Home » [Update] รูปแบบและการใช้ Some กับ Any Someone/ anyone/ somewhere/ anywhere, etc | การใช้ some กับ any – NATAVIGUIDES

[Update] รูปแบบและการใช้ Some กับ Any Someone/ anyone/ somewhere/ anywhere, etc | การใช้ some กับ any – NATAVIGUIDES

การใช้ some กับ any: คุณกำลังดูกระทู้

1. โดยทั่วไปแล้ว ใช้ some กับประโยค Positive Sentences (ประโยคธรรมดา)  และใช้ any กับประโยค  Negative Sentences (ประโยคปฏิเสธ)  ดังตัวอย่าง

                Ann has bought some new shoes.

                They don’t have any children.

                I’ve got something in my eye.

                He is lazy. He never does any work.

                นอกจากนี้ ยังใช้ any กับคำพูดที่มีความหมายในเชิงลบ (negative meaning)  ดังตัวอย่าง

                He left home without any money. (= He didn’t have any money.)

                She refused to say anything. (= She didn’t say anything.)

2. ใช้ any/ anyone/ anything, etc. อยู่หลัง if เสมอ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                If any letters arrive for me, can you send them to this address?

                If anyone has any question, I’ll be glad to answer them.

                If you need anything, just ask.

                Buy some apples if you see any.

                ประโยคบางประโยคแม้จะไม่มี if ร่วมอยู่ด้วย แต่อาจมีความหมายเช่นเดียวกับ if ก็ได้  เช่น

                Anyone who wants to take the exam must give me their names before Friday.

                (Anyone ในที่นี้มีความหมายว่า if there is anyone)

                I’ll send on any letters that arrive for you. (any letters ในที่นี้มีความหมายว่า  if any letters)

3. ในประโยคคำถาม โดยปรกติใช้ any เท่านั้น ดังตัวอย่าง

                Do you have any money?

                Has anybody seen Tom?

                แต่อย่างไรก็ตาม นิยมใช้ some ในประโยคคำถามเมื่อหวังว่าจะได้รับคำตอบ yes สำหรับคำถามนั้นๆ เช่น

                What’s wrong with your eye? Have you got something in it? (ผู้ถามรู้สึกว่ามีอะไรเข้าตาของผู้ถูกถาม จึงหวังว่าผู้ถูกถามคงตอบ yes)

                และนิยมใช้ some ในประโยคคำถาม เมื่อเสนอหรือขอในสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เช่น

See also  5 เทคนิคในการจำภาษาอังกฤษ | จ้ําม่ํา ภาษาอังกฤษ

                Would you like some tea?

                Can I have some of those apples?

4. any ยังมีความหมายเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกัน any/ anyone/ anybody/ anything/ anywhere อาจมีความหมายว่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น who/ which/ what/ where ก็ได้  เช่น

                You can catch any of these buses. (=ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถประจำทางคันไหน)

                Come and see me any time you want. (=ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาเมื่อไร)

                You can have anything you want for your birthday present.

                We left the door unlocked. Anybody could have come in.

                I’d rather go anywhere than stay at home during my vacation.

                Sing a song.  Which song shall I sing?  Any song.  I don’t care.

5. someone/ somebody/ anyone/ anybody  ต่างเป็น คำเอกพจน์ทั้งหมด  ดังตัวอย่าง

                Someone wants to see you.

                Is anybody there?

                แต่นิยมใช้ they/ them/ their  ข้างหลังของคำเหล่านี้  เช่น

                If anyone wants to leave early, they can  (=he or she can)

                Somebody has spilled their coffee on the carpet.  (=his or her)

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[Update] การใช้ some และ any ตัวอย่างประโยค และโครงสร้าง | การใช้ some กับ any – NATAVIGUIDES

การใช้ some และ any ตัวอย่างประโยค และโครงสร้าง

สารบัญ แกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ some และ anyตัวอย่างประโยคการใช้ someตัวอย่างประโยคการใช้ any แกรมม่าภาษาอังกฤษ […]

แกรมม่าภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ some และ any

Some และ any แปลได้ความหมายเดียวกันแปลว่า บ้าง วิธีการใช้ใช้วางนำหน้าคำนามเพื่อบอกว่ามีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดนะว่ามีเท่าไหร่ ทั้ง some และ any ใช้กับคำนามที่นับได้และก็นับไม่ได้ แต่วิธีการใช้ของมันมีข้อแตกต่างกันนะ

Some ส่วนมากแล้วโดยหลักๆ เลยจะใช้กับประโยคบอกเล่า
Any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถาม

ซึ่งสองคำนี้มีความหมายแปลว่า บ้าง ก็จริงแต่วิธีการใช้แตกต่างกันทั้ง ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม

เทคนิคการจำและวิธีใช้ที่ถูกต้อง

ประโยคบอกเล่า + some + คํานามนับได้ (เพราะมีบ้าง แสดงว่ามากกว่า 1 ) หรือคำนามนับไม่ได้
ประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม + any + คํานามนับได้ (เพระมีบ้างแสดงว่ามากกว่า 1) หรือคำนามนับไม่ได้ เห็นไหมล่ะครับเวลาการใช้ก็คล้ายๆ กัน แต่ some จะใช้กับประโยคบอกเล่านะ ส่วน any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคการใช้ some

I have some strawberries.
แปลว่า ฉันมีสตรอเบอร์รี่อยู่บ้าง (จำนวนหนึ่ง)

She has some money.
แปลว่า หล่อนมีเงินอยู่บ้าง

There are some books on the shelf.
แปลว่า มีหนังสืออยู่บ้างบนชั้น

We have some friends.
แปลว่า พวกเราก็มีเพื่อนอยู่บ้าง

There are some oranges on the table.
แปลว่า มีส้ม (อยู่บ้าง) อยู่บนโต๊ะ
(ใช้ The นำหน้า table แสดงว่าพวกเรารู้กันว่าโต๊ะไหน)

ตัวอย่างประโยคการใช้ any

Have you got any friends?
แปลว่า คุณมีเพื่อนบ้างหรือยัง ? (ประโยคคำถาม)

I haven’t got any emails from you.
แปลว่า ฉันไม่ได้รับ email จากคุณเลยนะ (ประโยคปฏิเสธ)

He doesn’t eat any hot dog.
แปลว่า เขาไม่กินไส้กรอกบ้างเลย (ประโยคปฏิเสธ)

ต่อไปมาลองดูประโยคสนทนาระหว่างการใช้ some และ any กัน

ประโยคสนทนาที่ 1

Is there any chocolate left?
แปลว่า มีช็อกโกแลตเหลืออยู่บ้างไหม ? (เป็นประโยคคำถามใช้ any)

Yes, there is some.
แปลว่า มีอยู่บ้าง (เวลาตอบเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ some)

No, there is not any.
แปลว่า ไม่มีอยู่บ้างเลย (เวลาเป็นประโยคปฏิเสธให้ใช้ any)

ประโยคสนทนาที่ 2

Are there any cakes?
แปลว่า มีเค้กบ้างไหม (เป็นประโยคคำถามใช้ any)

Yes, there are some.
แปลว่า มีอยู่บ้าง (เวลาตอบเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ some)

No, there are not any.
แปลว่า ไม่มีอยู่บ้างเลย (เวลาเป็นประโยคปฏิเสธให้ใช้ any)

***ข้อควรระวังและควรจำ***
เห็นไหมล่ะครับเวลาการใช้ some กับ any มีข้อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น อย่าลืมคอยเช็คเรื่องเวิร์บทูบีด้วยนะครับ เพราะการถามประโยคสนทนาที่ 1 กับประโยคสนทนาที่ 2 แตกต่างกันตรงที่การใช้ verb to be ประโยคสนทนาที่ 1 เราจะใช้ is ใช้กับเอกพจน์ ประโยคสนทนาที่ 2 เราจะใช้ are ใช้กับพหูพจน์ ในเมื่อทุกคน เข้าใจ some กับ any แล้วก็อย่าลืม Verb to be ด้วยนะ

การใช้ some สามารถใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกด้วย
ปกติเราจะเห็นการใช้ some ในประโยคบอกเล่าส่วนใหญ่ Some สามารถใช้กับประโยคขอร้องหรือเสนอความช่วยเหลือก็ได้นะ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะใช้รูปประโยคของคำถามโดยที่จะใช้ some และจะไม่ใช้ any เด็ดขาด ถ้าเข้าใจแล้วลองมาดูตัวอย่างประโยคกัน

Would you like some apple juice?
แปลว่า คุณจะรับน้ำแอปเปิ้ลไหม (ประโยคนี้เป็นประโยคเสนอ)

Can I have some orange juice, please?
แปลว่า ฉันขอน้ำส้มหน่อยได้ไหม (ประโยคนี้เป็นประโยคขอร้อง)

Would you mind lending me some money?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอยืมเงินบ้าง (ประโยคนี้เป็นประโยคขอร้อง)

คลิกทำ >> แบบฝึกหัดการใช้ some และ any
รู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที


การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้


ครูเชอรี่ กับเคล็ดลับอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ใช้จริง สอนจริง
แฟนเพจ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การใช้ SOME และ ANY นามนับได้ และ นับไม่ได้

การใช้ some \u0026 any ป.3


ขอขอบคุณ สไลด์ น่ารักๆ จาก Facebook : ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์คณุสุ

การใช้ some \u0026 any ป.3

Some, Every, Any, No \u0026 Compounds


Learn how to use the indefinite pronouns something, nothing, anything, somewhere, no one, everything, etc. Learn English vocabulary and American English pronunciation with this video.

Some, Every, Any, No \u0026 Compounds

การใช้ Some and Any แบบง่ายๆ


CANVA Studio

การใช้ Some and Any แบบง่ายๆ

หลักการใช้ some และ any จำง่ายๆภายในไม่กี่นาที


Learn how to use SOME and ANY from a native Thai speaker, It’s easy to remember and you can use them in your everyday situations. Please like and subscribe to receive my video I will post every week.
เรียนรู้หลักการใช้ SOME และ ANY ที่มีวิธีการจำแบบง่ายๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
ฝากติดตาม กดไลน์ กดแชร์ และ subscribe ด้วยนะค่ะ…ขอบคุณค่ะ
Next video: https://www.youtube.com/watch?v=rkv4Ig5UBrE
สามารถกดติดตามได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCwbyKJh7fEKPS3dD_ALw1zg?sub_confirmation=1
การใช้someและany เรียนอังกฤษ

หลักการใช้ some และ any  จำง่ายๆภายในไม่กี่นาที

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้ some กับ any

Leave a Reply

Your email address will not be published.