LEARN FOREIGN LANGUAGE

[Update] คำนามนับได้กับนับไม่ได้ Countable and uncountable | นามนับได้และนามนับไม่ได้ – NATAVIGUIDES

นามนับได้และนามนับไม่ได้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำนามนับได้กับนับไม่ได้ Countable and uncountable

คำนาม คือนำใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น teacher ,doctor ,dog cat, home ,school ,water, milk etc.

ทุกครั้งที่เราเรียนรู้คำนามใหม่ ๆ นอกจากจะรู้ความหมายของมันแล้ว เราก็ควรจะรู้ด้วยว่า คำนามนั้น เป็นคำนามที่สามารถนับได้ Countable หรือ นับไม่ได้ uncountable

ประโยคบอกเล่า เราใช้คำกับกับนาม คือ a ,an และ some (some ใช้กับกริยาพหูพจน์) เช่น

 1. There is a cat in the garden.

 2. There are some birds in the trees.

ประโยคปฏิเสธจะใช้ a,an และ any some (any ใช้กับกริยาพหูพจน์) เช่น

 1. Is there an orange on the tree?

 2. Are there any chairs in the garden?

 3. How many chairs are there?

สำหรับประโยคคำถามเราจะใช้ a /an, any หรือ how many.

นามนับไม่ได้ Uncountable จะไม่มีรูปพหูพจน์ และใช้รูปกริยาเอกพจน์ และใช้ some

 • There is some milk on the floor.

ประโยคคำถามเราจะใช้ any และ how much เช่น

 1. Is there any sugar?

 2. How much wine is there?

การใช้สำนวนเพื่อแสดงจำนวนหรือปริมาณมาก a lot of

เราจะสามารถใช้สำนวน a lot of กับทั้งนามนับได้ และนามนับไม่ได้ เช่น

 1. There are a lot of apples on the trees.

 2. There is a lot of snow on the road.

ปกติประโยคบอกเล่า จะไม่นิยมใช้ Much หรือ many แต่จะใช้ a lot of แทน เช่น

 1. Bill Gates has a lot of money.

 2. There’s a lot of beer but there isn’t much wine.

 3. There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes.

คำนามบางคำสามารถเป็นทั้งนับได้และนับไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้ เช่น

 1. Would you like a chocolate?

 2. Would you like some chocolate?

In a box of chocolates, the chocolates are countable and you can take one.

When you have a bar of chocolate the chocolate is uncountable and you can take some.

READ  [NEW] 7 วิธีทำอย่างไรไม่ให้แฟนเบื่อ (ทำแล้วแฟนหลง) | เบื่อ แฟน ไม่ สนใจ - NATAVIGUIDES

There are several other nouns that can be both countable and uncountable.

 1. Can I have a glass of water, please?

 2. There’s some broken glass on the pavement.

‘Glass’ is one. Many foodstuffs can be countable or uncountable. Think about the difference between ‘an ice cream’ and ‘some ice cream’ and ‘a coffee’ and ‘some coffee’

การใช้คำแสดงปริมาณ ‘Few/a few’ and little/a little

เราใช้ Few /a few กับนามนับได้ และใช้ little/a little กับนามนับไม่ได้

 1. A few friends are coming round for dinner tonight.

 2. We’ve got a little time before our train leaves. Shall we go to a museum?

A few and a little both mean ‘some’. They have a positive meaning.

A few กับ a little มีความหมายเชิงบวก คือ พอจะมีบ้าง จำนวนหนึ่ง some

 1. I’ve got very few friends here. I feel really lonely.

 2. We’ve got very little time – hurry up or we’ll miss the train.

Few and little both mean ‘almost none’. They have a negative meaning.

Few กับ little มีความหมายเชิงลบ หมายถึงแทบจะไม่มีเลย

Commonly confused words

นามที่สับสน

 1. I’d like an information about train times please

 2. I’d like some information about train times please.

Although ‘information’ is countable in many languages, it is uncountable in English.

ข้อมูลข่าวสาร อาจจะเป็นนามที่สามารถนับได้ในหลายประเทศ แต่ในภาษาอังกฤษ จะเป็นนามนับไม่ได้

 1. Have you had any news from Pete?

 2. I haven’t brought much luggage with me.

 3. Can you give me some advice please?

As well as information, the following words are all uncountable: newsluggageadvicefurnitureweathertravel.

ดังนั้น คำนามที่นับไม่ได้และสับสนอื่นๆ เช่น newsluggageadvicefurnitureweathertravel.

[Update] การนับคำนามที่นับไม่ได้ มีหลักการหรือวิธีง่ายๆดังนี้นะจ๊ะ.. มาดูกัน | นามนับได้และนามนับไม่ได้ – NATAVIGUIDES

1

SHARES

Facebook

Twitter

ความจริงแล้วคำนามที่นับไม่ได้บางตัว มันก็นับได้นะสำหรับคนไทย แต่ฝรั่งบอกว่า ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหลักของภาษานั่นแหละ เช่น สบู กระดาษ ชอลค์ เป็นต้น

READ  [NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | ตัวเลข 1 20 - NATAVIGUIDES

นามที่นับไม่ได้นั้น เราไม่สามารถที่จะนับนามตัวนั้นตรง ๆ แต่เราจะ นับลักษณะนาม ภาชนะที่มันถูกบรรจุอยู่ หรือการตวงวัดครับ
การนับจำนวน Uncountable Nouns ทำได้อย่างไร ทำได้หลายวิธีดังนี้

count uncount noun

วิธีการนับคำนามที่นับไม่ได้ (Counting Uncountable Nouns)

ลักษณะนาม

a sheet of paper
อะ ชีท ออฟ เพ๊เพอะ (หนึ่งแผ่นของกระดาษ) กระดาษหนึ่งแผ่น
a drop of water
อะ ดร็อพ ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งหยดของน้ำ) น้ำหนึ่งหยด
a bar of soap
อะ บาร ออฟ โซพ (หนึ่งก้อนของสบู่) สบู่หนึ่งก้อน
a bar of chocolate
อะ บา ออฟ ช๊อคคะเลิท (หนึ่งแท่งของช็อกโกแลต) ช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง
a piece of meat
อะ พีซ ออฟ มีท (หนึ่งชิ้นของเนื้อ) เนื้อหนึ่งชิ้น
a stick of chalk
อะ สติ๊ค ออฟ ชอค (หนึ่งแท่งของชอล์ก) ชอล์กหนึ่งแท่ง
a stick of butter/cheese
อะ สติ๊ค ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งแท่งของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งแท่ง
a slice of butter/cheese
อะ ไสลซ์ ออฟ บั๊ทเทอะ/ชีส (หนึ่งชิ้นของเนยเหลว/เนยแข็ง) เนยเหลว/เนยแข็งหนึ่งชิ้น
a loaf of bread
อะ โลฟ ออฟ เบรด (หนึ่งแถวของขนมปัง) ขนมปังหนึ่งแถว
a roll of ribbon
อะ โรล ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งม้วนของริบบิ้น) ริบบิ้นหนึ่งม้วน
a piece of cloth
อะ พีซ ออฟ คล็อธ (หนึ่งชิ้นของผ้า) ผ้าหนึ่งชิ้น

ภาชนะบรรจุ

a cup of coffee
อะ คัพ ออฟ ค๊อฟฟี (หนึ่งถ้วยของกาแฟ) กาแฟหนึ่งถ้วย
a bag of sugar
อะ แบก ออฟ ชู๊เกอะ (หนึ่งถุงของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งถุง
a bottle of wine
อะ บ๊อทเทิล ออฟ ไวน์ (หนึ่งขวดของไวน์) ไวน์หนึ่งขวด
a glass of milk
อะ กลาซ ออฟ มิลค (หนึ่งแก้วของนม) นมหนึ่งแก้ว
a carton of milk
อะ ค๊าเทิน ออฟ มิลค์ (หนึ่งกล่องของนม) นมหนึ่งกล่อง
a bucket of water
อะ บั๊คคิท ออฟ ว๊อเทอะ (หนึ่งครุของน้ำ) น้ำหนึ่งครุ
a plate of rice
อะ เพลท ออฟ ไรซ (หนึ่งจานของข้าว) ข้าวหนึ่งจาน
a can of beer
อะ แคน ออฟ เบีย (หนึ่งกระป๋องของเบียร์) เบียร์หนึ่งกระป๋อง
a jug of beer 
อะ จัก ออฟ เบีย (หนึ่งเหยือกของเบีย) เบียร์หนึ่งเหยือก
a bowl of soup
อะ โบล ออฟ ซุป (หนึ่งถ้วยของซุป) ซุปหนึ่งถ้วย

การตวงวัด

a kilo of beef
อะ คิ๊โลว ออฟ ไรซ (หนึ่งกิโลของเนื้อวัว) เนื้อวัวหนึ่งกิโล
a liter of oil
อะ ลิ๊ทเทอะ ออฟ ฟอย (หนึ่งลิตรของนำมัน)น้ำมันหนึ่งลิตร
a gram of sugar
อะ แกรม ออฟ ชู้เกอะ (หนึ่งกรัมของน้ำตาล) น้ำตาลหนึ่งกรัม
a teaspoon of sault
อะ ทีสปูน ออฟ ซอลท์ (หนึ่งช้อนชาของเกลือ) เกลือหนึ่งช้อนชา
a meter of ribbon
อะ มี๊เทอะ ออฟ ริ๊บเบิน (หนึ่งเมตรของริบบิ้น)ริบบิ้นหนึ่งเมตร
a yard of cloth
อะ ยาด ออฟ คล็อธ (หนึ่งหลาของผ้า) ผ้าหนึ่งหลา
a gallon of petrol
อะ แก๊ลเลิน ออฟ เพ็ทเทริล (หนึ่งแกลลอนของน้ำมันเชื้อเพลิง) น้ำมันเชื้อเพลงหนึ่งแกลลอน

READ  คิดเกรดเฉลี่ย Excel วิธีการคิดเกรดเฉลี่ย ด้วย Excel ลองเอาไปทำดู | วิธี คิด เกรด เฉลี่ย มัธยม

ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในรูปเอกพจน์ทั้งหมด ทำให้เป็นพหูพจน์ได้ไหม?
การทำให้เป็นพหูพจน์ทำได้ครับ โดยเปลี่ยนให้เป็นรูปพหูพจน์หรือการเติม s นั่นแหละ ที่คำลักษณะนาม ภาชนะบรรจุ และการตวงวัดเท่านั้น คำนามที่นับไม่ได้ต้องคงเดิมไว้ เช่น

sheets of paper
ชีทส ออฟ เพ๊เพอะ กระดาษหลายแผ่น
ten bars of soap
เท็น บา ออฟ โซพ สบู่สิบก้อน
3 cups of coffee
ธรี คัพส ออฟ ค๊อฟฟี กาแฟ 3 ถ้วย
5 glasses of water
ไฟฝ กล๊าเซ็ส ออฟ ว๊อเทอะ น้ำ 5 แก้ว
six kilos of rice
ซิกส คิ๊โลส ออฟ ไรซ ข้าว 6 กิโล

ตัวอย่างประโยค

We have two bars of soap in the bathroom.
พวกเรามีสบู่ 2 ก้อนในห้องน้ำ

I need ten sheets of paper.
ฉันต้องการกระดาษ 10 แผ่น

My dad drinks two cups of coffee every day.
พ่อของฉันดื่มกาแฟสองถ้วยทุกวัน

My uncle usually eats two plates of rice in the morning.
โดยปกติแล้วลุงของฉันกินข้าว 2 จานในตอนเช้า

He sells 100 rolls of ribbon per day.
เขาขายริบบิ้น 100 ม้วนต่อวัน

My car uses 30 litres of petrol each day.
รถของฉันใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 30 ลิตรในแต่ละวัน

ส่วนหลักการเติม S เรียนรู้ในเรื่องการทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะครับ

กลับหน้าหลัก : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 45

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้


ครูเชอรี่ กับเคล็ดลับอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ใช้จริง สอนจริง
แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง การใช้ a/an /the + นามนับได้และนับไม่ได้


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง การใช้ a/an /the + นามนับได้และนับไม่ได้

คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ Countable \u0026 Uncountable Nouns


คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ countable noun uncountable noun เรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ Countable \u0026 Uncountable Nouns

คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ คืออะไร ต่างกันอย่างไร l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


มาทำความรู้จักกับ คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ ในภาษาอังกฤษกันน่ะครับ
ติดตามพวกเราได้ที่:
Youtube:https://goo.gl/Svd65u
Twitter:http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog:https://goo.gl/JthDFX
Facebook:http://bit.ly/2CIaLBa
คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แกรมม่าภาษาอังกฤษ

คำนามนับได้ กับ คำนามนับไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ คืออะไร ต่างกันอย่างไร l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)


เล่า Grammar แบบเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกฝนจริงจัง
ติดตามผลงานอื่นๆ ของทีมเราได้ที่
http://www.proudbookshop.com
IG : https://www.instagram.com/proudbook
Facebook : https://www.facebook.com/proudbook
twitter : https://www.twitter.com/proudbook

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นามนับได้และนามนับไม่ได้

Nam Trần

Hello guys! My name is Tran Nam, I am a person who loves general knowledge. That's why I created this website to share a full update about the general idea. Hopefully the information I provide will bring useful knowledge to all of you!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button