Home » [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย – NATAVIGUIDES

[Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย – NATAVIGUIDES

โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Table of Contents

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

See also  กล้วยทอด กล้วยแขกสอนทำสูตรเด็ดดูจบทำขายได้เลยสมเกียรติ channel | ช่อง ทาง ทำ กิน | Nataviguides

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

 • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
 • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
 • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] 10 คำในภาษาอังกฤษที่มักใช้กันผิดๆ (และวิธีใช้ให้ถูกต้อง) ‹ GO Blog | โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย – NATAVIGUIDES

ถึงแม้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและสร้างความสับสนมากมายให้กับผู้ใช้ เธอช่างเป็นภาษาที่มีกลเม็ดเด็ดพราย พอเราคิดว่าพอเข้าใจเธอแล้ว อยู่ๆ เธอก็กลับฝ่าฝืนกฎการสะกดคำหรือมีวิธีการออกเสียงคำว่า –ough ที่แตกต่างกันมากมาย จงเตรียมพร้อมที่จะร่วมมือกับตำรวจตรวจตัวสะกดและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อป้องกันไม่ให้คำที่มักใช้ผิดและสร้างความสับสน 10 คำเหล่านี้ทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้เลย!

 1. MISSPELL

ช่างน่าขำที่คำซึ่งมีความหมายว่า “การสะกดคำผิด” กลับกลายเป็นคำที่สะกดยากเสียเอง แล้วคำแรกในลิสต์ของเราก็ดูเหมือนมีตัว s และ l มากเกินไปจริงๆ คุณจะไม่สะกดคำนี้ผิดอีกต่อไปด้วยการจำว่า Miss Pellไม่เคยmisspells

See also  รวมวิธีหาเงินในเกม Cabal วิธีไหนเหมาะกับสไตล์เพื่อนๆ เข้ามาฟังกันเลย | หาเงิน cabal | Nataviguides

 

 1. ITS กับ IT’S

สองคำนี้ทำให้พวกเราหลายคนต้องร้องไห้ อย่างที่ทราบกันดี it’s คือตัวย่อของ it is และ its คือคำแสดงความเป็นเจ้าของของ it ถ้าคุณรู้สึกอยากจะใส่เครื่องหมายอะโพสโทรฟีเข้าไปละก็ อย่างแรก ให้คุณดูว่าคุณสามารถแทนที่คำนั้นด้วย his หรือ hers ได้หรือไม่ ถ้าได้ คุณก็ต้องเลือกใช้คำว่า its

 

 1. A LOT กับ ALLOT

การเว้นวรรคสร้างความแตกต่างได้มากมาย A lot อธิบายถึงปริมาณ แถมยังใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้ (เช่น ผู้คน เก้าอี้ หรือถ้วยกาแฟ) และคำนามนับไม่ได้ (เช่น น้ำ ข้าว เงิน หรือผม) ตัวอย่างประโยค เช่น I have a lot of time. He’s got a lot of books. How much do we have? A lot. ส่วน Allot เป็นคำกริยาปกติซึ่งหมายความว่า “แจกจ่าย” เช่น I allotted everyone 30 minutes to speak. All the students were allotted a study area. (และลองเอาทั้งสองคำมารวมกัน เช่น He allotted everyone a lot of time.)

 

 1. PIECE กับ PEACE

คราวนี้ก็มาถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถ allot ได้ และผู้คนก็ยินดีที่จะได้รับเสมอ สิ่งนั้นก็คือของหวาน ซึ่งของหวานนี้จะนำเราไปสู่คู่คำที่มักสับสนคู่ต่อไป โชคดีที่สองคำนี้เป็นเรื่องง่ายๆ อย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า “easy as pie” ครั้งหน้าที่คุณถกเถียงกับเพื่อนๆ ว่าจะใช้คำว่า piece หรือ peace ให้คุณนึกถึง piece of pie (ที่จะนำ peace มาสู่โลก)

 

 1. ADVICE กับ ADVISE

Advice ที่มากับเสียง s นั้นคือคำแนะนำในการปฏิบัติ (My friend gave me some really great advice) ส่วน Advise ที่ออกเสียง z หมายถึงแนะนำว่าต้องทำอย่างไร หรือให้คำปรึกษา (He advised me to exercise first thing in the morning) เฮ้อ! แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นอันไหน คุณจะไม่มีวันลืมอีกเลยด้วยการจำไว้ว่า adviceเป็นคำนาม เหมือนกับคำว่าiceในขณะที่ adviseเป็นคำกริยาเหมือนคำว่าis

 

 1. LOSE กับ LOOSE

ทีมของคุณ lose หรือ loose ในรอบสุดท้าย? เมื่อคุณน้ำหนักลด 10 กิโล กางเกงของคุณ lose หรือ loose? มันสำคัญด้วยหรือ? ใช่ สำคัญสิ ตัว o ที่ดูใสซื่อไร้เดียงสานั้นสร้างความแตกต่างมากมาย ให้จินตนาการว่าคำทั้งสองเริ่มต้นเหมือนกัน แต่ ณ จุดหนึ่ง lose ก็ได้สูญเสียoตัวหนึ่งไป (อาจเป็นเพราะมีกวางมูส on the loose?)

 

 1. DIARRHOEA

ว้าว แค่พยายามจะสะกดคำนี้ก็ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวได้แล้ว มันอาจจะไม่ใช่คำที่คุณใช้ทุกวัน แต่ก็มีประโยชน์ที่จะรู้ไว้ และนี่คือวิธีจำง่ายๆ (และโชคร้ายที่มันเป็นภาพที่รบกวนจิตใจ): You’d better dash in a real real hurry, or else accident! (ถ้าคุณต้องการประหยัดเวลาเพราะธรรมชาติที่ต้องเร่งรีบของปัญหาตรงหน้าแล้วละก็ คุณจะเลือกใช้ตัวสะกดแบบอเมริกันก็ได้: diarrhea)

 

 1. DISINTERESTED กับ UNINTERESTED

อีกสองคำที่มักสับสนได้ง่าย an uninterested person คือผู้ที่ไม่สนใจอะไรบางอย่าง ในขณะที่ a disinterested person นั้นจะไม่เข้าข้างใครในการถกเถียงเหมือนอย่างผู้พิพากษาที่ดี ส่วนวิธีจำน่ะหรือ? ให้นึกถึงทนายที่กำลังเตือนลูกความก่อนที่จะขึ้นศาลว่า “Don’t disrespect the judge. She’s disinterested.”

See also  เถ้าแก่มีตังค์ EP11: เริ่มต้นธุรกิจต้องรู้อะไร? | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

 

 1. “-IE” หรือ “-EI” เมื่อต้องสะกด

นักเรียนเคยถูกสอนมาว่า “I มาก่อน E ยกเว้นหลัง C” ฟังดูง่ายใช่ไหม แต่ผิด! โชคร้ายที่หลายคำไม่เป็นไปตามกฎดังกล่าว ฉะนั้น ควรจำว่า “I ก่อน E ยกเว้นหลัง C หรือเมื่อออกเสียงเป็น A เช่นในคำว่า neighbor และ weigh (และในคำว่า weird ด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดจริงๆ)” สูตรนี้ครอบคลุมข้อยกเว้นตัวแสบได้เป็นอย่างดี

 

 1. EVERY DAY กับ EVERYDAY

Everyday เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งหมายความว่าทั่วๆ ไปหรือปกติธรรมดา (Everyday people don’t dress head to toe in Gucci.) ส่วน Every day หมายถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (I drink three strong coffees every day.) และเพื่อให้มึนงงขึ้นไปอีก Things you do every day are everyday things. ปวดหัวแล้วหรือยัง? อย่าเพิ่งเลย เพราะมีวิธีง่ายๆ ในการแยกแยะสองคำนี้ คือ หากคำว่าeach day ใช้ได้ในประโยคของคุณ ก็ให้ใช้คำว่าevery day!


วิธีแปลภาษาแค่คลิกเดียว ใน google chrome


วิธีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ในคลิกเดียวหรือดับเบิ้ลคลิก ใน google chrome ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีแปลภาษาแค่คลิกเดียว ใน google chrome

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

เรียนรู้โฟนิคส์สำหรับเด็ก อ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics for kids)


เรียนรู้โฟนิคส์สำหรับเด็ก อ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics for kids)

สนใจชุดการฝึกโฟนิคส์
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ค่ะ
www.krukik.org/phonics2

เรียนรู้โฟนิคส์สำหรับเด็ก อ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ (Phonics for kids)

สอนวิธีการใช้แอพ U-Dictionary | U-Dictionary Thailand


สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในระบบios และ android
คลิกลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลด (ios)
https://apps.apple.com/th/app/udictionary/id1319771553

สอนวิธีการใช้แอพ U-Dictionary | U-Dictionary Thailand

English Alphabet, English for Computer


English Alphabet, English for Computer learn more https://youtu.be/cBU35qR2fdU
Please click RienComputer for more videos.
Thank you.

English Alphabet, English for Computer

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โปรแกรม สะกด คํา อ่าน ภาษา อังกฤษ เป็น ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.