Skip to content
Home » [Update] ทำไมเราต้องอ่านงบการเงินให้เป็นให้เป็น? และงบการเงินมีอะไรบ้าง? | วิธีดูงบการเงิน – NATAVIGUIDES

[Update] ทำไมเราต้องอ่านงบการเงินให้เป็นให้เป็น? และงบการเงินมีอะไรบ้าง? | วิธีดูงบการเงิน – NATAVIGUIDES

วิธีดูงบการเงิน: คุณกำลังดูกระทู้

งบการเงิน หลายๆคนฟังคำนี้แล้วร้องยี้ไม่อยากพูดถึง แต่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ เพราะสำหรับงบการเงินแล้วถ้าเราไม่เข้าใจ จะทำให้การลงทุนของคุณมีแต่เพียงภาพลวงตา ไม่มีสามารถเข้าใจว่าบริษัทตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ยังคงทำกำไรได้เหมือนเดิมร่า บริษัทจะล้มละลายรึเปล่า

ให้เพื่อนๆ จินตนาการง่ายๆ งบการเงินสำหรับผมแล้วเปรียบเสมือนใบผลตรวจสุขภาพบริษัท
เราจะดูว่าร่างกายเราแข็งแรงรึเปล่า โอกาสเราจะเกิดโรคได้รึเปล่าจากใบตรวจสุขภาพ
เช่นเดียวกัน งบการเงินก็จะบอกกับเราว่า สิ่งที่ผู้บริหารพูดให้นักลงทุนแต่ล่ะครั้งสามารถปฏิบัติได้จริงรึเปล่า
แนวโน้มตลาดของสินค้าบริษัทจะเป็นอย่างไร ภาระหนี้สินที่สูงขึ้น จะสะท้อนลงไปในงบการเงิน
จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่างบการเงินสำคัญ
และไม่ใช่เพียงแต่เพื่อนๆและผมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญของงบการเงิน Warren
Buffett เองในฐานะนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกแล้วเขาให้ความสำคัญกับงบการเงินมาก
เขาได้พูดว่า

“You have to understand accounting and you have to understand the nuances of accounting. It’s the language of business and it’s an imperfect language, but unless you are willing to put in the effort to learn accounting how to read and interpret financial statements you really shouldn’t select stocks yourself”

แปลว่า

“คุณต้องเข้าใจบัญชี และต้องเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในบัญชี บัญชีคือภาษาของธุรกิจ แต่เป็นภาษาที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าคุณไม่พยายามเรียนรู้บัญชี การอ่านงบการเงิน คุณไม่ควรเลือกหุ้นด้วยตัวเอง”

งบการเงินมีอะไรบ้าง?

1. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนจะแสดงถึงว่าบริษัทได้มีความสามารถในการหารายได้
ทำกำไรอย่างไรบ้าง เป็นงบส่วนใหญ่ที่ทุกคนต้องดูเพราะกำไรคือสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของการทำกิจการ
ถ้าไม่ต้องการทำกำไรเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดกิจการเพื่ออะไร
ซึ่งหลักๆแล้วงบกำไรขาดทุนจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ

– รายได้

– ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

– กำไร

2. งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล

งบแสดงฐานกะการเงินเดิมทีมีชื่อเรียกว่างบดุล เป็นงบที่จะบอกว่าบริษัทมีอะไรบ้าง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ มีสินทรัพย์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเท่าไหร่ และสินทรัพย์นั้นหามายังไง ใช้เงินกู้รึเปล่า หรือสามารถซื้อมาจำเป็นต้องกู้ ทั้งหมดจะบอกในงบแสดงฐานะการเงิน

3. งบกระแสเงินสด

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊ง เพราะหลายๆครั้งเราไปขายของขายดีมาก
แต่ไม่มีเงินใช้เลย เพราะเราขายเงินเชื่อ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง
การบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญมากครับ
ถ้าเราบริหารไม่ดีจะทำให้บริษัทเจ๊งได้แบบไม่รู้ตัว

ก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าความสำคัญของงบการเงินเป็นอย่างไร และมีงบอะไรบ้าง บทความนี้เป็นบทความเริ่มต้นครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเขียนเรื่องงบการเงินออกมาเรื่อยๆครับ

Table of Contents

[Update] ทำไมเราต้องอ่านงบการเงินให้เป็นให้เป็น? และงบการเงินมีอะไรบ้าง? | วิธีดูงบการเงิน – NATAVIGUIDES

งบการเงิน หลายๆคนฟังคำนี้แล้วร้องยี้ไม่อยากพูดถึง แต่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ เพราะสำหรับงบการเงินแล้วถ้าเราไม่เข้าใจ จะทำให้การลงทุนของคุณมีแต่เพียงภาพลวงตา ไม่มีสามารถเข้าใจว่าบริษัทตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ยังคงทำกำไรได้เหมือนเดิมร่า บริษัทจะล้มละลายรึเปล่า

ให้เพื่อนๆ จินตนาการง่ายๆ งบการเงินสำหรับผมแล้วเปรียบเสมือนใบผลตรวจสุขภาพบริษัท
เราจะดูว่าร่างกายเราแข็งแรงรึเปล่า โอกาสเราจะเกิดโรคได้รึเปล่าจากใบตรวจสุขภาพ
เช่นเดียวกัน งบการเงินก็จะบอกกับเราว่า สิ่งที่ผู้บริหารพูดให้นักลงทุนแต่ล่ะครั้งสามารถปฏิบัติได้จริงรึเปล่า
แนวโน้มตลาดของสินค้าบริษัทจะเป็นอย่างไร ภาระหนี้สินที่สูงขึ้น จะสะท้อนลงไปในงบการเงิน
จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่างบการเงินสำคัญ
และไม่ใช่เพียงแต่เพื่อนๆและผมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญของงบการเงิน Warren
Buffett เองในฐานะนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกแล้วเขาให้ความสำคัญกับงบการเงินมาก
เขาได้พูดว่า

“You have to understand accounting and you have to understand the nuances of accounting. It’s the language of business and it’s an imperfect language, but unless you are willing to put in the effort to learn accounting how to read and interpret financial statements you really shouldn’t select stocks yourself”

แปลว่า

“คุณต้องเข้าใจบัญชี และต้องเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในบัญชี บัญชีคือภาษาของธุรกิจ แต่เป็นภาษาที่ไม่สมบูรณ์ ถ้าคุณไม่พยายามเรียนรู้บัญชี การอ่านงบการเงิน คุณไม่ควรเลือกหุ้นด้วยตัวเอง”

งบการเงินมีอะไรบ้าง?

1. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนจะแสดงถึงว่าบริษัทได้มีความสามารถในการหารายได้
ทำกำไรอย่างไรบ้าง เป็นงบส่วนใหญ่ที่ทุกคนต้องดูเพราะกำไรคือสิ่งที่เป็นเป้าหมาย ของการทำกิจการ
ถ้าไม่ต้องการทำกำไรเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดกิจการเพื่ออะไร
ซึ่งหลักๆแล้วงบกำไรขาดทุนจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ

– รายได้

– ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

– กำไร

2. งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล

งบแสดงฐานกะการเงินเดิมทีมีชื่อเรียกว่างบดุล เป็นงบที่จะบอกว่าบริษัทมีอะไรบ้าง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ มีสินทรัพย์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเท่าไหร่ และสินทรัพย์นั้นหามายังไง ใช้เงินกู้รึเปล่า หรือสามารถซื้อมาจำเป็นต้องกู้ ทั้งหมดจะบอกในงบแสดงฐานะการเงิน

3. งบกระแสเงินสด

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าขายดีจนเจ๊ง เพราะหลายๆครั้งเราไปขายของขายดีมาก
แต่ไม่มีเงินใช้เลย เพราะเราขายเงินเชื่อ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง
การบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญมากครับ
ถ้าเราบริหารไม่ดีจะทำให้บริษัทเจ๊งได้แบบไม่รู้ตัว

See also  ติวพื้นฐาน วิชาACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1 | ลงบัญชี

ก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าความสำคัญของงบการเงินเป็นอย่างไร และมีงบอะไรบ้าง บทความนี้เป็นบทความเริ่มต้นครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเขียนเรื่องงบการเงินออกมาเรื่อยๆครับ


วิธีวิเคราะห์งบการเงิน สไตล์ ฮง สถาพร งามเรืองพงศ์


วิธีวิเคราะห์งบการเงิน สไตล์ ฮง สถาพร งามเรืองพงศ์
ติดตามที่นี่เลยครับ https://youtu.be/85OwXq6hWY
.
📌สนใจคอร์สหุ้นออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ครับ https://bit.ly/2R0l22Y
เรียน อ่านงบการเงิน ประเมินมูลค่า และวิธีหาหุ้นเติบโต
Contact : [email protected]
📌สนใจสั่งซื้ออีบุ๊คส์ ชุด เฟ้นหาหุ้นเติบโต หลังวิกฤติ 2020
คลิ๊กที่นี่ครับ https://bit.ly/3iAB1AP
🤵Facebook https://www.facebook.com/NaiwaenTammada/
ติดตามบทความอื่น ๆ ที่นี่ www.topofliving.com
.
🏆 ท่านใดสนใจเปิดพอร์ตหุ้นกับ COUNTRY GROUP
กรอกใบสมัครเปิดพอร์ตได้ที่นี่ครับ https://forms.gle/MBRBWoMEsG5f8en88
.
📣 พิเศษ ! เปิดพอร์ต ผ่านเพจ “นายแว่นลงทุน” ได้รับสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ค่าคอมมิชชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเพจ นายแว่นลงทุน ในการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหุ้น 0.075% ไม่มีขั้นต่ำ
2) SET 50 index futures 20 บาท/สัญญา
3) SET 50 index Options 20 บาท / สัญญา
4) Gold online 50 บาท / สัญญา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีวิเคราะห์งบการเงิน สไตล์ ฮง สถาพร งามเรืองพงศ์

การบริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที


อยากเริ่มต้นเข้าใจเรื่องการเงินแบบง่ายๆ คลิปนี้จะอธิบายการ \”บริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที\” ครับ
เว็บไซต์ของเรา อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ http://www.startyourway.com
ไม่อยากพลาดข่าวสารเรื่องนายตัวเอง กดติดตาม Facebook ได้เลยครับ
http://www.facebook.com/startyourwaybyvit
กลุ่มนายตัวเองที่มีนายตัวเองครบทุกสาขาอาชีพ คุณอยากถามอะไร เข้ามาในกลุ่มนี้ได้เลยครับ
http://www.facebook.com/groups/startyourwaycommunity

การบริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที

D/E, ROE, ROA, NPM, Dividened Yield 5 อัตราส่วนทางการเงิน ที่ต้องรู้จัก


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 5 อัตราส่วนทางการเงิน สำหรับใช้วิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์บริษัท เพื่อจะได้เอาไปเลือกหุ้นกันได้
1. D/E Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2. Return on Equity (ROE) หรือ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
3. Return on Asset (ROA) หรือ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม
4. Net Profit Margin (NPM) หรือ อัตรากำไรสุทธิ
5. Dividened Yield หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผล
ROE ROA DividenedYield DE NPM อัตราส่วนทางการเงิน ไดอารี่การเงิน
00:00 Intro
02:09 ปูพื้นธุรกิจ
06:05 D/E Ratio
09:26 ROE
12:38 ROA
14:56 NPM
17:06 Dividend Yield
24:10 หาดูที่ไหน

See also  วิชา วิทยาการคำนวณ ป.1 รู้จักคอมพิวเตอร์ (แป้นพิมพ์) EP.7 | สมุดรายวันทั่วไป ภาษาอังกฤษ

ฝากติดตามด้วยนะ 👇🏻
📍FB https://facebook.com/moneydiariesth/
📍IG https://www.instagram.com/moneydiariesth/
📍Line https://line.me/ti/g2/y8CNhBBo2lM1d6hQQhdWhA
📍Mail [email protected]
🎵Song : 샛별 Love me!
Music provided by 샛별.
Link : https://youtu.be/iquF_LLIkFs

D/E, ROE, ROA, NPM, Dividened Yield 5 อัตราส่วนทางการเงิน ที่ต้องรู้จัก

EP6: F101 Fundamental Analysis แกะงบการเงินพื้นฐาน


ในช่วงภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงแล้วเริ่มสร้างฐาน เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์หุ้นถูกแพง ด้วย PE PBV Yield และค้นหามูลค่าหุ้นจากหลักการอ่านงบการเงินง่ายๆ พร้อมเลือกหุ้นรายตัว Valuation ถูกช่วงวิกฤต…เข้าพอร์ตลงทุนระยะยาวกัน!!
และช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เรามาใช้เวลานี้ศึกษาเรื่องการลงทุนกันดีกว่านะคะ 🙂 ไปติดตามกันเลย!! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bls.tips/fundamentalanalysis
คอร์สเรียนลงทุนเพิ่มเติม
G101 Getting Start : แนะนำการลงทุนในหุ้นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ รับชมได้ที่ https://bls.tips/howtoinvest
T101 Technical Analysis : พื้นฐานการจับจังหวะเทรดหุ้น เมื่อไหร่ ซื้อ ถือ ขาย รับชมได้ที่ https://bls.tips/technicalanalysis

เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวลวง https://bls.tips/YoutubeTeam นะคะ
PE PBV Yield BLS หลักทรัพย์บัวหลวง

EP6: F101 Fundamental Analysis แกะงบการเงินพื้นฐาน

7 แนวทางหาเงินด้วยตัวคนเดียว


ชอบสันโดษ แต่ก็ต้องเลี้ยงปากท้อง นี่คือ 7 แนวทางหาเงินด้วยตัวคนเดียว
Website
http://www.startyourway.com/
Fanpage
http://www.facebook.com/startyourwaybyvit
Group นายตัวเอง
https://www.facebook.com/startyourwaybyvit

7 แนวทางหาเงินด้วยตัวคนเดียว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วิธีดูงบการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *