Home » [Update] Unless / IF Not | unless – NATAVIGUIDES

[Update] Unless / IF Not | unless – NATAVIGUIDES

unless: คุณกำลังดูกระทู้

Unless / IF Not

Unless means except if. We use unless to make an exception to something we say. Unless is often used in warnings, instead of unless it is possible to say if …. not.
a. Theresa can’t eat unless her mother lets her.
b. You can’t earn more money unless you work harder.
c. You can’t understand the lesson unless you listen carefully.

More Examples:

If you aren’t tired, let’s go out.
Let’s go out unless you are tired.

I will call the police or you will leave immediately.
Unless you leave immediately, I will call the police.

Ali must study harder or she won’t pass the final exam.
Ali won’t pass the final exam unless she studies harder.

If Not / Unless Conversion

You will stay home if you don’t come with us.
You will stay home unless you come with us.

You can’t win the lottery if you don’t buy a ticket dad.
You can’t win the lottery unless you buy a ticket dad.

I will trash your sandwich if you don’t want to eat it.
I will trash the sandwich unless you want eat it.

I am not going to the party if Carol is not going.
I am not going to the party unless Carol is going.

Check out our PDF eBooks

Hundreds of more printable worksheets and teaching materials

1. GrammarBank Exercises eBook ✔
2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔
3. Verb Tenses eBook ✔
4. Simple Tenses Exercises eBook ✔
5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔
6. Supplementary Tests eBook ✔
7. Conjunctions eBook ✔
8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔
9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔
10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔
11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔
12. Determiners PDF (28 Pages) ✔
13. My Best Friend 1 ✔
14. My Best Friend 2 ✔
15. My Best Friend 3 ✔
16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔

See also  [NEW] 100 ภาษาอังกฤษ ความหมาย ดีๆ สั้นๆ | ชื่อเท่ๆมีความหมาย - NATAVIGUIDES


1. GrammarBank Exercises eBook ✔2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔3. Verb Tenses eBook ✔4. Simple Tenses Exercises eBook ✔5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔6. Supplementary Tests eBook ✔7. Conjunctions eBook ✔8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔12. Determiners PDF (28 Pages) ✔13. My Best Friend 1 ✔14. My Best Friend 2 ✔15. My Best Friend 3 ✔16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔

▲▲▲▲▲▲▲

means except if. We use unless to make an exception to something we say. Unless is often used in warnings, instead of unless it is possible to say if …. not.a. Theresa can’t eat unless her mother lets her.b. You can’t earn more money unless you work harder.c. You can’t understand the lesson unless you listen carefully.If you aren’t tired, let’s go out.Let’s go out unless you are tired.I will call the police or you will leave immediately.Unless you leave immediately, I will call the police.Ali must study harder or she won’t pass the final exam.Ali won’t pass the final exam unless she studies harder.You will stay home if you don’t come with us.You will stay home unless you come with us.You can’t win the lottery if you don’t buy a ticket dad.You can’t win the lottery unless you buy a ticket dad.I will trash your sandwich if you don’t want to eat it.I will trash the sandwich unless you want eat it.I am not going to the party if Carol is not going.I am not going to the party unless Carol is going.

[NEW] Grammar: หลักการใช้ Unless ในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษ | unless – NATAVIGUIDES

Unless เป็นคำเชื่อม มีความหมายเช่นเดียวกับ if…not. คือ ถ้า…ไม่ หรือ ยกเว้นถ้า… จึงสามารถใช้แทน if…not ในประโยคเงื่อนไขเชิงปฏิเสธได้ทุกรูปแบบ โดยที่ if และ unless จะตามด้วย Present Tense, Past Tense หรือ Past Perfect Tense

หลักการใช้ Unless

1. ประโยคที่ตามหลัง unless จะเป็นอนุประโยคหรือประโยคย่อย (Subordinate clause) ซึ่งต้องมีประโยคหลัก (Main clause) ที่ทำให้ประโยคสมบูรณ์ เช่น

I’m going to leave here unless he comes.
(ฉันจะออกไปจากที่นี่ ถ้าเขาไม่มา)
I’m going to leave here. = ประโยคหลัก (Main clause)
he comes = อนุประโยค (Subordinate clause)

See also  คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เท่ๆ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

2. ถ้า unless มาก่อนประโยคหลักต้องมีเครื่องหมาย comma (,) ขั้นระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อย แต่ถ้าประโยคหลักเป็นประโยคแรกไม่ต้องใช้ comma เช่น

Unless you come now, I’m going to leave without you.
(ถ้าคุณไม่มาตอนนี้ ฉันจะออกไปโดยไม่มีคุณ)

I can’t help you unless you tell the truth.
(ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ ถ้าคุณไม่พูดความจริง)

3. unless เป็นคำแสดงเงื่อนไข (Conditional Word) เช่นเดียวกับ if จึงไม่ใช้ will หรือ would ในประโยคย่อยที่ตามหลัง unless

4. สามารถใช้ unless แทน if…not ในประโยคเงื่อนไขเชิงปฏิเสธได้ทุกรูปแบบ โดยตัด if…not ออกแล้วนำ unless มาไว้หน้าประโยค ส่วนคำอื่นในประโยคคงเดิม เช่น

If you not pay now, we can’t guarantee you a ticket. = Unless you pay now, we can’t guarantee you a ticket.
(ถ้าคุณไม่จ่ายตอนนี้ พวกเราก็ไม่รับประกันว่าคุณจะได้ตั๋วนะ)

5. ไม่ใช้ unless ในเรื่องที่เรารู้ว่าเป็นจริงอยู่แล้ว เช่น

Tom will drive if Mark can’t. (ทอมจะขับรถถ้ามาร์กขับไม่ได้)
เรารู้อยู่แล้วว่ามาร์กขับไม่ได้ ดังนั้นจะไม่พูดว่า Tom will drive unless Alex can’t.

ฉะนั้นในโครงสร้างของประโยคย่อยที่ตามหลัง unless จะเป็นประโยคบอกเล่าเสมอโดยมีความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น

I won’t go to the party unless Tom goes with me.
(ฉันจะไม่ไปงานปาร์ตี้ ถ้าทอมไม่ไปกับฉัน)

6. ใช้ unless เมื่อพูดถึงเรื่องที่จะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เช่น

Unless you work hard, I’m not going to pay you.
(ถ้าคุณไม่ตั้งใจทำงาน ฉันจะไม่จ่ายเงินคุณ) / อีกฝ่ายอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำงานก็ได้ มันยังไม่เกิดขึ้น

การใช้ Tense กับ Unless

Unless + Present Tense  (Unless + S + V.1) ใช้เมื่อพูดเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
I can’t buy a deluxe car unless I save more money.
(ฉันไม่สามารถซื้อรถหรูได้ ถ้าฉันไม่เก็บออมเงินให้มาก ๆ)

I’ll go out jogging unless it rains.
(ฉันจะออกไปวิ่งจ๊อกกิ้ง ถ้าฝนไม่ตก)

Unless + Past Tense (Unless + S + V.2)
They threatened to kill him unless he gave them the money.
(พวกมันขู่ว่าจะฆ่าเขา ถ้าเขาไม่ให้เงินพวกมัน)

Unless he was working late, he would be here.
(ถ้าเขาไม่ทำงานช้า เขาก็อยู่ที่นี่แล้ว)

I would not have bought these unless they were on sale.
(ฉันจะไม่ซื้อของเหล่านี้หรอกถ้าพวกมันไม่ลดราคา)

Unless + Past Perfect Tense (Unless + S + had + V.3)
Unless the train had broken down, we wouldn’t have transferred to a bus.
(ถ้ารถไฟไม่เสีย พวกเราก็ไม่เปลี่ยนไปรถบัสหรอก)

Tom wouldn’t have taken chemistry unless he had needed it.
(ทอมจะไม่ลงเรียนวิชาเคมี ถ้าเขาไม่ต้องการ)

 


VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2, VIẾT LẠI CÂU VỚI UNLESS CÁCH LÀM


Viết lại câu điều kiện loại 2, viết lại câu với unless Cách làm
Viết lại câu trong tiếng anh là một dạng bài các em lớp 5,6,7,8,9,10,11,12 thường gặp phải trong các kỳ thi hay trong các kỳ kiểm tra hết môn tiếng anh như học kỳ 1, học kỳ 2 luôn là nỗi ám ảnh với các bạn học sinh. Nhất là với dạng bài viết lại câu điều kiện loại 0,1,2,3 trong tiếng anh lại càng làm các bạn vất vả hơn.
Trong video chia sẻ đến các bạn cách viết lại câu điều kiện loại 1 với unless rất mong video sẽ giúp đỡ các bạn trong quá trình học tập tiếng anh.

Author: Anh Ngữ Nikko
Danh mục: Tiếng anh cơ bản, Ngữ pháp tiếng anh
Fanpage: https://www.facebook.com/anhngunikko/
website: http://anhngunikko.com/
viết_lại_câu_điều_kiện_loại_2, viết_lại_câu_với_unles, anh_ngữ_nikko

See also  [คำอ่าน+พินอิน] 说一句我不走了 | แปล ภาษา ที่ ถูก ต้อง ที่สุด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

VIẾT LẠI CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2, VIẾT LẠI CÂU VỚI UNLESS CÁCH LÀM

I Will Die Unless I Get New Boyfriend


Check out our channels in your favorite language
Spanish https://bit.ly/3ljA5lO
German https://bit.ly/2QnDRfw
French https://bit.ly/2QqWbV6
Our second channel
Story Time Animated 2 https://bit.ly/34E34uR

I Will Die Unless I Get New Boyfriend

[Vietsub] Under – Alex Hepburn (Cover Mellixceil)


[Vietsub] Under - Alex Hepburn (Cover Mellixceil)

شرح Unless في اللغه الانجليزيه وأمثله عليها


اختبر نفسك وحل الـ Quiz من هنا : https://goo.gl/HbEnuH
درس حالات If من هنا :
https://www.youtube.com/watch?v=3yBK_an3aDA
أهلا بك في درس جديد من دروس اونلاين , ان شاء الله النهاردا هنتكلم عن Unless .
Unless من الحاجات السهله جداااااا واللي في نفس الوقت بتلغبط ناس كتييييير جدا ودايما تيجي في الامتحانات
النهاردا هنحاول نوضح معني واستخدام Unless والاهم هو حل أمثله متعدده للتوضيح
ملخص الشرح :
Unless = If not

بس كدا 🙂
Unless بتيجي بمعني \” لو لم \” كنفي لـ If ومثال علي الموضوع دا :
If you don’t give me money , I won’t help you
ومطلوب نستخدم Unless….. هيبقي الحل اننا بنحذف If وبنحذف النفي المتمثل في \” don’t \” ويصبح الحل
Unless you give me money , I won’t help you
والمهم جدا ان تكون الجملتين لهما نفس المعني \” لو لم تعطني المال , لن اساعدك \”
وبدون رغي كتير شوف الدس
صفحتنا علي فيسبوك:
http://www.facebook.com/droosonline
وهذا الايميل الشخصي لي:
[email protected]
وهذا هو موقعنا:
http://www.droosonline.com

شرح Unless في اللغه الانجليزيه وأمثله عليها

Difference Between Unless Vs Until | Unless Vs Until Explanation, Usage and Exercise


👉Previous Video:https://www.youtube.com/watch?v=8JepTsFAkbk
👉Next Video: https://www.youtube.com/watch?v=xjVm9uTvyb0
✔️📚👉 Watch Full Free Course: https://www.magnetbrains.com
✔️📚👉 Get Notes Here: https://www.pabbly.com/out/magnetbrains
✔️📚👉 Get All Subjects playlists: ​https://www.pabbly.com/out/allvideosplaylist
=======================================================
✅ In this video,
✔️ Subject: English
✔️ Topic Name: What’s The Difference Unless Vs Until?
✔️ Topics Covered in This Video: What’s The Difference Unless Vs Until; Explanation, Usage and Exercises
=======================================================
📢 🔥 Available (Kindergarten to 12th) all Video Subject wise Playlist https://www.pabbly.com/out/allvideosplaylist
Why study from Magnet Brains?
Magnet Brains is an online education platform that helps gives You NCERT/CBSE curriculum based free full courses from Kindergarten to Class 12th so that you can perform well in any and all exams you give in your academic career.
👉 Contact us 🤑🤑
➡️ Connect with us : [email protected]
➡️ Website : https://www.magnetbrains.com/
➡️ Subscribe to us on YouTube: http://www.youtube.com/channel/UC3HS6gQ79jjn4xHxogw0HiA?sub_confirmation=1
➡️ Facebook : https://www.facebook.com/groups/MagnetBrains/

Difference Between Unless Vs Until | Unless Vs Until Explanation, Usage and Exercise

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ unless

Leave a Reply

Your email address will not be published.