Home » [NEW] Relative pronoun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | การใช้ where – NATAVIGUIDES

[NEW] Relative pronoun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | การใช้ where – NATAVIGUIDES

การใช้ where: คุณกำลังดูกระทู้

Relative pronoun เป็นหัวข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษที่หลายคนมักจะสับสน เพราะมีรายละเอียดเยอะ และสามารถใช้ได้หลากหลายแบบ

สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแม่นเรื่อง relative pronoun ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหามาให้อ่านกันแบบง่ายๆแล้ว ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Relative pronoun คืออะไร

Relative pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใดๆ ซึ่งได้แก่คำว่า who, whom, whose, which, that, where, when, why

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น

The student who won the contest is my son.
นักเรียนคนที่ชนะการประกวดเป็นลูกชายของฉัน

จากประโยคตัวอย่าง

 • ถ้าเขียนแยกกันจะได้เป็น 2 ประโยคคือ The student is my son. He won the contest.
 • Relative pronoun ซึ่งในที่นี้ก็คือ who ทำหน้าที่เชื่อม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน โดยจะนำส่วน “won the contest” เข้าไปขยายคำว่า student ในประโยคแรก
 • เราจะเรียก “who won the contest” ว่า relative clause โดยจะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ student ทำให้เรารู้ว่ากำลังพูดถึงนักเรียนคนไหน

(Relative clause คือประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามหรือคำสรรพนาม โดยมักจะขึ้นต้นด้วย relative pronoun)

ภาพรวม relative pronoun

Relative pronounรายละเอียดการใช้ตัวอย่างประโยคWhoใช้กับคน (อาจใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วย)Neil Armstrong was the first person who walked on the moon.
นีล อาร์มสตรองเป็นบุคคลแรกที่เดินบนดวงจันทร์Whomใช้กับคน (ที่ทำหน้าที่เป็นกรรม มักใช้ในภาษาที่เป็นทางการ)This is Anne, whom you met at the seminar last week.
นี่คือแอน คนที่คุณเจอที่งานสัมมนาเมื่อสัปดาห์ก่อนWhoseใช้กับคน สัตว์ สิ่งของ (เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ)I met a woman whose name is Sara.
ฉันได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งชื่อของเธอคือซาร่าWhichใช้กับสัตว์และสิ่งของI need help with this homework, which is due tomorrow.
ฉันต้องการความช่วยเหลือกับการบ้านอันนี้ มันต้องส่งพรุ่งนี้แล้วThatใช้กับคน สัตว์ สิ่งของ (มักใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการ)This is the same bag that my mom has.
นี่เป็นกระเป๋าใบเดียวกันกับที่แม่ฉันมีเลยWhereใช้กับสถานที่I know a store where we can buy the phone cheaper.
ฉันรู้จักร้านที่เราสามารถซื้อโทรศัพท์ได้ถูกกว่าWhenใช้กับเวลาThere isn’t a day when I don’t think about her.
มันไม่มีซักวันเลยที่ฉันไม่ได้นึกถึงเธอWhyใช้กับเหตุผลI don’t know why he didn’t come.
ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่มาการละ
relative
pronounเราสามารถละ relative pronoun ได้ เมื่อ relative pronoun แทนสิ่งที่เป็นกรรมThe person (who/whom/that) I met yesterday is Tim.
คนที่ฉันเจอเมื่อวานคือทิม

การใช้คอมม่า

การใช้คอมม่ากับ relative clause เราจะต้องรู้ก่อนว่า relative clause นั้นจำเป็นต่อประโยคหรือไม่

 • ถ้า relative clause เป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับประโยค (เรียกว่า defining clause หรือ restrictive clause) เราจะไม่ใช้คอมม่า
 • ถ้า relative clause เป็นส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับประโยค (เรียกว่า non-defining clause) เราจะใช้คอมม่า

ตัวอย่าง defining clause (จำเป็น, ไม่ใช้คอมม่า)

This is the cat that I bought.
นี่คือแมวที่ฉันได้ซื้อมา
(ถ้าตัด “that I bought” ทิ้ง จะเหลือความหมายแค่ว่า “นี่คือแมว” ซึ่งจะเสียใจความสำคัญไป เลยถือว่าจำเป็น)

ตัวอย่าง non-defining clause (ไม่จำเป็น, ใช้คอมม่า)

John, who is my friend, is a chef at that restaurant.
จอห์น คนที่เป็นเพื่อนฉัน เป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารร้านนั้น
(“who is my friend” เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอห์น แต่ถ้าตัดออก ใจความสำคัญของประโยคก็ยังคงอยู่ เลยถือว่าไม่จำเป็น)

Relative pronoun ทุกตัวสามารถใช้ได้กับทั้ง defining และ non-defining clause ยกเว้น that กับ การละ relative pronoun ที่จะต้องใช้กับ defining clause (จำเป็น, ไม่ใช้คอมม่า) เท่านั้น

พูดอีกแบบก็คือ เราจะไม่ใช้คอมม่า เมื่อใช้ relative pronoun เป็น that หรือเมื่อเราละ relative pronoun

หลักการใช้ relative pronoun

เรามาดูหลักการใช้ relative pronoun แต่ละตัว พร้อมกับตัวอย่างประโยคกัน

1. Who

ใช้ who แทนคนและสัตว์เลี้ยง

หลักๆแล้ว เราจะใช้ who กับคน แต่ก็อาจใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วย

I don’t like people who slam doors.
ฉันไม่ชอบคนที่ปิดประตูแรง
(who แทน people ซึ่งแปลว่า “ผู้คน”)

That is the cat who lives here.
นั่นคือแมวที่อาศัยอยู่ที่นี่
(who แทน cat ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง)

แต่เราจะไม่ใช้ who แทนสิ่งของ

This is the book that inspired me to be a teacher.
นี่คือหนังสือที่ทำให้ฉันอยากเป็นครู
(เราจะไม่ใช้ who กับสิ่งของ ซึ่งในที่นี้คือ book แต่เราจะใช้ which หรือ that แทน)

ใช้ who เป็นได้ทั้งประธานและกรรม

เราสามารถใช้ who เป็นได้ทั้งประธานและกรรม (สมัยก่อน เราจะใช้ who เป็นประธาน และใช้ whom เป็นกรรม แต่ในยุคหลังๆ ได้มีการหยวนให้ใช้ who เป็นกรรมได้ โดยเฉพาะในภาษาพูดหรือในภาษาที่ไม่เป็นทางการ)

See also  เรื่อง 59LSC08 การบรรยายหัวข้อ “S&OP : การวางแผนการตลาดกับการจัดการโซ่อุปทาน”1/3 | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

The woman who called me yesterday is a nurse.
ผู้หญิงที่โทรหาฉันเมื่อวานเป็นพยาบาล
(who เป็นประธาน ซึ่งก็คือผู้หญิงที่โทรหาฉัน)

The woman who I called yesterday is a nurse.
ผู้หญิงที่ฉันโทรหาเมื่อวานเป็นพยาบาล
(who เป็นกรรม ซึ่งก็คือผู้หญิงที่ฉันโทรหา)

2. Whom

ใช้ whom แทนคนที่เป็นกรรม

เราจะใช้ whom แทนคนที่เป็นกรรมในประโยค โดยเฉพาะการใช้ในภาษาเขียน และในภาษาที่เป็นทางการ (ในภาษาพูดและภาษาที่ไม่เป็นทางการ เราจะนิยมใช้ who มากกว่า)

He once had a lover whom he loved so much.
ครั้งหนึ่งเขาเคยมีคนรักที่เขารักมาก

3. Whose

ใช้ whose แสดงความเป็นเจ้าของ แทนคน สัตว์ สิ่งของ

คำว่า whose เป็นคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้ได้กับทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ อย่างเช่น

I talked to a parent whose child is very ill.
ฉันได้คุยกับผู้ปกครอง ซึ่งลูกของเค้านั้นป่วยมาก

We adopted a dog whose owner had passed away.
พวกเราได้รับเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่ง ซึ่งเจ้าของของมันได้เสียชีวิตไปแล้ว

The house whose roof is red belongs to me.
บ้านหลังที่มีหลังคาสีแดงนั้นเป็นของฉัน

4. Which

ใช้ which แทนสัตว์และสิ่งของ

เราจะใช้ which แทนสัตว์หรือสิ่งของ โดยจะใช้เป็นได้ทั้งประธานและกรรม

The elephant, which is very big, was seen near the village.
ช้างซึ่งตัวใหญ่มากได้ถูกพบเห็นอยู่ใกล้ๆหมู่บ้าน

She loves the cake which I bought.
เธอชอบเค้กที่ฉันซื้อมา

ใช้ which แทนทั้งประโยค

นอกจากการใช้ relative pronoun แทนคำนาม/คำสรรพนามแล้ว เรายังสามารถใช้แทนทั้งประโยคได้ด้วย โดยมักจะใช้ which

There is going to be a new election soon, which is good.
เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในเร็วๆนี้ ซึ่งถือว่าดี
(which ในที่นี้แทนทั้งประโยค “There’s going to be a new election soon”)

5. That

ใช้ that แทนคน สัตว์ สิ่งของ

เราสามารถใช้ that แทนได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นประธานและเป็นกรรม แต่จะต้องใช้กับ defining clause เท่านั้น (จำเป็น, ไม่มีคอมม่า)

ถ้าเทียบกันแล้ว การใช้ that จะฟังดูเป็นทางการน้อยกว่า who, whom และ which

The boy that talked to me is Jim.
เด็กผู้ชายที่พูดกับฉันคือจิม

I bought a new cat that is very cute.
ฉันซื้อแมวใหม่มา ซึ่งน่ารักมาก

Everyone loves the pizza that I made.
ทุกคนชอบพิซซ่าที่ฉันทำ

6. Where

ใช้ where แทนสถานที่

เราจะใช้ where แทนสถานที่ โดยมักจะใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการ

The place where my aunt lives is beautiful.
ที่ที่ป้าฉันอยู่นั้นสวยนะ

7. When

ใช้ when แทนเวลา

เราจะใช้ when แทนเวลา โดยมักจะใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการ

There will be a time when we must choose between what is easy and what is right.
มันจะมีเวลาที่เราต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ถูกต้อง

8. Why

ใช้ why แทนเหตุผล

เราจะใช้ why แทนเหตุผล โดยมักจะใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการ

Do you know the reason why he was late?
คุณรู้เหตุผลที่เขามาสายมั้ย

9. การละ relative pronoun

ละ relative pronoun ได้เมื่อแทนกรรม

เมื่อใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ เรามักจะละ relative pronoun แต่จะทำได้เฉพาะเมื่อ relative pronoun เป็นกรรม และ relative clause เป็น defining clause (จำเป็น, ไม่มีคอมม่า) เท่านั้น

English is the language (which/that) I love.
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ฉันรัก

การใช้ preposition

การใช้ preposition (เช่น in, on, at, to, with) ใน relative clause ถ้าเป็น whose กับ which เราสามารถเอา preposition มาไว้หน้า relative pronoun หรือไว้ข้างหลังตามปกติก็ได้ เมื่อ relative pronoun เป็นกรรม อย่างเช่น

The room which I sleep in has two windows. (preposition อยู่ในตำแหน่งปกติ)
The room in which I sleep has two windows. (preposition อยู่ข้างหน้า)
ห้องที่ฉันนอนมีหน้าต่างสองบาน

การนำ preposition มาไว้ข้างหน้า relative pronoun จะทำให้ภาษาฟังดูเป็นทางการมากกว่าการเอาไว้ข้างหลัง การใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เราจึงมักจะเอาไว้ข้างหลังมากกว่า

แต่ถ้าเป็น whom เราจะต้องเอา preposition มาไว้ข้างหน้าเท่านั้น

There was only one boy to whom she spoke.
มีเด็กผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เธอได้พูดด้วย

สำหรับ relative pronoun ตัวอื่นๆอย่าง who, that, where, when, why เราจะใช้ preposition ในตำแหน่งข้างหลังตามปกติ

There was only one boy who she spoke to.
มีเด็กผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เธอได้พูดด้วย

สรุปเรื่อง relative pronoun

 • Relative pronoun ได้แก่คำว่า who, whom, whose, which, that, where, when, why
 • เราจะใช้ relative pronoun ในการเชื่อมประโยคหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งใดๆ
 • Relative clause คือประโยคย่อยที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามหรือคำสรรพนาม โดยมักจะขึ้นต้นด้วย relative pronoun
 • ถ้าตัด relative clause ทิ้ง แล้วประโยคหลักมีใจความสำคัญเปลี่ยนไป (จำเป็น) เราจะไม่ใช้คอมม่าคั่นระหว่าง relative clause กับประโยคหลัก (I don’t like people who slam doors.)
 • ถ้าตัด relative clause ทิ้ง แล้วประโยคหลักไม่ได้มีใจความสำคัญเปลี่ยนไป (ไม่จำเป็น) เราจะใช้คอมม่าคั่นระหว่าง relative clause กับประโยคหลัก (My father, who lives in Bangkok, is an engineer.)
 • Relative pronoun ส่วนใหญ่จะเป็นได้ทั้งประธานและกรรม ยกเว้น whom ที่จะเป็นได้แค่กรรมเท่านั้น
 • การใช้ relative pronoun เป็นกรรม เราสามารถละ relative pronoun ได้ เช่น The person (who/whom/that) I met yesterday is Tim.
 • การใช้ relative pronoun แทนสิ่งต่างๆ จะมีข้อกำหนดว่าเราจะใช้ตัวไหนแทนสิ่งใดได้บ้าง
  • คน – who, whom (กรรม), whose, that
  • สัตว์ – who (สัตว์เลี้ยง), whose, which, that
  • สิ่งของ, สิ่งไม่มีชีวิต, สิ่งที่เป็นนามธรรม – whose, which, that
 • Where, when, why เป็น relative pronoun ที่มีขอบเขตการใช้ค่อนข้างเฉพาะ โดยเราจะใช้ where แทนสถานที่ ใช้ when แทนเวลา และใช้ why แทนเหตุผล
 • เมื่อ relative pronoun เป็นกรรม การใช้ preposition ใน relative clause กับ whose และ which เราสามารถนำ preposition มาไว้ข้างหน้า whose กับ which ได้ แต่มักจะทำเฉพาะในการเขียนที่เป็นทางการ
 • เมื่อใช้ whom การใช้ preposition ใน relative clause เราจะนำ preposition มาไว้ข้างหน้า whom
See also  [Update] Phrase: รู้ไว้ได้ประโยชน์ Fixed Binomial Expressions สำนวนที่ช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง | idiom คือ - NATAVIGUIDES

จบแล้วนะครับกับนิยามและหลักการใช้ relative pronoun ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] การใช้ can ในประโยคคำถาม | การใช้ where – NATAVIGUIDES

คำว่า can มีความหมายว่า “สามารถ” เป็นคำที่ใช้บอกว่าใครสามารถทำสิ่งใดได้ อย่างเช่น I can swim. ซึ่งแปลว่า ฉันสามารถว่ายน้ำได้

แต่ถ้าเราจะใช้ can ในประโยคคำถามล่ะ เราจะใช้ยังไงได้บ้าง ซึ่งสำหรับใครที่ยังใช้ไม่เป็น ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงวิธีใช้มาให้แล้ว ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

การใช้ can ขึ้นต้นคำถาม

เราจะใช้ can ขึ้นต้นคำถามใน 2 กรณี คือ

1. เมื่อต้องการถามว่า “ผู้ใดทำสิ่งใดเป็นมั้ย”

เราสามารถใช้ can ขึ้นต้นคำถาม เพื่อถามว่าผู้ใดทำสิ่งใดเป็นมั้ย ตัวอย่างเช่น Can you swim? (คุณว่ายน้ำเป็นมั้ย)

โครงสร้างประโยค
Can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Can you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย

Can she dance?
เธอเต้นเป็นมั้ย

Can John sing this song?
จอห์นร้องเพลงนี้เป็นมั้ย

2. เมื่อต้องการขออนุญาต หรือขอร้องให้ใครทำอะไรให้

เรายังสามารถใช้ can ขึ้นต้นคำถาม เพื่อขออนุญาตหรือขอร้องให้ใครทำสิ่งใดให้ ตัวอย่างเช่น

การขออนุญาต – Can I borrow your pen? (ฉันขอยืมปากกาคุณหน่อยได้มั้ย)
การขอร้อง – Can you close the door? (คุณปิดประตูให้หน่อยได้มั้ย)

โครงสร้างประโยค
Can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

การขออนุญาต

Can I take a break?
ฉันขอพักได้มั้ย

Can I go home?
ฉันขอกลับบ้านได้มั้ย

การขอร้อง

Can you help me?
คุณช่วยฉันหน่อยได้มั้ย

Can you give me some advice?
คุณให้คำปรึกษาฉันหน่อยได้มั้ย

ทั้งนี้ ในการขออนุญาตและการขอร้อง ถ้าเราต้องการให้สุภาพมากขึ้น เราจะใช้คำอื่นแทน can

การขออนุญาต – ใช้คำว่า could หรือ may เพื่อให้สุภาพมากขึ้น
Could I take a break?
May I take a break?

การขอร้อง – ใช้คำว่า could หรือ would เพื่อให้สุภาพมากขึ้น
Could you help me?
Would you help me?

การตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can

สำหรับการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can โดยทั่วไปผู้ตอบจะตอบด้วย yes หรือ no เช่น

Can you swim? (คุณว่ายน้ำเป็นมั้ย)
ถ้าว่ายเป็น – Yes, I can.
ถ้าว่ายไม่เป็น – No, I can’t.

Can he speak English? (เขาพูดอังกฤษได้มั้ย)
ถ้าพูดอังกฤษได้ – Yes, he can.
ถ้าพูดอังกฤษไม่ได้ – No, he can’t.

การใช้ can กับ wh-questions

Wh-questions คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำจำพวก what, when, where, which, why, who และ how โดยแต่ละคำจะมีความหมายและวิธีใช้ร่วมกับ can ดังนี้

Wh-wordsความหมายตัวอย่างประโยคWhatอะไรWhat can I do?
ฉันสามารถทำอะไรได้Whenเมื่อไรWhen can I go home?
ฉันสามารถกลับบ้านได้เมื่อไรWhereที่ไหนWhere can I find Tim?
ฉันสามารถเจอทิมได้ที่ไหนWhichอันไหนWhich pen can I use?
ฉันสามารถใช้ปากกาอันไหนได้WhyทำไมWhy can’t I delete this file?
ทำไมฉันถึงลบไฟล์นี้ไม่ได้WhoใครWho can I contact for more information?
ฉันสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากใครได้บ้างHowอย่างไรHow can I get a refund?
ฉันสามารถขอเงินคืนได้อย่างไร

1. What

What มีความหมายว่า “อะไร” เราสามารถใช้ร่วมกับ can ในการสร้างประโยคคำถามได้ดังนี้

โครงสร้างประโยค
What + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

What can we learn from the past?
พวกเราสามารถเรียนรู้อะไรจากอดีตได้บ้าง

What can I do to make you happy?
ฉันสามารถทำอะไรเพื่อให้คุณมีความสุขได้บ้าง

โครงสร้างประโยค
What + คำนาม + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

What time can we meet?
พวกเราสามารถเจอกันได้เวลาไหน

What diseases can you get from rats?
คุณสามารถติดโรคอะไรจากหนูได้บ้าง

2. When

When มีความหมายว่า “เมื่อไร” เราจะใช้ when ร่วมกับ can ในการถามว่า “ใครสามารถทำอะไรได้ตอนไหน”

โครงสร้างประโยค
When + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

When can we meet?
พวกเราสามารถเจอกันได้ตอนไหน

When can he start playing tennis again?
เขาจะเริ่มเล่นเทนนิสได้อีกครั้งเมื่อไร

3. Where

Where มีความหมายว่า “ที่ไหน” เราจะใช้ where ร่วมกับ can ในการถามว่า “ใครสามารถทำอะไรได้ที่ไหน”

โครงสร้างประโยค
Where + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Where can we swim in Bangkok?
พวกเราสามารถว่ายน้ำที่ไหนได้บ้างในกรุงเทพฯ

Where can we stay tonight?
คืนนี้พวกเราสามารถพักที่ไหนได้บ้าง

See also  [Update] Imaginary Numbers | i has or i have - NATAVIGUIDES

4. Which

Which มีความหมายว่า “อันไหน” สามารถใช้ร่วมกับ can ในการสร้างประโยคคำถามได้ดังนี้

โครงสร้างประโยค
Which + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Which can I take?
ฉันสามารถเอาอันไหนไปได้

Which can she choose?
เธอสามารถเลือกอันไหนได้

โครงสร้างประโยค
Which + คำนาม + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Which shoes can I use for running?
ฉันสามารถใช้รองเท้าคู่ไหนในการวิ่งได้บ้าง

Which car can we afford?
พวกเรามีเงินพอซื้อรถคันไหนได้บ้าง

5. Why

Why มีความหมายว่า “ทำไม” เราจะใช้ why ร่วมกับ can ในการถามว่า “ทำไมใครถึงทำสิ่งใดได้”

ในการใช้ can ร่วมกับ why บ่อยครั้งเราจะใช้รูปปฏิเสธ ซึ่งก็คือ cannot (can’t) เพื่อถามว่า “ทำไมใครถึงทำสิ่งใดไม่ได้”

โครงสร้างประโยค
Why + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Why can I smell blood?
ทำไมฉันถึงได้กลิ่นเลือด

Why can’t we be friends?
ทำไมพวกเราถึงเป็นเพื่อนกันไม่ได้

6. Who

Who มีความหมายว่า “ใคร” สามารถใช้ร่วมกับ can ในการสร้างประโยคคำถามได้ดังนี้

โครงสร้างประโยค
Who + can + คำกริยาช่อง 1

Who can help?
ใครสามารถช่วยได้

Who can teach me how to use this machine?
ใครสามารถสอนฉันใช้เครื่องนี้ได้บ้าง

โครงสร้างประโยค
Who + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

Who can we trust?
พวกเราสามารถเชื่อใจใครได้บ้าง

Who can I talk to when I am sad?
ฉันสามารถคุยกับใครได้บ้างในตอนที่ฉันเศร้า

7. How

How มีความหมายว่า “อย่างไร” สามารถใช้ร่วมกับ can ในการสร้างประโยคคำถามได้ดังนี้

โครงสร้างประโยค
How + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

How can I go to the bank?
ฉันสามารถไปธนาคารได้ยังไง

How can we stop bullying?
พวกเราสามารถหยุดการกลั่นแกล้งได้อย่างไร

โครงสร้างประโยค
How + คำคุณศัพท์ + can + ประธาน + คำกริยาช่อง 1

ในประโยคคำถาม “How + คำคุณศัพท์” จะแปลว่า “…ขนาดไหน” หรือ “…แค่ไหน” เช่น
How tall – สูงแค่ไหน
How small – เล็กแค่ไหน
How far – ไกลแค่ไหน

How long can you stay here?
คุณสามารถอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหน

How fast can we finish this project?
พวกเราสามารถทำโปรเจ็คนี้ให้เสร็จได้เร็วขนาดไหน

จบแล้วนะครับกับการใช้ can ในประโยคคำถาม ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะใช้ can สร้างคำถามในภาษาอังกฤษกันได้แล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


When กับ While ใช้อย่างไร


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

When กับ While ใช้อย่างไร

WH Questions หลักการสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ


วิธีแต่งประโยคที่ขึ้นต้นด้วย WH Questions
เรียนภาษาอังกฤษฟรี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี

เรียนภาษาอังกฤษกับครูฟาง, ฝึกภาษาอังกฤษ, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, ติวสอบภาษาอังกฤษ, ติวภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, ประโยคภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, คำศัพท์อังกฤษ, English lesson, แกรมม่าภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ

WH Questions หลักการสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

Click [by Mahidol] Preposition – Part 1 (by, in) – by กับ in ใช้ให้ถูก หมายความว่าอะไรได้บ้าง


มาทำความรู้จักกับ Preposition ให้ลึกมากขึ้นกับรายการ Click ผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มจากตัว by และ in กันก่อน (แล้ว proposition ตัวอื่น ๆ จะทยอยตามมาในตอนถัดไป) ในตอนนี้ครูคริสแยกมาให้แล้วว่า by กับ in สามารถใช้ได้ในกรณีใดบ้าง พร้อมตัวอย่างประโยคมากมายที่อยากให้ดูและฝึกพูดตามกัน แล้วอย่าลืมเอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วย เพราะ by ไม่ได้แปลว่า “โดย” เพียงอย่างเดียว และ in ก็ไม่ได้แปลว่า “ใน” เสมอไป แต่จะแปลว่าอะไรได้บ้าง และควรนำไปใช้ในสถานการณ์ไหน ต้องมาดูกัน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ มุกตลกของครูคริสที่นำมาจากสถานการณ์จริงของคนไทยที่พูดกับฝรั่งแล้วเกิดเข้าใจผิดกันขึ้นจริง ๆ บางคำ เราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ เรียกได้ว่า ดูไปขำกันไปตลอดตอนเลยทีเดียว
พบเคล็ดลับวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่มีในตำราเรียน อยากได้ความรู้ ดูสนุก เข้าใจง่าย ติดตามได้ในรายการ Click ออกอากาศช่อง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 118
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://channel.mahidol.ac.th

Click [by Mahidol] Preposition - Part 1 (by, in) - by กับ in ใช้ให้ถูก หมายความว่าอะไรได้บ้าง

[อังกฤษ] Article การใช้ a an the เรื่องง่ายๆที่เจอในข้อสอบประจำ


ใหม่!! WINNER SHORTNOTE คอร์สเรียนออนไลน์ ติวเข้มหนังสือจากหนังสือ WINNER SHORTNOTE ให้น้องๆเตรียมพร้อมทุกสนามสอบ
⭐เนื้อหา WINNER SHORTNOTE วันนี้มาเพิ่มความรู้ เรื่อง Article
การใช้ A An The
คำนามที่ห้ามใช้ A An The
⭐ดูจบแล้วกดกระดิ่ง เพื่อตั้งเตือน จะได้ไม่พลาด EP ถัดไป รับรองว่าจะจัดให้ทุกวิชาเลย!
TCAS 9วิชาสามัญ ONET GAT อังกฤษ
____________________________________________________________________
ฝากหนังสือจาก WINNER STUDY นะคะ ทุกเล่มตั้งใจเขียนโดยทีม นิสิตจุฬา
เพื่อสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะที่ใช่มหาลัย ที่ชอบ
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE @winnerstudy
🍒WINNER SHORTNOTE
ครบ8วิชา ม.46(ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
ใช้ได้ทุกสนามสอบ ทั้งใน โรงเรียน GAT PAT ONET 9 วิชาสามัญ
🍒WINNER 1000Q พันคิว วิทย์
รวม1000ข้อสอบ วิทย์ 4 วิชาม.46 (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์)
คล้ายข้อสอบจริงสุด โจทย์มี 3 ระดับ (ง่ายกลางยาก) ใช้สอบ ONET, PAT, 9 วิชาสามัญได้
เฉลยเข้าใจสุด และละเอียดมาก เหมือนได้ติวเตอร์ดีกรีจุฬาส่วนตัวตลอด 24 ชม.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCtSb…
IG: https://www.instagram.com/winnerstudyth/

[อังกฤษ] Article การใช้ a an the เรื่องง่ายๆที่เจอในข้อสอบประจำ

การใช้ชีวิตของชาวบ้านกลางหุบเขาที่บ้านกระอีเมืองบัวละพาแขวงคำม่วนEP67


การใช้ชีวิตของชาวบ้านกลางหุบเขาที่บ้านกระอีเมืองบัวละพาแขวงคำม่วนEP67

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ where

Leave a Reply

Your email address will not be published.