Skip to content
Home » [Update] Part of speech คืออะไร? “สรุป parts of speech อย่างละเอียดเข้าใจง่ายสุด” | สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งหมด – NATAVIGUIDES

[Update] Part of speech คืออะไร? “สรุป parts of speech อย่างละเอียดเข้าใจง่ายสุด” | สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งหมด – NATAVIGUIDES

สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งหมด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

288

SHARES

Facebook

Twitter

Part of speech คืออะไร มีกี่ประเภท และมีหน้าที่ทำอะไรในหลักแกรมม่า นี่คือคำถามแรกๆสำหรับผู้ที่จะเรียนรู้หลักไวยากรณ์ หรือที่เรียกกันว่าแกรมม่า

สรุป part of speech ให้เห็นภาพก่อนคร่าวๆนะครับว่า มันคือ ส่วนของคำพูด หมายความว่าประโยคในภาษาอังกฤษที่เราสื่อออกไปนั้น จะประกอบไปด้วยชนิดของคำ หรือคำชนิดต่างๆมาประกอบกัน

part of speech คือ

Table of Contents

♥ เนื้อหา Part of Speech

♦ Part of Speech คืออะไร

ก่อนจะสรุปว่า Part of speech คืออะไร  ลองมาอ่านประโยคง่ายๆเหล่านี้ก่อนนะครับ

→ My name is Tom. ชื่อของผมคือทอม (นาม)

→ I am American. ผมคือคนอเมริกัน(สรรพนาม)

→ I’m tall and slim. ผมตัวสูงและเพรียว(คุณศัพท์)

→ I can play tennis. ผมเล่นเทนนิสเป็น (กริยา)

→ And I can run fast. และผมสามารถวิ่งได้เร็ว (กริยาวิเศษณ์)

→ I love Thailand and Thai people. ผมรักประเทศไทยและคนไทย(สันธาน)

→ It’s hot in April. มันร้อนในเดือนเมษายน (บุรพบท)

→ Well!! I must go now. Bye. อ้อ ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ (อุทาน)

เห็นตัวหนาๆไหมครับ นั่นคือคำชนิดต่างๆครับผม ดังนั้นสรุปได้ว่า part of speech คือ คำประเภทต่างๆ ซึ่งมีด้วยกัน 8 ชนิด

♦ Part of speech แปลว่า

 • Part อ่านว่า พ๊าท แปลว่า ส่วน, ชิ้นส่วน
 • of ออฟ แปลว่า ของ
 • Speech คือ คำพูด

ตามหลักแกรมม่าแล้ว Part of Speech ภาษาอังกฤษ แปลว่า “ส่วนของคำพูด” แต่ความหมายจริงๆของมันคือ ประเภทของคำหรือชนิดของคำ หรือ พูดอีกนัยหนึ่งคือคำชนิดต่างๆนั่นเอง

หน้าที่ของมันหลักๆก็คือการรวมตัวกันเป็นวลี หรือประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารดังตัวอย่างเนื้อหาด้านบน

ซึ่งคำแต่ะละประเภทก็มีหน้าที่ Functions แตกต่างกันกันออกไปเช่น noun ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค verb ทำหน้าที่บ่งบอกการกระทำของประธาน preposition ทำหน้าที่เชื่อมคำ เป็นต้น

การจะเรียนรู้เรื่อง part of speech อย่างละเอียด ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนวันเดียวให้เข้าใจได้ทั้งหมด เพราะมีทั้งเรื่องหลักๆ และรายละเอียดหยุมหยิมมากมาย ดังนั้นค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจไปทีละอย่างนะครับ

♦ Part of speech มีกีชนิดหรือกี่ประเภท

Part of speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำสันธาน คำบุพบท และคำอุทาน ดังนี้

1. Noun (คำนาม)

Noun หรือ คำนาม คือคำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และคำที่เป็นนามธรรม เช่นสภาวะ ความรู้สึก อารมณ์ กิจกรรม เหตุการณ์ เรียกว่าคำนามทั่วไป

รวมถึง ชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อคน ชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของ ชื่อสถานที่ เรียกว่า คำนามเฉพาะ

คำนามทั่วไป

คน เช่น boy, girl, man, student, doctor, king, father
สัตว์ เช่น dog, cat, bird, tiger
สิ่งของ เช่น TV, radio, fan, car, soap
สถานที่ เช่น market, bank, city, country
นามธรรม เช่น love, happiness, kindness, war, peace

See also  21 คำคมชีวิต เชื่อมต่อหัวใจของพ่อแม่สู่ลูก l คำคม ชีวิต 2020 Ep.14 | คำคม เกี่ยว กับ

คำนามเฉพาะ

คน: Sam Smith, David Beckham, Barak Obama
สัตว์: Simba, Angel, Jerry, Buddy
สิ่งของ: Toyota, Lux, Samsung, Sony, Apple
สถานที่: London, Tokyo, Canada, Italy

ตัวอย่างประโยค

That boy is my friend.
เด็กชายคนนั้นคือเพื่อนฉัน

The dog is very big.
สุนัขตัวใหญ่มาก

Your car is red.
รถยนต์ของคุณมีสีแดง

My school is beautiful.
โรงเรียนของฉันสวย

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

คำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะ

⇒ การเปลี่ยนนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์ 

2. Pronoun (สรรพนาม)

Pronoun หรือ คำสรรพนาม คือ

คำสรรพนาม มีหน้าที่ใช้แทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆซ้ำอีก เช่น

ฉันมีนกหนึ่งตัว นกมีสีขาว นกชอบนอนกินแมสง นกชอบบิน

จากประโยคด้านบ้าน คำนามก็คือ นก เราจะเห็นได้ว่า ถ้าใช้นก อย่างเดียวประโยคมันก็จะดูไม่ดีสักเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็น

ฉันมีนกหนึ่งตัว มันมีสีขาว มันชอบกินแมสง มันชอบบิน

มาทำความรู้จักหน้าตาของคำสรรพนามเป็นเบื้องต้นกันก่อนครับ รายละเอียดค่อยไปเรียนรู้กัน

สรรพนามประธานสรรพนามกรรมคุณศัพท์เจ้าของสรรพนามเจ้าของสรรพนามสะท้อนImemyminemyselfYouyouyouryoursyourselfWeusouroursourselvesTheythemtheirtheirsthemselvesHehimhishishimselfSheherherhersherselfItititsitsitself

จากตารางด้านบน เขาทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการท่องจำกัน ซึ่งช่องที่ 3 ไม่ใช่สรรพนามนะครับ เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่างประโยค

I am a student.
ฉันเป็นนักเรียน

She loves him.
หล่อนรักเขา

This book is mine.
หนังสือเล่มนี้คือของฉัน

I hate myself.
ฉันเกลียดตัวเอง

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

Pronoun ที่ต้องเรียนรู้ 

3. Adjective (คุณศัพท์)

Adjective หรือคำคุณศพัท์ คือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามให้รู้ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น tall, short, small, big, beautiful, ugly

ตัวอย่างประโยค

I am tall.
ฉันตัวสูง

She is short.
หล่อนตัวเตี้ย

This cat is big.
แมวตัวนี้ตัวใหญ่

The flower is beautiful.
ดอกไม้สวย

 เรียนรู้เพิ่มเติม

  ⇒  การเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นที่สุด 

4. Verb (กริยา)

Verb หรือคำกริยา คือคำที่ใช้แสดงการกระทำ เช่น go, come, run, walk, sleep, eat ,like

คำกริยาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับ อยู่ที่ว่าจะจับคู่แบบไหน ค่อยศึกษารายละเอียดเอาแต่ละตัวนะครับ เช่น

 • สกรรมกริยา (Transitive Verb) และ อกรรมกริยา (Intransitive Verb)
 • กริยาแท้ (Main Verb) และ กริยาช่วย (Helping Verb)
 • กริยาปกติ (Regular Verb) และ กริยาอปกติ (Irregular Verb)

ตัวอย่างประโยค

I go to school by car.
ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์

She comes from China.
หล่อนมาจากจีน

This cat can run fast.
แมววิ่งได้เร็ว

Tom likes football.
ดอกไม้สวย

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  กริยาประเภทต่างๆ

⇒  กริยา 3 ช่อง

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติมสุดยอดไวยากรณ์ ⇒ Tense

5. Adverb (กริยาวิเศษณ์)

Adverb หรือคำกริยาวิเศษณ์ เป็นคำไว้ขยายกริยา ไว้อธิบายการกระทำว่า ทำอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เช่น fast, slowly, here, there, today, yesterday

ตัวอย่างประโยค

I can run fast.
ฉันสามารถวิ่งได้เร็ว

Please come here
กรุณามาตรงนี้

This cat is walking slowly.
แมวกำลังเดินอย่างช้าๆ

I went shopping yesterday.
ฉันไปชอปปิ้งเมื่อวาน

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  Adverb คืออะไร

6. Conjunction (คำสันธาน)

Conjunction หรือคำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยค เช่น and but or so

ตัวอย่างประโยค

Please come here and sit down.
กรุณามาตรงนี้ และนั่งลง

I can run fast but I cannot swim fast.
ฉันสามารถวิ่งได้เร็วและฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้เร็ว

Do you like cats or dogs?
คุณชอบแมวหรือหมา

I went shopping yesterday, so I won’t go today.
ฉันไปชอปปิ้งเมื่อวานดังนั้นวันนี้ฉันจะไม่ไป

เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  คำเชื่อมภาษาอังกฤษ

7. Preposition (คำบุรพบท)

Preposition หรือคำบุรพบท คือคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของคำ เช่น in on at by from

ตัวอย่างประโยค

The cat is in my room.
แมวอยู่ในห้อง

The pen is on the table.
ปากกาอยู่บนโต๊ะ

Sam is at home.
แซมอยู่บ้าน

I come from Thailand.
ฉันมาจากเมืองไทย

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  Preposition คืออะไร

8. Interjection (คำอุทาน)

Interjection หรือคำอุทาน คือคำที่ใช้แสดงอารมณ์ตื่นเต้น ดีใจ เสียใจ เช่น Hurray, Oh, Ouch, Ah, Ahem, Alas, Aha

ตัวอย่างประโยค

Hurray! We won!
ไชโย พวกเราชนะ

Oh, too bad!
โอ้ แย่จัง

Ouch! That hurt!
โอ้ย มันเจ็บนะ

See also  แชท💬แอบชอบรุ่นพี่💕.|❤น่ารักอ่ะ💕.. | แช ท น่า รัก

Ah, I see.
อ้า ฉันเข้าใจล่ะ

Ahem, can you hear me?
อะแฮ่ม คุณได้ยินฉันไหม

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  Interjection คืออะไร

♦ Part of speech ที่จำเป็นต้องเรียนรู้

หัวข้อรองคือ 5 6 7 8 ไม่ต้องเรียนรู้เจาะลึกมากนัก เพราะไม่มีอะไรซับซ้อน คล้ายภาษาไทยเลย

แต่ 4 ข้อแรก ต้องศึกษาให้ละเอียดแจ่มแจ้งหน่อย เพราะกฎเกณฑ์ต่างจากภาษาไทยค่อนข้างมากทีเดียว ซึ่งหัวข้อที่ควรศึกษามีรายละเอียดดังนี้

1. คำนาม

 • นามทั่วไป กับนามเฉพาะ อันนี้เรียนผ่านแล้วผ่านเลย ไม่สำคัญเท่าไหร่
 • นามเอกพจน์ พหูพจน์ อันนี้ต้องเรียนให้เข้าใจ จำให้ได้ เหตุผลเพราะ…

→ การเปลี่ยนเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นมีพยัญชนะตัวใดลงท้าย เช่น s, sh, ch, x, o, y, f เป็นต้น
→ นามพหูพจน์บางตัวไม่เปลี่ยนรูปเลย ไม่ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ เช่น deer sheep fish
→ นามบางตัวลงท้ายด้วย s ซึ่งน่าจะเป็นพหูพจน์ แต่กลับเป็นเอกพจน์เฉยเลย เช่น news, physics
→ นามบางตัวเปลี่ยนสระภายในเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ เช่น men children
→ และอื่นๆ

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

คำนามทั่วไป กับคำนามเฉพาะ

⇒ การเปลี่ยนนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์ 

2. สรรพนาม

 •  บุรุษสรรพนาม (Personal pronoun) เรื่องนี้ต้องเอาให้เคลียร์ เพราะสรรพนามที่คนไทยสับสนเพราะมี 2 ประเภท แยกชัดเจนว่าตัวไหนเป็นประธาน ตัวไหนเป็นกรรม

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

Pronoun ที่ต้องเรียนรู้ 

3. คุณศัพท์

 • คำคุณศัพท์ก็ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เพราะมันสามารถแปลงร่างได้ สามแบบ คือ ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด และมีหลักเกณฑ์แยกย่อยไปอีกว่าทำยังไงให้ถูกต้องตามหลักภาษา

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  การเปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นที่สุด  ⇐

4. กริยา

ตัวนี้คือตัวที่ยากกว่าเพื่อนหน่อยนะ ต้องพยายามพอสมควรจึงจะเรียนรู้ให้ผ่านไปได้ เพราะมันมีหลายเรื่องที่ต้องเรียนนั่นเอง

 • สุดยอดของหัวใจวายากรณ์ สุดยอดแห่งความยาก (สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ เพราะขี้เกียจอ่าน ขี้เกี่ยจจำ ขี้เกียจทบทวน)
 • กริยาหนึ่งตัวแปลงร่างได้หลากหลายเช่น  go goes going went gone ทั้งหมดที่เห็นนี้แปลว่า ไป แต่ไปคนละแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปใช้ Tense อะไร
 • กริยาแต่ละ Tense มีหน้าตาไม่เหมือนกันเลย หรือมีเหมือนกันบ้าง

 เรียนรู้เพิ่มเติม  

⇒  กริยาประเภทต่างๆ

⇒  กริยา 3 ช่อง

⇒ เรียนรู้เพิ่มเติมสุดยอดไวยากรณ์ ⇒ Tense

part of speech สรุปแล้วก็คือคำชนิดต่างๆนั่นเอง ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้ง 8 ชนิดดังที่กล่าวมา หัวข้อไหนควรเน้น หัวข้อไหนให้เรียนผ่านๆก็ได้แนะนำให้แล้ว ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 474

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] สรุปแกรมม่า TOEIC ออกสอบแน่! ครบ จบ ในเล่มเดียว! | สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งหมด – NATAVIGUIDES

สรุปแกรมม่า TOEIC ออกสอบแน่! ครบ จบ ในเล่มเดียว!

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

สำหรับคนสอบ TOEIC การจะเรียนรู้แกรมม่า ภาษาอังกฤษทั้งหมดนั้น ถือว่ายากนะ ยิ่งถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวก่อนสอบไม่มาก แถมต้องติวเรื่องอื่นไปด้วยทั้งศัพท์ การฟัง การอ่าน เพราะงั้นจะให้มาจำแกรมม่า TOEIC ทั้งหมดทุกหัวข้อนั้น บอกเลยว่าไม่ทันแน่ ๆ !

ครูดิวกับทีมงาน OpenDurian เลยจัดทำหนังสือ “สรุปทริค Grammar TOEIC” ขึ้นมา เพื่อสรุปรวมหัวข้อแกรมม่า TOEIC ที่ออกสอบแน่ ๆ  ไว้ในเล่มเดียวเลย เก็บไว้อ่านทวน หรืออ่านก่อนเข้าสอบได้ง่าย ๆ เลยค่า ไปดูกันเลยค่ะว่าในหนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC เล่มนี้ มีอะไรให้ทุกคนบ้างนะ?
 

กดสั่งซื้อหนังสือสรุป TOEIC Grammar ทาง Shopee

 

กดสั่งซื้อหนังสือสรุป TOEIC Grammar ทาง Facebook

 

✿ สรุปทริค Grammar TOEIC จัดเรียงหัวข้อให้อ่านง่าย

 • หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาตามหัวข้อแกรมม่าไว้แล้ว เพราะงั้นจะง่ายกับเวลาที่อยากทวนบางหัวข้อ ก็สามารถเปิดหาได้ง่าย ๆ เลย เช่น อยากทวนเรื่อง If-Clauses ก็เปิดไปที่บทที่ 11 ได้เลย
 • รวบรวมเนื้อหาแกรมม่า TOEIC ทั้ง 13 หัวข้อที่ออกสอบ เหมาะกับคนไม่อยากอ่านเยอะ อยากอ่านแต่เนื้อ ๆ 

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

✿ สรุปทริคแกรมม่า TOEIC เนื้อหากระชับ ทวนก่อนสอบ

เนื้อหาแต่ละเรื่อง จะถูกย่อยและสรุปไว้ให้เข้าใจง่าย ทวนจุดที่ควรจำ และจุดที่จะออกสอบบ่อย ๆ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทวนแบบเร็ว ๆ เฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ไม่เสียเวลานาน อ่านปุ๊บ เก็ทปั๊บ!

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar
 

✿ สรุปทริคแกรมม่า TOEIC มีตัวอย่าง เสริมความเข้าใจ

ในเล่มหนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC นี้ นอกจากจะแบ่งเนื้อหาให้อ่านง่าย เป็นหัวข้อแล้ว ในแต่ละหัวข้อจะมียกตัวอย่างเสริมด้วย เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้น เก็ทง่ายขึ้นว่านำไปใช้ยังไงบ้าง ไม่ใช่แค่จำหลักแกรมม่าอย่างเดียว แต่เอาไปใช้ไม่ได้

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

✿ สรุปทริคแกรมม่า TOEIC มีตัวอย่างโจทย์ พร้อมเฉลยละเอียด

นอกจากสรุปทวนเนื้อหา และตัวอย่างเสริมความเข้าใจแล้ว ภายในหนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC นี้ ยังมีตัวอย่างโจทย์ TOEIC ที่วัดความรู้แกรมม่าหัวข้อนั้นให้ด้วย เพื่อให้เราได้ลองฝึกเอาทริคไปใช้ทำโจทย์จริง แถมยังมีเฉลย พร้อมคำอธิบายละเอียดไว้ให้ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนั้นจริง ๆ และสามารถทำโจทย์ได้ เมื่อถึงเวลาสอบจริงค่า

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

✿ สรุปทริคแกรมม่า TOEIC อ่านไม่เข้าใจ สแกน QR code ไปติวต่อได้!

เนื่องจากครูดิวมีทริคช่วยจำเยอะมากกกก ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จะมีสอดแทรกคลิปติวจากครูดิวให้ด้วย เราสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปติวต่อจากคลิปได้เลย เรียกได้ว่าง่าย และสะดวกมาก ๆ 

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

นอกจากเนื้อหาที่อัดแน่น ครบถ้วนทั้งตัวอย่าง และโจทย์ พร้อมเฉลยแล้ว หนังสือสรุปทริค Grammar TOEIC ยังจัดเต็มด้วยรูปแบบ สีสัน และ design สวยงาม รับรองว่าอ่านง่าย สบายตา พกพาสะดวกค่า

 

✿ หนังสือสรุปทริคแกรมม่า TOEIC พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม สีสวย อ่านง่าย สบายตา

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

✿ จัดเรียงเนื้อหาสไตล์ short note กระชับ ทวนง่าย ไม่เสียเวลา

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

✿ มีหน้า Note ไว้ให้จดเพิ่มเติม

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

✿ ขนาดเล่มไม่ใหญ่ พกพาสะดวก อยู่ที่ไหนก็ทวนได้

หนังสือสรุปแกรมม่า TOEIC ครบทุกหัวข้อ TOEIC Grammar

 

✿ สรุปแกรมม่า TOEIC ออกสอบ ครบ จบในเล่มเดียว สั่งซื้อได้เลย! ✿ 
 

กดสั่งซื้อหนังสือสรุป TOEIC Grammar ทาง Shopee

 

กดสั่งซื้อหนังสือสรุป TOEIC Grammar ทาง Facebook

See also  เพลง ABC Song บทเพลงความรู้ | เพลงเด็ก by KidsOnCloud | lion อ่าน ว่า

 

แต่ถ้าอยากติว TOEIC เริ่มจากพื้นฐาน ไปจนตะลุยโจทย์ทำข้อสอบเหมือนจริง ลองติวกับ KruDew เลย!

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
 • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ถ้ายังไม่แน่ใจ? ทดลองติวฟรีก่อนได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 

 

TOEIC® and TOEFL® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.


สรุปแกรมม่า 100เรื่องที่เราใช้ผิดบ่อยที่สุด! ติวฟรีวันสุดท้าย


ถ้าไม่ชอบเรียนแกรมม่า ต้องเรียนไลฟ์นี้ เพราะพี่แอนสรุปมาให้เป็นหัวข้อย่อยๆ ฉบับเข้าใจง่าย และเป็นเรื่องที่เราสับสนกันบ่อยที่สุดค่ะ
สอบถามคอร์สออนไลน์ครูพี่แอน
LINE : @chula_tutor มี @ ค่ะ
ครูพี่แอน เรียนแกรมม่า เรียนภาษาอังกฤษฟรี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สรุปแกรมม่า 100เรื่องที่เราใช้ผิดบ่อยที่สุด! ติวฟรีวันสุดท้าย

ภาษาอังกฤษ 50 รูปประโยคสั้นๆใช้บ่อย ง่าย สรุปแกรมม่า Learn Thai: Basic Thai: 50 sentence patterns


ก ไก่ Thai Phonetic Alphabet ► shorturl.at/eCGIK
500 Words\u0026Phrases ► shorturl.at/lpNP8
500 วลี ประโยคสั้น ภาษาอังกฤษ ► shorturl.at/kBJTW
500 กริยา3ช่อง:500 Verbs ► shorturl.at/bjlvS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos/Languages ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ ♥ ♥ Thank you! ♥ ♥ ♥
English, Thai Learn, Thai lesson, Basic Thai, english room, learning english, english songs, english conversation, online english, learn english, learn english through story, listening english practice, conversation, english speaking, listening english, translate english to thai, english to thai, thai to english, ฺอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์อังกฤษ, ไทย อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษา, 9ภาษา, เรียน ภาษา อังกฤษ, ไทยแลนด์, ภาษาไทย, ครูภาษาไทย, เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน,
สรุป grammar, สรุป tenses ใช้บ่อย
500 Phrases+ Thai 5 tones: https://www.youtube.com/watch?v=pnL6nBHy26M\u0026t=1556s
500 Verbs+Thai tone rules+3 class consonants!: https://www.youtube.com/watch?v=hIQot6dMun4\u0026t=968s
Thank you 🙂

ภาษาอังกฤษ 50 รูปประโยคสั้นๆใช้บ่อย ง่าย สรุปแกรมม่า Learn Thai: Basic Thai: 50 sentence patterns

ภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ วลี ประโยคสั้น 500 Thai Phrases + Short Sentences, Learn Thai, English-Thai


ก ไก่ Thai Phonetic Alphabet ► shorturl.at/eCGIK
500 Words\u0026Phrases ► shorturl.at/lpNP8
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos/Languages ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ ♥ ♥ Thank you! ♥ ♥ ♥
English, Thai Learn, Thai lesson, Basic Thai, english room, learning english, english songs, english conversation, online english, learn english, learn english through story, listening english practice, conversation, english speaking, listening english, translate english to thai, english to thai, thai to english, ฺอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์อังกฤษ, ไทย อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษา, 9ภาษา, เรียน ภาษา อังกฤษ, ไทยแลนด์, ภาษาไทย, ครูภาษาไทย, เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน,
500 Thai Words คำศัพท์ใช้บ่อยภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?v=niqDVFQwcek\u0026t=4s
50 Thai Sentence Patterns ประโยคอังกฤษกึ่งสำเร็จรูป
https://www.youtube.com/watch?v=3ssrNqPjJiY\u0026t=45s
500 Thai Verbs: Thai tone rules กริยาภาษาอังกฤษ Verb(ing)
https://www.youtube.com/watch?v=hIQot6dMun4
Thank you 🙂

ภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ วลี ประโยคสั้น 500 Thai Phrases + Short Sentences, Learn Thai, English-Thai

รัศมีแข Garay ก๊อปเกรดเอจนต้นฉบับยังขำ Fe Garay บอกมาเดินเล่นที่ไทยแล้วก็กลับบราซิล


สนับสนุนเราได้ที่
พร้อมเพย์ (Promptpay) : 3620100045927
ติดต่อโฆษณาได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/Volleyballism2269709496638626/
ขอความกรุณาแฟนๆช่วยกันดูโฆษณาอย่างน้อยซักคนละ20วินาทีก็ยังดีเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องครับ จะขอบคุณมากๆ

รัศมีแข Garay ก๊อปเกรดเอจนต้นฉบับยังขำ Fe Garay บอกมาเดินเล่นที่ไทยแล้วก็กลับบราซิล

สรุป English Tenses ง่ายๆเข้าใจใน 30 นาที!


ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ

สรุป English Tenses ง่ายๆเข้าใจใน 30 นาที!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สรุปแกรมม่าภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *