Home » [Update] การใช้คำคุณศัพท์และการบอกความรู้สึก | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้คำคุณศัพท์และการบอกความรู้สึก | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.2 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิคและวิธีการใช้ Descriptive Adjective
การใช้คำคุณศัพท์บอกลักษณะและความรู้สึก กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจร้า

 

Table of Contents

 ความหมายของคำคุณศัพท์

 

ความหมายคำคุณศัพท์

 

คำคุณศัพท์หรือ Adjective มีตัวย่อคือ Adj.  ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในประโยค คำนามหรือสรรพนาม ณ ที่นี้ ก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นเองค่า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ขยายในที่นี้เพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสรรพนามเหล่านั้นมีลักษณะยังไง  และในบทนี้ครูจะพาไปดูชนิดของคำคุณศัพท์และหลักการใช้กันนะคะ

ชนิดของคำคุณศัพท์ 

https://7esl.com/types-of-adjectives/

11Types of Adjectives

 1. Descriptive Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะ  หรือคุณภาพของ คนสัตว์ สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะเป็นยังไง  ซึ่งได้แก่คำว่า

good, bad, poor, rich, pretty, ugly, beautiful

 1. Proper Adjective

คือ คุณศัพท์บอกสัญชาติ มีหน้าที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun นั่นเองค่ะทุกคน ได้แก่ Proper Adjective หรือ เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ

 1. Quantitative Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณ ของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน)ได้แก่ much, many, little, some, any เป็นต้น

 

 1. Numeral Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เมื่อบอกจำนวนแน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่

 

 1. Demonstrative adjective

คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะ ที่ทำหน้าที่ชี้เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that ใช้กับนามเอกพจน์ ส่วน these ,those จะใช้กับนามพหูพจน์

ข้อควรจำ:

 • This, That ใช้กับนามเอกพจน์นะคะ
 • These, Those ใช้กับนามพหูพจน์นะคะ
 • This, These ใช้กับคำนามที่อยู่ใกล้เด้อ
 • That, Those ใช้กับคำนามที่อยู่ไกล

 

 1. Interrogative adjective

คือ คุณศัพท์บอก คําถาม หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีคำนามตามหลังเสมอ ได้แก่ what, which, whose

 

 1. Possessive adjective

หมายถึง คําคุณศัพท์ ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my, our, your, his, her, its, their

 

 1. Distributive adjective

คือ คุณศัพท์แบ่งแยก  มีหน้าที่ขยายนามเพื่อแยก นามออกจากกันเป็น อันหนึ่ง

หรือส่วนหนึ่งได้แก่ each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither (ไม่ทั้งสอง)

 1. Emphasizing Adjective

คือ คุณศัพท์ เน้นความ  มีหน้าที่ เน้นความให้มีนำหนักขึ้น เช่น very, real
(แปลว่า นั้น,นั้นเอง,นั้นจริงๆ, จริงๆ)

 

 1. Exclamatory Adjective

คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายเพื่อให้เป็น คําอุทาน เช่น what! 

 

 1. Relative Adjective

คือ คุณศัพท์สัมพันธ์ มีหน้าที่ขยายนามที่ตามหลังและในขณะเดียวกัน จะคล้ายๆกับ คำสันธาน

ที่เชื่อมความในประโยคของตัวเองกับประโยคข้างหน้าให้สัมพันธ์กันอีกด้วย เช่น

Whatever (อะไรก็ได้)

ตัวอย่าง

I’ll give you whatever you want.
ฉันจะให้ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่คุณต้องการ

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์ (Adjective usage)

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์

 • วางขยายหน้าคำนามนั้น ๆ เช่น

They want a good grade from their teachers.

แปล พวกเขาอยากได้เกรดดีๆจากคุณครู

 

 • วางไว้หลัง Verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

I am excited.
= ฉันตื่นเต้นจัง

 

I am bored.

= ฉันรู้สึกเบื่อ

จะต่างจาก I am boring. ที่แปลว่าฉันน่าเบื่อ

 • จะถูกวางไว้หลังกริยาเชื่อม (Linking Verbs) เช่น look, sound, feel
  เช่น

You look beautiful today.

= วันนี้คุณสวยจัง

                                                            

 

เทคนิคการเรียงคำคุณศัพท์

 

เทคนิคการท่องจำเรียงคำคุณศัพท์

 1)       opinion (ความคิดเห็น):        funny, bored, boring

2)       size(ขนาด):    little, huge, tiny, big, small, tall, short,

3)       shape (รูปร่าง): round, square, triangle, oval

4)       age (อายุ):    new, old, older, young, younger

5)       colour (สี):         brown, dark blue, white, black, green, red

6)       origin (สัญชาติ):   Japanese, Thai, English, Chinese, American

7)       material (วัสดุ, อุปกรณ์):       metal, diamond, cotton, wool,

8)       purpose (จุดมุ่งมาย):        selling, to sell, cleaning, walking,

มีสูตรท่องจำคือ:
โอ้ ใหญ่ เชพ หนุ่ม ขาว โอ้ป้ป้า ทอง ขาย ลองท่องแบบนี้ดูแล้วลองจินตนาการณ์ด้วยว่าเราเดินไปเจอหนุ่มโอ้ปป้าชาวเกาหลีหุ่นดีตัวใหญ่ผิวขาวกำลังยืนขายทอง
ลองหลับตาแล้วจินตนาการณ์ดูนะคะ เรียงลำดับเหตุการณ์ด้านล่างเลย (เวลาแปลภาษาอังกฤษให้แปลจากหลังมาหน้า)

See also  ธุรกิจไหนแย่ที่สุด?? จัดอันดับทุกธุรกิจที่อยู่ในเกม GTA Online | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

 

โอ้ = Opinion แปลว่า ความเห็น เช่น สวย น่าเกลียด แย่ เยี่ยม

 

ใหญ่ =  Size แปลว่า ขนาด เช่น ใหญ่ เล็ก สูง เตี้ย

 

เชพ = Shape แปลว่า รูปร่าง เช่น กลม เหลี่ยม

 

หนุ่ม = Age แปลว่า อายุ เช่น แก่ หนุ่ม ใหม่ เก่า

 

ขาว = Colour แปลว่า สี เช่น  ขาว ดำ เขียว แดง

 

โอ้ปป้า= Origin แปลว่า แหล่งกำเนิด หรือถิ่นกำเนิด เช่น  ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี

 

ทอง = Material แปลว่า วัสดุ เช่น เหล็ก ไม้ ทอง หิน

 

ขาย = Purpose แปลว่า วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อซื้อขาย เพื่ออวดอ้าง เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อการลงทุน

ประโยคบอกความรู้สึกในภาษาอังกฤษ 

 

ประโยคบอกความรู้สึก Adjective

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มนี้สามารถบอกความรู้สึก วลีความรู้สึก ประโยคบอกความรู้สึก ภาษาอังกฤษ Feeling หรือ Emotion ได้ ครูได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้านล่างลองนำไปใช้ดูเด้อ

รูปแบบที่ใช้อธิบายความรู้สึก

 • A: Subject + feel + adj.
  Ex: I feel amazing. =ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมมาก
 • B: Subject + V.to be + adj.
  Ex: He is angry at me. = เขาโกรธให้ฉัน

                                                        

 

ตารางคำคุณศัพท์แสดงความรู้สึก (Adjectives of feeling and emotion)

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/adjectives_2

ด้านล่างคือตารางแสดงคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายลักษณะและความรู้สึกนะคะ

คำศัพท์
ความหมาย
lonely
เหงา
amazed
รู้สึกทึ่ง ประหลาดใจ
blue
เศร้าใจ
bored
รู้สึกเบื่อ
brooding
บูดบึ้ง
confused
สับสน ยังเข้าใจไม่ชัดเจน
contented
มีความพอใจ อิ่มใจ
disgust
ขยะแขยง
easy
สบาย ผ่อนคลาย
empty
รู้สึกว่างเปล่า
important
รู้สึกสำคัญ
indignant
โกรธมาก
interested
รู้สึกสนใจ
joyous
รู้สึกสนุก
kind
รู้สึกเมตตา
lifeless
เซื่องซึม ไม่มีชีวิตชีวา
loathing
ชิงชัง
lost
สิ้นหวัง
overjoyed
ดีใจเหลือเกิน
paralyzed
กลัวจนนิ่งชะงัก
perplexed
งงและสงสัย
proud
ภูมิใจ
puzzled
งุนงง / สับสน
sad
เศร้า
satisfied
พึงพอใจ
serene
สงบ
upset
รู้สึกอารมณ์เสีย
weepy
เศร้าโศก
withdrawn
รู้สึกไม่อยากจะพูดอะไรกับใคร
wonder
รู้สึกแปลกใจ
wonderful
รู้สึกดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม
worthless
ไม่มีค่า
down
จิตตก
blank
ว่างเปล่า
wonderful
สุดยอดมาก
great
เยี่ยมมาก

กลุ่มคำที่แปลว่ามาก เช่น very, super, so much และอีกมากมาย ลองนำคำเหล่านี้ไปวางหน้า คำคุณศัพท์บอกอารมณ์จะทำให้คำนั้นๆ มีความหมายว่า …มาก เช่น very down = จิตตกมาก

EX: I feel super hungry. = ฉันรู้สึกหิวข้าวมาก

นอกจากในเรื่องของคำคุณศัพท์แสดงความรู้สึกแล้ว อีกหลากหลายรูปประโยคที่เราใช้บอกความรู้สึก รวมถึงสำนวนในการบอกความรู้สึกอีกด้วยค่ะนักเรียนที่รัก

สำนวนบอกความรู้สึกและอารมณ์ (Idioms of emotion)

 

สำนวนบอกความรู้สึกและอารมณ์ (Idioms of emotions)

ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

Be over the moon/ be thrilled to bits / be on cloud nine /
be on top of the world = มีความสุขมากสุด ๆ

 

EX. My boyfriend was on cloud nine at his birthday party last night.

=แฟนของฉันมีความสุขมาก(เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้น9) ที่งานวันเกิดของเขาเมื่อคืนวานนี้

 

make my day = มีความสุข
EX. He/she made my day.

 

 

Call it a day = จบแล้ว
EX. Let’s call it a day. เลิกทำ/เลิกงาน พอแล้ว

 

 

sinking feeling =รู้สึกว่าเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้น คล้ายๆกับว่ามี sense

EX. I had a sinking feeling that my uncle would get an accident.
= ฉันรู้สึกว่าลุงจะเกิดอุบัติเหตุยังไงไม่รู้สิ

 

Fed up

Ex. She looked fed up all the afternoon. = หล่อนดูท่าทางเบื่อหน่ายตลอดช่วงบ่ายเลย

 

feel under the weather

Ex.  I felt under the weather all day long yesterday.
= เมื่อวานฉันไม่สบายทั้งวันเลย

 

On pins and needles

Ex. Many students went on pins and needles after doing the exam.

= นักเรียนเครียดมาก หลังจากสอบเสร็จ

 

How have you been so far? เป็นยังไงกันบ้างคะ Are you tired? เหนื่อยมั้ยเอ่ย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ครูขอแนะนำให้ดูวีดีโอทบทวนบทเรียนตอนม.1 ในหัวข้อเรื่อง การบรรยายลักษณะและความรู้สึก โดยใช้คำคุณศัพท์ Adjective ได้ที่ ด้านล่าง กับทีชเชอร์กรีซ กันนะคะ 

แล้วเจอกันในบทเรียนต่อไป See you guys next time. Bye!

 

See also  [NEW] 50 แคปชั่นอังกฤษสั้น ๆ กำลังใจ ความหวัง ไฟฝัน | ไม่ผิดหวัง ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

+2

[Update] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Instruction of Meditation 2 | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
Instruction of Meditation 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Instruction of Meditation#2
คำแนะนำในการฝึกสมาธิ(Meditation)

welcome to I like English 
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

 โดย สุภักพร ตรีสุผล (สตาร์) & Aj.Shon Pistoll

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Instruction of Meditation 

คำแนะนำในการฝึกสมาธิ

 

Yes! Remember, the last tome we talked about reciting the mantra, “Samma Arahang, Samma Arahang” to purify our mind and 

today we’re going to start with “Thoughts” that rise up during meditation. 

If any thoughts arise, there is no need to fight them. Let them pass through the center of your body like a [assing view that you 

happen to see from the window of a moving train. 

แปลว่า

เมื่อมีความคิดผุดขึ้นมา ไม่จำเป็นที่เราจะต้องต่อสู้กับความคิดนั้นปล่อยให้มัน

ผ่านไป โดยผ่านทางศูนย์กลางกายของคุณ เหมือนเวลาที่เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางเมื่อเรามองออกไปยังหน้าต่างขณะที่รถไฟ

เคลื่อนที่ไป 

Arise

 

แปลว่า  

ผุดขึ้น, การเคลื่อนที่ขึ้น 

While you are thinking of the bright crystal ball gently and comfortably, focus your mind and be still at the center with pure 

brightness. 

แปลว่า  

พร้อมกับตรึงนึกถึงดวงใส อย่างแผ่วเบาสบายโดยเอาใจหยุดเข้าไปในกลางความใสบริสุทธิ์นี้ 

Brightness

 

แปลว่า  

ความสว่าง 

During this time recite the mantra continuously and maintain your mind by imagining a bright object softly, comfortably. 

แปลว่า  

ใน

ระหว่างช่วงเวลานี้ให้ประคองใจด้วยการภาวนาไปเรื่อยๆ และจินตนาการถึงวัตถุที่สว่างอย่างเบาๆ สบายๆ 

Continuously

 

แปลว่า  

อย่างต่อเนื่อง 

Comfortably 

แปลว่า  

อย่างสบาย

Alternatively, you can choose not to visualize anything at all and simply observe whatever you feel at the center of your body; 

without making any judgments or feeling any emptions.

 

แปลว่า  

เป็นทางเลือก คุณสามารถเลือกที่จะไม่นึกถึงภาพใดเลยก็ได้ แค่ให้ใจของ

คุณรู้สึกที่ศูนย์กลางกายโดยปราศจากการคิด ตัดสิน หรือ อารมณ์ใดๆ 

Visualize

 

แปลว่า  

นึกภาพในใจ

Judgment

 

แปลว่า  

การตัดสิน 

Emotional

 

แปลว่า  

เกี่ยวกับอารมณ์

Whether you see darkness or bright light or anything else, just accept it without any thought. 

แปลว่า  

สิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นความมือ 

ความสว่าง หรือสิ่งอื่นๆ แค่รับรู้โดยปราศจากความคิด 

Once your mind is completely still, you will notice that the mamtra “Samma Arahang” will disappear you may feel that you don’t 

want to recite the mantra amymore. All will become silent and peace ful.

แปลว่า  

เมื่อใจหยุดนิ่ง ก็จะทิ้งคำภาวนา ” สัมมา อะระหัง ” เหมือน

กับเราลืมภาวนาถ้อยคำนี้ หรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไป และจะมีแค่เพียงความเงียบสงบ

Recite

 

แปลว่า  

ท่อง, ภาวนา

 

If you feel like this, you do not have to go back to reciting the mantra again.

 

แปลว่า  

ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่

 

Let your awareness maintain  the vision fo a bright crystal ball from this point onward. Only do this with a still mind, softly, gently, 

constantly and continuously. 

แปลว่า  

ให้มีสติรักษาภาพดวงใสๆ ต่อไป ทำเพียงเท่านี้ ด้วยใจนิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม ต่อไเรื่อยๆ 

If you have any experience from within, which is different from your meditation object, do not be excited, let your mind be neutral 

and at peace.

 

แปลว่า  

ถ้ามีประสบการณ์ภายในอะไรที่แตกต่างไปจากการกำหนดบริกรรมนิมิต เราก็อย่าไปตื่่นเต้น ให้ทำใจให้เป็นปกติ

Experience 

แปลว่า  

ประสบการณ์  

Excited 

แปลว่า  

น่าตื่นเต้น

Neutral

 

แปลว่า  

เป็นปกติ, เป็นกลาง 

Observe the experiences that occur with a calm mind and relax. do not question, how this is happening; just observe. 

Otherwise, your mind will move from the center of the body and your inner experience will disappear. 

แปลว่า  

มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเฉยๆ 

อย่างสบายๆ อย่าไปสงสัยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ให้ดูไปเฉยๆ อย่างเดียว ไม่เช่นนั้น ใจจะเคลื่อนจากศูนย์กลางกายแล้ว

ประสบการณ์ภายในก็จะเลือนหายไป 

Observe

 

แปลว่า  

สังเกต

Your mind should remain only in this state so the experience from within will progress. Do not think of anything. Do all of this. 

Only this. That is all.

 

แปลว่า  

สภาพใจต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วประสบการณ์ภายในจะก้าวหน้าต่อไป ไม่ต้องคิออะไรทั้งสิ้น ทำอย่างนี้ แค่นี้ 

เท่านั้น 

Remain

 

แปลว่า  

ยังเหลืออยู่, คงอยู่

Progress 

แปลว่า  

ก้าวหน้า,เดินไปข้างหน้า

Then the mind will lead within, entering into clarity, true happiness, and true inner wisdom, which lies deeper and deeper. And 

you will attain that which is in you, that which is universal. That which is the same for everyoune in this world. 

แปลว่า  

แล้วใจของเราก็จะ

เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปสู่ความสว่างความสุขที่แท้จริง และความรู้แจ้งคือปัญยาภายในที่ลุ่มลึกยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับเอง แล้วเราจะ

เข้าถึงสิ่งที่มีอยุ่ในตนซึ่งเป็นของสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลก

Universal

 

แปลว่า  

เป็นสากล

It is good to practice compassion at the end your meditation session by spreading the inner peace and all the good feelings that 

you’ve received, with all liveing beings which we know, as a sharing of loving lindness.

 

แปลว่า  

เป็นการฝึกที่ดีในการส่งความปรารถนาดี 

ก่อนเสร็จสิ้นการทำสมาธิของคุณ โดยแผ่สันติสุขภายใน และความรู้สึกดีๆ ทั้งหมดที่คุณได้รับมาจาการนั่งสมาธิไปสู่สรรพชีวิต ซึ่งเรา

รู้จักกันดีว่า การแผ่เมตตา 

Compasion

 

แปลว่า  

ความเห็นใจ

Sharing loving kindness

 

แปลว่า  

การแผ่เมตตา

 

Today we’ve learned a lot of vocabulary about “Instruction of Meditation Part2” as well as other useful words. For example; 

Arise

 

แปลว่า  

ผุดขึ้น, การเครื่อนที่ขึ้น 

Visualize

 

แปลว่า  

นึกภาพในใจ 

Judgment

 

แปลว่า

 

การตัวสิน

Recite

 

แปลว่า  

ท่อน, ภาวนา 

Neutral

 

แปลว่า  

เป็นปกติ, เป็นกลาง 

Universal 

แปลว่า  

เป็นสากล

 


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Food

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

30 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความรู้สึกและตัวอย่างการแต่งประโยค I adjective | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


คำคุณศัพท์ที่เป็นคำแสดงความรู้สึก พร้อมโครงสร้างการแต่งประโยคนอกจากท่องศัพท์แล้วก็ยังต้องสามารถนำเอาไปใช้ได้ด้วย

30 คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ความรู้สึกและตัวอย่างการแต่งประโยค I adjective | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาจีน อารมณ์ความรู้สึก


คำศัพท์ภาษาจีน อารมณ์ความรู้สึก
ภาษาจีน คำศัพท์จีน LovePasaJeen

คำศัพท์ภาษาจีน อารมณ์ความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย


100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ verb
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
กริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
คำกริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษ,
กริยาอังกฤษใช้บ่อย,

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.