Home » [NEW] 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนในสาขาโบราณคดี (Archaeology) ที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ | มหาลัยต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

[NEW] 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนในสาขาโบราณคดี (Archaeology) ที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ | มหาลัยต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

มหาลัยต่างประเทศ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

โบราณคดี

กระแส “ออเจ้า” หรือละคร “บุพเพสันนิวาส” กำลังมาแรงเช่นนี้ ทำให้น้อง ๆ หลาย ๆ คนหันมาสนใจศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาโบราณคดี (Archaeology) กันมากขึ้น ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีคนสนใจหลักสูตรนี้ในประเทศไทยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

หลาย ๆ คนอาจคุ้นหู แต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า “โบราณคดี” คืออะไร และเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร รวมถึง หากอยากไปเรียนสาขานี้ในสหราชอาณาจักร มีมหาวิทยาลัยใดที่เป็นผู้นำหลักสูตรนี้อยู่ วันนี้เราจะมาดูกันให้ชัด ๆ ถึงสาขาวิชาที่กำลังฮ็อตที่สุดในเมืองไทยขณะนี้

โบราณคดี (Archaeology) คืออะไร?

วิชาโบราณคดี หรือ Archaeology เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์และในยุคที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาแล้ว ผ่านการขุดค้น การวิเคราะห์ทางกายภาพ สิ่งประดิษฐ์ และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยเน้นไปที่ชุมชนและวัฒนธรรมในอดีต นับตั้งแต่การก่อกำเนิดของมนุษย์ สภาพแวดล้อมในสมัยโบราณ ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ โดยแกนหลักของการศึกษา จะมีสองส่วนคือ การวิจัยภาคสนาม และการศึกษาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

รายวิชาที่มักมีการเรียนร่วมกับโบราณคดี ก็อย่างเช่น ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ยุคคลาสสิค และประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญทางด้าน หลักฐานทางงานเขียน (literary evidence) และการศึกษาทางด้านภาษาอีกด้วย โดยเฉพาะภาษาในยุคโบราณ

การศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีจึงถือเป็นรากฐานของทักษะที่เฉพาะเจาะจงด้านโบราณคดี แต่ก็จะมีการฝึกทักษะทั่วไปด้วยเช่นกัน เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการสร้างข้อโต้แย้งเชิงตรรกะ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และเพื่อแสดงความคิดอย่างชัดเจนและโน้มน้าวใจทั้งในรูปแบบของการพูดและการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หลาย ๆ หลักสูตรด้านโบราณคดีก็มักจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาต่างประเทศหรือภาษาโบราณด้วยเช่นกัน

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากสาขาวิชาโบราณคดี

การเรียนวิชาโบราณคดีในระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร จะมีรายวิชาทั่วไปที่ต้องเรียน เช่น ระเบียบวิธีทางโบราณคดี (the archaeological method), แนวคิดพื้นฐานทางด้านโบราณคดี (fundamental concepts in archaeology), โบราณคดีวัฒนธรรม (cultural archaeology) และ วิธีการทางภาคสนามและห้องปฏิการ (cultural archaeology and field and laboratory methods)

นอกจากนี้ หลักสูตรของแต่ละที่ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไป ตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ภาควิชาหรือสถาบัน แต่โดยรวมก็โฟกัสไปที่เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคโบราณ (ancient history) เป็นสำคัญ และถ้าเป็นสาขาที่เกี่ยวกับ geographic หลักสูตรส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมทั้ง อียิปต์โบราณ เมโสโปเตเมีย กรีกโบราณและโรม แอฟฟริกา เอเชียตะวันออก และจีนโบราณ ทั้งนี้ ผู้เรียนยังอาจจะต้องเรียนเรื่องของภาษา (ทั้งภาษาปัจจุบันและภาษาโบราณ) ที่เกี่ยวข้องกับ area ที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น ภาษาจีน ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษากรีกโบราณ ภาษาละติน เป็นต้น

รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะที่ผู้เรียนอาจจะต้องเรียน ได้แก่ อัสซีเรียนศึกษาและอียิปต์ศึกษา (Assyriology and Egyptology), สถาปัตยกรรมโรมัน (Roman architecture), แนวคิดแบบอริสโตเติลและประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณ (Aristocracy and democracy in the ancient Greek world) โบราณคดีทางทะเลในเมดิเตอเรเนียน (Mediterranean Maritime Archaeology) ประวัติศาสร์และวัฒนธรรมอิทรัสกัน อิตาลี (Etruscan Italy), เหรียญและเงินตราในกรีกโบราณและโรม (Coins in Ancient Greece and Rome), ประวัติศาสตร์และศาสนาในอินเดีย (History and Religion in India) และศิลปะในโลกอิสลาม (Arts of the Islamic World) เป็นต้น

See also  [NEW] 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์ | แปล ความ หมาย อังกฤษ เป็น ไทย - NATAVIGUIDES

ส่วนใหญ่แล้วงานที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นในรูปแบบของ coursework หรือ essays แต่บางครั้งก็ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหรือทำงานในห้องปฏิบัติการด้วยเช่นกัน

เรียนโบราณคดี จบแล้วไปทำอะไร?

นิสิตส่วนใหญ่ที่จบทางด้านโบราณคดีในสหราชอาณาจักร มักทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี หรือทำงานประจำตามพิพิธภัณฑ์และแหล่งประวัติศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึง งานในฐานะ heritage manager เจ้าหน้าที่จัดนิทรรศการ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบอาคารประวัติศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ นักจัดเก็บเอกสาร นักเขียนแผนที่ นักวิจัยทางสังคม หรือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโบราณคดียังมีอาชีพอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น งานการศึกษา การสื่อสารและการโฆษณา งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือต่อยอดไปเป็นอาจารย์สอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ได้เช่นเดียวกัน

5 มหาวิทยาลัยใน UK ที่เปิดนสอนด้านโบราณคดี

อันดับที่ 1 ของ UK และอันดับที่ 1 โลก ด้านหลักสูตรโบราณคดีมาหลายสมัย จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก the Division of Archaeology ของ University of Cambridge ไม่เพียงแต่การได้เรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก แต่น้อง ๆ ยังจะได้เรียนการแปลอักษรอียิปต์โบราณ เรียนวิเคราะห์ความผิดปกติในกะโหลกศีรษะของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์ อ่านบทกวีของบาบิโลน และแปลความหมายของโบราณวัตถุ ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักโบราณคดีตัวท็อปของโลกนั่นเลยล่ะครับ

Durham University ไม่เคยหลุดจาก Top 4 นับตั้งแต่มีการจัดอันดับในปี 2008 เป็นต้นมา Department of Archaeology ของ Durham มีผลงานที่ดีเยี่ยมในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านคุณภาพการวิจัยและโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของบัณฑิต หรือ Graduate Prospects นอกจากนี้ Durham ยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ UK อย่าง Hadrian’s Wall อีกด้วย ซึ่งถือเป็นกำไรของผู้เรียนที่จะได้ฝึกภาคสนามบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

University of Oxford มี School of Archaeology ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน ที่อยากจะเข้าไปสัมผัส School of Archaeology ที่นี่มีหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Honours 2 หลักสูตร ได้แก่ BA in Archaeology & Anthropology ซึ่งโฟกัสไปที่เรื่องของมานุษยวิทยา วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของมนุษย์ และ BA in Classical Archaeology and Ancient History ซึ่งจะเน้นไปที่วิวัฒนาการทางสังคมเป็นหลัก

Birkbeck, University of London มาแรงมากๆ ในปีนี้ โดยเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสามารถขึ้นมาอยู่ที่ Top 5 ของสาขาโบราณคดี ด้วยคะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน (Student Satisfaction) และคุณภาพงานวิจัย (Research Quality) ที่โดดเด่นและมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ หลักสุตรส่วนใหญ่ของ Birkbeck มักมีการเรียนการสอนในภาคค่ำ ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะเรียนในเวลาปกติ ที่อยากเรียนโบราณคดี ในมหาวิทยาลัยระดับท็อป

ในทุกการจัดอันดับด้านโบราณคดี จะขาด Institute of Archaeology ของ University College London (UCL) ไปไม่ได้เด็ดขาด ด้วยชั้นเรียนการบรรยายที่เรียกว่าเป็น Top Class ของจริง ผนวกเข้ากับระบบซัพพอร์ตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ไม่แปลกที่ใครๆ ก็อยากเรียนที่ UCL หลักสูตรโบราณคดีของที่นี่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐให้นิสิตได้มีการลงพื้นที่สำรวจ ถึง 70 วัน รวมถึง Experimental Archaeology course จำนวน 4วัน ที่มีการคัดเลือกจากผู้สมัครในสาขาวิชาอย่างเข้มข้น

See also  ไม่เคยมีตัวตน [Ost. บังเกิดเกล้า] - ปาน ธนพร [Official MV] | คน ไม่มี ตัว ตน ภาษา อังกฤษ

Study in the UK 

น้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรด้านโบราณคดี (Archaeology) หรือ หลักสูตรอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร (UK) สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลและ รับคำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

3 สาขาวิชาที่ต้องไปเรียนที่ UK เท่านั้น

Top 5 หลักสูตร History of Art ในสหราชอาณาจักร (UK)

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขาปรัชญา

[NEW] Abac Study Abroad | มหาลัยต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

One of the many things I’ve learned along my way toward CSUMB is that sometimes the most challenging times are the most rewarding. These uphill 9 months at NCUK inspired me to achieve my full potential.

With such supportive staff and a cooperative environment, I’m now prepared for a marine science course in one of the most gorgeous places in the world I couldn’t have dreamed of attending. NCUK has enlightened me to aim for the stars. Thank you, NCUK!

California State University, Monterey Bay
Marine Science MSCI


แชร์ประสบการณ์เรียนต่างประเทศ 🇳🇿 + ทัวร์มหาลัยที่นิวซีแลนด์👀✨😸


เฮโหลลลลลล 👀 วันนี้เรทมากับคลิปที่หลายๆคนทักมาให้ทำนะค้าา 🤍 เราพาทุกคนมาทัวร์มหาลัยของเราแล้วก็ตอบคำถามที่ดราได้รับมามากที่สุดนะคะ ✨✨ ถ้าใครมีคำถามหรือให้แนะนำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่า ! 😚 เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนะค้า 💖
☂️ช่วงแรก ; ทัวร์มหาลัย University of Auckland
🌈ช่วงท้าย ; Q\u0026A studying / living in NZ
ปล. ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ🙏🏻
🥕thank you for watching and stay safe ! ☁️
📎 music credit :
Music by Jennifer Chung Better Today Than Yesterday https://thmatc.co/?l=1C673398
🌻follow me ; ig smileysita
https://www.instagram.com/smileysita/
เรียนต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ newzealand auckland

See also  อยากโดนเป็นเจ้าของ - ไอซ์ ศรัณยู 【OFFICIAL MV】 | ทํา ยัง ไง ให้ เก่ง อังกฤษ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แชร์ประสบการณ์เรียนต่างประเทศ 🇳🇿 + ทัวร์มหาลัยที่นิวซีแลนด์👀✨😸

เข้ามหาลัยที่อเมริกาได้ยังไง?🇺🇸 ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง? | อธิบายทุกอย่างที่ใช้ยื่นเข้า!!


ฮัลโหลลลสำหรับคลิปนี้เราก็มาอธิบายให้ฟังว่าเราเข้ามหาลัยที่อเมริกาได้ยังไงแล้วต้องผ่านprocessอะไรบ้าง หวังว่าคลิปนี้จะช่วยคนที่อยากมาเรียนต่อที่นี่ได้น้า มีคำถามอะไรก็ถามข้างใต้ล่างนี้จะพยายามตอบถ้ารู้วววว เลิ้บ
EXAMPLES \u0026 LINKS
♡ตัวอย่างของมหาลัยเรา (early action \u0026 regular decision deadline) เลื่อนไปข้างล่างสุด ➭ https://undergraduate.umbc.edu/apply/theredesignedsat/ (เช็คดูในเว็บของมหาลัยที่สนใจมันจะมีบอก)
♡ตัวอย่างของมหาลัยเรา (SAT scores, GPA, acceptance rate) ➭ https://www.prepscholar.com/sat/s/colleges/UMBCSATscoresGPA
♡mycoalition.org (to submit college application) ➭ https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
♡common app essay prompts (20192020) ➭ https://www.commonapp.org/blog/20192020commonappessayprompts
SONG IN THE VID
♡ https://youtu.be/JOkU3CDgCEA
SOCIALS
♡instagram ➭ @phannapas
https://www.instagram.com/phannapas/
♡facebook (behind the scenes) ➭ ainum phannapas
https://m.facebook.com/ainumphannapas
♡tiktok ➭ @phannapas
https://vm.tiktok.com/TRDph2/
thank you for all your love and support!! I LOVE YOU ALL💘
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

เข้ามหาลัยที่อเมริกาได้ยังไง?🇺🇸 ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง? | อธิบายทุกอย่างที่ใช้ยื่นเข้า!!

1 วันของนักศึกษาในอเมริกา🇺🇸 ชีวิตเด็กมหาลัยที่นี่เป็นยังไง? | A DAY IN UNIVERSITY VLOG!!


a day in my life at american college:)) ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูน้า♡ นี่เป็นคลิปแรกถ้าตรงไหนควรปรับปรุงก็บอกกันได้นะค้า
ปล.ขอโทษน้าเราลงละพึ่งเห็นว่าตอน1.11คลิปมันไม่ดีแง้
ฟอลโล่วไอจีเราและเพื่อนๆ:
ไอน้ำ ➭ @phannapas
Hafsa ➭ @hafsa8256
Menna ➭ @mehnasa_
Abby ➭ @abbydisneyworld
Marjory ➭ @marjorypineda

1 วันของนักศึกษาในอเมริกา🇺🇸 ชีวิตเด็กมหาลัยที่นี่เป็นยังไง? | A DAY IN UNIVERSITY VLOG!!

ผู้นำหลายประเทศร่วมส่งสารแสดงความอาลัย


ทั่วประเทศส่งสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
Don’t miss our English Program \”TNN Thailand News\”
With Varin Sachdev \u0026 Tin Chokamolkit 22.00 22.15 MonFri
TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php
เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24
http://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnnthailand/
สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ผู้นำหลายประเทศร่วมส่งสารแสดงความอาลัย

เป็นเด็กมหาลัย\”อเมริกา\” 1วัน ทำอะไรบ้าง?!? เยอะกว่าที่คิด!!! | KAYAVINE


เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าเด็กนักเรียนนอก1วัน เค้าทำอะไรกันบ้าง?? วันนี้เคจะพาทุกคนมาดูกันครับ และอย่าลืมเล่นกิจกรรมสนุกๆท้ายคลิปนะค้าบบบ มีของแจกด้วย!!
ติดต่องาน: คุณบอย 0895549599 หรือไลน์ @keithfam
ADD ME ON:
Instagram: https://www.instagram.com/kayavine/
Facebook: https://www.facebook.com/kayavinee/
Twitter: https://twitter.com/kayavine

เป็นเด็กมหาลัย\

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ มหาลัยต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.