Home » [Update] หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

[Update] หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

โครงสร้างpast simple tense: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

หลักการใช้

 Past Simple Tense

   

          

 1.  ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งมักจะมีคำหรือวลีที่บ่งบอกถึงเวลาในอดีตในประโยคเสมอ

เช่น yesterday, last…, …

ago, once, this morning, when I was… และอื่นๆ เช่น

☆ I met a beautiful girl last night.

(ฉันเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งเมื่อคืนนี้)

2.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นนิสัยหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว โดยมักมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดง

ความถี่)

อยู่ในประโยคด้วย เช่น often, always, sometimes และอื่นๆ ซึ่งมักจะมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา)

ระบุถึงเวลาในอดีตด้วย

เช่น last month, last year และอื่นๆ เช่น

☆ I cooked every night last month.
(ฉันทำอาหารทุกคืนเมื่อเดือนที่แล้ว)
☆  He always cried when he was young.
(เขาร้องไห้เป็นประจำ ตอนเขายังเด็ก)
3.  เราสามารถใช้ “used to + Verb 1” เพื่อให้ความหมายว่า “เคย” เพื่อแสดงถึงการกระทำในอดีตได้ เช่น
☆  I used to eat a lot.
(ฉันเคยกินเยอะมาก่อน)
☆ He used to be naughty.
(เขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน)

ยกตัวอย่างประโยค

  • saw him a few days ago

แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

อธิบาย ถ้าสังเหตุจากประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า see ที่เป็นกริยาปกติ แต่เราใช้ saw ที่เป็นช่อง2 ของ see เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตว่า เห็นเขาเมื่อไม่กี่วันก่อน

  • She went to market last week.

แปลว่า เธอไปตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อธิบาย อย่างในประโยคนี้ เราไม่ใช้คำว่า go เพราะเป็นการพูดถึงอดีตที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เราใช้คำว่า went แทน ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2 ของคำว่า go

ตาราง Irregular verbs กริยาเปลี่ยนรูปที่ใช้บ่อย

กริยา 3 ช่องมี 2 แบบอย่างที่เรารู้กัน ถ้าใครกำลังหาคำที่ใช้บ่อยเรียงตามลำดับ Top 10 คำ, Top 50 คำ ไปดูกันได้ ตามประเภทของคำกริยา 3 ช่อง ดังนี้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ – Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Buy
bought
bought
ซื้อ

Beget
begot
begot / begotten
ก่อให้เกิด

Get
got
gotten
ได้

Send
sent
sent
ส่ง

Read
read
read
อ่าน

Take
took
taken
นำไป

Forget
forgot
forgotten
ลืม

Beat
beat
beat
ตี

Eat
ate
eaten
กิน

Write
wrote
written
เขียน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 10 คำ – Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท์)

Arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

Attend
attended
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

Beg
begged
begged
ขอ

Call
called
called
เรียก โทรหา

Change
changed
changed
เปลี่ยน

Clean
cleaned
cleaned
ทำความสะอาด

Cook
cooked
cooked
ทำอาหาร

Cry
cried
cried
ร้องไห้

Dance
danced
danced
เต้นรำ

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ – Irregular Verbs (เปลี่ยนรูป)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Be
was, were
been
เป็น,อยู่,คือ

Be able
was able
been able
สามารถ

Be down
were down
been down
อ่อนตัว

Bear
bore
born
ทน

Beat
beat
beat
ตี

Beat up
beat
beaten
ซ้อม

Become
became
become
กลายเป็น

Beget
begot
begot / begotten
ก่อให้เกิด

Begin
began
begun
เริ่ม

Bend
bent
bent
หัก, งอ

Beseech
besought
besought
วิงวอน

Beset
beset
beset
โอบล้อมรอบด้าน

Break
broke
broken
แตก, หัก

Bring
brought
brought
นำมา

Buy
bought
bought
ซื้อ

Catch
caught
caught
จับ

Come
came
come
มา

Do
did
done
ทำ

Drink
drank
drunk
ดื่ม

Drive
drove
driven
ขับรถ

Eat
ate
eaten
กิน

Fall
fell
fallen
ล้ม

Feel
felt
felt
รู้สึก

Find
found
found
พบ

Fly
flew
flown
บิน, นั่งเครื่องบิน

Forget
forgot
forgotten
ลืม

Get
got
gotten
ได้

Give
gave
given
ให้

Go
went
gone
ไป

Have
had
had
มี

Hear
heard
heard
ได้ยิน

Know
knew
known
รู้จัก

Learn
learned/learnt
learned/learnt
เรียน

Leave
left
left
ออกจาก

Lose
lost
lost
ทำหาย

Make
made
made
ทำ

Meet
met
met
พบ

Read
read
read
อ่าน

Ride
rode
ridden
ขี่

See
saw
seen
เห็น

Sell
sold
sold
ขาย

Send
sent
sent
ส่ง

Sleep
slept
slept
นอน

Spend
spent
spent
ใช้จ่าย

String together
strung together
strung together
พูดรวมกัน

Take
took
taken
นำไป

Teach
taught
taught
สอน

Tell
told
told
บอก

Wear
wore
worn
สวม

Write
wrote
written
เขียน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย 50 คำ – Regular Verbs (เติม -ed)

ช่อง 1
ช่อง 2
ช่อง 3
ความหมาย

Abandon
abandoned
abandoned
ละทิ้ง

Abase
abased
abased
ลดตัว

Abbreviate
abbreviated
abbreviated
ตัดทอน

Abdicate
abdicated
abdicated
ทำให้ถอนตัว

Aberrate
aberrated
aberrated
เถลไถล

Abet
abetted
abetted
ให้กำลังใจ

Abhor
abhorred
abhorred
เกลียด

Abjure
abjured
abjured
สละ

Answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)

Arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

Attend
attended
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

Beg
begged
begged
ขอ

Call
called
called
เรียก โทรหา

Change
changed
changed
เปลี่ยน

Clean
cleaned
cleaned
ทำความสะอาด

Cook
cooked
cooked
ทำอาหาร

Cry
cried
cried
ร้องไห้

Dance
danced
danced
เต้นรำ

Deliver
deliverd
deliverd
ส่งถึงที่

Die
died
died
ตาย

Drop
dropped
dropped
(น้ำ) หยด

End
ended
ended
จบ

Fix
fixed
fixed
ซ่อม

Hate
hated
hated
เกลียด

Help
helped
helped
ช่วย

Kiss
kissed
kissed
จูบ

Lift
lifted
lifted
ยก

Listen
listened
listened
ฟัง

Live
lived
lived
อาศัยอยู่

Look
looked
looked
มอง

Love
loved
loved
รัก

Move
moved
moved
ย้าย ขยับ

Need
needed
needed
ต้องการ

Paint
painted
painted
วาดภาพ ระบายสี

Plan
planned
planned
วางแผน

Play
played
played
เล่น

Rain
rained
raind
ฝนตก

Return
returned
returned
กลับคืน

Serve
served
served
เสิร์ฟ

Shop
shopped
shopped
จ่ายตลาด

Smoke
smoked
smoked
สูบบุหรี่

Sneeze
sneezed
sneezed
จาม

Snow
snowed
snowed
หิมะตก

Stay
stayed
stayed
พักอาศัย

Stop
stopped
stopped
หยุด

Study
studied
studied
เรียน

Talk
talked
talked
สนทนา

Travel
travelled
travelled
ท่องเที่ยว

Visit
visited
visited
เยี่ยม เที่ยว

Wait
waited
waited
รอ

การตั้งคำถามใน Past simple Tense

สำหรับการตั้งคำถามใน Past simple ที่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาแล้วนี้ เราจะใช้ Did สำหรับ Positive questions และ Didn’t สำหรับ Negative questions ตามด้วย Subject และ Verb infinitive (go, see, buy etc.) หรือกริยาที่เราใช้กันปกตินั่นเอง ไม่ต้องมีการเติม -ed หรือเปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้น ตามโครงสร้างด้านล่างนี้

สรุป :  Did / Didn’t + Subject + Verb infinitive (go, see, buy etc.)

โครงสร้างประโยคของการตั้งคำถามใน Past Simple Tense

ยกตัวอย่าง

  • A: Did you enjoy the film last night?

B: I didn’t enjoy much. So, I went to the party instead.

A: หนังที่คุณดูเมื่อคืนสนุกไหม

B: ฉันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฉันก็เลยไปปาตี้แทน

อธิบาย ในประโยคคำถามที่นาย A ถามนั้น เมื่อพูดถึงอดีตหรือในกรณีนี้คือ เมื่อคืนที่ผ่านมา นาย A จะใช้ Did นำหน้าประโยค + Subject + Verb ปกติ เพราะ Did ได้เป็นอดีตไปแล้ว เราจะไม่ใช้  Verb ที่เป็นอดีตซ้ำนะครับ

  • A: Didn’t you do anything at the weekend?

B: Yes, I didn’t do anything.

A: คุณไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยหรือ

B: ใช่แล้ว ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

อธิบาย เมื่อนาย A ถามนาย B ว่า นายไม่ได้ทำอะไรในวันหยุดเลยใช่ไหมในวันหยุด แต่ในประโยคนี้มีการใช้ Didn’t แสดงว่า ต้องเป็นวันหยุดที่ผ่านมาแล้ว และตามโครงสร้างประโยคคือ Did/didn’t + Subject + ด้วย Verb Infinitive นั่นก็คือ do นั่นเอง เราไม่สามารถพูดว่า Didn’t you did อันนี้ผิดนะครับ ไม่สามารถใช้ได้

ประโยคปฏิเสธ หรือ Negative sentences ใน Past simple Tense

พูดถึงเรื่องประโยคปฏิเสธ ในประโยคชนิดนี้ จะเป็น Subject + didn’t + verb infinitive ตลอดเวลานะครับ

สรุป : Subject + didn’t + verb infinitive

โครงสร้างประโยคของ Negative sentence ใน Past simple Tense

ยกตัวอย่าง

  • They didn’t invite her to the party, so she didn’t go.

แปลว่า พวกเขาไม่ได้ชวนเธอไปปาตี้ ดังนั้น เธอจึงไม่ได้ไป

อธิบาย ในประโยคนี้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วและเป็น negative sentence หรือ ประโยคปฏิเสธ จึงใช้ didn’t และตามด้วยกริยาแบบธรรมดาก็คือ invite และ go นั่นเอง

  • I called him but he didn’t answer me.

แปลว่า ฉันโทรหาเขา แต่เขาไม่ได้รับสายฉัน

อธิบาย ในประโยคนี้มีการใช้ Called ก่อน ซึ่งแสดงถึงอดีตที่ได้ทำไปแล้วคือการโทรหา แต่เขาไม่ได้รับสายฉันเป็น Negative เราเลยเติม didn’t ตามด้วย Verb ปกติ นั่นก็คือ answer นั่นเอง

โครงสร้าง ของ is / am / are

I
am
He / She / It / A cat
is
You / We / They / Cats
are

โครงสร้าง ของ Was / Were

I / He / She / It / A cat
was
You / We / They / Cats
were

การใช้ is am are

is am are จะใช้ใน present simple tense และ present continuous tense (ปัจจุบันกาล)  และ is am are จะต้องใช้ให้สอดคล้องกับประธานของประโยค ดังนี้ ถ้าใช้ไม่ถูกตามนี้จะผิดหลักภาษาเขา

I
am
He, She, It, A cat
is
You, We, They, Cats
are

อดีตของ am/is/are

ถ้าในประโยคนั้นเป็น verb to be (am/is/are) เราจะใช้ was/were แทน

past of am/is/are

โครงสร้างของ อดีตของ am/is/are

ยกตัวอย่าง

  • Was the weather good when you were on holiday?

แปลว่า อากาศวันนั้นดีใช่ไหม ตอนที่คุณพักผ่อนในวันหยุดของคุณ

อธิบาย ที่ต้องใช้ Was เพราะว่า กล่าวถึงอดีตที่ได้ผ่านมาแล้วตอนวันหยุดของเขา เราไม่สามารถใช้ Is the weather เพื่อพูดถึงอดีตได้ และ you ตามหลังด้วย were ซึ่งเป็นอดีตเช่นกัน ถ้าเราใช้ When you are on holiday อันนี้ผิดนะครับ

  • They weren’t able to come because they were so tired.

แปลว่า พวกเขาไม่สามารถมาได้เพราะว่าพวกเขาเหนื่อยมาก

-ขอบคุณข้อมูล https://www.enghero.com/  และ https://www.engconvothailand.com/

[NEW] Grammar: สรุป 12 Tenses ในภาษาอังกฤษ | โครงสร้างpast simple tense – NATAVIGUIDES

Tense คือ การเปลี่ยนรูปของคำกริยา เพื่อแสดงช่วงเวลาต่าง ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นอยู่ในช่วงใด แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

Past = อดีต
Present = ปัจจุบัน
Future = อนาคต

โดยแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็น 4 แบบและมีโครงสร้างประโยค รวมถึงหลักการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

Past Tenses ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต มี 4 แบบ คือ

Past Simple Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบแล้วในอดีต
โครงสร้าง : S + V2
ข้อสังเกต : yesterday, in the past, last + day/month/year, in + ช่วงเวลาในอดีต เช่น in 1989
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Past Simple Tense เล่าเรื่องอดีต ฉบับอ่านปุ๊บ เข้าใจปั๊บ

Past Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต
โครงสร้าง : S + was/were + V.ing
ข้อสังเกต : at this time yesterday, at that moment, at this time in the past
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Past continuous tense อดีตที่กำลังเกิดขึ้น

Past Perfect Tense

หลักการใช้ : ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์หนึ่ง
โครงสร้าง : S + had + V3
ข้อสังเกต : by the time, before, after, when, before last week, by….o’clock yesterday และที่สำคัญ Past Perfect จะใช้คู่กับ Past Simple เสมอ
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Past Perfect Tense เรื่องหนึ่งจบอีกเรื่องหนึ่งเกิด

Past Perfect Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต
โครงสร้าง : S + had + been + V.ing
ข้อสังเกต : for, since, how long, before, after
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense เรื่องราวดำเนินมาเรื่อย ๆ ก่อนเจออีกเรื่องหนึ่ง

Present Tenses ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน มี 4 แบบ คือ

Present Simple Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบัน, ทำเป็นประจำ, เป็นจริงทางวิทยาศาสตร์
โครงสร้าง : S + V1 (s, es)
ข้อสังเกต : always, usually, often, never, today, nowadays, every + day/month/year, normally, habitually, naturally
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Present Simple Tense : เรื่องจริงในชีวิตประจำวัน

Present Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
โครงสร้าง : S + V. to be + V.ing
ข้อสังเกต : now, right now, at this moment, at the moment, at present
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> สรุปหลักการใช้ Present Continuous Tense : กำลังทำยังไม่จบ

Present Perfect Tense

หลักการใช้ : เล่าเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบัน หรือส่งผลถึงปัจจุบัน
โครงสร้าง : S + have/has + V3
ข้อสังเกต : since, for, just, yet, already, never, ever
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Present Perfect Tense อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่

Present Perfect Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โครงสร้าง : S + have/has + been + V.ing
ข้อสังเกต : for an hour, for a week, for a long time, for….years, all day, all morning, since, how long
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Present Perfect Continuous จากอดีตเรื่อยมาถึงปัจจุบัน

Future Tenses ใช้เล่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มี 4 แบบ คือ

Future Simple Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในอนาคต
โครงสร้าง : S + will + V1
ข้อสังเกต : tomorrow, next week/month/year, soon
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Future Simple Tense อนาคตแสนธรรมดา

Future Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต
โครงสร้าง : S + will + be + V.ing
ข้อสังเกต : at…(time)…tomorrow, at this time tomorrow
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Future continuous tense ส่องดูอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ ๆ

Future Perfect Tense

หลักการใช้ : ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ที่จะทำเสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต
โครงสร้าง : S + will + have + V3
ข้อสังเกต : by the end of this year, by this time tomorrow, in….years time, in…(month)…next year
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Future Perfect Tense อนาคตที่คาดว่าจะทำเสร็จแล้ว

Future Perfect Continuous Tense

หลักการใช้ : ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะได้ทำไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งและกำลังทำอยู่
โครงสร้าง : S + will have + been + V.ing
ข้อสังเกต : for, by, the time
อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ >> หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense ดำเนินมาและดำเนินต่ออีกระยะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
>>> ความแตกต่างระหว่าง Present Perfect Tense และ Past Simple Tense
>>> เทียบชัด ๆ ให้เคลียร์ หลักการใช้ Present simple กับ Present continuous
>>> หลักการใช้ Past Tense : เล่าอดีตได้อย่างมือโปรเหมือนเจ้าของภาษา

 

 

 

 


สรุป โครงสร้าง Past Simple Tense ม.1 | TUENONG ( PART 6/13)


เนื้อหา โครงสร้าง Past Simple Tense
อธิบายถึง ภาพรวมของ Past Simple ในภาษาอังกฤษ
ใช้กับเรื่องที่จบไปแล้วในอดีต เอาไว้บอกว่าการกระทำนั้น ๆ เสร็จสิ้นไปแล้ว
ใช้คู่ past perfect tense เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อกันในอดีต โดยที่เรื่องที่หนึ่งจบแล้วเรื่องที่สองค่อยเกิดขึ้น
ดูเนื้อหานี้แบบละเอียดได้เลยที่
https://tuenong.com/pastsimpletense/
อ่านเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
www.tuenong.com
หรือ ติดตามข่าวสารอัพเดทล่าสุดได้ที่
Facebook Page : Tuenong

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สรุป โครงสร้าง Past Simple Tense ม.1 | TUENONG ( PART 6/13)

What are they doing? Present Continuous Tense


Learn how to use the present continuous tense in this video through a short story.

What are they doing? Present Continuous Tense

Ngữ pháp tiếng anh: Present Perfect and Past Simple Tense


Học 130 đề mục ngữ pháp tiếng anh theo sơ đồ tư duy mindmap, được giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.
Kèm theo đó là các bài kiểm tra tương ứng với từng đề mục ngữ pháp.
Sẽ giúp các bạn nắm chắc ngữ pháp tiếng anh.
Xem thêm tại https://iostudy.net

Ngữ pháp tiếng anh: Present Perfect and Past Simple Tense

Learn Past Tense Verbs #1 – Pattern Practice – Simple Past Tense by ELF Learning


A simple video to Learn Past Tense Verbs 1 and Pattern Practice by ELF Learning. Practice simple past tense and the pattern, \”What did you do today?\”
Vocabulary includes:
wash/washed
dry/dried
wash/washed
clean/cleaned

Click here to Subscribe:
https://www.youtube.com/user/omigrad?sub_confirmation=1
Join us on
Facebook: https://www.facebook.com/elflearning
G+: https://plus.google.com/+ELFKidsVideos
Twitter: https://twitter.com/ELFLearning
Website: https://www.elflearning.jp
ELF Learning creates learning materials for kids all over the world. Based in Japan, we publish books, CDs, DVDs and of course…learning videos!
Our videos are designed for children ages 2~10 and cover a wide range of topics.
Our song videos are a mix of original and classic children’s songs. We try hard to add the ELF touch clear vocals, different genres and lots of cool instruments.
Our learning videos cover vocabulary, phrases and patterns perfect for the ESL and EFL classroom.
Many of our videos work well with special needs children, especially those with Autistic Disorder, Speech and Language Impairments and Speech, Reading and Learning Disabilities. We often receive emails from parents thanking us for helping their child learn to speak or read and each time it makes our day!
(You can learn more about autism at this link: http://www.autismspeaks.org/)
You can learn more about ELF Learning here:
Website: https://www.elflearning.jp
Alternate YouTube Page (for teachers and material support): https://www.youtube.com/user/ELFLearning
ELF Learning Everyone Loves FUN Learning! ELF Learning creates learning materials for kids all over the world. Based in Japan, we publish books, CDs, DVDs and of course…learning videos!

Learn Past Tense Verbs #1 - Pattern Practice - Simple Past Tense by ELF Learning

Asking for and Giving Directions


Learn how to ask for and give directions to someone, using certain words and phrases. You will also learn in this video what to say when you want to check in at a hotel.

Asking for and Giving Directions

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงสร้างpast simple tense

See also  เอาปากกามาวง - Bell Warisara l Official MV | เพลง เธอ ไม่ ต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.