Home » [NEW] เรียนฟรีที่เยอรมัน กับ Sprachcaffe Languages Plus เรียนภาษาเยอรมัน | เรียน ภาษา เยอรมัน กรุงเทพ – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนฟรีที่เยอรมัน กับ Sprachcaffe Languages Plus เรียนภาษาเยอรมัน | เรียน ภาษา เยอรมัน กรุงเทพ – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา เยอรมัน กรุงเทพ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เรียนฟรีที่เยอรมัน กับ Sprachcaffe Languages Plus

Sprachcaffe Languages PLUS German Pathways

ข้อดีของ German Pathways to University Program ของโรงเรียน Sprachcaffe คือ?

–          โรงเรียน Sprachcaffe จะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันให้สามารถสอบ TestDaF ได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยที่เยอรมนีกำหนดไว้ ทั้งป.ตรี และ ป.โท

–          แค่นักเรียนมีภาษาเยอรมันระดับ beginner-A1 ก็สมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้เลย

–          ได้เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ขณะเรียน ป.ตรี และป.โท ที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

–          เมื่อเรียนจบ สามารถหางานและขอ EU Blue Card เพื่ออาศัยที่เยอรมนี

–          มีสิทธิ์ขอ Permanent Resident ภายใน 2 ปีหลังทำงาน

–          สายงานมาแรง อนาคตไกล ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (โดยเฉพาะ ไอที) วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาตร์

มีงานรองรับมากมาย รายได้ดี มีความก้าวหน้าสูง

 

ภาษาเยอรมันเป็นหนึ่งในข้อกำหนดการรับนักเรียนของมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี

นักเรียนต้องยื่นผลการทดสอบภาษาเยอรมัน DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber) หรือ TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache) ในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่เยอรมัน ซึ่งทั้ง DSH และ TestDaF เป็นแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนียอมรับ นักเรียนที่จะสอบ TestDaF ควรมีระดับภาษาเยอรมันขั้นต่ำอยู่ที่ B2

ระดับภาษาเยอรมัน คือ A1 – C1 (Common European Framework)

Common European Framework (CEFR หรือ CEF) เป็นแนวทางจำแนกระดับภาษาออกเป็นลำดับสำหรับผู้เรียนภาษาต่างๆในแถบยุโรปดังนี้  

Level Group

Level Group

Name

Level

 

Courses

Description

A

Basic user

 

A1

A2

A1.1&A1.2

A2.1&A2.2

Breakthrough or beginner

Way stage or elementary

B

 

 

Independent user

 

 

B1

B1.1&B1.2

B2.1&B2.2

Threshold or intermediate

Vantage or upper intermediate

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TestDaF ควรมีภาษาระดับ B2แล้ว

C

 

Proficient user

C1

C2

C1.1&C1.2

C2.1&C2.2

proficiency or advanced

Mastery or proficiency

 โดยเฉลี่ยนักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 9 สัปดาห์ต่อการเรียน 1 ระดับ ตัวอย่างเช่นหากนักเรียนเป็นผู้เริ่มเรียน (complete beginner) ก็จะต้องใช้เวลาประมาณ 36 สัปดาห์เพื่อที่จะเรียนจบ B2 (คือเรียน A1, A2, B1 และ B2) เมื่อเรียนจบ B2 แล้วจึงพร้อมเข้าเรียนคอร์ส

เตรียมสอบ TestDaF (TestDaF Exam Preparation Course)

TestDaF – กุญแจสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี

ผลสอบ TestDaF แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

TestDaF-level 5 (TDN 5 – TestDaF level 5)

TestDaF-level 4 (TDN 4 – TestDaF level 4)

TestDaF-level 3 (TDN 3 – TestDaF level 3)

นักเรียนควรได้ผลทดสอบอย่างน้อยระดับ 4 ซึ่งนอกจากระดับภาษาเยอรมันแล้วการตอบรับจากมหาวิทยาลัยยังต้องพิจารณาถึงผลการศึกษาที่นักเรียนเรียนจบมาและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้อีกด้วย

หากนักเรียนได้ผลสอบระดับ 5 ถือว่าระดับภาษาดีเยี่ยม ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนแตกต่างกัน ผลพิจารณาจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ในกรณีที่นักเรียนได้ผลสอบที่ระดับ 3 อาจต้องดูว่ามหาวิทยาลัยพิจารณารับเข้าเรียนหรือไม่ และหากรับเข้าเรียนมีเงื่อนไขในการรับอย่างไรบ้าง

TestDaF Dates in 2017

Sprachcaffe TestDaF Exam Prep

Course Start Date

Application Deadline

2017

Exam Date

Result Date

27-Feb-17

01-Mar-17  to  29-Mar-17

26-Apr-17

Result on 7-Jun-17

17-Apr-17

19-Apr-17  to  17-May-17

14-Jun-17

Result on 26-Jul-17

22-May-17

24-May-17  to  21-Jun-17

19-Jul-17

Result on 30-Aug-17

24-Jul-17

26-Jul-17  to  23-Aug-17

20-Sep-17

Result on 31-Oct-17

18-Sep-17

21-Sep-17  to  19-Oct-17

16-Nov-17

Result on 28-Dec-17

 

กรอบของเวลาเรียน German Pathways to University Program ที่โรงเรียน Sprachcaffe Languages PLUS

Level – Course Type

Time

A1 – Intensive Course

9 สัปดาห์

A2 – Intensive Course

9 สัปดาห์

B1 – Intensive Course

9 สัปดาห์

B2 – Intensive Course  หรือ หากจำนวนนักเรียนที่เรียน German Pathways เพียงพอ (อย่างน้อย 4 คน) โรงเรียนจะจัดให้เรียนคลาส Pathways B2 – Standard Course เน้นเรียนแบบ academic เพื่อเตรียมภาษาสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

8 สัปดาห์

TestDaF- Exam Preparation Course

8 สัปดาห์

 

การสมัครเรียน German Pathways to University กับโรงเรียน Sprachcaffe มี 2 Options สำหรับนักเรียนไทย

Option 1: สมัครวีซ่านักเรียน (สำหรับผู้สนใจเรียนป.ตรีที่ EAH Jena เท่านั้น)

EAH Jena เป็น partner university ของโรงเรียน Sprachcaffe – Frankfurt

Option 1 นี้ นักเรียนต้องได้ภาษาระดับ A1 นักเรียนเลือกคณะที่ EAH Jena เปิดสอน

ส่งใบสมัครและเอกสารสมัครเรียนให้ EAH Jena โดยเจ้าหน้าที่ Sprachcaffe จะช่วยประสานงานให้

เมื่อมหาลัยตอบรับ จะออก Conditional LOA มาให้ พร้อมกับ Sprachcaffe LOA >>> นักเรียนยื่นขอวีซ่านักเรียน

(หากมหาวิทยาลัยไม่ตอบรับ ให้ดู Option 2 แทนค่ะ หรือ หาก EAH Jena ไม่มีคณะที่นักเรียนสนใจ ให้ดู Option 2 ค่ะ)

 ระยะเวลาที่นักเรียนจะเรียนกับ Sprachcaffe เพื่อเตรียมตัวด้านภาษาเยอรมันสำหรับสอบ TestDaF โดยประมาณคือ

See also  [Update] ประโยคบอกรัก ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก บอกความรู้สึก | ขอ ให้ รัก กัน นาน ๆ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

เรียน A2, B1, B2 หลักสูตร Intensive โดย A2 กับ B1 ระดับละ 9 สัปดาห์ ส่วน B2 เรียน 8 สัปดาห์ และต่อด้วย TestDaF Exam Preparation Course 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 34 สัปดาห์  >>> จากนั้นสอบ TestDaF

หมายเหตุหากมีจำนวนนักเรียน German Pathways เพียงพอ (อย่างน้อย 4 คน ในช่วงเวลานั้นๆ) โรงเรียนจะจัดคลาส Pathways B2 หลักสูตร Standard แทนที่จะเป็น Intensive Course B2เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและฝึกภาษาแนว academic เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย  

ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ค่ะ (ราคานี้ยังไม่รวมที่พัก และยังไม่รวมค่าสอบ TestDaF ที่นักเรียนต้องไปชำระที่แฟรงก์เฟิร์ตคือ 175€ ค่ะ)

เมื่อสอบ TestDaF และได้ผล level 4 ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เยอรมันตั้งไว้ 

ในกรณีที่นักเรียนสมัครเรียน ป.ตรี Conditional LOA ของ Jena จะระบุไว้ว่านักเรียนต้องเรียน Bridging Course ซึ่งตามปกติจะต้องเรียน 1ปี (Bridging Course จะเหมือนกับ Foundation Course ค่ะ) 

หากต้องการเรียนมหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ใช่ EAH Jena ก็สามารถทำได้ค่ะ แม้ว่าเราจะได้ Conditional LOA จาก Jena แล้วก็ตาม

โดยนักเรียนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเรียนมา 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ Pathways ของ Sprachcaffe จะช่วยประสานงานส่งใบสมัครให้ค่ะ

Option 2: สมัครวีซ่าเรียนระยะยาว National Visa สำหรับเรียนภาษา (อยู่ได้ไม่เกิน ปี)  — ต้องได้ภาษาเยอรมันระดับ A1 เพื่อยื่นขอวีซ่า

(สำหรับผู้ที่สนใจเรียนป.ตรี และป.โท) Option 2 นี้ นักเรียนไม่ต้องยื่นใบสมัครกับ EAH Jena เพราะ EAH Jena ไม่มีคณะที่นักเรียนสนใจ หรือหากนักเรียนสมัครกับ EAH Jena แล้วแต่ไม่ได้ใบตอบรับ ให้ยื่นขอวีซ่าระยะยาวแบบเรียนภาษา ซึ่งอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี แล้วต้องกลับไทย

กรณีที่นักเรียนมีระดับภาษาเยอรมันอยู่ที่ A1 แล้ว ระยะเวลาเรียนจะเป็นดังนี้

เรียน A2, B1, B2 หลักสูตร Intensive โดย A2 กับ B1 ระดับละ 9 สัปดาห์ ส่วน B2 เรียน 8 สัปดาห์ และต่อด้วย TestDaF Exam Preparation Course 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 34 สัปดาห์  >>> จากนั้นสอบ TestDaF

หมายเหตุหากมีจำนวนนักเรียน German Pathways เพียงพอ (อย่างน้อย 4 คน ในช่วงเวลานั้นๆ) โรงเรียนจะจัดคลาส Pathways B2 หลักสูตร Standard แทนที่จะเป็น Intensive Course B2เพื่อให้นักเรียนได้เรียนและฝึกภาษาแนว academic เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย  

นักเรียนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเรียนมา 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ Pathway ของ Sprachcaffe จะช่วยประสานงานส่งใบสมัครให้ค่ะแล้วบินกลับไทยเพื่อรอฟังผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ส่งใบสมัครไว้

หากมีมหาวิทยาลัยตอบรับ มหาวิทยาลัยจะส่ง Conditional LOA มาให้ที่ไทย >>> นักเรียนสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายมีดังนี้ค่ะ (ราคานี้ยังไม่รวมที่พัก และยังไม่รวมค่าสอบ TestDaF ที่นักเรียนต้องไปชำระที่แฟรงก์เฟิร์ตคือ 175€ ค่ะ)

 

FAQ 

คำถามที่ 1  –  ถ้าหาก Conditional Letter of Acceptance ระบุว่าหลังจากที่สอบ TestDaF ผ่านแล้ว นักเรียนต้องเรียน Foundation Course หรือที่เยอรมันเรียกว่า bridging course หรือ “Studienkolleg” มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

คำตอบ ค่าใช้จ่ายสำหรับ Studienkolleg จะไม่แพงเลยค่ะ สำหรับที่ EAH Jena University จะอยู่ที่ €114/ เทอม (ค่าเทอมของที่อื่นก็จะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะ) ซึ่งต้องดูว่า Conditional letter of acceptance มักระบุว่าให้เรียน 1 ปี ซึ่งมี 2 เทอม และจะมีสอบ entrance exam เพื่อเข้าเรียน Studienkolleg  ซึ่งค่าใช้จ่ายของ entrance exam ได้รวมอยู่ใน €114 แล้วค่ะ

คำถามที่ 2 –   เมื่อนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายได้หรือไม่

คำตอบ นักเรียนจะได้รับอนุญาติให้ทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขคือ สามารถทำงานครึ่งวันได้ 240 วันใน 1 ปี (ครึ่งวันคือ 4 ชั่วโมง) หรือ ทำงานเต็มวันได้ 120 วันใน 1 ปี (เต็มวันคือ 8 ชั่วโมง) โดยงานที่สามารถสมัครได้จะต้องอยู่ในหมวดหมู่ “Student jobs” เท่านั้น ไม่สามารถสมัครงานแบบ Full time job ได้ค่ะ เพราะถือว่ายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ตัวอย่างงานที่สามารถทำได้ได้แก่ งานในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ limited hour contract ค่ะ นักเรียนสามารถทำงานที่ bar หรือ restaurant ค่าแรงจะอยู่ที่ประมาณ 8.50 – 11 ยูโร/ชั่วโมง หรือจะเลือกทำงานเป็น babysitting ส่งหนังสือพิมพ์ ทำงานในห้างสรรพสินค้าก็ได้ค่ะ

คำถามที่ 3 –   เมื่อนักเรียนต้องการ Blue Card เพื่อใช้ทำงานและอาศัยในเยอรมัน โรงเรียนจะเป็นฝ่ายขอให้หรือนักเรียนขอเอง

คำตอบ นักเรียนจะสามารถสมัครขอ Blue Card หลังจากศึกษามหาวิทยาลัยจบแล้วค่ะ เมื่อมีบริษัทที่ต้องการจ้างนักเรียนเข้าทำงาน และเป็นสาขางานที่กำลังมีความต้องการบุคคลากร นักเรียนสามารถสมัครขอ Blue Card ได้เองค่ะ โดยโรงเรียนจะช่วยให้ข้อมูลต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนรายละเอียดการสมัครค่ะ

คำถามที่ 4 –   มหาวิทยาลัยที่เยอรมันมีรอบรับนักศึกษาอย่างไรบ้าง

คำตอบ มหาวิทยาลัยที่เยอรมัน จะเปิดรับนักเรียน 2 รอบดังนี้ค่ะ

Winter semester = มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนในเทอมนี้ เริ่มเรียนปลายเดือน September หรือต้นเดือน October เรียนจนถึง March โดยช่วงที่ควรส่งใบสมัครเรียนคือระหว่าง April – June ช้าสุดไม่เกิน July

Summer semester = เริ่มเรียน April จนถึง September มีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติช่วงนี้ค่ะ สามารถสมัครได้ตั้งแต่ December-January เริ่มเรียน March

คณะที่มหาวิทยาลัย EAH Jena เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้ค่ะ

http://www.eah-jena.de/fhj/fhjena/en/studium/Studienangebot/Bachelorstudiengaenge/Seiten/default.aspx

Bachelor’s Studies

–          Automation Engineering/Information Technology International, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

–          Biotechnology, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

–          Business Administration, Bachelor of Arts (B.A.), 7 semesters (Limit number of students)

See also  [Update] Google Translate (App Google แปลภาษา) | 1แปลภาษา - NATAVIGUIDES

–          Business Administration & Engineering (Industry), Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters (Limit number of students)

–          Business Administration & Engineering (Information Technology), Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

–          Business Information Systems, Bachelor of Arts (B. A.), 7 semesters (Limit number of students)

–          E-Commerce, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

–          Electrical Engineering/Information Technology, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

Majoring in:

  Automation Engineering

  Communication and Media Technology

  Computer Engineering

  International/ Intercultural Communication

  Economy

–          Electrical Engineering/Information Technology (For Women of Vision), Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

–          Environmental Engineering, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

–          Environmental Engineering and Development, Bachelor of Science (B. Sc.), 8 semesters

–          Laser- and Optotechnologies, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

–          Materials Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

–          Mechanical Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

–          Mechatronics, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

–          Medical Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

–          Optoelectronics, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 7 semesters

–          Optometry/Ophthalmic Optics, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

–          Physics Engineering, Bachelor of Science (B. Sc.), 7 semesters

–          Precision Engineering, Bachelor of Engineering (B. Eng.), 6 semesters

–          Social Work, Bachelor of Arts (B. A.), 7 semesters (Limit number of students)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจาก DAAD: www.daad.co.th)

ค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าซักรีด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะ การเดินทาง อุปกรณ์การศึกษา และสำหรับการประกันสุขภาพ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมยามว่างต่าง ๆ ทั้งหมดโดยประมาณอยู่ระหว่าง 800 – 900 ยูโรต่อเดือน

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติ

ค่าที่พัก
250 – 350   ยูโร

ค่าประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี)
85   ยูโร

ค่าอาหาร
110 – 165   ยูโร

ค่าเสื้อผ้า
55   ยูโร

ค่าเดินทาง
85   ยูโร

ค่าอุปกรณ์การศึกษา
30   ยูโร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หรือกิจกรรมยามว่าง
100   ยูโร

– เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคน

เดือนละ
800 – 900   ยูโร
ปีละ
9,600 – 10,800   ยูโร

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล อาจแตกต่างกันไป เช่น ถ้าอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น มิวนิค หรือฮัมบวร์ก คุณก็จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอยู่ในเมืองเล็ก ๆ

คุณสามารถขอคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ และความรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้จากกองบริการนักศึกษา หรือ Studentenwerk โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.internationale-studierende.de/en/prepare_your_studies/

 

Powered by Facebook Comments free add-on for most feature packed social sharing plugin for WordPress Easy Social Share Buttons

[NEW] PANTIP.COM : K8143648 เรียนสอบถามผู้ที่เคยเรียนภาษาเยอรมันที่ Goethe Institut ครับ [การศึกษา] | เรียน ภาษา เยอรมัน กรุงเทพ – NATAVIGUIDES


เรียนสอบถามผู้ที่เคยเรียนภาษาเยอรมันที่ Goethe Institut ครับ

 

ผมมีโอกาสได้เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนภาษาเยอรมันให้เพื่อนของผม โดยมีความคิดว่าน่าจะเริ่มเรียนด้วยกันตั้งแต่เบสิกไปเลย และสถาบันเกอเธ่ก็น่าจะดีที่สุดหากคิดจะเรียนภาษาเยอรมันกันอย่างจริงจัง สาเหตุที่ผมกระตือรือร้นไม่ใช่อะไร เพราะเพื่อนผมใจดีออกค่าเรียนให้เพื่อให้ผมเข้าเรียนเป็นเพื่อน เพราะว่าจะได้มีเพื่อนร่วมห้องที่แบบว่าเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกัน ซึ่งก็โอเคเลย ของฟรี555 และเสาร์-อาทิตย์ผมก็ว่างพอดี เป้าหมายของผม คือ เรียนให้ดีที่สุด โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆได้มาคว้าไว้ก่อน ส่วนเพื่อนผมเป้าหมายเพื่อโอกาสในการไปเรียนต่อทางวิศวกรรมที่เยอรมัน (เพื่อนบอกว่าใฝ่ฝันอยากทำงานกับโฟล์คสวาเก้น เหอๆ)

หลังจากหาข้อมูลในอินเตอร์เนตมานาน ผมก็หาสิ่งที่ใช่กับการเลือกเรียนภาษาเยอรมันที่เกอเธ่ โดยเพื่อนผมสนใจคอร์สสุดสัปดาห์แบบธรรมดาโดยมีค่าเรียนอยู่ที่ 3900 บาทต่อ 1 คอร์ส ซึ่งระดับชั้นการเรียนการสอนของสถาบันเกอเธ่ที่แบ่งออกเป็น 27 ระดับ(4+4+4+4+8+3) ตรงนี้แหละครับที่ผมงงและสงสัย (โอ้โห…27Level กันเลยหรอเนี่ย) ว่ากรณีหากผมคำนวนค่าเรียนกันอย่างหยาบๆแล้ว หมายความว่าค่าเรียน 3900*27=105300บาท

วูบแรกผมอึ้ง…หา…ราคานี้จริงๆหรอ

อุ๊ก…เจอราคานี้ไปจุกเลย  เกรงใจขึ้นมาทันที บอกไปว่าไม่เอา เกรงใจว่ะ
แต่เพื่อนผมเข้าใจเพราะมันคือการลงทุนระยะยาว อีกอย่างมันเป็นการจ่ายตามคอร์สที่เราลง ไม่ใช่จ่ายก้อนเดียวทีเดียว

ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาทำให้ตกใจเล็กน้อย แต่จะว่าไปราคาก็ไล่เลี่ยกับการเรียนการสอนตามคอร์สพิเศษของมหาวิทยาลัย

อันนี้คือเมล์ที่ผมไปสอบถามทางเกอเธ่ เค้าตอบมาว่า

if you register in an extensive course, 1 course (40 units) costs either THB 3.900 + THB 300 new registration fee + THB 100 administrative fee = THB 4.300 (Saturday 08.30-12.00 or 13.00-16.45 or Sunday 08.30-12.00) or THB 3.500 + THB 300 new registration fee + THB 100 administrative fee = THB 3.900 (Mo/We or Tu/Th 18.00-19.45). The “A”-level consists of 4 extensive courses: A1.1, A1.2, A1.3 and A1.4 and takes one year to complete.

See also  [NEW] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | เขียน เบอร์ โทร ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

รบกวนถามล่ะนะครับ

1. ถ้าเริ่มเรียนจาก A1 ไปจนจบ C2 ด้วยการเรียนแบบธรรมดา ใช้เวลากี่ปีจึงจะสำเร็จหลักสูตรครับ
2. ลักษณะการเรียนการสอนเป็นยังไงครับ (กว้างไปไหมเนี่ย?) คือ หมายความว่าพอเราเรียนจบไปคอร์สหนึ่งแล้ว จะมีการสอบเลื่อนขั้นไหม? สอบผ่านแล้วจะได้อะไร? แล้วพวก Certificate อย่าง Fit 1 SD1 ฯลฯ เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
3. มีอะไรจะแนะนำไหมครับ

ยินดีรับฟังทุกคอมเม้นต์ครับ เพราะเราสองคนโง่เยอรมันทั้งคู่ อะไรที่เป็นประโยชน์พวกผมรับฟังหมดครับ

จากคุณ
:
MoMo says

เขียนเมื่อ
:
30 ก.ค. 52 15:20:56

bookmark
เก็บเข้าคลังกระทู้
ส่งต่อกระทู้
พิมพ์
หน้าหลัก
กระทู้ก่อนหน้า
กระทู้ถัดไป


Lerne 400 Wörter – Deutsch mit Emojis – 🌻🌵🍿🚌⌚️💄👑🎒🦁🌹🥕⚽🧸🎁


Lerne 400 Wörter Deutsch mit Emojis 🌻🌵🍿🚌⌚️💄👑🎒🦁🌹🥕⚽🧸🎁
=== Abonnieren === https://www.youtube.com/usefulgerman?sub_confirmation=1
▼▼▼ Mehr Videos ▼▼▼ http://german.usefulgerman.com
Korrekturen:
🏟️ das Stadion (Stadium = ENGLISH, Stadion = GERMAN)
🎠 das Karussell
🏗 der Kran
🧩 das Puzzleteil
UsefulGerman DailyUsefulGerman Deutsch
Teil 2 175 Wörter mit Emoji
https://www.youtube.com/watch?v=zrgSfkRpyts
Plural: https://www.youtube.com/watch?v=fGaFFS8L6BI
🇧🇬 Bulgarisch \u0026 Emoji
https://youtu.be/CIVuNyFIR30
🇺🇸 Englisch \u0026 Emoji
https://youtu.be/6F1Ro9g97ao
🇪🇸 Spanisch \u0026 Emoji
https://youtu.be/4r34BUTskkU
🇮🇩 Indonesisch \u0026 Emoji
https://youtu.be/nlET8rIgUdk
🇰🇪 Swahili \u0026 Emoji
https://youtu.be/h9wIBi3XeeI
🇺🇦 Ukrainisch \u0026 Emoji
https://youtu.be/0L7a5fjXtnk

🇦🇱 http://albanian.usefulgerman.com
🇸🇦 http://arabic.usefulgerman.com
🇦🇲 http://armenian.usefulgerman.com
🇦🇿 http://azeri.usefulgerman.com
🇧🇬 http://bulgarian.usefulgerman.com
🇨🇳 http://chinese.usefulgerman.com
🇨🇿 http://czech.usefulgerman.com
🇦🇫 http://dari.usefulgerman.com

🇳🇱 http://dutch.usefulgerman.com
🇺🇸 http://english.usefulgerman.com
🇪🇪 http://estonian.usefulgerman.com
🇫🇮 http://finnish.usefulgerman.com
🇫🇷 http://french.usefulgerman.com
🇬🇷 http://greek.usefulgerman.com
🇮🇱 http://hebrew.usefulgerman.com
🇭🇺 http://hungarian.usefulgerman.com

🇮🇩 http://indonesian.usefulgerman.com
🇮🇹 http://italian.usefulgerman.com
🇯🇵 http://japanese.usefulgerman.com
🇰🇭 http://khmer.usefulgerman.com

🇱🇻 http://latvian.usefulgerman.com
🇱🇹 http://lithuanian.usefulgerman.com
🇲🇰 http://macedonian.usefulgerman.com
🇲🇳 http://mongolian.usefulgerman.com

🇵🇱 http://polish.usefulgerman.com
🇵🇹 http://portuguese.usefulgerman.com
🇷🇴 http://romanian.usefulgerman.com
🇷🇺 http://russian.usefulgerman.com

🇪🇸 http://spanish.usefulgerman.com
🇰🇪 http://swahili.usefulgerman.com
🇹🇷 http://turkish.usefulgerman.com
🇻🇳 http://vietnamese.usefulgerman.com

== 🇺🇸 Englisch ==
http://german.learningphrases.com

== 🇫🇷 Französisch ==
http://german.usefulfrench.com
== 🇮🇹 Italienisch ==
http://german.usefulitalian.com
== 🇷🇺 Russisch ==
http://german.usefulrussian.com
== 🇪🇸 Spanisch ==
http://german.usefulspanish.org
== 🇯🇵 Japanisch ==
http://german.usefuljapanese.com
== 🇨🇳 Chinesisch ==
http://german.usefulchinese.com

Hilf mir und abonniere
========================================================
🇺🇸 https://www.youtube.com/learningphrases?sub_confirmation=1
🇩🇪 https://www.youtube.com/usefulgerman?sub_confirmation=1
🇫🇷 https://www.youtube.com/usefulfrench?sub_confirmation=1
🇨🇳 https://www.youtube.com/usefulchinese?sub_confirmation=1
🇯🇵 https://www.youtube.com/usefuljapanese?sub_confirmation=1
🇪🇸 https://www.youtube.com/usefulspanish?sub_confirmation=1
🇷🇺 https://www.youtube.com/usefulrussian?sub_confirmation=1
🇮🇹 https://www.youtube.com/usefulitalian?sub_confirmation=1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Lerne 400 Wörter - Deutsch mit Emojis -  🌻🌵🍿🚌⌚️💄👑🎒🦁🌹🥕⚽🧸🎁

จุดจบ \”ม็อบล้มเจ้า\” ต้องสาวให้ถึงต้นตอ : NEWSTALK ตัวจริง เสียงจริง 12/11/64


Website : http://news1live.com/\r
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO\r
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1\r
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel\r
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

จุดจบ \

Tag 1 – เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน


Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten:
https://www.youtube.com/channel/UCuX0xGN1OExrPzFZakIT57A/join

🇩🇪📺รวม เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน
วันที่ 1 เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน
https://youtu.be/dCGt7h3xkM
วันที่ 2 เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน
https://youtu.be/NVKbNzaRJwY
วันที่ 3 เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน
https://youtu.be/ZzqpwwjW5FE
วันที่ 4 เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน
https://youtu.be/Pt_gse2WLp0

Tag 1 - เรียนพูดภาษาเยอรมัน 365 วัน

สอบถามหนุ่มๆเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน มันดีต่อใจยังไง? l Jajar Mekatz


“EF Education First สถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมด 9 ภาษา มีโรงเรียนเปิดสอนอยู่มากกว่า 50 จุดหมายปลายทางทั่วโลก
EF ได้จัดเตรียมการศึกษาที่จะเปลี่ยนชีวิตคนบนโลกนี้ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี EF เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่คนทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกภูมิหลังผ่านการศึกษา” เรียนภาษาเยอรมันเข้าไปที่ https://www.ef.co.th/pg/learnlanguage/german/

♡ คลิปแนะนำ♡
JajarMkzJourney
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSAtap9WtBlxZbmEjO9A5czYdlKsg_4j
ชีวิตในเยอรมัน Life in Germany 🙂
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSAtap9WtBlxgji5VakTyNrLU1FChIeg
เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง Lern Thai + German 🙂
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSAtap9WtBlz4T9JJcwFkC9OtlKbDdZaP

♡ ติดตามจ๋าได้ในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค♡
FOLLOW ME ON SOCIAL NETWORK
•FACEBOOK FANPAGE•
http://www.facebook.com/jajarmekatz.f…
•INSTAGRAM•
https://www.instagram.com/jajar_mkz/
•WEBSITE•BLOG•
http://www.jajarmekatz.com
AND….SUBSCRIBE MY YOUTUBE CHANNEL:) ♡
THANKS :3
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวีดีโออย่าลืมกด Like , กด Shares และกดติดตามจ๋าด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ ^___^
♡ Work : Jajarmekatz98@gmail.com

สอบถามหนุ่มๆเยอรมัน เรียนภาษาเยอรมัน มันดีต่อใจยังไง? l Jajar Mekatz

4 เคล็ดลับเรียนภาษาเยอรมัน!! เริ่มเรียนยังไง? สิ่งสำคัญที่ต้องรู้??!! | JINS CHANNEL


ช่องทางในการติดตาม:
https://www.instagram.com/naritsaarah/

4 เคล็ดลับเรียนภาษาเยอรมัน!! เริ่มเรียนยังไง? สิ่งสำคัญที่ต้องรู้??!! | JINS CHANNEL

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน ภาษา เยอรมัน กรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.