Skip to content
Home » [Update] รวมมิตร 6 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน | แบบ ทดสอบ วิชา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] รวมมิตร 6 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน | แบบ ทดสอบ วิชา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แบบ ทดสอบ วิชา ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

 

ไหน ๆๆ ใครอยากไปต่อนอกยกมือขึ้นนนน

นอกจากเรื่องการหาทุน อีกหนึ่งปัญหาชวนมึนสำหรับหลาย ๆ คนที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อก็คือ ‘การสอบวัดระดับทางภาษา’ ที่มีมากมายหลายประเภท แถมแต่ละรูปแบบยังมีวัตถุประสงค์ในการสอบที่แตกต่างกันด้วย วันนี้ StartDee จะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักสนามสอบภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ ทั้ง​ SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU – TEP และ TU – GET แต่ละแบบจะแตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย !

 

 

SAT (Scholastic Aptitude Test หรือ the Scholastic Assessment Test)

ถึงจะไม่ใช่การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาโดยเฉพาะ แต่สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ผลการสอบ SAT ก็ถือว่าจำเป็นมาก ๆ เพราะ SAT คือการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยของไทย การสอบจัดขึ้นโดย CollegeBoard เน้นวัดระดับความรู้ด้านการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล การสอบ SAT มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. SAT Reasoning Test หรือ SAT I: การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง การสอบ SAT Reasoning Test เป็นรูปแบบการสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีคะแนนเต็มรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
  1. Evidence – Based Reading & Writing (800 คะแนน) หรือวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อสอบ Reading และ Writing and Language สำหรับทดสอบการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ (แกรมมาร์ โครงสร้างประโยคและ Tense ต่าง ๆ ไม่มีการเขียนเรียงความ (Essay) แต่อย่างใด)
  2. Mathematics (800 คะแนน) หรือวิชาคณิตศาสตร์ เน้นทดสอบการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบประกอบด้วยพาร์ทคำนวณที่อนุญาตใช้เครื่องคิดเลขช่วยคิดได้ และพาร์ทที่ไม่มีการคำนวณที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขในการทำข้อสอบ
 2. SAT Subject Test หรือ SAT II: การสอบวัดระดับ ความรู้เฉพาะทาง ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น คณิตศาสตร์ (ระดับ Level 1 – 2 ซึ่งยากกว่าใน SAT I) วิทยาศาสตร์ ทั้งเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ประวัติศาสตร์และสังคม (ประวัติศาสตร์อเมริกัน และประวัติศาสตร์โลก) วรรณกรรมอังกฤษ การอ่านและการฟังภาษาที่สาม เช่น ภาษาฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น การอ่านภาษาอิตาเลียน ละติน และภาษาฮีบรู 

จะบอกว่าการสอบ SAT คล้ายกับการสอบ GAT – PAT สำหรับแอดมิชชันของไทยก็ไม่ผิดนัก นอกจากใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา) คะแนนสอบ SAT ยังจำเป็นมากต่อการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ต่าง ๆ ในไทย เช่น BBA, EBA, ISE และ BALAC ถ้าเพื่อน ๆ สนใจและต้องใช้คะแนนสอบ SAT เราแนะนำให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะข้อสอบ Reading ของ SAT นั้นซับซ้อนและศัพท์ยากมาก แถมค่าสอบก็แพงหูฉี่ (ค่าธรรมเนียมในการสอบอยู่ที่ 100.5$ หรือประมาณ 3,300 บาท และอาจมีค่า Late fee เพิ่มอีก 29$ หากสมัครสอบกระชั้นชิด) ดังนั้นเพื่อน ๆ ควรเตรียมตัวดี ๆ จะได้ไม่พลาด

*ปัจจุบัน CollegeBoard ได้ประกาศยกเลิกสอบ SAT Subject Tests ทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสอบรอบเดือนมิถุนายน 2021 เป็นรอบสุดท้าย แต่ SAT I ยังคงจัดสอบตามปกติ เพื่อน ๆ สามารถติดตามข่าวสารสำหรับการสอบ SAT ได้ที่เว็บไซต์ของ CollegeBoard โดยตรง

See also  ฝึกแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ สำหรับสัมภาษณ์งาน Job Interview | อนาคต อยาก เป็น อะไร ภาษา อังกฤษ

 

CU – TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

CU – TEP คือการทดสอบ วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) หากเพื่อน ๆ ต้องการเข้าศึกษาในคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องเตรียมตัวสอบ CU – TEP ไว้เลย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในไทยหลายที่ก็ใช้คะแนน CU – TEP ยื่นประกอบใบสมัครเพื่อศึกษาต่อด้วย (แต่อาจไม่ได้ใช้ทุกคณะ) เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบ CU – TEP จะเน้นวัด 3 ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การเขียน มีคะแนนเต็มทั้งหมด 120 คะแนน

 

TU – GET (Thammasat University General English Test)

TU – GET คือการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์ การสอบ TU – GET จัดขึ้นโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวข้อสอบจะเน้นวัดความรู้ด้านไวยากรณ์ (Grammar and Structure) คำศัพท์ (Vocabulary) และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading comprehension) มีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

 

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL คือแบบทดสอบวัดความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ มักใช้ในการสมัครงานหรือเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น โครงการ Work and Holiday และบางครั้งการสมัครงานในโครงการ Work and Travel นายจ้างก็จะขอดูคะแนน TOEFL ด้วย การสอบ TOEFL จัดสอบโดย ETS (Educational Testing Survice) เหมือนกับ TOEIC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการสอบ TOEFL มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีการสอบหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างการสอบ TOEFL ที่สำคัญ เช่น

 1. TOEFL iBT Test: ย่อมาจาก Internet – based Format หรือการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต การสอบจะวัดผลครอบคลุม 4 ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทุกทักษะจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน รวมเป็น 120 คะแนน ถ้าพูดถึงการสอบ TOEFL แบบไม่เฉพาะเจาะจงก็จะหมายถึงการสอบ TOEFL iBT Test
 2. TOEFL ITP Test: หรือ TOEFL Institutional Testing Program เป็นข้อสอบที่ ETS พัฒนาขึ้นมาทดแทนการสอบด้วยกระดาษ (TOEFL PBT หรือ TOEFL Paper – Based Test) ที่ถูกยกเลิกไปในเดือนกรกฎาคม ปี 2017 การสอบ TOEFL ITP มักเป็นการสอบที่สถาบันต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อใช้คะแนนยื่นเข้าสถาบันนั้น ๆ โดยตรง เช่น MUIC ของมหาวิทยาลัยมหิดล การสอบ TOEFL ITP Test มีคะแนนเต็ม 677 คะแนน และไม่เป็นที่นิยมสอบมากนัก

นอกจากนี้ ETS ยังจัดการสอบ TOEFL Junior Test สำหรับเด็กในช่วงอายุ 11+ ปี และ TOEFL Primary Test สำหรับเด็กในช่วงอายุ 8+ ปีด้วย แต่จะเน้นวัดความสามารถและพัฒนาการด้านการสื่อสารเป็นหลัก

 

 

TOEIC (Test Of English for International Communication)

TOEIC คือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับ “การทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ” ต่าง ๆ ในปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งก็บังคับให้ยื่นคะแนนสอบ TOEIC ก่อนยื่นจบการศึกษาด้วย การสอบ TOEIC จัดสอบโดย ETS (Educational Testing Survice) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการสอบวัดผลทางการศึกษาโดยเฉพาะ ผลคะแนนจากการสอบ TOEIC เป็นที่ยอมรับขององค์กรกว่า 14,000 กว่าองค์กรใน 160 ประเทศทั่วโลก  ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบวัดระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การสอบ TOEIC แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

 1. TOEIC Listening and Reading Test: การสอบวัดระดับทักษะ การอ่านและการฟัง ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. TOEIC Speaking and Writing Tests: การสอบวัดระดับทักษะ การพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 3. TOEIC Bridge Test: การสอบวัดระดับการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เรียนในระดับเบื้องต้นจนถึงปานกลาง ข้อสอบจะมีแค่ 100 ข้อ TOEIC Bridge Test จึงเหมือนข้อสอบจำลองของ TOEIC Listening and Reading Test เหมาะสำหรับการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในสถาบันต่าง ๆ

โดยการสอบ TOEIC Listening and Reading Test เป็นรูปแบบการสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading Test จะมีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็นพาร์ทการอ่าน (Reading) 100 ข้อ และพาร์ทการฟัง (Listening) อีก 100 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยในการศึกษาต่อและการสมัครงาน แต่ละองค์กรจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกัน (แต่ถ้าได้ 700 คะแนนขึ้นไปก็ถือว่าน่าพอใจ หายห่วงได้ในระดับหนึ่งแล้ว) เนื้อหาของข้อสอบ TOEIC ประกอบไปด้วยการวัดทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ เน้นบทสนทนาเกี่ยวกับการทำงานในบริษัท งบประมาณและการเงิน เทคโนโลยีการสื่อสาร สุขภาพ การเดินทาง และความบันเทิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เนื่องจากการสอบ TOEIC มีค่าธรรมเนียมการสอบที่ถูกกว่าการสอบรูปแบบอื่น ๆ (ค่าสมัครสอบอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาท) ผลการสอบออกเร็วมาก ๆ (แค่ 1 – 2 วันหลังการสอบก็รู้ผลคะแนนแล้ว) แถมผลการสอบก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล การสอบ TOEIC จึงได้รับความนิยมสูงมากและมีผู้เข้าสอบกว่า 6 ล้านคนทั่วโลกต่อปี

See also  [Update] [พิเศษ] รวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่างกายไม่รู้ไม่ได้!! | brow แปล ว่า - NATAVIGUIDES

IELTS (International English Language Testing System)

IELTS คือการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ที่จัดขึ้นโดย British Council, IDP: IELTS Australia และ Cambridge Assessment English มักใช้พิจารณาเพื่อการศึกษาต่อหรือการทำงานในยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และไอริช รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยน Work and Holiday ด้วย การสอบ IELTS มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

 1. Academic Modules: สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – เอก
 2. General Training Modules: สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โดยการวัดผลของ IELTS นั้นครอบคลุม 4 ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่จะคิดคะแนนออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะด้วยการหาร 4 แล้วเทียบเป็น Band ตั้งแต่ 0.0 – 9.0 แทน

จะเห็นว่าการสอบแต่ละแบบก็มีรายละเอียกที่แตกต่างกัน ทั้งจุดประสงค์ในการสอบ ค่าสมัครสอบ และจำนวนรอบที่เปิดให้สอบต่อเดือน วันนี้ StartDee สรุปรายละเอียดแบบคร่าว ๆ มาให้แล้ว (แต่เพื่อข้อมูลที่อัปเดต ก่อนสอบเพื่อน ๆ ควรตรวจสอบกำหนดการสอบในหน้าเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง)

 
จุดประสงค์ในการสอบ
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ (THB)
คะแนนเต็ม
จำนวนครั้งที่เปิดให้สอบ
อายุคะแนน (ปี)

SAT
สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยของไทย
3,300+
1,600
4 – 5 ครั้งต่อปี
2

CU – TEP
สอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท – เอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
900
120
1 – 2 ครั้งต่อเดือน
2

TU – GET
สอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
500 – 700
1,000
1 ครั้งต่อเดือน
2

TOEFL
สอบวัดความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1,800
120
เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2

TOEIC
สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
1,800
990
เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2

IELTS
วัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อหรือการทำงานในยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และไอริช
6,900
9
4 ครั้งต่อเดือน
2

 

เทคนิคการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ผ่านแบบง่าย ๆ นอกจากการฝึกฝนการฟัง พูด และอ่านภาษาอังกฤษบ่อย ๆ  อีกหนึ่งทักษะที่ขาดไม่ได้ก็คือการเขียนไวยากรณ์ให้เป๊ะ เพื่อน ๆ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee เพื่อทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพลิน ๆ ในรูปแบบแอนิเมชัน หรือจะแวะเข้าไปทบทวน Tense 12 แบบ กันก่อนก็ได้เช่นกัน

 

Reference:

https://www.ets.org/

https://global-exam.com/blog/en/toeic-introduction/

https://eflchiangmai.com/th/what-you-need-to-know-about-new-toeic/

https://www.interboosters.com/sattips

http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

http://public.litu.tu.ac.th/view/post/37/567

https://www.ignitebyondemand.com/cu-tep-and-tu-get/

[NEW] DailyEnglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย | แบบ ทดสอบ วิชา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

โดยสถิติแล้ววิชาอันดับแรกๆที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบมักเป็นพละ ศิลปะ ดนตรี ส่วนวิชาสุดขยาดของนักเรียนน่ะเหรอคะ หึหึ ติดอันดับรั้งท้ายเสมอ ถ้าถามนักเรียนสิบคน นี่เชื่อว่าเจ็ดคนต้องบอกว่าเกลียดสองวิชานี้ ไม่ก็วิชาใดวิชาหนึ่ง  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือจะเถียง? 555 (ไม่ใช่อะไรค่ะ นี่ก็ไม่ถูกกับคณิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกัน เศร้า)

ทีนี้คำถามยอดฮิตในการพูดคุยหนึ่งที่มักถามกันในหมู่นักเรียนก็คือ

“What is your favorite subject?”
(วอท อิสฺ โยรฺ แฟฟวริท ซับเจ็คฺ) คุณชอบเรียนวิชาอะไร

ใครตอบได้บ้างคะว่าตัวเองชอบเรียนวิชาอะไร ถ้าตอบได้เก่งมาก ปรบมือให้ แต่ถ้าไม่วันนี้พวกเรา DailyEnglish ได้รวบรวมชื่อวิชาต่างๆมารวมกันไว้ให้เราได้รู้จักไว้กัน คำไหนไม่รู้จดไว้เลยนะคะ

subjects

School subject (สคูล ซับเจคฺ) วิชาในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

ความหมาย

reading
รีดดิง
วิชาการอ่าน

writing
ไรททิง
วิชาการเขียน

literature
ลิทเทรเชอ
วิชาวรรณกรรม

Thai language
ไท แลงเกวจฺ
วิชาภาษาไทย

English
อิงลิชฺ
วิชาภาษาอังกฤษ

French
เฟรนชฺ
วิชาภาษาฝรั่งเศส

German
เจอแมน
วิชาภาษาเยอรมัน

Japanese
เจแพนนีสฺ
วิชาภาษาญี่ปุ่น

See also  AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? - English Tips EP.1 | bride อ่าน ว่า

Chinese
ไชนีสฺ
วิชาภาษาจีน

social studies
โซเชียล สตาดีสฺ
วิชาสังคม

sociology
โซสิออลอจี
สังคมวิทยา

anthropology
แอนโธรพอลอจี
มานุษยวิทยา

history
ฮิสทรี
วิชาประวัติศาสตร์

economics
เอ็คคอนอมิคฺส
วิชาเศรษฐศาสตร์

business study
บิสฺเนสฺ สตาดี
วิชาธุรกิจศึกษา

citizenship
ซิทีเซ็นชิพฺ
วิชาหน้าที่พลเมือง

geography
จีออกราฟฟี
วิชาภูมิศาสตร์

Religious education
รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน
วิชาศาสนา

archaeology
อารฺคีโอโลจี
วิชาโบราณคดี

health and hygeine
เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน
วิชาสุขศึกษา

math / mathematics
แมธฺ / แมธฺเธอะแมทิคสฺ
วิชาคณิตศาสตร์

science
ไซเอินสฺ
วิชาวิทยาศาสตร์

physics
ฟิสิกสฺ
วิชาฟิสิกส์

biology
ไบออโลจี
วิชาชีววิทยา

chemistry
เคมมิสทรี
วิชาเคมี

dance
แดนซฺ
วิชานาฏศิลป์

PE / physical education
พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน
วิชาพลศึกษา

boy scout
บอย สเคาทฺ
วิชาลูกเสือ

girl guide
เกิรล ไกดฺ
วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด

art
อารทฺ
วิชาศิลปะ

botany
โบทานี
วิชาเกษตร

home economics
โฮม เอ็คคอนอมิคฺ
วิชาการงานอาชีพ

computer science
คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ
วิชาคอมพิวเตอร์

Information and communication technology (ICT)
อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี (ไอซีที)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

music
มิวซิคฺ
วิชาดนตรี

drama
ดรามา
วิชาการแสดง

psychology
ไซคอลอจี
วิชาจิตวิทยา

woodwork
วูดเวิรคฺ
วิชางานไม้

guidance
ไกดฺแดนซฺ
วิชาแนะแนว

 

เป็นยังไงบ้างคะ ครบทุกวิชาที่เคยได้เรียนกันมาหรือเปล่า ทีนี้ถ้าใครถามว่า What is your favorite subject? ก็ตอบเค้าไปเลยค่ะว่า My favorite subject is… (มาย แฟฟวริท ซับเจ็คฺ อิส…ตามด้วยชื่อวิชาที่ชอบ) ง่ายๆแค่นี้เอง อันนี้แค่วิชาหลักๆที่พบเจอบ่อยๆในโรงเรียนนะคะ ถ้าใครที่มีแตกต่างจากนี้อย่าลืมเอาวิชาเหล่านั้นมาแชร์ให้เรารู้จักบ้างนะคะ


ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)


ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ office equipment
คำศัพท์
คำศัพท์อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
ศัพท์ของใช้สำนักงาน
คำศัพท์ของใช้สำนักงาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)

เทคนิคทำข้อสอบ Vocab แบบไม่ต้องรู้ศัพท์


เทคนิคทำข้อสอบ Vocab แบบไม่ต้องรู้ศัพท์

เรียนรู้สี ภาษาอังกฤษ learning color


เรียนรู้คำศัพท์สีต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ลำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ทีมงานจึงได้จัดทำวีดีโอการ์ตูนนี้ขึ้น เพื่อเด็กไทยจะได้ฝึกท่องคำศัพท์ สีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้สี ภาษาอังกฤษ learning color

ฝึกท่อง ABC อนุบาล แบบช้าๆ | Learn and song


ท่องabc ภาษาอังกฤษอนุบาล @Learn and song
เรียนรู้ ABC สำหรับเด็กๆ มาเรียนรู้และฝึกอ่าน AZ กันเถอะ
ท่องabc อนุบาล ฝึกอ่าน abc az สำหรับเด็ก English Alphabets Alphabets ABC
สอนอ่านเอบีซี ABC พยัญชนะภาษาอังกฤษ AZ
ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 26 ตัว
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ฝึกท่อง ABC อนุบาล แบบช้าๆ | Learn and song

ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1


@Kru.Guitar Channel
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด 2 https://youtu.be/m1A99DZDd4
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด 3 https://youtu.be/Aw9u3aZY0fg
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด 4 https://youtu.be/dWToMi3vRVY
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 5 https://youtu.be/olpb5U63SuU
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 6 https://youtu.be/Rg3eoFbLr0
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 7 https://youtu.be/NMwIDwBOAis
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษป.1 ชุด 8 https://youtu.be/nTJSeOrdF0Y
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 9 https://youtu.be/eznDom8kTwI
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 10 https://youtu.be/nntCWkD_TGg
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 11 https://youtu.be/10ArzClflDw
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 12 https://youtu.be/stIPskS97C0
ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด 13 https://youtu.be/pS9Pn31hfGM
ฝึกอ่านคำคล้องจอง https://youtu.be/pGcCL2ytFsE

ติวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบ ทดสอบ วิชา ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *