Home » [Update] การใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษ | ประโยค past perfect – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษ | ประโยค past perfect – NATAVIGUIDES

ประโยค past perfect: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Past Perfect Continuous (พาสทฺ เพอเฟ็กทฺ เคินทินิวเอิส) เป็นอีกรูป กาลหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งบางคนเรียก Past Perfect Progressive (พาสทฺ เพอเฟ็กทฺ โพรเกรสซิฟวฺ) ซึ่งมีรูปและหลักการใช้ดังต่อไปนี้

รูปของ Past Perfect Continuous
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + had + been + กริยาแท้ ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย had รูปย่อคือ ’d
ตัวอย่าง
Sue had been walking for half an hour when it started to rain.
ซูเดินมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อฝนเริ่มตก
I’d been living in London for two years when the war broke out.
ผมอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอนได้ 2 ปีแล้ว เมื่อสงครามได้อุบัติขึ้น

(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + had + not + been + กริยาแท้ ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย had not รูปย่อคือ’d not หรือ hadn’t
ตัวอย่าง
We’d not been talking about Peter when he entered the room.
เราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องปีเตอร์เมื่อเขาเข้ามาในห้อง
Sue hadn’t been dreaming when her husband arrived home.
ซูไม่ได้ฝัน เมื่อสามีของเธอมาถึงบ้าน

(3) Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Had + ภาคประธาน + been + กริยาแท้ ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
Had Sue been walking for half an hour when it started to rain?
ซูเดินมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหม เมื่อฝนเริ่มตก
Had he been working there for 10 years when he retired ?
เขาทำงานที่นั่นมาได้ 10 ปีแล้วใช่ไหม เมื่อเขาเกษียณ

(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When, Where, Why, How long, … ฯลฯ” ประกอบด้วย
Wh-word + had + ภาคประธาน + been + กริยาแท้ ing + ส่วนขยาย

ยกเว้น “Who” ซึ่งแบ่งได้ 2 โครงสร้างคือ
Who + had + been + กริยาแท้ ing + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค Who + had + ภาคประธาน + been + กริยาแท้ ing + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคกรรมในประโยค
ตัวอย่าง
For how long had Sue been working when it started to rain?
Sue had been working for half an hour when it started to rain.
A : Who had been working for half an hour when it started to rain ?
B : Sue.
ก – ใครที่ทำงานมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้ว เมื่อฝนเริ่มตก
ข – ซู
Sue had been talking to Peter for ten minutes when a thief broke in.
A : Who had Sue been talking to for ten minutes when a thief broke in?
B : Peter.
ก – ซูคุยกับใครเป็นเวลา 10 นาทีแล้ว เมื่อขโมยได้งัดเข้ามา
ข – ปีเตอร์

การใช้ Past Perfect Continuous
1. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ (continuously or repeatedly) ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ปกติจะมีข้อความที่แสดงช่วงเวลาในอดีตชี้แสดงอยู่
ตัวอย่าง
They had been talking for over an hour before Tony arrived.
พวกเขาได้คุยกันมาเป็นเวลากว่าชั่วโมงแล้ว ก่อนที่โทนี่มาถึง
She had been working at that company for three years when it went out of business.
เธอได้ทำงานที่บริษัทนั้นมาเป็นเวลาครบ 3 ปีแล้ว เมื่อบริษัทเลิกกิจการ

ข้อสังเกต รูปกริยาใน Past Perfect Continuous แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซ้ำๆ ในอดีตที่ห่างไกล (farther past) จนถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นตามมาในอดีตต่อมา (later past) ซึ่งใช้รูปกริยาเป็น Past Simple

2. ใช้วางไว้หน้าการกระทำในอดีตอีกอย่างหนึ่ง เพื่อแสดงสาเหตุ (cause) และผลลัพธ์ (effect) กล่าวคือ ส่วนที่แสดงสาเหตุใช้รูป Past Perfect Continuous ส่วนที่แสดงผลลัพธ์ใช้ Past Simple
ตัวอย่าง
Jason was tired because he had been jogging.
เจสันเหนื่อย เพราะเขาได้วิ่งเหยาะๆ มา
Sam had been overeating so he gained weight.
แซมกินมากเกินไป ดังนั้นเขาจึงมีน้ำหนักตัวเพิ่ม

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,105 times, 1 visits today)

[Update] เทคนิคการใช้ Past Tense ในการเล่าเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ แบบฉบับเข้าใจง่าย | ประโยค past perfect – NATAVIGUIDES

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังงงไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Past Tense อยู่ตอนนี้ เรามีบทความเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะ ซึ่งจะช่วยทำให้เพื่อนๆ เข้าใจมากยิ่งขึ้น แถมยังมีตัวอย่างการใช้อย่างถูกต้องมาให้ดูกันอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้ว!!! ก็มาลุยกันได้เลย

การใช้ Past Tense ในการเล่าเรื่อง

Past Tense คือ รูปแบบของคำกริยาที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่

1. Past Simple โดยมีโครงสร้างรูปแบบคือ Subject + Verb 2 หรือ Verb เติม ed

2. Past Continuous โดยมีโครงสร้างรูปแบบคือ Subject + was/were + Verb (ing)

3. Past Perfect โดยมีโครงสร้างรูปแบบคือ Subject + had + Verb 3

4. Past Perfect Continuous โดยมีโครงสร้างรูปแบบคือ Subject + had + been + Verb (ing)

ซึ่งในแต่ละรูปแบบ/โครงสร้าง ก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. Past Simple Tense

(Subject + Verb 2 หรือ Verb เติม ed) ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต มักมีคำหรือกลุ่มคำของอดีตมากำกับด้วย เช่น

  • ago (แต่ก่อน)
  • once (ครั้งหนึ่งในอดีต)
  • yesterday (เมื่อวานนี้)
  • last night (เมื่อคืนก่อน)
  • last month (เมื่อเดือนที่แล้ว)
  • when he was young (เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก)
  • after they had gone (หลังจากที่พวกเขาไปแล้ว)
See also  [Update] Question Sentences ประโยคคำถาม | present simple tense ประโยคคําถาม - NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค

  • I went to church yesterday. (ฉันไปโบสถ์เมื่อวานนี้)
  • She bought that car last year. (เธอซื้อรถคันนั้นเมื่อปีที่แล้ว)

2. Past Continuous Tense

(Subject + was, were + Verb (ing) ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

2.1 ใช้ร่วมกับ Past Simple Tense เมื่อมีเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต โดยให้ใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์สั้นๆ ที่เกิดขึ้นทีหลัง และใช้ Past Continuous Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น เช่น While I was watching the football match, I had a headache. (ขณะที่ฉันกำลังดูการแข่งขันฟุตบอลอยู่นั้น ฉันก็ปวดศีรษะ)

2.2 ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างที่กำลังดำเนินอยู๋ในอดีตในเวลาเดียวกัน เช่น We were playing while they are studying. (พวกเรากำลังเล่นกัน ขณะที่พวกเขากำลังเรียน )

3. Past Perfect Tense

( Subject + had + Verb 3) มีวิธีการใช้ดังนี้

3.1 ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในอดีต โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนให้ใช้ Past Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังให้ใช้ Past Simple Tense เช่น I went to work after I had eaten breakfast.  (ฉันไปทำงานหลังจากที่ได้ทานอาหารเช้า) และ We had learnt Japanese before we went to Japan. (พวกเราได้เรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนที่พวกเราจะไปประเทศญี่ปุ่น)

3.2 ใช้กับการแสดงความปรารถนาในสิ่งที่ไม่เป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต เช่น We wish we had passed the examination. (พวกเขาอยากให้พวกเราสอบผ่าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเราสอบไม่ผ่าน)

4. Past Perfect Continuous Tense

(Subject + had + been + Verb (ing) มีวิธีการใช้ที่ไม่แตกต่างจาก Past Perfect Tense แต่มีจุดต่างกันตรงที่ Past Perfect Continuous Tense จะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ หรือการกระทำได้ดีกว่า Past Perfect Tense เช่น I had been sleeping for two hours when he came in. (ฉันได้นอนหลับต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว เมื่อตอนที่เขาเข้ามา)

——————————————————

ปล. เคล็ดลับส่งท้าย… อันแรกที่เราควรทำในการเรียนเรื่อง Past Tense ก็คือ ต้องจำโครงสร้างให้ได้เสียก่อน แล้วก็ลองสร้างภาพ ลำดับเหตุการณ์ดีๆ ก็จะทำให้เราสามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง

ที่มา : englishbykanjan


Learn English Tenses: PAST PERFECT


Do you ever use the PAST PERFECT TENSE (“I had worked”)? Do you know this advanced tense can help you talk about the past in a special way? In this English grammar class, I’ll teach you when to use this tense, how to use it, and what mistakes to avoid. You will learn: structure, usage, pronunciation, spelling, contractions, questions, short answers, past participles, and irregular verbs. We’ll go forward systematically and practice together, so you understand fully. This class is part of the engVid program on ALL the English verb tenses, designed to take your English to a higher level for career growth or academic success on English exams like the IELTS or TOEFL. The next class in this series compares the past simple and past perfect tenses.
Take the quiz: https://www.engvid.com/pastperfect/
In this lesson:
Past Perfect: Overview 0:00
When to use the Past Perfect tense 4:07
How to use the Past Perfect tense 8:51
Past Perfect: Common Expressions 16:44
Past Perfect: Contractions 22:35
Past Perfect: Short Answers 27:51
Past Perfect: Spelling \u0026 Pronunciation 30:56
Past Perfect: Practice 36:50
Past Perfect: Common Errors 40:43
Past Perfect: Conclusion 45:40

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Learn English Tenses: PAST PERFECT

สอนหลักการใช้งาน past perfect tense l โครงสร้างประโยค ตัวอย่าง l การใช้ tense ภาษาอังกฤษ


สรุปหลักการใช้งาน past perfect tense โครงสร้างประโยค วิธีการใช้งาน พร้อมตัวอย่างประโยค

การใช้tenseภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube:https://goo.gl/Svd65u
Twitter:http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog:https://goo.gl/JthDFX
Facebook:http://bit.ly/2CIaLBa

สอนหลักการใช้งาน past perfect tense l โครงสร้างประโยค ตัวอย่าง l การใช้ tense ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Past Perfect


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Past Perfect

English irregular verbs – practise irregular verbs in Present Perfect with sentences and pictures


English irregular verbs practise irregular verbs in Present Perfect with sentences and pictures.
This video deals with some of the most common English irregular verbs (83) in alphabetic order. Each irregular verb comes with example sentences, the first one is mainly a question and the second one is an affirmative or a negative sentence in the Present Perfect Simple tense.
You can hear all irregular verb forms, the infinitive, the past simple and the past participle forms but in the sentences, you will only see the third form of the verb, the past participle form as this is the building block of the Present Perfect.
Interactive practice: https://www.onlineangoltanar.hu/rendhagyoigekkozepfokon/
The video is put together in a way that learners will have enough time for saying the verbs and the sentences out loud not just reading the content, therefore I recommend saying the verbs and sentences right after hearing them. If necessary, pause the video and go on watching when you are able to say the irregular verbs correctly as well as the example Present Perfect sentences well.
A lot of learners of English find the Present Perfect tense a difficult one, so watching the video and English example sentences might help learners understand the use of this tense. The most important thing to remember is that this tense is a present tense, as the name suggests (Present Perfect) and when we use it, we talk about the present, not the past.
The irregular verbs are commonly used and all of them have multiple meanings. In this video, there is only one meaning presented and the images also refer to one meaning only. I am well aware that there are many other meanings, and the one that is presented might not be the most common one or the one that you use. Also, many irregular verbs have different correct pronunciation which you may not find in this video.
You can find other irregular verbs video on my channel, az extended version with 120 irregular verbs can be found here: https://youtu.be/3Ca5OKH7TjQ
This video focuses on the Past Simple tense and you can learn the irregular verbs with affirmative and negative Past Simple sentences.
For irregular verb practiced also in the Past Simple but not in alphabetical order but in order of frequency, check out these videos:
1. https://youtu.be/b0WQOf1aR10
2. https://youtu.be/CMpLeM6SK7E
3. https://youtu.be/vDOhXDNqo
4. https://youtu.be/IA4lWln3yA0
5. https://youtu.be/aWf8SL2BnQg
Enjoy learning these verbs. 🙂
All images are licenced from www.toonaday.com

See also  Money6Pack Live : เริ่มธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนให้คิดแบบนี้ | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

English irregular verbs - practise irregular verbs in Present Perfect with sentences and pictures

Learn English Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, or Present Perfect?


Are you sure which past tense to use and when? Do you understand why? Save years of English mistakes by watching this important lesson in which I teach you about past tenses. Discover your strengths and weaknesses in a few minutes. Then, follow my suggestions to master the grammar tenses you’ll need to use more than any other in English.
TAKE THE QUIZ: https://www.engvid.com/learnengishtensespasttenses/
TRANSCRIPT
Hi. I’m Rebecca from engVid, and this lesson is going to save you years of English mistakes. Why? Because it’s a diagnostic lesson. In just a few minutes you’ll find out what you know and don’t know regarding the past tenses in English. And why is that important? For two reasons. First, you can focus on what you don’t know and improve those areas and improve quickly, and second because the past tenses are among the most important tenses that we use in English. Okay? And at the end of the lesson after you’ve done the exercise and you find out what you might get wrong or right, I’ll show you exactly how to improve, what you can do. Some simple steps. Okay? Let’s get started.
So, number one: \”It rains all day yesterday.\” Okay? So these are all sentences in the past tense. Okay? There are four tenses we’re covering: Past simple, past continuous, present perfect, and past perfect. Okay? So, all of these sentences have some mistakes. You try to find out: What’s the mistake? If you know, then you know that part. If you don’t, we’ll see what to do. So: \”It rains all day yesterday.\” What’s wrong with that sentence? Okay. So, we’re talking about yesterday so we know it’s in the past, so what’s wrong is here, this verb is right now in the present simple. It should be… It should be in the past. So then this sentence should be in the past simple. So if you didn’t know that, then… Then you need to review the past simple. Okay?
Number two: \”Have you seen Maria last week? Have you seen Maria last week?\” What’s wrong with that sentence? Or that question, rather. Can you find the mistake? Okay, so the mistake is this: When we say: \”Have you seen\”, that’s which tense? Present perfect. But then we go on to say: \”Have you seen Maria last week?\” That’s a problem, because when we use the present perfect tense, we cannot use a finished time with it. If you use a finished time, like last week, then you have to change this question and make it into past simple. For example: \”Did you see Maria last week?\” That’s one way to fix that question. And the other way, if we wanted to keep it present perfectright?we would say: \”Have you seen Maria this week?\” for example. Okay? That… Of course, that has a different meaning, but if you’re going to use this tense then if you have a timeframe you can only talk about time which is either still going on, like this week, today, this month, this year, and so on. Okay? So if you made a mistake here, remember to review present perfect. Okay? Just make a note of that.
Next: \”Gary studied when I arrived. Gary studied when I arrived.\” What’s wrong there? There is a little mistake there, and it’s here. Okay? This should be: \”Gary was studying\”right?\”when I arrived\”. Now, \”was studying\” is past continuous. So, why do we need past continuous there? Because the action of studying takes some time. Right? It doesn’t happen in one second. So he was studying, and studying, and studying, and then in the middle of this studying I arrived. \”Arrived\” doesn’t take time, so \”arrived\” can be in the past simple tense. That’s fine. I arrived, it’s finished, it’s over. But Gary was studying, and studying, and studying, and studying, and I came in the middle of that. Okay? So these are the kinds of things you have to know about these tenses in order to use them correctly. So, if you made a mistake here, remember to review past continuous. Remember at the end of the lesson I’ll tell you exactly how you can review these. Okay?
Next, number four: \”When have you sent the email?\” Okay? \”When have you sent the email?\” Okay. So, the problem here, again, is that the tense that’s used is present perfect. But with present perfect we cannot use the word \”when\”. If you use the question word \”when\”, then you need to change this entire question to past simple. \”When did you send the email?\” Okay? \”When did you send the email?\” Because when I ask you that question you’re going to tell me sometime in the past that’s finished and over. So that’s past simple, and not present perfect. So if you made a mistake here, you should really review past simple, but more importantly also, again, present perfect. Okay? A little bit of both. If you just said here: \”Have you sent the email?\” then it’s fine and it’s present perfect. Okay? But if you need to use the question word \”when\”, remember to change it to past simple. Good.
Number five: \”Did you ever see this movie? Did you ever see this movie?\”

See also  อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ลงทุนเริ่มต้นที่เท่าไหร่? เล่าประสบการณ์สร้างแบรนด์ครั้งแรก | อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง | Nataviguides

Learn English Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, or Present Perfect?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประโยค past perfect

Leave a Reply

Your email address will not be published.