Home » [Update] Pronoun คือสรรพนามทั้ง 9 ไง มีอะไรบ้าง และใช้ยังไง มาดูหลักการใช้กันเลยดีกว่า… | คํา สรรพนาม ป 6 – NATAVIGUIDES

[Update] Pronoun คือสรรพนามทั้ง 9 ไง มีอะไรบ้าง และใช้ยังไง มาดูหลักการใช้กันเลยดีกว่า… | คํา สรรพนาม ป 6 – NATAVIGUIDES

คํา สรรพนาม ป 6: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

pronoun คือคำสรรพนาม เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นแหล่ะ มีอะไรบ้าง และใช้ต่างจากภาษาไทยไหม ขอสรุปสั้นตรงนี้ว่าคำสรรพนามในภาษาอังกฤษบางชนิดก็ใช้ต่างกับของไทยเรา ซึ่งมีอะไรบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกัน มาเรียนรู้พร้อมกันไปเลยครับ

Pronoun ก็คือ คำสรรพนาม ดังที่เกริ่นบอกไปแล้วในเบื้องต้น

คำสรรพนาม มีหน้าที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำอีก เช่น

จากประโยคด้านบ้าน คำนามก็คือ แมว เราจะเห็นได้ว่า ถ้าใช้แมว อย่างเดียวประโยคมันก็จะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็น

พอเราเอาสรรพนามไปแทนคำนาม จะเห็นได้ว่ามันดูดีขึ้นมาทันทีเลย

สรุปได้ว่า คำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมานั่นเอง

ก่อนอื่นมาดูตารางนี้ก่อนเลยครับ เป็นตารางคำสรรพนามพื้นฐานที่เราท่องกัน

จากตารางด้านบน เขาทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการท่องจำกัน ซึ่งช่องที่ 3 ไม่ใช่สรรพนามนะครับ เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

คำสรรพนามมีกี่ประเภทกันแน่ บ้างบอกว่า 7 บ้างว่า 8 แล้วบ้างก็ว่า 9 ก็มี จะมีกี่อันก็ไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาดอก ใครว่า 7 ก็ไปดูสิว่ามีอะไรบ้าง ใครว่า 8 หรือ 9 ก็ไปดูสิว่าอันไหนที่มันเพิ่มขึ้นมา ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างคำสรรพนามทั้ง 9 อันแล้วกัน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่า

There are two cats. Each has black spots.

each, neither, either

Who is that man?

who, whom, what, where, when, why

Nobody can do it for you.

nothing, none

no one

anything, anybody,

This is my dad.

this, that, these, those

The book that you gave me was really boring

, that, which,

who, whose, whom, where, when

We fight each other.

each other, one another

myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves

That white bike is mine .

mine, yours, his, hers, ours, theirs

I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them

Personal Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่  แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยๆคือ

  • subject pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
  • object pronoun คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

Subject Pronoun
Object Pronoun
Meaning

I
me
ฉัน

You
you
คุณ

We
us
พวกเรา

They
them
พวกเขา, พวกมัน

He
him
เขา

She
her
หล่อน

It
it
มัน

Table of Contents

♦ ตัวอย่างประโยค

He like dogs. เขาชอบหมา

She love cats. หล่อนรักแมว

I am a student. ฉันเป็นนักเรียน

2. Possessive Pronoun (สามีสรรพนาม)

Possessive Pronoun คือ สามีสรรพนาม หรือ คำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ได้แก่ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours

มาดูตารางเปรียบเทียบกับ Possessive Adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) กันนะครับ

Possessive Adjective
Possessive Pronoun
Meaning

my
mine
ของฉัน

your
yours
ของคุณ

our
ours
ของพวกเรา

their
theirs
ของพวกเขา

his
his
ของเขา

her
hers
ของหล่อน

its
its
ของมัน

♦ ตัวอย่างประโยค

This pen is mine. ปากกาด้ามนี้คือของฉัน

Yours is white but mine is green.  ของคุณสีขาวแต่ของฉันสีเขียว

That cat is his. แมวตัวนั้นคือของเขา

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติม Possessive Pronoun

3. Reflexive Pronouns (สรรพนามสะท้อนตัวเอง)

Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้บอกการกระทำว่าทำเอง หรือทำเพื่อตัวเอง มักแปลว่า เอง หรือ ด้วยตัวเอง จะเป็นตัวใครก็ขึ้นอยู่กับคำสรรพนามนั้นๆ

Possessive Adjective
สรรพนามสะท้อน
meaning

my
myself
ฉันเอง

your
yourself
คุณเอง

our
ourselves
พวกเราเอง

their
themselves
พวกเขาเขา, พวกมันเอง

his
himself
เขาเอง

her
herself
หล่อนเอง

its
itself
มันเอง

♦ ตัวอย่างประโยค

I cook dinner for myself. ฉันทำอาหารเย็นเพื่อตัวเอง

She cut herself. หล่อนทำมีดบาดเอง

We wash the car ourselves. พวกเราทำความสะอาดรถเอง

4. Reciprocal 

Pronoun (สัมพันธสรรพนาม)

Reciprocal Pronoun คือ สรรพนามที่แสดงความสัมพันธ์ต่อกันและกัน หมายความว่า พวกเขากระทำต่อกันอย่างไร ได้แก่ each other, one another

♦ ตัวอย่างประโยค

Jo and Jane love each other. โจและเจนเขารักกัน

The love one another. พวกเขารักกัน

5. Relative Pronoun (ประพันธสรรพนาม)

Relative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้ทั้งแทนคำนาม และเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน  ได้แก่  who, whose, whom, where, when, that, which

♦ ตัวอย่างประโยค

The man who came here yesterday is my dad.
ผู้ชายคนที่มาที่นี่เมื่อวาน คือพ่อของฉัน

That is the bike that Sam bought from the Big Bike Store.
นั่นคือจักยานคันที่แซมซื้อจากร้านบิ๊กไบค์

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติม Relative Pronoun

6. Definite Pronoun (นิยมสรรพนาม)

บ้างเรียกว่า Demonstrative Pronoun หรือ Definite Demonstrative Pronoun หมายถึง คำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเลย ได้แก่ this, that, these, those

♦ ตัวอย่างประโยค

This is a cat. นี่คือแมว

That is a dog. นั่นคือหมา

These are cats. เหล่านี้คือแมว

Those are dogs. เหล่าโน้นคือหมา

7. Indefinite Pronoun (อนิยมสรรพนามไม่เจาะจง)

In definite Pronoun คือ สรรพนามที่ไม่เจาะจง ซึ่งตรงกันข้ามกับ definite pronoun ได้แก่
everyone, everybody, everything, everywhere
someone, somebody, something, somewhere
anyone, anybody, anything, anywhere
no one, nobody, nothing, nowhere
none, one, another, both, few, some, others, many, most,   all etc..

♦ ตัวอย่างประโยค

Everyone is happy. ทุกคนมีความสุข

Someone stole my money. บางคนโขมยเงินฉัน

Anyone can join the club. ใครๆก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้

Only a few have bikes. มีสี่ห้าคนเท่านั้นที่มีจักรยาน

8. Interrogative Pronoun (ปุจฉาสรรพนาม)

Interrogative Pronoun คือ สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม ได้แก่ who, whom, what, where, when, why, which, whose, whatever, whatsoever, whichever, whoever, whosoever, whomever, whomsoever, whosever

♦ ตัวอย่างประโยค

Who is this? นี่คือใคร

What is that? นั่นคืออะไร

Where are you? คุณอยู่ไหน

When is your birthday? วันเกิดของคุณเมื่อไหร่

9. Distributive Pronoun (วิภาคสรรพนาม)

Distributive Pronoun คือ คำสรรพนามที่แสดงการจำแนก ซึ่งบางตำราจะผนวกรวมกับ Indefinite pronoun คำนามในหมวดนี้คือ each, neither, either

♦ ตัวอย่างประโยค

There are ten boys in the class. Each is lovely.
มีนักเรียน 10 คนในห้องเรียน แต่ละคนน่ารัก

I have two dogs. Neither can bark.
ฉันมีหมาสองตัว ไม่มีตัวไหนเลยเห่าเป็น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท เราเรียนรู้ไว้เพื่อประดับเป็นความรู้นะคับ ไม่ต้องเถียงกันว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง เพราะมีหลายสำนัก แต่ละสำนักอ้างอิงไม่เหมือนกัน

[Update] | คํา สรรพนาม ป 6 – NATAVIGUIDES


Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be

Rachel Hollis

(3.5/5)

Free(คลิปเต็ม) กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค | ฟังหูไว้หู (11 พ.ย. 64)


ฟังหูไว้หู | 11 พ.ย. 64 On Air
จับตาเศรษฐกิจสหรัฐฯ เงินเฟ้อพุ่ง , เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 , 10 วัน ต่างชาติเข้าไทย 3 หมื่น คนติดโควิด 35 คน , กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค , เว็บศาลรัฐธรรมนูญถูกแฮก เปลี่ยนชื่อเว็บ ขึ้นเพลงความหมายลบ , เป้าหมายยุบพรค กำจัด \”ก้าวไกล เพื่อไทย\” , ไทยฉีดวัคซีนได้เร็วกว่าแผน คาดทะลุ 100 ล้านโดส ก่อนสิ้นปี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

(คลิปเต็ม) กกต. จ่อคัดคำวินิจฉัยศาล รธน. ประกอบพิจารณายุบพรรค | ฟังหูไว้หู (11 พ.ย. 64)

ภาษาไทย ป ๖ ชั่วโมงที่ ๗ เรื่อง คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามถาม


ภาษาไทย ป ๖ ชั่วโมงที่ ๗ เรื่อง คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามถาม

คำนามและความหมาย – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3


ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE
วีดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับ
มาศึกษา การใช้ คำนาม และความหมาย ของคำนาม
คำนาม หมายถึง

บทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์ วิชา ภาษาไทย ป.3 ชุดนี้
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.otpchelp.com

คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3

คำวิเศษณ์ – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6


สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง คำวิเศษณ์
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 ม.3 ที่
ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE

คำวิเศษณ์ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6

NutTWist – พี่น้องก็เป็นเจ้าชู้ได้ไง ft. MAN’R, DaoDao Prod.Mingshan | VAST MusiC


Song : พี่น้องก็เป็นเจ้าชู้ได้ไง
Directed : NutTWist
Produced : NutTWist, DaoDao
Artist : NutTWist, DaoDao, MAN’R
Editor : NutTWist
Prod Beat : Mingshan
Lyrics : NutTWist, MAN’R
Mixed\u0026Mastered : Medkit.Z, MAN’R
Music Video by : VAST Film
ขอบคุณสถานที่
น้ำตกแม่แคม
FB VAST Studio : https://www.facebook.com/VASTchannel/​​
NutTWist
IG : @nuttwistvast
FB : https://www.facebook.com/NutTwistVAST​​
TikTok : @nuttwistvast
DaoDao
FB : https://www.facebook.com/dodaw.krongrat​
IG : Dao_Krongrat
Medkit.Z
IG : medkitzzzzzzzz
ติดต่องาน
Email : VASTStudioOfficial@Gmail.com

NutTWist - พี่น้องก็เป็นเจ้าชู้ได้ไง ft. MAN'R, DaoDao Prod.Mingshan | VAST MusiC

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํา สรรพนาม ป 6

Leave a Reply

Your email address will not be published.