Home » [NEW] สุดยอด!!! คำเชื่อม (Conjunction) ที่ต้องท่องเอาไว้ใช้งาน | เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] สุดยอด!!! คำเชื่อม (Conjunction) ที่ต้องท่องเอาไว้ใช้งาน | เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า – NATAVIGUIDES

เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า: คุณกำลังดูกระทู้

เพื่อนๆคงทราบว่า การสื่อสารแต่ละประโยค หากเราต้องการให้ประโยคเหล่านั้นสอดคล้องกัน ไม่ว่าความหมายของประโยคจะคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน เราจะต้องมีคำสันธานเชื่อมประโยค หรือวลีต่างๆ เราจึงต้องมาทำความรู้จัดความหมายและการใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับ สุดยอดคำเชื่อมที่เราต้องท่องเอาไว้ใช้งาน เมื่อเจอข้อสอบจริงเราจะได้ตอบถูกผ่านฉลุย

Conjunction สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. Coordinating conjunction คือคำสันธานเชื่อมประโยค 2 ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เช่น

And : และ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน (คล้อยตามกัน)

เช่น I love my mother and father. ฉันรักพ่อและแม่ของฉัน

yet / but : แต่ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน

เช่น I love you but you love him. ฉันรักเธอแต่เธอรักเขา

The love is not difficult to start. But the love is not easy to quit. การจะเริ่มรักไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะเลิกรักก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

or : หรือ ใช้กับประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น Would you like coffee or tea? คุณต้องการกาแฟหรือชา

2. Subordinating conjunction คือคำสันธานใช้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น

Because : เพราะ

เช่น The students couldn’t play rugby because it was raining. นักเรียนไม่สามารถเล่นรักบี้ได้เพราะว่าฝนตก

Although : ถึงแม้ว่า

เช่น Although it was cold, I went to picnic. ถึงแม้ว่าอากาศหนาวแต่ฉันก็จะไปปิคนิก

Since : ตั้งแต่

เช่น She has lived here since 1991. หล่อนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1991

They have been at the hotel since last Friday. พวกเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันศุกร์

3. Correlative conjunction คือ คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ ใช้เชื่อมประโยคที่มีความสำคัญเท่ากัน เช่น

Not only…but also : ไม่เท่านั้น…แต่อีกด้วย

เช่น Not only my friends but also my sister is clever. ไม่เพียงแต่เพื่อนของฉันแต่น้องสาวของฉันก็ฉลาดด้วย

Both…and… : ทั้ง… และ…

เช่น I love both eating and shopping. ฉันรักการกินและการชอปปิ้ง

จบบทไปพร้อมกับ รวมคำเชื่อมที่ออกสอบบ่อย!!!

ความหมายคำเชื่อมตามด้วยเพราะBecause of, Due to, Owing ofS or N
Because S + Vแม้ว่าDespite, In Spite ofS or N
Although , Though, Even though, Even If, WhileS + Vดังนั้นSo, Thus, Therefore, accordingly, Hence, Consequently
อย่างไรก็ตามNevertheless, HoweverS + Vนอกจากนี้Moreover, Furthermore, Besides
แต่ทว่า / ในขณะที่Whereas/While
S + Vถ้าไม่Unless, if notS + Vจนกว่า/จนกระทั่งuntil/tilS + Vมิฉะนั้นOtherwise
ราวกับว่าLikewise,Similarly
เมื่อครั้งในอดีตOnce
กล่าวคือNamely 
ราวกับว่าAs If
โดยอาศัย By means of
เนื่องจากOn account of
เพื่อที่จะIn order to
เนื่องจากOn consequence of
ตามที่ According to
เกือบจะOn (of) the point of
แทนที่Instead of
เพื่อเห็นแก่For sake of
…เท่าที่As far as
ทันใดที่As soon as
ตราบใดAs long as
คล้ายกับว่าAs though
เพื่อว่าIn order that/So that
สมมติว่าsupposing

See also  อายุน้อยร้อยล้าน | EP.140 | COFFEE WITH CEO HTC ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม | ธุรกิจเครื่องดื่ม | Nataviguides

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “15 คำเชื่อมที่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณควรจำ”

อ่านต่อ “Correlative conjunction คำเชื่อมอีกประเภทหนึ่ง มีอะไรบ้าง?”

[NEW] ศัพท์ภาษาอังกฤษ,เรียนภาษาอังกฤษ,เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ,เรียนพิเศษตัวต่อตัว,เรียนพิเศษที่บ้าน | เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า – NATAVIGUIDES

          ภาษาอังกฤษนับวันยิ่งเป็นภาษาที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายๆคนเลือก เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้พวกเขา เรียนภาษาอังกฤษ เก่งขึ้นหรือจะเป็นวัยทำงานที่ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาที่ส่งผลต่อโอกาสในการทำงานที่มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามหลายๆคนแม้ว่า เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ แล้วก็ยังคงไม่สามารถใช้ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องอยู่ดีส่งผลให้เมื่อพูดกับชาวต่างชาติแล้วเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ เมื่อคนฟังไม่เข้าใจ คนพูดก็พลอยเสียความมั่นใจด้านภาษาไปด้วย ซึ่งก็คงไม่ส่งผลดีต่อ การเรียนภาษาอังกฤษ ของคนๆนั้นแน่ ดังนั้นวันนี้เรามี ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักใช้ผิดกันบ่อยๆมาฝากทั้งนักเรียน และวัยทำงานทุกคนครับ

1. Open/close TV

          คำนี้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากๆ เมื่อต้องการที่จะบอกว่า “เปิด/ปิดทีวี” แต่การใช้คำว่า open และ close TV ไม่ได้มีความหมายว่า เปิด/ปิดทีวีนะครับ ถ้าหากต้องการที่จะพูดว่า “เปิดทีวี” จะต้องใช้คำว่า turn on TV หรือต้องการพูดว่า “ปิดทีวี” ต้องใช้คำว่า turn off TV ต่างหาก ถ้ารู้แล้วก็รีบเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวจะอายฝรั่งเขาครับ

2. Never mind

          คำว่า never mind เรามักจะใช้กันจนติดปากเมื่อต้องการจะพูดว่า “ไม่เป็นไร” เช่นเมื่อมีคนบอกว่าขอบคุณ ก็จะตอบกลับไปว่า never mind แต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว never mind แปลว่า “ช่างเหอะ” หรือเป็นความหมายประมาณว่า “ข้ามๆมันไปเถอะ” เช่น A: I don’t understand what you said. B: You don’t understand? Nevermind ครับ ดังนั้นในบางบริบทที่ต้องการพูดว่าไม่เป็นไรอย่างสุภาพแล้วไปใช้คำว่า never mind อาจจะทำให้คนฟังรู้สึกว่าเราเฉยๆ หรือไม่สนใจมากกว่าเป็นการตอบแบบสุภาพนะครับ

          ถ้าต้องการพูดว่าไม่เป็นไรให้สุภาพควรใช้ ศัพท์ภาษอังกฤษ คำว่า No problem, Not at all เช่นนี้ดีกว่านะครับ

3. No have 

          No have เป็น ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักถูกใช้เมื่อต้องการบอกอีกฝ่ายว่า “ไม่มี” แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดครับ ถ้าหากว่าต้องการบอกว่าไม่มีต้องใช้คำว่า don’t have…. หรือว่า have no….. เช่น I don’t have any money และ I have no money ซึ่งแปลว่า ผมไม่มีเงิน ทั้งสองประโยค

4. Check bill

          ศัพท์ภาษาอังกฤษ คำนี้ถูกใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยบ่อยมากๆๆๆ เมื่อต้องการบอกให้พนักงาน “คิดเงิน” แต่ว่าในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า check bill นะครับ มีแต่คำว่า “check” และคำว่า “bill” ที่จะใช้เมือต้องการให้พนักงานคิดเงินว่า “check, please” (American) “bill, please” (British) ซึ่งแปลว่า คิดเงินด้วยครับ ทั้งสองรูปแบบเลยครับ

5. Soundtrack

See also  [Update] มหาวิทยาลัยในไทยที่มีหลักสูตร INTER | การ เรียน มหา ลัย - NATAVIGUIDES

          เมื่อเราต้องการดูหนังภาคภาษาอังกฤษ เราก็จะใช้คำว่าดูหนัง soundtrack กันจนติดปากใช่ไหมละครับ แต่ในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าหนัง soundtrack นะครับ เพราะ soundtrack ในภาษาอังกฤษแปลว่าดนตรีหรือเพลงประกอบภาพยนตร์เฉยๆครับ ไม่ได้แปลว่าหนังภาคภาษาอังกฤษที่มีคำบรรยายภาษาไทยแต่อย่างใด ส่วนถ้าหากต้องการพูดว่าจะดูหนังภาคภาษาอังกฤษที่มีคำบรรยายภาษาไทยควรพูดว่า I want to watch an English film with thai subtitles ต่างหากละครับ

          นี่คือ 5 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักใช้ผิดบ่อยๆนะครับ ถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่ยังใช้ศัพท์เหล่านี้ได้ไม่ถูกต้อง ลองนำไปแก้ไขดูครับ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างแน่นอน 

 

 

 **เรียนภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โดยทีม จุฬาติวเตอร์ มหิดลติวเตอร์ รับประกันคุณภาพการสอน

          

ขอบคุณภาพประกอบจาก

www.gatherthejews.com

www.talklocal.com

www.wegointer.com


English Conversation; Learn while you Sleep with 5000 words


English conversation; learn English conversation while you sleep. This video contains over 5000 words used in everyday English conversation between two people and is designed to help you identify and remember English words being used correctly in conversation. Listen to this as you go to sleep and leave on while you sleep for best results.

Sleep Learning Playlists

Sleep Learning English Conversation ➤https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgBSOZurb5viAMkuheCHPahEsfH3sa3\u0026playnext=1\u0026index=1

Sleep Learning English Vocabulary ➤https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgBSOZurb5vqckYovq_KXxOXRxEqi8o9\u0026playnext=1\u0026index=1

Sleep Learning English Phrases ➤https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgBSOZurb5sNOpeufc70qZWCCjCX5o4G\u0026playnext=1\u0026index=1

English Conversation ➤https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgBSOZurb5uAGaqgX8O9BRY8CKDZVGiu\u0026playnext=1\u0026index=1

© Sleep learning all rights reserved
englishconversation learnenglish sleeplearning

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

English Conversation; Learn while you Sleep with 5000 words

Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ


EP.1เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน!
เปลี่ยนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็เรียนได้จากที่บ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สเป็นหมื่น
สอนโดยคนที่เคยเกลียดภาษาอังกฤษและคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนยาก เรียนไม่รู้เรื่อง จึงเข้าใจจุดอ่อนของคนไทยเป็นอย่างดี คอร์สเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน!
เป็นคอร์สยอดนิยม ที่มีผู้เรียนประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นสนทนาภาษาอังกฤษได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบได้ผลจริง หากคุณจริงจัง ตั้งใจเรียนให้จบทุกๆอีพี และนำมันไปฝึกใช้สนทนาในชีวิตจริง
เนื้อหาในคอร์สนี้จะแบ่งเป็น 5 บทด้วยกัน+ เพิ่มบทพิเศษ Ep.6 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เพื่อทบทวนความรู้จาก Ep.15 ให้คุณจำได้แม่นยิ่งกว่าเดิม
EP.1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! รู้จักคำกริยา verbs ต่างๆ
link ทางเข้า Ep.1 https://youtu.be/MkhxmOkWa4A
EP.2 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! การตั้งคำถาม
link ทางเข้า Ep.2 https://youtu.be/ijjgOOObmDY
EP.3 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! การตอบคำถามภาษาอังกฤษ
link ทางเข้า Ep.3 https://youtu.be/WmekyMfrD1I
Ep.4 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! ภาษาอังกฤษกับเวลา
link ทางเข้า Ep.4 https://youtu.be/uSU1mUJ8H7I
Ep.5 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! พูดอังกฤษให้มีอรรถรส!
link ทางเข้า Ep.5 https://youtu.be/FOa4Jh3DoEI
บทพิเศษ EP.6 เพื่อการทบทวนความจำและเพิ่มเทคนิคเรียนพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม บทนี้จะแบ่งออกเป็นสองตอนนะคะ
Ep.6 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! – ทบทวน+เพิ่มเทคนิค ตอนที่1
link ทางเข้า ตอนที่1 Ep.6 https://youtu.be/OXPO4Q447os
Ep.6 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! – ทบทวน+เพิ่มเทคนิค ตอนที่2 link ทางเข้า ตอนที่2 Ep.6 https://youtu.be/WRIoyITnb5c

See also  [NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | แปลชื่อจริง - NATAVIGUIDES

Links ช่องทางการติดต่อ Alej
สามารถกดติดตามเพื่อพูดคุยและหาทางเข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษได้นะคะ
ในfacebook จะมีการไลฟ์บทเรียนพิเศษที่ไม่ควรพลาด ไม่ได้อัพลงยูทูป จะมีเฉพาะในเพจ facebook เท่านั้นค่ะ
Facebook Page
https://www.facebook.com/alejmakeup/
@Alejmakeup
Instagram /IG
https://www.instagram.com/alejknowz/
Id : Alejknowz
Facebook Group : กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษตริ๊ดติสท์
สามารถไปคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆคนไทยที่กำลังหัดเรียนด้วยกันได้นะคะ
มีแบบฝึกหัดและเฉลย ซ่อนอยู่ในอัลบั้มนะจ๊ะ
https://www.facebook.com/groups/learntidtid/
ถ้าเรียนแล้วชอบ คิดว่าคอร์ส เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน เป็นเรื่องดี มีประโยชน์ อย่าละเลยที่จะสละเวลากด Like And Share ออกไปเยอะๆ เพื่อให้ เพื่อนๆ น้องๆ หรือ พ่อ แม่ ลูก หลาน ได้มีโอกาสเรียนฟรี ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สแพงๆ เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษกันนะคะ

Ep1 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! -ปรับพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h

กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย แต่เราอย่าไปทำให้มันยาก
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ฝึกพูด 100 ประโยค ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครอบคลุม การเรียน การทำงาน


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 100 ประโยค ที่ใช้จริง ฝรั่งพูดบ่อย ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับการเรียน และการทำงานในปัจจุบัน เพื่อได้คำศัพท์ วลี สำนวน และรูปประโยคภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริงๆ สามารถฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องมากยิ่งขึ้น เข้าใจว่าฝรั่ง ชาวต่างชาติพูดว่าอะไร ถามอะไร ต้องการอะไร และต้องตอบว่าอะไร ตอบอย่างไร
วิดีโอนี้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านภาษาไทย สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษได้แม้ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็สามารถฝึกอังกฤษได้ด้วยคลิปสอนพูดภาษาอังกฤษนี้ Basic Daily English Conversation : Phrases and Sentences for Listening and Speaking Practice
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/english/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ฝึกพูด 100 ประโยค ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ครอบคลุม การเรียน การทำงาน

แบบทดสอบชุดที่ 1 คุณพูดอังกฤษเก่งแค่ไหน??


ติดตามแฟนเพจครูเชอรี่ได้ที่ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

แบบทดสอบชุดที่ 1 คุณพูดอังกฤษเก่งแค่ไหน??

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.