Home » [NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | เรียน ภาษา ต่าง ประเทศ ระยะ สั้น – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | เรียน ภาษา ต่าง ประเทศ ระยะ สั้น – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา ต่าง ประเทศ ระยะ สั้น: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม

การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ในระดับชั้นต้น ๆ อาจารย์จะมีวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนทุกชาติสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การใช้ภาษาท่าทาง รูปภาพหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ พร้อมกับได้สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นคนต่างชาติ ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้น จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเร็ว ฉะนั้น ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะอ่านและเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน คือ Hiragana และ Katakana หรือ Kanji ง่าย ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถตามชั้นเรียนได้ทัน ไม่ต้องไปเสียเวลาจำในขณะที่เรียนที่ญี่ปุ่นอีก

ที่สำคัญคือ ที่ญี่ปุ่นจะใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั้น จะใช้ชีวิตอย่างลำบาก เพราะการไปเรียนที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองทุกเรื่อง อยากให้นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าจะไปเรียนต่อที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัว ABC หรือไม่รู้แม้แต่จะการนับตัวเลข One , two , three … ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ แล้วจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย หรือเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ไปแบบโปรแกรม Study Trip

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถเรียนได้นานที่สุดเท่าไร

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น เป็นการไปเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ มากที่สุดคือ 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ เมื่อเรียนครบตามกำหนดแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ ( ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการสมัครเรียนแบบระยะสั้นต่อระยะยาว )

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นใคร จำกัดอายุหรือไม่ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไร

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่ เป็นคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ว่าง เช่นนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาที่ไปเรียนในช่วงปิดเทอม หรือคนทำงานที่ลาไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น การไปเรียนระยะสั้น ไม่ได้จำกัดอายุของผู้เรียน ที่ผ่านมาผู้ที่ไปเรียนอายุ 40 ปีขึ้นไปก็มี ( แต่ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตญี่ปุ่น )

การสมัครเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น จะต้องสมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การสมัครเรียน จะต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาพอสมควรแล้ว ( มากกว่า 150 ชั่วโมง ) บางสถาบันจะเปิดรับเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ควรมีเงินในบัญชีเท่าไรจึงจะผ่านวีซ่า

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น ในกรณีที่ไปเกิน 15 วัน จะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ การที่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ และไม่มีกำหนดตายตัวด้วยว่า ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะผ่าน เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาจากหลักฐานทุกอย่างของผู้ยื่นขอวีซ่า ทั้งหลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน หลักฐานของผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเงิน รวมไปถึงเหตุผลในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ณ ปัจจุบันมายื่นประกอบ มีหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งมีเงินในบัญชีมากพอ

ถ้าเป็นคนทำงาน จะต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดง พร้อมกับระบุวันที่ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ลาหยุดไปญี่ปุ่นได้ มีหลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของผู้ปกครองที่มากพอ ไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น หรือหนีวีซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น

การขอวีซ่าไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ยาก แต่ขึ้นอยู่กับว่า มีเหตุผลและมีเงินเพียงพอที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ และเมื่อเรียนจบตามกำหนดแล้ว จะกลับเมืองไทย ไม่มีญาติพีน้องมีประวัติการหนีวีซ่า และตัวผู้สมัครเองก็ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะหนีวีซ่า

* กรณีที่เคยมีประวัติการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่านมาก่อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่แนะแนวทราบด้วย

การสมัครไปเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าวีซ่าจะผ่านแน่นอน

ทางโรงเรียนไม่รับประกันการผ่านวีซ่าของนักเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ( เช่นเดียวกับการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทท่องเที่ยวจะรับประกันว่าท่านจะได้รับวีซ่าแน่นอน )

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน จะได้เงินค่าเล่าเรียนคืนหรือไม่

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน การคืนเงินของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนผู้สมัคร จะหักจากเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับที่พัก : ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักหรือโฮมสเตย์ ถ้าอยู่สองคนราคาจะลดลงหรือไม่

ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก รวมถึง Homestay จะเป็นราคาสำหรับ ” หนึ่งคน ”
แม้จะเป็นห้องคู่ แต่ราคาที่ระบุไว้คือราคาที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องชำระ ไม่ใช่ราคาที่หารสอง

เกี่ยวกับที่พัก : หอพักของโรงเรียนจะพาเพื่อนหรือผู้ปกครองไปนอนด้วยได้หรือไม่

หอพักของโรงเรียน โดยทั่วไปจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปพัก แม้จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนก็ตาม ในกรณีที่ผู้ปกครองจะไปเยี่ยมนักเรียน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น เพื่อหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนให้ได้ค่ะ

เกี่ยวกับที่พัก : ในกรณีที่อยากพักห้องคู่ แต่ไปคนเดียวจะพักกับใคร

ในกรณีที่ไปคนเดียวและต้องการพักห้องคู่ ทางโรงเรียนจะจัดหารูมเมทให้ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนชาติอื่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหารูมเมทให้ได้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องพักเดี่ยว
ในกรณีที่ไปสองคนและต้องการพักห้องคู่ร่วมกัน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นทราบ

เกี่ยวกับที่พัก : อยู่หอพัก หรือโฮมสเตย์ สามารถทำอาหารทานเองได้หรือไม่

การทำอาหารที่หอพักนั้น ขึ้นอยู่กับหอพักแต่ละแห่งว่าอนุญาตให้ทำอาหารได้หรือไม่ บางแห่งจะมีครัวส่วนกลางที่สามารถทำอาหารได้ บางแห่งจะมีมุมทำครัวเล็ก ๆ ภายในห้องพัก ฉะนั้นจะต้องดูข้อมูลที่พักของแต่ละแห่ง

ในส่วนของโฮมสเตย์นั้น ทางครอบครัวจะทำอาหารให้นักเรียนทานวันละ 2 มื้ออยู่แล้ว ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอาหารทานเอง ยกเว้นอาจจะมีกรณีพิเศษ ที่อยากจะทำอาหารไทยให้ครอบครัวทาน ควรแจ้งให้คุณแม่ทราบ เพื่อขออนุญาตทำอาหารที่ครัว ที่บ้านของครอบครัวญี่ปุ่นนั้น ครัวและตู้เย็น เป็นพื้นที่ของคุณแม่ นักเรียนสามารถเสนอตัวช่วยทำอาหารได้ แต่ไม่ควรถือวิสาสะทำเองโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน

เกี่ยวกับการทำงานพิเศษ : ระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น จะขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ ซึ่งไม่สามารถทำงานพิเศษได้ ( การทำงานพิเศษถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกส่งกลับประเทศไทย และจะถูกบันทึกในประวัติ ซึ่งอาจจะมีผลให้ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก )

ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือต้องไปโรงพยาบาล จะสามารถใช้ประกันสุขภาพของญี่ปุ่นได้หรือไม่

การไปเรียนระยะสั้น จะไม่สามารถทำ ประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เหมือนนักเรียนระยะยาว ฉะนั้น ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางไปต่างประเทศไว้ โดยนักเรียนจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไทยภายหลัง นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางได้ที่เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยหรือไม่

ในการไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นนั้น นักเรียนจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีนักเรียนที่สมัครไปเรียนโรงเรียนเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะจัดให้เดินทางไปวันเดียวกันตามกำหนดการที่ทางร.ร.แจ้งให้ทราบ ฉะนั้นในการไปเรียนระยะสั้น ควรจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : เมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับหรือไม่

See also  สีซอให้ควายฟัง | สำนวน สุภาษิต คำพังเพย | ใหม่จัง สตอรี่ | ความ หมาย ของ สุภาษิต คํา พังเพย

การไปรับที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีระเบียบการไปรับที่สนามบินต่างกัน
ในกรณีที่ต้องการให้ไปรับที่สนามบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของค่าบริการรับที่สนามบินและค่าพาหนะเดินทาง
ในกรณีที่ไม่มีการไปรับที่สนามบิน โดยส่วนใหญ่ทางร.ร.จะมีเอกสารอธิบายเส้นทางการเดินทางจากสนามบินเข้ามาในตัวเมือง เพื่อที่จะนัดรับในเมือง

 

ในระหว่างที่เรียน มีกิจกรรมพิเศษหรือพาไปทัศนศึกษาหรือไม่
การเรียนภาษาระยะสั้น โดยทั่วไปจะเป็นการเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรระยะยาวตามปรกติ หลังเลิกเรียน จะเป็นเวลาอิสระของนักเรียน แต่ในกรณีที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระยะสั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน ( กิจกรรมและทัศนศึกษา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ )

หากต้องการไปเรียนระยะสั้นแบบที่มีพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study Trip

ในการเดินทางจากหอพักหรือจากโรงเรียน ไปสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถเช็คข้อมูลได้จากที่ไหน

การเดินทางในญี่ปุ่น สามารถเช็คเส้นทางรถไฟได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยเช็คผ่านเว็บไซท์ด้านล่างนี้ โดยระบุสถานีรถไฟต้นทาง และสถานีปลายทางที่จะไป ก็จะสามารถทราบเส้นทางสายรถไฟ ระยะเวลาและค่ารถได้ (มีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ) ซึ่งนักเรียนควรฝึกใช้เว็บในการหาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายในระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

https://www.hyperdia.com/en/
https://www.jorudan.co.jp/english/

ไปเรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่า คุ้มกว่ากัน?

เรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนค่ะ

การไปเรียนแบบระยะสั้น เหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ สามารถไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ มีความเป็นอิสระกว่า เพราะนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้ว คือเวลาว่างที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ การใช้ชีวิตตามลำพังก็ทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าการไปเป็นกลุ่ม เพราะทุกอย่างที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะมีความยุ่งยากกว่าในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจเลือกที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน การหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเตรียมข้อมูลเองทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน เป็นต้น

การไป Study Trip จะเหมาะสำหรับทั้งคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ( แต่ถ้ากรณีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 แล้ว แนะนำให้ไปแบบระยะสั้น ) โปรแกรม Study Trip จะสะดวกและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะไปเป็นกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ไปรับ-ส่งที่สนามบินจนถึงที่พัก ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการไปทัศนศึกษาที่ต่าง ๆ เตรียมไว้พร้อมสรรพ จึงสะดวกและไม่เหนื่อยในการหาข้อมูล แต่ก็มีเวลาว่างบ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่สนใจนอกเหนือจากในโปรแกรม ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้ เพราะโปรแกรมทัศนศึกษาจะรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้แล้ว (ยกเว้นบางโปรแกรมที่จะไม่รวมอาหาร )

 

รายละเอียดของสถาบันที่กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 

[NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | เรียน ภาษา ต่าง ประเทศ ระยะ สั้น – NATAVIGUIDES

ถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม

การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ในระดับชั้นต้น ๆ อาจารย์จะมีวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนทุกชาติสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การใช้ภาษาท่าทาง รูปภาพหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ พร้อมกับได้สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นคนต่างชาติ ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้น จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเร็ว ฉะนั้น ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะอ่านและเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน คือ Hiragana และ Katakana หรือ Kanji ง่าย ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถตามชั้นเรียนได้ทัน ไม่ต้องไปเสียเวลาจำในขณะที่เรียนที่ญี่ปุ่นอีก

ที่สำคัญคือ ที่ญี่ปุ่นจะใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั้น จะใช้ชีวิตอย่างลำบาก เพราะการไปเรียนที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองทุกเรื่อง อยากให้นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าจะไปเรียนต่อที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัว ABC หรือไม่รู้แม้แต่จะการนับตัวเลข One , two , three … ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ แล้วจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย หรือเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ไปแบบโปรแกรม Study Trip

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถเรียนได้นานที่สุดเท่าไร

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น เป็นการไปเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ มากที่สุดคือ 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ เมื่อเรียนครบตามกำหนดแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ ( ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการสมัครเรียนแบบระยะสั้นต่อระยะยาว )

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นใคร จำกัดอายุหรือไม่ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไร

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่ เป็นคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ว่าง เช่นนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาที่ไปเรียนในช่วงปิดเทอม หรือคนทำงานที่ลาไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น การไปเรียนระยะสั้น ไม่ได้จำกัดอายุของผู้เรียน ที่ผ่านมาผู้ที่ไปเรียนอายุ 40 ปีขึ้นไปก็มี ( แต่ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตญี่ปุ่น )

การสมัครเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น จะต้องสมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การสมัครเรียน จะต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาพอสมควรแล้ว ( มากกว่า 150 ชั่วโมง ) บางสถาบันจะเปิดรับเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ควรมีเงินในบัญชีเท่าไรจึงจะผ่านวีซ่า

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น ในกรณีที่ไปเกิน 15 วัน จะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ การที่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ และไม่มีกำหนดตายตัวด้วยว่า ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะผ่าน เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาจากหลักฐานทุกอย่างของผู้ยื่นขอวีซ่า ทั้งหลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน หลักฐานของผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเงิน รวมไปถึงเหตุผลในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

See also  วิธีอ่านบาลี | วิธี อ่าน

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ณ ปัจจุบันมายื่นประกอบ มีหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งมีเงินในบัญชีมากพอ

ถ้าเป็นคนทำงาน จะต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดง พร้อมกับระบุวันที่ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ลาหยุดไปญี่ปุ่นได้ มีหลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของผู้ปกครองที่มากพอ ไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น หรือหนีวีซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น

การขอวีซ่าไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ยาก แต่ขึ้นอยู่กับว่า มีเหตุผลและมีเงินเพียงพอที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ และเมื่อเรียนจบตามกำหนดแล้ว จะกลับเมืองไทย ไม่มีญาติพีน้องมีประวัติการหนีวีซ่า และตัวผู้สมัครเองก็ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะหนีวีซ่า

* กรณีที่เคยมีประวัติการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่านมาก่อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่แนะแนวทราบด้วย

การสมัครไปเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าวีซ่าจะผ่านแน่นอน

ทางโรงเรียนไม่รับประกันการผ่านวีซ่าของนักเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ( เช่นเดียวกับการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทท่องเที่ยวจะรับประกันว่าท่านจะได้รับวีซ่าแน่นอน )

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน จะได้เงินค่าเล่าเรียนคืนหรือไม่

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน การคืนเงินของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนผู้สมัคร จะหักจากเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับที่พัก : ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักหรือโฮมสเตย์ ถ้าอยู่สองคนราคาจะลดลงหรือไม่

ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก รวมถึง Homestay จะเป็นราคาสำหรับ ” หนึ่งคน ”
แม้จะเป็นห้องคู่ แต่ราคาที่ระบุไว้คือราคาที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องชำระ ไม่ใช่ราคาที่หารสอง

เกี่ยวกับที่พัก : หอพักของโรงเรียนจะพาเพื่อนหรือผู้ปกครองไปนอนด้วยได้หรือไม่

หอพักของโรงเรียน โดยทั่วไปจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปพัก แม้จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนก็ตาม ในกรณีที่ผู้ปกครองจะไปเยี่ยมนักเรียน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น เพื่อหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนให้ได้ค่ะ

เกี่ยวกับที่พัก : ในกรณีที่อยากพักห้องคู่ แต่ไปคนเดียวจะพักกับใคร

ในกรณีที่ไปคนเดียวและต้องการพักห้องคู่ ทางโรงเรียนจะจัดหารูมเมทให้ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนชาติอื่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหารูมเมทให้ได้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องพักเดี่ยว
ในกรณีที่ไปสองคนและต้องการพักห้องคู่ร่วมกัน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นทราบ

เกี่ยวกับที่พัก : อยู่หอพัก หรือโฮมสเตย์ สามารถทำอาหารทานเองได้หรือไม่

การทำอาหารที่หอพักนั้น ขึ้นอยู่กับหอพักแต่ละแห่งว่าอนุญาตให้ทำอาหารได้หรือไม่ บางแห่งจะมีครัวส่วนกลางที่สามารถทำอาหารได้ บางแห่งจะมีมุมทำครัวเล็ก ๆ ภายในห้องพัก ฉะนั้นจะต้องดูข้อมูลที่พักของแต่ละแห่ง

ในส่วนของโฮมสเตย์นั้น ทางครอบครัวจะทำอาหารให้นักเรียนทานวันละ 2 มื้ออยู่แล้ว ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอาหารทานเอง ยกเว้นอาจจะมีกรณีพิเศษ ที่อยากจะทำอาหารไทยให้ครอบครัวทาน ควรแจ้งให้คุณแม่ทราบ เพื่อขออนุญาตทำอาหารที่ครัว ที่บ้านของครอบครัวญี่ปุ่นนั้น ครัวและตู้เย็น เป็นพื้นที่ของคุณแม่ นักเรียนสามารถเสนอตัวช่วยทำอาหารได้ แต่ไม่ควรถือวิสาสะทำเองโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน

เกี่ยวกับการทำงานพิเศษ : ระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น จะขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ ซึ่งไม่สามารถทำงานพิเศษได้ ( การทำงานพิเศษถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกส่งกลับประเทศไทย และจะถูกบันทึกในประวัติ ซึ่งอาจจะมีผลให้ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก )

ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือต้องไปโรงพยาบาล จะสามารถใช้ประกันสุขภาพของญี่ปุ่นได้หรือไม่

การไปเรียนระยะสั้น จะไม่สามารถทำ ประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เหมือนนักเรียนระยะยาว ฉะนั้น ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางไปต่างประเทศไว้ โดยนักเรียนจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไทยภายหลัง นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางได้ที่เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยหรือไม่

ในการไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นนั้น นักเรียนจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีนักเรียนที่สมัครไปเรียนโรงเรียนเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะจัดให้เดินทางไปวันเดียวกันตามกำหนดการที่ทางร.ร.แจ้งให้ทราบ ฉะนั้นในการไปเรียนระยะสั้น ควรจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : เมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับหรือไม่

การไปรับที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีระเบียบการไปรับที่สนามบินต่างกัน
ในกรณีที่ต้องการให้ไปรับที่สนามบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของค่าบริการรับที่สนามบินและค่าพาหนะเดินทาง
ในกรณีที่ไม่มีการไปรับที่สนามบิน โดยส่วนใหญ่ทางร.ร.จะมีเอกสารอธิบายเส้นทางการเดินทางจากสนามบินเข้ามาในตัวเมือง เพื่อที่จะนัดรับในเมือง

 

ในระหว่างที่เรียน มีกิจกรรมพิเศษหรือพาไปทัศนศึกษาหรือไม่
การเรียนภาษาระยะสั้น โดยทั่วไปจะเป็นการเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรระยะยาวตามปรกติ หลังเลิกเรียน จะเป็นเวลาอิสระของนักเรียน แต่ในกรณีที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระยะสั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน ( กิจกรรมและทัศนศึกษา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ )

หากต้องการไปเรียนระยะสั้นแบบที่มีพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study Trip

ในการเดินทางจากหอพักหรือจากโรงเรียน ไปสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถเช็คข้อมูลได้จากที่ไหน

การเดินทางในญี่ปุ่น สามารถเช็คเส้นทางรถไฟได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยเช็คผ่านเว็บไซท์ด้านล่างนี้ โดยระบุสถานีรถไฟต้นทาง และสถานีปลายทางที่จะไป ก็จะสามารถทราบเส้นทางสายรถไฟ ระยะเวลาและค่ารถได้ (มีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ) ซึ่งนักเรียนควรฝึกใช้เว็บในการหาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายในระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

https://www.hyperdia.com/en/
https://www.jorudan.co.jp/english/

ไปเรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่า คุ้มกว่ากัน?

เรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนค่ะ

การไปเรียนแบบระยะสั้น เหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ สามารถไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ มีความเป็นอิสระกว่า เพราะนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้ว คือเวลาว่างที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ การใช้ชีวิตตามลำพังก็ทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าการไปเป็นกลุ่ม เพราะทุกอย่างที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะมีความยุ่งยากกว่าในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจเลือกที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน การหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเตรียมข้อมูลเองทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน เป็นต้น

การไป Study Trip จะเหมาะสำหรับทั้งคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ( แต่ถ้ากรณีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 แล้ว แนะนำให้ไปแบบระยะสั้น ) โปรแกรม Study Trip จะสะดวกและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะไปเป็นกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ไปรับ-ส่งที่สนามบินจนถึงที่พัก ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการไปทัศนศึกษาที่ต่าง ๆ เตรียมไว้พร้อมสรรพ จึงสะดวกและไม่เหนื่อยในการหาข้อมูล แต่ก็มีเวลาว่างบ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่สนใจนอกเหนือจากในโปรแกรม ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้ เพราะโปรแกรมทัศนศึกษาจะรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้แล้ว (ยกเว้นบางโปรแกรมที่จะไม่รวมอาหาร )

 

รายละเอียดของสถาบันที่กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 


School vlog, meet my friends!🍂 | ไปโรงเรียนกัน,แนะนำเพื่อนๆ🇳🇿


instagram : kimswizzled
https://www.instagram.com/kimswizzled/
facebook : kim swizzled
https://www.facebook.com/kim.swizzled
tiktok : kimisboredd
https://vm.tiktok.com/ZMd1cfWCs/
my cover playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xfJGQssZPwk_wJlb6X5La3
my vlog playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xdkkSvYSuZbLPNdXKrfRKgR

See also  ค้ำหลัง ค้ำท้ายสวยๆ กระบะแต่งซิ่ง กระบะแต่งสวย | คำ สวย ๆ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

School vlog, meet my friends!🍂 | ไปโรงเรียนกัน,แนะนำเพื่อนๆ🇳🇿

เรียนต่ออังกฤษ ค่าเทอม 0 บาท เป็นไปได้!! | #สตีเฟ่นโอปป้า


ภารกิจหาทุนไปเรียนต่อ ค่าเทอม 0 บาท! 😱 แจกวาร์ปรายละเอียดทุนตรงนี้เลยจ้าเพื่อนๆ
📌 ทุนจาก BRITISH COUNCIL
ทุน GREAT Scholarships http://www.britishcouncil.or.th/studyuk/greatscholarships
ทุน IELTS Prize http://www.ieltsasia.org/th/ieltsprize
📌 ทุนจากรัฐบาลอังกฤษ
ทุน Chevening http://www.chevening.org/scholarship/thailand
📌 ทุนจากมหาวิทยาลัย
Aston University http://bit.ly/2SoHBjf
University of Bath http://bit.ly/2ZnTXtv
University of Liverpool http://bit.ly/378uoPK
University of Surrey http://bit.ly/2ZqkaYt
Queen Mary University of London http://bit.ly/2ZqkaYt
University of East Anglia http://bit.ly/39g31Fg
สนใจเรียนต่อต่างประเทศ คลิ๊ก http://bit.ly/2T5vxSC
▼ กดดูช่องทางติดตามและของที่ใช้ในคลิปด้านล่าง ▼
Facebook สตีเฟ่นโอปป้า: http://www.facebook.com/sacrosspeachii
Facebook ภาษาอังกฤษ/เรียนต่ออังกฤษ: http://www.facebook.com/gouni.th
Instagram: http://www.instagram.com/iampeachii
Twitter: https://twitter.com/impeachii

♦ CAMERA: Canon G7X
♦ EDITING PROGRAM: Final Cut

เรียนต่ออังกฤษ ค่าเทอม 0 บาท เป็นไปได้!! | #สตีเฟ่นโอปป้า

PANTIP IN USA EP.0 บินไปอเมริกาครั้งแรก 25 ชั่วโมง | นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา🇺🇸✈️


Thanks for watching
Contact for work
Punch.ptsp@gmail.com
Ig: swpager
Exchange ig : brutpunchh

PANTIP IN USA EP.0 บินไปอเมริกาครั้งแรก 25 ชั่วโมง | นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา🇺🇸✈️

เมื่อคนโง่ภาษาอังกฤษ ต้องไปเรียนต่างประเทศคนเดียว😱 จะรอดไหม? Cebu Philippines 📚


ใครสนใจเรียนภาษาอังกฤษที่เซบูติดต่อ Study Cebu ได้เลย
https://www.facebook.com/studycebu/
ติดตามชมข่าวสารหรือภาพบรรยากาศโรงเรียนที่
Website: http://www.evenglish.com/
Instragram: @evacademy.thai
➤ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่น้าา า
https://bit.ly/2OYXfwD
ช่องทางการติดตาม
➤ Facebook : https://facebook.com/Gozziira
➤ Fanpage : https://www.facebook.com/GZRGozziira/
➤ Instagram : https://Instagram.com/Gozziira
สำหรับติดต่องานนะคะ
gzr.production@gmail.com

เมื่อคนโง่ภาษาอังกฤษ ต้องไปเรียนต่างประเทศคนเดียว😱 จะรอดไหม? Cebu Philippines 📚

ภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ แนะนำตัวเองเบื้องต้น: Introducing Yourself in Thai: Learn Thai, Thai lesson,


ก ไก่ Thai Phonetic Alphabet ► shorturl.at/eCGIK
500 Words\u0026Phrases ► shorturl.at/lpNP8
500 วลี ประโยคสั้น ภาษาอังกฤษ ► shorturl.at/kBJTW
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos/Languages ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ ♥ ♥ Thank you! ♥ ♥ ♥
ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์อังกฤษ, ไทย อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษา, เรียน ภาษา อังกฤษ, ภาษาไทย, ครูภาษาไทย, เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, English, Thai Learn, Thai lesson, Basic Thai, learning english, english conversation, online english, learn english, listening english practice, conversation, english speaking, listening english, translate english to thai, Thai, Thai language,Thai speaking
พูดอังกฤษเป็นเร็วสำหรับทุกพื้นฐาน: 50 รูปประโยคสำเร็จรูป 150 ตัวอย่าง!
Thai Sentence Starters!
https://www.youtube.com/watch?v=3ssrNqPjJiY\u0026t=985s

ภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ แนะนำตัวเองเบื้องต้น: Introducing Yourself in Thai: Learn Thai, Thai lesson,

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน ภาษา ต่าง ประเทศ ระยะ สั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.