Home » [Update] คำคุณศัพท์ (Adjective) | คำ adjective – NATAVIGUIDES

[Update] คำคุณศัพท์ (Adjective) | คำ adjective – NATAVIGUIDES

คำ adjective: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไปเรียนรู้เรื่อง คำคุณศัพท์ หรือ
Adjective ในภาษาอังกฤษกันค่ะ พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

 

ความหมายของคำคุณศัพท์

 

ความหมายคำคุณศัพท์

 

คำคุณศัพท์หรือ Adjective มีตัวย่อคือ Adj.  ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในประโยค คำนามหรือสรรพนาม ณ ที่นี้ ก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นเองค่า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ขยายในที่นี้เพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสรรพนามเหล่านั้นมีลักษณะยังไง  และในบทนี้ครูจะพาไปดูชนิดของคำคุณศัพท์และหลักการใช้กันนะคะ

ชนิดของคำคุณศัพท์ 

https://7esl.com/types-of-adjectives/

11Types of Adjectives

 1. Descriptive Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะ  หรือคุณภาพของ คนสัตว์ สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะเป็นยังไง  ซึ่งได้แก่คำว่า

good, bad, poor, rich, pretty, ugly, beautiful

ตัวอย่างการใช้

This Covid-19 is bad.
แปล โควิด19นี้แย่มาก

She is beautiful.
หล่อนสวยจัง

 1. Proper Adjective

คือ คุณศัพท์บอกสัญชาติ มีหน้าที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun นั่นเองค่ะทุกคน ได้แก่ Proper Adjective หรือ เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ

ตัวอย่างเช่น
Muji is Japanese.
แปลว่า มูจิเป็นคนญี่ปุ่น

Daniel is American.
แปลว่า แดเนียลเป็นคนอเมริกัน

 1. Quantitative Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณ ของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน)ได้แก่ much, many, little, some, any เป็นต้น

ตัวอย่าง

There is not much water in the river.
แปล มีน้ำไม่มากในแม่น้ำ

There is a little money left.
แปล มีเงินเหลือไม่มาก

 

 1. Numeral Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เมื่อบอกจำนวนแน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่

ตัวอย่าง

Jenny is the first girl to be rewarded in this school.

= เจนนี่เป็นเด็กคนแรกที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนนี้

 

 1. Demonstrative adjective

คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะ ที่ทำหน้าที่ชี้เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that ใช้กับนามเอกพจน์ ส่วน these ,those จะใช้กับนามพหูพจน์

ข้อควรจำ:

 • This, That ใช้กับนามเอกพจน์นะคะ
 • These, Those ใช้กับนามพหูพจน์นะคะ
 • This, These ใช้กับคำนามที่อยู่ใกล้เด้อ
 • That, Those ใช้กับคำนามที่อยู่ไกลเด้อ

ตัวอย่าง

Beam hated cat fur because that made her allergic.
แปล บีมเกลียดขนแมวเพราะมันทําให้เธอเป็นภูมิแพ้

 

 1. Interrogative adjective

คือ คุณศัพท์บอก คําถาม หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีคำนามตามหลังเสมอ ได้แก่ what, which, whose

ตัวอย่าง
Which school shall we study?
แปล เราจะไปเรียนที่โรงเรียนไหนกันดี

 

 1. Possessive adjective

หมายถึง คําคุณศัพท์ ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my, our, your, his, her, its, their

ตัวอย่าง

This is my school bag.
= นี่มันกระเป๋านักเรียนของฉัน

 

 1. Distributive adjective

คือ คุณศัพท์แบ่งแยก  มีหน้าที่ขยายนามเพื่อแยก นามออกจากกันเป็น อันหนึ่ง

หรือส่วนหนึ่งได้แก่ each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither (ไม่ทั้งสอง)

ตัวอย่าง

Every student is studying hard.
= นักเรียนทุกคนกำลังเรียนอย่างหนักหน่วง

 1. Emphasizing Adjective

คือ คุณศัพท์ เน้นความ  มีหน้าที่ เน้นความให้มีนำหนักขึ้น เช่น very, real
(แปลว่า นั้น,นั้นเอง,นั้นจริงๆ, จริงๆ)

ตัวอย่าง
She is very cute.
แปล หล่อนน่ารักจริงๆ

He is real smart.

แปล เขาฉลาดของจริง

 

 1. Exclamatory Adjective
See also  [Update] Celeb คนไหนที่ขาดผิวแทนไปไม่ได้ | ผิวสีแทน ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายเพื่อให้เป็น คําอุทาน เช่น what

ตัวอย่าง

What a good moment!
แปล เป็นช่วงที่ได้จังหวะดีจริงๆ

 

 1. Relative Adjective

คือ คุณศัพท์สัมพันธ์ มีหน้าที่ขยายนามที่ตามหลังและในขณะเดียวกัน จะคล้ายๆกับ คำสันธาน

ที่เชื่อมความในประโยคของตัวเองกับประโยคข้างหน้าให้สัมพันธ์กันอีกด้วย เช่น

Whatever (อะไรก็ได้)

ตัวอย่าง

I’ll give you whatever you want.
ฉันจะให้ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่คุณต้องการ

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์ (Adjective usage)

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์

 • วางขยายหน้าคำนามนั้น ๆ เช่น

They want a good grade from their teachers.

แปล พวกเขาอยากได้เกรดดีๆจากคุณครู

 

 • วางไว้หลัง Verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

I am excited.
= ฉันตื่นเต้นจัง

 

I am bored.

= ฉันรู้สึกเบื่อ

จะต่างจาก I am boring. ที่แปลว่าฉันน่าเบื่อ

 • จะถูกวางไว้หลังกริยาเชื่อม (Linking Verbs) เช่น look, sound, feel
  เช่น

You look beautiful today.

= วันนี้คุณสวยจัง

                                                            

 

เทคนิคการเรียงคำคุณศัพท์

เทคนิคการท่องจำเรียงคำคุณศัพท์

 1)       opinion (ความคิดเห็น):        funny, bored, boring

2)       size(ขนาด):    little, huge, tiny, big, small, tall, short,

3)       shape (รูปร่าง): round, square, triangle, oval

4)       age (อายุ):    new, old, older, young, younger

5)       colour (สี):         brown, dark blue, white, black, green, red

6)       origin (สัญชาติ):   Japanese, Thai, English, Chinese, American

7)       material (วัสดุ, อุปกรณ์):       metal, diamond, cotton, wool,

8)       purpose (จุดมุ่งมาย):        selling, to sell, cleaning, walking,

มีสูตรท่องจำคือ:
โอ้ ใหญ่ เชพ หนุ่ม ขาว โอ้ป้ป้า ทอง ขาย ลองท่องแบบนี้ดูแล้วลองจินตนาการณ์ด้วยว่าเราเดินไปเจอหนุ่มโอ้ปป้าชาวเกาหลีหุ่นดีตัวใหญ่ผิวขาวกำลังยืนขายทอง
ลองหลับตาแล้วจินตนาการณ์ดูนะคะ เรียงลำดับเหตุการณ์ด้านล่างเลย (เวลาแปลภาษาอังกฤษให้แปลจากหลังมาหน้า)

 

โอ้ = Opinion แปลว่า ความเห็น เช่น สวย น่าเกลียด แย่ เยี่ยม

 

ใหญ่ =  Size แปลว่า ขนาด เช่น ใหญ่ เล็ก สูง เตี้ย

 

เชพ = Shape แปลว่า รูปร่าง เช่น กลม เหลี่ยม

 

หนุ่ม = Age แปลว่า อายุ เช่น แก่ หนุ่ม ใหม่ เก่า

 

ขาว = Colour แปลว่า สี เช่น  ขาว ดำ เขียว แดง

 

โอ้ปป้า= Origin แปลว่า แหล่งกำเนิด หรือถิ่นกำเนิด เช่น  ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี

 

ทอง = Material แปลว่า วัสดุ เช่น เหล็ก ไม้ ทอง หิน

 

ขาย = Purpose แปลว่า วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อซื้อขาย เพื่ออวดอ้าง เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อการลงทุน

ประโยคบอกความรู้สึกในภาษาอังกฤษ 

 

ประโยคบอกความรู้สึก Adjective

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มนี้สามารถบอกความรู้สึก วลีความรู้สึก ประโยคบอกความรู้สึก ภาษาอังกฤษ Feeling หรือ Emotion ได้ ครูได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้านล่างลองนำไปใช้ดูเด้อ

รูปแบบที่ใช้อธิบายความรู้สึก

 • A: Subject + feel + adj.
  Ex: I feel amazing. =ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมมาก
 • B: Subject + V.to be + adj.
  Ex: He is angry at me. = เขาโกรธให้ฉัน

เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะร้องอ๋อ เข้าใจเรื่องคำคุณศัพท์ขึ้นมาบ้างมั้ยคะ
เพื่อเป็นการทบทวน ครูขอแนะนำให้ดูวีดีโอทบทวนบทเรียนในหัวข้อเรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ และการเรียงคำคุณศัพท์
ด้านล่างกับครูพี่กรีซเลยนะคะ

แล้วเจอกันในบทเรียนต่อไป See you again next time! Bye!

 

See also  สอนเทรดทำกำไร Bitcoin ระยะสั้น !! เทคนิควิเคราะห์ตลาดคริปโต | เทรด bitcoin | Nataviguides

 

+1

[NEW] คำ Adjectives ภาษาอังกฤษ มีหลักการใช้อย่างไร | คำ adjective – NATAVIGUIDES

adjective หรือที่เรียกในภาษาไทยว่าคำคุณศัพท์ เป็นคำที่ใช้สำหรับขยายคำนามหรือสรรพนาม เพื่อให้เราทราบรายละเอียดที่มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น

He was wearing a blue shirt.  คำว่า blue(สีน้ำเงิน) ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ขยายคำว่า shirt(เสื้อ) ซึ่งเป็นคำนามให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้น

There are seven rooms in the house.  จากประโยคที่แปลว่า มีเจ็ดห้องในบ้านหลังนี้ คำว่า seven (เจ็ด) มีหน้าที่ขยายคำนาม ห้อง (room) ให้ทราบรายละเอียดชัดขึ้น

ประเภทของ Adjectives ในภาษาอังกฤษ

คำ adjective แบ่งได้เป็นหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ามีลักษณะการขยายคำนามในรูปแบบใด

 

1. Adjectives of Quality เป็นคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ ตัวอย่างเช่น คำว่า Honest(ซื่อสัตย์), Large(ขนาดใหญ่), Beautiful (สวย), Ugly(นาเกลียด) เป็นต้น

Bangkok is a large city with many historical monuments. กรุงเทพเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เต็มด้วยอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก คำว่าขนาดใหญ่ทำหน้าที่ขยายคำว่าเมือง

Yaya is a beautiful woman. ญาญ่าเป็นผู้หญิงสวย คำว่าสวย ขยายคำว่า ผู้หญิง

 

2. Adjectives of Quantity เป็นคำคุณศัพท์สำหรับบอกปริมาณของคำนามหรือสรรพนาม โดยที่ไม่ได้ระบุจำนวนที่ชัดเจน เช่น

All (ทั้งหมด), Half(ครึ่งหนึ่ง), Many(มาก), Few(เล็กน้อย), Little(น้อย), No(ไม่มี), Enough(เำีพียงพอ)

Many people came to Thailand.  คำว่า มากมาย ขยายคำว่า ผู้คน

 

3. Adjectives of Number เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้แสดงจำนวน แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ

– Definite Numeral Adjective คำคุณศัพท์ซึ่งเป็นตัวเลขชัดเจน เช่น One, Two, Twenty, Thirty-Three เป็นต้น หรือลำดับเลขเช่น First, Second, Third, Seventh เป้นต้น

– Indefinite Numeral Adjective คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนไม่ชัดเจน เช่น Some, Many, Few, Any, Several, All  เป็นต้น

– Distributive Numeral Adjective คำคุณศัพท์ที่ใช้อ้างถึงการแบ่งหรือรวมกลุ่มของคำนาม เช่น Every,Either, Neither, Each, Another, Other etc.

 

4. Demonstrative Adjectives คือคำคุณศัพท์สำหรับชี้ให้เห็นหรือเจาะจงให้ชัด เช่น This, That, These และ Those.

ตัวอย่างเช่น These flowers are lovely. คำว่า เหล่านี้ ช่วยขยายชี้เฉพาะคำนาม ดอกไม้ เพื่อบอกให้ผู้ฟังทราบว่า ผู้พูดกำลังหมายถึงเฉพาะดอกไม้เหล่านี้เท่านั้น ไม่รวมดอกไม้อื่น ๆ

 

 5. Interrogative Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้สำหรับตั้งคำถาม ได้แก่ Where, What, Which and Whose.

ตัวอย่างเช่น What book are they reading?

 

หลักการใช้  คำ Adjectives ภาษาอังกฤษ

ในบางกรณีซึ่งเราต้องใช้คำคุณศัพท์มากกว่า 1 คำ ในการขยายคำนาม จะมีการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบ แบบแรกจะใช้เครื่องหมายจุลภาค(,)มากั้นคำคุณศัพท์แต่ละคำ แบบที่สองไม่ต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคมาช่วย ซึ่งการที่เราจะทราบได้ว่าคำคุณศัพท์ชนิดใดต้องใช้หรือไม่ต้องใช้เครื่องหมายจุลภาค เราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Coordinate Adjectives และ Non-coordinate Adjectives เสียก่อน

– Coordinate Adjectives 

หมายถึง กลุ่มศัพท์นามที่แม้จะสลับตำแหน่งกันความหมายก็ยังคงเดิม และถ้าเราเติมคำว่า and(และ) กั้นระหว่างคำคุณศัพท์นามเหล่านี้ ความหมายที่ได้ก็ยังคงเดิมเสมอ เช่น

He was a kind, generous, loving human being. เขาเป็นคนใจดี ,มีน้ำใจ ,มีความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์

He was a generous, loving, kind human being. เขาเป็นคนมีน้ำใจ มีความรัก ,ใจดี ต่อเพื่อนมนุษย์

He was a loving, kind and generous human being. เขาเป็นคนมีความรัก ,ใจดี ,มีน้ำใจ ต่อเพื่อนมนุษย์

จะเห็นได้ว่าทั้งสามประโยคข้างต้น แม้เราจะสลับตำแหน่งของคำคุณศัพท์ก็ยังถูกต้องตามหลักแกรมม่าในภาษาอังกฤษอยู่ กรณีเช่นนี้เราจะใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งคำ

– Non-coordinate Adjectives

 หมายถึง กลุ่มคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนามในประโยค ซึ่งเราไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้ เพราะจะทำให้ความหมายเปลี่ยน และหากเราใส่คำว่า and(และ) กั้นระหว่างคำคุณศัพท์เหล่านั้น ความหมายจะผิดเพี้ยนไป ตัวอย่างเช่น

She has two energetic playful dogs.  เธอมีหมาซุกซนแข็งแรง 2 ตัว

She has playful two energetic dogs.  เธอมีหมาแข็งแรงสองตัวซุกซน

She has energetic and playful and two dogs. เธอมีหมาสองตัวและซุกซนและแข็งแรง

See also  [Update] 10 คำสั่ง C# ย่อ Code ให้สั้นลง | can not ย่อ - NATAVIGUIDES

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราสลับตำแหน่งคำคุณศัพท์ ความหมายที่ได้จะผิดเพี้ยนไป ไม่ถูกต้องตามหลักแกรมม่า กรณีเราเราจะไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคในการแบ่งคำคุณศัพท์

 

ในการเรียงลำดับกรณีที่มีคำคุณศัพท์หลายคำซึ่งให้ขยายคำนาม เราเรียงลำดับคำคุณศัพท์ที่ขึ้นก่อนดังนี้

1. Determiners เราจะใช้คำเหล่านี้เริ่มต้นก่อนได้แก่ articles (the, a, an), คำชี้เฉพาะ (this, that, these, those), คำแสดงความเป็นเจ้าของ (my, mine, your, yours, -‘s), คำบอกปริมาณ (all, many etc.),  คำบอกจำนวน (one, twenty, thirty-seven etc.) และ คำที่ใช้แบ่งกลุ่ม (each, every, neither, either)

 

2. Observations/Quantity and Opinion คำคุณศัพท์ที่บอกปริมาณ แสดงความเห็น หรือทัศนะ เช่น Few, Most, One, Three/ Beautiful, Ugly, Difficult etc.

ตัวอย่างประโยค The beautiful house.  — house เป็นคำนาม ,The เป็นคุณศัพท์แบบ Determiners และ beautiful เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเห็น

 

3. Size คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกขนาดของคำที่ขยาย เช่น Huge, Little, Bulky, Thin, Vast, Tiny, Lean เป้นต้น

ตัวอย่างประโยค The beautiful little house.

 

4. Age คำคุณศัพท์บอกอายุ เช่น Young, Old, Teenage, Mature, Recent, Bygone etc.

ตัวอย่างประโยค The beautiful little old house.

 

5. Shape รูปทรงที่ปรากฏ เช่น Circular, Crooked, Triangular, Oval, Wavy, Straights

ตัวอย่างประโยค The beautiful little old square house.

 

6. Colour คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกเกี่ยวกับสี เช่น Pastel, Red, Blue, Metallic, Colourless, Translucent เป็นต้น

The beautiful little old square blue house.

 

7. Origin คำคุณศัพท์บอกถิ่นที่มาแหล่งกำเนิด เช่น Southern, Northern, Lunar, Mexican, French เป็นต้น

The beautiful little old square blue Mexican house.

 

8. Material คำคุณศัพท์บอกวัสดุหรือพื้นผิว เช่น Wooden, Plastic, Steely, Metallic, Cottony เป็นต้น

The beautiful Mexican limestone house.

 

9. Qualifier คำคุณศัพท์บอก คำนามรองทำหน้าที่คุณศัพท์ เป็นคำหรือกลุ่มคำที่เพิ่มเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนความหมายของคำนาม เช่น

The beautiful Mexican limestone doll house. คำว่า doll mี่แปลว่าตุ๊กตา เมื่อเพิ่มเข้มาทำให้คำว่า บ้าน เปลี่ยนความหมายไปเป็น บ้านตุ๊กตา


#เรียนภาษาอังกฤษ — เทคนิคการจำศัพท์ให้ \”จำได้ไปตลอดชีวิต\” ภาค 1


เรามาเรียนรู้ประโยคทั้ง 50 ประโยคที่เอาไปใช้พูดกับฝรั่งได้เลยค่าา
ติดตามเฟสบุ๊ค+ไอจีและสอบถามคอร์สเรียนที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

#เรียนภาษาอังกฤษ -- เทคนิคการจำศัพท์ให้ \

250 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด | คำศัพท์พื้นฐาน | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์คุณศัพท์หรือ adj 250 คำที่ใช้บ่อยที่สุด

250 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด | คำศัพท์พื้นฐาน | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Adjectives 100 คำที่ใช้บ่อยที่สุด


เรียนคอร์สออนไลน์: http://www.learningtreeuk.com
ติดตามทางเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/learninguk
ติดต่อสอบถาม: https://line.me/R/ti/p/%40ttw7272u
และไลน์ของครูพิม pimolwan1984

Adjectives 100 คำที่ใช้บ่อยที่สุด

50 คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่ควรรู้จัก


มาเรียนรู้คำคุณศัพท์พื้นฐานที่ควรเรียนรู้ 50 คำ พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำแปล
สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube: https://bit.ly/3dldu4m
Twitter: http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog: https://goo.gl/JthDFX
Facebook: http://bit.ly/2CIaLBa
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ

50 คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่ควรรู้จัก

วิธีคำคุณศัพท์ Adjective ง๊ายง่าย จำไปใช้ได้เลย | Tina Academy Ep.204


♡ดูตัวอย่างหนังสือของติน่า https://www.tinaacademy.com/books
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

วิธีคำคุณศัพท์ Adjective ง๊ายง่าย จำไปใช้ได้เลย | Tina Academy Ep.204

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำ adjective

Leave a Reply

Your email address will not be published.