Skip to content
Home » [NEW] เทคนิคการใช้ Yes, No Questions ในภาษาอังกฤษ | แบบ ทดสอบ verb to do – NATAVIGUIDES

[NEW] เทคนิคการใช้ Yes, No Questions ในภาษาอังกฤษ | แบบ ทดสอบ verb to do – NATAVIGUIDES

แบบ ทดสอบ verb to do: คุณกำลังดูกระทู้

 

สวัสดีค่ะนักเรียน ม.  1 ที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิคและวิธีการอย่างง่ายในการใช้ประโยค Yes/No questions กันค่ะไปลุยกันเลยค่า

Table of Contents

Yes, No Questions คืออะไร

meaning of yes no question

คือ ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับ (Yes) หรือปฏิเสธ (No) เป็นการถามที่ผู้ถามอาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างว่า ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือผู้ถามอาจจะถามเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นจริงตามที่เข้าใจหรือเปล่า ในที่นี้ครูจึงแยกออกเป็น 3 ชนิดค่ะ คือ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Verb to do, Verb to be, และ Helping verb

yes-no questions usages

เทคนิคการใช้ 3 ข้อ

 

1) เราจะใช้ Do เมื่อ  ประธานเป็นพหูพจน์ซึ่งรวม ประธาน I, You  และประโยคเดิมเป็น Present Simple Tense
2) เราจะใช้ Does เมื่อ ประธานเป็นเอกพจน์ ยกเว้น ประธาน I, You และประโยคเดิมเป็น Present Simple Tense เมื่อเกิดการสลับที่แล้ว กริยาที่จากเดิมมี s, es ให้ตัดทิ้งซะ
3) ใช้ Did เมื่อประโยคเดิมเป็น Past Simple Tense จากนั้นสลับที่แล้ว กริยาจะเปลี่ยนเป็น กริยาช่องที่ 1 ไม่ผันหรือเราเรียกว่า Verb infinitive เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเราผันกริยาที่ Did ไปแล้ว ซึ่งผันกริยาหลักในประโยคได้แค่ตัวเดียวและครั้งเดียวนั่นเองค่า

 

ตัวอย่างสถานการณ์

จากที่ครูได้เกริ่นไปข้างต้นว่าเราจะเจอ Yes, No Questions  ในประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Verb to do, Verb to be, และ Helping verb แต่นักเรียนหลายคนยังอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพ ไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกันค่ะ

yes-no questions usages

สถานการณ์ที่1: น้องพลอยเดินไปโรงเรียนทุกๆวัน เมื่อต้องใช้ Verb to do

Ploy walks to school every day.
Ploy ทำหน้าที่ ประธานหลัก (Main subject)
drinks ทำหน้าที่ กริยาหลัก (Main verb)

และอันดับแรกเลย Ploy มีคนเดียวสังเกตที่หลัง Ploy ไม่มี s น้องเหงา เพราะเป็นประธานเอกพจน์ (ตัวเดียวอันเดียวสิ่งเดียว) เพราะฉะนั้นจะต้องเติม s ที่หลังกริยา walks ตามกฎข้อที่ 2 ที่กริยาหลักจะต้องเติม s ใน Present Simple Tense ตามกฎข้อ 3 ในเมื่อประโยคไม่มีกริยาช่วยหรือ V. to be มาให้จึงจำเป็นต้องเลือกใส่ Does แทน เพราะว่าใช้กับ ประธานเอกพจน์ ใน Present Simple Tense จากนั้นให้ตัด s ออกจาก กริยาหลัก (walk) เพราะมี Does อยู่แล้วค่า
จะได้ประโยค Yes/No Question: Does Ploy walk to school every day?
คำอ่าน: ดาส พลอย วอคคฺ ทู สกูล เอ้ฝฝริเดย์
แปล: พลอยเดินไปโรงเรียนทุกวันเลยเหรอ
คำตอบก็จะเป็น Yes, she walks to school every day. หรือ Yes เฉยๆก็ได้ค่ะ
หรือในอีกแง่หนึ่งพลอยไม่ได้เดินไปโรงเรียนทุกวัน ก็สามารถตอบว่า No ได้นั่นเองค่า

yes-no questions usages

 สถานการณ์ที่2: โนนะเป็นลูกของกัปตัน กับ การใช้ Verb to be

Nona is Captain’s daughter
Nona = ประธานหลักของประโยค
is = กริยาช่วยในกลุ่ม Verb to be
วิเคราะห์ตามโครงสร้างประโยค
อันดับแรกเลย Nona มีคนเดียว สังเกตที่หลัง Nonaไม่มี s น้องเหงา เพราะเป็นประธานเอกพจน์ (ตัวเดียวอันเดียวสิ่งเดียว)

เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ is
จะได้ Yes, No Question: Is  Nona Captain’s daughter?
คำอ่าน: อิส โนนะ แค้ปเทน สึ ด๊อเทอร์
คำแปล: โนนะเป็นลูกของกัปตันจริงๆใช่มั้ย (ถามเพราะสงสัย)

yes-no questions usages

สถานการณ์ที่3: น้องนกสามารถร้องเพลงได้ กับตัวอย่างการใช้ Helping verb “can”

ตัวอย่างประโยค: Nok can sing a song.

Nok = ประธานหลัก (Main subject)
can = กริยาช่วย (Helping verb)
sing = กริยาหลัก (Main verb)

เมื่อในประโยคมีกริยาช่วยอยู่แล้ว สลับตามโครงสร้างได้เลยค่าทุกคน
ตามโครงสร้างของเรา กริยาช่วย +ประธานหลัก + กริยาหลัก เราจะได้ประโยค Yes, No Question: Can Nok sing a song?
ดังนั้นคำตอบก็จะเป็น Yes, she can sing a song. หรือ Yes เฉยๆก็ได้ค่ะ หรือในอีกแง่หนึ่งพลอยไม่ได้เดินไปโรงเรียนทุกวัน ก็สามารถตอบว่า No, she cannot sing a song. หรือ No, she can’t sing a song. หรือจะตอบว่า No เฉยๆ ก็ยังได้เลยนั่นเองค่า

 คำถามแบบสุภาพ

และเมื่อเราต้องการถามคำถามแบบสุภาพสามารถใช้ชุดประโยคเหล่านี้ได้เลยค่ะ ส่วนใหญ่แล้วประโยคจะขึ้นต้นด้วย May, Could, Can เรียงตามลำดับความสุภาพเลยค่ะ

 • ขออนุญาตใช้โครงสร้าง: May + ประธานหลัก + กริยาหลัก….+please  เช่น
  May you send me an email please?
  May I borrow your book please?
 • การใช้ could ในโครงสร้างคำถามขอร้อง Could + you+กริยาหลัก….+please? เช่น
  Could you tell me your name please?
 • การใช้ Can จะฟังดูสุภาพแต่จะเบากว่าการใช้ could ในโครงสร้างประโยคคำถามขอร้อง Can + you + กริยาหลักช่องที่ 1 ไม่ผัน (Verb infinitive
  Can you stop walking please?
See also  ภาษาอังกฤษ Unit 2 Read and write 11 20 | 11 20 ภาษา อังกฤษ

ทั้งสามชุดประโยคแบบสุภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานนะคะ นักเรียนจะต้องนำไปลองใช้ดูตามบริบทจริงเพื่อฝึกภาษาอังกฤษของเราให้ดีขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ ครูเอาใจช่วยนะคะ ต่อจากนี้ก็ไปลุยกันต่อกับแบบฝึกหัดได้เลย

 

แบบฝึกหัด

1. My parents may sleep early tonight.
คำถาม Yes, No Question: ______________________________

 1. Guy goes to school every day..
  คำถาม Yes, No Question: ______________________________
 2. Lee Min Ho will come to Thailand next year.
  คำถาม Yes, No Question: ______________________________
 3. A tiger lives in the forest.
  คำถาม Yes, No Question: ______________________________
 4. Liza is going to the concert tomorrow.
  คำถาม Yes, No Question: ______________________________
 5. Jenny is Liza’s best friend.
  คำถาม Yes, No Question: ______________________________
 6. Nui’s braces are pink.
  คำถาม: ______________________________
 7. She wants to eat banana.
  คำถาม: ______________________________
 8. Tina needs to go to the toilet.
  คำถาม: ______________________________
 9. I should get up early.
  คำถาม: ______________________________

 

เฉลย

มาทำแบบฝึกหัดทั้ง 10 ข้อกันค่ะ อย่าพึ่งเปิดดูเฉลยนะคะ

 1. คำถาม Yes, No Question: May your parents sleep early tonight?
  my = สรรพนาม ที่แปลว่าของฉันจะเปลี่ยนเป็นคำถามต้องใช้ your ของเธอ
  parents = ประธานพหูพจน์หลัก
  may = กริยาช่วย
  sleep= กริยาหลัก
 2. คำถาม Yes, No Question: Does Guy go to school every day?
  Guy = ประธานพหูพจน์หลัก
  เพิ่ม Does เข้ามาเป็นกริยาช่วย
  go = กริยาหลัก ตัด es ทิ้งเพราะ Does ได้เติม es แล้ว (Do+es)
 3. คำถาม Yes, No Question: Will Lee Min Ho come to Thailand next year?
  Lee Min Ho = ประธานหลัก
  will= กริยาช่วย
  come= กริยาหลัก
 4. คำถาม Yes, No Question: Does a tiger live in the forest?
  A tiger = ประธานเอกพจน์
  Does = กริยาช่วยประเภท Verb to do
  live = กริยาหลักไม่ต้องเติม s เพราะ Does เติมแล้ว
 1. คำถาม Yes, No Question: Is Liza going to the concert tomorrow?
  Liza = ประธานเอกพจน์
  is going to = แปลเหมือน will แต่ความเป็นไปได้มากกว่า (is เป็น Verb to be)
 2. คำถาม Yes, No Question: Is Jenny Liza’s best friend?
  Jenny = ประธานหลัก
  is = กริยาช่วย Verb to be
 3. คำถาม Yes, No Question: Are Nui’s braces pink?
  braces (เหล็กดัดฟัน) = ประธานพหูพจน์
  are = Verb to be
 4. คำถาม Yes, No Question: Does she want to eat banana?
  She = ประธานเอกพจน์
  Does = กริยาช่วย Verb to do
  want = กริยาหลักไม่ต้องเติม s เพราะ กริยาช่วยเติมแล้ว (does)
 5. คำถาม Yes, No Question: Does Tina need to go to the toilet?
  Tina = ประธานเอกพจน์
  Does = กริยาช่วย Verb to do
  go = กริยาหลักไม่ต้องเติม es เพราะว่า Does เติมแล้ว (Do + es)
 6. คำถาม Yes, No Question:Should I get up early?
  I = ประธานพหูพจน์
  should = กริยาช่วย
  get = กริยาหลัก

เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะอ๋อ มั้ยคะ ครูหวังว่านักเรียนที่รักของครูจะได้ประโยชน์และความรู้จากเทคนิคการใช้ Yes, No Questions นี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราอ่านยังไม่เคลียร์ ครูแนะนำให้ทบทวนบทเรียนจากวีดีโอด้านล่างเลยค่า รับรองจะร้องว่า อ๋อ มากยิ่งขึ้น Good luck guys! ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถคอมเม้นต์ ได้ที่ด้านล่างของบทความหรือวีดีโอได้เลยนะคะ ครูยินดีตอบเสมอ

 

+1

[Update] Future Simple Tense อนาคตกาลปกติ : โครงสร้าง วิธีการใช้ แบบฝึกหัดและเฉลย | แบบ ทดสอบ verb to do – NATAVIGUIDES

Future Simple tense

รูปแบบโครงสร้าง Subject + will + Infinitive Verb เช่น

เดือนหน้า ลาเต้จะอายุครบ 1 ปี

ผมจะไปกรุงเทพฯ สัปดาห์หน้า

พวกเขาจะมาหลังคุณ

หลักการใช้

1.ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในขณะที่พูดเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น เช่น

ผมจะไปปารีสเร็วๆ นี้

พวกเขาจะย้ายออกจากเมืองนี้ เมื่อพวกเขาได้งานใหม่

เธอจะลาออกจากบริษัทสิ้นเดือนนี้

Soon

See also  ศัพท์ 1,000 คำ ม.6 เตรียมสอบ | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

Tomorrow

Next week

Next month

Next year

Tonight

In a few minutes

Next Monday, Tuesday…

 

 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ตัดสินใจในขณะที่พด โดยไม่ได้มีการวางแผนหรือคิดมาก่อน เช่น

        A:

ผมปวดหัว

เดี๋ยวฉันจะไปหาแอสไพรินมาให้

ผมหิวมากเลย

เดี๋ยวฉันทําแฮมเบอร์เกอร์ให้ทาน

 

 1. ใช้กับการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ใช่เร็วๆ นี้) เช่น

จุงฮาฉลาดและทํางานหนัก เขาจะได้เป็นประธานของพวกเราในอนาคตข้างหน้า

น้ำมันจะหมดโลกในปี 2030

 

อ่านจบแล้ว!!! มาทำแบบทดสอบความรู้กันเถอะ

 

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1 จงเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้ I’Il + คํากริยาที่เหมาะสม

1.1 I’m too tired to walk home, I think I’ll get a taxi.

1.2 ‘It’s a bit hot in this room.’ ‘Is it?                    on the air conditioner then.  

1.3 ‘We haven’t got any milk.’ ‘Oh, haven’t we?                     and get some.’

1.4 ‘Do you want me to do the Washing-up?’ ‘No, it’s all right.                      it.’

1.5 ‘I don’t know how to use this computer.’ ‘OK,                           you.’

 

แบบฝึกหัดที่ 2 จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็น

 1. ประโยคคำถาม

 2. ประโยคปฏิเสธ

2.1 My mother is going to buy food.

 1. ………………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………….

 

2.2 They will go to the beach tomorrow.

 1. ………………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………….

2.3 Those people are going to paint their houses.

 1. ………………………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………………………….

 

แบบฝึกหัดที่ 3 จงตอบคำถามโดยใช้คำตอบที่กำหนดให้

3.1 Will you go to London? (Yes)

………………………………………………………………………………………………

3.2 Will she buy any fruit? (No)

………………………………………………………………………………………………

3.3 Are we going to play football tomorrow? (No)

………………………………………………………………………………………………

3.4 Is our teacher going to teach Math? (Yes)

………………………………………………………………………………………………

3.5 Will he write a letter to his parents? (No)

……………………………………………………………………………………………….

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

1.2 I’ll turn/ I’ll switch

1.3 I’ll go

1.4 I’ll do

1.5 I’ll show/ I’ll teach

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็น

 1. ประโยคคำถาม

 2. ประโยคปฏิเสธ

2.1 My mother is going to buy food.

 1. Is my mother going to buy food?

 2. My mother is not going to buy food.

2.2 They will go to the beach tomorrow.

 1. Will they go to the beach tomorrow?

 2. They will not go to the beach tomorrow.

2.3 Those people are going to paint their houses.

 1. Are those people going to paint their houses?

 2. Those people are not going to paint their houses.

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 จงตอบคำถามโดยใช้คำตอบที่กำหนดให้

3.1 Will you go to London? (Yes)

Yes, I will go to London. หรือ Yes, I will.

3.2 Will she buy any fruit? (No)

No, she will not buy any fruit หรือ No, she won’t.

3.3 Are we going to play football tomorrow? (No)

No, we aren’t going to play football tomorrow. หรือ No, we aren’t.

3.4 Is our teacher going to teach Math? (Yes)

Yes, our teacher is going to teach Math. หรือ Yes, she/he is.

3.5 Will he write a letter to his parents? (No)

No, he won’t write a letter to his parents. หรือ No, he won’t.

 

ที่มา: http://achiraya54.blogspot.com/2011/03/future-simple-tense.html

แบ่งปันสิ่งนี้:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…


💢 หัดสร้างประโยค ช้าแต่ชัวร์ I ติดต่อ Line: @englishfitandfirm


• พื้นฐานของการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คือความสามารถในการแต่งประโยค ไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะช่วยให้คุณคล่องได้
ดังนั้น ฝึกค่ะ
.
💡
Online เพิ่มชั่วโมงใช้ภาษาสุดคุ้ม
ปูพื้นฐานเทนส์ + ฝึกสร้างประโยคแบบ Speaking
สอบถามคลิก m.me/englishfitandfirm
Line ID: toeicspuc

Thanks for following
IG: https://www.instagram.com/chutamas_sommy/
FB: https://web.facebook.com/EnglishFitandFirm/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

💢 หัดสร้างประโยค ช้าแต่ชัวร์ I ติดต่อ Line: @englishfitandfirm

Verb to do สำหรับประถมศึกษา By: Teacher Au


เรียนกันจบแล้ว อย่าลืมไปลองทดสอบความรู้กันด้วยนะคะ
แบบทดสอบชุดที่ 1
https://www.liveworksheets.com/sp2340770ok
แบบทดสอบชุดที่ 2
https://www.liveworksheets.com/yf2340823in
หากทำได้คะแนนน้อย ก็ลองไปทบทวนเนื้อหาอีกที แล้วมาลองทำแบบทดสอบใหม่นะคะ
ขอบคุณที่แวะมาเติมพลังให้ครูอุ๊ค่ะ
ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะ

Verb to do สำหรับประถมศึกษา By: Teacher Au

Verb to do กับ Verb to be เลือกใช้ตัวไหนดีในการสร้างประโยค???


ติดตาม ครูเชอรี่ English Bright\r
https://www.facebook.com/cherry.englishbright

Verb to do กับ Verb to be เลือกใช้ตัวไหนดีในการสร้างประโยค???

7 Smart Ways to Think in English


👉 My complete online course IELTS SPEAKING SUCCESS Get a Band 7+
https://keithspeakingacademy.teachable.com/p/ieltsspeakingsuccessgetaband7?src=YTTIE
😃 My online course FLUENCY for IELTS SPEAKING DISCOUNTED!
https://keithspeakingacademy.teachable.com/p/fluencyinenglish/

IELTS Speaking Think in English Stop translating
If you can think in English and stop translating, you can answer questions more fluently and participate in conversations more fluently let’s find out how to do it.

Read the complete lesson here: https://keithspeakingacademy.com/thinkinenglishstoptranslatingieltsspeaking

Topics covered in this video:
00:00:00 Welcome
00:00:51 Introduction
00:02:06 1 Surround yourself with English
00:04:20 2 Only use words you know
00:06:30 3 Start small and build up
00:10:03 4 Talk to yourself
00:13:08 5 Write in English
00:14:50 6 Practice with others
00:16:24 7 Be monolingual

IMPROVE YOUR ENGLISH:
😍 Download the one Pronunciation App I recommend, ELSA: http://bit.ly/ElsaxEnglishSpeakingSuccess
Exclusive offer for my students: https://elsaspeak.com/inf/englishspeakingsuccess/
👍 Get get a complete Mock IELTS Test with TakeIELTS.net
https://takeielts.net/thepathtosuccessintheieltstest/
Get a 10% discount with the CODE: keith10
🎁 Download my free ebook: AVOID 10 MOST COMMON MISTAKES IN IELTS SPEAKING:
https://keithspeakingacademy.com/
😄 Practice IELTS speaking with italki:
https://promos.italki.com/ieltsspeakingsuccess/

Follow me on social media
Facebook Page: https://www.facebook.com/keithspeakingacademy
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/KeithIELTSMastermind/
Website: https://keithspeakingacademy.com/
IELTSSPEAKING thinkinEnglish IELTStips IELTS2021 keithspeakingacademy

Deep change
Takes time
Be patient
Keep practicing
Keith

7 Smart Ways to Think in English

Verb to do (do, does , did, done) | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง


ภาษาอังกฤษง่ายๆฟรี
สอนภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ ( Verb to Do ) Do, Does, Did, Done | เข้าใจง่ายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายๆด้วยคลิปนี้เลยคับ
วันนี้เรามาเรียนวิธีใช้ do does did done แตกต่างกันยังไง
do กับ does ใช้ยังไงการใช้ do กับ does และ done ด้วยนะคับ
6.11 ขอแก้ นะ พิมพ์ผิด dose แก้เป็น does Yes, she does. No, she doesn’t.
แล้วก็แก้ she doesn’t ตัว n ตกไป
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

Verb to do (do, does , did, done) | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบ ทดสอบ verb to do

See also  เรียนภาษาอาหรับระดับเบื้องต้น กับ อ.ฮัมซะฮ์ ฝรั่งเศส (หน้า 5) | Learn Arab, Madina Arabic book EP1 | ภาษา ซาอุดิอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *