Skip to content
Home » [NEW] Natural Account | โปรแกรม acc billing – NATAVIGUIDES

[NEW] Natural Account | โปรแกรม acc billing – NATAVIGUIDES

โปรแกรม acc billing: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Natural Account ทำงานบน Windows 10 ( Front Office 2022 )

Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

เน้น Community เผยแพร่ความรู้ และ แลกเปลี่ยนคำแนะนำ ( เพื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการเองได้ )

หรือ ซื้อบริการ Consulting เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account

Serial No.

Universal Mode

Desktop App

License Fee / Month

Consulting or

Cloud Storage / Year

Cloud Storage / Month

Consumer Service ต่าง ๆ

30
111004
$99
$999
$99

60
111005
$199
$1,999
$199

125
111006
$299
$2,999
$299

250
111007
$399
$3,999
$399

375
111008
$499
$4,999
$499

500
111009
$599
$5,999
$599

Desktop Application ( WPF ทำงานบน Windows 10, 11 & Server 2019, 2022 หรือ Mobile App ทำงานผ่าน Cloud Storage ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ …รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • OODB รุ่น 2.1 : Object-Oriented DataBase Management System

  ทำงานเร็วกว่า Application @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย Visual C# กับ WinForms & WPF

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB สำหรับ Micrsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

Front Office Function

 • Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export
 • HRM : Human Resource Management System ( เน้น Development & Managerialism )

  เลือก คน เข้ากับ งาน เปรียบเทียบ …ประวัติการทำงาน ความรู้ และ ความสามารถ กับ Feng Shui Cycle

 • POS : Dynamic Catalog & Point Of Sale ( Accounting รองรับ RFID, Barcode & QR Code )

  ออกใบเสนอราคา ออกใบส่งของ ออกใบวางบิล ออกใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน ควบคุมและตัด Stock

  เพิ่ม Schedule และ Condition ออกใบสั่งซื้อ ระบบรับสิ้นค้าวัตถุดิบเข้า Stock รับวางบิล นับรับเช็คหรือโอนเงิน

  เน้นพัฒนา Dynamic Travel ปรับเปลี่ยน Catalog ตามโรงแรม หรือ ร้านค้าต่าง ๆ @ Customize ใช้บริการ

Real-Time Web Built-in Application

 • เพื่อง่าย ต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  พัฒนาด้วย Bootstrap with C# REST API & GraphQL

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 11

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

เน้น Community เผยแพร่ความรู้ และ แลกเปลี่ยนคำแนะนำ ( เพื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการเองได้ )

หรือ ซื้อบริการ Consulting เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account

Serial No.

Universal Mode

Desktop App

License Fee / Month

Consulting or

Cloud Storage / Year

Cloud Storage / Month

Consumer Service ต่าง ๆ

30
112004
$199
$1,999
$199

60
112005
$399
$3,999
$399

125
112006
$599
$5,999
$599

250
112007
$799
$7,999
$799

375
112008
$999
$9,999
$999

500
112009
$1,199
$11,999
$1,199

Desktop Application ( WPF ทำงานบน Windows 10, 11 & Server 2019, 2022 หรือ Mobile App ทำงานผ่าน Cloud Storage ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ …รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Text File & Document ต่าง ๆ

  เน้น Pivot Grid สามารถ Import / Export ร่วมกับ Microsoft Office ผ่าน OpenXML

 • เพิ่ม 3D Business Intelligence ในลักษณะของ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

  ด้วย Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022

เน้น Community เผยแพร่ความรู้ และ แลกเปลี่ยนคำแนะนำ ( เพื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการเองได้ )

หรือ ซื้อบริการ Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account

Serial No.

Universal Mode

Client / Server

License Fee / Month

Consulting or

Cloud Storage / Year

Cloud Storage / Month

Consumer Service ต่าง ๆ

30
114004
$399
$3,999
$399

60
114005
$799
$7,999
$799

125
114006
$1,199
$11,999
$1,199

250
114007
$1,599
$15,999
$1,599

375
114008
$1,999
$19,999
$1,999

500
114009
$2,399
$23,999
$2,399

Desktop Server Application ( Desktop ทำงานผ่าน Socket ไม่เกินจำนวน Account หรือ Mobile App ทำงานผ่าน Cloud Storage )

 • ราคานี้ ไม่ …รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic )

  เพื่อติดตาม Transaction Flow ของแต่ละ Department

  ด้วย Security ระดับ Field & Record ตาม Human Relation

 • สามารถซื้อ เพิ่ม Server ตามจำนวน Account ของแต่ละสาขา ได้หลาย ๆ สาขา

  และ แต่ละ Server สามารถช่วยกันประมวลผลแบบ Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing พร้อม Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • เพิ่ม Front Office สำหรับ Hotel Management และ HIS : Hospital Information System พร้อม Customzie

  เพื่อสร้าง Co-operative Marketing ในลักษณะ Soical Business โดย ไม่ …ต้องเสีย ค่าคอมมิชชั่น ให้กับ ต่างชาติ

Real-Time Web on Microsoft IIS 10

 • พัฒนาด้วย ASP.NET Blazor 6 with C#

  Reactive programming with Asynchronous Data Streams.

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Responsive Web Design รองรับทั้ง Moblie, Tablet และ Desktop

  Dynamic Web ด้วย HTML5 + CSS3 พร้อม Bootstrap และ TypeScript

  Multiple Connect ( ไม่เกินจำนวน Account หรือ License ของ Windows )

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Apple Safari, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

 • สามารถ Create, Read, Update และ Disable เพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Dynamic Web

  เฉพาะ แผนก แต่ละสาขา ตามสิทธิ์ Login แล้วกลับมาสั่งทำ Real-Time Report ใหม่ ได้ทันที

  สามารถสั่ง Save และ Dowlond เป็น Zip File ได้ทั้ง PDF, Excel, Document ต่าง ๆ หรือ Text File

Automatic Document & Transaction Flows ระหว่าง Business, Employee และ Customer

ด้วย Object Chains เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา และ ยืนยันการเกิดธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง ตามปรัชญา OOP & OOAD

Cloud Computing  

Develop by  Visual C# 2022, REST Web Service

Run On Microsoft Windows Server 2019 & 2022 [ Server Application ]

เน้น Community เผยแพร่ความรู้ และ แลกเปลี่ยนคำแนะนำ ( เพื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการเองได้ )

หรือ ซื้อบริการ Consulting & Customize เป็นการทำงานร่วม หรือ ให้บริการคำปรึกษา แก่ ผู้ดูแลระบบ ( Administrator )

จำนวน Account

Serial No.

Universal Mode

Double Server

License Fee / Month

Consulting or

Cloud Storage / Year

Cloud Storage / Month

Consumer Service ต่าง ๆ

30
118004
$799
$7,999
$799

60
118005
$1,599
$15,999
$1,599

125
118006
$2,399
$23,999
$2,399

250
118007
$3,199
$31,999
$3,199

375
118008
$3,999
$29,999
$3,999

500
118009
$4,799
$47,999
$4,799

Multiply Parallel Processing ( Desktop, Mobile & WebAssembly ทำงานผ่าน WebSocket พร้อม ๆ กัน ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ …รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Server 2 ฝั่ง Office & Cloud ช่วยกันประมวลผล Multiply Parallel Processing

  หรือ Co-operative Computing และ Real-Time Automatic Update ระหว่างกัน ในลักษณะ Object Chains

Automatic Document & Transaction Flows ระหว่าง Business, Employee และ Customer

ด้วย Object Chains เพื่อทราบถึงแหล่งที่มา และ ยืนยันการเกิดธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง ตามปรัชญา OOP & OOAD

เพิ่ม Scope ของ Customizing

 • Cloud Azure Development
 • WebAssembly on WebSocket
 • Single Sign On with Authorization
 • RESTful Web Service ( JSON & XML)
 • Reactive programming with Asynchronous Data Streams
 • ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

Last update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )

Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.

Natural Technology

Copyright @ 1990 – 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

[NEW] ฐานความรู้สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale – เทคนิคการใช้งาน:EASY-ACC Accounting System | โปรแกรม acc billing – NATAVIGUIDES

JavaScript must be enabled in order for you to use Knowledgebase Manager Pro. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To use Knowledgebase Manager Pro, enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Learn more.


Clients Say, “I Am Not Interested.” And You Say \”…\”


Most Salespeople Handle The Objection “I Am Not Interested” The Wrong Way. If You’re Sick And Tired Of Losing The Sale To Objections And Just Want To Know How To Handle Every Objection, Click Here: http://iamnotinterested.danlok.link
If a client said to you, “I am not interested.” what would you say? Do you ask them why they’re not interested? Do you part ways with the client? Or do you finesse an objection handling technique that might give you the sale anyway? Probably the latter, but what IS that technique exactly? Watch this video to find out now.
👇 SUBSCRIBE TO DAN’S YOUTUBE CHANNEL NOW 👇
https://www.youtube.com/danlok?sub_confirmation=1
Check out these Top Trending Playlists
1.) Boss In The Bentley https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmTTOfet46OWsrbWGPnPW8mvDtjge_6
2.) Sales Tips That Get People To Buy https://www.youtube.com/watch?v=E6Csz_hvXzw\u0026list=PLEmTTOfet46PvAsPpWByNgUWZ5dLJd_I4
3.) Dan Lok’s Best Secrets https://www.youtube.com/watch?v=FZNmFJUuTRs\u0026list=PLEmTTOfet46N3NIYsBQ9wku8UBNhtT9QQ
Dan Lok is a ChineseCanadian business magnate and global educator known for being the founder and chairman of Closers.com the world’s 1 virtualclosers network, Copywriters.com, and SalesCalls.com. Beyond his businesses, Mr. Lok has led several global movements to redefine modern education where he has taught individuals from 150+ countries to develop high income skills and financial confidence.
Beyond his success in business, he was also a two time TEDx opening speaker. An international bestselling author of 12+ books. A member of Young Presidents Organization (YPO) a private group of global chief executives whose companies employ 22 million people and generate 9trillion USD in annual revenues. He also hosts The Dan Lok Show a series on elite business tycoons and worldleading entrepreneurs.
Today, Mr. Lok continues to be featured in thousands of media channels and publications every year and is widely seen as one of the top business leaders by millions around the world.
If you want the no b.s. way to master your financial destiny, then learn from Dan. Subscribe to his channel now.
★☆★ CONNECT WITH DAN ON SOCIAL MEDIA ★☆★
YouTube: http://youtube.danlok.link
Dan Lok Blog: http://blog.danlok.link
Facebook: http://facebook.danlok.link
Instagram: http://instagram.danlok.link
Linkedin: http://mylinkedin.danlok.link
Podcast: http://thedanlokshow.danlok.link
DanLok ClientsSay Objection
Please understand that by watching Dan’s videos or enrolling in his programs does not mean you’ll get results close to what he’s been able to do (or do anything for that matter).
He’s been in business for over 20 years and his results are not typical.
Most people who watch his videos or enroll in his programs get the “how to” but never take action with the information. Dan is only sharing what has worked for him and his students.

Your results are dependent on many factors… including but not limited to your ability to work hard, commit yourself, and do whatever it takes.

Entering any business is going to involve a level of risk as well as massive commitment and action. If you’re not willing to accept that, please DO NOT WATCH DAN’S VIDEOS OR SIGN UP FOR ONE OF HIS PROGRAMS.
This video is about Clients Say, “I Am Not Interested.” And You Say \”…\”
https://youtu.be/d0mwebxFxBc
https://youtu.be/d0mwebxFxBc

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Clients Say, “I Am Not Interested.” And You Say \

POS อธิบายสิทธิการขาย (ระบบความปลอดภัย) | ACC BILLING


โปรแกรมพิมพ์บิล คุมสต๊อก บัญชี
link ดาวน์โหลด http://accoffice.com/billdl.htm
แนะนำโดยรวม https://www.youtube.com/watch?v=PrhC7DSstww

POS อธิบายสิทธิการขาย (ระบบความปลอดภัย) | ACC BILLING

✅ How To Verify Roblox Account Ownership 🔴


How To Verify Roblox Account Ownership
__________________________________________________
New Project: https://bit.ly/3zAvmn4
___________________________________________________
Subscribe for More Reviews Here:https://www.youtube.com/channel/UCeoiYhQ0xv_eXIkOHTop3kg?sub_confirmation=1
__________________________________________________
About this product:
How To Verify Roblox Account Ownership
Roblox is an online game platform and game creation system that allows users to program games and play games created by other users. Founded by David Baszucki and Erik Cassel in 2004 and released in 2006, the platform hosts usercreated games of multiple genres coded in the programming language Lua. For most of Roblox’s history, it was relatively small, both as a platform and a company, due to both cofounder Baszucki’s lack of interest in press coverage and it being \”lost among the crowd\” in a large number of platforms released around the same time. Roblox began to grow rapidly in the second half of the 2010s, and this growth has been accentuated by the COVID19 pandemic.

Get in touch!
email: stuffiusechannel(at)gmail.com
__
Affiliate Disclosure: I may earn a commission for my endorsement, recommendation, testimonial, and/or link to any products or services from the links above. Your purchase helps support my work in bringing you real information about my experience, and does not cost anything additional to you.
We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.
New Project: https://bit.ly/3zAvmn4

✅ How To Verify Roblox Account Ownership 🔴

รหัสเข้าโปรแกรม และ การตั้งชื่อกิจการ (ACC BILLING โปรแกรมพิมพ์บิล สต๊อก บัญชี)


รหัสเข้าโปรแกรม และ การตั้งชื่อกิจการ ACC BILLING

รหัสเข้าโปรแกรม และ การตั้งชื่อกิจการ (ACC BILLING โปรแกรมพิมพ์บิล สต๊อก บัญชี)

Tinkerbell heals her broken wings HD


Tinkerbell heals her broken wings HD

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โปรแกรม acc billing

See also  [NEW] | สมุด ราย วัน แยก ประเภท - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *