Home » [NEW] เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ By Dream Abroad | เรียนต่อสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ By Dream Abroad | เรียนต่อสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

เรียนต่อสิงคโปร์: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ต่างกันยังไง?

เรียนต่อสิงคโปร์

▸ อ่านแล้ว! จะทำให้น้องๆ ทราบค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์   

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ vs มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  

▸ มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงมาก ติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)
▸  สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เพราะที่นั่งมีจำกัด
▸  มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจากออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ได้เข้าไปเปิดหลักสูตร  ปริญญาตรี –  ปริญญาโท หลากหลายคณะและสาขา
▸  มหาวิทยาลัยต่างชาติ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยต้นตำรับจากอังกฤษ ออสเตรเลีย 

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดี  เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์  
✔  คุณภาพหลักสูตรดี เทียบเท่าหลายมหาวิทยาลัย ในประเทศของยุโรป และอเมริกา
✔  อยู่ใกล้เมืองไทย เดินทางสะดวก ค่าเดินทางไม่แพง
✔  มีโอกาสได้ภาษาจีนด้วย หากเรียนรู้ควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษ
✔  ปรับตัวง่าย ทั้งเรื่องของสภาพอากาศ และอาหารการกิน
✔  ค่าเรียนถูกกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย อังกฤษ และ ยุโรป

ข้อจำกัด เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์
✔  เกณฑ์การการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้การตอบรับเข้าเรียน 
✔  ค่าทีพักค่อนข้างสูง อาจจะพอๆกับทางออสเตรเลีย และยุโรป เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะ พื้นที่อาศัยมีจำกัด
✔  วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้

เงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัย สิงคโปร์   
1. ผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
2. จบจากคณะ /สาขา ที่ระบุในเกณฑ์การรับ
3. เกรดที่จบมาไม่น้อยกว่า * ที่ระบุในเกณฑ์

หลักสูตร ปริญญาโท สิงคโปร์ 
Dream Abroad

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

Master’s Degree in Singapore 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการ ระบบระเบียบต่างๆ ในบ้านเมือง ที่ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ  การจัดการเรื่องการศึกษา ระดับปริญญา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก
ข้อดีอีกอย่างของการไปเรียนต่อ ปริญญาสิงคโปร์  คือ หลักสูตรเด่น ความปลอดภัยดี    อาหารการกินเป็นที่คุ้นปากคนไทย  แถมการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

ปริญญาโทสิงคโปร์ หลักสูตร 1 ปี จบยากไหม มีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ?

Q : ระยะเวลาสมัคร มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์
A :นักเรียนที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาสมัครเรียน ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะใช้เวลามากกว่าสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาของต่างประเทศ ส่วนจะใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย 

See also  เกม อาหารอะไรเอ่ย ทายอาหารจากการผสมคำ 10 ข้อ | สัญลักษณ์ ต่างๆ ใน ภาษา อังกฤษ

การรับเข้าเรียนของสถาบันเอกชน ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยไหน เพราะนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนจะจบยากไหม อันนี้ตอบยาก ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงความขยัน และความมุ่งมั่นของนักเรียนเองด้วย 

Q : การรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มีกี่รอบ
A :
▸ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สิงคโปร์ โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เพียงรอบเดียว 
▸ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  หรือสถาบันเอกชนของสิงคโปร์  อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา

Q : ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ต่างกันมากไหม
A : ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ 20,000 – 35,000 เหรียญสิงคโปร์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชน สิงคโปร์  ประมาณ 25,000 – 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 

Q :  เรียนต่อสิงคโปร์ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม ?
A :  สิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน หากจะทำงาน ต้องสมัครงาน และขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ

Q : ทำงานแบบถูกกฏหมาย หลังจบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นไปได้ไหม? 
A :  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสหางานทำต่อได้ อาจจะหายากหน่อย แต่ก็เป็นไปได้ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสหางานทำต่อได้ เมื่อมีนายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน นายจ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานที่เมืองไทย 3-5 เท่า 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ Vs มหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์

น้องๆ ควรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง 

ทางเลือกที่ 1 น้องๆที่เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ มักจบจากโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต้องการ นั่นคือ เกรดเฉลี่ยและผลภาษาอังกฤษดี นักเรียนยังต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานให้เทียบเท่านักเรียนสิงคโปร์ 

ทางเลือกที่ 2  นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เปิดสอนในสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเรียนของสถาบันเอกชน
สถาบันเอกชนโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียง 2 ปี และปริญญาโท 1 ปี โดยเรียนทั้งหมด 3 เทอม / ปี ไม่มีซัมเมอร์ แต่จะมีช่วงปิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา จะใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอมเท่านั้น) และปริญญาโท 1.5 – 2 ปี

โดยปกติ นักเรียนไทยมักจะใช้เวลา 3-4 ปี ในการเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนและ อาจต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มากน้อยแค่ไหน

▸ ค่าที่พัก  10,000-15,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอาหาร  5,000 – 7,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอุปกรณ์การเรียน  100 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าเดินทาง 1,200  ดอลลาร์ /ปี
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  * 1 SGD  = 24 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์ 

▸  Amity Global Institute – Singapore
▸  Kaplan Higher Education – Singapore
▸  James Cook University – Singapore
▸  PSB Academy – Singapore
▸  Curtin University – Singapore

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ 

▸  Nanyang University of Singapore (NUS)
▸  Nanyang Technological of University (NTU)
▸  Singapore Management University (SMU)
▸  Singapore University of Technology and Design (SUTD)

See also  I think so. ไม่ได้แปลว่า ฉันเห็นด้วย แต่หมายถึง... | himself แปลว่า

อยากเรียนต่อ สิงคโปร์  

Dream Abroad 

 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

[NEW] ติว AEIS กับครูเบล เรียนต่อสิงคโปร์ ติวทุน ASEAN | เรียนต่อสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

กิจกรรม และทุนแลกเปลี่ยน

– Japan ASEAN Youth Conference ที่เมือง Tokyo & Sendai
– Study of the U.S. Institutes for Student Leaders on Global Environmental Issues – East Asia and Pacific ที่รัฐ Hawaii, Colorado และ Washington DC

และอีกมากมาย


อยากมาเรียนสิงคโปร์ต้องทำยังไง แฉชีวิตนักเรียนที่นี้


หลังจากมีคนถามผมมาเยอะมากเรื่องการเรียนที่ สิงคโปร์ ชีวิต นักเรียนทุน การศึกษาที่นี้ คลิปนี้ผมจะมาแฉหมดเปลือกเลยละว่า ชีวิตนักเรียนที่นี้เป็นยัง ทำยังไงถึงมาเรียนที่นี้ได้
Asean Scholarship: https://www.moe.gov.sg/…/awards…/aseanscholarships
TheWalkingBackpack

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อยากมาเรียนสิงคโปร์ต้องทำยังไง แฉชีวิตนักเรียนที่นี้

เรียน\”สิงคโปร์\” 1วันทำอะไรบ้าง??


มาดูกันครับว่าวันๆนึงซันทำอะไรบ้าง
ขอบคุณมากครับที่รับม ไว้จะลงคลิปเยอะครับ
ถ้าอยากได้คลิปแบบไหน comment ไว้ได้เลยครับ55555
อย่าลืมกด sub แลัวก็เปิดแจ้งเตือนน่ะครับ

เรียน\

เรียนนอกบอกต่อ EP.16 รับทุน เรียนต่อ ทำงานสิงคโปร์ | อาชีพ Sales คืออะไร? ทำงานยังไง? #ย้ายประเทศ


อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ ชีวิตทำงานที่สิงคโปร์เป็นยังไง? ย้ายสายจาก Accounting ไปสายงาน Sales!! สายงาน Sales ทำอะไรบ้าง?ต่อยอดยังได้บ้าง? ฟังน้องพลัมเล่าเรื่องชีวิตการมาเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็ก จนโตมาทำงานแบบสิงคโปร์
Page ส่งลูกเรียนสิงค์: https://www.facebook.com/DekRianSG/
Website ASEAN SCHOLARSHIP: https://aseanop.com/
0:00 Highlight
0:31 แนะนำตัว
1:33 ชีวิตที่สิงคโปร์เป็นยังไงบ้าง?
3:12 อะไรทำให้คนสิงคโปร์ทำงานเก่ง?
5:09 ทำไมเลือกเรียน Accounting?
6:06 รายละเอียดทุน
7:45 อะไรทำให้เปลี่ยนสายงาน
9:15 อะไรทำให้ตัดสินใจทำงานที่นี่
10:20 อาชีพ Sales ทำงานยังไงบ้าง?
13:23 Career Path เป็นยังไงบ้าง?
16:24 Rotational Program เป็นยังไงบ้าง?
17:23 ถ้าคนไทยสนใจทำงานที่สิงคโปร์ต้องทำยังไงบ้าง?
19:12 ฝากถึงน้องๆ
โยกย้าย ย้ายประเทศ เรียนต่อ เรียนต่อสิงคโปร์
วีดีโอแนะนำ✨
📌สอนทำ Resume จากคนติด Harvard และ Google (แจก Template ฟรี): https://youtu.be/j9aRyp7ng3s
📌เทคนิคบริหารเวลาฉบับ Consultant และ Harvard: https://youtu.be/mA7zclIFg2U
📌ทำงาน Amazon บริษัท Ecommerce ระดับโลก: https://www.youtube.com/watch?v=z6lFQluPPt0\u0026t=4s
📌จบป.ตรีได้เงินเป็นแสน อาชีพ Management Consultant คืออะไร: https://youtu.be/Lp294ex9RyM
📌Harvard เค้าเรียนกันยังไงหรอ?: https://youtu.be/H031r77Z2s
📌ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศ แบบละเอียดที่สุดใน Youtube (แจก Google Sheet ให้คำนวณฟรี): https://youtu.be/PfJCB134dw
📌 เทคนิคสอบ GMAT 700 ในครั้งเดียว: https://youtu.be/vMCW529W4jU
📕นิเพิ่งเรียนจบจาก Harvard Business School และกำลังจะไปทำงานต่อที่ Google ที่ Mountain View ก่อนหน้านี้ทำงานเป็น Management Consultant ที่ Bain\u0026Company ตั้งใจทำช่องนี้มาเพื่อให้แรงบันดาลใจ คำแนะนำด้านการศึกษา สายอาชีพ และบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจในอเมริกา ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
🌟สนใจคุยกับรุ่นพี่ Alumni จากมหาลัยต่างๆ Join Facebook Group \”เรียนต่อนอก by พี่ๆ Alumni\” ได้ที่: https://www.facebook.com/groups/studybroadbyalumni/
ชอบ Content แบบนี้อย่าลืม กด Subscribe และเปิดกระดิ่งเตือนในช่อง Youtube เพื่อให้ไม่พลาด Content ดีๆ และสามารถติดตามนิในช่องทางอื่น หรือมาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ที่
✨Youtube Nicha Wong: https://www.youtube.com/nichawong
✨Facebook NichaWong: https://www.facebook.com/nichawongs
✨Instagram nicha.wongs: https://www.instagram.com/nicha.wongs

See also  [Update] เปิดวาร์ปตามไปฟอล 13 นางเอก MV สะดุดตาเป็นต้องตามหา | คน เป็น แฟน กัน ต้อง ทํา ยัง ไง - NATAVIGUIDES

เรียนนอกบอกต่อ EP.16 รับทุน เรียนต่อ ทำงานสิงคโปร์ | อาชีพ Sales คืออะไร? ทำงานยังไง? #ย้ายประเทศ

2 ปีจบตรีที่สิงคโปร์…มีจริง!


EP.15 เรียนมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ในสิงคโปร์ เรียน 2 ปีจบ ป.ตรี มีจริงในโลก
Im Education พาไปคุยกับน้องบิ๊ก นักเรียนจิตวิทยา Bachelor of Art (Psychological Studies), James Cook University หรือ JCU (มหาวิทยาลัยรัฐบาลออสเตรเลีย) แคมปัส Singapore
🤟🏻 บิ๊ก enjoy กับชีวิตการเรียนกับเพื่อนสิงคโปร์ ที่มีทัศนคติ จริงจัง เต็มที่ ทั้งเรื่องเล่น และเรื่องเรียน
หลักสูตรปริญญาตรีที่ JCU Singapore เรียนแค่ 2 ปีจบ
หลักสูตรเดียวกัน ถ้าเรียนที่ออสเตรเลีย ต้องใช้เวลา 3 ปีจบ
ระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ สามารถเลือกไปเรียนที่แคมปัสออสเตรเลียได้ 2 เทอม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
🇸🇬 คิดการไกลแบบสิงคโปร์เป็นอย่างไร?
เรียนเร็ว จบเร็ว ทำงานเร็ว พัฒนาไว ก้าวไกลกว่าใครในๆ ในเอเชีย
James Cook University (JCU) Singapore
💰ประหยัดค่าเรียน
💰 ประหยัดค่าใช้จ่าย
👨‍💼 อาจารย์จากออสเตรเลีย
🏆 คุณภาพเท่าเทียมออสเตรเลีย
📄 จบ ม.5 เข้าเรียน University Foundation แทน ม.6 ได้เลย
ต่อด้วย ป.ตรี 2 ปีจบ
📘 เปิดสอนหลักสูตร :
ภาษาอังกฤษสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย (English Language Preparatory Program)
ปรับพื้นฐานมหาวิทยาลัย (University Foundation)
Business, IT, Education, Environmental Science, Games Design, Psychology, Hospitality
https://www.jcu.edu.sg/
สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อ :
Im Education ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาต่อต่างประเทศ
ปรึกษาฟรี! 👇
https://line.me/R/ti/p/@imeducation
🌐 www.imeducation.net
☎️ Phone : 0864882446 (Hatyai) 0994814400 (BKK)
www.facebook.com/imeducation.net
Line : @imeducation
imeducation
เรียนต่อต่างประเทศ

2 ปีจบตรีที่สิงคโปร์...มีจริง!

EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?


———————————————
IG : _amrr_
Work : [email protected]
———————————————

EP.3 | Q\u0026A #1 จบป.ตรีตอนอายุ18 ? เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย PSB!!! ใช้คะแนนอะไร? ไม่เก่งภาษามาได้ไหม?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียนต่อสิงคโปร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.