Skip to content
Home » [Update] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | decorations แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[Update] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | decorations แปล ว่า – NATAVIGUIDES

decorations แปล ว่า: คุณกำลังดูกระทู้

สอนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนอีเมล (email) เป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ อ.ต้นอมร รวบรวมประโยคที่จำเป็นต้องใช้ แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจไม่กล้าเขียน email เองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนอีเมลเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ในการเขียนอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้โดยคลิก >> สอนภาษาอังกฤษฟรี โดยเว็บ tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง ครบถ้วนทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ฟรี มีการเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับ ถ้าเข้ามาเรื่อยๆ จะรู้ว่ามีเนื้อหาใหม่ตลอดครับ ช่วยกันแชร์ และบอกต่อเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ประโยคที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจ

Table of Contents

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การแนะนำข้อมูลทั่วไป

– For your background information, …
– To give you a general summary, …
– To provide you with a broad picture of …
– Just so you have a comprehensive idea of …
หมายถึง เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับ …

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความเห็นใจ
(Showing Sympathy)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– All our hearts go out to you.
– We’re all pulling for you.
= พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคุณ

– We are deeply concerned about your …
แปลว่า พวกเรารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง … ของคุณเป็นอย่างมาก

สำนวนให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ
(Encouraging Someone)

– Don’t forget to keep your chin up.
– Remember to stay positive.
– Be sure to believe in yourself.

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for your assistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

การเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

– Please let me know if I can do more to support this.
= บอกฉันเลยถ้าหากคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรเพิ่มในเรื่องนี้
– Feel free to tell me if there is anything I can do to be of assistance.
= ไม่ต้องกังวลที่จะบอกฉันหากมีอะไรให้ช่วยเหลือ
– Don’t hesitate to ask for more help.
= ไม่ต้องลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ

คำศัพท์น่ารู้
assistance (อะซิส’เทินซฺ) /əˈsɪs.təns/ = การช่วยเหลือ, ความช่วยเหลือ
hesitate (เฮช’ชิเทท) /ˈhez.ə.teɪt/ = ลังเล

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การพูดถึงความกังวล

My fear is that … subject + verb …
My concern is that … subject + verb …
My worry is that … subject + verb …
= ฉันกังวลว่า …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้
fear (เฟียร์) ความกลัว
concern (คันเซิร์น’) เกี่ยวพัน, กังวล, เป็นห่วง
worry (เวอ’รี) /ˈwɝː.i/ เป็นห่วง, กังวล

ไวยากรณ์ น่ารู้
การใช้ seem(s) to be
seem (ซีม) ดูราวกับ, ดูเหมือนว่า

ถ้าหลัง to be เป็นคำนามเอกพจน์ ใช้ seems
ถ้าหลัง to be เป็นคำนามพหูพจน์ ใช้ seem เช่น

– There seems to be a mistake.
– There seem to be a lot of mistakes.

การตอบกลับเพื่อคลายความกังวลหรือข้อสงสัย

– I would like to clarify a few points before we proceed.
– I would like to clear up a few points before we move on.
แปลว่า ฉันอยากจะคลายข้อสงสัยบางประการ ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้
– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

กลับเข้ามาดูอีกนะครับ เพิ่มประโยคให้เรื่อยๆ ครับ

คลิกอ่านได้เลยครับ
การเขียนจดหมาย และอีเมลภาษาอังกฤษ (การขึ้นต้น และลงท้ายจดหมาย แบบต่างๆ)
การเขียนจดหมายลางาน ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาประจำปี และการฝากงานระหว่างวันลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเขียน Résumé ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | decorations แปล ว่า – NATAVIGUIDES

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า


Fall 2021|Fall Decorate With Me|Rust and Ivory Fall Decor


Click here https://helixsleep.com/trina for up to $200 off your Helix Sleep mattress plus two free pillows! Free shipping within the US!
Thank You to Helix Sleep for Sponsoring Today’s Video!
Hi guys, welcome back to my channel. The Fall Season has officially begun on my channel and, I’m so excited to be taking you along as I decorate my home. Today I’m sharing with you all how I decorated my formal living room and dinning room for fall. In this vide I’m using a beautiful rust and Ivory color combination to add some fall warmth to my space. I hope you all enjoy this video and I hope it brings you some home decor inspiration.
Items used in video
Rust Colored Pillow Covers~https://www.etsy.com/listing/776884382/luxurycognacvelvetpillowcover?ga_order=most_relevant\u0026ga_search_type=all\u0026ga_view_type=gallery\u0026ga_search_query=cognac+colored+pillow+covers\u0026ref=sr_gallery11\u0026organic_search_click=1
Tan Velvet Pillow Covers~https://www.etsy.com/listing/920905094/luxurybeigevelvetpillowcoverbeige?ga_order=most_relevant\u0026ga_search_type=all\u0026ga_view_type=gallery\u0026ga_search_query=luxury+pillow+covers\u0026ref=sr_gallery310\u0026organic_search_click=1
Rust Colored Pumpkins~https://www.etsy.com/listing/843636409/rustvelvetpumpkinfallpumpkindecor?ref=as_recently_viewed2\u0026frs=1
Ivory Braided Pumpkin 10 in~https://www.kirklands.com/product/SeasonalGifts/Harvest/FallDecorations/IvoryBraidedPumpkinwithGoldStem10in/pc/2289/c/2404/sc/3029/298202.uts
Ivory Braided Pumpkin 6 in~https://www.kirklands.com/product/SeasonalGifts/Harvest/FallDecorations/IvoryBraidedPumpkinwithGoldStem6in/pc/2289/c/2404/sc/3029/298201.uts
Place and Time Small Ceramic Pumpkin~https://www.joann.com/placetimeautumnsmallceramicpumpkinmattewhite/18203844.html
Place and Time Large Ceramic Pumpkin~https://www.joann.com/placetimeautumnlargeceramicpumpkinmattewhite/18203919.html
Wooden Tray~https://www.target.com/p/1234x1834woodacaciaservingtraywithbrasshandlesthreshold8482//A78634756lnk=sametab
Let’s Stay Connected
Instagram [email protected]
Pinterest ~ Home Decorating Made Easy
Email~ [email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Fall 2021|Fall Decorate With Me|Rust and Ivory Fall Decor

How to Make White Chocolate Decorations | Cake Decorating


Full Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLALQuK1NDrjWznjbgikBcDsSSgemjVv

Wanna decorate a cake for yourself? :)\rGet your Cake and Cupcake Decorating Supplies here:\rFondant Smoother: http://amzn.to/1IOv24y\rRotating Cake Stand: http://amzn.to/1JXqR5d\rFrench rolling pin: http://amzn.to/1R0z7Wa\rCake Slicer/Serated Knife: http://amzn.to/1FrQD1P\rWilton Modeling Tool Set: http://amzn.to/1KiaiUW\rOff set Spatula: http://amzn.to/1Aj1uKR\rAteco Decorating Comb and Icing Smoother: http://amzn.to/1PvgpIZ\rWilton Frosting tips Kit: http://amzn.to/1dhNC9K\rCake Caddy: http://amzn.to/1L6FDa1\rSatin Ice Fondant: http://amzn.to/1HfrGn9\rSatin Ice Gumpaste: http://amzn.to/1S8wwuY
Watch more Cake Decorating Tutorials videos: http://bit.ly/1AdwXOQ

Hi. I’m Katie, and today I’m going to show you how to make white chocolate decorations for cupcakes. So I’m going to show you a few different options.

Here I have cupcakes that are already prepared, either with a little bit of butter cream, or I have fondant. Whatever you like is fine, but they’re all already ready to go, so I know when I make my decorations I can just put them right on and they’re ready.

My white chocolate, you can either use the microwave or double boiler to melt your chips. I melt them about halfway, and then I stir them until the rest melts. In a way we’re kind of doing a quick temper of our chocolate, that’s bringing down the temperature so that it’s about body temperature. It’s going to create the nicest snap and sheen of your chocolate. So this is ready to go.

What I’m going to be pouring this onto is, you can use parchment paper. I’m using an acetate sheet. This is just a plastic sheet, but it helps create a really nice glossy finish. Or my favorite thing ever, this is a transfer sheet, so this is just a little bit of color, that once I spread my chocolate on and the chocolate sets, I’m going to lift this off, and all of these fun little polkadots are going to be left on my chocolate.

So, I’m going to take a little of my white and just transfer it right on, and use my offset spatula to just gently coax it over the surface. I don’t want it too thin that it’ll break when I try to take the sheet off, but I don’t want it too thick either. We’re not looking for big chunks of chocolate. So, just enough. And this works the same, I’m using white, but you could use dark. You could use milk chocolate. Same process. So I’m just going to smooth this over my surface. And that’s it. I’m going to pop this in the refrigerator. But in the meantime, let’s do one more.

So this is just a fun, kind of quick thing you can do. I’m going to take a disposable piping bag and a little bit more of my white chocolate and just put it right in the bag. And since it’s for cupcakes, I want my decorations to be really cute and fun, so I’m just going to be kind of demure about it, in a way. You can see I folded down my bag so that when I lift it back up I have a nice clean edge. Just twist your end. And now I’m just going to take a scissor and just trim off, just a little bit, I don’t want it too small, but I don’t want it too wide either, so just a little circle. But depending on what you feel like, you could do little hearts if you wanted, like a double heart. You could do a little lacy business, and then once they’re ready, I’ll take these off and cut shards. That will be really pretty.

If you wanted to, really do anything, a little crosshatch design, a little tictactoe. Anything you feel like you could pipe, whether it’s someone’s name, any decoration you can think of is great for this. This is very classic. And once those set, I’m going to be able to lift them right off and transfer them onto my cupcakes. So now I’m going to take both of these and put them in the refrigerator.

How to Make White Chocolate Decorations | Cake Decorating

Making Christmas Ornaments | Cocktails \u0026 Creativity


Shannon shows her friends how easy it is to turn wine corks and wire into handmade Christmas tree ornaments. (Supplies + Recipes below)
Subscribe: http://bit.ly/SubscribeHMS
Facebook: https://www.facebook.com/HallmarkStores
Instagram: https://www.instagram.com/HallmarkStores
Featured Products:
Holiday Platters: http://www.hallmark.com/search?q=holiday+plates\u0026mc=T_M_YT_VID_120516_CM_NA_Hcomm_CocktailsOrnamentsShop
Wine Themed Gift Ornaments: http://www.hallmark.com/search?q=wine+ornaments\u0026mc=T_M_YT_VID_120515_CM_NA_Hcomm_CocktailsOrnamentsShop
Twine: http://www.hallmark.com/search?q=twine\u0026mc=T_M_YT_VID_120516_CM_NA_Hcomm_CocktailsOrnamentsShop
Gift Wrap Accessories: http://www.hallmark.com/search?q=gift+tags\u0026mc=T_M_YT_VID_120516_CM_NA_Hcomm_CocktailsOrnamentsShop
Shannon is a designer, hardcore foodie and mom to two boys and four tiny dogs. On Cocktails \u0026 Creativity, she invites you to join her (plus Pita the pocketdog) to make artistic crafts, cocktails and snacks with her and her friends.
Welcome to Hallmark Gold Crown Stores—your destination for ideas and inspiration to help you connect, create, celebrate and show just how much you care. With meaningful gifts and cards, we make it easy to celebrate everyday moments, special occasions and all your relationships in a way that’s distinctly you.

SUPPLIES:
Wine corks
Wire
Jewelry Findings
Gift Trim
Beads
Washi Tape
Ribbon
Assorted festive and or dangly bits
Fabric and felt
Basically any craft supplies you have lying around
Glue
Scissors
Wire cutters
Awls (aka pokey thing)
RECIPES
INDIAN WINTER COCKTAIL
Ingredients
1 1/2 oz vodka
1/2 oz honey cardamom simple syrup (see below)
1/2 oz lemon juice
1 egg white
12 drops Angostura bitters
1 star anise
Ice
For honey cardamom simple syrup
1/2 c water
1/2 c honey
45 cardamom pods, lightly crushed

For Honey Cardamom Simple Syrup:
In a small saucepan over medium heat, combine water, honey, and cardamom pods. Heat, stirring occasionally, until the mixture is homogenous. Remove from heat and allow to come to room temperature. Using a fine mesh sieve, strain the simple syrup into an airtight jar. Syrup will keep in the refrigerator for up to 4 weeks.

For Cocktail:
Fill a cocktail shaker with ice. Add vodka, simple syrup, lemon juice, and egg white. Shake vigorously to combine for 2025 seconds. Strain contents of shaker into the glass. Garnish with bitters and a star anise.

SKILLET BLACK BEAN QUESO
Ingredients
3/4 c tomatillo salsa verde
15 oz can refried black beans
Small can chopped green chiles
8 oz cream cheese
1/4 t cayenne pepper
1/8 t salt
8 oz grated pepper jack cheese, plus a extra for topping
1 oz grated mozzarella, for topping
1/4 t red pepper flakes for topping
Chopped fresh cilantro for garnish
Tortilla chips and veggies for dipping

Instructions
• Preheat oven to 350 degrees.
• Take out pepper jack cheese and cream cheese ahead of time to soften.
• Combine salsa verde, beans and green chiles in a cast iron skillet and bring to medium heat on your stove top, stirring frequently.
• Add softened cream cheese, salt and cayenne pepper, and mix thoroughly.
• Once the beans are hot and the cream cheese has fully melted, slowly add grated pepper jack cheese, stirring constantly to incorporate.
• Top with extra pepper jack, grated mozzarella cheese, parsley and red pepper flakes, and bake at 350 degrees F for 1015 minutes or until melty and bubbly.
• To make the cheese bubbly and golden, switch your oven to broil on high for just a minute or so—keep an eye on it to prevent burning.
• Do not drop on the floor. 😛
• Store leftovers for up to 4 days in a covered bowl. May be reheated in the oven or microwave.

Making Christmas Ornaments | Cocktails \u0026 Creativity

DOLLAR TREE CHRISTMAS TABLE DECORATIONS IDEAS 🎄HOW TO DECORATE YOUR CHRISTMAS TABLE


Today’s video is a Dollar tree Christmas table decorations ideas. I hope you enjoy the decorating for Christmas. I will show you my latest Christmas decorating ideas. Below are Dollar Tree Christmas DIY projects that I share in this Christmas video. I also have links to products mentioned in this Christmas decorate with me video. Today I will show you how to decorate your christmas table.
Outside of Home:
https://youtu.be/kfkp_D1aoHw
Decorating my stairs:
https://www.youtube.com/edit?o=U\u0026video_id=CE8TISHgTUg
Kitchen Table Centerpiece
https://youtu.be/x03w3YOBai8
Fuzzy presents on entry table
https://youtu.be/g_TR_BCh35A
Buffalo Check Wreath
https://youtu.be/1AuOv2vu7xA
Christmas Village
https://youtu.be/N2yxti2H9XE
Dining Room Hutch
https://youtu.be/2JQHAHutuyk
Christmas Tree Decoration
https://youtu.be/FQ4gWOdKYVs
Christmas Mantel Decorating
https://youtu.be/WR0mTwlQXow
Joy Boxes
https://youtu.be/UQRdF5iDmYU
Joy Trees
https://www.youtube.com/edit?o=U\u0026video_id=tGUkH4UQ0qc

Please make sure to subscribe to our channel!
https://www.youtube.com/channel/UCntvPlLI7oY_xap7_piH5UA?sub_confirmation=1
Contact Me:
[email protected]
Instagram: mydiyhomeliz
Write to Me:
PO Box 1106
Lee’s Summit, MO 64063
www.hooksound.com
Let it be Christmas
dollartree christmas diy

DOLLAR TREE CHRISTMAS TABLE DECORATIONS IDEAS 🎄HOW TO DECORATE YOUR CHRISTMAS TABLE

Making Waterfall Aquarium Mini Landscape Stone with Cement + Styrofoam


Making Waterfall Aquarium Mini Landscape Stone with Cement + Styrofoam that you can make at home as an indoor waterfall aquarium fountain ideas.

ALSO AMAZING IDEAS: https://youtu.be/qj5rYxvu2CA
Maybe you are looking for ideas how to build a beautiful waterfall aquarium + waterfall and want to build a simple garden waterfall aquarium. Hopefully this video can be an inspiration on how to build a beautiful waterfall aquarium very easy to decorate your home.
Okay, how to make waterfall aquarium making at home. Enjoy watching and hopefully useful about how to make an aquarium with cement and styrofoam and many creative videos of mini waterfall ideas are also on this channel.
If you like this channel, please subscribe \u0026 comment on: http://www.youtube.com/c/gurunekreatifpoel
About me:
Instagram : https://instagram.com/rahmat_one75
Facebook : https://www.facebook.com/dayat.pandhawa.5
The other video:
Build A Simple Garden Waterfall Aquarium House Terrace How To Make An Aquarium With Cement + Foam
https://youtu.be/HKhgu7HdU9U
How to Build a Beautiful Waterfall Aquarium Very Easy WATERFALL AQUARIUM WITH STYROFOAM
https://youtu.be/xr1EZH4C7XE
HOMEMADE Beautiful Rock Waterfall Aquarium CREATIVE IDEAS AQUARIUM STYROFOAM AND CEMENT MATERIAL
https://youtu.be/DUdKvzglLBM
Mini Waterfall Garden With Styrofoam AWESOME MINIATURE WATERFALL AND FOUNTAIN IDEAS
https://youtu.be/8JjVk8WCgLE
Let me know what you think in the comments section below!
Thank you!
DIY HowToMake WaterfallAquarium

Making Waterfall Aquarium Mini Landscape Stone with Cement + Styrofoam

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ decorations แปล ว่า

See also  [NEW] kind แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | หม้อน้ํา ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *