Skip to content
Home » [NEW] | swimming pool แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] | swimming pool แปล ว่า – NATAVIGUIDES

swimming pool แปล ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษประกอบอะไรบ้าง อ่านออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและแปลความหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ทั้งหมดจะมีในบทความเดียวดังนี้ อย่าพลาดกัน เริ่มเรียนรู้พร้อมกับ Eng Breaking

Table of Contents

ดูเพิ่มเติมที่:   

 1 – รวบรวมคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษทุกประเภท

คุณมีความกระตือรือร้นและรักกีฬาทุกประเภท คุณชอบดูช่องทีวีกีฬาต่างประเทศ แต่คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษที่ จำกัด ทำให้คุณเข้าใจข้อมูลได้ยาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬากีฬาจาก English Breaking จะช่วยคุณปรับปรุงฐานคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษด้วย วิธีการอ่านกับคำแปลเป็นไทย อย่างละเอียดดังต่อไปนี้:

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ
วิธีการอ่าน
แปลเป็นไทย

กีฬา

Aerobics
/eəˈrəʊ.bɪks/
แอโรบิค

American football
 /əˌmer.ɪ.kən ˈfʊt.bɔːl/
อเมริกันฟุตบอล

Archery
 /ˈɑː.tʃər.i/
ยิงธนู

Athletics
/æθˈlet.ɪks/
กรีฑา

Badminton
/ˈbæd.mɪn.tən/
แบดมินตัน

Baseball
 /ˈbeɪs.bɔːl/
เบสบอล

Basketball
/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/
 บาสเกตบอล

Beach volleyball
/ˌbiːtʃ ˈvɒl.i.bɔːl/
วอลเลย์บอลชายหาด

lawn bowlin
 /ˈlɔːn ˌbəʊ.lɪŋ/ 
 โบลิ่ง

Boxing
/ˈbɒk.sɪŋ/ 
ตีมวย

Canoeing
 /kəˈnuː.ɪŋ/
พายเรือแคนู

Climbing
/ˈklaɪ.mɪŋ/
การปีนป่าย

Cycling
 /saɪ.klɪŋ/ 
ขี่จักรยาน

Darts
/dɑrts/ 
ปาเป้า

Diving
 /ˈdaɪ.vɪŋ/
ดำน้ำ

Fishing
 /ˈfɪʃ.ɪŋ/
ตกปลา

Football
 /ˈfʊt.bɔːl/ 
เตะบอล

Golf
 /ɡɒlf/
ตีกอล์ฟ

Gymnastics
 /dʒɪmˈnæs.tɪks/
ยิมนาสติก

Hiking
 /ˈhaɪ.kɪŋ/
เดินทางยาว

Horse riding
 /ˈhɔːs ˌraɪ.dɪŋ/
ขี่ม้า

Ice skating
/ˈaɪs ˌskeɪ.tɪŋ/ 
สเก็ตน้ำแข็ง

Inline skating (rollerblading)
/ˌɪn.laɪn ˈskeɪ.tɪŋ/
อินไลน์สเก็ต

Jogging
/ˈdʒɒɡ.ɪŋ/
วิ่งออกกำลังกาย

Judo
/ˈdʒuː.dəʊ/
ยูโด

Karate
/kəˈrɑː.ti/
คาราเต้

Kickboxing
/ˈkɪk.bɒk.sɪŋ/
คิกบ็อกซิ่ง

Lacrosse
/ləˈkrɒs/
ลาครอส

Martial arts
/ˌmɑː.ʃəl ˈɑːt/
ศิลปะการต่อสู้

Motor racing
/ˈməʊ.tə ˌreɪ.sɪŋ/
การแข่งรถ

Mountaineering
/ˌmaʊn.tɪˈnɪə.rɪŋ/
ปีนเขา

Pool (snooker)
/puːl/
สนุกเกอร์

Rowing
/ˈrəʊ.ɪŋ/
พายเรือ

Rugby
/ˈrʌɡ.bi/
รักบี้

Running
/ˈrʌn.ɪŋ/
วิ่ง

Sailing
/ˈseɪ.lɪŋ/
การเดินเรือ

Shooting
/ˈʃuː.tɪŋ/
ยิงปืน

Skateboarding
/ˈskeɪtˌbɔː.dɪŋ/
สเก็ตบอร์ด

Skiing
/ˈskiː.ɪŋ/
การเล่นสกี

Surfing
/ˈsɜː.fɪŋ/
เล่นกระดานโต้คลื่น

Swimming
/ˈswɪm.ɪŋ/
ว่ายน้ำ

Table tennis
/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/
ปิงปอง

Volleyball
/ˈvɒl.i.bɔːl/
วอลเลย์บอล

Walking
/ˈwɔː.kɪŋ/
การเดิน

Water polo
/ˈwɔː.tə ˌpəʊ.ləʊ/
กีฬาโปโลน้ำ

Weightlifting
/ˈweɪtˌlɪf.tɪŋ/
การยกน้ำหนัก

Wrestling
/ˈres.lɪŋ/
มวยปล้ำ

Yoga
/ˈjəʊ.ɡə/
โยคะ

2 – คำศัพท์อุปกรกีฬาภาษาอังกฤษ

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ
วิธีการอ่าน
แปลเป็นไทย

badminton racquet
/ˈbæd.mɪn.tən ˈræk.ɪt/
ไม้แบดมินตัน

ball
/bɔːl/
ลูกบอล

baseball bat
/ˈbeɪs.bɔːl bæt/
ลูกเบสบอล

cricket bat
/ˈkrɪk.ɪt bæt/
ลูกคริกเก็ต

boxing glove
/ˈbɒk.sɪŋ ɡlʌv/
นวม

fishing rod
/ˈfɪʃ.ɪŋ ˌrɒd/
คันเบ็ด

football
/ˈfʊt.bɔːl/
ลูกฟุตบอล

football boots
/ˈfʊt.bɔːl boots/
รองเท้าเล่นฟุตบอล

golf club
/ɡɒlf klʌb/
ไม้กอล์ฟ

hockey stick
/ˈhɒk.i stɪk/
ไม้ฮอกกี้

ice skates
/aɪs skeɪt/
สเก็ตน้ำแข็ง

pool cue
/puːl kjuː/
ไม้แทงบิลเลียด

rugby ball
/ˈrʌɡ.bi bɔːl/
ลูกรักบี้

running shoes
/ˈrʌn.ɪŋ ʃuː/
รองเท้าวิ่ง

skateboard
/ˈskeɪt.bɔːd/
กระดานเล่นสเก็ต

skis
/skiː/
สกี

squash racquet
/skwɒʃ ˈræk.ɪt/
ไม้สควอช

tennis racquet
/ˈten.ɪs ˈræk.ɪt/
ไม้เทนนิส

board game
/ˈbɔːd ˌɡeɪm/
กระดานเกม

backgammon
/ˈbæk.ɡæm.ən/
แบ็กแกมมอน

chess 
/tʃes/
หมากรุก

dominoes 
/ˈdɑm·əˌnoʊz/
โดมิโน

draughts 
/drɑːft/
เกมหมากรุก

go 
/ɡəʊ/
หมากล้อม

table football
/ˈteɪ.bəl ˈfʊt.bɔːl/
ฟุตบอลโต๊ะ

3 – สถานที่จัดงานกีฬา

สถานที่สำหรับกีฬาแต่ละประเภทมักจะแตกต่างกัน บางวิชาต้องการพื้นที่มาก แต่มีวิชาที่ต้องการพื้นที่เพียงพอ ดูว่ามีสถานที่ใดบ้างในบทความคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ

คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ
วิธีการอ่าน
แปลเป็นไทย

boxing ring
/ˈbɒk.sɪŋ rɪŋ/
เวทีมวย

cricket ground
/ˈkrɪk.ɪt ɡraʊnd/
สนามคริกเก็ต

football pitch
/ˈfʊt.bɔːl pɪtʃ/
ขว้างลูกฟุตบอล

golf course
/ˈɡɒlf ˌkɔːs/
สนามกอล์ฟ

gym 
gym 
โรงยิม

ice rink
/ˈaɪs ˌrɪŋk/
ลานสเก็ตน้ำแข็ง

racetrack
/ˈreɪs.træk/
ลู่แข่ง

running track
/ˈrʌn.ɪŋ træk/
ลู่วิ่ง

squash court
/skwɒʃ kɔːt/
สนามสควอซ

swimming pool
/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/
สระว่ายน้ำ

tennis court
/ˈten.ɪs kɔːt/
สนามเทนนิส

stand 
/stænd/
แท่นนั่ง

4 – คําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ประเภทฟุตบอล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา
วิธีการอ่าน
แปลเป็นไทย

booking 
/ˈbʊk.ɪŋ/
การจองตั๋ว

corner
/ˈkɔː.nər/
เตะมุม

crossbar
/ˈkrɒs.bɑːr/
คานประตู

fan 
/fæn/
แฟนบอล

foul
/faʊl/
เล่นผิดกติกา

football club 
/ˈfʊt.bɔːl klʌb/
สโมสรฟุตบอล

free kick
/ˌfriː ˈkɪk/
การเตะลูกโทษ

goal 
/ɡəʊl/
ประตู

goal kick
/ˈɡəʊl ˌkɪk/
ยิงประตู

goalkeeper
/ˈɡəʊlˌkiː.pər/
ผู้รักษาประตู

goalpost
/ˈɡəʊl.pəʊst/
เสาประตู

half-time
/ˌhɑːfˈtaɪm/
พักครึ่งเวลา

header 
/ˈhed.ər/
ผู้เล่นที่ใช้หัวโหม่งลูก

linesman 
/ˈlaɪnz.mən/
ผู้กำกับเส้น

net 
/net/
ตาข่าย

offside 
/ˌɒfˈsaɪd/
ล้ำหน้า

pass 
/pɑːs/
ส่งต่อบอล

player 
/ˈpleɪ.ər/
ผู้เล่น

penalty 
/ˈpen.əl.ti/
ลงโทษ, ถ่วง

penalty area
/ˈpen.əl.ti ˌeə.ri.ə/
บริเวณลูกโทษ

penalty spot
/ˈpen.əl.ti ˌspɒt/
จุดโทษ

red card
/ˌred ˈkɑːd/
ใบแดง

referee
/ˌref.əˈriː/
ผู้ตัดสิน

shot 
/ʃɒt/
ยิงประตู

supporter 
/səˈpɔː.tər/
ผู้สนับสนุน

tackle 
/ˈtæk.əl/
แย่งลูก

throw-in
/ˈθrəʊ.ɪn/
การทุ่ม

touchline
/ˈtʌtʃ.laɪn/
เส้นข้าง

yellow card 
/ˌjel.əʊ ˈkɑːd/
ใบเหลือง

World Cup
/ˌwɜːld ˈkʌp/
บอลโลก

5 – คำศัพท์กีฬาในภาษาอังกฟษที่ควรรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา
วิธีการอ่าน
แปลเป็นไทย

to play
/tuː pleɪ/
เล่น

to win
/tuː wɪn/
ชนะ

to lose
/tuː luːz/
แพ้

to draw
/tuː drɔː/
เสมอ

to watch
/tuː wɒtʃ/
ชม

game
/ɡeɪm/
เกม

fixture 
/ˈfɪks.tʃər/
สิ่งตรึงตรา

match
/mætʃ/
การแข่งขัน

competition 
/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/
การแข่งขัน

league table
/liːɡ ˈteɪ.bəl/
ตารางลีก

score 
/skɔːr/
แต้ม

result 
/rɪˈzʌlt/
ผลลัพธ์

winner 
/ˈwɪn.ər/
ผุ้ชนะ

loser
/ˈluː.zər/
ผู้แพ้

opponent 
/əˈpəʊ.nənt/ 
คู่ต่อสู้

umpire 
/ˈʌm.paɪər/
กรรมการตัดสิน

spectator 
/spekˈteɪ.tər/
ผู้ชม

win 
/wɪn/
ชนะ

loss 
/lɒs/
การแพ้

victory 
/ˈvɪk.tər.i/
ชัยชนะ

defeat 
/dɪˈfiːt/
การพ่ายแพ้

See also  สารคดี สำรวจโลก ตอน ตำนานงูเพชฌฆาต | ออสเตรเลี่ย

draw
/drɔː/
เสมอ

to play away 

เล่นนอกบ้าน

to play at home

เล่นในบ้าน

Olympic Games
/əˈlɪm.pɪk ɡeɪmz/
เกมโอลิมปิกส์

6 – คำถามเกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษ

การเล่นกีฬา (sport) ทั้งกีฬาในร่มหรือกีฬากลางแจ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกัน หากต้องการถามถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาระหว่างบุคคลด้วยภาษาอังกฤษ เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกันได้อย่างไรนั้น ลองดูตัวอย่างประโยคสนทนาเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 • What is your favorite sport?
  (คุณชอบกีฬาอะไร?)
 • My favorite sport is playing table tennis.
  (กีฬาที่ฉันชอบคือปิงปอง)
 • What do you think is the most popular sport in Vietnam?
  (คุณคิดว่ากีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยคืออะไร?)
 • How  many meters in height can you jump?
  (คุณสามารถกระโดดได้กี่เมตร?)

SPORTS
คำแปล

What sports do you play?
คุณเล่นกีฬาอะไรบ้าง?

What sports did you participate in at school?
ตอนอยู่โรงเรียน คุณร่วมเล่นกีฬาอะไรบ้าง?

Was he good at sports?
เขาเล่นกีฬาเก่งไหม?

What sport was he best at?
เขาเล่นกีฬาอะไรเก่งที่สุด?

What’s your favourite sport?
คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุด?

What sporting event is this?
นี่เป็นการแข่งขันอะไร?

Can you tell me the way to the sports stadium, please?
คุณช่วยกรุณาบอกทางไปสนามกีฬาให้ฉันหน่อยได้ไหม?

What match are you going to see?
คุณจะไปดูการแข่งขันอะไร?

Who is playing?
ใครกำลังเล่น?

Who won?
ใครชนะ?

Who lost?
ใครแพ้?

Who are you supporting?
คุณเชียร์ใคร?

What position do you play?
คุณเล่นในตำแหน่งอะไร?

How does American football differ from soccer?
อเมริกันฟุตบอลแตกต่างจากฟุตบอลธรรมดาอย่างไร?

Do you play rugby?
คุณเล่นรักบี้เป็นหรือเปล่า?

Whose serve is it?
ตาใครเสิร์ฟลูก?

Whose turn is it to serve?
ตาใครเสิร์ฟลูก?

Can you swim?
คุณว่ายน้ำเป็นไหม?

Do you prefer the breast stroke or the crawl?
คุณชอบแบบบรีสต์สโตร๊กหรือครอล์

Do you like fishing?
คุณชอบตกปลาไหม?

Do you enjoy sailing?
คุณชอบเล่นเรือไหม?

How much do you rent these deck chairs for per day?
ค่าเช่าเก้าอี้ผ้าใบพวกนี้วันละเท่าไร?

What’s the water temperature like?
อุณหภูมิของน้ำเป็นอย่างไร?

Is the water deep?
น้ำลึกไหม?

How old were you when you learned to swim?
คุณเริ่มว่ายน้ำเมื่อายุเท่าใร?

Can you dive?
คุณดำน้ำได้ไหม?

Do you play golf?
คุณเล่นกอล์ฟเป็นหรือเปล่า?

Where’s the nearest golf course?
สนามกอล์ฟที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?

Are you going to the races next Sunday?
วันอาทิตย์หน้าคุณจะไปดูการแข่งม้าไหม?

Who’ll reach the winning post first?
ตัวไหนจะถึงป้ายชนะก่อน

7 – ตัวอย่างคำกริยากิฬาภาษาอังกฤษ

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้ คือ play แปลว่าเล่น เช่น

 • I play football.
 • She plays

  volleyball

  .

 • They play rugby.

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ go แปลว่าไป

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่าไป หรือ เล่นก็ได้ ดูเอาว่าอันไหนฟังดูดีกว่ากัน

 • I go bowling.
 • She goes fishing.
 • The go jogging.

ส่วนคำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ do แปลว่าทำ

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่า เล่น

 • I do karate.
 • She does judo.
 • They do

  gymnastics

ประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ / ไม่ชอบ

1) I like to play (ชื่อกีฬา)
2) I dont like to play (ชื่อกีฬา)

หรือเรามีตัวอย่างคำถาม

แบบที่ 1

Q : What is your favorite sport? 
A : My favorite sport is table tennis.

แบบที่ 2

Q : What is your favorite sport?
A : Table tennis is my favorite sport.

8 – ตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ 1

John : What sport do you like to play the most?
คุณชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับ

Roxas : I prefer badminton to any other games.
ผมชอบเล่นแบดมินตันมากกว่ากีฬาอื่นๆ

John : How long have you been playing it?
คุณเล่นมานานแค่ไหนแล้ว

Roxas : I have been playing it for 3 years.
ผมเล่นมาได้ 3 ปีแล้วครับ

John : Could you tell me why you like it?
บอกได้ไหมว่าทำไมคุณถึงชอบมัน

Roxas : Nothing! It doesn’t cost much and I enjoy playing indoor sports.
ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ แค่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และผมก็ชอบเล่นกีฬาในร่มน่ะ

John : May I join you?
ขอเล่นด้วยได้ไหม

Roxas : Of course! Come and join us please.
แน่นอน มาเล่นกับพวกเราสิ

John : Great! Let’s play it now!
ดีเลย งั้นไปเล่นกันดีกว่า

บทสนทนาที่ 2

Ariel: So, which sport do you prefer – basketball or baseball?
(คุณชอบเล่นกีฬาประเภทไหน – บาสเก็ตบอลหรือเบสบอล?)

Sam: To be honest, I don’t really care for either one.
(บอกตามตรงว่าฉันไม่ค่อยสนใจวิชาเหล่านั้นเท่าไหร่).

Ariel: I thought everyone liked basketball. Why don’t you like it?
(ฉันคิดว่าทุกคนชอบบาสเก็ตบอลกันนะ ทำไมคุณไม่ชอบ?)

Sam: I used to play basketball when I was a little, and I never scored the goal. Every time I watch a basketball game, I think about how horrible I was at it.
(ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยเล่นบาสเก็ตบอล แต่ไม่เคยทำประตูได้เลย ทุกครั้งที่ฉันดูเกมบาสเก็ตบอลฉันมักจะหลอนว่าทำไมฉันถึงแย่กับเรื่องนี้).

Ariel: That makes sense.
(ฟังก็สมเหตุสมผลอยู่นะ).

Sam: How about you? What’s your favorite sport of all time?
(แล้วคุณล่ะ? คุณชอบกีฬาไหนที่สุด?)

Ariel: My absolute favorite is ice hockey.
(กีฬาที่ฉันชอบคือฮ็อกกี้น้ำแข็ง).

Sam: Have you ever seen a live game?
(คุณเคยดูการแข่งขันสดหรือยัง??)

Ariel: Sure, many times. It’s an exciting game for spectators to watch.
(มีสิ หลายครั้งด้วยละ นี่เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้รับชมถ่ายทอดสด)

เป็นยังไงบ้างค่ะ สำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับ คำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษ ที่ได้นำมาเสนอกันของ Eng Breaking วันนี้ น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนทุก ๆ ท่านที่กำลังเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อยนะคะ ขอให้ทุกคนจะพิชิตภาษาอังกฤษได้สำเร็จค่ะ

ดูบทความนี้เลย:

[NEW] 19 Slangs แปลกหูจากประเทศออสเตรเลีย | swimming pool แปล ว่า – NATAVIGUIDES

 

นอกจากประเทศออสเตรเลียจะมีสัตว์ประจำถิ่นหน้าตาแปลก ๆ เป็นของตัวเองอย่างมังกรหนามออสเตรเลีย (Thorny devil) เจ้าหนูหูแหลมบิลบี้ (Bilby) และตุ่นปากเป็ด (Platypus) ออสเตรเลียยังมี Slang แปลกหู ที่หลาย ๆ คำอาจดูไม่เหมือนภาษาอังกฤษในสายตาคนไทยเรา จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้น ดูกันได้ที่นี่เลย

อยากเรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง คล่องทั้งแกรมมาร์ และคำศัพท์ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee ได้ที่แบนเนอร์ด้านล่างเลย หรือจะไปทดลองเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติตามระดับของตัวเองได้ที่ English Academy โดยเพื่อน ๆ สามารถทดสอบวัดระดับก่อนได้ด้วยนะ

 

1. Bludger

ความหมาย: someone who relies on the efforts of other people and wants to have things without working for them. แปลเป็นไทยได้ว่า คนที่อาศัยความพยายามของผู้อื่น หรือคนที่อยากได้สิ่งต่าง ๆ แต่ไม่อยากลงทุนลงแรง หรือในบางครั้ง คนออสเตรเลียอาจบอกเราว่า คำนี้หมายถึงคนขี้เกียจก็ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างประโยค: People thought our prime minister was a bludger. (ผู้คนคิดว่านายกรัฐมนตรีของเราเป็นคนขี้เกียจ)

 

2. Fair Dinkum

ความหมาย: unquestionably good or genuine. แปลเป็นไทยได้ว่า ของจริง ของแท้ ส่วนใหญ่แล้วมักใช้อยู่ในรูปแบบคำคุณศัพท์ขยายคำนาม (Adjective)

ตัวอย่างประโยค: Mrs. Jane always asks me personal questions. I think she is a fair dinkum Thai neighbor. (ป้าเจนถามฉันเรื่องส่วนตัวอยู่เป็นประจำ ฉันว่านางเป็นเพื่อนบ้านไทยสไตล์ขนานแท้)

 

3. Hard Yakka

ความหมาย: hard work แปลเป็นไทยได้ว่า งานหนัก นั่นเอง ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในรูปคำนาม (Noun)

ตัวอย่างประโยค: This is why reading most textbooks feels like hard yakka. (นี่คือเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่า การอ่านหนังเรียนเป็นงานที่หนักมาก)

 

4. Doovalacky

ความหมาย: something that one does not readily recall the name แปลเป็นไทยได้ว่า บางสิ่งบางอย่างที่คนที่กำลังพูดถึงอยู่นึกชื่อไม่ออก (ยิ่งแปลยิ่งงง อ่านตัวอย่างแล้วจะเข้าใจ) แน่นอนว่าถูกใช้ในรูปคำนาม (Noun)

ตัวอย่างประโยค: Son, can you bring me that red doovalacky from the kitchen? (ช่วยไปหยิบไอ้สีแดง ๆ นั่นจากในครัวให้แม่หน่อยได้มั้ยลูก)  

 

5. Crack onto Someone

ความหมาย: hit on someone or make a move on someone แปลเป็นไทยได้ง่าย ๆ ว่า รู้สึกปิ๊งคนบางคนอยู่นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค: I was at the Siam BTS station last night and this boy unexpectedly started cracking onto me. So, I gave him my number. (เมื่อคืนฉันอยู่ที่บีทีเอสสยาม และจู่ๆ หนุ่มคนนี้ก็เริ่มปิ๊งฉันอ่ะแก ฉันเลยให้เบอร์เขาไปเลย)

 

6. Pash

ความหมาย: to kiss แปลเป็นไทยว่า “จูบ”

ตัวอย่างประโยค: My dream came true ! 2 members of my beloved boy band pashed. (ฝันเป็นจริงแล้วแก! สมาชิกในวงที่ฉันกรี๊ดเขาจูบกันแหละ)

 

7. Thong

ความหมาย: flip flops หรือ sandals แปลเป็นไทยได้ว่ารองเท้าแตะหูคีบ แบบสำหรับเอาไว้ใส่เดินชายหาด หรือใส่เดินอยู่บ้านนี่แหละ

ตัวอย่างประโยค: Is it ever OK to wear thongs in the school? (มันจะโอเคมั้ยนะถ้าใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน)

 

8. Bottle-O 

ความหมาย: liquor store, a place to buy alcohol แปลเป็นไทยได้ว่า ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตัวอย่างประโยค: As the Covid-19 pandemic deepens in Thailand, governments have ordered the mandatory closure of all nightspots and bottle-os. (ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงสั่งการให้มีมาตรการปิดสถานบันเทิงและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

 

9. Stubby 

ความหมาย: a bottle of beer แปลเป็นไทยได้ว่าเบียร์ 1 ขวด แต่ในพจนานุกรมออนไลน์จากเคมบริดจ์บอกเฉพาะเจาะจงเลยว่าหมายถึง a small beer bottle that contains 375 ml ซึ่งก็คือเบียร์ขวดเล็กที่มีความจุ 375 มิลลิลิตร 

ตัวอย่างประโยค: I can’t wait to turn 20 and get a stubby. ฉันแทบทนรอให้อายุ 20 ไม่ไหว อยากจะโดนเบียร์สักขวด

 

10. Chunder 

ความหมาย: vomit แปลเป็นไทยว่าอ้วก ซึ่งคำนี้ถูใช้ในรูปแบบคำกริยาและคำนามในหมู่ชาวออสเตรเลีย

ตัวอย่างประโยค: A student rushed out of the O-Net test venue and chundered on the floor. He probably was stressed. (นักเรียนคนหนึ่งตาลีตาเหลือกออกจากสนามสอบโอเน็ต แล้วมาอ้วกเต็มพื้น เขาคงเครียดน่าดู)

 

11. Arvo

ความหมาย: good afternoon แปลเป็นไทยว่าสวัสดี ใช้กับช่วงเวลาเที่ยงถึงราว ๆ 5-6 โมงเย็น

ตัวอย่างประโยค: Arvo girls, this afternoon is hot as hell. Do you want to join us at the school swimming pool? (สวัสดีสาว ๆ บ่ายวันนี้ร้อนนรกแตกเลยนะ อยากไปเจอกับพวกเราที่สระว่ายน้ำโรงเรียนมั้ย)

 

12. Ute

ความหมาย: a pickup truck แปลทับศัพท์เป็นภาษาไทยว่ารถพิกอัปนั่นเอง

ตัวอย่างประโยค: Let’s get in my ute and join the water fight on Sonkran day. (ขึ้นรถพิกอัปของฉันมาเลย แล้วไปสาดน้ำกันในวันสงกรานต์)

 

13. Dunny

ความหมาย: toilet แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าห้องสุขา หรือห้องน้ำ

ตัวอย่างประโยค: 

Boy A: Why do girls go to the dunny together? (ทำไมสาว ๆ ถึงชอบไปห้องน้ำพร้อมกันอ่ะ)

Girl B: Oh, it’s the perfect place to gossip. (ซุบซิบที่ไหนจะดีเท่าที่ห้องน้ำละยะ)

Boy A: Seriously, have you ever gossip about me in the dunny? (ถามจริง เธอเคยนินทาฉันในห้องน้ำบ้างเปล่าเนี่ย)

Girl B: Me? Never. But I heard a group of hot girls had a boy talk and they mentioned you. (ฉันอ่ะเหรอ ไม่เคยหรอก แต่เคยได้ยินแก๊งสาวฮอตซุบซิบเรื่องหนุ่ม ๆ พวกนางพูดถึงเธอด้วยละ)

 

14. Durry 

ความหมาย: cigarette แปลเป็นไทยได้ว่า บุหรี่

ตัวอย่างประโยค: I saw the student holding a durry but it turns out to be a Black Cat chewing gum. (ฉันเห็นนักเรียนถือบุหรี่แต่จริง ๆ แล้วมันก็แค่หมากฝรั่งตราแมวดำเท่านั้นแหละ)

 

15. Hooroo

ความหมาย: goodbye แปลเป็นไทยได้ว่า ลาก่อน

ตัวอย่างประโยค: I’ve gotta go now. See you tomorrow. Hooroo. (ฉันต้องไปละ เจอกันพรุ่งนี้ บ๊ายบาย)

 

16. Grommet

ความหมาย: a young surfer แปลเป็นไทยได้ว่า นักโต้คลื่นวัยเด็กหรือวันแรกรุ่น ถือว่าสมกับเป็นประเทศออสเตรเลียเอามาก ๆ เพราะประชาชนที่นี่ชื่นชอบการโต้คลื่นหรือเล่นเซิร์ฟกันมากมายหลายคน

ตัวอย่างประโยค: Wow ! that grommet is so talented. I’ll ask her to teach me. (โอ้โห้! เด็กผู้หญิงที่เล่นเซิร์ฟคนนั้นเก่งสุด ๆ ฉันจะไปขอให้เธอสอนฉันบ้าง)

 

17. Choc A Bloc

ความหมาย: extremely full, crowded, jammed แปลเป็นไทยได้ว่า คราคร่ำหรือแออัดไปด้วยสิ่งต่าง ๆ อาจใช้ว่า Chock-A-Block ก็ได้เหมือนกัน

ตัวอย่างประโยค: Bangkok is choc a bloc with people, cars and buildings. (กรุงเทพฯ นั้นเต็มไปด้วยผู้คน รถยนต์ และตึกรามบ้านช่อง)

 

18. Drongo

ความหมาย: a fool แปลเป็นไทยได้ว่า คนทึ่ม ๆ โง่ ๆ 

ตัวอย่างประโยค: Don’t be a drongo. Our teacher isn’t gonna believe that it’s a gum stick. I’m sure he thought it’s a cigarette. (อย่าทึ่มไปหน่อยเลย อาจารย์ไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นหมากฝรั่ง เขาต้องคิดว่าเป็นบุหรี่แน่ ๆ)

 

19. No Wucka’s

ความหมาย: No worries แปลเป็นไทยได้ว่า ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเป็นห่วง

ตัวอย่างประโยค: No wucka’s, be happy like a llama. (ไม่ต้องกังวล และจงมีความสุขให้เหมือนกับเจ้าลามะ)

 

แต่ละคำแม้ไม่คุ้นหู แต่ก็ดูมีเสน่ห์และน่าสนใจทุกคำเลยล่ะ หากเพื่อน ๆ มีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ก็ลองใช้คำพวกนี้สนทนากับคนท้องถิ่นได้นะ แต่ถ้าอยากอ่านบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสนุก ๆ อีกละก็ คลิก เทียบสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษกับภาษาไทย หรือ 15 คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ สำหรับยุค Covid-19

References:

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fair%20dinkum
https://outbackdictionary.com/hard-yakka/
https://www.wordsense.eu/doovalacky/
https://ielts.com.au/articles/australian-slang-words-phrases/


Best Inflatable Swimming Pool Picks for 2021 👌


Links to the Best Inflatable Swimming Pools below. At Consumer Buddy, we’ve researched the Best Inflatable Swimming Pool options on Amazon saving you time and money.
★ GREAT CHOICE FOR KIDS ★ 0:00​​​​ Intro
🔶 Oeves Inflatable Swimming Pool🔶 1:06 Time Stamp
➜ https://amzn.to/3AlWG85
★ BEST CLASSIC INFLATABLE SWIMMING POOL ★
🔶 Funavo Inflatable Swimming Pool 🔶 3:26 Time Stamp
➜ https://amzn.to/3lD7xGo
★ GREAT FAMILY SIZED INFLATABLE POOL ★
🔶 Sable Inflatable Pool 🔶 4:57 Time Stamp
➜ https://amzn.to/3lKdLUS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👉 At Consumer Buddy, we’ve researched the Best Inflatable Swimming Pool on Amazon saving you time and money so you can make an informed buying decision.
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
Today’s sponsor is Total AV. TotalAV is consistently the top choice to protect all your household devices, computers, laptops and smartphones from any Viruses, Malware and hackers.
👉 Watch my full review on TotalAV at ➜ https://youtu.be/AfVEQ_uQSFY
👉 Get an EXCLUSIVE 80% discount ➜ https://totalav.com/buddybestinflatableswimmingpool
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
With summer now in full swing, there is probably a laundry list of stuff that you want to do while this season is upon us. And for some of us, we just want to relax, kick back and enjoy the waters of the pool, which are exactly what you might have in mind because seriously, who doesn’t like being lazy on hot summer days getting that perfect tan? Okay, well, maybe me because seriously, I sunburned easily. But for everyone else though, taking a dip in the waters minecon with a pretty high cost because you’re only two choices might be either to get a local pool membership. And let’s be serious about it that can get pretty expensive with fees and services, or you outright build your own pool and that in and of itself comes when they have the price tag. Seriously some of these come with nearly four or $5,000 construction costs well not to worry because today we’re going to be taking a look at the top three most popular inflatable swimming pools that not only won’t break your bank, but still be able to give you a chance to go out and relax on the inflatable unicorn in the water kicking off on our last we’ve got the OVAs inflatable swimming pool the loves inflatable swimming pool comes with a breathable and removable ups 50 plus sun canopy that protects skin away from the sun that is so simple to use. And it can even be just assembled those inflatable swimming pool is built with a freemium anti UV material that is capable of blocking out harmful UVA as well as UVB rays. So that way you can allow your kids and family to safely enjoy the fun of the summer while having tons of water parties under the side. Enjoy a fun sized summer swimming pool which is both great for outdoor and indoor use permitting you have some indoor space that is this 95 by 56 inch inflatable swimming pool is a full 22 inches deep and has a 162 gallon water capacity, meaning that it can fit a full family with two adults and for kids three years and the other is inflatable swimming pool will bring you so many joyful summer family gatherings. And it’s not only an outdoor backyard inflatable swimming pool, but it can be used as a ball pit, fishing pond and inflatable sandpit to meet the needs of different ages and playful ideas. It is super easy to inflate built in elbow valve and 90 degree drain pipe that makes it easy to clean out. The loves inflatable swimming pool is made with a point 42 millimeter thickness environmentally friendly PVC and that means that the ohms inflatable swimming pool is much thicker, stronger and more resistant to punctures…run out of the 5k character limit, sorry guys.
DISCLOSURE
As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases. I am affiliated, but not sponsored by any product featured in this video. The links in the description are my affiliate links which means if you click on one of them and buy the product I’ll receive a small commission. Not being sponsored allows me to keep my own opinions and provide product reviews without bias. This is how I feed my family by making useful reviews so that you can make informed buying decisions. I appreciate your support.
Hope you enjoyed my Best Inflatable Swimming Pool Top 3 Inflatable Swimming Pool [2021] Video.
BestInflatableSwimmingPool
BestInflatableSwimmingPools
InflatableSwimmingPool
Tags: Best Inflatable Swimming Pool,inflatable swimming pool,inflatable pool,best inflatable pool,inflatable swimming pool review,inflatable swimming pools,best inflatable pools,portable swimming pool,portable swimming pools,portable swimming pools in houses,foldable swimming pool,compact swimming pool,best inflatable pool reviews,best inflatable pool for family,inflatable pool reviews,inflatable pool review,above ground pool,inflatable swimming pool for kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Best Inflatable Swimming Pool Picks for 2021 👌

|thaisub;แปล| Swimming Pools – Troye Sivan


\” tell me how I’m gonna feel less secure
when I look at you \”
Blue Neighbourhood
Troye Sivan
LYRICS : https://genius.com/Troyesivanswimmingpoolslyrics

|thaisub;แปล| Swimming Pools - Troye Sivan

สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯


สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯

หนูยิ้มหนูแย้ม | โดดเกาะพิซซ่า เที่ยวชลบุรี บัลโคนีซีไซด์ศรีราชา


หนูยิ้มหนูแย้มมาเที่ยวชลบุรี พักที่โรงแรมบัลโคนีซีไซด์ศรีราชา เล่นน้ำที่สระว่ายน้ำสนุกมากเลย เล่นกระโดดเกาะพิซซ่าด้วย

หนูยิ้มหนูแย้ม | โดดเกาะพิซซ่า เที่ยวชลบุรี บัลโคนีซีไซด์ศรีราชา

How To Fall Into A Swimming Pool


http://tomscott.com @tomscott A few days ago I was pushed into a pool. This is how to get pushed into a pool properly.

How To Fall Into A Swimming Pool

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ swimming pool แปล ว่า

See also  ซูเราะฮฺ ยาซีน - แปลไทย | แปล ภาษา รู มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *