Home » [Update] วิธีการใช้เครื่องหมาย colon ( : ) แบบละเอียดยิบ! | เครื่องหมายภาษาไทย – NATAVIGUIDES

[Update] วิธีการใช้เครื่องหมาย colon ( : ) แบบละเอียดยิบ! | เครื่องหมายภาษาไทย – NATAVIGUIDES

เครื่องหมายภาษาไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หลายคนคงเคยเห็นและได้ยินชื่อเรียกของเครื่องหมาย “โคลอน” (colon) ที่มีหน้าตาแบบนี้  : “ กันอยู่บ้างนะคะ แต่จะมีซักกี่คนที่รู้หลักการ วิธีใช้เครื่องหมายโคลอนนี้ว่าสามารถใช้ตอนไหน ใช้กับอะไรได้บ้าง

วันนี้พวกเรา DailyEnglish จะพาทุกคนมาเรียนรู้หลักการใช้เครื่องหมาย Colon ( : ) กัน เพราะจริงๆแล้วไอ้เครื่องหมายนี้มีวิธีการใช้จริงๆ ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค่ะ รับรองว่าไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด

colonusage

กฎข้อที่ 1a  ใช้เพื่อแจกแจงสิ่งต่างๆ เพื่ออธิบายว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องการพูดถึง จำไว้อย่างหนึ่งว่า อย่าเขียนตัวแรกสุดเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะ หลังเครื่องหมายโคลอน ( : ) ให้ใช้พิมพ์เล็กอย่างเดียวโลด  (ยกเว้น เป็นนามชี้เฉพาะ ชื่อสถานที่ คน อะไรแบบนี้)

ตัวอย่างเช่น

You may be required to bring many things: sleeping bags, pans, utensils, and warm clothing. (คุณอาจจำเป็นต้องนำของไปหลายอย่าง นั่นก็คือ ถุงนอน, กระทะ, เครื่องใช้ต่างๆ และ เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น)
I want the following items: butter, sugar, and flour. (ฉันต้องการสิ่งของต่อไปนี้ ได้แก่ เนย น้ำตาล และแป้ง)
I need an assistant who can do the following: input data, write reports, and complete tax forms. (ฉันต้องการผู้ช่วยที่สามารถทำสิ่งดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูล เขียนรายงาน และกรอกข้อมูลภาษี)

กฎข้อที่ 1b   หลังจากเครื่องหมายโคลอน ( : )  จะไม่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ไม่ว่าจะตามด้วยคำ (word) วลี (phrase) หรือประโยคไม่สมบูรณ์ (incomplete sentences) ยกเว้นเป็นคำนามชี้เฉพาะ

ตัวอย่างเช่น

He got what he worked for: a promotion (= คำ)
He got what he worked for: a promotion that paid a higher wage. (= วลี)

กฎข้อที่ 2 หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายโคลอน ( : )  ถ้าเราต้องการไล่รายชื่อบางสิ่ง ในกรณีที่มีกริยา หรือบุพบทบอกตำแหน่งอยู่ด้านหลัง

ตัวอย่างเช่น

อย่าใช้  I want: butter, sugar, and flour.
ให้ใช้เป็น  I want butter, sugar, and flour. จะเหมาะสมกว่า

แต่ถ้าอยากใช้ : จริงๆ ให้เปลี่ยนเป็น
       Here is what I want: butter, sugar, and flour.

หรืออีกหนึ่งตัวอย่าง

อย่าใช้ I’ve seen the greats, including: Barrymore, Guinness, and Streep.
ให้ใช้ว่า I’ve seen the greats, including Barrymore, Guinness, and Streep.

แต่ถ้าอยากใช้ : จริงๆ ให้เปลี่ยนเป็น
        I’ve seen the greats: Barrymore,Guinness and Streep.

See also  [NEW] สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ภาพถ่ายสต็อก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ | สาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ - NATAVIGUIDES

กฎข้อที่ 3 สามารถใช้เครื่องหมายโคลอน( : ) แล้วตามด้วยลิสท์รายชื่อของบางสิ่งทีละอัน โดยเรียงเป็นข้อๆทีละบรรทัด มีตัวอักษร ตัวเลข หรือจุดนำหน้าได้

*** การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นำหน้าหรือจบด้วยเครื่องหมายแสดงการจบประโยคต่างๆก็แล้วแต่กรณีไป อย่าง ถ้าในข้อนั้นๆเป็นประโยคก็ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ก็อาจตามด้วยจุดฟูลสต็อป หรือเป็นเครื่องหมายอื่นๆก็ได้  ไม่ได้มีกฎบังคับที่ตายตัวขนาดนั้นในเรื่องนี้

ตัวอย่างเช่น

I want an assistant who can do the following:

  1. input data
  2. write reports
  3. complete tax forms

หรือ

The following are requested:

  • Wool sweaters for possible cold weather.
  • Wet suits for snorkeling.
  • Introductions to the local dignitaries.

หรือ

These are the pool rules:

  1. Do not run.
  2. If you see unsafe behavior, report it to the lifeguard.
  3. Did you remember your towel?
  4. Have fun!

 

กฎข้อที่ 4 ใช้เครื่องหมายโคลอน ( : ) แทนที่เซมิโคลอน ( ; )ได้ระหว่าง independent clause และ independent clause ด้วยกัน ในกรณีที่ independent clause อันที่สองนั้นทำหน้าที่อธิบาย ขยายความ ให้ตัวอย่างประกอบ หรือ ถอดความ independent clause ด้านหน้า

ตัวอย่างเช่น

He got what he worked for: he really earned that promotion. (เขาได้รับในสิ่งที่เขาทำไป นั่นคือ เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง)

**** เรื่องของการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หลังเครื่องหมายโคลอน นักเขียนและบรรณาธิการหลายคนเห็นสมควรว่าการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นสิ่งที่ควรกระทำหากสิ่งที่ตามหลังเครื่องหมายโคลอนเป็นเรื่องทั่วไป หรือคำกล่าวที่เป็นจริง

ตัวอย่างเช่น

Remember the old saying: Be careful what you wish for. (ให้จำคำโบราณที่ว่า ระวังในสิ่งที่คุณหวังอยากจะได้)

กฎข้อที่ 5 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในคำแรกของประโยคหรือคำพูดที่สมบูรณ์ที่ดึงมาจากที่อื่นหลังเครื่องหมายโคลอน ( : )

ตัวอย่างเช่น            The host made an announcement: “You are all staying for dinner.”

 

กฎข้อที่ 6 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หลังเครื่องหมายโคลอนในกรณีที่หลังเครื่องหมายโคลอน ( : ) มีประโยคที่สมบูรณ์มากกว่าหนึ่งประโยค

ตัวอย่างเช่น       Dad gave us these rules to live by: Work hard. Be honest. Always show up on time.

กฎข้อที่ 7 ถ้าข้อความที่อ้างมามีมากกว่าหนึ่งประโยคขึ้นไป นักเขียนและบรรณาธิการหลายคนมักใช้เครื่องหมายโคลอน ( : ) นำหน้าแทนเครื่องหมายคอมมา (,)

ตัวอย่างเช่น       Dad often said to me: “Work hard. Be honest. Always show up on time.”

See also  [NEW] ความนิยมของ BTS ในอเมริกามาจากที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน? | เป็นที่นิยม - NATAVIGUIDES

กฎข้อที่ 8 เพื่อขยายข้อความที่คัดมาจากแหล่งอื่น โดยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายโคลอน ( : )  รูปแบบหนึ่งคือย่อหน้าไปประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งทั้งทางด้านซ้ายและขวาจากขอบกระดาษ หรือเว้นวรรคเฉพาะทางด้านซ้ายก็ได้ โดยทั้งสองแบบไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด (“ “)

ตัวอย่างเช่น

The author of Touched, Jane Straus, wrote in the first chapter:

Georgia went back to her bed and stared at the intricate patterns of burned moth wings in the translucent glass of the overhead light. Her father was in “hyper mode” again where nothing could calm him down.

กฎข้อที่ ใช้เครื่องหมายโคลอน( : ) แทนเครื่องหมายคอมมา (,) ตามหลังคำขึ้นต้นในจดหมายธุรกิจ แม้แต่ตอนเขียนถึงใครก็ตามโดยใช้ชื่อจริงของเขาหรือเธอเฉยๆ บางคนอาจเห็นการใช้เครื่องหมายคอมมา ก็ใช้ได้นะคะ แต่ใช้ในงานที่ไม่เป็นทางการมากนัก

ตัวอย่างเช่น

Dear Ms. Rodriguez: (แบบเป็นทางการมาก)
Dear Dave, (แบบไม่เป็นทางการ)

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.grammarbook.com/punctuation/colons.asp

[Update] เครื่องหมาย คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน) | เครื่องหมายภาษาไทย – NATAVIGUIDES

The player will be placed here.

mark, symbol, status symbol, (plus or minus) sign (อ่านต่อ…)

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ. สอ เสถบุตร


เขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ครบชุด Step by step ด้วยปากกาหัวตัด


เขียนพยัญชนะไทย กฮ ครบชุด Step by step ด้วยปากกาหัวตัดแบบริบบิ้น ชนิดมีหัว แบบฝึกเขียนเพื่อเป็นพื้นในการเขียนตัวอักษรสร้างสรรค์ต่อไป ฝึกบ่อยๆทำได้แน่นอนครับ
คุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอักษรไทย รักตัวอักษรงานเขียนแบบไทยๆ มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน อักษรไทย ความเป็นไทย นะครับ
ติดตามผลงาน รูปแบบการเขียนที่น่าสนใจ วัสดุอุปกรณ์การเขียน
สอบถามได้ ที่เพจ : https://bit.ly/2k1pbX0
ติดต่องานอีเมล : chaiwriter10@gmail.com ครับ

See also  สาระดีศิริราช ตอน ขั้นตอนการตรวจ COVID-19 ผ่านตู้ swab ก่อนเข้ารับการผ่าตัด | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ ครบชุด Step by step ด้วยปากกาหัวตัด

เด็กจิ๋วช้อปปิ้งอุปกรณ์การเรียน Back To School


ใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะคะ ใครยังเตรียมอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม รีบไปหาซื้อให้เรียบร้อยนะคะ
Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่องเด็กจิ๋วได้ที่ https://www.youtube.com/user/DekJewChillOut
ติดตามเรื่องราวของเด็กจิ๋วเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/DekJewChillOut และ http://www.dekjew.com/
dekjew dekjewchillout เด็กจิ๋ว น้องพริม N’Prim เด็กจิ๋วชิลเอาท์

เด็กจิ๋วช้อปปิ้งอุปกรณ์การเรียน Back To School

เกม ทายคำภาษาไทย 10 ข้อ


เกม ทายคำภาษาไทย 10 ข้อ

เกม ทายคำภาษาไทย 10 ข้อ

「EP.3」เครื่องหมายภาษาไทย ∣ จำได้ขึ้นใจ ∣ ติวสะเตอร์


เคล็ดลับ! เครื่องหมายที่ควรรู้
เป็นหนึ่งหัวข้อที่สำคัญของวิชาหลักภาษาไทยและการใช้ภาษา
ที่มีความจำเป็นต้องรู้ในการสอบข้าราชการทุกตำแหน่ง
✰สอบนักเรียนทหารทุกเหล่าทัพ
(นักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนนายร้อย,นักเรียนนายเรือ,
นักเรียนนายเรืออากาศ,นักเรียนพยาบาล,นักเรียนนายสิบทหารบก,
นักเรียนนายสิบแผนที่,นักเรียนจ่าทหารเรือ,
นักเรียนจ่าอากาศ,นักเรียนช่างฝีมือทหาร)
✰สอบข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพ
(ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ)
✰ข้าราชการตำรวจ (นาสิบตำรวจ, นายร้อยตำรวจ,นักเรียนนายร้อยตำรวจ)
✰ข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งบริษัทห้างร้านเอกชนบางที่
ได้นำหลักภาษาไทยและการใช้งานมาใช้ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
หมายเหตุ :period อ่านผิด ที่ถูกต้องคือ เพีย’เรียด
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
🖇ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ 😍
อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดการรับเนื้อหา
ในการสอบที่จะลงให้เรื่อยๆนะครับ หากผิดพลาดประการใด
ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ
ขอบพระคุณครับ 🙏
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
📌ติดตามติวสะเตอร์ได้ที่
Youtube : https://bit.ly/2KZjrHi
Facebook : https://bit.ly/3deEuS4
Instagram : https://bit.ly/35ufuDL
Twitter : https://bit.ly/2WsLnZv
Blockdit : https://bit.ly/35siXCI
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
ติวสะเตอร์ เครื่องหมายที่ควรรู้

「EP.3」เครื่องหมายภาษาไทย ∣ จำได้ขึ้นใจ ∣ ติวสะเตอร์

การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5


สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน
สื่อการสอน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 กลุ่มสาระวิชา
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ท่านสามารถติดตาม สื่อการเรียนการสอน
\”ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน\” ได้อีกหลายช่องทาง
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE
twitter : https://goo.gl/yHzunt
ฝากติดตามเพจ channel website ด้วยครับเพื่อพบกับ
สื่อการเรียนการสอน ที่เราอัพเดทให้ใหม่ๆ ตลอดฟรีๆ
สื่อการสอนนี้นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนภาษาไทย สื่อการสอนภาษาไทย ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
เรียนภาษาไทยด้วยตนเอง อ่านออกเขียนได้ คำศัพท์ภาษาไทย สอนภาษาไทย สื่อการสอนป5

การอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เครื่องหมายภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.