Home » [Update] เนื้อเพลง ไม่มีเหมือนเขา – โอม สรัล มณีโชติ | อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม – NATAVIGUIDES

[Update] เนื้อเพลง ไม่มีเหมือนเขา – โอม สรัล มณีโชติ | อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม – NATAVIGUIDES

อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้


เพราะฉันคนนี้
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

ลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยยอมให้เธออด
ไม่ชอบกฏระเบียบแต่ผมก็ยอมให้เธอบ่น
ตอนเธอหนาวเป็นเหมือนผ้าให้เธอห่ม
เป็นเหมือนกระสอบระบายอารมณ์ที่มักจะยืนให้เธอตบ

อยากจะเขียนถึงเธออีกเพลงนึง
ไม่ต้องห่วงเพื่อนกูโอเคมึง
ใช่ผมแม่งแกร่งจนไม่จำเป็นต้องกลับ
แต่ว่าผมแค่อยากจะได้ตัวเองคืน

คนที่มีความสุขมากกว่านี้
ตอนนี้ดันร้องไห้มากกว่ายิ้ม
ความรักทำไรไม่ได้ไปมากกว่าพิษ
เรื่องจริงเธอน่ะใจร้ายมากกว่าติสต์

ผมซิบน้ำท่อมอยู่ที่ริมเตียง
ที่โทรหาคุณตอนนั้นวิงเวียน
ปากมันขยับอัตโนมัติ
โทรศัพท์ยิงสายตอนที่กินเบียร์ ไปยันหว่าง

Ah ผมแม่งไม่ระวังปาก
เท่าไรเลยทำให้ใจคุณต้องมาลำบาก
นั่งดูภาพที่เล่าเป็นพันฉาก
ผมพูดอย่างแต่ว่าผมทำอย่าง
จริงๆ แล้วทั้งหมดคือคำสาป
ความเจ็บปวดปรากฎในวันบาป

คือเอาตรงๆ ก็แค่กลัวเธอจะหายไป
ผมเลยต้องเมาเพื่อขยายใจ
เพียงแค่อยากสาธยายความ
จนกว่าความเมาจะสลายไปเท่านั้นเอง

ผมชัดเจน ถ้าผมรักใครผมจะรักสุดหัวใจ
เหมือนกับตอนที่ผมรักเพลง
ผมว่าผมแม่งก็นักเลง

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธออยากได้เป็นล้านแต่ผมมีแค่พัน
สายไม่ได้รับบางทีแค่ยำ
ที่ผ่านพ้นเวลาแค่วัน
คนอื่นช่างแม่มัน

หัวใจฉันปวดหนัก
ยังไม่สะดวกกลับไป
แต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จ
เปิด Interface อัดไมค์

กับใจและตัวที่ฉันยังพอมี
คิดถึงเธอที่ร่วมผ่านนั่งกินนอนกิน
เธอไม่เคยสนกองเงินกองดิน
น้ำตาแตก Playlist เปิด Eyes on me

พอดียังรักแต่ไม่อยากกวนใจ
ทำไมดาวดวงนี้สวยกว่าดวงใด
พอพูดมันเห็นแก่ตัวไป
รักเธอชัวร์จนตัวตาย

ชื่อเสียงเงินทองของฉันไม่มี
และหน้าตาฉันมันไม่ดี
เราเคยใช้ชีวิตด้วยกัน
ตอนอยู่คนเดียวฉันเลยไม่ชิน

เบื่อเพลงรักเพราะฉันไม่อิน
ไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้ม
เพราะฉันยังรักแต่เพียงแค่เธอ
อยากฝากเอาไว้ให้เธอได้คิด

Ame ka futteru no wa shizen genshōta ka, anata o
Daisukina no wa tokubetsuna genshō

ภาษานี้คือญี่ปุ่น
ไม่มีไรมากแค่อยากจับมือที่อุ่น
แค่อยากจะบอกว่าเธออะคือที่สุด
ละผมไม่สามารถที่จะหยุดรัก

ขอให้สนุกครับ ฝังเธอเอาไว้ในสมุดลับ
ห้อยสร้อยเธอเหมือนกับตะกรุดพระ
และถ้าขึ้นมหาลัยก็อย่าหลุดนะ

ผมทำแต่เพลงเวลาผมไม่ค่อยมี
แล้วเธอก็อย่างเพิ่งเก็บไปคิดว่าผมเป็นคนไม่ดี
คนที่เธอเกลียดมันอยู่วันนั้นมันจะพิสูจน์ให้ดู
ทุกเพลงที่เขียนมันมีความหมายแค่อยากให้เธอได้ฟัง

อาจจะแพ้ทุกทางเพราะไม่ได้มีอย่างเขา
หากเธอมีเขาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างเรา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ ไม่มีเหมือนเขา แต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยยอมให้เธออดไม่ชอบกฏระเบียบแต่ผมก็ยอมให้เธอบ่นตอนเธอหนาวเป็นเหมือนผ้าให้เธอห่มเป็นเหมือนกระสอบระบายอารมณ์ที่มักจะยืนให้เธอตบอยากจะเขียนถึงเธออีกเพลงนึงไม่ต้องห่วงเพื่อนกูโอเคมึงใช่ผมแม่งแกร่งจนไม่จำเป็นต้องกลับแต่ว่าผมแค่อยากจะได้ตัวเองคืนคนที่มีความสุขมากกว่านี้ตอนนี้ดันร้องไห้มากกว่ายิ้มความรักทำไรไม่ได้ไปมากกว่าพิษเรื่องจริงเธอน่ะใจร้ายมากกว่าติสต์ผมซิบน้ำท่อมอยู่ที่ริมเตียงที่โทรหาคุณตอนนั้นวิงเวียนปากมันขยับอัตโนมัติโทรศัพท์ยิงสายตอนที่กินเบียร์ ไปยันหว่างAh ผมแม่งไม่ระวังปากเท่าไรเลยทำให้ใจคุณต้องมาลำบากนั่งดูภาพที่เล่าเป็นพันฉากผมพูดอย่างแต่ว่าผมทำอย่างจริงๆ แล้วทั้งหมดคือคำสาปความเจ็บปวดปรากฎในวันบาปคือเอาตรงๆ ก็แค่กลัวเธอจะหายไปผมเลยต้องเมาเพื่อขยายใจเพียงแค่อยากสาธยายความจนกว่าความเมาจะสลายไปเท่านั้นเองผมชัดเจน ถ้าผมรักใครผมจะรักสุดหัวใจเหมือนกับตอนที่ผมรักเพลงผมว่าผมแม่งก็นักเลงเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาเธออยากได้เป็นล้านแต่ผมมีแค่พันสายไม่ได้รับบางทีแค่ยำที่ผ่านพ้นเวลาแค่วันคนอื่นช่างแม่มันหัวใจฉันปวดหนักยังไม่สะดวกกลับไปแต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จเปิด Interface อัดไมค์กับใจและตัวที่ฉันยังพอมีคิดถึงเธอที่ร่วมผ่านนั่งกินนอนกินเธอไม่เคยสนกองเงินกองดินน้ำตาแตก Playlist เปิด Eyes on meพอดียังรักแต่ไม่อยากกวนใจทำไมดาวดวงนี้สวยกว่าดวงใดพอพูดมันเห็นแก่ตัวไปรักเธอชัวร์จนตัวตายชื่อเสียงเงินทองของฉันไม่มีและหน้าตาฉันมันไม่ดีเราเคยใช้ชีวิตด้วยกันตอนอยู่คนเดียวฉันเลยไม่ชินเบื่อเพลงรักเพราะฉันไม่อินไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้มเพราะฉันยังรักแต่เพียงแค่เธออยากฝากเอาไว้ให้เธอได้คิดAme ka futteru no wa shizen genshōta ka, anata oDaisukina no wa tokubetsuna genshōภาษานี้คือญี่ปุ่นไม่มีไรมากแค่อยากจับมือที่อุ่นแค่อยากจะบอกว่าเธออะคือที่สุดละผมไม่สามารถที่จะหยุดรักขอให้สนุกครับ ฝังเธอเอาไว้ในสมุดลับห้อยสร้อยเธอเหมือนกับตะกรุดพระและถ้าขึ้นมหาลัยก็อย่าหลุดนะผมทำแต่เพลงเวลาผมไม่ค่อยมีแล้วเธอก็อย่างเพิ่งเก็บไปคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีคนที่เธอเกลียดมันอยู่วันนั้นมันจะพิสูจน์ให้ดูทุกเพลงที่เขียนมันมีความหมายแค่อยากให้เธอได้ฟังอาจจะแพ้ทุกทางเพราะไม่ได้มีอย่างเขาหากเธอมีเขาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างเราเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เนื้อเพลง ไม่มีเหมือนเขา แบบคาราโอเกะ

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

lambak khae nai ko mai khoei yom hai thoe ot
mai chop kot rabiap tae phom ko yom hai thoe bon
ton thoe nao pen muean pha hai thoe hom
pen muean krasop rabai arom thi mak cha yuen hai thoe top

ayak cha khian thueng thoe ik phleng nueng
mai tong huang phuean ku o khe mueng
chai phom mae ng kraeng chon mai champen tong klap
tae wa phom khae ayak cha dai tua eng khuen

khon thi mi khwam suk makkwa ni
ton ni dan ronghai makkwa yim
khwam rak tham rai mai dai pai makkwa phit
rueang ching thoe na chairai mak kwa ti sa

phom sip nam thom yu thi rim tiang
thi thon ha khun ton nan wing wian
pak man khayap attonomat
thorasap ying sai ton thi kin bia pai yan wang

Ah phom mae ng mai rawang pak
thaorai loei thamhai chai khun tong ma lambak
nang du phap thi lao pen phan chak
phom phut yang tae wa phom tham yang
ching ching laeo thangmot khue kham sap
khwam chep puat prak ta nai wan bap

khue ao trong trong ko khae klua thoe cha hai pai
phom loei tong mao phuea khayai chai
phiang khae ayak sathayai khwam
chanokwa khwam mao cha salai pai thaonan eng

phom chatchen tha phom rak khrai phom cha rak sut huachai
muean kap ton thi phom rak phleng
phom wa phom mae ngako nakleng

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

thoe ayak dai pen lan tae phom mi khae phan
sai mai dai rap bangthi khae yam
thi phan phon wela khae wan
khon uen chang mae man

See also  [Update] หลักการใช้ Capital Letter ง่ายๆ 5 ข้อ | ตัว เขียน ภาษา อังกฤษ พิมพ์ เล็ก - NATAVIGUIDES

huachai chan puat nak
yang mai saduak klap pai
taeng phleng ni hai thoe set
poet Interface at mai

kap chai lae tua thi chan yang pho mi
khitthueng thoe thi ruam phan nang kin nonkin
thoe mai khoei son kong ngoen kong din
namta taek Playlist poet Eyes on me

phodi yang rak tae mai ayak kuan chai
thammai dao duang ni suai kwa duang dai
pho phut man hen kae tua pai
rak thoe chua chon tua tai

chue siang ngoen thong khong chan maimi
lae nata chan man mai di
rao khoei chai chiwit duai kan
ton yu khon diao chan loei mai chin

buea phleng rak phro chan mai in
maimi thoe chan loei mai yim
phro chan yang rak tae phiang khae thoe
ayak fak ao wai hai thoe dai khit

Ame ka futteru no wa shizen gensh & # 333 ; ta ka , anata o
Daisukina no wa tokubetsuna gensh & # 333 ;

phasa ni khue yipun
maimi rai mak khae ayak chap mue thi un
khae ayak cha bok wa thoe a khue thisut
la phom mai samat thi cha yut rak

kho hai sanuk khrap fang thoe ao wai nai samut lap
hoi soi thoe muean kap takrut phra
lae tha khuen maha lai ko aya lut na

phom tham tae phleng wela phom mai khoi mi
laeo thoe ko yang phoeng kep pai khit wa phom pen khon mai di
khon thi thoe kliat man yu wan nan man cha phisut hai du
thuk phleng thi khian man mi khwam mai khae ayak hai thoe dai fang

at cha phae thuk thang phro mai dai mi yang khao
hak thoe mi khao khan klang khwam samphan rawang rao

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

เกี่ยวกับเพลง ไม่มีเหมือนเขา

คำร้อง สรัล มณีโชติ, The Bests, P61CK และ 2T Flow
ร่วมร้องโดย The Bests, P61CK และ 2T Flow

[Update] เนื้อเพลง ไม่มีเหมือนเขา – โอม สรัล มณีโชติ | อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม – NATAVIGUIDES


เพราะฉันคนนี้
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

ลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยยอมให้เธออด
ไม่ชอบกฏระเบียบแต่ผมก็ยอมให้เธอบ่น
ตอนเธอหนาวเป็นเหมือนผ้าให้เธอห่ม
เป็นเหมือนกระสอบระบายอารมณ์ที่มักจะยืนให้เธอตบ

อยากจะเขียนถึงเธออีกเพลงนึง
ไม่ต้องห่วงเพื่อนกูโอเคมึง
ใช่ผมแม่งแกร่งจนไม่จำเป็นต้องกลับ
แต่ว่าผมแค่อยากจะได้ตัวเองคืน

คนที่มีความสุขมากกว่านี้
ตอนนี้ดันร้องไห้มากกว่ายิ้ม
ความรักทำไรไม่ได้ไปมากกว่าพิษ
เรื่องจริงเธอน่ะใจร้ายมากกว่าติสต์

ผมซิบน้ำท่อมอยู่ที่ริมเตียง
ที่โทรหาคุณตอนนั้นวิงเวียน
ปากมันขยับอัตโนมัติ
โทรศัพท์ยิงสายตอนที่กินเบียร์ ไปยันหว่าง

Ah ผมแม่งไม่ระวังปาก
เท่าไรเลยทำให้ใจคุณต้องมาลำบาก
นั่งดูภาพที่เล่าเป็นพันฉาก
ผมพูดอย่างแต่ว่าผมทำอย่าง
จริงๆ แล้วทั้งหมดคือคำสาป
ความเจ็บปวดปรากฎในวันบาป

คือเอาตรงๆ ก็แค่กลัวเธอจะหายไป
ผมเลยต้องเมาเพื่อขยายใจ
เพียงแค่อยากสาธยายความ
จนกว่าความเมาจะสลายไปเท่านั้นเอง

ผมชัดเจน ถ้าผมรักใครผมจะรักสุดหัวใจ
เหมือนกับตอนที่ผมรักเพลง
ผมว่าผมแม่งก็นักเลง

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธออยากได้เป็นล้านแต่ผมมีแค่พัน
สายไม่ได้รับบางทีแค่ยำ
ที่ผ่านพ้นเวลาแค่วัน
คนอื่นช่างแม่มัน

หัวใจฉันปวดหนัก
ยังไม่สะดวกกลับไป
แต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จ
เปิด Interface อัดไมค์

กับใจและตัวที่ฉันยังพอมี
คิดถึงเธอที่ร่วมผ่านนั่งกินนอนกิน
เธอไม่เคยสนกองเงินกองดิน
น้ำตาแตก Playlist เปิด Eyes on me

พอดียังรักแต่ไม่อยากกวนใจ
ทำไมดาวดวงนี้สวยกว่าดวงใด
พอพูดมันเห็นแก่ตัวไป
รักเธอชัวร์จนตัวตาย

ชื่อเสียงเงินทองของฉันไม่มี
และหน้าตาฉันมันไม่ดี
เราเคยใช้ชีวิตด้วยกัน
ตอนอยู่คนเดียวฉันเลยไม่ชิน

เบื่อเพลงรักเพราะฉันไม่อิน
ไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้ม
เพราะฉันยังรักแต่เพียงแค่เธอ
อยากฝากเอาไว้ให้เธอได้คิด

Ame ka futteru no wa shizen genshōta ka, anata o
Daisukina no wa tokubetsuna genshō

ภาษานี้คือญี่ปุ่น
ไม่มีไรมากแค่อยากจับมือที่อุ่น
แค่อยากจะบอกว่าเธออะคือที่สุด
ละผมไม่สามารถที่จะหยุดรัก

ขอให้สนุกครับ ฝังเธอเอาไว้ในสมุดลับ
ห้อยสร้อยเธอเหมือนกับตะกรุดพระ
และถ้าขึ้นมหาลัยก็อย่าหลุดนะ

ผมทำแต่เพลงเวลาผมไม่ค่อยมี
แล้วเธอก็อย่างเพิ่งเก็บไปคิดว่าผมเป็นคนไม่ดี
คนที่เธอเกลียดมันอยู่วันนั้นมันจะพิสูจน์ให้ดู
ทุกเพลงที่เขียนมันมีความหมายแค่อยากให้เธอได้ฟัง

อาจจะแพ้ทุกทางเพราะไม่ได้มีอย่างเขา
หากเธอมีเขาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างเรา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ ไม่มีเหมือนเขา แต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยยอมให้เธออดไม่ชอบกฏระเบียบแต่ผมก็ยอมให้เธอบ่นตอนเธอหนาวเป็นเหมือนผ้าให้เธอห่มเป็นเหมือนกระสอบระบายอารมณ์ที่มักจะยืนให้เธอตบอยากจะเขียนถึงเธออีกเพลงนึงไม่ต้องห่วงเพื่อนกูโอเคมึงใช่ผมแม่งแกร่งจนไม่จำเป็นต้องกลับแต่ว่าผมแค่อยากจะได้ตัวเองคืนคนที่มีความสุขมากกว่านี้ตอนนี้ดันร้องไห้มากกว่ายิ้มความรักทำไรไม่ได้ไปมากกว่าพิษเรื่องจริงเธอน่ะใจร้ายมากกว่าติสต์ผมซิบน้ำท่อมอยู่ที่ริมเตียงที่โทรหาคุณตอนนั้นวิงเวียนปากมันขยับอัตโนมัติโทรศัพท์ยิงสายตอนที่กินเบียร์ ไปยันหว่างAh ผมแม่งไม่ระวังปากเท่าไรเลยทำให้ใจคุณต้องมาลำบากนั่งดูภาพที่เล่าเป็นพันฉากผมพูดอย่างแต่ว่าผมทำอย่างจริงๆ แล้วทั้งหมดคือคำสาปความเจ็บปวดปรากฎในวันบาปคือเอาตรงๆ ก็แค่กลัวเธอจะหายไปผมเลยต้องเมาเพื่อขยายใจเพียงแค่อยากสาธยายความจนกว่าความเมาจะสลายไปเท่านั้นเองผมชัดเจน ถ้าผมรักใครผมจะรักสุดหัวใจเหมือนกับตอนที่ผมรักเพลงผมว่าผมแม่งก็นักเลงเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาเธออยากได้เป็นล้านแต่ผมมีแค่พันสายไม่ได้รับบางทีแค่ยำที่ผ่านพ้นเวลาแค่วันคนอื่นช่างแม่มันหัวใจฉันปวดหนักยังไม่สะดวกกลับไปแต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จเปิด Interface อัดไมค์กับใจและตัวที่ฉันยังพอมีคิดถึงเธอที่ร่วมผ่านนั่งกินนอนกินเธอไม่เคยสนกองเงินกองดินน้ำตาแตก Playlist เปิด Eyes on meพอดียังรักแต่ไม่อยากกวนใจทำไมดาวดวงนี้สวยกว่าดวงใดพอพูดมันเห็นแก่ตัวไปรักเธอชัวร์จนตัวตายชื่อเสียงเงินทองของฉันไม่มีและหน้าตาฉันมันไม่ดีเราเคยใช้ชีวิตด้วยกันตอนอยู่คนเดียวฉันเลยไม่ชินเบื่อเพลงรักเพราะฉันไม่อินไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้มเพราะฉันยังรักแต่เพียงแค่เธออยากฝากเอาไว้ให้เธอได้คิดAme ka futteru no wa shizen genshōta ka, anata oDaisukina no wa tokubetsuna genshōภาษานี้คือญี่ปุ่นไม่มีไรมากแค่อยากจับมือที่อุ่นแค่อยากจะบอกว่าเธออะคือที่สุดละผมไม่สามารถที่จะหยุดรักขอให้สนุกครับ ฝังเธอเอาไว้ในสมุดลับห้อยสร้อยเธอเหมือนกับตะกรุดพระและถ้าขึ้นมหาลัยก็อย่าหลุดนะผมทำแต่เพลงเวลาผมไม่ค่อยมีแล้วเธอก็อย่างเพิ่งเก็บไปคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีคนที่เธอเกลียดมันอยู่วันนั้นมันจะพิสูจน์ให้ดูทุกเพลงที่เขียนมันมีความหมายแค่อยากให้เธอได้ฟังอาจจะแพ้ทุกทางเพราะไม่ได้มีอย่างเขาหากเธอมีเขาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างเราเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขาเธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาทีเพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรักเธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้นฉันเข้าใจ ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

See also  [Update] 7 คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ดีที่สุดแห่งปี 2021 (เรียนเอง/เรียนตัวต่อตัว) | เรียน ต่อ ม 4 ที่ไหน ดี - NATAVIGUIDES

เนื้อเพลง ไม่มีเหมือนเขา แบบคาราโอเกะ

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

lambak khae nai ko mai khoei yom hai thoe ot
mai chop kot rabiap tae phom ko yom hai thoe bon
ton thoe nao pen muean pha hai thoe hom
pen muean krasop rabai arom thi mak cha yuen hai thoe top

ayak cha khian thueng thoe ik phleng nueng
mai tong huang phuean ku o khe mueng
chai phom mae ng kraeng chon mai champen tong klap
tae wa phom khae ayak cha dai tua eng khuen

khon thi mi khwam suk makkwa ni
ton ni dan ronghai makkwa yim
khwam rak tham rai mai dai pai makkwa phit
rueang ching thoe na chairai mak kwa ti sa

phom sip nam thom yu thi rim tiang
thi thon ha khun ton nan wing wian
pak man khayap attonomat
thorasap ying sai ton thi kin bia pai yan wang

Ah phom mae ng mai rawang pak
thaorai loei thamhai chai khun tong ma lambak
nang du phap thi lao pen phan chak
phom phut yang tae wa phom tham yang
ching ching laeo thangmot khue kham sap
khwam chep puat prak ta nai wan bap

khue ao trong trong ko khae klua thoe cha hai pai
phom loei tong mao phuea khayai chai
phiang khae ayak sathayai khwam
chanokwa khwam mao cha salai pai thaonan eng

phom chatchen tha phom rak khrai phom cha rak sut huachai
muean kap ton thi phom rak phleng
phom wa phom mae ngako nakleng

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

thoe ayak dai pen lan tae phom mi khae phan
sai mai dai rap bangthi khae yam
thi phan phon wela khae wan
khon uen chang mae man

huachai chan puat nak
yang mai saduak klap pai
taeng phleng ni hai thoe set
poet Interface at mai

kap chai lae tua thi chan yang pho mi
khitthueng thoe thi ruam phan nang kin nonkin
thoe mai khoei son kong ngoen kong din
namta taek Playlist poet Eyes on me

phodi yang rak tae mai ayak kuan chai
thammai dao duang ni suai kwa duang dai
pho phut man hen kae tua pai
rak thoe chua chon tua tai

chue siang ngoen thong khong chan maimi
lae nata chan man mai di
rao khoei chai chiwit duai kan
ton yu khon diao chan loei mai chin

buea phleng rak phro chan mai in
maimi thoe chan loei mai yim
phro chan yang rak tae phiang khae thoe
ayak fak ao wai hai thoe dai khit

Ame ka futteru no wa shizen gensh & # 333 ; ta ka , anata o
Daisukina no wa tokubetsuna gensh & # 333 ;

phasa ni khue yipun
maimi rai mak khae ayak chap mue thi un
khae ayak cha bok wa thoe a khue thisut
la phom mai samat thi cha yut rak

See also  วิธีแปลภาษาแค่คลิกเดียว ใน google chrome | bring แปล ภาษา

kho hai sanuk khrap fang thoe ao wai nai samut lap
hoi soi thoe muean kap takrut phra
lae tha khuen maha lai ko aya lut na

phom tham tae phleng wela phom mai khoi mi
laeo thoe ko yang phoeng kep pai khit wa phom pen khon mai di
khon thi thoe kliat man yu wan nan man cha phisut hai du
thuk phleng thi khian man mi khwam mai khae ayak hai thoe dai fang

at cha phae thuk thang phro mai dai mi yang khao
hak thoe mi khao khan klang khwam samphan rawang rao

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

thoe ru haimai chan rak thoe yu thuk winathi
phro chan khon ni maimi muean khao tae wa chai yang rak
thoe ru bang haimai wa chan yang huang tae yang maimi sit nan
chan khaochai chan man khong maimi muean yang khao

เกี่ยวกับเพลง ไม่มีเหมือนเขา

คำร้อง สรัล มณีโชติ, The Bests, P61CK และ 2T Flow
ร่วมร้องโดย The Bests, P61CK และ 2T Flow


รวมฮิต เบิร์ด ธงไชย


เบิร์ดธงไชย เพลงดังฟังสบาย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รวมฮิต เบิร์ด ธงไชย

อย่าให้ฉันคิด – Room39 คาราโอเกะ


อยากได้เกมส์แท้เล่น | ต้อง G2A เท่านั้น | อัพเดทตลอดเวลา
ที่ลิงค์ www.g2a.com

ช่องทาง Donate สำหรับ Paypal
Twich
https://www.twitchalerts.com/donate/TwitchAlerts

Gaming gear
เมาส์ Gamdias Zeus Laser Gaming Mouse
คีย์บอร์ด Signo ESport KB789
หูฟัง Signo ESport HP808
แผ่นรองเมาส์ Ttesports Ladon Gaming Mouse Pad
Spec
CPU I5 INTEL4460
Geforce GTX 1080
RAM 8 GB
Rave 650 W
ASRock H97M Anniversary
internet
True online Fiber Internet 50/20 Mbps

ฝากกดไลน์ Fan Page และกดติดตาม Youtube ด้วยนะจ๊ะ

อย่าให้ฉันคิด - Room39 คาราโอเกะ

เพลงจีน : ถ้าไม่มีเขา เธอจะยังรักฉันอยู่ไหม


เพลงจีน : ถ้าไม่มีเขา เธอจะยังรักฉันอยู่ไหม

ได้พบเธอ – Pchy (OFFICIAL AUDIO)


ได้พบเธอ (还好遇见你 Thai Version)
คำร้อง: วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ทำนอง/เรียบเรียง: 邓镝 (Deng Di)
อัลบั้ม: Quarter
iTunes: https://itunes.apple.com/th/album/quarter/id799164621
DEEZER: http://www.deezer.com/album/7282753
KKBOX:http://www.kkbox.com/th/th/album/E0ctoN2iU0dRJw0F9dWF0091index.html
หากลมพัด ไม่ปลิวปลิดใบไม้ไหว
เธอนั้นเพียงเดินผ่านไป
อาจเป็นเสี้ยวนาทีที่
ฉันและเธอคลาดกัน

หากดอกไม้ ผลิบานอย่างไรสีสัน
ไม่งดงามพอให้ฉัน
หยุดและพบเธอในตอนนั้น
วันนี้จะเป็นอย่างไร

ก่อนว่ารักมีเพียงความฝัน
กลับได้พบเมื่อเธอเข้ามา
จับมือเธอ ซบลงตรงข้างกัน
ขออยู่อย่างนั้นเหมือนเวลาไม่หมุนไป

จะไม่ทิ้งเธอไปจากฉัน
จากวันนี้จนนานแค่ไหน
จะขอ แค่มีเธอข้างกาย
โชคดีแค่ไหนเมื่อหมดใจที่ฉันมี ได้พบเธอ

เมื่อลมหนาว ปกคลุมเส้นทางทุกสาย
ถ้ารถขบวนสุดท้าย
หยุดและรับเธอไปห่าง
ก็ไม่อาจได้พบกัน

ถ้าบนฟ้า มืดมนไม่มีแสงจันทร์
เพียงก้าวเดียวที่ผ่านฉัน
เธอไม่แหงนขึ้นมองบนนั้น
คงไม่มีวันได้เจอ

เฝ้ารอเพื่อได้พบเธอทั้งชีวิตนี้
ทุกนาทีฉันมีแค่เธอ
เมื่อฉันได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีไว้เพื่อ­ใคร
เหนื่อยเพียงใดพร้อมจะเจอ
ขอแค่มีเธอและฉัน จากตรงนี้
http://www.facebook.com/pchyaugust
http://www.facebook.com/studiocommuan

ได้พบเธอ - Pchy (OFFICIAL AUDIO)

ส้ม มารี (Zom Marie) – หรือฉันคิดไปเอง | (OFFICIAL MV)


บางครั้งคิดว่าเจอคนที่ใช่ .. เจอความสัมพันธ์ที่ใช่ .. แต่สุดท้ายก็เป็นเราที่คิดไปเอง
“หรือฉันคิดไปเอง” เพลงช้าเศร้า ๆ ที่ดนตรีมีกลิ่นอายของยุค 90 กับการเล่าเรื่องความรักของคนสองคนที่ทำทุกอย่างเหมือนเป็นคนรักกัน แต่พอฝ่ายหนึ่งสารภาพความในใจเพื่อความชัดเจนออกไปก็ได้พบความว่างเปล่ากลับมา ทำให้เกิดคำถามมากมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เหมือนเขาคนนั้นมีใจเหมือนกันมันคืออะไรกันแน่…

JOOX : https://joox.page.link/cFcWMy
Spotify : https://spoti.fi/2TZ0R5X
Apple Music : https://apple.co/38KsyVD
YouTube Music : https://bit.ly/2W95zAT
Tidal : https://bit.ly/2IGCPra
TrueID Music : https://bit.ly/2IGbpli
LINE Melody : https://melody.line.me/melody/20330
Mobile Download : 49154477

CREDITS
Writer and Composer : Sakdithat Tuwichian
Arranger : Pinmanus Lertsinudom
Producer : Akarachon Rachapandi
CoProducer : Pinmanus Lertsinudom
Mix and Master : Pete Tanskul
Project Manager : Kiattiyos Kiatsoongsong​
Studio : สตูดิโอบ้านปิ่น, Better Weather Studio
RECORDS
Drum Programming, Keyboard, Guitars : Pinmanus Lertsinudom
Bass : Toryos Chongchaem
Vocal Coach \u0026 Vocal Edit : Seksan Panprateep

LYRICS
อยู่คนเดียวมานานหลายปี
ไม่มีใครเข้ามาสักที
แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป
จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ
แต่งเรื่องราวเติมสิ่งที่หายไป
ให้ชีวิตมีความหมาย
แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไรเกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้ เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย
ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้ บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง
อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดี
ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขาย่ำยี
เจ็บคราวนี้จำจนตาย
อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใช่
เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ทั้งใจ
ก็ได้แค่คล้ายเพียงเท่านั้น
แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไรเกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้ เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย
ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้ บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง
หรือแค่คิดไปเอง
ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกัน มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
ที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด จูบนั้นที่ได้ บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
IG :
https://www.instagram.com/zommarie
https://www.instagram.com/spicydisc
Fanpage :
https://fb.com/zommarie
https://fb.com/Spicydiscrecord
ติดต่องานโชว์ศิลปิน
คุณแจ๋ว : 0949666262
คุณปอ : 0936697494
ติดต่องานพรีเซ็นเตอร์สินค้า/ลิขสิทธิ์เพลง/แต่งเพลง
คุณอ้อ 0926195629
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 0226450915 ต่อ 116 117
ZomMarie
หรือฉันคิดไปเอง
Spicydisc

ส้ม มารี (Zom Marie) - หรือฉันคิดไปเอง | (OFFICIAL MV)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published.