Home » [Update] » ศัพท์ภาษาจีน : ตัวเลขภาษาจีน 1-10 [数字] ภาษาจีนดอทคอม | ตัวเขียนใหญ่ – NATAVIGUIDES

[Update] » ศัพท์ภาษาจีน : ตัวเลขภาษาจีน 1-10 [数字] ภาษาจีนดอทคอม | ตัวเขียนใหญ่ – NATAVIGUIDES

ตัวเขียนใหญ่: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลขจีน มีที่มาจากตัวเลขอารบิคของอินเดีย

ตัวเลขอารบิคที่ทั่วโลกใช้กันมาจากไหน? ในประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ ตัวเลขอารบิคถูกเรียกเป็น “ตัวเลขอินเดีย-อาหรับ”
ตัว เลขอารบิค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 บรรพบุรุษของชาวอินเดียเป็นคนค้นคิด หลังจากนั้นถ่ายทอดไปถึงอาหรับต้นศตวรรษที่ 12 จากอาหรับถ่ายทอดเข้าไปถึงยุโรป ชาวยุโรปตั้งชื่อเป็น “ตัวเลขอารบิค”ตัวเลขที่ชาวอินเดียคิดค้นขึ้นมาได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่ประเทศ จีนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8 แต่ไม่ได้แพร่หลายจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 คณิตศาสตร์ยุคใกล้รุ่งเรืองขึ้นในประเทศจีน ตัวเลขอารบิคจึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีน
ตัวเลขอารบิคนับได้ ว่าเป็นระบบตัวเลขที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก จุดเด่นของมันคือเส้นขีดเรียบง่าย โครงสร้างเป็นวิทยาศาสตร์ รูปลักษณ์ชัดเจน กลุ่มตัวเลขย่นย่อเรียบง่าย จึงรับความนิยมทั่วโลกกลายเป็นระบบตัวเลขที่เป็นที่นิยมใช้ทางสากลระบบหนึ่ง
แน่ นอน “ตัวเลขอารบิค”ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางกันปัจจุบัน มิใช่มาจากประดิษฐ์คิดค้นแค่ครั้งเดียวก็เป็นรูปร่างแล้ว ตัวเลขอาราบิกกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะต้อง ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าย้อนกลังอีกนานจะพบว่าตัวเลขระบบตำแหน่งทวีสิบ ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นจากบรรพบุรุษชาวจีนโดยระบบนับจำนวน หลังจากนั้นชาวอินเดียโบราณได้นำไปเผยแพร่และดำเนินการปรับปรุงระหว่างนำไป ใช้จนเป็นรูปเป็นร่างอย่างถาวรและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
ตัวเลขปรากฏในตัวอักษรภาษาจีนจากกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ก็ได้ใช้ตัวเลขระบบตำแหน่งทวีสิบ

ตัวเลขที่ชาวจีนใช้ มี 3 แบบ

 1. เลขอารบิกสมัยใหม่ เช่น 1, 2, 3, 4
 2. อักษรจีนที่ใช้สำหรับเขียนแทนจำนวนในภาษาจีน เรียก ตัวเขียนใหญ่ (จีนตัวเต็ม: 大寫; จีนตัวย่อ: 大写; คำอ่าน: dàxiě) นิยมใช้ในโรงเรียนมากกว่า และใช้ในงานการบัญชีเพื่อป้องกันการแก้ไขจำนวน (壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾) เช่น
  1. 壹 [yī] เลขหนึ่ง 1
  2. 贰 [èr] เลขสอง 2
  3. 叁 [sān] เลขสาม 3
  4. 肆 [sì] เลขสี่ 4
  5. 伍 [wǔ] เลขห้า 5
  6. 陆 [liù] เลขหก 6 (คำนี้ถ้าอ่านว่า [lù] จะหมายถึง พื้นดิน)
  7. 柒 [qī] เลขเจ็ด 7
  8. 捌 [bā] เลขแปด 8
  9. 玖 [jiǔ] เลขเก้า 9
  10. 拾 [shí] เลขสิบ 10
  11. 零 [líng] เลขศูนย์  〇
 3. สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่า ตัวเขียนเล็ก  (จีนตัวเต็ม: 小寫; จีนตัวย่อ: 小写; คำอ่าน: xiǎoxiě) ดูจากปฏิทินไทยที่มีภาษาจีนกำกับก็จะเห็นตัวเลขจีนเหล่านี้ (一二三四五六七八九十) เช่น
  1. 一 [yī] เลขหนึ่ง 1
  2. 二 [èr] เลขสอง 2
  3. 三 [sān] เลขสาม 3
  4. 四 [sì] เลขสี่ 4
  5. 五 [wǔ] เลขห้า 5
  6. 六 [liù] เลขหก 6
  7. 七 [qī] เลขเจ็ด 7
  8. 八 [bā] เลขแปด 8
  9. 九 [jiǔ] เลขเก้า 9
  10. 十 [shí] เลขสิบ 10
  11. 0  [líng] เลขศูนย์

ชาวจีนนิยมเขียนตัวเลขตามข้อสาม แม้ชาวจีนจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยก็ตาม เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ตัวเลขที่ใช้ยังเป็นตัวเลขแบบจีนอยู่ สะท้อนให้เห็นว่า เขามีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ที่เรียกว่า อนุรักษ์นิยมก็ได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตัวเลขจีน)

Table of Contents

1. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 1

 • 一 [yī] ( คำเต็ม 壹) 1.เลขหนึ่ง, จำนวนหนึ่ง, เดี่ยว 2.เร็วๆ นี้ 3.ทั้งหมด/one/1/single/a (article)/as soon as/entire/whole/all/throughout/
 • 一日 [yīrì ] (ㄧㄖˋ) วันที่ 1 / 1 st
 • 一月 [yī yuè] (ㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมกราคม / January
 • 星期一 [xīng qī yī] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ) วันจันทร์ / Monday
 • 一世 [yī shì] (ㄧ ㄕˋ) ลำดับที่หนึ่ง ในพระนามของพระมหากษัตริย์ เช่น พระเจ้า… ที่หนึ่ง)/the First (of named Kings)/
 • 一个人 [yī gè rén] (คำเต็ม 一個人) (ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ) หนึ่งคน /alone/
 • 一百 [yī bǎi] (ㄧ ㄅㄞˇ)  จำนวนหนึ่งร้อย, 100

一举两得 [yìjǔliǎngdé] (คำเต็ม 一舉兩得) (ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ)
คำ แปล “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หรือ กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว เช่น 我考试得了第一名,老师表扬了我,又证明了我的努力没有白费,真是一举两得。 ฉันสอบได้ที่หนึ่ง อาจารย์ชมเชยฉัน พิสูจน์ได้ว่าความขยันของฉันไม่เสียเปล่า, กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆ ) “/to kill two birds with one stone/

ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ (部首 [bùshǒu] ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ปู้โส่ว คำแปล ส่วนประกอบของโครงสร้างที่ทำให้เกิดเป็นตัวอักษรจีน)คำที่นำคำศัพท์อักษร 一 มาใช้ประกอบ เช่น

 • 二 [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
 • 三 [sān] (ㄙㄢ) สาม/three/3/
 • 五 [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
 • 上 [shàng] (ㄕㄤˋ) บน ส่วนแรก/on/on top/upon/
 • 下 [xià] (ㄒㄧㄚˋ) ใต้, ล่าง/under/second (of two parts)
 • 不 [bù] (ㄅㄨˋ) ไม่/(negative prefix)/not/no/
 • 万 [wàn] (ㄨㄢˋ) หมื่น / อย่างยิ่ง, เด็ดขาด / มากมายหลากหลาย /Wan (surname)/ten thousand/a great number/

ความ หมายเลข 一 ความยิ่งใหญ่ , ที่หนึ่ง, เลขจำนวนน้อยที่สุด, เริ่มต้นก่อนเลขอื่นๆ, คูณ หาร อะไรได้เท่าเดิม, มิติเดียว = ความยาว, หนึ่งเดียว, มองภูเขาด้านเดียว จีนไม่นิยมใช้เพราะเสียงคำว่า 依 [yī] (ㄧ) แปลว่า พึ่ง , พึ่งพา, อาศัย /according to/depend on/near to/

2. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 2

 • 二 (贰) [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
 • 二日 [èr rì] (ㄦˋ ㄖˋ) วันที่ 2 / 2 nd
 • 二月 [èr yuè] (ㄦˋ ㄩㄝˋ) เดือนกุมภาพันธ์ / February
 • 星期二 [xīng qī èr] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ) วันอังคาร/Tuesday
 • 二十一世纪 (คำเต็ม 二十一世紀) [èr shí yī shì jì ] (ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ) ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด /21st century/
 • 二手货 (คำเต็ม 二手貨) [èr shǒu huò] (ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ) สินค้ามือสอง /secondhand/
 • 二百五 [èr bǎi wǔ] (ㄦˋ ㄅㄞˇ ㄨˇ) (ภาษาพูด) คนโง่ /an idiot/a stupid person/
 • 二林镇 (คำเต็ม二林鎮 ) [èr lín zhèn] (ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄓㄣˋ) เมืองเอ้อหลิน (ในไต้หวัน) /(N) Erhlin (town in Taiwan)/

*** 两 [liǎng] ความหมาย เช่น เหมือนคำว่า รองเท้า 1 คู่ จะไม่นิยมใช้คำว่ารองเท้า 2 ข้าง
两 (คำเต็ม 兩) [liǎng] (ㄌㄧㄤˇ) 1. สอง  2.ทั้งสองฝ่าย, ทั้งสองอย่าง, ทั้งคู่  3.แสดงถึงจำนวนที่ไม่แน่นอน/both/two/ounce/some/a few/tael/

 • 两侧 (คำเต็ม 兩側) [liǎng cè] (ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ) สองด้าน, ทั้งสองด้าน/two sides/both sides/
 • 两句 (คำเต็ม 兩句) [liǎng jù] (ㄌㄧㄤˇ ㄐㄩˋ) (ขอให้ฉันได้พูดสัก) สองสามคำ, สองสามประโยค /(Just let me say) a few words/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 二 –> ความเจริญ เป็นคู่, เท่าตัว, ทวิ, คูณเลขคี่ หรือ เลขคู่ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่, เป็นเลขมงคล, คิดทบทวน (think twice), และสองมิติ = พื้นที่

3. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 3

 • 三 (คำเต็ม 叁 หรือ 参 ) [sān] (ㄙㄢ) ซาน คำแปล สาม/three/3/
 • 三日 [sān rì] (ㄙㄢ ㄖˋ) วันที่ 3 / 3 rd
 • 三月 [sān yuè] (ㄙㄢ ㄩㄝˋ) เดือนมีนาคม / March
 • 星期三 [xīng qī sān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ) วันพุธ /Wednesday/
 • 三代 [sān dài] (ㄙㄢ ㄉㄞˋ) สามยุค, สามรุ่น, สามชั่วคน, สามสมัย /third-generation/

三宝 ( คำเต็ม三寶) [sān bǎo] (ㄙㄢ ㄅㄠˇ) (ศาสนาพุทธ) แก้ว 3 ประการ หรือ พระรัตนตรัย หมายถึง สิ่งเคารพนับถือสูงสุดของพุทธศาสนิกชน คือ

 1. 佛法 [fó] พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระศาสดา ของพระพุทธศาสนา
 2. 法[fǎ] พระธรรม ได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้า
 3. 僧[sēng] พระสงฆ์ ได้แก่ พระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้สืบศาสนาต่อมา

สิ่ง ทั้ง 3 นี้ เรียกว่า รัตนะ เพราะมีคุณค่าแก่ชาวพุทธอย่างยิ่งเสมือนดวงแก้ว/the Three Precious Treasures of Buddhism – namely, the Buddha 佛[fó], the Dharma 法[fǎ] (his teaching), and the Sangha 僧[sēng] (his monastic order)/

三藏法师 ( คำเต็ม 三藏法師) [sān cáng fǎ shī] (ㄙㄢ ㄘㄤˊ ㄈㄚˇ ㄕ) พระถั๋งซัมจั๋ง ค.ศ. 602-664) พระสงฆ์ในสมัยราชวงศ์ถัง ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่อคัดลอกพระไตรปิฎกกลับมายัง ประเทศจีน (ค.ศ.629-645) จนเกิดเป็นนิทานเรื่อง บันทึกท่องประจิม (ไซอิ๋ว) (西游記, 西游记 [xī yóu jì]) เหมือนกับ 玄奘[xuán zhuǎng] /Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645/same as 玄奘/

三国演义 (คำเต็ม 三國演義 ) [sān guó yǎn yì] (ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ) (นิยาย) สามก๊ก เป็นหนึ่งในสี่ยอดวรรณกรรมจีน (四大名著[sìdàmíngzhu]) (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ) คือ

 1. 紅樓夢, 红楼梦 [hóng lóu mèng] ความฝันในหอแดง (ความรักในหอแดง) ,Dream of the Red Chamber
 2. 三國演義, 三国演义 [sān guó yǎn yì] สามก๊ก ,Romance of the Three Kingdoms
 3. 水滸傳, 水浒传 [Shuǐhǔzhuàn] ซ้องกั๋ง,Water Margin
 4. 西游記, 西游记 [xī yóu jì] ไซอิ๋ว (บันทึกท่องประจิม) ,Journey to the West

部首 [bùshǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 三 เช่น

 • “ฮก ลก ซิ่ง” ((ภาษาแต้จิ๋ว)) –> 福 [fú] ฮก(ความสุข), 禄 [lù] ลก(ความร่ำรวย), 寿 [shòu] ซิ่ว(อายุยืน)
 • คนจีน เรียกการคิดรอบคอบว่า 三次 [sāncì] หรือ “คิด 3 ครั้ง”
 • รักสามเส้า 三角恋爱 [sānjiǎoliàn’ài] (三角 [sānjiǎo] สามเหลี่ยม, 恋爱 [liàn’ài] ความรัก)
 • และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า จะแยกแยะได้เพียง 3 มากกว่านี้จะสับสน
 • ขณะที่เลข 3 พ้องเสียงคำว่า 散 [sàn] แตกแยก ชาวจีนจึงไม่ค่อยชอบ
 • แต่สำหรับคนฮ่องกงแล้ว เลข 3 ไปพ้องกับเสียงคำว่า 升 [shēng] เลื่อนขึ้น
 • เลข 3 ในภาษาจีนกลาง อ่านออกเสียงว่า 三 [sān] ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า 山 [shān] ที่แปลว่า ภูเขา
 • ชาวสิงค์โปร ชอบเลข 93 มากเพราะมันพ้องเสียงและมีการอ่านออกเสียงใกล้กับคำว่า 高山 [gāoshān] เกาซัว หรือ เกาซัน เป็นการประยุคใช้ สองสำเนียง ฮกเกี้ยงกับจีนกลาง เข้าด้วยกัน เลข 93 จึงมีความหมายอีกว่า ยอด จุดสุดยอด หรือยอดภูเขาสูง อยู่เหนือสุด (เป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า)

4. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 4

 • 四 (คำเต็ม 肆) [sì] (ㄙˋ) สี่/four/4/
 • 四日 [sì rì] (ㄙˋ ㄖˋ) วันที่ 4 / 4th
 • 四月 [sì yuè] (ㄙˋ ㄩㄝˋ) เดือนเมษายน / April
 • 星期四 [xīng qī sì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ) วันพฤหัสบดี /Thursday/

四书 (คำเต็ม 四書) [sì shū] (ㄙˋ ㄕㄨ) จตุรบรรณ (ซื่อซู) เป็นคัมภีร์หลักของศาสนาปราชญ์ (ลัทธิขงจื้อ) มี 4 เล่ม คือ

 1. 大學, 大学 [dà xué] คัมภีร์มหาบุรุษ
 2. 中庸 [zhōng yōng] คัมภีร์ทางสายกลาง
 3. 論語, 论语 [lùn yǔ] ถามตอบ
 4. 孟子 [mèng zǐ] เมิ่งจื่อ

四大佛教名山 [sì dà fó jiào míng shān] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ) จตุรมหาพุทธาบรรพต ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน มีอยู่ 4 ลูกด้วยกัน คือ

 1. 五臺山, 五台山 [wǔ tái shān] อู่ไถซัน อยู่ที่มณฑลซันซี (ซานซี) (山西 [shān xī])
 2. 峨眉山 หรือ 峨嵋山 [é méi shān] เอ๋อเหมยซัน-เขาง้อไบ้ อยู่ที่มณฑลเสฉวน (四川 [sì chuān])
 3. 九華山, 九华山 [jiǔ huá shān] จิ่วฮว๋าซัน อยู่ที่มณฑลอันฮุย (安徽 [ān huī])
 4. 普陀山 [pǔ tuó shān] ผู่ถัวซัน-Mt Potala อยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง (浙江 [ zhè jiāng])
See also  [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | อักษร ภาษา อังกฤษ แปล เป็น ไทย - NATAVIGUIDES

四谛 [sì dì] (ㄙˋ ㄉㄧˋ) (พุทธศาสนา) อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย

 1. 苦 [kǔ] ทุกข์
 2. 集 [jí] สมุทัย
 3. 灭 [miè] นิโรธ
 4. 道 [dào] มรรค
 • 八正道 [bāzhèngdào] มรรคแปด
 • 正道 [zhèngdào] ทางที่ถูกต้อง, ทางที่ควร

四大美女 [sì dà měi nǚ] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ) ยอดสี่สาวงามในสมัยจีนโบราณ คือ

 1. 西施 [xī shī] ไซซี
 2. 王昭君 [wáng zhāo jūn] หวังเจาจวิน
 3. 貂蟬 / 貂蝉 [diāo chán] เตียวเสี้ยน
 4. 楊貴妃 / 杨贵妃 [yáng guì fēi] หยางกุ้ยเฟย

四大发明 (คำเต็ม 四大發明) [sì dà fā míng] (ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ) การประดิษฐ์ที่สำคัญของชาวจีนในอดีต มี 4 อย่างด้วยกันคือ

 1. 指南针[zhǐ nán zhēn] เข็มทิศ
 2. 造纸术[zào zhǐ shù] การผลิตกระดาษ
 3. 印刷术 [yìn shuā shù] การพิมพ์
 4. 烟火药[yān huǒ yào] ดินปืน

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 口 [kǒu] เช่น

 • 口 [kǒu] (ㄎㄡˇ) คำแปล ปาก /mouth/(a measure word)/
 • 回 [huí] (ㄏㄨㄟˊ) คำแปล หมุน หันกลับ/to circle/to go back/
 • 国 [guó] (ㄍㄨㄛˊ) คำแปล ประเทศ รัฐ /country/state/nation/
 • 固 [gù] (ㄍㄨˋ) คำแปล แข็งแรง แน่น ยืนยัน/hard/strong/solid/sure/
 • 因 [yīn] (ㄧㄣ) คำแปล เหตุ สาเหตุ /cause/reason/because/

ความ หมายเลข 四 [sì] คนจีนจะไม่ชอบเลข 4 เพราะออกเสียงคล้ายกับคำว่า “死 [sǐ] (ซี้) ตาย” ในภาษาจีน เลข 73 กับ เลข 84 ถือว่าเป็นเลขอัปมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพราะเชื่อกันว่า “ขงจื้อ” เสียชีวิตเมื่ออายุ 73 ปี และ “เมิ่งจื้อ” เสียชีวิตเมื่ออายุ 84 ปี ก็ขนาดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่สามารถข้ามพ้นตัวเลขนี้ไปได้ คนธรรมดายิ่งไม่ต้องพูดถึง ดังนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อมีอายุ 73 ปี หรือ 84 ปี ทั้งตนเองและลูกหลานก็จะหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึง จีนไม่มีห้องเลขที่ 404 หรือลงท้ายด้วยเลข 4 ซึ่งมีความหมายคล้ายว่า ตายกับตาย

5. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 5

 • 五 (คำเต็ม 伍) [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
 • 五日 [wǔ rì] (ㄨˇ ㄖˋ) วันที่ 5 / 5 th
 • 五月 [wǔ yuè] (ㄨˇ ㄩㄝˋ) เดือนพฤษภาคม/May
 • 星期五 [xīng qī wǔ] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄨˇ) วันศุกร์ /Friday/
 • 五原 [wǔ yuán] (ㄨˇ ㄩㄢˊ) ชื่อสถานที่ อำเภออวู่หยวน (ชื่อสถานที่ในมองโกเลียใน)
 • 五六十岁 [wǔ liù shí suì] (ㄨˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ) (อายุ) ห้าสิบ-หกสิบปี

五台山 (คำเต็ม 五臺山) [wǔ tái shān] (ㄨ˙ ㄊㄞˊ ㄕㄢ) ภูเขาอู่ไถซัน (Mt Wutai) อยู่ที่มณฑลซันซี (ซานซี) (山西) เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน (จตุรมหาพุทธาบรรพต) เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (Manjusri – เหวินซูผูซ่า) (文殊菩薩, 文殊菩萨) เป็นพระโพธิสัตว์ในกลุ่มตถาคตโคตรของพระไวโรจนะพุทธะ ชื่อของท่านแปลว่า แสงอันอ่อนหวานหรืออ่อนโยน เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีผู้นับถือในทิเบตรองลงมาจากพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ชื่อของท่านมีปรากฏในพระสูตรต่างๆ มากมาย เช่น สัทธรรมปุณฑรีกสูตร ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาและมีหน้าที่คุ้มครองนักปราชญ์ี /Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊/

五大名山 [wǔ dà míng shān] (ㄨˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ) เบญจบรรพต (บางทีแปลว่า ห้าขุนเขากระบี่) ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเต๋า หรือ 5 ยอดเขาแห่งแผ่นดินจีนหรือที่เรียกกันว่า 五岳 ประกอบไปด้วย

 1. ซงซาน (嵩山) ภูกลางในมณฑลเหอหนาน (河南) ( วัดเส้าหลิน หรือวัดเสี้ยวลิ้มยี่ 少林寺 ตั้งอยู่)
 2. เหิงซาน (恒山) ภูเหนือในมณฑลซานซี (山西)
 3. เหิงซาน (衡山) ภูใต้ในมณฑลหูหนาน (湖南)
 4. ไท่ซาน (泰山) ภูตะวันออกในมณฑลซานตง (山东)
 5. และหัวซาน (华山) ภูตะวันตกในมณฑลส่านซี (陕西)

มีสำนวนจีนกล่าวเอาไว้ว่า 五岳归来不看山 “ไปชม 5 ภู กลับมาไม่มองภูเขา ” อันเป็นการบ่งบอกว่า ภูทั้ง 5 นั้นมีความสวยงามติดอยู่ในระดับหัวแถวของแผ่นดิน

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 五 [wǔ] หมายถึง สมบูรณ์ เนื่องจากสมัยโบราณไม่มีตัวอักษรใช้ คนจะใช้นิ้วนับจำนวน จึงนับได้ทีละ 5 นิ้ว รวม 2 มือ เป็น 10 นิ้ว (5+5) จึงเป็นที่มาของความสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยม

ชาวจีนยังนำเลข 5 ไปใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น
เรียกคนที่มีความรู้ความสามารถว่า 学富五能 [xué fù wǔ néng]
และเรียกรสชาติอาหารการกินทั้งหมด 5 รส โดยใช้คำว่า 五味 [wǔ wèi] ได้แก่

 1. 甜 [tián] รสหวาน
 2. 酸 [suān] รสเปรี้ยว
 3. 苦 [kǔ] รสขม
 4. 辣 [là] รสเผ็ด
 5. 咸 [xián] รสเค็ม

6. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 6

 • 六( คำเต็ม 陆 ) [liù] (ㄌㄧㄡˋ) เลขหก/เลขที่หก /six/6/
 • 六日 [iù rì] (ㄌㄧㄖˋ) วันที่ 6 / 6 th
 • 六月 [liù yuè] (ㄌㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมิถุนายน/June
 • 星期六 [xīng qī liù] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ) วันเสาร์ /Saturday/
 • 六书 (คำเต็ม 六書) [liù shū] (ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ) ตัวอักษรจีน 6 ชนิด /Six types of Chinese characters/
 • 六十五岁(คำเต็ม 六十五歲) [liù shí wǔ suì] (ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄙㄨㄟˋ) อายุหกสิบห้า /sixty-five years old/
 • 六四事件 [liù sì shì jiàn] (ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) เหตุการณ์เทียนอันเหมิน วันที่ 4 มิถุนายน 1989 /Tian’anmen incident of 4th Jun 1989/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 八
ความหมายเลข 六 [liù] การเดินทาง ชาวจีนเชื่อว่าเลข 6 เป็นสัญลักษณ์ของความราบรื่น เป็นที่น่าสังเกตว่า เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือทะเบียนรถยนต์ที่มีหมายเลข 6, 8 และ 9 จะเป็นที่นิยมของคนจีน ชาวต้าหลี่ มณฑลยูนนานจึงนิยมส่งของขวัญที่มีเลข 6 ประกอบ เช่น สินสอดวันหมั้นมักจะเป็นจำนวน 60 หรือ 66 หรือ 106 ชนิด วันขึ้นบ้านใหม่ หรือวันเกิด หากมีการให้ของขวัญ เช่น มอบเงิน 160 หยวน เจ้าของบ้านจะยินดีมาก เล่ากันว่า ชาวป๋ายในมณฑลยูนนาน ถือว่าเลข 6 หมายถึง ความพอเพียงในภาษาถิ่นของยูนนาน จึงถือว่า ไม่ว่าจะมอบของขวัญให้มากเท่าใด ขอเพียงมีตัวเลข 6 ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ขณะที่ ชาวหยางโจว มักเลือกวันแต่งงานที่มีตัวเลข 6 ประกอบอยู่ เช่น 6 หรือ 16 หรือ 26 เพราะเชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่น เพื่อเป็นเคล็ดให้ชีวิตคู่อยู่ราบรื่นสมหวัง เพราะทุกสิ่งพอเพียงแล้วนั่นเอง
แต่เลข 6 นี้ คนไทยบางคนไม่ชอบ เพราะกลัวหกล้ม หกคะเมน

 • 星期日 [xīng qī rì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ) วันอาทิตย์ /Sunday/
 • 星期天 [xīng qī tiān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ) วันอาทิตย์ /Sunday/

7. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 7

 • 七 (คำเต็ม 柒) [qī] (ㄑㄧ) 1.เจ็ด, 2.สมัยเก่าหมายถึงการทำบุญครบ 7 วันให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมตลอดจนถึง 49 วัน ซึ่งรวม 七 7 ครั้งด้วยกัน /seven/7/
 • 七日 [qī rì] (ㄑㄧㄖˋ) วันที่ 7 / 7 th
 • 七月 [qī yuè] (ㄑㄧㄩㄝˋ) เดือนกรกฏาคม/July
 • 七嘴八舌 [qī zuǐ bā shé] (ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ) 1.เปรียบเทียบถึงคนมากพูดมาก, วิจารณ์กันไปต่างๆนานา 2.เปรียบถึงพูดอ้อมไปอ้อมมา /(saying) a discussion with everybody talking at once/
 • 七十年代 [qī shí nián dài] (ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ) ยุค70, ปีคริสศักราช 1970-1979 /the 1970’s/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 一
ความหมายเลข 七 [qī] มีเสน่ห์ เป็นเลขคี่ที่หารลงตัวยาก, 1 สัปดาห์ มี 7 วัน, สายลับชื่อดัง หมายเลข 007, ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ทาง จันทรคติของจีนจะมีดาว 2 ดวง อยู่ 2 ข้างทางช้างเผือกโคจรเข้าพบกัน, คนที่มีอายุ 70 ขึ้นไปมีน้อย, สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 7, คนแคระทั้ง 7, อุปนิสัยทั้ง 7

8. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 8

八 ( คำเต็ม 捌) [bā] (ㄅㄚ) แปด /eight/8/

八日 [bā rì] (ㄅㄚ ㄖˋ) วันที่ 8 / 8 th

八月 [bā yuè] (ㄅㄚ ㄩㄝˋ) เดือนสิงหาคม/August

八仙 [bā xiān] (ㄅㄚ ㄒㄧㄢ) แปดเซียน /the Eight Immortals/
แปดเซียน เทพ 8 องค์ ผู้อำนวยโชคลาภและความร่ำรวย แปดเซียน หรือ โป๊ยเซียน มีนามว่า

 1. 铁拐李 [tiě guǎi lǐ] เซียนแห่งยา และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 2. 汉钟离 [hàn zhōng lí] เซียนแห่งโชคลาภ การบริการ การปกครอง
 3. 吕洞宾 [lǚ dòng bīn] เซียนแห่งการรักษาโรค
 4. 张果老 [zhāng guǒ lǎo] เซียนแห่งความมั่นคง อายุยืน สุขภาพดี
 5. 蓝采和 [lán cǎi hé] เซียนแห่งมวลบุปผาชาติ ความอุดมสมบูรณ์
 6. 何仙姑 [hé xiān gū] เซียนแห่งความดีงาม ความซื่อสัตย์
 7. 韩湘子 [hán xiāng zǐ] เซียนพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และการดนตรี
 8. 曹国舅 [cáo guó jiù] เซียนแห่งยศฐาบรรดาศักดิ์

八成 [bā chéng] (ㄅㄚ ㄔㄥˊ) ค่อนข้างใหญ่, ส่วนใหญ่ /eighty percent/most probably/most likely/

八角 [bā jiǎo] (ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ) ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถรักษาโรคกระเพาะ และขจัดเสมหะ /anise/star anise/aniseed/octagonal/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 八 [bā] เช่น

 • 六 [liù] (ㄌㄧㄡˋ) คำแปล หมายเลขหก/เลขที่หก/six/6/
 • 公 [gōng] (ㄍㄨㄥ) คำแปล ส่วนรวม/just/honorable /public/common/
 • 共 [gòng] (ㄍㄨㄥˋ)คำแปล เหมือนกัน ร่วมกัน/all together/in while/
 • 弟 [dì] (ㄉㄧˋ) คำแปล น้องชาย /younger brother/
 • 兵 [bīng] (ㄅㄧㄥ)คำแปล อาวุธ,ทหาร /soldiers/a force/
 • 兴 [xìng] (ㄒㄧㄥ)คำแปล สนใจ/flourish/it is the fashion to/
 • 真 [zhēn] (ㄓㄣ ) คำแปล แท้,จริง /real/true/genuine/

ความหมายเลข 八 [bā] ร่ำรวย ชาวจีนที่ทำการค้าจะชื่นชอบเลข 8 เป็นที่สุด เป็นเลขเฮงของคนจีนมาตั้งแต่โบราณกาล จนกระทั่งถึงศตวรรษปัจจุบัน เพราะเลข 8 ในภาษากวางตุ้งไปพ้องกับคำที่มีความหมายว่า ร่ำรวย มั่งมี ตั้งแต่เปิดประเทศมา ชาวจีนกวางตุ้งรุ่นแรกๆ ที่เริ่มมาทำการค้าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ชาวจีนทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรืออเมริกา ก็ยังต้องมีเลข 8 ไว้ก่อน คนจีนในมณฑลอื่นๆ จึงถือเป็นแบบอย่างในการทำธุรกิจ และถือเลข 8 เป็นเลขมงคลตามอย่างคนกวางตุ้ง รวมทั้งยังหมายถึง 8 เซียน หรือโป๊ยเซียน ที่คอยดูแลปกป้องรักษา ซึ่งในฮ่องกง ทะเบียนรถยนต์เลข 8888 คนจะแย่งประมูลกัน และมีราคาแพงกว่าราคารถเสียอีก ทะเบียนรถที่ลงท้ายด้วย 8 จะมีราคาซื้อขายที่แพงมาก เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ วันเปิดกิจการ เลขที่บัญชี หรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สื่อสาร ก็ต้องขอให้มีเลข 8 ร้านค้าถ้าอยากขายดี ต้องตั้งราคาสินค้าลงท้ายด้วย 8 ในฮ่องกง เลข 8 (发,發,髮) [fā]) ตามสำเนียงจีนกวางตุ้งที่มีความหมายว่า พัฒนา รุ่งเรืองขึ้น จึงเป็นที่รู้จักและนิยมทั่วไป วันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008

9. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 9

 • 九 (คำเต็ม 玖) [jiǔ] (ㄐㄧㄡˇ ) เก้า /nine/9/
 • 九日 [jiǔ rì] (ㄐㄧㄡˇㄖˋ) วันที่ 9 / 9 th
 • 九月 [jiǔ yuè] (ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ) เดือนกันยายน/September

九华山 (คำเต็ม 九華山) [jiǔ huá shān] (ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ) ภูเขา จิ่วฮว๋าซัน (Mt Jiuhua) อยู่ที่มณฑลอันฮุย (安徽 [ān huī]) เป็นหนึ่งในสี่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติทางพุทธศาสนาของประเทศจีน (จตุรมหาพุทธาบรรพต) เป็นสถานที่บำเพ็ญของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์ (Kṣitigarbha – ตี้จั้งหวังผูซ่า) (地藏王菩薩, 地藏王菩萨 [dì cáng wáng pú sà] ) เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงได้รับการเคารพนับถือ และมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระโพธิสัตว์อื่นๆ ทรงปรากฏชื่อในพระสูตรชื่อ “ตี่จั่งอ๊วงพู่สักบึ้งง่วนเก็ง” (地藏菩薩本願經, 地藏菩萨本愿经 [dì cáng pú sà běn yuàn jīng]) โดยแปลจากภาษาสันสกฤต พระสูตรนี้กล่าวถึงพระมหาปณิธานของพระองค์ท่าน โดยมีปณิธานดังนี้ คือ “ตราบใดที่นรกยังไม่สูญ คือ ไม่ว่างจากสัตว์นรก ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ” /Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [dì cáng]/

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 丿 pie3 เส้นตวัดทางซ้ายมือ เช่น

 • 川 [chuān] (ㄔㄨㄢ) 1.แม่น้ำ 2.พื้นดินที่ราบเรียบ 3.มณฑลเสฉวน /river/creek/plain/an area of level country/
 • 年 [nián] (ㄋㄧㄢˊ) ปี /year/
 • 并 [bìng] (ㄅㄧㄥˋ) และ, แล้วก็, รวมอยู่ด้วยกัน/and/also/together with/

ความหมายเลข 九 [jiǔ] มั่นคง เป็นเลขที่มีค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความเป็นที่สุด นอกจากนี้ เสียงอ่านของเลข 9 ยังพ้องเสียงกับคำว่า “นาน ยาวนาน” ที่แสดงถึงการมีอายุยืน จึงทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เลข 9 เป็นเลขที่ครองใจชาวจีนตลอดมา ไม่ต่างกับคนไทย เลข 9 九 [jiǔ] ตามสำเนียงคนกวางตุ้งไปพ้องกับคำว่า gou โก้ว พอเพียง และพ้องกับสำเนียงจีนกลางของคำว่า jiǔ (จิ่ว) ยั่งยืน

10. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 10

 • 十 (คำเต็ม 拾) [shí] (ㄕˊ) สิบ /ten/10/
 • 十日 [shí rì] (ㄕˊㄖˋ) วันที่ 10 / 10 th
 • 十月 [shí yuè] (ㄕˊ ㄩㄝˋ) เดือนตุลาคม/October
 • 十倍 [shí bèi] (ㄕˊ ㄅㄟˋ) เป็น 10 เท่า /tenfold/ten times (sth)/
 • 十分 [shí fēn] (ㄕˊ ㄈㄣ) อย่างยิ่ง /fully/completely/very/
 • 十足 [shí zú] (ㄕˊ ㄗㄨˊ) 1.เต็ม,ร้อยเปอร์เซ็นต์ 2.อย่างยิ่ง,เต็มตัว,เต็มที่ /(adj) completely/(adj) 100 percent/(adj) to be full of/
See also  [Update] หน้าบวมและหน้าสองข้างไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร | ข้าง หน้า - NATAVIGUIDES

部首 [bù shǒu] ตำแหน่ง-อักษรหลัก/หมวดนำ คือ 十
ความหมายเลข 十 มือมี 10 นิ้ว จึงเป็นที่มาของความสมบูรณ์หรือเต็มเปี่ยม, ค่าของตัวเลขในหลักสิบ

11. คำที่มีความหมายเกี่ยวกับ เลข 0

〇 (คำเต็ม 零) [líng] (ㄌㄧㄥˊ) เลขศูนย์ /zero/

ความหมายเลข 〇 ตัวช่วย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ , ไม่มีค่า คือ บวกอะไรได้เท่าเดิม, คูณอะไรได้เท่ากับ 0, หารอะไรได้ = ?, เติมท้ายเลขทบเป็นสิบ และสัญลักษณ์วงกลม “0” แทนความว่างเปล่า หรือศูนย์

หมายเหตุ : การตีความหมายตัวเลข เป็นสิ่งสมมติที่คนตั้งขึ้นมา ช่วยเป็นแรงใจ แรงศรัทธา เสริมให้การทำสิ่งต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมประเทศจีน นำตัวเลขมาเป็น ความเชื่อ ความศรัทธา เพราะ ประเทศจีนมีประชากรมาก การบริหารคน การปกครองคน ย่อมมีความซับซ้อนตามไปด้วย จึงใช้ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นศูนย์รวมเพื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันให้ประสบความ สำเร็จ โดยผู้คนจำนวนมากยินดีทำร่วมกัน เช่น กำหนดวันพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ที่ ปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008 คนจีน ประชาชน ร่วมกัน ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ของการจัดงานแสดงยิ่งใหญ่จริง ๆ ดังคำว่า 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (คือ ภาครัฐบาล+ภาคเอกชน+ประชาชน 3 ส่วนนี้ร่วมมือกัน อะไร ๆ ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้, ต่างชาติเกรงขาม)

ส่วนทางพุทธศาสนา กล่าวใน“สุปุพพัณหสูตร”
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ ดังนี้

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย
ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเช้า เวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา
ประพฤติสุจริตด้วยใจ
ในเวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น…

สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี และบูชาดี…”

อธิบาย : ฤกษ์ดี คือ วัน เวลา สะดวกจะทำกิจกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

การประกอบตัวเลขต่าง ๆ

การประกอบตัวเลขหลัก ต่าง ๆ ในภาษาจีนนั้นไม่ยาก เราใช้หลัก “个” (gè, หน่วย)、”十” (shí, สิบ)、”百” (bǎi, ร้อย)、”千” (qiān, พัน) เป็นหลักพื้นฐาน

วิธีจำ เราเคยดูหนังจีน เห็นหลวงจีน นับนิ้วมือ ให้นึกเป็นภาพหงายฝ่ามือขวามี 5 นิ้ว (5 แถวแนวตั้ง) 1 นิ้วมือ แบ่งเป็น 3 ช่อง

 • 万[wàn] 千[qiān] 百[bǎi] 十[shí] 个[gè]
 • 亿[yì] 千万[qiān wàn] 百万[bǎi wàn] 十万[shí wàn] 万[wàn]
 • 兆[zhào] 千亿[qiān yì] 百亿[bǎi yì] 十亿[shí yì] 亿[yì]

อธิบายความหมาย

 • 个 (คำเต็ม 個) [gè] หลักหน่วย
 • 十 (คำเต็ม拾) [shí] หลักสิบ
 • 百 (คำเต็ม佰) [bǎi] หลักร้อย
 • 千 (คำเต็ม拾) [qiān] หลักพัน
 • 万 (คำเต็ม万) [wàn] หลักหมื่น
 • 一百 (คำเต็ม 壹佰) [yī bǎi] หนึ่งร้อย 100
 • 一千 (คำเต็ม 壹仟) [yī qiān] หนึ่งพัน 1,000
 • 一万 (คำเต็ม 壹万) [yī wàn] หนึ่งหมื่น 10,000
 • 十万 (คำเต็ม 拾万) [shí wàn] หนึ่งแสน 100,000 (สิบหมื่น)
 • 百万 (คำเต็ม 佰万) [bǎi wàn] หนึ่งล้าน 1,000,000 (ร้อยหมื่น)
 • 千万 (คำเต็ม 仟万) [qiān wàn] สิบล้าน 10,000,000 (พันหมื่น)
 • 亿 (คำเต็ม 亿) [yì] ร้อยล้าน 100,000,000
 • 十亿 (คำเต็ม 拾亿) [shí yì] พันล้าน 1,000,000,000
 • 百亿 (คำเต็ม 佰亿) [bǎi yì] หมื่นล้าน 10,000,000,000
 • 千亿 (คำเต็ม 仟亿) [qiān yì] แสนล้าน 100,000,000,000
 • 兆 (คำเต็ม 兆) [zhào] ล้านล้าน 1,000,000,000,000

การประกอบตัวเลขหลักต่างๆ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
〇 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
[lingˊ] [yī] [èr] [sān] [sì] [wǔ] [liù] [qī] [bā] [jiǔ] [shí]

ก. หลักการประกอบตัวเลข:
การนับจำนวนในภาษาจีนกลางนั้น ไม่ยากเลย ก็เหมือนกับภาษาไทย คือ นำเอาตัวเลขมาเรียงต่อกันตามหลักแล้วก็อ่านออกเสียงตามนั้นเลย เช่น
การนับ 1-10 หนึ่งถึงสิบ ก็ไม่มีอะไร ก็นับ อี เออร์ ซัน ซื่อ…. ไปจนถึง สือ
การนับ หลักสิบ ขึ้นไป ให้นำตัวเลขที่จะพูดวางไว้ด้านหน้าหลักต่างๆ ที่ต้องการเหมือนในภาษาไทย
__千 (พัน) __百 (ร้อย) __十 (สิบ) __个 (หน่วย) (โดยเราจะไม่อ่านหลัก “个” แต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)

 • 2 二 [èr]
 • 12 十二 [shí èr]
 • 30 三十 [sān shí]
 • 56 五十六 [wǔ shí liù]
 • 700 七百 [qī bǎi]
 • 478 四百七十八 [sì bǎi qī shí bā]
 • 8,631 八千六百三十一 [bā qiān liù bǎi sān shí yī]

ข. กฎการอ่านตัวเลขทั่วไป
ข.1. จำนวนตั้งแต่ 10-19 จะละค่าของตัวเลขในหลักสิบไว้ ไม่ต้องอ่าน”一”[yī] แต่ถ้าเป็นจำนวนตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไป จะต้องอ่านค่าตัวเลข “一” [yī] ของหลักสิบเสมอ เช่น

 • 16 十六 [shí liù]
 • 318 三百一十八 [sān bǎi yī shí bā]

ข.2. ในภาษาพูด หากต้องการอ่านจำนวนตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไปที่มีเลขในหลักหน่วยเป็นศูนย์ เราสามารถละ “十”[shí] ข้างท้ายจำนวนได้ เช่น

 • 240 二百四 [èr bǎi sì]

ข.3. หากต้องการอ่านตัวเลขตั้งแต่หนึ่งร้อยขึ้นไป โดยตัวเลขนั้นมีหลักสิบเป็น “0” แต่หลักหน่วยไม่ใช่ “0” เวลาอ่านจะต้องอ่านเลข “0” ของหลักสิบด้วย โดยอ่านว่า “零” [líng]

 • 500 五百 [wǔ bǎi]
 • 907 九百零七 [jiǔ bǎi línɡ qī]

ค. การอ่านตัวเลขในภาษาจีนจะแบ่งคั่นทีละ 4 หลัก ( เช่น 35942 จะแบ่งคั่นเป็น 3,5942 ไม่ใช่ 35,942 และการเขียนตัวเลขจะไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคมาคั่น) หลักที่สูงจาก “千” [qiān, พัน] คือ “万” [wàn, หมื่น] และหลักที่สูงจาก “万” [wàn, หมื่น] ขึ้นไปคือ “亿” [yì, หมื่นหมื่น = ร้อยล้าน] เช่น

 • 20,000 二万 [èr wàn]
 • 75,983 七万五千九百八十三 [qī wàn wǔ qiān jiǔ bǎi bā shí sān]
 • 100,000,000 一亿 [yí yì]
 • 435,986,000 四亿三千五百九十八万六千 [sì yì sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí bā wàn liù qiān]

ข้อระวัง แต่จะมีพิเศษอยู่นิดหนึ่ง ตรงหลักร้อยขึ้นไป เลข 2 หากเป็นเลขประจำหลักร้อยขึ้นไป จะไม่อ่านว่า [èr] แต่จะอ่านว่า 两 [liǎng] เราต้องเข้าใจว่าสองร้อยในภาษาจีนหมายถึง ร้อยสองอัน ตัวอย่างเช่น

 • 200 两百 [liǎng bǎi]
 • 2,000 两千 [liǎng qiān]
 • 2,200 两千两百 [liǎng qiān liǎng bǎi]
 • 2,220 两千两百二十 [liǎng qiān liǎng bǎi èr shí]

สังเกตว่า หลัก ยี่สิบ ก็ยังเป็น [èr] [shí] อยู่จะเปลี่ยนไปเป็น [liǎng] ก็ต่อเมื่อถึงหลักพันขึ้นไปเท่านั้น
ซึ่ง คำว่า 两 [liǎng] นี้จะแปลว่าจำนวนที่เป็น 2 คือจะใช้เมื่อเราพูดถึงจำนวนของสิ่งของ เช่นของสองอัน ก็จะพูดว่า 两个 [liǎng gè] เป็นต้น

ตัวอย่าง การนำตัวเลขไปใช้

 • หมายเลข 1 一号 (คำเต็ม一號) [yī hào]
 • มากกว่า 150 ปี 一百五十多年 [ yī bǎi wǔ shí duō nián]
 • ปี ค.ศ.1949 一九四九年 [yī jiǔ sì jiǔ nián]
 • 1 ปี 一年 [yī nián]
 • 1 ปีครึ่ง 一年半 [yī nián bàn]
 • 1 ปีกว่า 一年多 [yī nián duō]
 • 1 สัปดาห์ 一周 [yī zhōu]
 • ครึ่งวัน 一半天 [yī bàn tiān]
 • 1 ชั่วโมง 一小时 [yī xiǎo shí]
 • 1 ครั้ง 一次 [yī cì]
 • 1 โหล 一打 [yī dǎ]
 • 1 ช้อน 一匙 [yī chí]
 • 1ชุด 一套 [yī tào]
 • 1 คน 一个人 (คำเต็ม 一個人) [yī gè rén]
 • 1 แถว 一排 [yī pái]
 • 1,000 ตัน 一千吨 [yī qiān dùn]
 • ศตวรรษที่ 21 二十一世纪 [èr shí yī shì jì]
 • สินค้ามือสอง 二手货(คำเต็ม二手貨) [èr shǒu huò]
 • 3 เท่า 三倍 [sān bèi]
 • เศษสองส่วนสาม (2/3) 三分之二 [sān fēn zhī èr]
 • สามเหลี่ยม 三角 [sān jiǎo]
 • รูปสามเหลี่ยม 三角形 [sān jiǎo xíng]
 • สามมิติ/3 D 三维 [sān wéi]
 • คนขับรถสามล้อ 三轮车夫 (คำเต็ม三輪車伕) [sān lún chē fū]
 • สามสิบปีที่แล้ว (ที่ผ่านมา) 三十年来 (คำเต็ม三十年來) [sān shí nián lái]
 • อายุ 36 ปี 三十六岁(คำเต็ม 三十六歲) [sān shí liù suì]
 • 4 ด้าน 四边 (คำเต็ม四邊) [sì biān]
 • โครงการ 5 ปี 五年计划 (คำเต็ม五年計划) [wǔ nián jì]
 • 6 โมงครึ่ง 六点半 (คำเต็ม六點半) [liù diǎn bàn]
 • 6.5  六点五 (คำเต็ม 六點五) [liù diǎn wǔ]
 • ยุค70, ปีคริสศักราช 1970-1979 七十年代 [qī shí nián dài]
 • หนังสือขนาด 16 หน้ายก 八开(คำเต็ม八開) [bā kāi]
 • ประมาณ 10 เดือน 十几个月(คำเต็ม十几個月) [shí jǐ gè yuè]
 • 12 ราศี (รอบนักษัตร) 十二地支 [shí èr dì zhī]

อ้างอิงข้อมูลจาก :  http://www.oknation.net/blog/songlink/2010/06/16/entry-1

No related posts.

[Update] รวม ฟอนต์ภาษาอังกฤษสวยๆ มีทั้งแบบ ตัวเขียน วินเทจ อักษรเท่ๆ | ตัวเขียนใหญ่ – NATAVIGUIDES

ฟอนต์ภาษาอังกฤษสวยๆ เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเวลาที่คุณเขียนบล็อก เว็บไซต์ ออกแบบรูปกราฟิก หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ คุณไม่ได้ใช้แค่ภาษาไทยเท่านั้น แต่คุณยังใช้ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งหากคุณใช้ฟอนต์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและธีมของงาน ก็จะช่วยดึงดูดความน่าสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างมาก

เพื่อให้ฟอนต์ออกมาสวยอย่างครบสูตร วันนี้เราเลยขอรวบรวมฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบสวยๆ ทั้งฟรีและเสียเงิน มีทั้งสไตล์ Serif (มีเชิง) San-Serif (ไม่มีเชิง) และฟอนต์อังกฤษลายมือตัวเขียนสวยๆ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย!

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ตัวเขียนสวยๆ เท่ดูดี โหลดฟรี

1. Great Vibes

cr:https://www.1001fonts.com/great-vibes-font.htmlcr:https://www.dafontfree.co/great-vibes-font-free/

ฟอนต์ภาษาอังกฤษตัวเขียน โหลดฟรี สุดฮิต ลายเส้นเล็กบาง ขอบอักษรสวยเรียบ ให้ความรู้สึกเรียบหรูดูแพง เหมาะใช้กับงานที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการก็ได้ เช่น แบรนด์สินค้า เสื้อผ้าผู้หญิง เครื่องสำอาง หรือใช้ในคาเฟ่ ร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นก็เหมาะครับ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.fontsquirrel.com/fonts/great-vibes

2. windsong

Cr:https://fontswan.com/windsong-font/Cr:https://fontswan.com/windsong-font/

font ตัวเขียนภาษาอังกฤษ สไตล์ elegant ให้ความรู้สึก สง่างาม เท่ๆ คูลๆ เหมาะสำหรับใช้ในสิ่งพิมพ์และเอกสาร เช่น การ์ดงานแต่ง งานแทงค์กิ้วปาร์ตี้ โลโก้สินค้า หรือใช้เป็น e-Signature ก็ได้ครับ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://fontswan.com/windsong-font/

3. Ludicrous

Cr:https://missymeyer.com/ludicrous-free-fontCr:https://missymeyer.com/ludicrous-free-fontCr:https://missymeyer.com/ludicrous-free-font

ฟอนต์อังกฤษที่ให้อารมณ์ น่ารัก คิวท์ๆ รื่นเริงสดใส อบอุ่น จึงเหมาะกับแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ขายความสุขสดใส เช่น ขนมเค้ก เบเกอรี่ น้ำหวาน สัตว์เลี้ยง คาเฟ่บรรยากาศน่ารักๆ เป็นต้น หรือจะเป็นเขียนแคปชั่นแนววัยรุ่นใสๆ ก็ใช้ได้ดีเลย

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://missymeyer.com/ludicrous-free-font

4. SERENDIPITY

Cr: https://pixelbuddha.net/fonts/free-font-serendipity-script

ฟอนต์ตัวเขียนอังกฤษ ลายเส้นโค้งมนเรียบ ให้ความรู้สึกลื่นไหลสบายๆ เหมาะสำหรับใช้ออกแบบสินค้าออฟฟิศหรือบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเขียน ของแต่งบ้าน หรือใช้ในงานอีเวนท์ที่มีธีมกึ่งทางการ พูดคุยสบายๆ ก็ได้ครับ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://pixelbuddha.net/fonts/free-font-serendipity-script

5. Pacifico

https://www.dafontfree.co/pacifico-font/https://www.dafontfree.co/pacifico-font/

ฟอนต์สวยๆ ลายเส้นขนาดสมส่วนพอเหมาะ มีกลิ่นอายย้อนยุุคนิดๆ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ออกแบบโลโก้ ชื่อแบรนด์ ธุรกิจร้านอาคาร คาเฟ่สไตล์ย้อนยุคก็เหมาะครับ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.dafontfree.co/pacifico-font/

7. Variane Script

Cr: https://www.dafontfree.io/variane-script-font-free/Cr: https://www.dafontfree.io/variane-script-font-free/

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ วินเทจ ใช้ฟรี ลายเส้นสไตล์คลาสสิคย้อนยุค เหมาะสำหรับ เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร โลโก้ ชื่อแบรนด์ เสื้อผ้าสไตล์แนววินเทจครับ

ค่าใช้จ่าย: ฟรี for personal use & commercial use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.dafontfree.io/variane-script-font-free/

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ตัวเขียนสวยๆ เกรดพรีเมี่ยม

1. Honeycomb

Cr:https://elements.envato.com/honeycomb-fontCr: https://elements.envato.com/honeycomb-font

ฟอนต์ตัวเขียนภาษาอังฤษ Premium ยอดฮิตในปัจจุบัน จุดเด่น คือลายเส้นที่สวยงาม อ่านง่าย ให้ความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส แต่แฝงความสง่าสงามในตัว จึงสามารถใช้งานได้เกือบทุกรูปแบบ เรียกว่าถ้าคุณจะเสียเงินซื้อฟอนต์ตัวเขียนภาษาอังกฤษสักตัว นี่คือฟอนต์แนะนำเลยครับ

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://elements.envato.com/honeycomb-font

2. CLATTERING

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ ตัวเขียนCr:https://www.behance.net/gallery/80778799/CLATTERING-FREE-BRUSH-TYPEFACE-FONTCr: https://www.behance.net/gallery/80778799/CLATTERING-FREE-BRUSH-TYPEFACE-FONT

ฟอนต์ตัวเขียนภาษาอังฤษ สไตล์ Bush Font สุดเจ๋ง จุดเด่นคือ ลายมือสวยงามเรียบหรูดีแพง เหมาะสำหรับใช้ทางแบรนด์ดิ้ง โลโก้ งานโฆษณา งานแต่งงาน หรืองานอื่นที่อยากใช้ฟอนต์ลายมือสวยๆ

ค่าใช้จ่าย: ฟรีเฉพาะ personal use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.behance.net/gallery/80778799/CLATTERING-FREE-BRUSH-TYPEFACE-FONT

3. HELLO SANTTINY

cr: https://www.behance.net/gallery/81994457/HELLO-SANTTINY-FREE-BRUSH-SCRIPT-FONTCr:https://www.behance.net/gallery/81994457/HELLO-SANTTINY-FREE-BRUSH-SCRIPT-FONT

อีกหนึ่ง font ภาษาอังฤษตัวเขียน สไตล์โมเดิร์น ที่มาแรงสุดๆ ลายเส้นให้อารมณ์เท่ๆ ดูดี ทันสมัยและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับงานออกแบบ แบรนด์ดิ้ง โฆษณา ร้านอาหาร คาเฟ่สไตล์โมเดิร์น

ค่าใช้จ่าย: ฟรีเฉพาะ personal use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.behance.net/gallery/81994457/HELLO-SANTTINY-FREE-BRUSH-SCRIPT-FONT

4. Wild Youth

Cr:https://www.dafontfree.io/wild-youth-font-free/

Wild Youth ฟอนต์ตัวเขียนสไตล์โมเดิรน์ ที่มีแรงบันดาลใจจากความรู้สึกของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ ป่าเขาลำเนาไพร เหมาะสำหรับสินค้า หรือ อีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สินค้าออนแกนนิค อุปกรณ์สไตล์ชีวิตเอาท์ดอร์ เช่น เดินป่า ล่องเรือ พักแรม เป็นต้น

See also  ทอล์คยกทัพบรรเทาทุกข์ | เดือดร้อนเพื่อนบ้านต่อเติมบ้านเปิดบริษัททัวร์จีน | 5 กันยายน 2559 | เปิดบริษัททัวร์ | Nataviguides

ค่าใช้จ่าย: ฟรีเฉพาะ personal use

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.dafontfree.io/wild-youth-font-free/

5. RETRONIC – Vintage Script

Cr:https://elements.envato.com/retronic-vintage-script-UH5ZQLR

ฟอนต์อังกฤษสไตล์วินเทจสวยๆ ลายเส้นสไตล์คลาสสิคย้อนยุค ใครอยากได้ฟอนต์สไตล์โบราณสวยๆ เป็นอีกอีกหนึ่งฟอนต์ที่แนะนำครับ

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://elements.envato.com/retronic-vintage-script

ฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยๆ ประเภท Serif

1. Playfair Display

Playfair Display

Playfair Display ฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่หาโหลดได้ฟรีๆ ที่ Google Fonts  ความโดดเด่นของฟอนต์นี้ก็คือ เป็นตัวหนังสือเหลี่ยม น้ำหนักเส้นไม่เท่ากันหมด แต่ออกมาแล้วดูคมชัด อ่านง่าย สไตล์ของฟอนต์ก็จะออกแนวเรียบง่าย คลาสสิค หากนำมาใช่เป็น Body ของคอนเทนต์ก็จะช่วยให้ตัวหนังสืออ่านง่ายขึ้นเยอะเลย

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

โหลดได้ที่นี่: https://fonts.google.com/specimen/Playfair+Display?selection.family=Playfair+Display

2. Palatino

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

ฟอนต์นี้เป็นอีกหนึ่งฟอนต์ที่อยู่ในตระกูล Old Style มีกลิ่นอาจวินเทจ เป็นฟอนต์ยุคแรกๆ ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเลย บางคนอาจจะมองว่ามันจะดูเชยไปหรือเปล่า แต่ส่วนตัวมองว่า มันเป็นฟอนต์ที่คลาสสิคมากกว่า และยังมีลายเส้นที่ชัดเจน อ่านง่าย สบายตา ถ้าอยากให้ฟอนต์ในส่วนของ Body อ่านง่ายล่ะก็ นี่เป็นอีกฟอนต์ที่อยากแนะนำครับ

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

โหลดได้ที่นี่: https://www.myfonts.com/fonts/linotype/palatino/

3. Caslon

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

Caslon เป็นอีกหนึ่ง ฟอนต์ตัวอักษรอังกฤษสวยๆ สไตล์ Serif ถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1722 แม้จะถูกสร้างขึ้นมานานแล้ว แต่ก็ยังสามารถใช้ในเว็บไซต์เราได้ โดยไม่ให้ความรู้สึกว่าเชยเกินไป ประโยคสุดฮิตเมื่อถูกพูดถึงฟอนต์นี้ก็คือ “When in doubt, use Caslon.” ถ้าใครยังไม่รู้จะใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษ แบบไหนล่ะก็ เราขอแนะนำฟอนต์นี้เลยครับ

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

โหลดได้ที่นี่: https://www.fontspring.com/fonts/adobe/adobe-caslon-pro

ฟอนต์ตัวอักษรภาษาอังกฤษสวยๆ ประเภท San-serif

1. Helvetica

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

เชื่อว่าต้องเป็นฟอนต์ที่หลายคนรู้จักแน่ๆ ครับ เพราะฟอนต์ Helvetica ขึ้นชื่อว่าเป็น ฟอนต์อักษรอังกฤษที่สวยมากๆ บางคนถึงกับออกปากเลยว่า เป็นฟอนต์ที่สวยที่สุดก็ว่าได้ ด้วยสไตล์ที่เรียบหรู มีจุดเด่นตรงที่มีความสมมาตรทางเรขาคณิต น้ำหนักเส้นดูเท่ากัน มีความโค้งมนสวยแบบพอดี มีความมินิมอลนิดๆ ใช้แล้วไม่มีเอ้าท์ครับ

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

โหลดได้ที่นี่: http://www.ephifonts.com/free-helvetica-font-helvetica-normal.html

2. Futura

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

ใครชอบฟอนต์แบบตัวมนๆ กลมๆ อ่านง่ายหน่อย ขอแนะนำฟอนต์นี้เลยครับ Futura เป็นฟอนต์ที่มีมานานแล้วเช่นกันครับ ถูกสร้างและนำมาใช้ครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1927 แต่ขอบอกว่าเป็น แบบอักษรอังกฤษสวยๆ ที่มีสไตล์ไม่เก่าเลย ด้วยความโค้งมน ช่องไฟเท่ากัน ตัวกลมๆ หน่อย ทำให้อ่านง่าย มองเห็นได้ชัด แต่ถ้าถามว่าเป็นฟอนต์ที่เหมาะกับการใช้กับ Heading หรือ Body มากกว่ากัน เราขอแนะนำว่า ใช้เป็น Heading จะเหมาะกว่า ด้วยความที่ตัวฟอนต์ค่อนข้างหนา ถ้าเป็น Heading จะช่วยทำให้ตัวหนังสือดูเด่นชัดขึ้น

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

โหลดได้ที่นี่: https://www.fontspring.com/fonts/paratype/futura-pt

3. Avenir

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

ฟอนต์นี้จะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ Futura แต่ว่าเส้นจะบางกว่า และช่องไฟจะห่างกว่า เหมาะทั้งใช้กับ Heading และ Body  ขึ้นอยู่กับความหนา-บางที่เราเลือกใช้ ถ้าอยากใช้เป็น Heading ก็ต้องเลือกแบบ Bold ถ้าจะใช้เป็น Body กับเนื้อหาในบล็อก ก็ควรเลือกเป็น Regular 

ค่าใช้จ่าย: เสียเงิน

โหลดได้ที่นี่: http://www.myfonts.com/fonts/linotype/avenir/

4. Roboto

ฟอนต์ภาษาอังกฤษ

ฟอนต์ตระกูล San-serif ตัวสุดท้ายที่อยากแนะนำเลยก็คือ ฟอนต์ Roboto ความโดดเด่นของฟอนต์นี้ก็คือ อ่านง่าย ลักษณะฟอนต์ดูคลีนๆ เรียบหรู ช่องไฟระหว่างตัวอักษรมีความพอดี ไม่ห่างไป ไม่แน่นไป และก็มีรูปแบบฟอนต์เยอะ เช่น ตัวธรรมดา ตัวบาง ตัวหนา ไม่หมดเลย เลยทำให้เหมาะกับการนำไปใช้ทั้งในส่วนของ Heading และ Body เลย

ตัวอย่างการนำมาใช้

ค่าใช้จ่าย: ฟรี

โหลดได้ที่นี่: https://fonts.google.com/specimen/Roboto

สรุป

นี่ก็คือฟอนต์ภาษาอังกฤษสวยๆ ที่เราอยากแนะนำให้ลองใช้กันดูครับ เชื่อว่าคนทำเว็บไซต์ หรือคนเขียนคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แต่จะต้องมีบางครั้งแน่ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งการใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ก็จะช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของคุณสวยขึ้น และอ่านง่ายมากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งฟอนต์ที่เราแนะนำไปก็มีทั้งแบฟรีและเสียเงิน แต่เรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณเช็กกันดีๆ ก่อนใช้ก็คือ ฟอนต์นั้นสามารถเอามาใช้ในงานสาธารณะได้หรือเปล่า เพราะบางฟอนต์ก็จำกัดการใช้แค่ส่วนตัวเท่านั้นครับ

ตาคุณแล้ว

หากตอนนี้เว็บไซต์ของคุณยังใช้ฟอนต์เดิมๆ อยู่ล่ะก็ ลองโหลดฟอนต์ใหม่ที่สวยกว่าและน่าอ่านกว่าลองไปใช้กันดีกว่าครับ แค่เปลี่ยนฟอนต์นิดเดียว เว็บไซต์อาจจะน่าเข้าอีกเยอะเลยครับ


Masha and the Bear 🎬🔴 LIVE STREAM 🔴🎬 Cartoon live best episodes ☀️ Маша и Медведь прямой эфир


Enjoy the BEST episodes LIVE with Masha and the Bear! 👱‍♀️
Episodes in this collection:
The Three Mashketeers (Episode 64)
And Action! (Episode 42)
Two Much (Episode 36)
HomeGrown Ninjas (Episode 51)
New Kids on the Block! (Episode 69)
Masha and the Bear 🎬💥 LIVE STREAM 💥🎬 Cartoon live best episodes ☀️ Маша и Медведь прямой эфир
Enjoy more special collections:
🐻🤪 BACKWARDS DAY! 🤪🐻 https://youtu.be/yjkXE_vPA8o
👩‍🍳👩‍🚒 WHO TO BE? 👩‍🚒👩‍🍳 https://youtu.be/x7IJMFAU5NY
❄️⛄ THE GREATEST SNOWMAN ⛄❄️ https://youtu.be/aUS1b2qNrkI
❄️☃️ A WINTER’S TALE ☃️❄️ https://youtu.be/hkxTll_tm3U
💥🎬 TOP10 Episodes 2019 🎬💥 https://youtu.be/MmnVD8rTAjk
🎄🎅 SAVING CHRISTMAS 🎅🎄 https://youtu.be/ErtXIsLNORI
🧭🏞️ AROUND THE WORLD 🏞️🧭 https://youtu.be/7latyGeFaWg
💥🎵 LET THERE BE MUSIC! 🎵💥 https://youtu.be/KKHo8SSXMA
💖👱‍♀️ HAPPY DAY OF THE GIRL! 👱‍♀️💖 https://youtu.be/lZxdPWjttGM
💖🤗 ATTITUDE OF GRATITUDE 🤗💖 https://youtu.be/chYuGNAled8
✨⚡ MASHA THE WIZARD ⚡✨ https://youtu.be/vhBZx_iAhKQ
📚🔔 BACK TO SCHOOL WITH MASHA 🔔📚 https://youtu.be/8MmL6ByXyUA
🌲🤣 THE FOREST MENACE 🌲🤣 https://youtu.be/9TAuRx4wiXY
🤣💖 THE FUNNIEST COLLECTION 💖🤣 https://youtu.be/r3v3oqb__MU
🐴💃 MASHA’S HOBBIES 💃🐴 https://youtu.be/RDlFOAd5SdI

Created by Oleg Kuzovkov
Music by Vasily Bogatyrev
Follow Masha on Instagram: https://instagram.com/mashaandthebear/
Watch more on Netflix.
Official website: http://mashabear.com
Masha and the Bear are heroes of Russian folklore, known to all Russian children. Just that in the series they are different and live in the modern world, which gave the creators from Animaccord Animation Studio the ability to bring new possibilities to their interactions. Series tell us about a unique relationship between two main characters. Masha is an exceedingly active little girl who can’t sit still on one place and has to make everything a business of her own. The Bear is a big and hearty guy who loves comfort and quietness. After their first met the Bear is always in anticipation for another fun and wild adventure that Masha will surely pull him in.
Masha and The Bear.
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved
Маша та Ведмідь Всі серії: http://bit.ly/MashaBearUA
Maşa İle Koca Ayı. Tüm bölümler: http://bit.ly/MaşaTR
מאשה והדוב. כל הפרקים: http://bit.ly/MashaHE
माशा एंड द बेयर. सभी एपसोड: http://bit.ly/MashaHI .Masza i Niedźwiedź. Wszystkie odcinki: https://bit.ly/2EHR90p
MashaandtheBear cartoonforkids livestream

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Masha and the Bear 🎬🔴 LIVE STREAM 🔴🎬 Cartoon live best episodes ☀️ Маша и Медведь прямой эфир

เขียนในใจ ร้องในเพลง – DA Endorphine【OFFICIAL MV】


ศิลปิน DA Endorphine
เพลง เขียนในใจ ร้องในเพลง
คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง ธนา ลวสุต
แม้ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน ฉันก็ยังตั้งใจเขียนถึงเธอ
นานเท่าไรเราไม่ได้เจอ ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไร

หวังว่าเธอจะยังคงเข้มแข็ง ทุกปัญหาเธอคงรับมือได้
รู้ใช่ไหมหนักหนาเท่าไร ไม่ช้าก็พ้นไปเอง

จดหมายนี้เขียนในใจ ให้เธอ เธอคนเดียว
จดหมายที่ฉันร้องมันออกมาในเสียงเพลง

ให้รู้ว่าฉันยังคงคิดถึง ให้รู้ว่าฉันยังคงเป็นห่วง
ยังห่วงใยเธอเหมือนเดิม ใจยังเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมเสมอ
เธอรู้ใช่ไหม

ฉันวันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้ว ค่อยค่อยชินกับการไม่มีใคร
โลกจะหมุนก็หมุนตามไป บอกไว้จะได้ไม่ห่วงกัน

แม้บางครั้งจะเหงาไปสักนิด ก็ไม่เอามาคิดให้ฟุ้งซ่าน
แค่ข่มใจหลับตาไม่นาน ที่เหงาก็หายไปเอง

จดหมายนี้เขียนในใจ ให้เธอ เธอคนเดียว
จดหมายที่ฉันร้องมันออกมาในเสียงเพลง

ให้รู้ว่าฉันยังคงคิดถึง ให้รู้ว่าฉันยังคงเป็นห่วง
ยังห่วงใยเธอเหมือนเดิม ใจยังเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมเสมอ
ให้รู้ว่าฉันยังคงฝันถึง ให้รู้ว่าฉันไม่เคยลืมเธอ
หัวใจยังเป็นของเธอ ใจมันยังรักเธอ รักเธอเสมอ เธอรู้ใช่ไหม

จดหมายนี้เขียนในใจ ให้เธอ เธอคนเดียว
จดหมายที่ฉันร้องมันออกมาในเสียงเพลง

ให้รู้ว่าฉันยังคงคิดถึง ให้รู้ว่าฉันยังคงเป็นห่วง
ยังห่วงใยเธอเหมือนเดิม ใจยังเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมเสมอ
ให้รู้ว่าฉันยังคงฝันถึง ให้รู้ว่าฉันไม่เคยลืมเธอ
หัวใจยังเป็นของเธอ ใจมันยังรักเธอ รักเธอเสมอ เธอรู้ใช่ไหม
เธอรู้ใช่ไหม เธอรู้ใช่ไหม
ติดตามชมเพิ่มเติมได้ที
www.facebook.com/grandmusik
www.facebook.com/DaEndorphineOFFICIAL
IG@grandmusik
IG@daendorphine

เขียนในใจร้องในเพลง
DaEndorphine
GrandMusik
GMMGRAMMY

เขียนในใจ ร้องในเพลง - DA Endorphine【OFFICIAL MV】

วิธีลากเส้นตัวเขียนภาษาอังกฤษ(พิมพ์ใหญ่)


เป็นวิธีเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษแบบคร่าวๆให้พอรู้ทิศทางการลากเส้น
โดยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน
หลายคนเขียนไม่เหมือนในนี้ก็ไม่เป็นไรครับ
เพราะเน้นความเร็วและมองอักษรออกก็เป็นพอ
แต่หลักการประมาณในวีดีโอนี้นะครับ

วิธีลากเส้นตัวเขียนภาษาอังกฤษ(พิมพ์ใหญ่)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)


++ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ AZ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ++
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ AZ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
1. A (เอ)
2. B (บี)
3. C (ซี)
4. D (ดี)
5. E (อี)
6. F (เอฟ)
7. G (จี)
8. H (เอช)
9. I (ไอ)
10. J (เจ)
11. K (เค)
12. L (แอล)
13. M (เอ็ม)
14. N (เอ็น)
15. O (โอ)
16. P (พี)
17. Q (คิว)
18. R (อาร์)
19. S (เอส)
20. T (ที)
21. U (ยู)
22. V (วี)
23. W (ดับเบิ้ลยู)
24. X (เอ็กซ์)
25. Y (วาย)
26. Z (ซี หรือ แซท)

++ จัดทำโดย Por Pure Channel ++
ฝากกด Like กดแชร์ คลิปวีดีโอ และกด Subscribe ด้วยจร้า
จะอัพคลิปเรื่อยๆ
Channel : https://www.youtube.com/channel/UCuxFOCWjUZ7PxmzBaxialBQ
Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCuxFOCWjUZ7PxmzBaxialBQ?sub_confirmation=1

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ABC Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs – CoComelon


Subscribe for new videos every week!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
A new compilation video, including one of our most recent songs, \”The ABC Song\”!

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:08 ABC Song
3:39 Head Shoulders Knees and Toes
6:30 The Car Color Song
10:46 Clean Up Song
13:31 The Shapes Song
17:44 The Musical Instruments Song
21:01 Tortoise and the Hare
24:43 Hot Cross Buns
27:19 Daisy Bell
29:43 Laughing Baby with Family
31:51 PeekABoo
33:39 Johny Johny Yes Papa
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

ABC Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตัวเขียนใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.