Skip to content
Home » [NEW] เทคนิคการออกอ่านเสียงภาษาอังกฤษ | เอ๋ อ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] เทคนิคการออกอ่านเสียงภาษาอังกฤษ | เอ๋ อ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เอ๋ อ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

เพื่อน ๆ คงเคยมีปัญหาเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษแล้วฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่เพราะว่าเราพูดไม่ถูกนะคะ อาจจะเป็นเพราะเราออกเสียงไม่ถูกต้อง ทำให้ชาวต่างประเทศงง วันนี้เราจึงขอเสนอเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในพูดภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนถูกต้องกันค่ะ

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

1. การออกเสียง ภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์บังคับเสียงเหมือนภาษาไทย แต่มีลักษณะการออกเสียงเฉพาะ เมื่อเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยค ตามปกติเมื่ออยู่เป็นคำโดดหรือพยางค์เดียว มักจะออกเสียงสูงเทียบกับเสียงตรีในภาษาไทย เช่นคำต่อไปนี้
name    เน้ม        ชื่อ
have        แฮ้ฟว์    มี
my        ม้าย        ของฉัน
car        ค้าร์        รถยนต์
book        บุ๊ค        หนังสือ
come    คั้ม        มา
your        ยั้วร์        ของคุณ
pen        เพ้น        ปากกา
desk        เด๊ซต์        โต๊ะทำงาน
go        โก๊        ไป
2. การเน้นเสียงหนักในคำ คำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ จะต้องมีการเน้นเสียงหนักในคำ โดยเน้นพยางค์หนึ่งมากกว่าอีกพยางค์หนึ่งหรือ พยางค์อื่นๆ ตามปกติในคำหนึ่งจะมีเน้นหนักที่เดียวเท่านั้น ถ้าเป็นคำ นามสองพยางค์ ส่วนใหญ่จะเน้นพยางค์หน้า แต่ไม่แน่เสมอไป ฉะนั้นถ้าจะพูดอังกฤษให้เก่ง รู้คำศัพท์อย่างเดียวยังไม่พออีก จะต้องเน้นเสียงในคำให้ถูกต้อง โดยการดูวิธีอ่านในพจนานุกรมทั่วไป เช่นในคำต่อไปนี้
Robert        ร้อบเบิร์ท        โรเบิร์ต
Peter        พี้ทเทอร์        ปีเตอร์
Bangkok        แบ๊งขอค        กรุงเทพฯ
Phuket        พู้เขท            ภูเก็ต
Monday        มั้นเดย์        วันจันทร์
April            เอ๊พริล        เมษายน
3. การเน้นเสียงหนักเบาในประโยค เมื่อคำมารวมกันเป็น
กลุ่มคำในประโยค จะมีการเน้นเสียงหนักและเบาต่างกัน ทุกคำจะไม่อ่าน
เสียงหนักเบาเท่ากัน มีหลักจำง่ายๆ ว่าตามปกติจะเน้นคำนาม กริยา
คุณศัพท์ และวิเศษณ์ ส่วนคำอื่น เช่น สรรพนาม บุรพบท สันธาน
คำนำหน้านาม และกริยาช่วย จะไม่เน้น หรืออ่านเพียงครึ่งเสียง ซึ่ง
เทียบได้กับ เสียงกลาง หรือ เสียงเอก เท่านั้น นอกจากเพื่อต้องการ
เน้นหรืออุทาน เสียงจึงจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ยังมีการรวบ
คำ ถ้าคำหน้าลงท้ายด้วยพยัญชนะและคำถัดไปขึ้นต้นด้วยสระ ดังต่อไปนี้
a book        อะ บุ๊ค
a teacher         อะ ที้ชเชอร์
the pen        เดอะ เพ้น
the student     เดอะ สติ๊วเดนท์
an orange
แอน-อ๊อเรนจ์
ส้มหนึ่งผล
the elephant
ดิ เอ๊ลเลฟแฟนท์
ช้าง
pen and pencil
เพ้น-แอ่นด์ เพ้นซิล
ปากกากับดินสอ
pencil or pen
เพ้นซิล-ออร์ เพ้น
ดินสอหรือปากกา
chair or table
แช้ร์-ออร์ เท้เบิล
เก้าอี้หรือโต๊ะ
a glass of water
อะ กล๊าส-ออฟ ว้อเทอร์
น้ำหนึ่ง แก้ว
two glasses of milk
ทุ กล๊าสเซซ-ออฟ มิ้ลค์
นมสองแก้ว
with a friend
วิธ-อะ เฟ้รนด์
กับเพื่อนคนหนึ่ง
in the room
อิน เดอะ รู้ม
ในห้อง
of Bangkok
ออฟ แบ๊งขอค
แห่งกรุงเทพฯ ของกรุงเทพฯ
You can speak English.
ยู แคน สปี๊ค-อิ๊งลิช
คุณพูดอังกฤษได้
How do you spell it?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล-อิท?
คุณสะกดมันอย่างไร?
Who’s standing there?
ฮู้ซ์ สแต๊นดิง แด๊ร์?
ใครกำลังยื่นอยู่ที่นั่น?
Can you see him?
แคน ยู ซี้ หิม?
คุณเห็นเขาไหม?
He stays with a friend.
ฮี สเต๊ย์ วิธ-อะ เฟร้นด์
เขาพักอยู่กับเพื่อน
Do you want a cup of tea?
ดุ หยุ ว้อนท์ อะ คั้พ อ่อฟ ถี?
คุณต้องการชาสักถ้วยไหม?
No, I don’t want it.
โน้, ไอ โด๊นท์ ว้อนท์-อิท
ไม่ ผมไม่ชอบมัน
But I want a cup of coffee.
บัท ไอ ว้อนท์ อะ คั้พ อ่อฟ ค้อฟฟี
แต่ผมต้องการกาแฟหนึ่งถ้วย
หมายเหตุ : พยัญชนะทุกตัวในภาษาอังกฤษต้องออกเสียง ไม่ว่าอยู่ต้น หรือท้ายคำ แม้เมื่อเขียนเป็นคำภาษาไทย และใส่เครื่องหมายการันต์ไว้ แล้วก็ต้องออกเสียงตัวนั้นด้วย โปรดสังเกตและอ่านคำต่อไปนี้
but        บั๊ท        แต่
bus        บั๊ซ        รถประจำทาง
bud        บั๊ด        ดอกตูม
rote        โร้ท        ท่องจำ
rose        โร้ซ        กุหลาบ
road        โร้ด        ถนน
รถ        (อ่าน รด )
รส        (อ่าน รด )
รด        (อ่าน รด )
จะเห็นว่าภาษาไทยอ่านเหมือนกันหมด ไม่ว่า ถ ด หรือ ส เป็น ตัวสะกด
EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านตัวอักษรต่อไปนี้
a        b        c        d
เอ๊        บี๊        ซี้         ดี๊
e        f        g         h
อี๊        เอ๊ฟ        จี๊        เอ๊ช
I        j        k         l
ไอ๊        เจ๊        เค้        แอ๊ล
m        n        o        p
เอ๊ม        เอ๊น        โอ๊        พี้
q        r         s        t
คิ้ว        อ๊าร์        เอ๊ซ        ที้
u        v        w        x
ยู้        ฟ์วี้        ดั๊บเบิลยู    เอ๊กซ์
y        z
ว้าย        แซ้ด
2. จงอ่านจำนวนเลขต่อไปนี้
one            วั้น        1
two            ทู้        2
three            ธรี้        3
four            โฟ้ร์        4
five            ไฟ้ฟ้        5
six            ซิ้กซ์        6
seven        เซ้ฟเวน    7
eight            เอ๊ท        8
nine            ไน้น์        9
ten            เท้น        10
eleven        อิเล้ฟเวน    11
twelve        ทเว้ลฟ์ว์    12
thirteen        เธ้อร์ทีน    13
fourteen        โฟ้ร์ทีน    14
fifteen        ฟิ้ฟทีน    15
sixteen        ซิ้กซ์ทีน    16
seventeen    เซ้ฟเวนทีน    17
eighteen        เอ๊ททีน    18
nineteen        ไน้น์ทีน    19
twenty        ทเว้นที    20
forty             ฟ้อร์ที    40
fifty             ฟิ้ฟที        50
sixty             ซิ้กที        60
seventy         เซ้ฟเวนที    70
eighty         เอ๊ทที        80
ninety         ไน้น์ที    90
hundred         ฮั้นด์เรด    100
one hundred     วั้น ฮั้นด์เรด    100
two hundred     ทู้ ฮั้นด์เรด        200
three hundred     ธรี้ ฮั้นด์เรด        300
four hundred     โฟ้ร์ ฮั้นด์เรด    400
five hundred     ไฟ้ฟ์ ฮั้นด์เรด    500
3. อ่านเลขบ้านต่อไปนี้
135        วั้นธรี้ไฟ้ฟ์
313        ธรี้วั้นธรี้
422        โฟ้ร์ทู้ทู
16        ซิ้กซ์ทีน
24        ทเว้นทีโฟร์
35/2        เธ้อร์ทีไฟฟ์ว์ ซแล้ช ทู้
239/14     ทู้ธรี้ไน้น์ ซแล้ช    โฟ้ร์ทีน
4. อ่านบ้านเลขที่เเละถนนต่อไปนี้
34 Sukhumvit Road
เธ้อร์ทีโฟร์ ซู้คุมวิท โร้ด
เลขที่ 34 ถนนสุขุมวิท
63 Phyathai Road
ซิ้กทีธรี พย้าไท โร้ด
เลขที่ 63 ถนนพญาไท
34/2 Ladprao Road
เธ้อร์ทีโฟ้ร์ ซแล้ช ทู้ ล้าดพราว โร้ด
เลขที่ 34/2 ถนนลาดพร้าว
352/1 Ratchavithi Road
ธรีไฟ้ฟ์ทู ซแล้ช วั้น ร้าชชะวิที โร้ด
เลขที่ 352/1 ถนนราชวิถี
78/5 Ratchadamnoen Avenue
เซ้ฟเวนทีเอ๊ท ซแล้ช ไฟ้ฟ์ ร้าชชะดำเนิน แอ๊ฟเวนนิว
เลขที่ 78/5 ถนนราชดำเนิน
5. จงอ่านชื่อเฉพาะต่อไปนี้
Peter        พี้ทเทอร์        ปีเตอร์
Robert        ร้อบเบร์ท        โรเบิร์ต
Edward        เอ๊ดเวิร์ด        เอ็ดเวิร์ด
Henry         เฮ้นรี            เฮนรี่
Mary         แม้รี            แมรี่
Judy         จู๊ดี            จูดี้
Elizabeth         อิลิ้ซซาเบธ        เอลิซาเบธ
Michael         ไม้เคิล        ไมเคิล
Johnson         จ๊อนซัน        จอห์นสัน
Macmillan     แมกมิ้ลแลน    แมกมิลแลน
Darunee         ด๊ารุนี            ดรุณี
Somsak         ซ้มสัก        สมศักดิ์
Sunthom         ซุ้นทอน        สุนทร
Preecha         พรี้ชา            ปรีชา
Patana         พั้ททะนา        พัฒนา
Sumalee         ซู้มาลี        สุมาลี
Kohtbantau     โค้ทบันเทา        โคตรบรรเทา
Siripom         ซี้ริพอน        ศิริพร
6. จงอ่านชื่อถนนต่อไปนี้
Sukhumvit     ซู้คุมวิท        สุขุมวิท
Phyathai         พย้าไท        พญาไท
Phetchaburi     เพ้ชชะบุรี        เพชรบุรี
Sukhothai     ซู้โคทัย        ถนนสุโขทัย
Ladprao        ล้าดพราว        ลาดพร้าว
Ploenchit        เพลิ้นชิท        เพลินจิต
Ekamai        เอ๊กคะไม        เอกมัย
Ramkhamhaeng     ร้ามคำแฮง        รามคำแหง
Ratchada            รั้ชชะดา        รัชดา
Ratchavithi        ร้าชชะวิที        ราชวิถี
7. จงอ่านชื่อ วัน เดือน ปี ต่อไปนี้
Sunday        ซันเดย์        วันอาทิตย์
Monday        มั้นเดย์        วันจันทร์
Tuesday        ทิ้วซ์เดย์        วันอังคาร
Wednesday    เว้นซ์เดย์        วันพุธ
Thursday        เธิ้ร์ซเดย์        วันพฤหัสบดี
Friday        ไฟร้เดย์        วันศุกร์
Saturday        แซ้ทเทอร์เดย์    วันเสาร์
January        แจ๊นหยุเอรี        มกราคม
February        เฟ้บบรุเอรี        กุมภาพันธ์
March        ม้าร์ช            มีนาคม
April            เอ๊พริล        เมษายน
May            เม้ย์            พฤษภาคม
June            จู๊น            มิถุนายน
July            จูลล้าย        กรกฎาคม
August        อ๊อกัซท์        สิงหาคม
September    เสพเท้มเบอร์     กันยายน
October        ออคโท้เบอร์     ตุลาคม
November    โนฟ์เว้มเบอร์     พฤศจิกายน
December    ดีเซ้มเบอร์        ธันวาคม
1988            ไน้น์ทีน-เอ๊ททีเอ๊ท
1987            ไน้น์ทีน-เอ๊ททีเซ้ฟเวน
1901            ไน้นทีน-โอวั้น
1932            ไน้นทีน-เธ้อร์ทีทู้
1955            ไน้น์ทีน-ฟิ้ฟทีไฟ้ฟ์
1900            ไน้น์ทีนฮั้นด์เรด
2000            ทู้เธาด์ซันด์
1600            ซิกซ์ทีนฮั้นด์เรด
1960            ไน้น์ทีน-ซิ้กซ์ที
2001            ทู้เธาด์ซันด์ แอ่นด์ วั้น
8. จงอ่านชื่อจังหวัดต่อไปนี้
Bangkok        แบ๊งขอค        กรุงเทพฯ
Chiang Mai     เชี้ยงไม        เชียงใหม่
Phuket        พู้เขท            ภูเก็ต
Surat Tham     ซู้ราท ธ้านี        สุราษฎร์ธานี
Phitsanulok     พี้ทซานุลค        พิษณุโลก
Udon Thani     อู๊ดอน ธ้านี        อุดรธานี
Ubon Ratchathani
อู๊บนร้าชชะธ้านี    อุบลราชธานี
Hat Yai        ฮ้าทไย        หาดใหญ่
Buriram        บุ๊รีรัม            บุรีรัมย์
Rayong        ร้ายอง        ระยอง
Kanchanaburi     ค้านชะนะบุรี    กาญจนบุรี
Narathiwat     นร้าธิวาท        นราธิวาส
9. ฝึกพูดบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: What’s your name?
ว้อทส์ ยัวร์ เน้ม?
คุณชื่ออะไร?
B: It’s Wirat.
อิทส์ วิรัท
ชื่อวิรัช
A: How do you spell it?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล-อิท?
คุณสะกดมันอย่างไร?
B: It’s W-i r-a-t.
อิทส์ ดั๊บเบิลยู-ไอ๋ อาร์-เอ๊-ที
สะกดว่า…
A: What’s your last name?
ว้อทส์ ยัวร์ ล้าซท์ เน้ม?
นามสกุลของคุณว่าอย่างไร?
B: It’s Siriwan.
อิทส์ ซี้ริวัน
ศิริวรรณ
A: How do you spell it?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล-อิท?
คุณสะกดมันว่าอย่างไร?
B: It’s S-i r-i w-a-n.
อิทส์ เอซ-ไอ๋ อาร์-ไอ๋ ดั๊บเบิลยู-เอ๊-เอ็น
สะกดว่า…
2. A: What’s your address?
ว้อทส์ ยัวร์ แอ๊ดเดรส?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร?
B: It’s 942 Ladprao Road.
อิทส์ ไน้น์ โฟ้ร์ ทู้ ล้าดพราว โร้ด
คือเลขที่ 942 ถนนลาดพร้าว
A: How do you spell it?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล-อิท?
คุณสะกดว่าอย่างไร?
B: It’s L-a-d p-r-a-o.
อิทส์ แอล-เอ-ดี๋ พี้-อาร์-เอ๊-โอ
สะกดว่า…
A: What’s your zip code?
ว้อทส์ ยัวร์ ซิพ โค้ด?
รหัสไปรษณีย์ของคุณเท่าไร?
B: It’s 10230.
อิทส์ วั้นโอ ทู้ธรี้โอ
คือ 10230
3. A: Where do you come from?
แว้ร์ ดุ หยุ คั้ม ฟรัม?
คุณมาจากไหน?
B: I come from Kanchanaburi.
ไอ คั้ม ฟรัม ค้านชะนะบุรี
ผมมาจากกาญจนบุรี
A: How do you spell the name of your province?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล เดอะ เน้ม อ่อฟ ยัวร์ พร้อฟวินซ์?
คุณสะกดชื่อจังหวัดของคุณว่าอย่างไร?
B: It’s K-a-n c-h-a n-a b-u r-i.
อิทส์ เค้เอเอ๋น ซี้เอชเอ๋ เอ๊นเอ๋ บีหยู อ๊ารไอ
สะกดว่า…
A: When were you born?
เว้น เวอร์ หยุ บ๊อร์น?
คุณเกิดเมื่อไร?
B: In 1955.
สิน ไน้น์ทีน ฟิ๊ฟทีไฟ้ฟ์
เมื่อปี ค.ศ.1955
10. ฝึกอ่านประโยคต่อไปนี้โดยให้เสียงสูงต่ำที่ถูกต้อง
1. We can speak English.
วี แคน สปี๊ค-อิ๊งลิช
พวกเราพูดอังกฤษได้
2. She said that she would come tomorrow.
ชี เซ้ด แดท ชี วูล์ด คั้ม ทูม้อร์โรว์
เธอได้พูดว่าเธอจะมาพรุ่งนี้
3. I like both coffee and cake.
ไอ ไล้ค์ โบ๊ธ ค้อฟฟี แอ่นด์ เค้ค
ผมชอบทั้งกาแฟและเค้ก
4. Somsak is a movie star.
ซัมสัค อิซ-อะ มู้ฟวี สต๊าร์
สมศักดิ์เป็นดาราภาพยนตร์
5. The teacher and students go to the party.
เดอะ ที้ชเชอร์ แอ่นด์ สติ๊วเดนท์ส์ โก๊ ถุ เดอะ พ้าร์ที
ครูและนักเรียนไปงานเลี้ยง
6. He said he could come early next time.
ฮี เซ้ด ฮี คูล์ด คั้ม เอ๊อร์ลี เน้กซ ไท้ม์
เขาได้พูดว่าเขามาได้แต่เช้าคราวหน้า
7. This is the book you talked about yesterday.
ดิซ-อิซ เดอะ บุ๊ค หยุ ท้อล์คท์ อะเบ๊าท์ เย้ซเทอร์เดย
นี้เป็นหนังสือที่คุณพูดถึงเมื่อวาน
8. He’s a friend of mine.
ฮีซ์-อะ เฟร้นด์-ออฟ ไม้น์
เขาเป็นเพื่อนของผม
9. You can have tea or coffee.
ยู แคน แฮ้ฟว์ ที้ ออร์ ค้อฟฟี
คุณรับประทานชาหรือกาแฟก็ได้
10. Neither you nor she is happy about it.
ไน้เธอร์ ยู้ นอร์ ชี้ อิซ แฮ้พพี อะเบ๊าท์-อิท
ทั้งคุณและเขาผู้หญิงไม่มีความสุขเกี่ยวกับมัน
11. They’re sleeping.
เดย์เออร์ สลี้พพิง
เขากำลังนอนหลับ
12. We enjoyed the party very much.
วี เอนจ๊อยด์ เดอะ พ้าร์ที ฟ์เว้รี มั้ช
พวกเราสนุกกับงานเลี้ยงมาก
13. Her mother brought an umbrella.
เฮอร์ มั้ธเธอร์ บร๊อท-แอน อัมเบร๊ลลา
คุณแม่ของเธอได้นำร่มมา
14. We’ll come again on Wednesday.
วีล์ คั้ม อะเก็น อ่อน เว้นซ์เดย์
พวกเราจะมาอีกวันพุธ
15. There’re too many students in this small room.
แดร์เออร์ ทู้ แม้นนี สติ๊วเดนท์ส์ อิน ดิ๊ซ สม้อล รู้ม
มีนักศึกษามากเกินไปในห้องเล็กนี้
16. Where’s your house?
แว้ร์ส์ ยัวร์ เฮ้าซ์?
บ้านของคุณอยู่ไหน?
17. When did you arrive in Bangkok?
เว้น ดิด ยู อะร์ไรฟ้ว์ อิน แบ๊งขอค?
คุณมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อไร?
18. How much did you pay for it?
ฮ้าว มั้ช ดิด หยุ เพ้ย์ ฟอร์-อิท?
คุณซื้อมันมาเท่าไร?
19. Why do you want to go there?
ว้าย ดุ หยุ ว้อนท์ ถุ โก๊ แด๊ร์?
ทำไมคุณต้องการไปที่นั่น?
20. What’s her address?
ว้อทส์ เฮอร์ แอ๊ดเดรส?
ที่อยู่ของเธอคืออะไร?
21. Does she walk to school?
ดาซ ชี ว้อล์ค ถุ สขูล?
เธอเดินไปโรงเรียนใช่ไหม?
22. Are they sleeping?
อาร์ เดย์ สลี้พพิง?
เขากำลังนอนหลับหรือ?
23. Is Malee a student in this university?
อิซ ม้าลี อะ สติ๊วเดนท์ อิน ดิซ ยูนิฟเวิ้ร์ซซิถี?
มาลีเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้ใช่ไหม?
24. Is this car yours?
อิซ ดิซ ค้าร์ หยัวร์ซ์?
รถคันนี้เป็นของคุณใช่ไหม?
25. Does this coffee taste bitter?
ดาซ ดิซ ค้อฟฟี เท้สท์ บิทเถอร์?
กาแฟนี้มีรสขมไหม?
26. Does he look handsome?
ดาซ ฮี ลุ้ค แฮ้นด์สัม?
เขาดูหล่อไหม?
27. Did they buy a new house?
ดิด เดย์ บ๊าย อะ นิ้ว เหซ์?
เขาได้ซื้อบ้านใหม่หรือ?
28. Do they feel happy?
ดุ เดย์ ฟี้ล แฮ้พผี?
เขารู้สึกมีความสุขไหม?
29. Will there be a concert on Friday?
วิล แดร์ บี อะ ค้อนเซิร์ท-อ่อน ไฟร์เด๋ย์?
จะมีการเล่นดนตรีวันศุกร์ใช่ไหม?
30. Can you speak Thai?
แคน ยู สปี๊ค ไถ?คุณพูดไทยได้ไหม?

See also  เบิร์ด วันว่างว่าง อยากวูบกลางไฟแดง โกบอยแนะขอโทษด่วน | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 20 พ.ย.64 | แอรี่ พอร์เตอร์ เต็มเรื่องภาค2

ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 6,808 times, 5 visits today)

[NEW] | เอ๋ อ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด

ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน

  ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ

ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้  

                    The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets

        อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ  

           ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้  

           ข                    khor khai                kh    

           ฃ                    khor khuod             kh

           ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้

           ฅ                    cor con                   c         ”      k  , g       ”    

           ฆ                   cor racang               c         ”      k  , g       “

           ง                    ngor ngoo               ng

           จ                    jor jan                    j

           ฉ                    chor ching              ch

           ช                    chor chang             ch

           ซ                    zor zo                     z

           ฌ                   chor cher                ch

           ญ                   yor ying                  y

           ฎ                    dor chada               d

           ฏ                    tor patak                 t

           ฐ                    thor tan                   th   หรือใช้    t    แทนได้

           ฑ                   tor monto                 t         ”       th       “

           ฒ                   tor pootou                t          ”      th       “

           ณ                   nor nen                    n

           ด                   dor dek                     d

           ต                    tor tou                      t         ”       th       “

           ถ                    thor  thung                th       ”        t        “

           ท                    tor tahan                   t         ”       th       ”  

           ธ                    tor tong                     t         ”        th       “

           น                    nor noo                     n

           บ                    bor baimai                 b

           ป                    por pla                      p     

           ผ                    phor phung                ph

           ฝ                    for fa                         f

           พ                    por pan                     p

           ฟ                    for fan                       f

           ภ                    por sampou                p

           ม                    mor ma                      m

           ย                     yor yak                     y

           ร                     ror rua                       r

           ล                    lor ling                       l

See also  1.2 อนุกรมอนันต์ : สัญลักษณ์แทนการบวก | สัญลักษณ์ แทน คํา พูด

           ว                     vor vaen      ,  vor waen               v     หรือใช้    w     แทนได้

           ศ                     sor sala                     s

           ษ                    sor rusee                   s

           ส                     sor sua                     s

           ห                    hor heeb                    h

           ฬ                    lor jula                       l

           อ                    or ang                       o  หรือ   or

           ฮ                    hor nokhook               h

           ฤ                    ror rue                        r

           ฦ                    lor lue                        l

    สระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

         สระไทย       และ      คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel  )

    ั   ( ไม้หันอากาศ )  และ   สระอะ  ใช้  (  a  )    เข่น  กัน  (  Kan  )  หรือ  จิระ  (  Jira  )                

  สระอา  ใช้   (  a  หรือ  ar  )    เช่น  มา   (  Ma  หรือ  Mar  )                  

  สระอิ    ใช้  (  i  )   เช่น  วิ  (  Wi  หรือ  Vi  )              

  สระอี   ใช้  (  ee  )    เช่น  วี  (  Wee  หรือ  Vee  )  

  สระอึ  และ  สระอุ  ใช้   (  u  )    เช่น  จึง  (  Jung  )  หรือ  จุ  (  Ju  )                          

  สระอือ     ใชั  (  ue  )      เช่น  มือ  (  Mue  )        

  สระอู       ใช้  (  oo  )   เช่น  ชู  (  Choo  )                                    

  สระเอ   ใช้  (  e  )  เช่น    เช   (  Che  )

  สระแอ  ใช้  (  ae  )     เช่น   แม่  (  Mae  )

  สระอำ   ใช้  (  am  )    เช่น  อำภา  (  Ampa  )

  สระไอ  ,  สระใอ   ใช้   (  ai  )    เช่น   ไชย   (  Chai  )

  สระโอ  ใช้  (  o  ,  oe  )    เช่น  โม  (  Mo  หรือ  Moe  )

  สระเอา  ใช้  (  ou  )    เช่น   เขา  (  Khou  )

  สระเอาะ  ใช้  (  o  )   เช่น  เงาะ   (  ngo  )

  สระเออ  ใช้  (  er  )    เช่น  เสมอ  (  Samer  )

  สระเอือ   ใช้   (  ua  )      เช่น  เจือ  (  Jua  )

  สระเอีย   ใช้   (  ia  )     เช่น  เวีย  (  Wia  )

  สระเอือย  ใช้  (  ai  )    เช่น   เลื่อย   (  Lai  )

  สระเอ็ด   ใช้  (  et  )  เช่น   เพชร  (  Pet  )

  สระเอียว  ใช้  (  iao  )    เช่น  เพียว   (  Piao  )

  สระแอ็ง   ใช้   (  ae  )   เช่น  แข็ง   (  Khae  )

  สระอัว  ใช้  (  ua  )    เช่น  บัว   (  Bua  )

  สระอวย  ใช้  (  uoy  )     เช่น  มวย  (  Muoy  )

  สระออ  ใช้  (  or  ,  o  )    เช่น  ลอ  (  Lor   หรือ   Lo  )

  สระอก  ใช้  (  ok  )    เช่น  ชก  (  Chok  )

  สระอม  ใช้  (  om  )  เช่น  ชม  (  Chom  )
 
        ลองมาสะกดชื่อกัน    ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่น  

กฤช       Krit  หรือ   Krich   แปลว่า  มีดสองคมคดไปคดมา

กริช        krit    ”    Krich        ”                 “

กฤต       Krit    ”    Kritta       ”      ดี    ,   ซึ่งทำแล้ว

กฤตย์     Krit                        ”      คำสรรญเสริญ

กฤตยา   Krittaya                  ”              “

กฤติกา   krittika                    ”      หมู่ดาวลูกไก่

กฤษณ์    krit                          ”     มืด  ดำ  ชื่อพระวิษณู

กฤษณา  kritsana                     ”     ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

           ลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง   เช่น

จันทร์     Jan                   แปลว่า    พระจันทร์   หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วัน  

จันทิรา   Jantira                  ”        พระจันทร์  หรือ ดวงจันทร์

จันทรา   Jantra                    ”             ”                   “

จุรีภรณ์   Jureeporn              ”       ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุฑารัตน์  Jutarat    หรือ   Jutharat    แปลว่า   มงกุฏแก้ว  หรือ มงกุฏเพชร

ชนากานต์   Chanakan        แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ชาญเชาว์    Chanchou            ”       ผู้มีไหวพริบดี

ภัทราวดี      Pattravadee          ”      ผู้น่ารัก   ผู้เจริญ

พัฒนา        Pattana                ”       ผู้มีความเจริญ

พัชราพรรณ  Patcharapan          ”      ผู้มีความงามดั่งเพชร

คมสัณห์       Komsan                ”      ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อม

อนงค์กานต์   Anongkan             ”       นางผู้เป็นที่รัก

เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ชื่อเหมือนกันอาจสะกดไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคนตัวอักษร หรือ พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับตัวอักษร หรือ พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้The Thai Alphabets and English Alphabetsอักษรไทย เทียบกับ อักษรอังกฤษก kor kai k หรือใช้ g , c แทนได้ข khor khai khฃ khor khuod khค cor cway c หรือใข้ k , g แทนได้ฅ cor con c ” k , g “ฆ cor racang c ” k , g “ง ngor ngoo ngจ jor jan jฉ chor ching chช chor chang chซ zor zo zฌ chor cher chญ yor ying yฎ dor chada dฏ tor patak tฐ thor tan th หรือใช้ t แทนได้ฑ tor monto t ” th “ฒ tor pootou t ” th “ณ nor nen nด dor dek dต tor tou t ” th “ถ thor thung th ” t “ท tor tahan t ” th “ธ tor tong t ” th “น nor noo nบ bor baimai bป por pla pผ phor phung phฝ for fa fพ por pan pฟ for fan fภ por sampou pม mor ma mย yor yak yร ror rua rล lor ling lว vor vaen , vor waen v หรือใช้ w แทนได้ศ sor sala sษ sor rusee sส sor sua sห hor heeb hฬ lor jula lอ or ang o หรือ orฮ hor nokhook hฤ ror rue rฦ lor lue lสระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ มีดังนี้สระไทย และ คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel )ั ( ไม้หันอากาศ ) และ สระอะ ใช้ ( a ) เข่น กัน ( Kan ) หรือ จิระ ( Jira )สระอา ใช้ ( a หรือ ar ) เช่น มา ( Ma หรือ Mar )สระอิ ใช้ ( i ) เช่น วิ ( Wi หรือ Vi )สระอี ใช้ ( ee ) เช่น วี ( Wee หรือ Vee )สระอึ และ สระอุ ใช้ ( u ) เช่น จึง ( Jung ) หรือ จุ ( Ju )สระอือ ใชั ( ue ) เช่น มือ ( Mue )สระอู ใช้ ( oo ) เช่น ชู ( Choo )สระเอ ใช้ ( e ) เช่น เช ( Che )สระแอ ใช้ ( ae ) เช่น แม่ ( Mae )สระอำ ใช้ ( am ) เช่น อำภา ( Ampa )สระไอ , สระใอ ใช้ ( ai ) เช่น ไชย ( Chai )สระโอ ใช้ ( o , oe ) เช่น โม ( Mo หรือ Moe )สระเอา ใช้ ( ou ) เช่น เขา ( Khou )สระเอาะ ใช้ ( o ) เช่น เงาะ ( ngo )สระเออ ใช้ ( er ) เช่น เสมอ ( Samer )สระเอือ ใช้ ( ua ) เช่น เจือ ( Jua )สระเอีย ใช้ ( ia ) เช่น เวีย ( Wia )สระเอือย ใช้ ( ai ) เช่น เลื่อย ( Lai )สระเอ็ด ใช้ ( et ) เช่น เพชร ( Pet )สระเอียว ใช้ ( iao ) เช่น เพียว ( Piao )สระแอ็ง ใช้ ( ae ) เช่น แข็ง ( Khae )สระอัว ใช้ ( ua ) เช่น บัว ( Bua )สระอวย ใช้ ( uoy ) เช่น มวย ( Muoy )สระออ ใช้ ( or , o ) เช่น ลอ ( Lor หรือ Lo )สระอก ใช้ ( ok ) เช่น ชก ( Chok )สระอม ใช้ ( om ) เช่น ชม ( Chom )ลองมาสะกดชื่อกัน ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่นกฤช Krit หรือ Krich แปลว่า มีดสองคมคดไปคดมากริช krit ” Krich ” “กฤต Krit ” Kritta ” ดี , ซึ่งทำแล้วกฤตย์ Krit ” คำสรรญเสริญกฤตยา Krittaya ” “กฤติกา krittika ” หมู่ดาวลูกไก่กฤษณ์ krit ” มืด ดำ ชื่อพระวิษณูกฤษณา kritsana ” ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง เช่นจันทร์ Jan แปลว่า พระจันทร์ หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วันจันทิรา Jantira ” พระจันทร์ หรือ ดวงจันทร์จันทรา Jantra ” ” “จุรีภรณ์ Jureeporn ” ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับจุฑารัตน์ Jutarat หรือ Jutharat แปลว่า มงกุฏแก้ว หรือ มงกุฏเพชรชนากานต์ Chanakan แปลว่า ผู้เป็นที่รักชาญเชาว์ Chanchou ” ผู้มีไหวพริบดีภัทราวดี Pattravadee ” ผู้น่ารัก ผู้เจริญพัฒนา Pattana ” ผู้มีความเจริญพัชราพรรณ Patcharapan ” ผู้มีความงามดั่งเพชรคมสัณห์ Komsan ” ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อมอนงค์กานต์ Anongkan ” นางผู้เป็นที่รัก

See also  รีวิวทุนฟรี Global UGRAD | ประเทศอเมริกา | ทุน เต็ม จำนวน


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สัตว์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals

Masha and The Bear – La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!


💥NEW 💥 Big Hike 🥾🗻 (Episode 80) https://youtu.be/ym315BhBDW8
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
Masha and The Bear. Compilations: http://bit.ly/2FLL8jY
SUMMER IN WINTER ❄️☀️ https://youtu.be/OaGQB0QPwsA
Masha wants some sweets but first she has to transform the Bear’s kitchen into a candymaking factory. As we all know, such sweet life means trouble and soon Masha gets a toothache. There is a lesson for all children who love sweets take very good care of your teeth!
Follow Masha on Instagram: https://instagram.com/mashaandthebear/
Watch more on Netflix.
Masha decides to try on the role of superhero: she bravely rushes towards exploits, but all the animals somehow laugh at her handmade costume and naive desire to rescue them. Who would have thought that Masha’s courage will truly help to save everyone? It turns out that the superhero costume is not the most essential thing to perform heroic acts.
Official website: http://mashabear.com
Download Masha’s App and watch ALL episodes, even offline!
Link: http://go.01d.com/MashaApp
Masha and the Bear are heroes of Russian folklore, known to all Russian children. Just that in the series they are different and live in the modern world, which gave the creators from Animaccord Animation Studio the ability to bring new possibilities to their interactions. Series tell us about a unique relationship between two main characters. Masha is an exceedingly active little girl who can’t sit still on one place and has to make everything a business of her own. The Bear is a big and hearty guy who loves comfort and quietness. After their first met the Bear is always in anticipation for another fun and wild adventure that Masha will surely pull him in.
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved

Masha and The Bear - La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!

Head Shoulders Knees \u0026 Toes | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs


Dance along with this classic nursery rhyme, and have fun learning about all the different body parts!
Subscribe for new videos every week: https://www.youtube.com/c/cocomelon?sub_confirmation=1
Lyrics:
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes!
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes and
Eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes!
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

Head Shoulders Knees \u0026 Toes | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs

ภาษาอังกฤษ 2/1


ภาษาอังกฤษ 2/1

One Little Finger + More | Nursery Rhymes | Super Simple Songs


More great Super Simple videos in the Super Simple App for iOS ► http://apple.co/2nW5hPd
It’s one of our favorite songs for practicing parts of the body, plus more of your favorites!
Listen to Super Simple Songs on Spotify: https://spoti.fi/2ofnaZg
Listen to Super Simple Songs on Apple Music: https://apple.co/2pBcg0j
Or, just ask your smart speaker to play Super Simple Songs!
PARENTS AND TEACHERS: Thank you so much for watching Super Simple Songs with your families and/or students. If your young ones are watching without supervision, we recommend some of the following viewing options:
► SUPER SIMPLE APP http://bit.ly/SuperSimpleApp
Be the first to watch new Super Simple videos in the Super Simple App! Adfree and designed for young learners.
► DOWNLOAD http://bit.ly/SuperSimpleShop
Videos from all Super Simple channels are available for purchase at the Super Simple online shop. You can also find some DVDs there.
► YOUTUBE KIDS http://bit.ly/YouTubeKids
Designed to make it safer and simpler for young ones to watch online video, YouTube Kids includes a suite of parental controls so you can tailor the experience to suit your family’s needs.
► AMAZON VIDEO
Are you an Amazon Prime member? Watch Super Simple videos adfree on Amazon Prime Video. Just search for “Super Simple.”
► KHAN ACADEMY KIDS http://bit.ly/KhanKidsApp
Super Simple has partnered with Khan Academy on their latest app designed for preschoolers. You’ll find Super Simple Songs worked into the curriculum throughout the app.
► PLAYKIDS http://bit.ly/PlayKids
Do you have the PlayKids app? You can find many of our Super Simple Songs and programs in the app!
FREE SUPER SIMPLE TEACHING RESOURCES: http://bit.ly/SSFreeResources
SOCIAL MEDIA:
Super Simple Newsletter Sign Up: http://bit.ly/SuperSimpleSignUp
Facebook: http://bit.ly/SuperSimpleFacebook
Instagram: http://bit.ly/SuperSimpleInsta
Twitter: http://bit.ly/SuperSimpleTwitter
Pinterest: http://bit.ly/SuperSimplePinterest
Song List:
One Little Finger 0:00
One Potato, Two Potatoes 2:12
If You’re Happy 3:33
Counting Bananas 5:25
Can You Make A Happy Face? 6:50
Skidamarink (Animated Version) 8:38
Yes, I Can 10:54
Go Away! 14:14
Knock Knock, Trick Or Treat? 15:49
I Have A Pet 20:35
Put On Your Shoes 22:43
Twinkle Twinkle Little Star 25:38
Walking In The Jungle 28:07
10 Little Elves 31:34
Mary Had A Kangaroo 34:56
Count and Move 37:39
Do You Like Broccoli Ice Cream? 38:49
Count Down And Move 41:15
Hello A, Hello Z 42:24
The Super Simple Alphabet Song 43:16
The Alphabet Song 44:31
The Wheels On The Bus 46:26
Wag Your Tail 48:55
Knock Knock, Trick Or Treat (Part 2) 51:35
Let’s Go To The Zoo 56:25
I See Something Blue 1:00:06
Five Little Monkeys 1:02:54
BINGO 1:04:58
Open Shut Them 1:07:46

Super Simple Songs® and Super Simple Learning® are registered trademarks of Super Simple Learning, Inc.

One Little Finger + More | Nursery Rhymes | Super Simple Songs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เอ๋ อ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *