Skip to content
Home » [Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | ธุรการ ฝ่าย ขาย คือ – NATAVIGUIDES

[Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | ธุรการ ฝ่าย ขาย คือ – NATAVIGUIDES

ธุรการ ฝ่าย ขาย คือ: คุณกำลังดูกระทู้

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  – พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบบัญชี
  – พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  – พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  – ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  – ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  – เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  – พนักงานฝ่ายเอกสาร
  – เลขานุการผู้บริหาร
  – ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  – ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  – เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  – เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  – พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  – นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  – พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  – ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  – ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  – นักเศรษฐศาสตร์
  – เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  – ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  – ผู้จัดการกองทุน
  – ผู้จัดการการลงทุน
  – ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  – เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  – เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  – สถาปนิก
  – วิศวกรโยธา
  – ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  – คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  – หัวหน้าคนงาน
  – มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  – พนักงานรังวัด
  – ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  – วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  – นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  – ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  – พนักงานรับโทรศัพท์
  – พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  – พนักงานเก็บบิล/เงิน
  – พนักงานขับรถ
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย
  – แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  – คนส่งเอกสาร
  – บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  – วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  – วิศวกรด้านการออกแบบ
  – วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  – วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  – เจ้าหน้าที่สนาม
  – ช่างฟิต
  – วิศวกรอุตสาหกรรม
  – เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  – ช่างเครื่อง
  – วิศวกรเครื่องกล
  – ช่างปะปา
  – วิศวกรฝ่ายขาย
  – เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรด้านโครงสร้าง
  – ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  – ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  – นักกีฬา
  – ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  – นักเต้น/หางเครื่อง
  – ช่างแต่งหน้า
  – ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  – ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  – ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  – เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  – ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  – ผู้ออกแบบ AutoCAD
  – ช่างเทคนิคทางด้านสี
  – ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  – นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  – Accounting Officer/ Manager
  – Accounting Supervisor and Clerk
  – Assistant Accounting Manager
  – Auditor
  – Billing/ Invoice Officer
  – Book-Keeper
  – Costing/Budgeting Manager
  – Credit Control
  – Field Control Officer
  – Internal/External Audit
  – Senior Accounting Manager
  – Senior/Chief Accountant
  – Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  – Administrative Assistant/Staff/Manager
  – Document Controller
  – Junior/Senior/Executive Secretary
  – Office Clerk/Assistant/Manager
  – Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  – Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  – Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  – Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  – Ground Crew/Cabin Crew
  – Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  – Bank Teller/Clerk
  – Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  – Commercial Credit Officer
  – Credit/ Financial Analyst
  – Credit/ Financial Controller
  – Economist
  – Financial Planning / Planner
  – Financial Research
  – Fund Manager
  – Investment Portfolio Manager
  – Investment Specialists
  – Leasing Officer
  – Loan Credit Officer
  – Market Risk Officer/Manager
  – Project Finance
  – Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  – Architect
  – Civil Engineer
  – Contracts Manager
  – Draughtsman/Draftsman
  – Foreman
  – Interior Designer
  – Land Surveyor
  – Quantity Surveyor
  – Safety Officer/Manager
  – Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  – Business Analyst
  – Business Consultants
  – Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  – Customer Relationship Officer/Manager
  – Customer Services Officer/Manager
  – Operator
  – Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  – Bill Collector
  – Driver
  – Guard/ Security
  – Maid/Housekeeper
  – Messenger
  – Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  – Audio/Video Engineer
  – Design Engineer
  – Electronics/ Electronics Engineer
  – Engineer (Repair & Maintenance)
  – Environmental Engineer
  – Field technician
  – Fitter
  – Industrial Engineer
  – Maintenance/ Repair Technician
  – Mechanic
  – Mechanical Engineer
  – Plumber
  – Sales Engineer
  – Service Technician/ Technical Support
  – Structural Engineer
  – Technical Service Adviser
  – Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  – Art Director
  – Athlete
  – Costume Attendants/Design
  – Dancer
  – Make-up Arist
  – Models/Star/Singer/Musician
  – Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  – Medical Social Worker
  – Programme Assistant
  – Rehabilitation Officer
  – Senior Community Development Officer

 • Graphic Design/Designer/Garment
  – Art Director
  – AutoCAD Designer
  – Color Technician
  – Computer Animator
  – Fashion Designer

[Update] ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้ | ธุรการ ฝ่าย ขาย คือ – NATAVIGUIDES

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี
  – พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบบัญชี
  – พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ
  – พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ
  – ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ
  – ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก
  – ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  – พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ
  – เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
  – พนักงานฝ่ายเอกสาร
  – เลขานุการผู้บริหาร
  – ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน
  – ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย
  – เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
  – เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • – พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  – พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ
  – นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์
  – พนักงานรับ/จ่ายเงิน
  – ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน
  – ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน
  – นักเศรษฐศาสตร์
  – เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน
  – ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน
  – ผู้จัดการกองทุน
  – ผู้จัดการการลงทุน
  – ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ
  – เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้
  – เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน
  – เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร
  – สถาปนิก
  – วิศวกรโยธา
  – ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา
  – คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ
  – หัวหน้าคนงาน
  – มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน
  – พนักงานรังวัด
  – ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
  – วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์
  – นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  – ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  – พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
  – พนักงานรับโทรศัพท์
  – พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน
  – พนักงานเก็บบิล/เงิน
  – พนักงานขับรถ
  – พนักงานรักษาความปลอดภัย
  – แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
  – คนส่งเอกสาร
  – บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค
  – วิศวกรทางด้านภาพและเสียง
  – วิศวกรด้านการออกแบบ
  – วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  – วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
  – วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  – เจ้าหน้าที่สนาม
  – ช่างฟิต
  – วิศวกรอุตสาหกรรม
  – เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา
  – ช่างเครื่อง
  – วิศวกรเครื่องกล
  – ช่างปะปา
  – วิศวกรฝ่ายขาย
  – เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรด้านโครงสร้าง
  – ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ
  – วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา
  – ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
  – นักกีฬา
  – ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย
  – นักเต้น/หางเครื่อง
  – ช่างแต่งหน้า
  – ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี
  – ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
  – เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข
  – ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ
  – เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต
  – เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ
  – ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์
  – ผู้ออกแบบ AutoCAD
  – ช่างเทคนิคทางด้านสี
  – ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  – นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation
  – Accounting Officer/ Manager
  – Accounting Supervisor and Clerk
  – Assistant Accounting Manager
  – Auditor
  – Billing/ Invoice Officer
  – Book-Keeper
  – Costing/Budgeting Manager
  – Credit Control
  – Field Control Officer
  – Internal/External Audit
  – Senior Accounting Manager
  – Senior/Chief Accountant
  – Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary
  – Administrative Assistant/Staff/Manager
  – Document Controller
  – Junior/Senior/Executive Secretary
  – Office Clerk/Assistant/Manager
  – Sales Administrator/Coordinator/Assistant
  – Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining
  – Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines
  – Flight Attendances/ Hostess/ Steward
  – Ground Crew/Cabin Crew
  – Pilot
 • Banking/Finance/ Economics
  – Bank Teller/Clerk
  – Bond & Stock Trader/Dealer/Broker
  – Commercial Credit Officer
  – Credit/ Financial Analyst
  – Credit/ Financial Controller
  – Economist
  – Financial Planning / Planner
  – Financial Research
  – Fund Manager
  – Investment Portfolio Manager
  – Investment Specialists
  – Leasing Officer
  – Loan Credit Officer
  – Market Risk Officer/Manager
  – Project Finance
  – Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design
  – Architect
  – Civil Engineer
  – Contracts Manager
  – Draughtsman/Draftsman
  – Foreman
  – Interior Designer
  – Land Surveyor
  – Quantity Surveyor
  – Safety Officer/Manager
  – Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development
  – Business Analyst
  – Business Consultants
  – Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist
  – Customer Relationship Officer/Manager
  – Customer Services Officer/Manager
  – Operator
  – Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard
  – Bill Collector
  – Driver
  – Guard/ Security
  – Maid/Housekeeper
  – Messenger
  – Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician
  – Audio/Video Engineer
  – Design Engineer
  – Electronics/ Electronics Engineer
  – Engineer (Repair & Maintenance)
  – Environmental Engineer
  – Field technician
  – Fitter
  – Industrial Engineer
  – Maintenance/ Repair Technician
  – Mechanic
  – Mechanical Engineer
  – Plumber
  – Sales Engineer
  – Service Technician/ Technical Support
  – Structural Engineer
  – Technical Service Adviser
  – Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics
  – Art Director
  – Athlete
  – Costume Attendants/Design
  – Dancer
  – Make-up Arist
  – Models/Star/Singer/Musician
  – Self – Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO

  – Medical Social Worker
  – Programme Assistant
  – Rehabilitation Officer
  – Senior Community Development Officer

 • Graphic Design/Designer/Garment
  – Art Director
  – AutoCAD Designer
  – Color Technician
  – Computer Animator
  – Fashion Designer


อย่าไปสัมภาษณ์งานขาย เด็ดขาด ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ โดย ดร สุรชัย โฆษิตบวรชัย


ใครที่จะไปสอบสัมภาษณ์งานขาย ต้องรู้จรง รู้ลึก มาดูว่าต้งตอบคำถามอย่างไร เมื่อต้องสัมภาษณ์งานขาย โดย ดร สุรชัย โฆษิตบวรชัย
ยังมีคลิปดีดี ที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ ทางช่อง Youtube
https://www.youtube.com/user/drsurachai/featured…
10 คำพูด ที่มีอิทธิพล ต่อ การโน้มน้าวใจ
https://www.youtube.com/watch?v=Fim1kyQDyjY\u0026t=4s
5 ขั้นตอน กับ เทคนิคการโน้มน้าวใจ คนที่ “ยาก”
https://youtu.be/U6kNKGCdewM
5 เทคนิค การโต้แย้ง ให้ ชนะทุกกรณี
https://youtu.be/WeC5f1y_l5A
4 วิธีการสร้าง ภาวะผู้นำในตนเอง
https://youtu.be/O37TUdnGxi4
หลักสูตร การโน้มน้าวใจ ตอน วาทศิลป์เพื่อการโน้มน้าวใจ
https://youtu.be/q9wocCPEBsI
ไหนลอง ขายแก้วใบนี้ ให้ดูหน่อย
https://youtu.be/3t7CmOviLTY
เทคนิคการเจรจาต่อรอง กับ คนที่ยาก 5 ประเภท
https://youtu.be/Mltdg2ZqJ3Q

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 349 1788, 083 276 8877
http://www.stepplustraining.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อย่าไปสัมภาษณ์งานขาย เด็ดขาด ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ โดย ดร สุรชัย โฆษิตบวรชัย

5 คำถามสัมภาษณ์งาน เจอบ่อย! ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน จะไปสัมภาษณ์ต้องดู!


5 คำถามสัมภาษณ์งาน เจอบ่อย! ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน
1.แนะนำตัวเอง
2.ทำไมถึงอยากทำงานที่นี่
3.ทำไมอยากทำตำแหน่งนี้
4.ข้อดีของคุณคืออะไร
5.จุดอ่อนของคุณคืออะไร

คำถามสัมภาษณ์งาน ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน
For work: [email protected]

5 คำถามสัมภาษณ์งาน เจอบ่อย! ตอบคำถามสัมภาษณ์งาน จะไปสัมภาษณ์ต้องดู!

ระเบียบเพิ่มเติมธุรการฝ่ายขาย


ระเบียบเพิ่มเติมธุรการฝ่ายขาย

พรุ่งนี้จ่ายเงินชาวนาไร่ละ1000#เงินช่วยชาวนาไร่ละ1000#จ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยว#ธกส.นัดจ่ายค่าเก็บเกี่ยว


เงินชาวนางวด5ภาคอีสานจ่ายเข้าบัญชีแล้วจ่ายเงินชาวนาข้าวปี3ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ธกส.จ่ายเงินชาวนา

ตารางวันจ่ายเงินชาวนาธกส.โอนเงินชาวเงินชาวนางวด14 ทยอยจ่ายเงินแล้วค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ชาวนา
ตารางโอนเงิน\”ประกัน​รายได้​เกษตรกร\” วันที่918พย64 จังหวัด อำเภอ อะไรโชคดี? เช็คเลย!! จ่ายเงินชาวนา
ตาราง​กำหนดโอน​เงิน​ประกัน​รายได้​ เงิน​ไร่​ละ​1000 ไร่ละ​1000​ เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ประกัน​รายได้​ปี​3 ค่าเก็บเกี่ยวปี64/65 ประกัน​รายได้​ข้าวปี3
เยียวยาเกษตรกร แจกเงินเกษตรกร มาตรการเยียวยาเกษตรกร โอนตรงไม่ต้องลงทะเบียน แจกเงินเกษตรกร เงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้พิการ ผู้สูงอายุรับเงินสูงสุด เด็กแรกเกิด บัตรคนจน อาสาสมัครชุมชน อสม เราไม่ทิ้งกัน แจกเงิน5000 เยียวยาโควิด เงินเยียวยาคนจน แจกเงิน รัฐบาลแจกเงิน แจกเงินเกษตรกรล่าสุด แจกเงินเกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกร ข่าวเกษตร รัฐบาลแจกเงินเยียวยา บัตรคนจนล่าสุด ข่าวคนจน ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ข่าวสารคนจน บัตรคนจนล่าสุด สวัสดิการแห่งรัฐ

เงินชาวนาเข้าแล้ว9พ.ย.64จ่ายจริงเงินชาวนา จังหวัดอะไรบ้างธกส.

========
เเจ้งวันจ่ายไร่ละ1000|30ตคเงินชาวนาเงินช่วยเกษตรกรประกันข้าวช่วยเหลือเกษตรกรเงินช่วยค่าปลูกข้าว
เงินชาวนาไร่ละ1000
เงินชาวนาไร่ละ1000ล่าสุด
เเจ้งวันจ่ายไร่ละ1000จ่ายเงินชาวนาธกส.จ่ายเงินชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ข้าวปี3จ่ายเงินข้าวปี3

ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาท
ประกันรายได้
ค่าเก็บเกี่ยว
ไร่ละ1000ล่าสุด
ไร่ละ1000
เงินชาวนาไร่ละ1000 จ่ายเงินชาวนา ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000 ธกส.แจ้งข่าวชาวนา ข้าวปี3 ทะเบียนเกษตรกรข้าว
เเจ้งวันจ่าย27ตคเงินช่วยชาวนาประกันราคาข้าวช่วยเหลือเกษตรกรเงินไร่ละ1000บาทล่าสุดเงินช่วยค่าปลูก
อนุวัต อนุวัตจัดให้ อนุวัตจัดให้ล่าสุด อนุวัตล่าสุด
เงินชาวนาล่าสุด
เงินประกันรายได้ล่าสุด
เงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุด
เงินช่วยชาวนาล่าสุด ค่าเก็บเกี่ยว​ไร่​ละ​500​ ไร่ละ1000ล่าสุด ประกันรายได้ล่าสุด
ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000เงินชาวนาข้าวปี3ชาวนารับเงินธกส.จ่าย
เงินชาวนาจ่ายเงินชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ข้าวปี3ชาวนา
เงินชาวนาธกส.จ่ายวันไหนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ครม.อนุมัติเงินชาวนา
ธกสช่วยเหลือเกษตรกร
เงินช่วยเหลือชาวนา
เงินชาวนาเข้าวันไหน
เงินชาวนา แบ่งจ่ายเป็นรอบค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000ข้าวปี3เงินชาวนา

เยียวยาเกษตรกร แจกเงินเกษตรกร มาตรการเยียวยาเกษตรกร โอนตรงไม่ต้องลงทะเบียน แจกเงินเกษตรกร เงินช่วยเหลือเกษตรกร
คืบหน้าเงินชาวนา ประรายได้ปี64/65

ข้าวปี3 รู้วันจ่ายเงินแล้วค่าเก็บเกี่ยวไละ1000จ่ายเงินชาวนา

ข้าวปี3 ประกาศ29 ต.ค.จ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวธกส.จ่ายเงินข้าว
เงินชาวนาไร่ละ1000 เงินช่วยชาวนาปี64/65
อนุวัตสรุป 2 เรื่องใหญ่ เงินประกันรายได้ข้าวล่าสุด ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000 บัตรคนจนล่าสุด
เงินเยียวยา เงินเยียวยาล่าสุด
ประกันรายได้เกษตรกร ประกันราคาข้าว ธกส

พรุ่งนี้จ่ายเงินชาวนาไร่ละ1000#เงินช่วยชาวนาไร่ละ1000#จ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยว#ธกส.นัดจ่ายค่าเก็บเกี่ยว

รีวิวอาชีพ Admin \u0026 GA (ธุรการ \u0026 ประสานงาน) ตอนที่ 1


บทสัมภาษณ์อาชีพ Admin \u0026 GA (ธุรการ \u0026 ประสานงาน)
ตอนที่ 1 คุณออน ประสบการณ์ทำงานอาชีพนี้ 6 ปี

สนใจให้สัมภาษณ์หรือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ได้ที่
Website: https://www.ideaboy.co.th
Email: [email protected]
Tel: 026617615

รีวิวอาชีพ Admin \u0026 GA (ธุรการ \u0026 ประสานงาน) ตอนที่ 1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ธุรการ ฝ่าย ขาย คือ

See also  [Update] ภ.พ.30 คืออะไร เรามาสรุปให้คนอ่านง่าย ๆ | ยื่น ภพ.30 แบบเปล่า - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *