย / a mug of… = เหยือก / a pot of… = หม้อ

coffee (กาแฟ)
tea (ชา)
cocoa (โกโก้)
hot water (น้ำร้อน)

Ex. I drank two cups of coffee.
(ฉันดื่มกาแฟสองถ้วย)

a pitcher of… = เหยือก

water (น้ำ)
lemonade (น้ำมะนาว)
juice (น้ำผลไม้)

Ex. I want a pitcher of lemonade.
     (ฉันต้องการน้ำมะนาวหนึ่งเหยือก)

a barrel of… = ถัง

wine (ไวน์)
vinegar (น้ำส้มสายชู)
olive oil (น้ำมันมะกอก)
whiskey (วิสกี้)

See also  ผู้ชายฝรั่ง vs. ผู้ชายไทย ในสายตาสาวฝรั่งพูดไทย | นัดคุย EP.15 Nat Talk with Chloe Starquinn | วิธี ฝึก ภาษา อังกฤษ ด้วย ตัว เอง

Ex. I bought a barrel of wine.
     (ฉันซื้อไวน์หนึ่งถัง)

a gallon of… = แกลลอน / a liter of… = ลิตร

milk (นม)
wine (ไวน์)
oil (น้ำมัน)
orange juice (น้ำส้ม)
water (น้ำ)

Ex. He drinks 2 liters of milk a day.
     (เขาดื่มนมวันละ 2 ลิตร)

a bag of… = ถุง (กระดาษ หรือ พลาสติก)

flour (แป้ง)
sugar (น้ำตาล)
oats (ข้าวโอ๊ต)
beans (ถั่ว)
popcorn (ข้าวโพดคั่ว)

Ex. I bought two bags of popcorn.
     (ฉันซื้อข้าวโพดคั่วสองถุง)

a sack of… = กระสอบ

flour (แป้ง)
rice (ข้าว)
corn (ข้าวโพด)
wheat (ข้าวสาลี)

Ex. Please buy a sack of rice.
     (ช่วยซื้อข้าวให้หนึ่งกระสอบนะ)

a tin, a box… = กระป๋อง, กล่อง

pasta (พาสต้า)
bean (ถั่ว)
cookies (คุกกี้)
crackers (แครกเกอร์)

Ex. The children ate two tins of beans.
     (เด็ก ๆ กินถั่ว 2 กระป๋อง)

a carton of … = กล่อง

eggs (ไข่)
milk (นม)
yogurt (โยเกิร์ต)
soup (ซุป)

Ex. Give me a carton of milk.
     (ขอนมกล่องนึง)

a plate of… = จาน

cookies (คุกกี้)
food (อาหาร)
rice (ข้าว)

Ex. He ate three plates of rice.
     (เขากินข้าวสามจาน)

a bowl of… = ชาม

cereal (ซีเรียล)
fruit (ผลไม้)
soup (ซุป)

Ex. My brother usually eats a bowl of cereal for breakfast.
     (น้องชายของฉันกินซีเรียลหนึ่งชามเป็นประจำสำหรับมื้อเช้า)

a pound of / a kilo of… = ปอนด์ / กิโล

meat (เนื้อ)
apples (แอปเปิ้ล)
onions (หัวหอม)
potatoes (มันฝรั่ง)
coffee (กาแฟ)

Ex. Give me half a kilo of apples.
     (เอาแอปเปิ้ลครึ่งกิโลค่ะ)

a slice of… = แผ่น

bread (ขนมปัง)
meat (เนื้อสัตว์)
cheese (ชี้ส)

Ex. Mother put two slices of bread in the toaster.
     (แม่ใส่ขนมปังสองแผ่นในเครื่องปิ้งขนมปัง)

a roll of… = ม้วน

tape (เทป)
toilet paper (กระดาษชำระ)

Ex. Do you have a roll of toilet paper?
     (คุณมีกระดาษชำระสักม้วนไหม?)

a piece of… = ชิ้น, อัน, ใบ, เรื่อง

advice (ข่าวสาร, ข้อมูล)
furniture (เฟอร์นิเจอร์)
luggage (กระเป๋าเดินทาง)

Ex. There is a limit of two pieces of luggage for each passenger.
     (จำกัดกระเป๋าเดินทางสองใบต่อผู้โดยสารแต่ละคน)

a tube of… = หลอด

toothpaste (ยาสีฟัน)
adhesive (กาว)

Ex. Please buy a tube of toothpaste.
     (ช่วยซื้อยาสีฟันให้หลอดนึงสิ)

ข้อสังเกต: เมื่อต้องการให้เป็นพหูพจน์ จะเติม s/es ที่ภาชนะหรือหน่วยวัด นามนับไม่ได้หลัง of คงเดิม แต่ถ้าเป็นนามนับได้คำนามหลัง of จะเติม s/es ด้วย เช่น
              He ate three plates of rice.
              I’d like two kilos of onions.

See also  ประธานเอกพจน์ พหูพจน์อย่างง่าย | เอกพจน์ พหูพจน์ ภาษาอังกฤษ

 

[Update] นับเลขภาษาอังกฤษ และชนิดของตัวเลข | จำนวนนับ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการนับเลขภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษในส่วนอื่น ๆ ต่อไป เพราะชีวิตคนเราต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อย เช่นกัน การบอกเวลา การบอกราคาสินค้า การบอกจำนวนต่าง ๆ ของสิ่งของ หรือการบอกวันที่ ลำดับที่ต่าง ๆ วันนี้เรามาเริ่มเรียนการนับเลข ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ชนิดตัวเลขในภาษาอังกฤษกันค่ะ

วิธีการนับเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

ตัวเลขในภาษาอังกฤษมี 2 ชนิดคือ

  • ตัวเลขจำนวนนับ Cardinal Numbers  เช่น 1 (one), 2 (two), 3(three), 4(four)
  • ตัวเลขลำดับที่  Ordinal Numbers  เช่น 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 4th (fourth)

วิธีการใช้ตัวเลขแบบจำนวนนับ

  • ใช้นับสิ่งของ   เช่น   There are three apples in the basket.
  • ใช้บอกอายุ   เช่น   My son is thirteen years old.
  • ใช้บอกเบอร์โทรศัพท์  เช่น My mobile number is two-tw0-one-six-nine-six.
  • ใช้บอกปีพ.ศ. เช่น  He was born in nineteen eighty-five.

ตัวเลข
นับเลขภาษาอังกฤษ

1
one

2
two

3
three

4
four

5
five

6
six

7
seven

8
eight

9
nine

10
ten

11
eleven

12
twelve

13
thirteen

14
fourteen

15
fifteen

16
sixteen

17
seventeen

18
eighteen

19
nineteen

20
twenty

21
twenty-one

22
twenty-two

23
twenty-three

30
thirty

40
forty

50
fifty

60
sixty

70
seventy

80
eighty

90
ninety

100
one hundred

101
one hundred and one

200
two hundred

1000
one thousand

1,000,000
one million

10,000,000
ten million

วิธีการใช้ตัวเลขแบบลำดับที่

หลักการง่าย ๆ คือ การเติม -th ไปที่ด้านหลังของตัวเลข แต่ก็มีตัวเลขบางตัวที่ต้องใช้คำเฉพาะ เช่น  the first – ลำดับที่หนึ่ง  the second – ลำดับที่สอง the third – ลำดับที่สาม

ใช้บอกวันที่ เช่น His birthday is on the 14th of April. (the fourteenth of april)

ใช้บอกลำดับขั้น เช่น Miami bull came second in the NBA league last year.

ใช้บอกชั้นของตึก เช่น Her room is on the nineth floor.

วิธีการเขียน
คำอ่านลำดับตัวเลข

1st
the first

2nd
the second

3rd
the third

4th
the fourth

5th
the fifth

6th
the sixth

7th
the seventh

8th
the eighth

9th
the ninth

10th
the tenth

11th
the eleventh

See also  สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics | การ เริ่ม ต้น ที่ ดี ภาษา อังกฤษ

12th
the twelfth

13th
the thirteenth

14th
the fourteenth

15th
the fifteenth

16th
the sixteenth

17th
the seventeenth

18th
the eighteenth

19th
the nineteenth

20th
the twentieth

21st
the twenty-first

22nd
the twenty-second

23rd
the twenty-third

24th
the twenty-fourth

25th
the twenty-fifth

26th
the twenty-sixth

27th
the twenty-seventh

28th
the twenty-eighth

29th
the twenty-ninth

30th
the thirtieth

40th
the fortieth

50th
the fiftieth

60th
the sixtieth

70th
the seventieth

80th
the eightieth

90th
the ninetieth

100th
the hundredth

101st
the hundred and first

1000th
the thousandth

(Visited 46,137 times, 3 visits today)


ตัวเลขแปลงร่างเป็นรูปสัตว์ | วาดตัวเลขเป็นรูปสัตว์ระบายสี | เรียนรู้ตัวเลข เรียนรู้สัตว์ภาษาอังกฤษ


มาดูกันว่าเลข 110 นั้นจะแปลงเป็นสัตว์อะไรได้บ้าง และมาเรียนรู้ตัวเลข กับเรียนรู้ชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษกับโจเซฟกันค่ะ
Drawi and Coloring Animals With Numbers | Learn Number 110 | Learn Animals Names
กดติดตาม และกดสัญลักษณ์เตือนรูปกระดิ่ง เพื่อที่จะได้รับชมวีดีโอใหม่ๆ ก่อนใคร
SUBSCRIBE https://goo.gl/y0ye6l
เพลย์ลิสอื่นๆ ที่น่าสนใจ
สนุกและเรียนรู้ด้วยพยัญชนะไทย กฮ
https://goo.gl/9QFZkL
สนุกและเรียนรู้ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
https://goo.gl/Kif9My
สนุกและเรียนรู้ด้วยลูกโป่ง
https://goo.gl/FKnCD1
สนุกและเรียนรู้ด้วยแป้งโดว์
https://goo.gl/Ur2PI8
สนุกและเรียนรู้ด้วยไข่เซอร์ไพรส์
https://goo.gl/HbWata
___
เรียนรู้ชื่อสัตว์ เรียนรู้ตัวเลข วาดรูป ระบายสี ชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษ ตัวเลขภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ตัวเลขแปลงร่างเป็นรูปสัตว์ | วาดตัวเลขเป็นรูปสัตว์ระบายสี | เรียนรู้ตัวเลข เรียนรู้สัตว์ภาษาอังกฤษ

วิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ l สอนนับเลขภาษาอังกฤษ


สอนวิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ ครับ
นับเลขภาษาอังกฤษ วิธีอ่านเลขภาษาอังกฤษ

วิธีอ่านตัวเลขหลักแสน ภาษาอังกฤษ l สอนนับเลขภาษาอังกฤษ

นับ 1 – 20 เป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ !!


นับ 120 เป็นภาษาอังกฤษกัน
ตัวใหญ่อ่านง่าย พร้อมคำอ่าน
120 นับ120 120ภาษาอังกฤษ ตัวเลขภาษาอังกฤษ

นับ 1 - 20 เป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ !!

เพลงนับเลข 1-100 / นับเลขภาษาอังกฤษ / Count number song


นับเลข 1100 ภาษาอังกฤษ one hundred number/Count number song
เพลงindysong indysongKids นิทานก่อนนอนindysong
ติดตามช่อง Indysong Kids https://www.youtube.com/user/indysong
แฟนเพจ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/IndysongKids
Playlist รวมผลงานของเราสำหรับน้องๆหนูๆ
🎼 เพลงและการ์ตูนความรู้สำหรับน้องๆ 🎼
เพลงเด็กอนุบาลดั้งเดิม ►► http://bit.ly/23Mlj6f
เพลงเด็กน่ารักแต่งใหม่ ►► http://goo.gl/ZrH7Xb
เพลงสอนลูกให้เป็นเด็กดี ►► https://goo.gl/cp2ovT
เพลงเด็กมีเนื้อเพลงคาราโอเกะ ►► https://goo.gl/RmQqoM
เพลงเด็กภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/C91x14
รวมเพลง ก.ไก่ ►► http://bit.ly/1YpnUlf
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/uWXeQo
รวมเพลงไก่กุ๊กๆ ►► https://goo.gl/TJ3vdB
รวมเพลง ABC คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ►► http://bit.ly/1Ta8ddX
สอนนับเลข คณิตศาตร์อนุบาล ►► https://goo.gl/pmmLNz
►►นิทานสำหรับเด็ก
นิทานสอนใจ https://goo.gl/Ni13Tj
นิทานอีสป นิทานสนุกๆ http://bit.ly/1VVlFrP
นิทานจากเพลงเด็ก https://goo.gl/FTYoCB
รวมนิทานน้องไข่เจียว https://goo.gl/LzChHu

เพลงนับเลข 1-100 / นับเลขภาษาอังกฤษ / Count number song

นับเลข1-10 นับเลข 1-10 นับ1-10 การ์ตูนคณิตศาสตร์


นับเลข110 นับ110 สอนนับเลข การ์ตูนคณิตศาสตร์ นับเลข 110 การ์ตูนสำหรับเด็ก การ์ตูนสำหรับเด็กอนุบาลและปอ1 สอนนับเลขแสนสนุกกับภาพวาดการ์ตูนโดยคนไทยเพื่อเด็กไทย การ์ตูนไทยเพื่อเด็กไทย

นับเลข1-10 นับเลข 1-10 นับ1-10 การ์ตูนคณิตศาสตร์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ จำนวนนับ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.