Home » [Update] 10 คำถามฮิต พิชิตสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | หา งาน อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] 10 คำถามฮิต พิชิตสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | หา งาน อังกฤษ – NATAVIGUIDES

หา งาน อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ…หลายๆคนมักจะขาดความมั่นใจพอได้ยินว่าบริษัทที่ตัวเองสมัครไปต้องสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ แค่สัมภาษณ์ธรรมดาก็กังวลใจแล้ว นี่ยังเป็นภาษาอังกฤษอีก… โอยตายเลย ขืนเราไม่เตรียมพร้อมให้ดีมีหวังตกม้าตายเอาได้ง่ายๆ จริงๆแล้วการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทั่วๆไป ย้ำว่าทั่วไปนะครับ บริษัทต้องการรู้ระดับทักษะภาษาอังกฤษของเรา ว่าสามารถใช้สื่อสารจริงได้ดีแค่ไหน

เรามาดูตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษกันเลยครับ เรื่องแนะนำตัวนี่ขอข้ามไปก่อนเพราะเชื่อว่าหลายๆคนคงมีพื้นฐานอยู่แล้ว

คำถามแบบที่ 1: คุณสมบัติเฉพาะตัว (Personality)

เจอคำถามแบบนี้เข้าไปก็ต้องบรรยายถึงลักษณะเด่นของตัวเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทครับ อาจใช้คำคุณศัพท์หลายๆแบบเข้ามาช่วย

 1. Tell me about yourself. 

  (ไหนลองพูดเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังซิ)

 2. How would you describe your attitude towards work? 

  (คุณจะอธิบายทัศนคติในการทำงานของคุณอย่างไร) 

 3. What would you say about your personality? 

  (คุณมีลักษณะนิสัยอย่างไร)

 4. What inspires you to work?

  (อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณ)

 1. I’d say I’m hardworking and honest.

  (ผมเป็นคนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ครับ)

 2. I am a results-oriented person.

  (ดิฉันเป็นคนให้ความสำคัญกับผลลัพธ์)

 3. I am very outgoing and have the people skills needed to get customers interested.

  (ผมเป็นคนเข้าสังคมง่าย และมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในการทำให้ลูกค้าสนใจ)

 4. Challenging projects motivate me more than anything.

  (โครงการที่ท้าทายเป็นตัวกระตุ้นสำหรับผมมากกว่าสิ่งอื่นใด)

ตัวอย่างคำตอบยาว

I am an idealistic person. I want a job with a company that is making money, but also one that is helping people. I want to go home knowing that my work has helped others in their job or their personal life. I have to have a job where I believe in what I am doing.
ผมเป็นคนที่มีอุดมการณ์ ต้องการทำงานในบริษัทที่สร้างรายได้ แต่ก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ผมอยากกลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกว่างานของผมได้ช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิตหรือการทำงานของผู้อื่น ผมต้องทำงานที่ผมศรัทธาว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่

คำถามแบบที่ 2: เหตุผลการสมัครงาน (Reasons for Applying)

คำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องมีเหตุผลที่เราสมัครงานนี้ ก็บอกตามความเป็นจริงว่าเราอาจเรียนมาด้านนี้โดยตรง หรือบริษัทของเค้าโดดเด่นมากกว่าบริษัทอื่นๆก็ได้

 1. Why are you interested in this position?

  (ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้)

 2. Why do you think you are a good fit for this job?

  (ทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้)

 3. What do you know about our company?

  (คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบริษัทเรา)

 4. What do you hope to get out of a job?

  (คุณหวังว่าจะได้อะไรจากการทำงาน)

 1. This job is good fit for my background.

  (งานนี้เหมาะสมกับภูมิหลังของดิฉัน)

 2. With my negotiation skills, I feel I would be able to contribute a lot to the company.

  (ผมรู้สึกว่าจะมีส่วนช่วยบริษัทได้มากด้วยทักษะการเจรจาต่อรอง)

 3. I know this is the leading automobile company.

  (ผมรู้ว่าบริษัทนี้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์)

 4. I want a job where I can contribute, and also learn.

  (ดิฉันต้องการงานที่สามารถมีส่วนช่วย ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้งานไปด้วย)

ตัวอย่างคำตอบยาว

The first thing I look for in a job is the opportunity to better myself. I like jobs where I am forced to learn, and where I can get better at things over time. If a job isn’t challenging, I can’t improve my skills.
สิ่งแรกที่ผมใฝ่หาในงานคือโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ผมชอบงานที่บังคับให้ตนเองเรียนรู้ และที่ทำให้เติบโตขึ้นตามกาลเวลา ถ้างานไม่มีความท้าทายผมก็คงไม่สามารถพัฒนาทักษะตนเองได้

คำถามแบบที่ 3: รายละเอียดการทำงาน (About the Job)

ก่อนอื่นต้องทำการบ้านมาให้ดีนะครับว่าตำแหน่งที่ไปสมัครเนี่ย เค้ามี Job description อย่างไร เราต้องทำอะไรบ้าง และเรามีคุณสมบัติเหมาะสมรึเปล่า สามารถหาข้อมูลได้ตามกระทู้ต่างๆหรือถามจากผู้รู้ ส่วนเรื่องเงินเดือนควรรอให้ผู้สัมภาษณ์เสนอมาก่อน

 1. What skills do you think are needed for this position?

  (คุณคิดว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต่องานตำแหน่งนี้)

 2. Tell me what skills or experiences you have that would be useful for this job.

  (ช่วยบอกหน่อยว่าคุณมีทักษะหรือประสบการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับงานนี้)

 3. How much do you expect to earn at this position?


  (คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ในตำแหน่งนี้)

 1. A solid understanding of the market is most important.

  (ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างลึกซึ้งนั้นสำคัญที่สุด)

 2. I have worked in advertising before, and I have a degree in design.

  (เมื่อก่อนดิฉันเคยทำงานด้านโฆษณา แล้วก็มีปริญญาด้านการออกแบบด้วย)

 3. With my background and degree work, I feel something around 25,000 Baht would be acceptable.

  (เมื่อดูตามประวัติและประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าจะยอมรับเงินเดือนที่ประมาณ 25,000 บาท)

คำถามแบบที่ 4: ประวัติการศึกษา (Educational Experience)

คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษนี้จะย้อนเวลาไปสมัยที่เราเรียนอยู่ สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานควรเตรียมตัวด้านนี้เป็นพิเศษ

 1. What classes did you take that helped prepare you for this job?


  (คุณเรียนวิชาอะไรมาบ้างที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับงานนี้)

 2. Why did you choose business administration as your major?

  (ทำไมคุณเลือกบริหารธุรกิจเป็นวิชาเอก)

 3. Which subjects did you have the most trouble with? 


  (คุณมีปัญหากับวิชาไหนมากที่สุด)

 1. I took classes on marketing and consumer psychology that apply directly to this job.

  (ผมได้เข้าเรียนด้านการตลาดและจิตวิทยาผู้บริโภค ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ได้โดยตรง)

 2. I feel that an understanding of all aspects of a company is essential.

  (ผมรู้สึกว่าการเข้าใจทุกแง่มุมของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็น)

 3. I had a bit of trouble with my English classes, but I am trying to improve.


  (ผมมีปัญหาเล็กน้อยในวิชาภาษาอังกฤษ แต่ผมก็กำลังพยายามพัฒนาอยู่)

คำถามแบบที่ 5: ประสบการณ์การทำงาน (Working Experience)

ผู้สัมภาษณ์ต้องการทำความเข้าใจกับทัศนคติในการทำงานของเราและความสามารถในการแก้ปัญหา

 1. What have you had the most success with in your career?


  (สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดในการทำงานคืออะไร)

 2. How did you manage difficulties on the job?

  (คุณจัดการกับอุปสรรคการทำงานอย่างไร)

 3. Why did you leave your last job?


  (ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่าล่ะ)

 1. The most rewarding experience I had so far was being named Salesman of the Year.


  (ประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดของดิฉันคือได้รับรางวัลพนักงานขายยอดเยี่ยมแห่งปี)

 2. I plan and arrange tasks according to priority, and dedicate my full attention to them.

  (ผมวางแผนงานว่าอะไรสำคัญที่สุด อะไรควรทำก่อน-หลัง และก็มุ่งมั่นลงมือทำเต็มที่)

 3. I want to further my career. I am looking for bigger challenges and new experiences.

  (ผมต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ผมจึงมองหาความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ)

คำถามแบบที่ 6: ความสามารถของผู้สมัคร (Candidate’s Abilities)

นี่เป็นคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่วัดความสามารถของเรา ว่าเราจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนหรือไม่ เราควรบอกจุดแข็งอย่างมั่นใจแต่ถ่อมตน และบอกจุดอ่อนอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงส่วนที่ตนบกพร่อง

 1. What are your strengths/ weaknesses?


  (จุดแข็ง/จุดอ่อนของคุณคืออะไร)

 2. Do you mind having a number of tasks to do at once?

  (คุณทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันได้ไหม)

 3. What do you do in your free time?

  (คุณทำอะไรในช่วงเวลาว่าง)

 4. Are you involved in any community groups or work?
  คุณเข้าร่วมกลุ่ม หรืองานเพื่อสังคมอะไรบ้างหรือเปล่า

 1. My strong point is being able to understand a customer’s needs, but I sometimes get nervous when I have to speak in public.


  (จุดแข็งที่สุดของผมคือการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า แต่บางครั้งจะตื่นเต้นเมื่อต้องพูดต่อหน้าฝูงชน)

 2. I’m good at multitasking, and used to working on several projects at once.

  (ดิฉันทำงานหลายงานพร้อมกันได้ดี และเคยจัดการโครงการหลายอย่างในเวลาเดียวกันมาแล้ว)

 3. I like reading novels. I also go outdoors to play basketball, swimming, and sometimes badminton.


  (ดิฉันชอบอ่านนวนิยาย แล้วก็ชอบไปเล่นบาสเก็ตบอล ไปว่ายน้ำ แล้วก็แบตมินตันเป็นบางครั้ง)

 4. I was president of the faculty’s debate club.
  (ผมเคยเป็นประธานชมรมโต้วาทีของคณะ)

คำถามแบบที่ 7: ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Experiences)

ตรงส่วนนี้บริษัทจะดูว่าเราจะทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร และจะผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จหรือไม่ งานปัจจุบันเน้นทำเป็นทีมทั้งนั้นครับ 

 1. Tell me about your work relationship with your colleagues.


  (ช่วยบอกความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหน่อย)

 2. How did you handle friction with your superiors?

  (คุณจัดการความไม่ลงรอยกับหัวหน้าคุณอย่งไร)

 3. What do you think is the most important thing in working with people?


  (คุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น)

 1. I always try to be a team player and work hard to get along with people at work.


  (ผมพยายามทำงานเป็นทีม และพยายามอย่างมากเพื่อทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน)

 2. I did my best to compromise and explain my intentions clearly.

  (ผมพยายามประนีประนอม และอธิบายความต้องการให้ชัดเจนที่สุด)

 3. It is important to treat everyone with respect as much as listening to them.

  (การปฏิบัติกับทุกคนด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การรับฟังผู้อื่นก็สำคัญไม่แพ้กัน)

คำถามแบบที่ 8: แผนการในอนาคต (Future Plans)

ทางบริษัทอาจถามถึงสถานะส่วนตัว หรือครอบครัว ทั้งนี้เพราะมันมีผลต่อนโยบายของบริษัทในการโยกย้ายพนักงานไปที่อื่น

 1. Where do you see yourself in five years?

  (คุณหวังว่าอีก 5 ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ตรงจุดไหน)

 2. What are some things you would like to do in your life?

  (คุณอยากทำอะไรบ้างในชีวิต)

 3. Have you ever considered studying abroad?

  (คุณเคยคิดจะไปเรียนต่อเมืองนอกไหม)

 1. My sights are set on management, so I want to be a department manager in the next few years.

  (ดิฉันมุ่งไปที่การบริหารจัดการ ดังนั้นจึงอยากเป็นผู้จัดการแผนกในอีก 2-3 ปีข้างหน้า)

 2. If I had the time, it would be nice to learn how to fly a plane.

  (ถ้ามีเวลา ผมคิดว่าถ้าได้ลองเรียนขับเครื่องบินก็คงจะดี)

 3. Learning in a classroom wasn’t very interesting to me, so no.

  (ผมไม่เคยสนใจการเรียนในห้องเรียนมากนัก ดังนั้นจะไม่เรียนต่อครับ)

คำถามแบบที่ 9: ความสำเร็จและความล้มเหลว (Successes and Failures)

การตอบคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษแนวๆนี้ อาจยกประสบการณ์ส่วนตัวขึ้นมา ทั้งช่วงที่ทำงานอยู่หรือตอนที่เรียนอยู่

 1. What has been your greatest success?

  (ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร)

 2. Tell me about a time when a task or project did not go well for you.

  (ช่วยเล่าช่วงเวลาที่งานหรือโครงการไม่ราบรื่นให้ฟังหน่อย)

 3. How do you feel about setbacks and failures?

  (คุณรู้สึกอย่างไรกับความพ่ายแพ้แล้วความล้มเหลว)

 1. The advertising campaign I led at my last job was a huge success.

  (แคมเปญโฆษณาล่าสุดที่ผมเป็นผู้นำทีมประสบความสำเร็จอย่างมาก)

 2. I was late for a teleconference one morning. The client lost trust in my company and turned to our competitor.

  (เช้าวันหนึ่งผมมาประชุมทางไกลสาย ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นในบริษัทเราและหันไปหาคู่แข่งของเราแทน)

 3. Failure is not a bad thing. We learn more from our mistakes than from our success.

  (ความล้มเหลวก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เราเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าขากความสำเร็จ)

คำถามแบบที่ 10: ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Skills)

 1. How do you manage your time?

  (คุณบริหารจัดการเวลาอย่างไร)

 2. What do you think is the most important thing in managing projects?

  (คุณคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับโครงการคืออะไร)

 3. How would you describe your managing skills for people?

  (คุณจะบรรยายทักษะการบริหารจัดการคนของคุณอย่างไร)

 1. I prepare daily and weekly goals and regularly check my progress.

  (ดิฉันตั้งเป้าหมายล่วงหน้าไว้ทุกวันและทุกสัปดาห์ รวมทั้งตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองด้วย)

 2. The hands-on approach works best for me.

  (การลงมือปฏิบัติเอง เหมาะกับผมที่สุด)

 3. I am a strict manager, but I make sure to reward people when they perform well.

  (ผมเป็นผู้จัดการที่เข้มงวด แต่ผมจะให้รางวัลกับคนที่ทำงานดีอย่างแน่นอน)

คำถามเบื้องต้นสำหรับการสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก็มีเท่านี้ครับ ถ้าเจอคำถามสัมภาษณ์งานที่ต้องอาศัยไหวพริบอย่างเช่น “ผู้ชายคนหนึ่งจอดรถของเค้าไว้ที่โรงแรม และต่อมามันก็หายไป …เกิดอะไรขึ้น?” หรือ “ช่วยดีไซน์แผนอพยพ สำหรับเมืองซานฟรานซิสโกให้หน่อย” แบบนี้ร้อยคนร้อยคำตอบครับ อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะนี่เป็นคำถามสัมภาษณ์งานของบริษัทระดับโลกอย่าง Google เชียวนะ บางทีเราอาจเจอคำถามจำพวกนี้ ถึงตอนนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วล่ะนะ

Table of Contents

[Update] 100+ ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษที่พร้อมคำอ่านและคำแปลฉบับบสมบูรณ์ไม่ควรพลาด | หา งาน อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วันนี้เราจะแนะนำถึงคุณบทเรียนที่มีครบทุกอย่างเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A-Z และมีโครงสร้างประโยคช่วยคุณพูดหรือตอบเกี่ยวกับหัวข้องานและอาชีพได้อย่างคล่องมากขึ้น ใช้อย่างมีประโยคเมื่อไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทนานาชาติได้ดีด้วยนะคะ ต้องไม่พลาดค่ะ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วกับ 13 ช่อง Youtube ชื่อดัง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

รวมตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษ (Job Positions)

คุณรู้ไหมว่าปัญหาที่ผู้เรียนมักจะเจอบ่อยๆ ตอนเรียน ภาษาอังกฤษก็คือรู้คำศัพท์เยอะ แต่ยังอ่านออกเสียงผิด หรือไม่รู้จะตั้งประโยคอย่างไร ทำให้ทักษะการฟังและพูด สื่อสารไม่ได้คล่อง และเมื่อพูดถึงตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมันใจเพราะคลังศัพท์ยังขาดๆ หายๆ เรียนแล้วลืมก็มีค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะแนะนำให้คุณวิธีการจดจำ ตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษให้จำได้เยอะสุดและเอามาใช้งานแบบกล้วยๆ คือวิธีการเรียงตำแหน่งงานตามตารางตัวอักษร A-Z พร้อมโครงสร้างประโยค คำถามและตอบที่มักเจอบ่อย

พร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าเรารู้จักกันกี่คำ

ตำแหน่งงานหมวด A

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Accounting  Manager /əˈkaʊn.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Officer/əˈkaʊn.tɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/อะเค๊าทิง อ๊อฟิสเซอะพนักงานบัญชี Accounting Supervisor/əˈkaʊn.tɪŋ ˈsuː.pə.vaɪz/อะเค๊าทิง ซู๊เพอะไวเซอะหัวหน้าฝ่ายบัญชี Administrative Assistant/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən əˈsɪs.tənt/เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ อะซิ๊สเตินทเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ Administrative Manager/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən ˈmæn.ɪ.dʒər/เอิดมิ๊นนิเสตรอะทิฝ แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายธุรการ Air Hostess /ˈeə ˌhəʊ.stes/แอ โฮ๊สเต็สแอร์ โอสเตส Architect /ˈɑː.kɪ.tekt/อ๊าคิเท็คทสถาปนิก Art Director /ɑːt daɪˈrek.tər/อาท ได๊เร็คเทอะผู้กำกับฝ่ายศิลป์ Assistant Accounting Manager /əˈsɪs.tənt əˈkaʊn.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/อะซิ๊สเตินท อะเค๊าทิง แม๊นนิจเจอะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี Audio Video Engineer /ˈɔː.di.əʊ ˈvɪd.i.əʊ ˌen.dʒɪˈnɪər/อ๊อดิโอ วิ๊ดิโอ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรทางด้านภาพและเสียง Auditor/ˈɔː.dɪt.ər/อ๊อดิเทอะ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ตำแหน่งงานหมวด B

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Bank Clerk /bæŋk klɑːk/แบ๊งเคลิค พนักงานรับจ่ายเงิน Bank Teller /bæŋk ˈtel.ər/แบ็ง เท็ลเลอะ พนักงานรับจ่ายเงิน Bill Collector /bɪl kəˈlek.tər/บิล ค็อลเล็คเทอะ พนักงานเก็บบิล/เงิน Billing Officer /ˈbɪl.ɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/ บิ๊ลลิง อ๊อฟิสเซอะ พนักงานเก็บเงิน Budgeting Manager /ˈbʌdʒɪtɪŋ /ˈmæn.ɪ.dʒər/บั๊ดเจ็ททิง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ Business Analyst /ˈbɪz.nɪs ˈæn.ə.lɪst/บิ๊สนิส แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ Business Consultants /ˈbɪz.nɪs  /kənˈsʌl.tənt/บิ๊สนิส เคินซั๊ลเทินท ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ตำแหน่งงานหมวด C

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Cabin Crew/ˈkæb.ɪn ˌkruː/เค๊บิน ครูลูกเรือ Chief Accountant/tʃiːf əˈkaʊn.tənt/ชีฟ อะเค๊าเทินทสมุห์บัญชี Computer Animator/kəmˈpjuː.tər ˈæn.ɪ.meɪ.tər/ คอมพิ๊วเทอะ แอนนิเม๊เทอะ ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว Contracts Manager/ˈkɒn.trækt ˈmæn.ɪ.dʒər/ค็อนแทร็ค แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา Costing Manager/ˈkɒs.tɪŋ ˈmæn.ɪ.dʒər/ค๊อสติง แม๊นนิจเจอะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน Credit Analyst/ˈkred.ɪt ˈæn.ə.lɪst/เคร๊ดิท แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ Credit Control /ˈkred.ɪt kənˈtrəʊl/เคร๊ดิท เคินโทร๊ล ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ

ตำแหน่งงานหมวด D

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายDesign Engineer/dɪˈzaɪn ˌen.dʒɪˈnɪər/ ดิไซ๊น์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรด้านการออกแบบ Document Controller/ˈdɒk.jə.mənt /kənˈtrəʊ.lər/ ด็อคคิวเมิน เอ็นจิเนี๊ย พนักงานฝ่ายเอกสาร Driver /ˈdraɪ.vər/ไดร๊ฝเวอะ พนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานหมวด E

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายEconomist /iˈkɒn.ə.mɪst/อิค็อนเนอะมิสท นักเศรษฐศาสตร์Electric Engineer /iˈlek.trɪk ˌen.dʒɪˈnɪər/อิเล็คทริค เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรไฟฟ้าElectrician/ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/
อิเล็คทริ๊เชินช่างไฟฟ้า Electronics Engineer /ˌel.ekˈtrɒn.ɪks /ˌen.dʒɪˈnɪər/อิเล็คทรอนิคส เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ Environmental Engineer/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl /ˌen.dʒɪˈnɪər/ เอ็นไวเรินเม็นเทิล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรสิ่งแวดล้อม Executive Secretary /ɪɡˈzek.jə.tɪv  /ˈsek.rə.tər.i/อิคเซ็คคิวทิฝ เซ็คเคริททริ เลขานุการผู้บริหาร External Audit/ɪkˈstɜː.nəl อิกซเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานหมวด F

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายFashion Designer /ˈfæʃ.ən  dɪˈzaɪ.nər/ แฟ๊เชิน ดิไซ๊เนอะ นักออกแบบเสื้อผ้า Field Control Officer /fiːld kənˈtrəʊl ˈɒf.ɪ.sər/ฟีล คันโทร๊ล อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ Field technician/fiːld  tekˈnɪʃ.ən/ฟลี เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่สนามFinancial Analyst /ˈfaɪ.næns ˈæn.ə.lɪst/ไฟแน๊นเชิล แอ๊นนะลิสท์ นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน Financial Controller /ˈfaɪ.næns kənˈtrəʊ.lər/ไฟแน๊นเชิล คันโทร๊ลเลอะ ผู้บริหารฝ่ายควบคุมการเงิน Financial Planner /ˈfaɪ.næns ˈplæn.ər/ไฟแน็นเชิล แพล๊นเนอะ เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน Financial Research /ˈfaɪ.næns rɪˈsɜːtʃ/ /ˈriː.sɜːtʃ/ไฟแน็นเชิล ริเซิ๊ช ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน Foreman /ˈfɔː.mən/ฟ๊อเมิน หัวหน้าคนงาน

ตำแหน่งงานหมวด G

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Ground Crew/ˈɡraʊnd ˌkruː/กราวดึ ครู พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน Guard /ɡɑːd/กาด พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานหมวด H

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายHousekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/เฮาส์คีพเพอะ พนักงานทำความสะอาดHuman Resource Manager/ˈhjuː.mən  /rɪˈzɔːs ˈmæn.ɪ.dʒər/ฮิ๊วเมิน ริซ๊อส แม๊นนิจเจอะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานหมวด I

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Industrial Engineer/ɪnˈdʌs.tri.əl ˌen.dʒɪˈnɪər/อินเดิ๊สเตรียล เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรอุตสาหกรรม Interior Designer/ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/อินเที๊ยเรีย ดิไซ๊เนอะ มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน Internal Audit/ɪnˈtɜː.nəl ˈɔː.dɪt/อินเท๊อเนิล อ๊อดิท ผู้ตรวจสอบภายนอก Investment Portfolio Manager /ɪnˈvest.mənt ˌpɔːtˈfəʊ.li.əʊ ˈmæn.ɪ.dʒər/อินเว็สทเมิน พอทโฟ๊ลิโอ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการการลงทุน Investment Specialists /ɪnˈvest.mənt /ˈspeʃ.əl.ɪst/ อินเว็สทเมิน สเป๊เชิลลิสท ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน Invoice Officer /ˈɪn.vɔɪs ˈɒf.ɪ.sər/อิ๊นวอยซ์ พนักงานออกใบเสร็จ

ตำแหน่งงานหมวด L

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Land Surveyor /lænd səˈveɪ.ər/แลนดึ เซอเว๊เยอะ พนักงานรังวัด Leasing Officer /ˈliːsɪŋ ˈɒf.ɪ.sər/ลีสซิง อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ Loan Credit Officer /ləʊn ˈkred.ɪt /ˈɒf.ɪ.sər/โลน เคร๊ดิท อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้

ตำแหน่งงานหมวด M

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Maid /meɪd/เมด แม่บ้าน Makeup Aristเมคคัพ อ๊าทิสท ช่างแต่งหน้า Market Risk Manager/ˈmeɪk.ʌp rɪsk ˈmæn.ɪ.dʒər/ม๊าคิท ริสค แม็นนิจเจอะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ Market Risk Officer/ˈmeɪk.ʌp rɪsk ˈɒf.ɪ.sər/ม๊าคิท ริสค อ๊อฟิสเซอะผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ Mechanic
 /məˈkæn.ɪk/เมอะแค๊นิค ช่างเครื่อง Messenger /ˈmes.ɪn.dʒər/เม็สเซินเจอะ คนส่งเอกสาร Models/ˈmɒd.əl/ม๊อดเดิลส นายแบบ/ นางแบบ

ตำแหน่งงานหมวด O

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Office Clerk /ˈɒf.ɪs klɑːk/ อ๊ฟฟิส เคลิคเสมียนประจำสำนักงาน Operator /ˈɒp.ər.eɪ.tər/อ็อพเพอะเร๊เทอะ พนักงานรับโทรศัพท์

ตำแหน่งงานหมวด P

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Pilot /ˈpaɪ.lət/ไพ๊เลิท นักบิน Plumber /ˈplʌm.ər/พลั๊มเมอะ ช่างปะปา Programme Assistant /ˈprəʊ.ɡræm  əˈsɪs.tənt/ โพร๊แกรม อะซิสเตินท ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ Project Finance /ˈprɒdʒ.ekt ˈfaɪ.næns/ โพร๊เจ็คท ไฟ๊เนินซ ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน

ตำแหน่งงานหมวด R

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Receptionist /rɪˈsep.ʃən.ɪst/ริเซ็พเชินนิสท พนักงานต้อนรับ Rehabilitation Officer /ˌriː.həˈbɪl.ɪ.teɪt ˈɒf.ɪ.sər/รีอะบิลิเท๊เชิน อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต

ตำแหน่งงานหมวด S

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Safety Officerเซ๊ฟทิ  อ๊ฟฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย Sales Administratorเซลส์ เอิดมินนิสเตร๊เทอะธุรการฝ่ายขาย Sales Assistant /seɪlz əˈsɪs.tənt/เซลส์ อะซิสเตินท ผู้ช่วยพนักงานขาย Sales Coordinator /seɪlz kəʊˈɔː.dɪ.neɪt/ เซลส์ โคออดิเน๊เทอะ ผู้ประสานงานขาย Sales Engineer /seɪlz ˌen.dʒɪˈnɪər/เซลส์ เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรฝ่ายขาย Secretary /ˈsek.rə.tər.i/เซ็คเคริททริ เลขานุการ Self Manager /self ˈmæn.ɪ.dʒər/เซ็ลฟ แม็นนิจเจอะ ผู้จัดการส่วนตัว Senior Accountant/ˈsiː.ni.ər /əˈkaʊn.tənt/ ซี๊เนีย อะเค๊าเทินท พนักงานบัญชี Service Technician /ˈstjuː.əd/เซ๊อวิส เท็คนิ๊เชิน เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ Stewardสตู๊เวิดสจ๊วด Structural Engineer /ˈstrʌk.tʃər.əl ˌen.dʒɪˈnɪər/สตรั๊คเชอะเริล เอ็นจิเนีย วิศวกรด้านโครงสร้าง

ตำแหน่งงานหมวด T

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมายTax Officer /tæks ˈɒf.ɪ.sər/แท็กซ อ๊อฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี Technical Service Adviser/ˈtek.nɪ.kəl ˈsɜː.vɪs /ədˈvaɪz/เท็คนิ๊เชิน เซ๊อวิส เอิดไว๊เซอะ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ Telecommunication Engineer /ˌtelɪkəmjuːnɪˈkeɪʃən ˌen.dʒɪˈnɪər/เทเลคัมมิวนิเค๊เชิน เอ็นจิเนี๊ย วิศวกรโทรคมนาคม Treasurer /ˈtreʒ.ər.ər/เทร๊เชอะเรอะ เหรัญญิก

ตำแหน่งงานหมวด W

ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียงความหมาย Waiter /ˈweɪ.tər/ เว๊ทเทอะ บริกรชาย Waitress /ˈweɪ.trəs/เว็ททริส บริกรหญิง

โครงสร้างประโยคถามและตอบเกี่ยวกับงาน หรืออาชีพในภาษาอังกฏษ

1. วิธีการตั้งคำถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องงาน หรืออาชีพที่พลาดไม่ได้

เมื่ออยากสร้างบทสนทนาหรืออยากรู้คนๆ หนึ่งทำงานอะไรอยู่เป็นภาษาอังกฤษจะมีหลายวิธีการพูดเช่น

 • What do you do? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • What do you do for a living? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • What sort of work do you do? แปลว่า คุณทำงานประเภทไหน
 • What line of work are you in?  แปลว่า คุณทำงานในสายงานไหน

แล้วก็จะมีหลากหลายวิธีเพื่อตอบเช่น

 • I’m a+ … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ 
 • I work as a + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ
 • I work in + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ
 • I work with + … ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ

ยกตัวอย่างเช่น

 • What do you do? แปลว่า คุณทำงานอะไร
 • I work as a Journalist แปลว่า ฉันทำงานเป็นนักข่าว

2. วิธีการตอบเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน

I’ve got a part-time job  แปลว่า ฉันทำงานพาร์ทไทม์

I’ve got a full-time job แปลว่า ฉันทำงานเต็มเวลา

I’m not working at the moment แปลว่า ตอนนี้ฉันไม่ได้ทำงาน 

I’m …+สถานะการจ้างงาน เช่น

Unemployed   แปลว่า ตกงาน

Out of work แปลว่า ไม่มีงานทำ

Looking for work/ Looking for a job แปลว่า กำลังหางานทำ

Retired แปลว่า ปลดเกษียณ

3. วิธีการถามและตอบเกี่ยวกับทำงานที่ไหน (ทำให้ใคร หรือบริษัทไหน)

คำถามที่มักใช้บ่อยคือ Who do you work for? แปลว่า คุณทำงานที่ไหน และคำตอบมักจะแจ้งชื่อคนที่คุณทำงานให้หรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นเอง ตอบแบบง่ายๆ เช่น

 • I work for + สถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น I worl for the council แปลว่า ฉันทำงานที่สภา 

เพื่อตอบได้อย่างคล่องคุณจำเป็นต้องเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานที่คุณทำและงานที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกันด้วย เพื่อเมื่อคุณคุยกับใครสักคนเรื่องสอบถามและตอบเกี่ยวกับงานนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ

 • I’m self-employed แปลว่า ฉันทำธุรกิจส่วนตัว
 • I’m a partner in แปลว่า ฉันเป็นหุ้นส่วนของ + ทำให้ใคร หรือบริษัทไหน

4. วิธีการถามและตอบเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

คำถามที่มักใช้บ่อยคือ Where do you work? แปลว่า คุณทำงานที่ไหน

คำตอบที่มักใช้บ่อยคือ I work in + สถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น

I work in  an office แปลว่า ฉันทำงานในสำนักงาน

I work in  a shop แปลว่า ฉันทำงานในร้านขายของ

I work in a restaurant  แปลว่า ฉันทำงานในภัตตาคาร

I work in a bank  แปลว่า ฉันทำงานในธนาคาร

I work in  a factory แปลว่า ฉันทำงานในโรงงาน

I work from home แปลว่า ฉันทำงานที่บ้าน

5. วิธีการตอบเกี่ยวกับการอบรมและประสบการณ์ทำงาน

I’m training to be +…แปลว่า ฉันกำลังฝึกเป็น +…

I’m on a course at the moment แปลว่า ตอนนี้ฉันกำลังเรียนหลักสูตรหนึ่งอยู่

I’m on worl experience แปลว่า ฉันทำงานหาประสบการณ์อยู่

เสริมความรู้เพิ่มเติม คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานที่ต้องไม่พลาด

คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานวิธีการออกเสียงความหมายภาษาไทยCV (curriculum vitae) /kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/ประวัติย่อapplication form /æplɪ’keɪʃn fɔ:m/แบบฟอร์มใบสมัครinterview /’intəvju:/สัมภาษณ์job /dʒɔb/งานcareer /kə’riə/อาชีพpart-time /´pa:ttaim/ไม่เต็มเวลาfull-time/ˌfʊl ˈtaɪm/เต็มเวลาpermanent /’pə:mənənt/ถาวรtemporary /ˈtɛmpəˌrɛri/ชั่วคราวcontract /’kɔntrækt/สัญญาovertime /´ouvətaim/ล่วงเวลาsalary /ˈsæləri/เงินเดือนcompany /ˈkʌm.pə.ni/บริษัทworking hours/ˈwɜː.kɪŋ ˈaʊəz/ชั่วโมงทำงานowner /´ounə/เจ้าของjob description /ˈdʒɒb dɪˌskrɪp.ʃən/รายละเอียดงาน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับฉับบตำแหน่งงานภาษาอังกฤษที่พร้อมทั้งคำแปลและคำอ่านดังกล่าว หวังว่าคุณจะได้รับประโยชต์ดีๆ จากบทความนี้ เอามาประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธ์ภาพนะคะ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะ


ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright
https://www.englishbright.net
บริการของเรา
แนะแนวทางศึกษาต่อ และวางแผนการศึกษา
ดำเนินการสมัครเรียน
ให้คำแนะนำและตรวจเอกสารและยื่นสมัครวีซ่า
จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน
ประสานงานจัดหาที่พัก
อบรมเตรียมตัวก่อนเดินทาง
จัดหาเจ้าหน้าที่รับส่งที่สนามบิน
ประสานงานดูแลนักเรียนในประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ
บริการรับจัดกลุ่ม โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
บริการจัดสัมมนา อบรมภาษาอังกฤษ
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษออนไลน์
บริการแปลเอกสารเพื่อการขอวีซ่า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฝึกพูดอังกฤษกับ 30 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ

วีซ่าทำงานอังกฤษ Skilled Worker Visa 2021 คร่าวๆ | Chit Chat Tuesday, Thai Vlog


สวัสดีค่ะ คลิปนี้ดรีมสรุปเงื่อนไขหลักของวีซ่า Skilled Worker Visa UK 2021 ให้เพื่อนๆ นะคะ ดรีมใช้ข้อมูลจากเว็ปของสถานทูตอังกฤษมาสรุปคร่าวๆ ให้ฟังกันค่ะ เพื่อนๆ อย่าลืมเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ ดรีมจะใส่ลิงค์ทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างค่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Skilled Worker Visa UK
https://www.gov.uk/skilledworkervisa
รายชื่ออาชีพที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวีซ่า
https://www.gov.uk/government/publications/skilledworkervisaeligibleoccupations/skilledworkervisaeligibleoccupationsandcodes
รายชื่ออาชีพขาดแคลนในประเทศอังกฤษ
https://www.gov.uk/government/publications/skilledworkervisashortageoccupations/skilledworkervisashortageoccupations
ค้นหารหัสอาชีพได้ที่ลิงค์นี้
https://onsdigital.github.io/dpclassificationtools/standardoccupationalclassification/ONS_SOC_occupation_coding_tool.html
เอกสารที่ใช้ยื่นพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษ
https://www.gov.uk/skilledworkervisa/knowledgeofenglish
https://www.gov.uk/guidance/proveyourenglishlanguageabilitieswithasecureenglishlanguagetestselt
ค่าใช้จ่าย
https://www.gov.uk/skilledworkervisa/howmuchitcosts
…………………………………………
STAY CONNECTED
Instagram: ByGeeGi
Facebook Thai Contents:
https://www.facebook.com/ByGeeGi/
เพจของแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่น่าสนใจค่ะ
…………………………………………
PREVIOUS UPLOAD
มาอยู่อังกฤษได้ยังไง ✈️🇬🇧 | Chit Chat Tuesday EP1
https://youtu.be/kviR25VPYc
แชร์ประสบการณ์ทำงานในอังกฤษ 🇬🇧 | Chit Chat Tuesday EP2
https://youtu.be/1rILBwuS2So
ช้อปออนไลน์ ซุปเปอร์อังกฤษ 🛒🇬🇧🚛 [ENG SUB] | Chit Chat Tuesday EP3
https://youtu.be/CJmyVyO5V8
…………………………………………
EDITING
📷 Huawei P30 pro/Canon Legria mini
🎬 FCPX

วีซ่าทำงานอังกฤษ Skilled Worker Visa 2021 คร่าวๆ | Chit Chat Tuesday, Thai Vlog

จบแค่ม.3‼️หางานทำยังไงในอังกฤษ ภาษาก็พอก่ำก่า


หางานทำยังไงในUk เมียฝรั่งinUk สาวอีสานคนไกลบ้าน
สวัสดีจ้าทักทายกันคือเก่า วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การหางานทำ การเริ่มต้นในประเทศอังกฤษ🤟❤️
รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อจ้า
ช่องทางการติดตาม
YouTube ช่องนี้
FG: https://www.facebook.com/pg/Natsy.uk4553/posts/
ขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้า🤟❤️💋

จบแค่ม.3‼️หางานทำยังไงในอังกฤษ ภาษาก็พอก่ำก่า

หางานทำในประเทศอังกฤษ | สมัครยังไง สัมภาษณ์งานแบบใหน | ชีวิตเมียฝรั่ง


ทำงาน อังกฤษ ชีวิตในต่างแดน
email : tui.tulena1981@gmail.com
IG : tui_lifestyles
FB : tui lifestyle
ตุ้ยและครอบครัว ขอขอบคุณทุกท่าน 🙏สำหรับการติดตาม Tui lifestyle ชีวิตในต่างแดนของเรานะค่ะ
ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ
😊😘❤

หางานทำในประเทศอังกฤษ | สมัครยังไง สัมภาษณ์งานแบบใหน | ชีวิตเมียฝรั่ง

ทำงานที่อังกฤษรวยไหม? – Working in UK make me rich? (Eng sub)


กด Like \u0026 Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ^_^
If you like the video please Like \u0026 Subscribe.
ติดตามผลงานอื่นได้อีกที่
Gongzster Podcast : https://open.spotify.com/show/3mIz570…
Gongzster Gaming : https://www.youtube.com/channel/UCGB…
ทำงานอังกฤษ อยู่ต่างประเทศ UK

ทำงานที่อังกฤษรวยไหม? - Working in UK make me rich? (Eng sub)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หา งาน อังกฤษ

See also  Xin Chào Hạnh Phúc - Người giúp việc tập 1 | Phim tình cảm sóng gió gia đình Việt | giup
See also  วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง คำประสม | คํา ประสม อังกฤษ
See also  แปลภาษาอังกฤษยังไง ไม่ต้องเปิดดิกชันนารี | Tina Academy Ep.111 | ป ลง ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.