Home » [Update] | เลข อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] | เลข อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เลข อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีหลายวิธีในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องใช้งานในกรณีไหน จะเป็นการใช้ตัวเลขเพื่อบอกจำนวน การบอกลำดับ หรือการอ่านเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น แต่ละรูปแบบจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป แล้วจะใช้แบบไหน เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วในบทความนี้

Table of Contents

การอ่าน 0

เริ่มจากการอ่านเลข “0” ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่สร้างความสับสนบ่อยมาก เพราะมีการใช้เลขศูนย์ดังกล่าวได้ในหลายกรณี วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการอ่าน 0 แบบอเมริกันดังต่อไปนี้

การอ่าน 0ใช้ในกรณีZeroความหมายคือ ศูนย์ (ในภาษาพูดและสำหรับอุณหภูมิ)nilศูนย์ (ใช้บ่อยเมื่อคุยเรื่องเกี่ยวกับคะแนนกีฬา)noughtศูนย์ (ที่หมายถึงตัวเลข 0)Oศูนย์ (จะใช้ในภาษาพูด และมีการออกเสียงเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ “O” โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น)

ตัวอย่างเช่น

 • Manchester United three, Manchester City nil (3-0) : ในการเล่นฟุตบอลถ้าอยากแจ้งเกี่ยวกับคะแนนเราสามารถใช้ nil เหมือนตัวอย่างในกรณีนี้ คนอ่านหรือคนฟังจะเข้าใจเลยว่าทีม Manchester United ชนะด้วยสามคะแนน และ Manchester City คะแนนเป็นศูนย์ 
 • Temperatures rarely rise above zero in winter. : ในประโยคนี้เราพูดเกี่ยวกับ อุณหภูมิ เลยควรใช้ Zero  หรือในประโยคอื่นๆ เช่น เมื่อเราอยากจะบอกว่า อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์ เราสามารถตั้งประโยคแบบนี้ได้ “The temperature has fallen below zero.”
 • ยกตัวอย่างกับคำว่า noughts  ที่หมายถึงตัวเลข 0 ในประโยคดังนี้ He’s got several noughts on the end of his salary.

Eng Breaking แนะนำวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษตัวเลขการบอกจำนวน/ Cardinal numbersภาษาไทย1oneหนึ่ง2twoสอง3threeสาม4fourสี่5fiveห้า6sixหก7sevenเจ็ด8eightแป็ด9nineเก้า10tenสิบ11elevenสิบเอ็ด12twelveสิบสอง13thirteenสิบสาม14fourteenสิบสี่15fifteenสิบห้า16sixteenสิบหก17seventeenสิบเจ็ด18eighteenสิบแปด19nineteenสิบเก้า20twentyยี่สิบ21twenty-oneยี่สิบเอ็ด22twenty-twoยี่สิบสอง23twenty-threeยี่สิบสาม24twenty-fourยี่สิบสี่25twenty-fiveยี่สิบห้า26twenty-sixยี่สิบหก27twenty-sevenยี่สิบเจ็ด28twenty-eightยี่สิบแปด29twenty-nineยี่สิบเก้า30thirtyสามสิบ31thirty-oneสามสิบเอ็ด40fortyสี่สิบ50fiftyห้าสิบ60sixtyหกสิบ70seventyหกสิบ80eightyแปดสิบ90ninetyเก้า​สิบ100one hundredหนึ่ง​ร้อย500five hundredห้า​ร้อย1000one thousandหนึ่ง​พัน1,500one thousand five hundred, or fifteen hundred
หนึ่งพันห้าร้อย100,000one hundred thousandหนึ่งแสน1000,000one millionหนึ่งล้าน

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกจำนวน

 • ถ้าคุณอยากจะบอกว่า ในห้องเรียนมี 20 คน พูดเป็นภาษาอังกฤษคือ There are twenty people in the classrom.
 • คุณสามารถใช้ตัวเลขบอกลำดับในกรณีแบบนี้  He went to Thailand for the fourth times this year. แปลว่า เขาเคยมาเที่ยที่ไทยสี่ครั้งในปีนี้

การเรียกชื่อตัวเลขหลักสิบหน่วยอื่น ๆภาษาไทยภาษาอังกฤษสามสิบthirtyสามสิบเอ็ดthirty-oneสี่สิบFortyห้าสิบfiftyหกสิบSixtyเจ็ดสิบseventyแปดสิบeightyเก้าสิบninetyหนึ่งร้อยone hundred

 • สำหรับสามสิบเอ็ด  คือ thirty-one ต่อไปคือ สามสิบสอง thirty-two ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึง สี่สิบ ใช้คำว่า Forty
 • สำหรับเลขหลักร้อย ให้เพื่อน ๆ ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ 101 หรือ one hundred one แปลเป็นไทยว่า ร้อยเอ็ด 102 หรือ one hundred two แปลเป็นหนึ่งร้อยสอง
 • ถ้าอยากจะบอกตัวเลบยาวๆ เช่น สี่ร้อยหกสิบสอง  หรือ 462 จะบอกว่า four hundred sixty-two 
 • สำหรับตัวเลขที่มีสี่ตัวขึ้นไป เราจะอ่านเรียงตัวเลขและเรียงหลักหน้าลูกน้ำกันไป เช่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม หรือ 1,443 เราจะอ่านเป็นสองแบบเช่น One thousand four hundred forty-three หรือ 1 and 443 ได้ทั้งสองอย่าง ยกตัวอย่างกับเลขอื่นเช่น เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสาม หรือ 737,423 จะบอกว่า Seven hundred thirty-seven thousand four hundred twenty-three หรือ 737 and 423 ได้ทั้งสองอย่าง

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นสี่งที่จำเป็นต้องเรียนเพราะมักจะใช้บ่อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกลำดับ/ Ordinal numbers

การบอกลำดับ/
Ordinal numbersวิธีการเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยThe first1stที่หนึ่งThe second2ndที่สองThe third3rdที่สามThe fourth4thที่สี่The fifth5thที่ห้าThe sixth6thที่หกThe seventh7thที่เจ็ดThe eighth8thที่แปดThe ninth9thที่เก้าThe tenth10thที่สิบThe eleventh11thที่สิบเอ็ดThe twelfth12thที่สิบสองThe thirteenth13thที่สิบสามThe fourteenth14thที่สิบสี่The fifteenth15thที่สิบห้าThe sixteenth16thที่สิบหกThe seventeenth17thที่สิบเจ็ดThe eighteenth18thที่สิบแปดThe nineteenth19thที่สิบเก้าThe twentieth20thที่ยี่สิบThe twenty-first21stที่ยี่สิบเอ็ดThe twenty-second22ndที่ยี่สิบสองThe twenty-third23rdที่ยี่สิบสามThe thirtieth30thที่สามสิบThe fortieth40thที่สี่สิบThe fiftieth50thที่ห้าสิบThe sixtieth60thที่หกสิบThe seventieth70thที่เจ็ดสิบThe eightieth80thที่แปดสิบThe ninetieth90thที่เก้าสิบThe hundredth100thที่หนึ่งร้อยThe five hundredth500thที่ห้าร้อยThe thousandth1000thที่หนึ่งพันOne thousand five hundredth1,500thที่หนึ่งพันห้าร้อยHundred thousandth100,000thที่ หนึ่งแสนMillionth1000,000thที่ล้านหนึ่ง

ในภาษาอังกฤษถ้าอยากพูดถึงลำดับเราจะต้องเพิ่ม “th” ในตัวอักษรสุดท้าย 

ยกตัวอย่างเช่น

 • Four (4th )–> fourth
 • Eleven (7th ) –> eleventh
 • Sixteenth (16th ) –> sixteenth
 • Twenty (20th ) –> twentieth สำหรับเลข 20,30,40,50,60,70,80 90 เมื่ออยากเปลี่ยนเป็นเลขบ่งบอกลำดับจะได้เปลี่ยวตัวอักษรสุดท้ายคือตัว ‘y’ เป็นตัว ‘ie’ และเพิ่ม ‘th’: twentieth, thirtieth,…

ยกเว้นในกรณีจะบอกลำดับของ One – First, Two – Second, Three – Third, Five – Fifth, Eight – Eighth, Nine – Ninth, Twelve – Twelfth คือผู้เรียนต้องจดจำไว้อย่างเดียว

 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 2 เช่น 2nd, 22nd, 32nd… จะได้เขียนเป็น second, twenty-second, thirty-second,… ยกเว้น 12th จะได้เขียนเป็น twelfth (nd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า second).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 3 เช่น 3rd, 23rd, 33rd,… จะได้เขียนเป็น  third, twenty-third, thirty-third,… ยกเว้น 13th จะได้เขียนเป็น thirteenth (rd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า third).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 5 เช่น 5th, 25th, 35th,…จะได้เขียนเป็น fifth, twenty-fifth, thirty-fifth,…จะแตกต่างกับการเขียนของตัวเลขบ่งบอกให้ทราบจำนวน 
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 9 เช่น 9th, 29th, 39th,… จะได้เขียนเป็น ninth, twenty-ninth, thirty-ninth,…ยกเว้น 19th ยังได้เขียนเป็น nineteenth ผู้เรียนหลายท่านมักจะจำผิดตรงนี้

ทำอย่างไรเพื่อจะแยกระหว่างตัวเลขที่จะบ่งบอกลำดับกับตัวเลขจำนวนเป็นสี่งที่ผูเรียนหลายคนน่าจะสนใจกันมากมาย Eng Breaking จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับตัวเลขจำนวน และตัวเลขที่บอกลำดับเพื่อช่วยผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเช่นความแตกต่างระหว่างวิธีการใช้ของตัวเลขดังนี้

กรณีใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับตัวเลขบ่งบอกจำนวนสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกจำนวน. 

เช่น I have one sister. ฉันมีน้องสาวหนึ่งคน
หรือ There are thirty-one days in July. มีสามสิบเอ็ดวันในเดือนกรกฎาคม

 1. บอกอายุ

เช่น I am eighteen years old. ฉันอายุสิบแปดปี
หรือ  My Father is fifty-one years old. พ่อของฉันอายุห้าสิบเอ็ดปี

 1. บอกหมายเลขโทรศัพท์

เช่น My phone number is one- five- five- six- seven- one- nine. หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 1556719 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกวันเกิด

 เช่น My sister was born in nineteen ninety-one. พี่สาวของฉันเกิดในปี ค.ศ. 1991

สำหรับตัวเลขบ่งบอกลำดับสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ใช้ในกรณีเมื่อคุณอยากพูดเกี่ยวกับลำดับหรือตำแหน่งต่างๆ

เช่น Accounting is my first job, the second job is a secretary at the bank

 1. เมื่อพูดถึงระดับความสูงหรือจำนวนชั้น

เช่น I work at the 29th floor of the tallest building in the city

 1. เมื่อพูดถึงวันในเดือนหนึ่ง

เช่น He celebrated his twentieth birthday in a luxury restaurant.  เขาฉลองวันเกิดครั้งที่ยี่สิบของเขาในร้านอาหารสุดหรู

การทำซ้ำ

การทำซ้ำภาษาอังกฤษภาษาไทยonceหนึ่งครั้งtwiceสองครั้งthree timesสามครั้งfive timesห้าครั้ง

การอ่านเลขทศนิยม

ถ้าคุณเคยเห็นตัวเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะอ่านออกเสียงอย่างไร วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้คุณเกี่ยวกับวิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ใช้ในกรณีการอ่านเลขทศนิยมที่ไม่ควรพลาดเช่น

See also  ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน) | quickly แปลว่า

ตัวเลขการอ่านเลขทศนิยมภาษาไทย0.5point fiveศูนย์จุดห้า0.25point two fiveศูนย์จุดสองห้า0.73point seven threeศูนย์จุดเจ็ดสาม0.05point zero fiveศูนย์จุดศูนย์ห้า0.6529point six five two nineศูนย์จุดหกห้าสองเก้า2.95two point nine fiveศูนย์สองจุดเก้าห้า

ผู้เรียนสามารถสังเกตเองว่าการอ่านเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า จุด คือ “point” ตามด้วยตัวเลขเรียงกันไปเรื่อย ๆ จนจบ แต่ต้องระวัง เพราะวิธีการอ่านนี้จะไม่สามารถใช้กับเงินได้ สำหรับวิธีการอ่าน ตัวเลขภาษาอังกฤษ ตอนที่พูดถึงเงินเดี๋ยวเราจะแนะนำในส่วนเนื้อหาต่อไปนี้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้ไม่ยากกับ Eng Breaking

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเศษส่วน

ในภาษาอังกฤษคุณจะต้องการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงเศษส่วนต่างๆ ก็มักจะเจอบ่อยชีวิตประจำวันถ้าหากจำนวนส่วนมากกว่า 1 ให้ทำเป็นรูปพหูพจน์ สำหรับกรณีที่เศษมากกว่า 1 และส่วนคือ 2 เราจะอ่านว่า “half” และอ่านว่า “halves” 

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเศษส่วนภาษาอังกฤษ1/3หนึ่งส่วนสามone third3/4สามส่วนสี่three fourths5/6ห้าส่วนหกfive sixths1/2หนึ่งส่วนสองone half3/2สามส่วนสองthree halves

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเปอร์เซ็นต์

ง่ายมากๆ คือการอ่านเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษคือเราแค่ออกเสียงของตัวเลขบอกกับคำว่า “เปอร์เซ็นต์” เท่านั้นคือคนฟังก็จะเข้าใจเลยว่าเรากำลังอย่าสื่ออะไรแล้ว ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดดังนี้

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษ5%ห้าเปอร์เซ็นต์five percent25%ยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์twenty-five percent36.25%สามสีบหกจุดยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์thirty-six point two five percent100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์one hundred percent400%สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์four hundred percent

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านจำนวนเงิน

เมื่อเราอ่านเกี่ยวกับเงินเราต้องพูดถึงสองอย่าง หนึ่งคือตัวเลขที่บ่องบอกจำนนวนของเงินและสองคือสกุลเงินว่าเป็นยูโร ดงเวียดนาม หรือ ดอลลสร์ …วิธีการอ่านจำนวนเงินจะเป็นอย่างนี้ ให้อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมก่อน ตามด้วยสกุลเงิน เชื่อมด้วย “and”สำหรับตัวเลขหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านตามหลักการอ่านตัวเลขปกติ ตามด้วยหน่วยย่อยของสกุลเงินนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านจำนวนเงินภาษาอังกฤษ25$ยี่​สิบ​ห้าดอลลาร์twenty-five dollars52€ห้า​สิบ​สองยูโรfifty-two euros140₤หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบปอนด์one hundred and forty pounds€12.66สิบสองยูโรหกสิบหกtwelve euros sixty-six₤10.50สิบปอนด์ห้าสิบten pounds fifty

การอ่านปี

การอ่านปีภาษาอังกฤษภาษาไทย2014twenty fourteen or two thousand fourteenสองพันสิบสี่2008two thousand eightสองพันแป็ด2000two thousandสองพัน1944nineteen forty-fourหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่3000 BCthree thousand BCสามพันปีก่อนคริสต์ศักราช3250 BCthirty two fifty BCสามพันสองร้อยห้าสิบปีก่อนคริสต์ศักราช

คำอื่นที่มีประโยชน์ที่ควรรู้

นอกจาก ตัวเลขภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่แล้วเพราะมักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของเราผู้เรียน ก็ควรเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่สามารถใช้พร้อมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในหลายๆ วิธีแตกต่างกัน สร้างประโยคได้ง่ายๆ ดังนี้

 • คำว่า about / approximately หมายถึง ประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 

She earns  about $300 a month แปลว่า เธอมีรายได้ประมาณ 300 ดอลลาร์ ต่อเดือน หรือตัวอย่างอื่นเกี่ยวกับการใช้ about เช่น  about fifty people were present at the meeting แปลว่า ที่ประชุมประมาณห้าสิบคน

 • คำว่า over / more than หมายถึง มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น There were over 5000 people at the meeting แปลว่า . “over” หรือ “more than” ใช้เมื่อพูดถึงจำนวนของคน, จำนวนของสี่งของ และอยู่หน้าของตัวเลขต่างๆ 
 • คำว่า  under / less than หมายถึง น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น  She travelled less than 2,000 miles. แปลว่า  เธอเดินทางน้อยกว่า 2,000 ไมล์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยดังนี้เพื่อเสริมคลังศัพท์ของตัวเอง สามารถประยุคใช้ในการพูดหรือเขียนให้ดียี่งขึ้นกับ EngBreaking: 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

สรุป

เพื่อให้เข้าใจกับการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุก ๆ รูปแบบ ผู้เรียนก็ต้องแยกประเภทของตัวเลขให้เป็นก่อน อีกหนึ่งวิธีคือฝึกตั้งประโยคและหัดเขียนให้บ่อยขึ้น ใช้ทุกวันให้เป็นความเคยชิน ไม่ต้องใช้วิธีท่องจำแต่เน้นวิธีลงสนาม มีการนำไปใช้งานจริงจะสร้างการจดจำได้ดีกว่า และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน EngBreaking เว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเอง ก็จะขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เรียนและเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้ดีอย่างแน่นอนและทั้งหมดคือวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุกรูปแบบ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนคุณภาพที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดี ๆ และเพื่อการพัฒนาทักษาการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

[NEW] “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Time in English) ” | เลข อังกฤษ – NATAVIGUIDES

Hi guys! สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ป.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดูวิธีการ “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Telling Time in English) ” กันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

 บทนำ

ในบทเรียนนี้ครูขอยกตัวอย่างการบอกเวลาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปใน 2 รูปแบบ ตามที่มาของ Native English หรือ ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา นะคะ  ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • British English แบบบริติช
 • American English แบบอเมริกัน

โครงสร้างประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม เพื่อถามถึงเวลา เช่น

 • ถามเวลาแบบ Direct question:

What time is it right now?

= ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

 

เรามักจะเจอคำถามในลักษณะนี้ในสถานการณ์แบบเป็นกันเอง ภาษาที่ใช้จะดูใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ถามทาง หรือ คนใกล้ตัว คุณพ่อ คุณแม่ เป็นต้น

 

 • ถามเวลาแบบ Indirect question: Can I know…= ขอทราบ/ถาม หน่อย…

Can you tell me what time it is?
= ขอถามหน่อยว่ากี่โมงแล้ว

Excuse me, can I know what time it is?
= ขอโทษนะ ขอทราบหน่อยว่าเป็นเวลากี่โมงแล้ว

***การถามเวลาในรูปแบบประโยคลักษณะ Indirect questions นี้ ประโยคของเราจะดูเป็น ทางการและสุภาพมากยิ่งข้น

 

บอกเวลาแบบ British English

 

 

ใน British English จะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยจะใช้เลข 1 -12 ตามด้วยคำบอกเวลา a.m. และ p.m. ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษนั่นเองค่า

 

 • การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. = ante meridiem ใช้กับเวลา หลังเที่ยงคืน จนถึง ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)

p.m. = post meridiem ใช้กับเวลาหลังเที่ยงวัน จนถึง ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

 

หากว่าต้องการบอกเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา หรือพูด a.m. และ p.m. ตามด้วยเวลาต่างๆ ก็ได้ เช่นกันค่ะ

 

11.00 a.m. = eleven o’clock in the morning

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเช้า

05.00 p.m. = five o’clock in the afternoon

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็น

 

 

การใช้ to กับเวลาที่กำลังจะมาถึง 

 

 

เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไป เช่น

 

08.40 p.m. = twenty to nine

แปลว่า อีกยี่สิบนาทีจะถึงเก้านาฬิกาแล้ว

 สำหรับ การบอกเวลาแบบ British English หากนาฬิกาเป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาที ให้ใช้คำว่า a quarter และหากเป็น 30 นาที ให้ใช้ half เช่น

 

06.15 a.m. = a quarter past six

07.30 a.m. = a half past thirty

 

การใช้ “past”

 

past เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อใช้กับการบอกเวลา จะแปลว่า ผ่าน….มา……แล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาไม่ถึง 30 นาที เช่น

 

10.20 a.m. = twenty past ten
แปลว่า  ผ่านสิบนาฬิกามามายี่สิบนาทีแล้ว

ถือว่าเป็นการบอกเวลาทางอ้อม เพราะว่าไม่บอกมาตรงๆ มักจะเจอรูปแบบประโยคนี้ในสถานการณ์ปกติ ที่ไม่เร่งรีบ ในชั้นเรียน แต่อาจจะไม่ใช่การถามเวลาก่อนเที่ยงที่น้องๆหิวข้าว เป็นต้น

 

บอกเวลาแบบ American English

 

 

การอ่านเวลาแบบชาวอเมริกันนั้นได้กำหนดวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษสไตล์ชิวๆ ไม่ซับซ้อนเท่ากับวิธีการของ
ชาวบริติช
ซึ่ง American English จะมีการใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง โดยจะใช้ตั้งแต่ตัวเลข 0 ไปจนถึง ตัวเลข 24 และส่วนใหญ่จะไม่มี a.m. และ p.m.
ให้ยุ่งยาก ตามสไตล์
easy going ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนอเมริกันเลยทีเดียว ง่ายๆ ไม่ทำให้ยุ่งยาก

วิธีการบอกเวลาของชาวอเมริกันคือ ให้บอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที โดยทั่วมักจะในกรณีที่เป็นทางการมากๆ  เช่น

 

เวลา 21.15 น. = twenty-one fifteen

เวลา 08.09* น. = eight O nine 

ขออธิบายเพิ่มเติม:

*ใช้เสียง O อ่านว่า โอ จะใช้ แทนเลข 0 ใน American English

 

นอกจากนี้ยังมีคำวิเศษณ์เพื่อประมาณเวลา อีกด้วย เช่น about หรือ nearly  ซึ่งแปลว่า ประมาณ หรือ เกือบๆ เช่น

See also  BIGBANG - BAE BAE M/V | bae

 

เวลา 09.05 น. =It’s about nine o’clock (แม้ว่าจะผ่านมาแล้วตั้ง 5 นาทีก็ตาม)

เวลา 10.28 น.  = It’s nearly half past ten (แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตาม)

 

 

บอกเวลาตอนเที่ยง

 

 

ในเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน สามารถใช้คำว่า “midnight” หรือ “midday / noon” แทนเลข 12 ได้ เช่น  เวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midnight หรือ เวลา 12:00 น. แทนช่วงเวลานี้ว่า midday or noon

ส่วนในการพูดอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ “a.m.” หรือ “p.m.” ประกอบได้อยู่เหมือนเดิม
เช่น  เวลา 05:15 น. บอกได้ว่า 

It is five fifteen a.m.

= เป็นเวลา ตีห้า  สิบห้านาที

แต่ถ้าไม่เป็นทางการมาก เช่นบอกเวลาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกัน
ก็สามารถพูดได้ว่า It is ten fifteen.
(ไม่ต้องบอก a.m. ก็ได้ แต่หากช่วงเวลาที่คุยเป็นกลางวัน เพื่อนก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่า มันคือเวลา สิบโมง สิบนาที )

ในกรณีที่ลืมว่า ควรจะใช้ a.m. หรือ p.m. ดี ให้ใช้วลีบอกเวลา เพ่อให้ผู้ที่เราพูดด้วยรู้ว่าเรากำลังบอกเวลาช่วงไหน โดยใช้ in/at แล้วตามด้วยช่วงเวลา เช่น

in the morning = ช่วงเช้า
at midday = เที่ยงวัน
at midnight = เที่ยงคืน
in the afternoon = ตอนบ่าย
in the evening = ตอนเย็น
at night = ตอนกลางคืน

 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่คนที่เลือกใช้ก็คือตัวเราเอง ครูแนะนำให้ดูบริบทการใช้ให้มากนะคะ เช่นตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้นะคะ

 

Situation I: At the train station (สถานการณ์เกิดที่ลานชาลาสถานีรถไฟ)

 

 

Romeo: Excuse me sir, what time is it now?
= ขอโทษนะครับ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

Tom: It’s a half past ten.
= ตอนนี้ผ่านสิบนาฬิกามาครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

Rome: Thank you sir. When will the next train arrive?
= ขอบคุณครับ แล้วรถไฟเที่ยวถัดไปจะมากี่โมงครับ

Tom: It will arrive in a minute.
= เดี๋ยวก็มาแล้วครับ

 

Situation II: At NokAcademy School (สถานการณ์เกิดที่โรงเรียน นกอะคาเดมี)

 

Nestie: Jenny, what time is it now?
= เจนนี่ ตอนนี้กี่โมงแล้ว

Jenny: It’s 9 O’ clock. Why did you ask?
= ตอนนี้เก้าโมง ถามทำไม

Nestie: Oh my gosh, we need to go now.
= โอ้ มาย กอด เราต้องไปตอนนี้เลย

Jenny: Why?
= ทำไมล่ะ

Nestie: The class was already begun 10 minutes ago.
= ชั้นเรียนเริ่มเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว (เราเข้าชั้นเรียนสาย 10 นาทีแล้ว)

น้องๆนักเรียนทุกคน อย่าลืมทบทวนบทเรียน  เรื่อง การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ กับทีชเชอร์กรีซได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่า
See you again next time.

+1


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : one-ten


มาฝึกนับเลขเป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่า เริ่มจาก 110 กันเลย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : one-ten

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children


👇 Subscribe and watch new videos uploaded every week👇
https://www.youtube.com/channel/UCcdwLMPsaU2ezNSJU1nFoBQ?sub_confirmation=1
❤️Download [Baby Shark Best Kids Songs \u0026 Stories app] ⬇
https://fong.kr/119/09
🎁 Visit our Official Store:
https://link.cleve.re/10483/
🎁Buy Pinkfong \u0026 Baby Shark Sound Books:
https://fong.kr/10826/
Join BabySharkChallenge Now! 🦈🦈🦈🦈
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQiKLJnked44qohZMuNHqmYFTOwb07in5
You are watching the original Pinkfong Baby Shark Dance video.
Join Pinkfong’s Baby Shark Challenge by uploading your own videos on social media!

★ Lyrics
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!

See also  เกาหลีใต้ไฟเขียวต่างด้าวทำงาน #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 15-11-2564 | งาน ต่าง ประเทศ เกาหลี

Subscribe to PINKFONG’s YouTube channel for hundreds of kids’ favorite songs and stories, including phonics songs, nursery rhymes, bedtime lullabies, children’s classics, fairy tales and more!
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education.
Follow us on Facebook for new updates and free promotions.
★ Facebook: https://www.facebook.com/pinkfong.official
★ Instagram: https://instagram.com/pinkfong.official
★ Twitter: https://twitter.com/pinkfong_usa
★ Website: https://www.pinkfong.com/en
★ Official Merch Store: https://www.amazon.com/pinkfong
Song origin: Traditional Nursery Rhyme
Musical arrangement by Pinkfong (Smart Study Co., Ltd.), KizCastle
Singer: Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner,Charity Wynn Segoine
Copyright © 2016 Smart Study Co., Ltd. All Rights Reserved.
babysharkdance forkids animalsong babyshark nurseryrhymes pinkfong kids

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

นับเลข 1 – 20 ภาษาอังกฤษ | LITTLE MONSTER KIDS


มานับเลข 1 20 เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน 🙂
ติดตาม Little Monster ได้ที่….
::: Subscribe Channel :::
Little Monster Kids :
https://bit.ly/2z6gsHp
Little Monster Song :
http://bit.ly/2dZiOel

นับเลข 1 - 20 ภาษาอังกฤษ | LITTLE MONSTER KIDS

Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids


Johny Jonhy Yes Papa best song from LooLoo KIDS.🎮New game with Johny and Friends https://3novg.app.link/F2ViI5MeNfb 📢Download our music app: http://onelink.to/looloo
📢Download Lea and Pop app: http://onelink.to/leaandpop
📢Listen on SPOTIFY http://listento.loolookids.com/bestofloolookids
🔔Subscribe to our channel if you enjoyed this educational video! You’ll get constant access to more nursery rhymes, more awesome content, so you’ll never miss a chance to show your children new and exciting things! http://bit.ly/Subscribe_to_LooLooKids
👍Follow us on Facebook for new updates! https://www.facebook.com/LooLooKids/
🐦Tweet to us! https://twitter.com/loolookids
🎵Instagram: https://instagram.com/loo.loo.kids
🎵👍 Watch the LooLoo Kids Playlist: http://bit.ly/310qEOk
Johny Johny Yes Papa Lyrics
Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ha, ha, ha!
Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ha, ha, ha!
Enjoy other LooLoo Kids nursery rhymes:
Johny, Johny Yes Papa https://youtu.be/F4tHL8reNCs
The Wheels on the bus https://youtu.be/6X3AQe4lPg
Rain, Rain Go Away https://youtu.be/nCqUYAnQF0o
Ten in a Bed https://youtu.be/jk7N3bKvgvg
Five Little Ducks https://youtu.be/ccCPcujnys
Are You Sleeping Brother John https://youtu.be/ptXUH9vhCmA
PeekaBoo https://youtu.be/3pzyUMVI_qQ
Drawing Song https://youtu.be/4_TANGFW43k
If You’re Happy and You Know It https://www.youtube.com/watch?v=YVCYnfvRLRY
Baby Shark https://youtu.be/sUxTSW4hW2g
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education!
Nursery rhymes in English, canciones en inglés para niños, barnvisorna på engelska, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, Kinderlieder in Englisch, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Comptines en anglais, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese, Engelse kinderliedjes, Piosenki dla dzieci po angielsku, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก loolookids looloonurseryrhymes loolookids looloonurseryrhymes looloo
LooLoo Kids is a registered trademark of MORA TV. For distribution and more information, visit and contact us at https://loolookids.com

Johny Johny Yes Papa 👶 THE BEST Song for Children | LooLoo Kids

เพลง นับเลข 1-10 | Number 1-10 | เพลงเด็ก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ | Nursery Rhymes by Little Rabbit


[ LITTLE RABBIT ] พี่วิกกี้ ชวนคุณหนูๆ มาฝึกร้องเพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก เป็นเพลงสองภาษา (Bilingual Songs) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และ บทเรียนด้วยภาพ การ์ตูน เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 6 ปี เป็นการฝึกร้องเพลง เสริมสร้างจินตนาการ เรียนรู้ภาษาสองภาษา (Bilingual Learning) เรียนภาษาไทย และ เรียนภาษาอังกฤษ และทำให้น้องๆสนุกและเพลิดเพลินไปกับพี่วิกกี้ ด้วยเพลง

Little Rabbit Song | เพลง ลิตเติ้ลแรบบิท
One little Two little Three little rabbit
Four little Five little Six little rabbit
Seven little Eight little Nine little rabbit
Ten rabbit in my house

We hope our videos can make your kids and family happy 🙂
Enjoy! Learn and have fun!
Subscribe Now! : https://goo.gl/uLoS5H
กดติดตาม : https://goo.gl/uLoS5H
Facebook : https://www.facebook.com/LittleRabbit…
================================================

เพลง นับเลข 1-10 | Number 1-10 | เพลงเด็ก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ | Nursery Rhymes by Little Rabbit

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เลข อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.