Skip to content
Home » [Update] “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Time in English) ” | brit แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Time in English) ” | brit แปลว่า – NATAVIGUIDES

brit แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

Hi guys! สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ป.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดูวิธีการ “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Telling Time in English) ” กันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

 บทนำ

ในบทเรียนนี้ครูขอยกตัวอย่างการบอกเวลาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปใน 2 รูปแบบ ตามที่มาของ Native English หรือ ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา นะคะ  ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • British English แบบบริติช
  • American English แบบอเมริกัน

โครงสร้างประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม เพื่อถามถึงเวลา เช่น

  • ถามเวลาแบบ Direct question:

What time is it right now?

= ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

 

เรามักจะเจอคำถามในลักษณะนี้ในสถานการณ์แบบเป็นกันเอง ภาษาที่ใช้จะดูใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ถามทาง หรือ คนใกล้ตัว คุณพ่อ คุณแม่ เป็นต้น

 

  • ถามเวลาแบบ Indirect question: Can I know…= ขอทราบ/ถาม หน่อย…

Can you tell me what time it is?
= ขอถามหน่อยว่ากี่โมงแล้ว

Excuse me, can I know what time it is?
= ขอโทษนะ ขอทราบหน่อยว่าเป็นเวลากี่โมงแล้ว

***การถามเวลาในรูปแบบประโยคลักษณะ Indirect questions นี้ ประโยคของเราจะดูเป็น ทางการและสุภาพมากยิ่งข้น

 

บอกเวลาแบบ British English

 

 

ใน British English จะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยจะใช้เลข 1 -12 ตามด้วยคำบอกเวลา a.m. และ p.m. ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษนั่นเองค่า

 

  • การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. = ante meridiem ใช้กับเวลา หลังเที่ยงคืน จนถึง ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)

p.m. = post meridiem ใช้กับเวลาหลังเที่ยงวัน จนถึง ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

 

หากว่าต้องการบอกเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา หรือพูด a.m. และ p.m. ตามด้วยเวลาต่างๆ ก็ได้ เช่นกันค่ะ

 

11.00 a.m. = eleven o’clock in the morning

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเช้า

05.00 p.m. = five o’clock in the afternoon

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็น

 

 

การใช้ to กับเวลาที่กำลังจะมาถึง 

 

 

เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไป เช่น

 

08.40 p.m. = twenty to nine

แปลว่า อีกยี่สิบนาทีจะถึงเก้านาฬิกาแล้ว

 สำหรับ การบอกเวลาแบบ British English หากนาฬิกาเป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาที ให้ใช้คำว่า a quarter และหากเป็น 30 นาที ให้ใช้ half เช่น

 

06.15 a.m. = a quarter past six

07.30 a.m. = a half past thirty

 

การใช้ “past”

 

past เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อใช้กับการบอกเวลา จะแปลว่า ผ่าน….มา……แล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาไม่ถึง 30 นาที เช่น

 

10.20 a.m. = twenty past ten
แปลว่า  ผ่านสิบนาฬิกามามายี่สิบนาทีแล้ว

ถือว่าเป็นการบอกเวลาทางอ้อม เพราะว่าไม่บอกมาตรงๆ มักจะเจอรูปแบบประโยคนี้ในสถานการณ์ปกติ ที่ไม่เร่งรีบ ในชั้นเรียน แต่อาจจะไม่ใช่การถามเวลาก่อนเที่ยงที่น้องๆหิวข้าว เป็นต้น

 

บอกเวลาแบบ American English

 

 

การอ่านเวลาแบบชาวอเมริกันนั้นได้กำหนดวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษสไตล์ชิวๆ ไม่ซับซ้อนเท่ากับวิธีการของ
ชาวบริติช
ซึ่ง American English จะมีการใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง โดยจะใช้ตั้งแต่ตัวเลข 0 ไปจนถึง ตัวเลข 24 และส่วนใหญ่จะไม่มี a.m. และ p.m.
ให้ยุ่งยาก ตามสไตล์
easy going ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนอเมริกันเลยทีเดียว ง่ายๆ ไม่ทำให้ยุ่งยาก

วิธีการบอกเวลาของชาวอเมริกันคือ ให้บอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที โดยทั่วมักจะในกรณีที่เป็นทางการมากๆ  เช่น

 

เวลา 21.15 น. = twenty-one fifteen

เวลา 08.09* น. = eight O nine 

ขออธิบายเพิ่มเติม:

*ใช้เสียง O อ่านว่า โอ จะใช้ แทนเลข 0 ใน American English

 

นอกจากนี้ยังมีคำวิเศษณ์เพื่อประมาณเวลา อีกด้วย เช่น about หรือ nearly  ซึ่งแปลว่า ประมาณ หรือ เกือบๆ เช่น

 

เวลา 09.05 น. =It’s about nine o’clock (แม้ว่าจะผ่านมาแล้วตั้ง 5 นาทีก็ตาม)

เวลา 10.28 น.  = It’s nearly half past ten (แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตาม)

 

 

บอกเวลาตอนเที่ยง

 

 

ในเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน สามารถใช้คำว่า “midnight” หรือ “midday / noon” แทนเลข 12 ได้ เช่น  เวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midnight หรือ เวลา 12:00 น. แทนช่วงเวลานี้ว่า midday or noon

ส่วนในการพูดอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ “a.m.” หรือ “p.m.” ประกอบได้อยู่เหมือนเดิม
เช่น  เวลา 05:15 น. บอกได้ว่า 

It is five fifteen a.m.

= เป็นเวลา ตีห้า  สิบห้านาที

แต่ถ้าไม่เป็นทางการมาก เช่นบอกเวลาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกัน
ก็สามารถพูดได้ว่า It is ten fifteen.
(ไม่ต้องบอก a.m. ก็ได้ แต่หากช่วงเวลาที่คุยเป็นกลางวัน เพื่อนก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่า มันคือเวลา สิบโมง สิบนาที )

ในกรณีที่ลืมว่า ควรจะใช้ a.m. หรือ p.m. ดี ให้ใช้วลีบอกเวลา เพ่อให้ผู้ที่เราพูดด้วยรู้ว่าเรากำลังบอกเวลาช่วงไหน โดยใช้ in/at แล้วตามด้วยช่วงเวลา เช่น

in the morning = ช่วงเช้า
at midday = เที่ยงวัน
at midnight = เที่ยงคืน
in the afternoon = ตอนบ่าย
in the evening = ตอนเย็น
at night = ตอนกลางคืน

 

See also  ทำไมเวียดนามไม่บุกไทยหลังสงครามเวียดนาม??? : ความคิดเห็นชาวเวียดนาม | คําไทย ความหมายดี

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่คนที่เลือกใช้ก็คือตัวเราเอง ครูแนะนำให้ดูบริบทการใช้ให้มากนะคะ เช่นตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้นะคะ

 

Situation I: At the train station (สถานการณ์เกิดที่ลานชาลาสถานีรถไฟ)

 

 

Romeo: Excuse me sir, what time is it now?
= ขอโทษนะครับ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

Tom: It’s a half past ten.
= ตอนนี้ผ่านสิบนาฬิกามาครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

Rome: Thank you sir. When will the next train arrive?
= ขอบคุณครับ แล้วรถไฟเที่ยวถัดไปจะมากี่โมงครับ

Tom: It will arrive in a minute.
= เดี๋ยวก็มาแล้วครับ

 

Situation II: At NokAcademy School (สถานการณ์เกิดที่โรงเรียน นกอะคาเดมี)

 

Nestie: Jenny, what time is it now?
= เจนนี่ ตอนนี้กี่โมงแล้ว

Jenny: It’s 9 O’ clock. Why did you ask?
= ตอนนี้เก้าโมง ถามทำไม

Nestie: Oh my gosh, we need to go now.
= โอ้ มาย กอด เราต้องไปตอนนี้เลย

Jenny: Why?
= ทำไมล่ะ

Nestie: The class was already begun 10 minutes ago.
= ชั้นเรียนเริ่มเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว (เราเข้าชั้นเรียนสาย 10 นาทีแล้ว)

น้องๆนักเรียนทุกคน อย่าลืมทบทวนบทเรียน  เรื่อง การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ กับทีชเชอร์กรีซได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่า
See you again next time.

+1

[NEW] หลักการใช้ still และตัวอย่างประโยค | brit แปลว่า – NATAVIGUIDES

คำว่า still เป็นอีกหนึ่งคำภาษาอังกฤษที่พบเจอได้บ่อย แต่ถึงอย่างนั้น หลายๆคนก็ยังสับสนเวลาใช้คำว่า still อยู่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่า still นั้นมีความหมายและตำแหน่งการใช้ที่หลากหลายนั่นเอง

สำหรับคนที่ยังสับสนกับคำว่า still อยู่ ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า still ทั้งความหมาย การใช้ ตัวอย่างประโยค รวมถึงวลีและสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น still waters run deep และ the jury is still out มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Still แปลว่า ยังคง

Still มีความหมายว่า “ยังคง” ทำหน้าที่เป็น adverb ใช้สื่อถึงความคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างเช่นในตัวอย่างประโยค

We still love each other.
พวกเรายังคงรักกันอยู่

ตำแหน่งของ still ในประโยค

การใช้ still ในความหมายนี้ จะมีตำแหน่งที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ verb ในประโยค

ถ้าประโยคมีแต่ verb หลัก ไม่มี verb ช่วย ให้เราใช้ still หน้า verb หลัก

She still lives in France.
เธอยังคงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส

I still exercise every day.
ฉันยังคงออกกำลังกายทุกวัน

ถ้าประโยคมีแต่ verb หลัก แต่เป็น verb to be (is, am, are, was, were, …) ให้เราใช้ still หลัง verb to be

John is still angry.
จอห์นยังคงโมโหอยู่

I am still tired.
ฉันยังคงเหนื่อยอยู่

ถ้าประโยคมี verb ช่วย (เช่น can, could, may, might, verb to be ใน continuous tense เป็นต้น) ให้เราใช้ still หลัง verb ช่วย

He can still remember my phone number.
เขายังคงสามารถจำเบอร์โทรศัพท์ของฉันได้อยู่

My mom is still sleeping.
แม่ของฉันยังคงนอนหลับอยู่

ถ้า verb to be หรือ verb ช่วยเป็นรูปปฏิเสธ (มี not ตามหลัง) ให้ใช้ still หน้า verb รูปปฏิเสธนั้น

He still isn’t ready.
เขายังคงไม่พร้อม

We still don’t know where to go.
พวกเรายังคงไม่รู้ว่าจะไปไหน

รวมถึงประโยคที่เป็น present perfect tense ด้วย

The bus still hasn’t come.
รถโดยสารประจำทางก็ยังคงไม่มา

She still hasn’t replied to my message.
เธอก็ยังไม่ได้ตอบข้อความของฉัน

ทั้งนี้ เราสามารถใช้ still ไว้ท้ายประโยคก็ได้เช่นกัน ในกรณีที่เป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ แต่การใช้ still ในลักษณะนี้จะพบเจอได้ไม่บ่อยเท่าไรนัก

He can’t find his key still.
เขายังคงหากุญแจไม่เจอ

I love you still.
ฉันยังคงรักคุณอยู่

Still แปลว่า ถึงอย่างนั้น

Still ยังสามารถแปลว่า “ถึงอย่างนั้น” หรือ “ก็ยัง” ได้อีกด้วย คำว่า still ในความหมายนี้จะทำหน้าที่เป็น adverb เราจะใช้ still ในความหมายนี้เพื่อแสดงถึงความขัดกันของความเห็นหรือข้อเท็จจริงใดๆ

สำหรับตำแหน่งในประโยค เราจะใช้หลักการเหมือนกับ still ที่แปลว่า “ยังคง”

You may not like her, but she is still your aunt.
คุณอาจจะไม่ชอบเธอ แต่เธอก็ยังเป็นป้าของคุณนะ

Although he is much richer now, he still spends his money carefully.
แม้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะรวยขึ้นมาก เขาก็ยังใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง

See also  [Update] อันดับฟีฟ่าผู้หญิง fifarank Gool.in.th | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - NATAVIGUIDES

หรือเราอาจใช้ still ความหมายนี้ขึ้นต้นประโยคก็ได้

I have watched this movie twice. Still, I don’t completely understand it.
ฉันดูหนังเรื่องนี้มาแล้วสองครั้ง ถึงอย่างนั้น ฉันก็ยังเข้าใจมันได้ไม่หมด

My job is very stressful. Still, I am lucky that I have a good boss.
งานของฉันนั้นเครียดมาก ถึงอย่างนั้น ฉันก็ยังโชคดีที่มีหัวหน้าดี

Still แปลว่า นิ่ง

คำว่า still ยังมีอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งก็คือ “นิ่ง” หรือ “อยู่กับที่” คำว่า still ในความหมายนี้จะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective)

Please keep still while I clean your wound.
กรุณาอยู่นิ่งๆในขณะที่ฉันทำความสะอาดแผลของคุณ

Kids can’t sit still for so long.
เด็กๆไม่สามารถนั่งอยู่กับที่ได้นาน

การใช้ still กับคำเปรียบเทียบขั้นกว่า

การใช้คำว่า still หลังคำเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) เช่น taller, harder, better จะแปลว่า “ยิ่ง…ขึ้นไปอีก”

Anne found math difficult, and physics harder still.
แอนพบว่าวิชาเลขนั้นยาก และวิชาฟิสิกส์นั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก

Or better still, we can order pizza for lunch.
หรือถ้าจะให้ยิ่งดีไปกว่านั้น พวกเราสามารถสั่งพิซซ่ามากินเป็นมื้อกลางวันก็ได้

เราสามารถใช้คำว่า still ไว้หน้าคำเปรียบเทียบขั้นกว่าก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการเน้นสิ่งนั้นว่าจะ “…ขึ้นไปอีก”

The oil price is likely to rise still higher.
ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก

Education coverage can benefit our country still further.
การครอบคลุมด้านการศึกษายังสามารถส่งผลดีให้กับประเทศของพวกเราได้มากขึ้นไปอีก

คำศัพท์ วลี และ idiom ที่มีคำว่า still

Hold still และ keep still

Hold still และ keep still แปลว่า “อยู่นิ่งๆ”

Please hold/keep still while I cut your hair.
กรุณาอยู่นิ่งๆในขณะที่ฉันตัดผมคุณ

Still life

Still life แปลว่า ภาพวาดหรือภาพระบายของวัตถุนิ่งที่ถูกจัดเรียง อย่างเช่น ดอกไม้และผลไม้

I will study still life drawing next semester.
ฉันจะเรียนการวาดภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตในเทอมถัดไป

Still water

Still water มี 2 ความหมาย โดยความหมายแรกจะแปลว่า “น้ำนิ่ง”

He jumped into the still water of the lake.
เขากระโดดลงไปในน้ำที่สงบนิ่งของทะเลสาบ

ส่วนอีกความหมายหนึ่งจะแปลว่า “น้ำที่ไม่มีแก๊ส” ซึ่งมักจะหมายถึงน้ำเปล่าธรรมดา มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า sparkling water ซึ่งแปลว่า “น้ำที่มีแก๊ส” หรือถ้าเทียบกับบ้านเราก็มักจะหมายถึงโซดาซ่าๆที่ไม่ได้แต่งกลิ่นและรสนั่นเอง

คำว่า still water ในความหมายนี้จะเป็นคำที่นิยมใช้ใน British English ถ้าเป็น American English จะใช้คำว่า plain water หรือ regular water แทน

Do you want still or sparkling water?
คุณต้องการน้ำเปล่าหรือโซดา

Still waters run deep

Still waters run deep เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ (idiom) มักจะใช้เมื่อพูดถึงคนที่รู้ลึกรู้จริง แต่ไม่ค่อยพูด

Though he didn’t say much, still waters run deep.
แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรมาก แต่เขานี่แหละเป็นคนที่รู้เรื่องต่างๆเป็นอย่างดี

The jury is still out

The jury is still out หรือ the jury is out เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ (idiom) ใช้เมื่อพูดถึงสิ่งที่ยังหาคำตอบไม่ได้ หรือยังตัดสินไม่ได้ว่าดีหรือแย่

The jury is still out on the effectiveness of the new policy.
เรายังไม่รู้ว่านโยบายใหม่นี้มีประสิทธิภาพหรือไม่

เป็นยังไงบ้างครับกับการใช้และตัวอย่างประโยคของคำว่า still ทีนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


‘d better \u0026 ‘d rather แปลว่าอะไร/ต่างกันยังไงนะ ?


‘d better \u0026 ‘d rather ฝรั่งใช้บ่อย แปลว่าอะไรกันนะ ❤️
มาดูกันค่ะ ใครชอบอย่าลืม comment เลข 2 ให้ฝ้ายนะคะ 😊
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

'd better \u0026 'd rather แปลว่าอะไร/ต่างกันยังไงนะ ?

What is a Bris / Brit Milah? Circumcision as a Sign of the Jewish Covenant


\”Bris\” is a another way of saying \”Brit Milah\” which means \”Covenant of Circumcision.\” If you are invited to a bris, you will be attending a ceremony marking the circumcision of a newborn boy (usually eight days old) as a way of consecrating his place of belonging among the Jewish people. A trained professional a mohel or a physician will surgically remove the boy’s foreskin, while saying appropriate blessings. We celebrate bringing baby girls into the community in other ways, with no cutting required.
Brit Milah is also performed on adult men who wish to convert to Judaism, if they are not already circumcised.
If you’d like to know more about this or another Jewish topic, connect with me on the following platforms:
FACEBOOK: http://facebook.com/rabbicarrier
TWITTER: http://twitter.com/rabbicarrier
WEBSITE: http://wisdcomcommunitypodcast.com
I also have a podcast called \”The Wisdom Community\” now available on:
iTunes: http://apple.co/29YzT6L
Google Play: http://bit.ly/2a060lG
Soundcloud (browser): http://bit.ly/29P0GTL
Or you can meet me and learn with me at my synagogue, Burbank Temple Emanu El, a Conservative synagogue in Burbank, Califronia: http://btee.org

See also  นับ เลข 1 to 1000 | การ นับ เลข ภาษา อังกฤษ 1 100

What is a Bris / Brit Milah? Circumcision as a Sign of the Jewish Covenant

CIVILIZATION 6 IS A PERFECTLY BALANCED GAME WITH NO EXPLOITS – Religion Only Challenge


Civilization 6 or Civ VI as many like to call it is a classical 4X hex based grand strategy spanning the ages from the start of Civilization to the start of the great space age. There are several ways of winning a game of CIV 6. You can defeat your enemies, out science and tech your rivals, win the game of tourism and culture. And finally get a religious victory. A Religion only victory occurs when the player partakes in none of the other forms of victory and simply converts half of all other player civs cities. Now many would say that CIVILIZATION 6 IS A PERFECTLY BALANCED GAME WITH NO EXPLOITS. However today I present to you the Religion Only Challenge. And as you will soon discover something is slightly unbalanced in civilization 6 at the moment.

What you have seen here today is part of a fantastic perfectly balanced series on youtube where I go from game to game and break them with wacky exploits to gain things like unlimited gold. If you enjoyed this then be sure to check out more. The style is similar to RT game and callmekevin in parts. A large influence on this series has come from Valefisk and The Killian Experience.
So sit back relax and enjoy this Civilization 6 challenge!

Patreon: https://www.patreon.com/Spiffing
Twitter: @thespiffingbrit
Discord: https://discord.gg/spiffing
title: CIVILIZATION 6 IS A PERFECTLY BALANCED GAME WITH NO EXPLOITS Religion Only Challenge
Last Skyrim Video: SKYRIM A Perfectly Balanced Game With No Exploits Can You Beat Skyrim The Worst Sword Challenge
funny montage Civ6

CIVILIZATION 6 IS A PERFECTLY BALANCED GAME WITH NO EXPLOITS - Religion Only Challenge

Brit Marling on How Storytelling Changed Her Life


Actress Brit Marling discusses how she started in the film and storytelling business.
INBOUND’s purpose is to provide the inspiration, education, and connections you need to transform your life and business. The INBOUND Studio provides yearround interviews with remarkable people.
Learn about the annual event here: https://www.inbound.com/
Follow us on Social Media:
Instagram: https://www.instagram.com/theinbounds…
Facebook: https://www.facebook.com/theINBOUNDst…
Twitter: https://twitter.com/INBOUND

Brit Marling on How Storytelling Changed Her Life

about แปลว่าอะไรบ้าง


vid
1 about เกี่ยวกับ / เรื่อง
2 about ประมาณ
3 about ราวๆ
4 about to กำลังจะ
1 about เกี่ยวกับ
What is this book about?
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร
I don’t know what you’re talking about.
ผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
2 about ประมาณ
There are about 5000 people at this show.
ม่ีประมาณห้าพันคนอยู่ที่การแสดงนี้
I spend about 300 baht a day on food.
ผมใช้จ่ายประมาณสามร้อยบาทต่อวันสำหรับค่าอาหาร
3 about ราวๆ
Let’s meet at the cinema about 5 o’clock.
ให้เราเจอกันที่โรงหนังราวๆ ห้าโมงเย็นดีไหม
It will take about 3 hours to get there.
มันจะใช้เวลาราวๆ สามชั่วโมงกว่าจะถึง
4 about to กำลังจะ
I am about to go eat dinner now, do you wanna come with me?
ฉันกำลังจะไปกินข้าวเย็น คุณอยากไปกับฉันด้วยไหม
Quick! The train is about to leave.
เร็วๆ หน่อย รถไฟกำลังจะออกแล้ว
สอบถาม/สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมินไลน์
LINE ID = @EnglishbyChris
WEBSITE
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/about2/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Teacherchrischiangmai/

about แปลว่าอะไรบ้าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ brit แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *