Home » [Update] Grammar: รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ | preposition การใช้ – NATAVIGUIDES

[Update] Grammar: รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ | preposition การใช้ – NATAVIGUIDES

preposition การใช้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ในภาษาอังกฤษ คำนาม คำกริยา และคำคุณศัพท์บางคำมักจะใช้คู่กับคำบุพบท หรือบุพบทเฉพาะที่ต้องใช้กับคำนี้เท่านั้น เราเรียกกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกันว่า Collocation ซึ่งเราได้รวมคำกริยา (Verb) ที่ใช้คู่กับคำบุพบท (Preposition) ต่าง ๆ มาไว้ให้พร้อมประโยคตัวอย่าง

 

Verb + Preposition ‘in’

arrive in (a city, country) หมายถึง มาถึง (เมือง, ประเทศ)

Ex. I arrived in Italy yesterday.
     (ฉันมาถึงอิตาลีเมื่อวานนี้)

believe in หมายถึง เชื่อในการมีตัวตนอยู่ของ… / เชื่อในพลังความสามารถของ…    

Ex. Do you believe in Father Christmas?
     (คุณเชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงไหม?)

Ex. He is a man who believes in his own abilities.
     (เขาเป็นผู้ชายที่เชื่อในความสามารถของตัวเขาเอง)

 

dressed in หมายถึง สวมใส่เสื้อผ้า

Ex. Women dressed in  agorgeous dress at the party last night.
     (พวกผู้หญิงสวมใส่ชุดหรูในงานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้)

interested in (something, someone) หมายถึง สนใจ

Ex. I’m interested in playing guitar.
     (ฉันสนใจในการเล่นกีต้าร์)
หมายเหตุ : interested in someone หมายถึง มีความสนใจในเชิงรักใคร่

 

participate in (something) หมายถึง มีส่วนร่วม

Ex. I cannot participate in this because of another meeting at that time.
     (ฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมนี้ได้ เพราะมีประชุมอื่นในเวลานั้น)

succeed in (doing something) หมายถึง ประสบความสำเร็จ (ในการทำบางสิ่ง)

Ex. He succeeded in crossing the Pacific Ocean by boat.
     (เขาประสบความสำเร็จในการล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก)

Verb + Preposition ‘for’

account for หมายถึง คำนวณ ทำบัญชี

Ex. Can you account for all the money you spent?
     (คุณทำบัญชีสำหรับเงินทั้งหมดที่คุณใช้ไปได้ไหม?)
 

blame (someone) for (something) หมายถึง ตำหนิ

Ex. I don’t blame you for what you’re thinking.
     (ฉันไม่ตำหนิคุณที่คุณคิดอะไรอย่างนั้นหรอก)

care for (someone) หมายถึง ดูแล

Ex. Nui is caring for her 80-year-old grandmother.
     (นุ้ยกำลังดูย่าวัย 80 ของเธอ)

exchange (something) for (something) หมายถึง แลกเปลี่ยน

Ex. I exchanged baht for dollars.
     (ฉันแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลล่าร์)

forgive (someone) for (something) หมายถึง ยกโทษให้, ให้อภัย

Ex. She has forgiven her husband for everything.
     (เธอให้อภัยสามีของเธอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง)

pay for หมายถึง จ่าย

Ex. I paid 3,000 baht for this bag.
     (ฉันจ่ายไป 3,000 บาทเพื่อกระเป๋าใบนี้)

search for หมายถึง ค้นหา

Ex. I’ve been searching for the same kind of shoes as these.
     (ฉันกำลังหารองเท้าที่ใส่สบายเหมือนคู่นี้)

work for (a company/person) หมายถึง ทำงาน

Ex. I work for True PlookPanya Media.
     (ฉันทำงานให้กับทรูปลูกปัญญามีเดีย)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘for’

Verb + Preposition ‘to’

adapt to หมายถึง ปรับให้เข้า, ทำให้เหมาะ

Ex. We are looking for an employee who is able to adapt to a variety of situation.
     (พวกเรากำลังมองหาลูกจ้างที่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้)

belong to หมายถึง เป็นของ

Ex. This car belongs to me.
     (รถยนต์คันนี้เป็นของฉัน)

consent to (something) หมายถึง อนุญาตให้, ยินยอมให้

Ex. Mother did not consent to my keeping rabbits.
     (แม่ไม่อนุญาตให้ฉันเลี้ยงกระต่าย)

explain (something) to (someone) หมายถึง อธิบาย, ชี้แจง

Ex. Can you explain to me how to bake a cake?
    (คุณช่วยอธิบายเรื่องวิธีอบเค้กให้ฉันหน่อยได้ไหม?)

get used to หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน

Ex. I got used to living alone.
     (ฉันเคยชินกับการใช้ชีวิตคนเดียว)

happen to หมายถึง เกิดขึ้น

Ex. I don’t know what happened to me.
     (ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน)

object to หมายถึง คัดค้าน

Ex. I will not object to your plan.
     (ฉันจะไม่คัดค้านโครงการของคุณ)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘to’

Verb + Preposition ‘on’

agree on (something) หมายถึง ตัดสิน, เลือก, ตกลง

Ex. We agreed on a date for the next meeting.
     (พวกเราเลือกวันที่จะประชุมกันสัปดาห์หน้าแล้ว)

base on หมายถึง มาจากรากฐาน, มีพื้นฐานจาก

Ex. This movie is based on a true story.
     (ภาพยนตร์เรื่องมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง)

comment on หมายถึง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

Ex. I look forward to your comments on the report.
     (ฉันตั้งตารอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับรายงาน)

decide on หมายถึง ตัดสินให้, ยินยอมให้

Ex. I want to decide on the meeting place.
     (ฉันอยากให้ตัดสินใจกันเรื่องสถานที่ประชุม)

elaborate on หมายถึง ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

Ex. Could you elaborate on that last point?
     (คุณให้รายละเอียดเพิ่มเติมในจุดสุดท้ายนี้ได้ไหม?)

plan on หมายถึง วางแผน, วางโครงการ

Ex. I plan on moving to Japan someday.
     (ฉันวางแผนจะย้ายไปญี่ปุ่นในสักวันหนึ่ง)
**Plan on จะต้องตามด้วย V-ing**

waste (money/time) on หมายถึง ใช้เงินหรือใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Ex. Don’t waste time on pointless disputes.
     (อย่าเสียเวลาไปกับการโต้เถียงที่ไร้ประโยชน์)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘on’

 

Verb + Preposition ‘of’

accuse (someone) of (something) หมายถึง กล่าวหา, ฟ้องร้อง    

Ex. The woman accused him of stealing her car.
     (ผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาเขาว่าขโมยรถของเธอ)

 

consist of หมายถึง ประกอบด้วย  

 

Ex. The committee consists of five members.
     (คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน)
   

dream of หมายถึง ฝัน    

Ex. He dreams of becoming a president someday.
     (เขาใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีในสักวันหนึ่ง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : ถ้าเป็นความใฝ่ฝันหรือความหวังใช้ dream about หรือ dream of ก็ได้ แต่ถ้าเป็นความฝันขณะหลับจะใช้ dream about เท่านั้น

get rid of หมายถึง ขจัด, กำจัด   

Ex. I am trying to get rid of a bad smell in my room.
     (ฉันกำลังพยายามกำจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องออกไป)
 

hear of หมายถึง ได้ยิน

Ex. This is a company I have not heard of before.
     (นี่เป็นบริษัทที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย)
 

suspect (someone) of (something) หมายถึง สงสัย    

Ex. I suspected him of taking my money.
     (ฉันสงสัยเขาว่าหยิบเงินฉันไป)
 

See also  วงจรการให้บริการลูกค้า 4 ขั้นตอน | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides

take advantage of (someone/something/situation) หมายถึง หาผลประโยชน์, เอาเปรียบ, ฉกฉวยโอกาส

Ex. He took advantage of my sister’s honest character.
     (เขาหาผลประโยชน์จากความจริงใจของน้องสาวของฉัน)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘of’

Verb + Preposition ‘with’

argue with (someone) หมายถึง โต้เถียง

Ex. Mark argued with the taxi driver about the fare.
     (มาร์กเถียงกับคนขับแท็กซี่เกี่ยวกับค่าโดยสาร)

be bored with หมายถึง เบื่อ, เบื่อหน่าย

Ex. We got a little bored with them.
     (พวกเราเบื่อพวกเขานิดหน่อยน่ะ)

be content with หมายถึง ทำให้พอใจ

Ex. He does not seem to be content with his job.
     (ดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจงานของเขา)

deal with หมายถึง จัดการ, ดำเนินงาน

Ex. Law courts must deal with lawbreakers.
     (ศาลต้องจัดการกับคนที่ทำผิดกฎหมาย)

be familiar with หมายถึง คุ้นเคย

Ex. I’m familiar with this song.
     (ฉันรู้จักเพลงนี้ดี)

have patience with หมายถึง อดทน

Ex. I had no patience with my nosy neighbors.
     (ฉันทนไม่ไหวกับพวกเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดัง)

provide (someone) with หมายถึง จัดหาให้

Ex. I provided my friends with food.
     (ฉันจัดหาอาหารให้เพื่อน ๆ ของฉัน)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘with’

 

Verb + Preposition ‘about’

argue about (something) หมายถึง โต้เถียง

Ex. They are always arguing about money.
     (พวกเขาโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเสมอ)

dream about หมายถึง ฝัน

Ex. I had a dream about him.
     (ฉันฝันเกี่ยวกับเขา)

forget about หมายถึง ลืม

Ex. I am going to just forget about the things that happened yesterday.
     (ฉันจะลืมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวาน)

hear about หมายถึง ได้ยิน

Ex. Did you hear about Mark?
     (คุณได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมาร์กไหม?)

learn about หมายถึง เรียน

Ex. I’m learning about cooking from YouTube.
     (ฉันกำลังเรียนทำอาหารจากยูทูป)

speak about หมายถึง พูด

Ex. In today’s seminar, she spoke about environmental pollution.
     (ในการสัมมนาวันนี้ เธอพูดเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม)

warn about หมายถึง ตักเตือน

Ex. The doctor warned me about the dangers of smoking.
     (คุณหมอเตือนฉันเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘about’

 

Verb + Preposition ‘at’

angry at (someone) หมายถึง โกรธ

Ex. I’m angry at my girlfriend’s inability to express her feelings.
     (ฉันโกรธแฟนของฉันที่เธอไม่แสดงความรู้สึกของเธอออกมา)

gaze at หมายถึง จ้องมองบางสิ่งเป็นเวลานานและกำลังครุ่นคิด

Ex. we gazed at the beautiful scenery.
     (พวกเราจ้องมองทิวทัศน์อันสวยงามนั้น)

laugh at หมายถึง หัวเราะ

Ex. They suddenly laughed at me, when I said something stupid.
     (พวกเขาหัวเราะฉันทันที เมื่อฉันพูดบางอย่างโง่ ๆ ออกไป)

shout at หมายถึง ตะโกน

Ex. You were shouting at her, and I don’t like that.
      (แกกำลังตะคอกใส่เธอ และฉันก็ไม่ชอบนะ)
หมายเหตุ : มีความหมายเดียวกับ yell ดังนั้นสามารถใช้ yell at แทนได้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘at’

 

Verb + Preposition ‘from’

borrow from หมายถึง ขอยืม…จาก…

Ex. I borrowed this book from Tom.
     (ฉันยืมหนังสือเล่มนี้จากทอม)

graduate from (a place) หมายถึง จบการศึกษาจาก…

Ex. I graduated from Kasetsart University in 2000.
     (ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีค.ศ.2000)

hear from (someone) หมายถึง ได้รับการติดต่อจาก….

Ex. I look forward to hearing from you.
     (ฉันกำลังตั้งตารอได้รับการติดต่อจากคุณ)

keep (someone/something) from (doing something) หมายถึง ป้องกัน, ขัดขวาง (บางคน/บางสิ่ง) จาก (การทำบางสิ่ง)

Ex. He keeps her from doing what she does.
     (เขาขัดขวางเธอจากการกระทำอะไรก็ตามที่เธอทำ)

recover from (something) หมายถึง ฟื้นตัวจาก, ฟื้นไข้จาก

Ex. He will probably recover from injury next month.
     (เขาอาจฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเดือนหน้า)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับบุพบท ‘from’

 

Verb + Preposition ‘of’

accuse (someone) of (something) หมายถึง กล่าวหา, ฟ้องร้อง    

Ex. The woman accused him of stealing her car.
     (ผู้หญิงคนนั้นกล่าวหาเขาว่าขโมยรถของเธอ)
 

consist of หมายถึง ประกอบด้วย  

Ex. The committee consists of five members.
     (คณะกรรมการประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน)
 

dream of หมายถึง ฝัน    

Ex. He dreams of becoming a president someday.
     (เขาใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีในสักวันหนึ่ง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : ถ้าเป็นความใฝ่ฝันหรือความหวังใช้ dream about หรือ dream of ก็ได้ แต่ถ้าเป็นความฝันขณะหลับจะใช้ dream about เท่านั้น
 

get rid of หมายถึง ขจัด, กำจัด   

Ex. I am trying to get rid of a bad smell in my room.
     (ฉันกำลังพยายามกำจัดกลิ่นเหม็นภายในห้องออกไป)  
 

think of หมายถึง คิดถึง, นึกถึง    

Ex. I always think of him whenever I see that photo.
     (ฉันคิดถึงเขาเสมอเมื่อฉันเห็นรูปนั้น)

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> รวมคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท ‘of’

[Update] Preposition การใช้ in, on, at อย่างไรให้ถูกต้อง | preposition การใช้ – NATAVIGUIDES

25 ตุลาคม 2018

Preposition คือ คำบุพบท

เป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำๆ หนึ่ง กับคำอื่นในประโยค เชื่อมระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม 

หรือ คำอื่นใด เพื่อบอกสถานที่ , เวลา , ทิศทาง และอื่นๆ ซึ่งคำที่เราคุ้นเคยและใช้กันอยู่เสมอ คือ In, On และ At นั่นเอง และด้วยความที่ Preposition มีหน้าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำอื่นๆ ในประโยค จึงทำให้เราต้องใช้ Preposition บ่อยมาก จึงต้องไม่สงสัยเลยว่าในข้อ TOEIC เราก็จะพบการใช้ Preposition บ่อยด้วยเช่นกัน

โดยในภาษาอังกฤษนั้น มี Preposition อยู่ราวๆ 150 คำ แค่ผู้เข้าสอบจำได้หมดก็สบายแล้วล่ะ อะ อะ ล้อเล่นนะจ๊ะ ถึงแม้ Preposition 

จะมีอยู่มากมาย แต่ที่ข้อสอบ TOEIC นำมาออกจริงๆ นั้น มีไม่กี่คำ สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ดังนี้

1. Preposition of Time : คำบุพบทบอกเวลา

In ใช้กับ เดือน ฤดู ปี

She will go to Korea in winter.

 

On ใช้กับ วันและเทศกาล

He arrived on Friday.

 

At ใช้ กับเวลาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

He arrived at 10 p.m.

 

From…to… จาก…ถึง

I lived there from August to December .

 

Since – ตั้งแต่

She has gone to Singapore since last month.

 

For – เป็นเวลา

Bob has gone for 2 months.

 

During – ระหว่าง,ในช่วง

I like to sleep during my break.

         

From…until – จาก…จนถึง

The concert start from 5 p.m. until 9 p.m.

2. Preposition of Place : คำบุพบทบอกสถานที่

In

 : ข้างใน ใช้เพื่อสื่อความหมายว่า สิ่งหนึ่งอยู่ข้างในบางสิ่งบางอย่างและใช้กับเมือง ประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการจำกัดบริเวณชัดเจน เช่น ในกล่อง ในห้อง ในรถ

A cat is 

in

 the kitchen.

 

On

 : บน ใช้เพื่อสื่อว่า บางสิ่งอยู่บนบางสิ่ง นอกจากนี้ยังใช้กับ ชื่อถนน และพื้นผิว (Surface) ของสิ่งต่างๆ เช่น บนพื้น บนกำแพง

The picture is hanging 

on

 the wall.

 

At

 : ที่ ใช้กับสถานที่ที่เจาะจง โดยถ้าเป็นที่อยู่จะต้องขึ้นต้นด้วย เลขที่บ้าน

She lives 

at

 501 Sub street.

 

Above

 : เหนือ โดย above จะต่างจาก on ตรงที่ ถ้าเราใช้ above แสดงว่ามีพื้นที่ระหว่างสองสิ่ง เช่น

The shelf is 

above

 the TV. ตู้อยู่เหนือ TV แต่ถ้าใช้ The shelf is 

on

 the TV. หมายถึง ตู้วางอยู่บน TV

         

Over

 : ข้าม

Under

 :ข้างใต้

 

 

เนื่องจาก In, On และ At สามารถเป็นได้ทั้ง Preposition of Time และ Preposition of Place เราจึงจะเจอคำเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยในข้อสอบ TOEIC ดังนั้นผู้เข้าสอบจึงควรจดจำการใช้คำเหล่านี้ให้แม่นยำ กันพลาดกันด้วยนะ

3. Preposition of Movement (คำบุพบทแสดงการเคลื่อนไหว)

To

 : ถึง, ไปถึง, ที่ ใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

 

Onto

 : ขึ้นไปยัง ใช้เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวในเชิงกระโดดขึ้น หรือเคลื่อนที่ไปยังอีกสิ่งหนึ่ง

ความหมายของ onto จะคล้ายคลึงกับ on แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ onto จะต้องใช้คู่กับความเคลื่อนไหวเสมอ

ส่วน on สามารถใช้ในแง่ของความเคลื่อนไหว หรือสถานที่ก็ได้

He jumps 

onto

 the table.

He jumps 

on

 the table.

He is 

on

 the roof.

He is onto the roof. ข้อนี้ใช้ onto ไม่ได้เพราะไม่มีการเคลื่อนไหว

 

Into

 : เข้าไปข้างใน

 

Toward

 : ไปยัง มีความหมายคล้ายๆ กับ to แตกต่างกันที่

– Toward ไม่สามารถใช้กับ Verb. คำว่า Transfer ได้

– Toward จะให้ความหมายไม่เจาะจง ในขณะที่ to เจาะจง เช่น

She walks 

to

 the house. เธอเดินไปที่บ้าน

She walks 

toward

 the house. เธอเดินเข้าไปหาบ้าน (แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเดินไปที่บ้าน 100% เพียงแต่เธอเดินไปทางที่บ้านอยู่)

4.Complex Preposition (มาเป็นคู่ ออกข้อสอบ TOEIC บ่อยมาก)

คำคู่ 2 คำที่ชอบออก TOEIC บ่อยๆได้แก่

according to – ตามที่

I’ll do it according to your instructions

along with – พร้อมกับ (get along with – เข้ากันได้กับ)

I can’t get along with that guy.

apart from – เว้นเสียแต่ว่า

It’s a good paper, apart from a few spelling mistakes.

because of = due to – เพราะว่า, เนื่องจาก

Because of delay, I will have to wait the trains for 2 hours.

contrary to – ตรงข้ามกับ

My opinion is contrary to yours.

 

except for – เสียแต่

Your writing is good except for a few mistakes.

instead of – แทนที่

You should have finished the project last night instead of this morning.

prior to – ก่อนหน้า

Be sure to check in at least 45 minute prior to departure time.

regardless of – ทั้งๆที่

The girl climbed the tree regardless of danger.

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC เรื่อง Preposition

การทำข้อสอบเรื่อง Preposition มีลักษณะการตอบแบบเดียวกันกับเรื่อง Conjunction นั่นคือ “ความหมาย” เราจึ้งต้องจำให้ได้ว่า 

Preposition ตแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร และเลือกใช้ให้เข้ากับสถานการณ์หรือโจทย์

 

1) The train will leave promptly _____________9:30.

(A) until        (B) to           (C) at           (D) for

*ตอบ (C) at เพราะ at ใช้กับเวลาตามหน้าปัดนาฬิกา หรือเวลาที่เฉพาะเจาะจง

2) The printer is _____________ the desk.

(A) on          (B) through     (C) into         (D) without

*ตอบ (A) on เพราะถ้าเราดูจากความหมาย Preposition แต่ละตัว

 

3) The laundry bag is _____________the cabinet.

(A) within           (B) among                           (C) inside                            (D) between

*ตอบ (C) inside เพราะโจทย์มีความหมายว่า ถุงซักผ้า…………ตู้

Choice มีความหมายดังนี้ within ภายใน, among ท่ามกลาง, inside ข้างใน, between ระหว่าง

 


LIVE ครูดิว Basic Grammar : Preposition แบบง่าย


Preposition อย่างง่าย คนไม่มีพื้นฐานต้องดู
พื้นฐานที่คนเรียนภาษาอังกฤษต้องดู
เรียนจบต่อยอดเนื้อหาระดับสูงได้
krudewtoeic basicgrammar ครูดิว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

LIVE  ครูดิว Basic Grammar : Preposition แบบง่าย

Click [by Mahidol] Preposition – Part 1 (by, in) – by กับ in ใช้ให้ถูก หมายความว่าอะไรได้บ้าง


มาทำความรู้จักกับ Preposition ให้ลึกมากขึ้นกับรายการ Click ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มจากตัว by และ in กันก่อน (แล้ว proposition ตัวอื่น ๆ จะทยอยตามมาในตอนถัดไป) ในตอนนี้ครูคริสแยกมาให้แล้วว่า by กับ in สามารถใช้ได้ในกรณีใดบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยคมากมายที่อยากให้ดูและฝึกพูดตามกัน แล้วอย่าลืมเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วย เพราะ by ไม่ได้แปลว่า “โดย” เพียงอย่างเดียว และ in ก็ไม่ได้แปลว่า “ใน” เสมอไป แต่จะแปลว่าอะไรได้บ้าง และควรนำไปใช้ในสถานการณ์ไหน ต้องมาดูกัน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ มุกตลกของครูคริสที่นำมาจากสถานการณ์จริงของคนไทยที่พูดกับฝรั่งแล้วเกิดเข้าใจผิดกันขึ้นจริง ๆ บางคำ เราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ เรียกได้ว่า ดูไปขำกันไปตลอดตอนเลยทีเดียว
พบเคล็ดลับวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่มีในตำราเรียน อยากได้ความรู้ ดูสนุก เข้าใจง่าย ติดตามได้ในรายการ Click ออกอากาศช่อง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 118
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://channel.mahidol.ac.th

Click  [by Mahidol] Preposition - Part 1 (by, in) - by กับ in ใช้ให้ถูก หมายความว่าอะไรได้บ้าง

หลักการใช้ Prepositions of places l In, on, under, between, in front of, next to, behind ใช้อย่างไร


เรียนรู้วิธีการใช้ Prepositions of place เช่น in, on, under, between, in front of, behind, next to พร้อมประโยคตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
เยี่ยมชม Blog ของเรา: https://goo.gl/JthDFX
ติดตามช่องของเราได้ที่: https://goo.gl/Svd65u
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เพิ่มเติม
แอพเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nsZE7Y
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nYNBAx
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: http://bit.ly/2nYJBA2
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ต่างๆ: https://goo.gl/o7LmPY
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/nxPQEj
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต: https://goo.gl/qpbF3q
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี color: https://goo.gl/ZuE2YB
เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/Z7uE8G

หลักการใช้ Prepositions of places l In, on, under, between, in front of, next to, behind ใช้อย่างไร

Preposition : To / For ใช้ต่างกันอย่างไร


Preposition : To แปลว่า ไปถึง ไปยัง จนถึง ให้ เพื่อ
Preposition : For แปลว่า สำหรับ
To : ส่วนใหญ่มักจะตามด้วย VERB เช่น to walk, to run
สามารถใช้ได้ ใน 6 อย่าง คือ
1. Destination พูดถึงจุดหมายปลายทาง
2. What time is it ใช้เมื่อพูดถึงเวลา
3. Distance ระยะทาง
4. Comparing การเปรียบเทียบ
5. Giving การให้
6. Reason with Verb เหตุผล และจะตามด้วย Verb
For : มักจะตามด้วย NOUN หรือ Verb ที่เติม ing
สามารถใช้ได้ ใน 4 อย่าง คือ
1. Benefits พูดถึงประโยชน์
2. Period of time ช่วงเวลา (มักใช้กับ perfect tense)
3. Motive / Reason with Noun เหตุผล และจะตามด้วย Noun
4. Doing something to help someone ทำบางอย่างให้อีกคนนึง
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Preposition  : To / For ใช้ต่างกันอย่างไร

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง Verb + Preposition


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง Verb + Preposition

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ preposition การใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published.