Home » [Update] Grammar: Parts of Speech ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ | ของใช้ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] Grammar: Parts of Speech ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ | ของใช้ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ของใช้ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

เรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ในภาษาอังกฤษ Parts of Speech หรือ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 8 ชนิดด้วยกัน จะแต่งประโยคได้ต้องรู้และเข้าใจชนิดของคำทั้ง 8 นี้

 Parts of Speech ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ

1. คำนาม (Noun)

คำนาม (Noun) คือ คำที่ใช้เรียกแทนชื่อคน (Person), สัตว์ (Animal),  สิ่งของ (Thing), สถานที่ (Place), ความคิด (Idea) เช่น

Person : Mark, Teacher, Boy, Girl
Animal : Dog, Cat, Lion, Elephant
Thing : Pen, Car, Book, Shirt, Music
Place : Hospital, School, Office,  Restaurant
Idea : Love, Democracy, Strength, Encourage

คำนามทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธาน กรรม และส่วนเติมเต็มในประโยค

Ex.1: Mark is very strong.
       (มาร์กแข็งแรงมาก)

Ex.2: I ate pork last night.
       (ฉันกินเนื้อหมูเมื่อคืนนี้)

Ex.3: We live in Bangkok.
        (พวกเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพ)

2. คำสรรพนาม (Pronoun)

คำสรรพนาม (Pronoun) คือ คำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อไม่ต้องพูดนามนั้นซ้ำ ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานและกรรม เช่น I, You, He, She, It, They, We, His, Her, Some

Ex.1: Mark is very strong. He can lift the heavy box.
        (มาร์กแข็งแรงมาก เขาสามารถยกกล่องหนัก ๆ ได้)

Ex. 2: The professor advised me to go to the library.
         (ศาตราจารย์แนะนำให้ฉันไปห้องสมุด)

3. คำกริยา (Verb)

คำกริยา (Verb) คือ คำที่แสดงอาการหรือการกระทำในประโยค เช่น Play, Sing, Be, Have, Do, Can, Must

See also  กลยุทธ์สร้างโมเดลธุรกิจ Subscription ให้สำเร็จ | Strategy Clinic EP.7 | โมเดลธุรกิจ | Nataviguides

Ex.1: I have a lot of work. It makes me tired.
       (ฉันมีงานมากมายเลย มันทำให้ฉันเหนื่อย)

Ex.2: My mother is a teacher.
        (แม่ของฉันเป็นครู)

ติดตามอ่านเรื่อง Verb ได้ที่ >> รวมเรื่องคำกริยา (Verb) สำคัญในภาษาอังกฤษ

4. คำคุณศัพท์ (Adjective)

คำคุณศัพท์ (Adjective) คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม โดยตำแหน่งจะอยู่หน้านามเสมอ หรือตามหลัง Verb to be และ Linking Verb เช่น Big, Small, Fast, Green, Red

Ex.1: I like big dogs.
       (ฉันชอบหมาตัวใหญ่)

Ex.2: Tom’s girlfriend is so beautiful.
        (แฟนของทอมสวยมาก ๆ)

Ex.3: The children seem tired.
        (เด็ก ๆ ดูเหมือนเหนื่อย)  

5. คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือ คำที่มีหน้าที่ขยายกริยา ขยายคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เช่น Very, Badly, Quickly, Well

Ex.1: Nui speaks English very well.
       (นุ้ยพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก)

Ex.2 : He looked at me suspiciously.
        (เขาจ้องมองฉันอย่างหวาดระแวง)

6. คำบุพบท (Preposition)

คำบุพบท (Preposition) คือ คำที่ใช้บอกตำแหน่ง วันเวลา ทิศทาง สถานที่ หรือบอกความสัมพันธ์ระหว่างนามหรือสรรพนามกับคำอื่น ๆ เช่น To, At, With, In, After, On

Ex.1: I will arrive at Suvarnabhumi Airport at 5 am.
       (ฉันจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตอนตีห้า)

Ex.2: He complains about not feeling appreciated at work.
        (เขาบ่นเกี่ยวกับความรู้สึกไม่พอใจที่ทำงาน)

Ex.3: Mark argued with the taxi driver about the fare.
        (มาร์กเถียงกับคนขับแท็กซี่เกี่ยวกับค่าโดยสาร)

7. คำเชื่อม (Conjunction)

คำเชื่อม (Conjunction) คือ คำที่ใช้เชื่อมคำกับคำ กลุ่มคำกับกลุ่มคำ หรือประโยคกับประโยค เช่น And, But, When, Or, So

Ex.1: I speak English and Japanese.
        (ฉันพูดภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

Ex.2: Mark will come here, but Phu will not.
        (มาร์กจะมาที่นี่ แต่ปูจะไม่มา)

Ex.3: Would like tea or coffee?
        (คุณต้องการชาหรือกาแฟ)

8. คำอุทาน (Interjection)

คำอุทาน (Interjection) คือ คำที่ใช้บ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้น โดยมักจะเป็นภาษาพูด เช่น Oh!, Ouch! Well!

See also  [NEW] กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs | talk กริยา 3 ช่อง - NATAVIGUIDES

Ex.1: Ahh. This bed is so comfortable.
       (อ้า เตียงนี้นอนสบายชะมัด)

Ex.2: Oops! I forgot to attach the file.
       (โอ๊ะ! ฉันลืมแนบไฟล์อะ)
นอกจากคำอุทานเป็นคำแล้ว ยังมีคำอุทานที่มาในรูปประโยคหรือวลีด้วย ติดตามอ่านได้ที่ หลักการสร้างประโยคอุทานในภาอังกฤษ

ทั้ง 8 ชนิดนี้เราเคยผ่าน เคยใช้งานกันมาแล้ว แต่บางครั้งอาจไม่รู้หรือหลงลืมไปว่าคืออะไร อย่างไรก็ตามคำในภาษาอังกฤษทั้ง 8 ชนิดยังมีรายละเอียดปลีกย่อยให้เราเรียนรู้กันอีกเยอะ ค่อย ๆ ทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะ

 

 

[NEW] DailyEnglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย | ของใช้ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

รู้หรือไม่ว่า สระภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง?

สระภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Vowels ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตัว ได้แก่ a, e, i, o, u และ y นั่นเอง มาดูกันว่าแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรบ้าง

vowels

สระภาษาอังกฤษ A 

1. a = แอ
เช่น   bat, fan, pan hand, land, map, tax, pack

2. a = เอ (มักจะลงท้ายด้วย -ay)
เช่น   play, may, pay, day, say, way

3. a = อา (มักจะลงท้ายด้วย -ar)
เช่น   car, dark, sharp, farm, park, card

สระภาษาอังกฤษ E

1. e = อี (มักจะมี -ea ตรงกลาง)
เช่น   tea, meat, bean, leaf, weak, beach

2. e = เอ
เช่น   pet, red, desk, lend, tell, send, rent

สระภาษาอังกฤษ I

1. i = อิ
เช่น   rid, fish, big, ring, pin, fix

2. i = ไอ
เช่น   shine, nine, knife, wife, ride, line

สระภาษาอังกฤษ O

1. o = โอ
เช่น   rose, nose, note, rope, home

2. o = ออ
เช่น   lock, box, long, bomb, clock, top

3. oo = อุ, อู
เช่น   good, book, look, food, room, noon

สระภาษาอังกฤษ U

1. u= อะ
เช่น   cut, bus, gun, us, run, dust

นอกจาก a e i o u แล้วรู้หรือไม่ว่า y สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ได้ด้วยนะ

สระภาษาอังกฤษ Y

1. y = อาย
เช่น   fly, cry, eye, dry, spy, why, deny

2. y= อี
เช่น   daily, rainy, baby, sunny

รู้เรื่องสระแล้ว อย่าลืมอ่านหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับ


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

ชื่อสัตว์น่ารู้


สื่อการเรียนรู้ เรียนรู้ชื่อสัตว์พร้อมวีดีโอประกอบ

ชื่อสัตว์น่ารู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สัตว์

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals

เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages


เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages
คำศัพท์อังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เครื่องดื่มภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Beverages

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ของใช้ ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.