Home » [Update] Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไข สรุปการใช้ If Clause | สรุป if clause – NATAVIGUIDES

[Update] Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไข สรุปการใช้ If Clause | สรุป if clause – NATAVIGUIDES

สรุป if clause: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ประโยคแบบ Conditional คือประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น เป็นไปได้ยาก หรือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ มีอยู่ 3 แบบ คือ

 1. Present Conditional
 2. Past Conditional
 3. Past Perfect Conditional

ตัวอย่างประโยค If Clause

1. Present Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น

โครงสร้างของประโยค

Conditional clause Main clauseIf + Simple present tenseFuture/Simple present tense

Ex.

 • If it rains, I will stay at home.
 • If the teacher asks you, tell him the truth.
 • If you leave, please turn out the light.

Note

1. Imperative + and + Simple Future construction

Come here and you will get what you want.

2. Imperative + or else + Simple Future construction

Do it, or else you will be punished.

3. should + imperative construction

Should an emergency arise, dial 191.

4. would like/ would care + Simple Future construction

would like / would care มีความหมายว่า “ต้องการ หรือ ปรารถนา”

If you would like to come, I’ll wait for you.

ถ้าคุณอยากจะมา ผมก็จะรอคุณ

If you would care to hand in your books, I’ll correct them for you.

2. Past Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ยาก

โครงสร้างของประโยค

Conditional clause Main clauseIf + Simple past tenseConditional past

Ex.

 • If it rained, he would stay at home. ถ้าฝนตกจริง ๆ ผมก็คงจะอยู่บ้าน
 • If you were to attend the wedding, what would you be?
 • If I had more time, I would read more books. (แต่ขณะนี้ฉันไม่มีเวลา)
 • If it were not so far, we could walk there.
 • If I were you, I would not let him say many things.

Note

1. ละ If แล้วเอา were มาไว้หน้าประโยคได้

Ex.

 • If he were to leave today, he would be there by Tuesday. = Were he to leave today, he would be there by Tuesday.
 • If he had wings, he would fly. = Were he had wings, he would fly.

2. It’s (high/about) time + Past simple tense

 • It’s high time you did your work.
 • ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำงานของคุณ

3. If only/wish + Past simple tense + conditional past

 • If only I knew the answer, I would tell you.
 • แหมถ้าผมรู้คำตอบ ผมก็คงจะบอกคุณแล้ว
 • I wish I were here.
 • แหมผมเองก็อยากอยู่ที่นี่ (แต่ความจริงไม่ได้อยู่)

 4. _______as if/ as though + Past simple tense

 • Roger appears as though/ as if he were unhappy.
 • โรเจอร์แสดงอากัปกริยาคล้ายดังกับว่าเขาไม่มีความสุข

3. Past Perfect Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้

โครงสร้างของประโยค

Conditional clauseMain clauseIf + Past perfect tensePerfect conditional

Ex.

 • If you had invited her, she would have come to your party.
 • If John had gotten up earlier, he would have had time for breakfast.
 • If I had had her address, I would have written to her.
See also  Active versus Passive Voice | โครงสร้างประโยค present simple

Note

1. ละ If แล้วเอา had มาไว้หน้าประโยคได้If it had rained, I would have taken my umbrella.

 • Had it rained, I would have taken my umbrella.
 • If he had been thirsty, I’m sure he would have drunk it.
 • Had he been thirsty, I’m sure he would have drunk it.

2. If only/wish + Past perfect tense + Perfect conditional

 • If only I had known the answer, I would have told you.
 • I wish I had remembered his name.

นอกจาก if แล้ว ยังมีคำอื่นทีใช้ในประโยคเงื่อนไขอีก คือ

 1. suppose หรือ supposing สมมติว่า
 2. on condition that หรือ on the condition that โดยมีเงื่อนไขว่า
 3. so long as หรือ as long as ถ้า ตราบใดที่
 4. what if สมมติว่า

สั่งเขียน Essay >>> ขอราคางานเขียนได้เลยที่นี่ FB Chat หรือที่ Line ID: 0878314785 >>> ตลอด 24 ชั่วโมง

[NEW] รวมการใช้ If clause 4 แบบ ฉบับมองปุ๊บเข้าใจปั๊ป! | สรุป if clause – NATAVIGUIDES

easy introduction to 4 type of if clauses

    เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นประโยคหรือแต่งประโยคโดยการใช้ If clause กันมาบ้างแล้วใช่มั้ย แต่เชื่อมั้ยเอ่ยว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าต้องใช้ If clause ยังไง เพราะหลักการมันก็ค่อนข้างแอดว๊านซ์กว่าภาษาไทยอยู่นะ

 

    แต่! ถ้าลองศึกษาดูดี ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไป หากใครสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง รับรองว่าชาวต่างชาติจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน วันนี้ Hotcourse จะพาไปทำความรู้จักการใช้ If clause 4 รูปแบบกัน มา! มาลองกันสักตั้ง!

 

If clause คือ ประโยคเงื่อนไข ซึ่งจะมี 2 ประโยคย่อย ได้แก่

 • ประโยคหลัก หรือ Main Clause
 • ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย If หรือ If Cluase

 

if cluase

  

 1) Zero Conditional Sentences (If clause type 0)

ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (สามารถใช้ when แทน if ได้ด้วย) ซึ่ง If cluase (ประโยคเงื่อนไข) กับ Main cluase (ประโยคหลัก) สามารถสลับตำแหน่งกันได้

 

If

+ Simple Present

,

Simple Present                                                                                      *ต้องมีคอมมา (,) เชื่อมประโยค

 

Simple Present +

if

+

Simple Present                                                                                      *ละคอมมา (,) ได้เลย

 

If you heat water to 100 celsius, it boils.
         water boils if you heat it to 100 celsius.
                

หรือใช้สำหรับประโยคคำสั่งใน Main clause ได้ด้วย เช่น

    If Gary calls, tell him to come and see me tomorrow

    Tell him to come and see me tomorrow if (when) Gary calls.
                

    2) First Conditional Sentences (If clause type 1)

ใช้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง/อาจจะเป็นไปได้ รูปแบบนี้จะมี Modal หรือกริยาช่วย (เช่น can, may, might, shall, should, must, ….) เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งโครงสร้างสามารถเขียนได้ 2 แบบเช่นกัน

See also  🎏 𝑹𝑬𝑨𝑳 𝑮𝑹𝑨𝑴𝑴𝑨𝑹 🎏 16 𝑯𝑶𝑾 𝑳𝑶𝑵𝑮 𝑯𝑨𝑽𝑬 𝒀𝑶𝑼 𝑩𝑬𝑬𝑵 𝑫𝑶𝑰𝑵𝑮 𝑺𝑶𝑴𝑬𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮? | have you ever been แปลว่า

 

If

+ Present simple

,

S. + Modal + infinitive verb                                                                        *ต้องมีคอมมา (,) เชื่อมประโยค

 

S + Modal + infinitive v. +

if

+ Present simple                                                                            *ละคอมมา (,) ได้เลย   

 

If their teacher teaches, the students may come to school.

       ถ้าคุณครูสอน นักเรียนอาจมาโรงเรียน

        Students may come to school if their teacher teaches.

         นักเรียนอาจมาโรงเรียน ถ้าครูสอนหนังสือ
            ***ในที่นี้นักเรียนอาจจะมาหรือไม่มาโรงเรียนก็ได้***

 

If Tom studies hard, he will pass the exam.

        ถ้าทอมตั้งใจเรียน เขาจะสอบผ่าน
         Tom will pass the exam if he studies hard.
        ทอมจะสอบผ่าน ถ้าเขาตั้งใจเรียน

            ***ในที่นี้ทอมอาจจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้***

 

if clause

 

    3) Second Conditional Sentences (If clause type 2)

ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นจริง เพ้อฝันเกิ๊นนนน (สามารถใช้ could กับ might แทน would ได้จ้า)

If

+ Past Simple

,

S. + would + infinitive v.                                                                                  *ต้องมีคอมมา (,) เชื่อมประโยค

 

S. + would + infinitive v. +

if

+ Past Simple                                                                                  *ละคอมมา (,) ได้เลย

 

–   If had a million bath, I would travel around the world.
        ถ้าฉันมีเงินหนึ่งล้านบาท ฉันจะไปเที่ยวรอบโลก

        I would travel around the world if I had a million bath

        ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกถ้าฉันมีเงินหนึ่งล้านบาท

        ***ในที่นี้เป็นไปไม่ได้เลย เพ้อฝันมากเว่อร์***

 

If Mike won the lottery first prize, he could buy a Ferrari.
        ถ้าไมค์ถูกล็อตเตอรีรางวัลที่หนึ่ง เขาสามารถซื้อรถเฟอรารีได้

 

        Mike could buy a Ferrari if he won the lottery first prize.
        ไมค์สามารถซื้อรถเฟอรารีได้ ถ้าเขาถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

    

***ในที่นี้เป็นไปไม่ได้เลยย เอิ่ม…ถูกเลขท้ายสองตัวให้ได้ก่อนนน***

See also  [Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ tense - NATAVIGUIDES

 

    4) Third Conditional Sentences (If clause type 3)

ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้นหรือในอดีต หรือกล่าวถึงความเสียดาย ประมาณว่ารู้งี้น่าจะ… เฮ้อ เสียดายจัง

 

If

+ Past Perfect, S. + would + have + past participle                                                                *ต้องมีคอมมา (,) เชื่อมประโยค

 

S. + would + have + past participle +

if

+ Past Perfect                                                              *ละคอมมา (,) ได้เลย

 

If she had taken medicine, she wouldn’t have gone to the hospital.

      ถ้าหล่อนกินยาตอนนั้น คงไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลหรอก

    

    She wouldn’t have gone to the hospital if she had taken medicine,

    หล่อนคงไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลหรอก ถ้าหล่อนกันยาซะตั้งแต่ตอนนั้น

    

    ***ในที่นี้ความจริงเป็นเพราะเธอไม่ได้กินยา ตอนนี้เธอจึงต้องไปโรงพยาบาล***

 

–  If I had known the time schedule before, I wouldn’t have arrived late.

        ถ้าฉันรู้ตารางเวลาก่อนหน้านี้ ฉันคงจะไม่มาสาย

    

    I wouldn’t have arrived late if I had known the time schedule before.

    ฉันคงจะไม่มาสายถ้าฉันรู้ตารางเวลาก่อนหน้านี้

    

    ***ในที่นี้มาสายแล้ว เพราะไม่รู้ตารางเวลามาก่อน จึงเกิดความเสียดาย***

 

    8 แกรมม่าที่ใช้ผิดกันบ่อยๆ ใน TOEFL

    8 แกรมม่าที่ใช้กันผิดบ่อยๆ ในการสอบ IELTS

    8 เว็บสุดเริ่ดที่จะช่วยให้การทำ assignment เป็นเรื่องง่ายๆ

 

 


Cute Roblox TikToks Edits Compilation #91


GET ROBUX: https://roblox.cool
Disclaimer: I’m not the owner of any of the clips of this video

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Cute Roblox TikToks Edits Compilation #91

เทคนิคการใช้ If Clause – Type 0,1, 2, 3 และ Mixed type และการใช้ If clause ที่ไม่มี If (Inversion)


เทคนิคการใช้ If Clause - Type 0,1, 2, 3 และ Mixed type และการใช้ If clause ที่ไม่มี If (Inversion)

If-clause (conditional sentences) ใน 10 นาที (ง่ายชิบหาย)


สอน Ifclause ให้เด็กมันดู 5555555555 ใกล้สอบแล้ว สู้ๆนะครับทุกคน
ติดตามกันต่อที่
fb : https://www.facebook.com/petchsworld
twitter : https://twitter.com/psolemn
ig : https://www.instagram.com/petchsworld

If-clause (conditional sentences) ใน 10 นาที (ง่ายชิบหาย)

Learn English Grammar: The 4 Conditionals


Do conditionals in English drive you crazy? They’re so easy to get mixed up! There are four conditionals in English grammar, numbered zero through three. So in this lesson I’ll give you an overview of all four, with examples of each. If you watch this video and do the quiz at https://www.engvid.com/learnenglishgrammarthe4conditionals/ you will have a better understanding of conditionals in English. (That last sentence is an example of the first conditional!)

Learn English Grammar: The 4 Conditionals

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Zero Conditional Sentences


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Zero Conditional Sentences

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สรุป if clause

Leave a Reply

Your email address will not be published.