Home » [Update] สรุปการใช้ if clause พร้อมตัวอย่างประโยค | แบบทดสอบ if clause – NATAVIGUIDES

[Update] สรุปการใช้ if clause พร้อมตัวอย่างประโยค | แบบทดสอบ if clause – NATAVIGUIDES

แบบทดสอบ if clause: คุณกำลังดูกระทู้

เรื่อง if clause ถือเป็นหัวข้อแกรมม่าภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดเยอะ หลายๆคนที่เรียนก็อาจจะยังรู้สึกสับสน จับหลักและวิธีการใช้ไม่ค่อยถูก

ถ้าเพื่อนๆเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ก็ขอให้วางใจได้ เพราะในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงสรุปเนื้อหาการใช้ if clause โดยจะตอบทุกข้อสงสัย ทั้ง if clause คืออะไร มีกี่แบบ แต่ละแบบมีการใช้อย่างไร อีกทั้งยังมีตัวอย่างประโยค if clause พร้อมคำแปล มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันได้อย่างง่ายๆอีกด้วย

เอาล่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

If clause คืออะไร

If clause (มีชื่อเรียกอื่นว่า conditional sentences หรือ conditional clauses) คือรูปแบบประโยคที่ใช้บอกว่า ถ้ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น (เงื่อนไข) อีกสิ่งก็จะเกิดขึ้นตาม (ผลลัพธ์)

การใช้ if clause เราจะต้องใช้คู่กับ main clause (ประโยคหลัก) โดยที่ if clause จะเป็นตัวบอกเงื่อนไข ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย if ส่วน main clause จะเป็นตัวบอกผลลัพธ์ อย่างเช่น

If it rains, I will stay home.
ถ้าฝนตก ฉันจะอยู่บ้าน

จากตัวอย่างประโยคนี้
If clause ก็คือ If it rains (เงื่อนไข)
Main clause ก็คือ I will stay home. (ผลลัพธ์)

หลักการใช้ if clause

เรามาดูหลักการใช้ if clause ทั้งการใช้คอมม่า และการใช้ if clause ทั้ง 4 แบบกันเลย (บางที่อาจพูดถึงแค่ 3 แบบ โดยจะตัดแบบที่ 0 หรือที่เรียกว่า type 0 ออก)

ตำแหน่งกับการใช้คอมม่า

If clause และ main clause สามารถเขียนสลับที่กันได้ ซึ่งถ้าเราขึ้นต้นประโยคด้วย if clause เราจะต้องใช้คอมม่าคั่นระหว่าง if clause และ main clause

If you don’t hurry, you will be late for school.
ถ้าคุณไม่รีบ คุณจะไปโรงเรียนสาย

แต่ถ้าเราขึ้นต้นประโยคด้วย main clause เราจะไม่ต้องใช้คอมม่า

You will be late for school if you don’t hurry.
คุณจะไปโรงเรียนสายถ้าคุณไม่รีบ

การใช้ if clause แบบที่ 0

If clause แบบที่ 0 (เรียกอีกอย่างว่า the zero conditional หรือ type 0) เราจะใช้กับ

 • สิ่งที่เป็นจริงเสมอ (ถ้าน้ำแข็งละลาย มันจะกลายเป็นน้ำ – ความจริงตามธรรมชาติ)
 • สิ่งที่เราทำเป็นปกติ (ถ้าฉันไปชายหาด ฉันจะใช้ครีมกันแดด – ฉันใช้ครีมกันแดดเสมอ เมื่อฉันไปชายหาด)

โดยจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะ

If clause แบบที่ 0If clauseMain clauseTense ที่ใช้Present simplePresent simpleตัวอย่างประโยคIf ice melts,
ถ้าน้ำแข็งละลายit turns into water.
มันจะกลายเป็นน้ำIf I go to the beach,
ถ้าฉันไปชายหาดI use sunscreen.
ฉันจะใช้ครีมกันแดดIf you don’t exercise,
ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายyour muscle mass decreases.
มวลกล้ามเนื้อของคุณก็ลดลง

การใช้ if clause แบบที่ 0 เราสามารถใช้ when แทน if ได้ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน อย่างเช่น If ice melts, it turns into water. -> When ice melts, it turns into water.

การใช้ if clause แบบที่ 1

If clause แบบที่ 1 (the first conditional) เราจะใช้กับเหตุการณ์สมมติที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ถ้าฝนตก ฉันจะอยู่บ้าน – มีความเป็นไปได้สูงว่าอนาคตฝนจะตก ซึ่งถ้าฝนตก ฉันก็จะอยู่บ้าน

If clause แบบที่ 1If clauseMain clauseTense ที่ใช้Present simplewill/won’t + verbตัวอย่างประโยคIf it rains,
ถ้าฝนตกI will stay home.
ฉันจะอยู่บ้านIf you eat too much,
ถ้าคุณกินมากเกินไปyou will gain weight.
คุณจะน้ำหนักขึ้นIf the traffic is bad,
ถ้ารถติดI won’t be there in time.
ฉันจะไปถึงที่นู่นไม่ทันเวลา

การใช้ if clause แบบที่ 2

If clause แบบที่ 2 (the second conditional) เราจะใช้กับเหตุการณ์สมมติในปัจจุบันหรืออนาคตที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย

ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันถูกหวย ฉันจะเที่ยวรอบโลก – ถ้าฉันถูกหวยเป็นเหตุการณ์สมมติที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย แต่ถ้าฉันถูกหวยตอนนี้หรือในอนาคต ฉันก็จะไปเที่ยวรอบโลก

If clause แบบที่ 2If clauseMain clauseTense ที่ใช้Past simplewould/wouldn’t + verbตัวอย่างประโยคIf I won the lottery,
ถ้าฉันถูกหวยI would travel around the world.
ฉันจะเที่ยวรอบโลกIf I owned a cat,
ถ้าฉันมีแมวI would name it Chewie.
ฉันจะตั้งชื่อมันว่าชิววี่If I had a car,
ถ้าฉันมีรถI wouldn’t take the bus.
ฉันจะไม่ขึ้นรถเมล์

การใช้ if clause แบบที่ 3

If clause แบบที่ 3 (the third conditional) เราจะใช้กับเหตุการณ์สมมติในอดีต ซึ่งไม่มีทางเป็นจริงได้ เพราะอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

ตัวอย่างเช่น ถ้าตอนนั้นฉันตั้งใจเรียน ฉันก็คงสอบผ่าน – ถ้าในอดีตฉันตั้งใจเรียน ตอนนั้นฉันก็คงจะสอบผ่าน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นฉันสอบไม่ผ่าน เพราะตอนนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจเรียน

If clause แบบที่ 3If clauseMain clauseTense ที่ใช้Past perfectwould have/wouldn’t have + verb ช่อง 3ตัวอย่างประโยคIf I had studied hard,
ถ้าตอนนั้นฉันตั้งใจเรียนI would have passed the exam.
ฉันก็คงสอบผ่านIf I hadn’t been sick,
ถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้ป่วยI would have gone to the cinema.
ฉันก็คงจะไปโรงหนังIf he had left earlier,
ถ้าตอนนั้นเขาออกมาเร็วกว่านี้he would have arrived on time.
เขาก็คงมาถึงตรงเวลา

See also  [NEW] 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการฝึกงาน การฝึกงานเป็นการจัดกระบวนการเรี อังกฤษ วิธีการพูด | ความสำคัญของภาษาต่างประเทศ - NATAVIGUIDES

การใช้ if clause แบบ mixed type

นอกจากการใช้ if clause ทั้ง 4 แบบแล้ว เรายังสามารถใช้ if clause แบบผสมกันระหว่างแบบที่ 2 และ 3 ได้อีกด้วย ซึ่งก็คือการใช้กับเหตุการณ์สมมติในอดีตที่ไม่เป็นจริง ที่มีผลมายังปัจจุบัน (ต่างจากแบบที่ 3 ที่มีผลเฉพาะกับในอดีต)

ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ฉันก็คงจะมีหุ่นดี – การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในตอนนั้น จะทำให้ฉันมีหุ่นดีในตอนนี้ แต่ในความเป็นจริงนั้นฉันไม่ได้ออก

If clause แบบ mixed typeIf clauseMain clauseTense ที่ใช้Past perfectwould/wouldn’t + verbตัวอย่างประโยคIf I had exercised regularly,
ถ้าฉันได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอI would have a great body.
ฉันก็คงจะมีหุ่นดีIf I hadn’t met John,
ถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้พบจอห์นI wouldn’t be happy now.
ฉันก็คงจะไม่มีความสุขในตอนนี้If he had arrived on time,
ถ้าเขาได้มาถึงตรงเวลาhis boss wouldn’t be angry.
หัวหน้าเขาก็คงไม่โมโห

สรุปการใช้ if clause

 • If clause คือประโยคส่วนที่เป็นเงื่อนไข ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย if (If it rains, …) ส่วน main clause คือประโยคส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (…, I will stay home.)
 • การขึ้นต้นด้วย if clause เราจะต้องใช้คอมม่า (If it rains, I will stay home.) ส่วนการขึ้นต้นด้วย main clause เราจะไม่ต้องใช้คอมม่า (I will stay home if it rains.)
 • If clause แบ่งหลักๆได้เป็น 4 แบบ
  • If clause แบบที่ 0 จะใช้กับสิ่งที่เป็นจริงเสมอ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ (If ice melts, it turns into water.)
  • If clause แบบที่ 1 จะใช้กับเหตุการณ์สมมติที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (If it rains, I will stay home.)
  • If clause แบบที่ 2 จะใช้กับเหตุการณ์สมมติในปัจจุบันหรืออนาคตที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย (If I won the lottery, I would travel around the world.)
  • If clause แบบที่ 3 จะใช้กับเหตุการณ์สมมติในอดีต ซึ่งไม่มีทางเป็นจริงได้ (If I had studied hard, I would have passed the exam.)
  • นอกจาก if clause ทั้ง 4 แบบแล้ว เรายังสามารถใช้แบบผสม (mixed type) ซึ่งจะใช้กับเหตุการณ์สมมติในอดีตที่ไม่เป็นจริง ที่มีผลมายังปัจจุบัน (If I had exercised regularly, I would have a great body.)

เป็นยังไงบ้างครับกับสรุปวิธีการใช้ if clause ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] If clauses tye 1, type 2, type 3 | แบบทดสอบ if clause – NATAVIGUIDES

If clauses conditionals

Tests – if clausesType 1 and 2 – Conditional

28 If clauses Tests
29 Test If clauses Type 1 Type 2
30 Test If clauses Type 1, Type 2, Type 3
31 Tests If clauses Type 1, Type 2, Type 3
32 Conditional Type 1, Type 2, Type 3
33 Test If clause Conditional If clauses
34 Multiple Choice If clauses

Mixed exercises if clausesType 1 and 2

01 If clauses rules
02 If clauses Type 1
03 If clauses Type 1 exercises
04 If clauses Type 1 examples
05 If clauses Type 1 example
06 If clauses Type 1 questions, negative
07 If clausesType 1 exercises
08 If clauses Type 1 questions, negatives, statements
09 If clauses Type 1

If clausesType 2 – exercises – Conditional

10 If clauses Type 2 exercises
11 If clauses Type 2 examples would + infinitive
12 If clauses Type 2 would + infinitive
13 If clauses Type 2
14 If clauses Type 2 Conditional negative
15 If clauses Type 2 negative negative sentences
16 If clauses Type 2 Simple Past / would + infinitive
17 If clauses Type 2 Test Simple Past / would + infinitive

If clausesType 3 – exercises – Conditional

18 If clauses Type 3 exercises would + have + Past Participle

19 If clauses Type 3 examples exercises

20 If clauses Type 3 would + have + Past Participle

21 If clauses Type 3 explanations
22 If clauses Type 3 sentences

23 If clauses Typee 3

24 If clauses Online exercises
25 If clauses Online exercises
26 If clauses exercises
27 If clauses work sheets

If clausesType 1 and 2 – Conditional

28 If clauses Test
29 Test If clauses Type 1 and Type 2
30 Test If clauses Type 1, Type 2, Type 3
31 Tests If clauses Type 1, Type 2, Type 3
32 Conditional Type 1, Type 2, Type 3
33 Test If clause
34 Multiple Choice

What type is it?

35 Mixed exercises If clauses Type 1,Type 2, Type 3
36 Mixed exercises If clauses Type 1,Type 2, Type 3
37 Mixed exercises If clauses Type 1,Type 2, Type 3

See also  [Update] เคล็ดลับสำหรับการฝึกร้องเพลง ที่จะทำให้เราเสียงดี – การฝึกร้องเพลง ฝึกเสียง | วิธี ทํา ให้ เรียน ดี ขึ้น - NATAVIGUIDES

If clauses conditionals exercises with answers

If clauses conditionals,
exercises, answers and sentences. Online exercises with questions and If
clauses, positive and negative
sentences.

If clauses conditionals exercises and answers

If clauses conditionals English Tenses and English grammar worksheets, grammar
rules, grammar exercises. Exercícios das aulas de Inglês grátis online,
exercícios de vocabulários, gramática inglesa. If clauses are usually used to
talk about uncertain events and situations. If clauses – conditional sentences
exercises with English grammar rules. If clauses and conditionals. Conditional
sentences. If clauses in conditional sentences: exercises and English grammar
rules.


🔥🔥🔥 ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ ថ្នាក់កាសែត


🔥🔥🔥 ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ ថ្នាក់កាសែត
✅ចុះឈ្មោះសិក្សាថ្នាក់កាសែតថ្ងៃនេះ ចំណាយត្រឹមតែ២០ដុល្លារ (សិក្សារយៈពេល៣ខែ) ទទួលបានការផ្ដល់ជូនការសិក្សា១នាក់ទៀត ដោយឥតគិតថ្លៃ។
✅ចំណាយតែម្ដងសិក្សាបាន២នាក់។ អាចផ្ដល់ជូនមិត្តភក្ដិ ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកនូវកាដូដ៏មានតម្លៃនេះ។🤩🤩
✅ រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងមានសមាជិកសិក្សាជាមួយយើងរហូតដល់ជាង ៣៥០ នាក់។ ការសិក្សាមានភាពងាយស្រួលដោយមានមេរៀន វីដេអូ ឯកសារ រៀបចំទុកស្រាប់ ដែលសិស្សអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែង។
🖐️ កាលកំណត់៖ ថ្ងៃទី១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
_______________
📝ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះតាមផេក CamEdu ឬតាមរយៈ Telegram: https://t.me/CamEdu_Learning
____________
🎯មាតិការសិក្សា៖
✅សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមផ្នែកកាសែត
✅រៀនរបៀបសរសេរចំណងជើងកាសែត
✅រៀនអំពីធាតុផ្សំរបស់កាសែត
✅រៀនវាក្យសព្ទកាសែតអន្តរជាតិថ្មីៗ (Newspaper Vocabulary)
✅ទទួលបាន PDF វាក្យសព្ទកាសែត
✅ទទួលបានវីដេអូពន្យល់ពាក្យបន្ថែម (Translation Videos)
✅រៀនប្រែកាសែតអន្តរជាតិ (CNN, BBC, ….)
✅ស្វែងយលព្រឹត្តិការណ៍សកល (General Knowledge)
✅បង្កើនការគិតបែបពិចារណា (Critical Thinking)
✅រៀនចំណុចវេយ្យាករណ៍សំខាន់ៗក្នុងកាសែត (Grammar Items)
✅រៀនវិភាគវេយ្យាករណ៍ក្នុងអត្ថបទកាសែត (Newspaper Analysis)
✅រៀនសរសេរសំណេរខ្មែរទៅអង់គ្លេសបន្ថែម

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

🔥🔥🔥 ប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ ថ្នាក់កាសែត

If-clause (conditional sentences) ใน 10 นาที (ง่ายชิบหาย)


สอน Ifclause ให้เด็กมันดู 5555555555 ใกล้สอบแล้ว สู้ๆนะครับทุกคน
ติดตามกันต่อที่
fb : https://www.facebook.com/petchsworld
twitter : https://twitter.com/psolemn
ig : https://www.instagram.com/petchsworld

If-clause (conditional sentences) ใน 10 นาที (ง่ายชิบหาย)

LIVE TOEIC ติว If-Clause 3 แบบมีอะไรบ้าง แบบไหนยากสุด!!


หัวข้อ IfClause 3 แบบ ที่ออกสอบ TOEIC และสนามสอบอื่นๆทั่วประเทศ
krudewtoeic toeic ifclause

LIVE TOEIC ติว If-Clause 3 แบบมีอะไรบ้าง แบบไหนยากสุด!!

Learn English Grammar: The 4 Conditionals


Do conditionals in English drive you crazy? They’re so easy to get mixed up! There are four conditionals in English grammar, numbered zero through three. So in this lesson I’ll give you an overview of all four, with examples of each. If you watch this video and do the quiz at https://www.engvid.com/learnenglishgrammarthe4conditionals/ you will have a better understanding of conditionals in English. (That last sentence is an example of the first conditional!)

Learn English Grammar: The 4 Conditionals

This Startup Says Its Lithium Sulfur Batteries Have No Rival!!!


Covering the topics of Lithium Sulfur Batteries, LiS Battery, New Battery Technology, Lyten, LytCell, Lyten 3D Graphene, and more!
Don´t forget to leave your comments below and to support the channel by liking the video and subscribing. Thanks!
Subscribe To The Tesla Domain ➡ https://bit.ly/2ECNiWk
WATCH NEXT 👇
✅ This Startup Says Its New Battery Tech Will Beat Every Rival!!!
https://youtu.be/7bgWNQzByOw
🔥 RELATED VIDEOS:
✅ INCREDIBLE!!! This NEW Tesla Patent Will Make Ultra Tough and Cheaper Cars!!!
https://youtu.be/uB4JYEeBrNU
✅ ALERT 🚨 !!! Tesla Partner CATL Just Introduced A FIRST GEN HYPER EFFICIENT SodiumIon Battery!!
https://youtu.be/3hVX9Agz0xI
✅ GAMEOVER!!! This NEW Tesla Patent Could Reduce Costs Up To 33%!!!
https://youtu.be/QjtYZpuunto
✅ IT´S A FACT!! Tesla 4680 Battery Cells First Samples Ready To Go!!
https://youtu.be/kbJNeIRLf50
2021 is the year of new battery developments, and electric vehicle manufacturers couldn’t be happier. Battery companies are on a roll churning out new creations by the minute. The latest in the field of firsts is Lyten, an advanced materials company that is creating news with its LytCell EV lithiumsulfur (LiS) battery platform. Now for those who don’t understand what this means, the gold standard in EV batteries has always been lithiumion, but now new chemical compositions are being tested. The latest is the LiS battery which the company claims is three times more potent than a regular new Liion battery.
The new kid on the battery block will be a game changer
Even as General Motors excitement reveals its new TriMotor battery with its new Ultium technology hasn’t died down, now advanced materials company Lyten has unveiled its breakthrough battery. The LytCell EV is a lithiumsulfur battery designed to deliver three times the gravimetric energy density of a traditional lithiumion or Liion battery. Now get this, Lyten has been working in secret stealth mode with none other than the US government to create the LytCell EV, which will be marketready by 2026. Although originally conceived for only defense purposes, the company is not opposed to commercial production, and that’s because the LytCell is all set to be a gamechanger in electrical transport.
It outclasses all other liion batteries, including Tesla
To put the incredible power of the LytCell into perspective, consider Tesla’s longawaited 4680 Liion battery. Considered one of the most promising battery technologies, it will generate almost 360 Wh/kg energy density. Furthermore, in a few years, Tesla hopes to reach 460 Wh/kg, which is the minimum amount needed to make commercial air passenger service viable. Surprised? Well, get this. The LytCell is all set to give EV manufacturers an energy density of a whopping 900 Wh/kg. This will outclass all Liion batteries and solidstate batteries too. Not just that, it will give an electric vehicle phenomenal power and a more extended range.
___________________________________________________________________________________
🤩 The Tesla Domain is the Number 1 channel to go when you want to be up to date with the latest Tesla news, rumors, and insights. Covering everything related to Elon Musk, Tesla, Space X, The Boring Company, Neuralink, Hyperloop, and the EV industry as a whole! We post videos about every Tesla vehicle, including the Cybertruck, Model 3, Model Y, Model S, Model X, Semi, Roadster, and all the other upcoming EVs from different car manufacturers!
___________________________________________________________________________________
🥸 Disclaimer: All the information provided on this channel and/or videos is of general nature and for entertainment purposes only, and you should use it as a place to start your own research. All reasonable efforts have been made to ensure the accuracy of the information provided, working with sources that we believe to be reliable, but subject to change at any time, without notice.
___________________________________________________________________________________
🗣 Copyright Disclaimer: Section 107 of the U.S. Copyright Act states: “Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”
This video could contain certain copyrighted video clips, pictures, or photographs that were not specifically authorized to be used by the copyright holder(s), but which we believe in good faith are protected by federal law and the fair use doctrine for one or more of the reasons noted above.
For copyright issues or business inquires please contact us at successpillyt@gmail.com
elonmusk tesla thetesladomain

See also  [Update] สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ English translation of Thai proverbs and sayings | ไทย คํา อังกฤษ คํา - NATAVIGUIDES

This Startup Says Its Lithium Sulfur Batteries Have No Rival!!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบทดสอบ if clause

Leave a Reply

Your email address will not be published.