Home » [Update] การใช้ here และ there | come to แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้ here และ there | come to แปลว่า – NATAVIGUIDES

come to แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

การใช้ here และ there

คำว่า here กับ there ทั้งสองคำนี้พื้นเพของมันคือ adverb of place หรือคำกริยาวิเศษณ์บอกตำแหน่ง/ สถานที่ here แปลว่า “ที่นี่” there แปลว่า “ที่นั่น” ตัวอย่างประโยค เช่น

 • Susan isn’t there. I don’t know where she is.
  ซูซานไม่ได้อยู่ที่นั่น ฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
 • Is anybody here?
  มีใครอยู่ที่นี่มั้ย
 • Come over here and sit down with us.
  มานี่สิ มานั่งรวมกับพวกเราสิ

โดยทั่วไป here กับ there ก็จะจับจองตำแหน่งท้ายประโยคเอาไว้ คือ วางไว้หลังสุด แต่ในบางครั้งเราจะเห็น here กับ there โผล่มาขึ้นต้นประโยคบ้าง จุดประสงค์เพื่อเน้นใจความ เป็นการพูดคล้ายๆประโยคอุทาน ซึ่งความหมายนั้นก็ต้องดูตามสถานการณ์    โดยมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ

 1. Here / There + Verb (be / come / go) + Noun
 2. Here / There + Pronoun + Verb (be / come / go)

ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ 1

 • Here comes Alice!
  นี่ๆไง อลิซมาแล้ว

(คนพูดอาจจะเห็นอลิซเดินมาแต่ไกล จึงพูดเป็นการเน้นบอกว่า อลิซมานั่นแล้ว และในที่นี่กริยาที่ตามหลัง Alice ก็ต้องเติม s ด้วยเพราะ Alice เป็นประธานเอกพจน์)

 • Hurry up! There goes the train!
  รถไฟมานั่นแล้วไง

สำหรับคำว่า There goes อาจจะหมายถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ เช่น

 • There goes our love again.
  รักของเราพังลงอีกครั้ง
 • There goes my diet.
  ฉันเริ่มงดอาหารอยู่
 • There goes our bus. I’ll have to walk.
  รถเมล์ไปนู่นแล้ว คงต้องเดินแล้วแหละ
 • There is the prince!
  นั่นไง เจ้าชาย

(There ในที่นี้ หมายถึง over there แปลว่า “ที่นั่น” อย่าสับสนกับ there is / there are ที่แปลว่า “มี” นะคะ)

ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ 2

 • Here it is.
  นี่ไง

(ใช้พูดเวลาที่เรายื่นสิ่งของให้คนอื่น)

 • There she is.
  นั่นไง เธออยู่นั่นไง

บางครั้งภาษาก็มีลูกเล่นเพื่อให้เกิดความสละสลวย สร้างอารมณ์ความรู้สึกขณะพูดหรือเขียน ภาษาอังกฤษก็ไม่ยกเว้นเช่นกัน ดังนั้นนอกจากต้องเรียนประโยคธรรมดาสามัญแล้วยังต้องเรียนประโยคในลักษณะนี้ด้วย เพื่อความเข้าใจในตัวภาษาอย่างถ่องแท้นะคะ ^^

[Update] การใช้ According to เพื่ออ้างถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว | come to แปลว่า – NATAVIGUIDES

การใช้ According to เพื่ออ้างถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว

According to According to… ให้ความหมายว่า ตามที่… ซึ่งมักจะอ้างถึงสิ่งที่เป็นความคิดเห็น ที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของตัวผู้พูดเอง โดยมักจะใช้ขึ้นต้นประโยค แล้วตามด้วยนามวลี […]

According to

According to… ให้ความหมายว่า ตามที่… ซึ่งมักจะอ้างถึงสิ่งที่เป็นความคิดเห็น ที่ไม่ใช่ความคิดเห็นของตัวผู้พูดเอง โดยมักจะใช้ขึ้นต้นประโยค แล้วตามด้วยนามวลี (noun phrase) หรืออนุประโยค (clause)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

According to Peter, the film starts at 10.20.
แปลว่า ตามที่ปีเตอร์(บอก) ภาพยนตร์จะเริ่มเวลา 10 โมง 20 นาที

See also  [NEW] [Grammar Tips] การใช้ Past Simple และ Past Continuous | แต่ง ประโยค past continuous - NATAVIGUIDES

According to the instructions, you’ll need to buy some glue.
แปลว่า ตามที่วิธีใช้ (ได้เขียนบอกไว้) คุณจำเป็นที่จะต้องซื้อกาว

The government, according to a poll taken last month, may lose the next election.
แปลว่า ตามที่มีโพลสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลอาจแพ้การเลือกตั้งครั้งต่อไป

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ according to ในการสื่อสารแบบทางการ เพื่อพูดถึงหลักฐานที่เป็นทางการอย่างเช่นสถิติ หรือรายงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

According to a recent report by the Department of Health, most people still do not take enough exercise.
แปลว่า ตามรายงานเมื่อไม่นานมานี้โดยกรมอนามัย (แสดงให้เห็นว่า) ผู้คนส่วนมากยังคงออกกำลังกายไม่เพียงพอ

นอกจากนี้คำว่า according to ยังให้ความหมายว่า ขึ้นอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They take a test and are then put in to groups according to their ability.
แปลว่า พวกเขาทําการสอบ และหลังจากนั้นจะถูกแยกตามกลุ่มโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขา

The rents are high but they vary according to whether you want a garden.
แปลว่า ค่าเช่าสูง แต่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสวนหรือไม่

ข้อควรระวังที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า according to เมื่อมีการพูดถึง หรืออ้างถึงความคิดเห็นจากบางคน หรือบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น แต่ถ้าหากเป็นความคิดเห็นของเราเอง ของผู้พูดเอง ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องใช้วลีที่ว่า in my opinion หรือ in our view ซึ่งหมายถึง ในความคิดเห็นของฉัน หรือ ในมุมมองของพวกเรา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

In my opinion, they were not very polite.
แปลว่า ในความคิดเห็นของฉัน พวกเขาไม่สุภาพมาก[ไม่พูดว่า According to me]


Taylor Swift – Back To December


Music video by Taylor Swift performing Back To December. (C) 2011 Big Machine Records, LLC.

►Exclusive Merch: https://store.taylorswift.com

►Follow Taylor Swift Online
Instagram: http://www.instagram.com/taylorswift
Facebook: http://www.facebook.com/taylorswift
Tumblr: http://taylorswift.tumblr.com
Twitter: http://www.twitter.com/taylorswift13
Website: http://www.taylorswift.com

►Follow Taylor Nation Online
Instagram: http://www.instagram.com/taylornation
Tumblr: http://taylornation.tumblr.com
Twitter: http://www.twitter.com/taylornation13

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Taylor Swift - Back To December

Ronan Keating – If Tomorrow Never Comes


Order “Twenty Twenty” – Out now!
https://Ronan.lnk.to/TwentyTwentyID
Sign Up To Ronan’s Official Mailing List: https://Ronan.lnk.to/mailinglistID
Follow Ronan Keating!
Facebook: https://www.facebook.com/ronankeatingofficial/
Instagram: https://www.instagram.com/rokeating
Twitter: https://twitter.com/ronanofficial
Website: https://www.ronankeating.com

Music video by Ronan Keating performing If Tomorrow Never Comes. (C) 2002 Polydor Ltd. (UK)

Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes

Finn Askew – Roses (Official Video)


TOKYO IS OUT GO RUN THAT!! from the TOKYO EP .. wiv u november 5th 🇯🇵🎎
Can preorder / presave / preadd the EP here: https://FinnAskew.lnk.to/EPTokyoSo
Finn Askew Roses (Official Video)
Follow Finn:
FB: https://FinnAskew.lnk.to/FacebookID
IG: https://FinnAskew.lnk.to/InstagramID
Tik Tok: https://FinnAskew.lnk.to/TikTokID
Twitter: https://FinnAskew.lnk.to/TwitterID
Lyrics
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely, uh
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely, ay
You’re my little pickmeup, yeah
You fill up my cup, yeah
There’s never enough of you
If I could have two of you I would
Maybe that’s a bit greedy
We don’t gotta keep it pg
Darling, we can just be free, oh
It’s on you
It’s on you
It’s on you
It’s on you
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely, ay
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely, yeah
I hate waking up
But waking up with you makes me wanna wake up
I’m a messup, you’re a messup, that’s too messed ups
Uh, but we fell into each other’s arms
Out of the storm I will put sun to your complexion
I lay my heart on you, yeah, that’s my affection
My affection
It’s on you (it’s on you)
It’s on you (it’s on you)
It’s on you
It’s on you
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely, uh
Hey, rose
I bought you five roses, won’t you come to my show?
Show you how to live life, yeah, you know you’re fg gold
Give you all my time if you wanna take it slow
Your soul is lovely
Hey, rose
Hey, rose
FinnAskew
Music video by Finn Askew performing Roses. © 2020 Finn Askew, under exclusive licence to Universal Music Operations Limited
http://vevo.ly/ut6ZoN

See also  [NEW] 10 เกมทำลายมิตรภาพเบาสมองที่ควรมีไว้เล่นกับเพื่อน | unturned วิธีเล่นกับเพื่อน - NATAVIGUIDES
See also  [NEW] คำสรรพนาม (Pronouns) ภาษาอังกฤษ | pronoun แปลว่า - NATAVIGUIDES

Finn Askew - Roses (Official Video)

(THAISUB) Come Through – H.E.R. ft. Chris Brown แปลเพลง


H.E.R. \”Come Through” Featuring Chris Brown // Out Now!
Stream/Download // https://smarturl.it/xComeThrough​
Subscribe to H.E.R.’s channel for more official content // https://smarturl.it/HERytSubcribe​
Follow H.E.R.
https://twitter.com/HERMusicx​
https://www.instagram.com/hermusicoff…​
https://www.facebook.com/officialHERm…​
http://www.herofficial.com​
Follow Chris Brown
https://twitter.com/chrisbrown​
https://www.instagram.com/chrisbrowno…​
https://www.facebook.com/chrisbrown​
http://www.chrisbrownworld.com/​
HER​ ChrisBrown​ ComeThrough​

(THAISUB) Come Through - H.E.R. ft. Chris Brown แปลเพลง

[THAISUB] comethru – Jeremy Zucker แปลเพลง


Sources :
Lyrics : https://genius.com/Jeremyzuckercomethrulyrics
Music Video : https://youtu.be/jO2viLEW1A
Translated by me (pretty girl)
เพลงนี้คนขอเยอะมากๆๆๆ เราทำแล้วนะ! เหมือนจะเป็นเพลงที่ดูเหงาๆธรรมดาแต่ที่จริงแฝงไปด้วยความสับสนเพราะ Jeremy แต่งตอนที่เขาเพิ่งจบมหาลัย ย้ายกลับไปที่บ้านเก่าแต่งเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดในห้องใต้ดินคนเดียวถือว่าเป็นเพลงที่ดีจริงๆค่ะ
แอบกระซิบเอ็มวีเพลงนี้น่ารักมากกกก (กไก่ล้านตัวไปเล้ย)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Leave a comment down below if you guys want more videosssss
I’ll check it ASAP ka
สามารถติชมได้เลยนะคะ ถ้าอยากให้ทำวิดิโอเพลงไหนคอมเม้นต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่า พูดคุยกันได้เลยน้าเราพร้อมตอบ!
Dnt fall in love
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXiU…
Facebook : https://www.facebook.com/dntfallinl0ve/
Instagram : https://instagram.com/dntfallin.love?…
เรามีเพลลิสต์ใน spotify แล้วน้าาา
🔗https://open.spotify.com/user/21temex…
ฝากเข้าไปติดตามร้านพรีออเดอร์อัลบั้มแผ่นซีดีต่างๆกันหน่อยนะงับ✊🏼✊🏼✨
IG : @say0hyeahh ; https://instagram.com/say0hyeahh?utm_…
Twitter : @say0hyeahh

[THAISUB] comethru - Jeremy Zucker แปลเพลง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ come to แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.