Home » [NEW] สรุปพื้นฐานภาษา Dart ก่อนเขียน Flutter | quotation marks คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] สรุปพื้นฐานภาษา Dart ก่อนเขียน Flutter | quotation marks คือ – NATAVIGUIDES

quotation marks คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำหรับคนที่อยากพัฒนา Mobile App หรือ Web App ด้วย Flutter สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การศึกษาภาษา Dart ครับ

.
ภาษา Dart เป็นภาษาแบบ Object-Oriented รองรับทั้ง JIT (Just In Time) และ AOT (Ahead of Time) สำหรับคนที่เคยเขียนภาษาที่เป็น OOP มาก่อน จะทำให้การศึกษาภาษา Dart รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ เช่น เคยเขียนภาษา JAVA หรือ C# เป็นต้น และแน่นอนภาษา Dart เป็นภาษาแบบ strongly typed (ต้องระบุชนิดข้อมูล แต่ก็รองรับ dynamic types ด้วยนะครับ ถ้าเราจะเลือกใช้)

สำหรับคนที่เคยเขียนภาษาที่เป็น dynamic types มาก่อน เช่น Ruby, Python หรือ JavaScript อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงครับ 

.
วันนี้ผมจะลองสรุปพื้นฐานภาษา Dart แบบสั้นๆ ให้อ่านกันนะครับ เผื่อใครสนใจเขียน Flutter ทั้งแบบ Mobile และ Web App มาเริ่มกันเลย!

.
1. ตัวอย่างการประกาศตัวแปรรูปแบบต่างๆ

String name; // หากไม่กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร จะมีค่า default เป็น null ครับ (null ใน dart จะเป็น objects)

int age;

double num2 = 10.50;

List<String> names; // List คือ arrays ในภาษาอื่นๆ

Map<String, int> products;

int three = null;

const String fullname= 'Akenarin';

var message = 'Hello'; // ประกาศตัวแปรโดยไม่ต้องระบุ type

dynamic myVar = "Hello"; // ตัวแปร myVar เป็นแบบ
dynamic types สามารถกำหนดค่าได้ทุกชนิดข้อมูล

final name = 'Bob';

.
2. ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชัน การเขียนฟังก์ชันในภาษา Dart ต้องใส่ return type ด้วยนะครับ (รวมถึง argument) เช่น

int addNums(int x, int y) {
return x + y;
}

หรือ
String makeGreeting(String name) {
return 'Hello, $name';
}

.
3. การ comments โค้ด รองรับ 3 แบบ ดังนี้

// In-line comments

/*
Blocks of comments.
*/

/// Documentation
///
/// สำหรับเขียนเอกสารคู่มือ

.
4. การใช้งาน Operators คล้ายกันกับภาษาอื่นๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ( + , – , * , /) จะมีแตกต่างบ้าง เช่น

เครื่องหมาย ~/ คือ เมื่อหารกันแล้วจะปัดเศษผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 5 ~/ 2 จะเท่ากับ 2

as เอาไว้สำหรับทำ typecasts

is และ is! สำหรับตรวจสอบว่า 2 objects มี type เดียวกันหรือไม่ (จะใช้ == หรือ != ก็ได้)

.
5. คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการค่า null จะทำให้เราเขียนโค้ดสั้นลง คือไม่ต้องเขียนแบบนี้แล้ว
if (user != null) {
this.userAge = user.age;
}

.
5.1 เครื่องหมาย ?? สำหรับตรวจสอบว่าเป็นค่า null หรือไม่ ถ้าเป็น null ให้ใช้ค่า default แทน (คือ ตัวเลข 20)

this.userAge = user.age ?? 20;

.
5.2 เครื่องหมาย ?. สำหรับตรวจสอบว่าเป็นค่า null หรือไม่ ถ้ามีข้อมูลให้แสดงค่าของฟิลด์นั้นออกมา (ฟิลด์ age) แต่ถ้าเป็น null ก็จะไม่มี error อะไร

this.userAge = user?.age;

.
5.3 เครื่องหมาย ??= สำหรับตรวจสอบว่าเป็น null หรือไม่ ถ้าเป็น null ให้กำหนดค่าเป็นเลข 3 แทน ถ้าไม่เป็น null ก็ทำงานตามปกติ เช่น

int x;
x ??= 3;
print(x); //ผลลัพธ์ คือ 3 เพราะ x เป็น null

.
6. การเขียน if และ else เขียนแบบปกติได้เลยครับ เช่น

if (inBangkok && isSummer) {
print('The weather is amazing! 55');
} else if(inBangkok && isAnyOtherSeason) {
print('Torrential downpour.');
} else {
print ('Check the weather!');
}

.
7. การเขียน if แบบย่อ (ternary operator) ก็มีนะครับ คล้ายกันกับภาษาอื่นๆ

String loginStatus = user.isLogin == true ? 'success' : 'error';

.
8. การเขียน Loops ก็จะคล้ายกับภาษาอื่นๆ เช่นมี for, while, do while เป็นต้น ขอยกตัวอย่าง for-in ดังนี้

// for-in
var pets = ['OO', 'Duck', 'Yelly'];
for (var pet in pets) {
print(pet);
}

.
9. การนำ strings มาต่อหรือเชื่อมกัน (concatenate strings) ทำได้ดังนี้

String a = 'Bob';
String b = 'b';

var c1 = a + b; // ใช้เครื่อง +

var c2 = 'Hello $a and $b'; // ใช้ string interpolation (เครื่องหมาย $)

var c3 = 'a' 'b' 'c'; // ใช้การเว้นวรรคระหว่าง strings จะทำการต่อหรือเชื่อมอัตโนมัติ

var c4 = '${user.name}'; // ถ้าเป็น instance ให้ใส่ {} ครอบด้วย

.
10. การสร้าง string แบบหลายบรรทัด ให้ใช้ triple quote (พิมพ์ quote 3 ตัวติดกัน) หรือ double quotation marks (ฟันหนู 3 ตัวติดกัน) มาครอบ string ไว้ เช่น

var s1 = '''
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
''';

.
สำหรับคนที่อยากเขียน Flutter ก็ลองศึกษาภาษา Dart เพิ่มเติมได้นะครับ ที่เว็บ => https://dart.dev/

See also  [Update] สุภาษิต 26 Thai: from KJV | ที่ มา สุภาษิต - NATAVIGUIDES

.
หรือถ้าใครอยากทดลองเขียนโดยไม่ต้องติดตั้ง ก็ไปที่เว็บ => https://dartpad.dev/

.
ลองศึกษาดูนะครับ
โค้ชเอก

[Update] sandbox แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ | quotation marks คือ – NATAVIGUIDES

sandbox

 

คำนาม พหูพจน์ sandboxes

(′แซน-บ็อก-ส)

 

sandbox หมายความว่า

1  กระบะทราย ซึ่งคือกระบะที่มีทรายอยู่ภายในส่วนมากพบมากตามสวนเด็กเล่นโรงเรียนหรือตามบ้านที่มีไว้ให้เด็กเล่น

sandbox เป็นคำที่ใช้ส่วนมากในอเมริกา ส่วนประเทศอังกฤษเรียกว่า a sandpit

 

ตัวอย่าง

My mother’s walking toward the sandbox in the middle of the park where my little sister is playing with other kids. 

 

Children play in a sandbox while parents rotate between supervising and playing.

 

2  (คำทางคอมพิวเตอร์) sandbox หมายความว่า แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งคือพื้นที่ของหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลเสมือนที่จำกัดใช้รันโปรแกรมแยกต่างหากออกจากส่วนพื้นที่ปกติ ซึ่งเป็นกลไกของความปลอดภัยในการรันโปรแกรมหรือการทดสอบโปรแกรมที่อาจมีความเสี่ยงเช่นเสี่ยงการแพร่กระจายไวรัสแต่เมื่อรันใน sandbox ไวรัสก็จะถูกจำกัดอยู่ใน sandbox นั้นโดยที่ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปส่วนอื่นๆได้

ตัวอย่าง  By running in a sandbox, Windows Defender will operate separately from the rest of your PC.

 

3  กล่องทราย ซึ่งคือกล่องที่มีทรายบรรจุอยู่ นอกจากนั้นในประเทศเมืองหนาวอาจจำเป็นต้องใช้ทรายโรยทางเดินเพื่อกันลื่นเพราะทางกลายเป็นน้ำแข็งและอาจพบ sandbox ตามชานชาลารถไฟ

ตัวอย่าง I played with a little sandbox on the table next to me, drawing a house in the sand with my fingers.

 

4  (คำของนักเล่นเกมส์) sandbox หมายความว่า แซนด์บ็อกซ์ ส่วนมากใช้ในรูปคำนามขยายคำนามซึ่งให้ความหมายว่า ไม่มีเป้าหมายที่ต้องเอาชนะแน่นอนเพื่อบรรลุเกม  เสมือน กะบะทราย ที่เป็นพื้นที่เล่นของเด็ก ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถเข้าไปเล่นตามความคิดสร้างสรรค์ไม่เป้าหมายหรือขั้นตอนที่จะต้องทำ

เช่น

a sandbox game หมายความว่า เกมแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งคือเกมไม่มีเป้าหมายที่ต้องเอาชนะแน่นอน ซึ่งคือเกมที่เป้าหมายหรือจุดประสงค์ได้ไม่ได้ตั้งไว้แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่มีเป้าหมายที่ผู้ออกแบบเกมตั้งไว้ที่ผู้เล่นต้องบรรลุตามนั้น

ตัวอย่าง Minecraft is a sandbox game in which players mine resources in the online world to build all sorts of structures. 

 

5 sandbox ยังหมายความว่า แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งคือสถานที่ทดลองหรือพื้นที่ทดลอง อุปมาอุปไมยเหมือน กะบะทราย สำหรับเด็ก ๆ ที่สามารถใช้พื้นที่เล่นโดยการสร้างสิ่งสร้างสรรค์ภายในกะบะทรายนั้น แต่ข้อสังเกตในความหมายนี้ไม่นิยมใช้กันแพร่หลายดังจะเห็นได้จากผู้เขียนมักจะใช้อัญประกาศ (quotation marks) ดังเช่น ‘sandbox’ หรือ “sandbox

ตัวอย่าง He very seriously describes his model for scientific innovation as creating a “sandbox” for the researchers.

 

 


Using Speech Marks | Punctuating Direct Speech | EasyTeaching


Learn how to use speech marks (and other punctuation) to punctuate direct speech.
Find more speech marks resources at https://easyteaching.net/literacyresources/writingresources/grammarresources/quotationmarksworksheets/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Using Speech Marks | Punctuating Direct Speech | EasyTeaching

Quotation Marks


Thanks for watching our Academy review channel!
✅SUBSCRIBE: https://goo.gl/tYpMcp
👍 Visit our website for help on any subject or test!
Welcome to Mometrix Academy! The world’s most comprehensive test preparation company. This channel will provide you with videos that will help you learn about many different subjects.
►Mometrix Homepage: http://www.mometrix.com
►Academy Homepage: https://www.mometrix.com/academy/
►Mometrix Flashcards: http://www.flashcardsecrets.com/
►Follow Mometrix Academy on Pinterest: https://www.pinterest.com/mometrixacademy/
mometrixacademy mometrixenglish punctuation quotationmark quotationmarks quotations quote quotes punctuationmarks english language writing

Quotation Marks

I am baffled by good writing VoiceOmatic Jazz For Weekend


I am baffled by good writing VoiceOmatic Jazz For Weekend
Welcome to my channel!
VOICEOMATIC is an online music service that can be accessed by anyone, anywhere. Our goal is to make the world a better place by providing free access to amazing content for all listeners. Concertbee strives to create a connected community of musicians and music lovers who share their passion for great tunes with other people around the world.
For more chill songs in https://www.youtube.com/watch?v=eiSh4gJg2WI\u0026list=PLV9Muw13CzXlnXJ_l0vqL3yvWD0eR2t
0:00 Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis
2:39 Riches and strength
5:17 Rehearsed a fearful tale of wrong
7:59 Save what the glimmering of these livid flames
10:39 Referre prisci stemma mine ieiunii
13:28 Rush the flames to the sky
16:14 Rose elms in all the stately pride
19:03 Rowing stoutly as the net sank
21:37 Right mournfully his leaves he shed
24:29 See if ye can lead the hero
27:05 reflecting each other obliquely
29:53 roused a good stiff breeze from the North that should lay the
32:48 Races so poor
35:27 Ready to blast any edifice before then
37:34 Right as the fresh rody Rose newe
40:18 Sends up its annual rite to her whose beams
43:01 See in the orient before the dawn
45:48 Seeing behind
48:27 Reverberating murmurs of the deep
51:22 Reveals in sculptured calmness all
54:10 Sees the bodies of two women
57:09 Rises like smoke to mingle in the sky
1:00:03 Races so poor
1:02:42 Seemed to breathe hard with heat as a man doth
1:05:31 Quotation marks have been left only at the beginning and end of a
1:08:08 Rowing stoutly as the net sank
1:10:42 Scatters another
1:13:33 Scarce for an instant staying till we reached
1:16:30 regret that our limits forbid us to speak at large of those more
1:19:06 Renewal of the loved on earth
1:22:05 Races so poor
1:24:44 Search for the captive in the caves
1:27:39 Seized every region that a despot named
1:30:27 Rather be lost than let my soul
1:33:07 Raining down melodious hope
1:36:04 Quotation marks have been left only at the beginning and end of a
1:38:41 She sings across the waters clear
1:41:21 See if ye can lead the hero
All rights belong to our team.
Please do not reupload
Please subscribe to our channel for more videos!
VOICEOMATICbossanovapiano VOICEOMATICpianohiphop VOICEOMATICpianosaxophone VoiceOmaticpiano VoiceOmaticpianoMusic

See also  [NEW] ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | take leave | bring แปล ภาษา - NATAVIGUIDES

I am baffled by good writing VoiceOmatic Jazz For Weekend

How to Use Quotation Marks | Grammar Lessons


Full Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLALQuK1NDrhq44LEu1DyBEJdGXR7JUne

Watch more Grammar Lessons videos: http://www.howcast.com/videos/515799HowtoUseQuotationMarksGrammarLessons

I like to think of the quotation mark as the punctuation that can save your job, or save your grade in the class. And that’s because we use of quotation mark to attribute ideas and words to the original speaker, so you use quotation mark to show someone else has said something, either verbally, or they’ve written it on the page and if you don’t use the quotation mark, when you are duplicating someone’s work; it’s what we called plagiarism, we definitely want to avoid that.
Grammatically speaking, punctuating the quotation mark can be a little tricky, so I’ll show you a few examples, quotation marks often take two forms, we’ll either lead with the quotation and give the attribution at the end of the sentence, or we’ll lead with the attribution and, and with the quotation. So here is an example how to punctuate a sentence when we lead with a quotation: We have \”It’s a lovely day\” Jim said. Well, in this case notice that we start with the quotation mark, we capitalized the first word and we keep the comma inside of the quotation mark, another words we, we tuck the punctuation inside of those quotes and then we give the attribution \”Jim said\” and the period doesn’t come until the very end of the sentence.
Now, in this sentence we flip the order and we’re starting with the attribution, so we say Jim said, we capitalize \”J\” cause it’s the beginning of the sentence and this time we put the comma after said and then we [inaudible 00:43:40] into the quota. So, Jim said, comma, quotation mark, capital, it’s a lovely day, period quotation mark. Can be a little tricky, because sometimes the comma goes inside of the quotation, sometimes it goes outside; it depends on how you’re setting your sentence out.
So, let’s say that it’s such a nice day out that Jim tells his coworkers he is sick and he gets out of the office for the day. Well, I might say something like, Jim said he was feeling sick, but we are skeptical. So, you can see this is taken on a different form, because we’re only quoting a small part of something that Jim said, not a complete sentence and we’re tucking it into our sentence; so that even without the quotation marks it would read well, it would read as a complete sentence. Jim said he was feeling sick, but we are skeptical. So, in this case you can put a quotations around his partial quote and you don’t have to capitalize the first of his quote. So, I hope that this makes; using quotation marks a little bit clearer for you.

See also  [Update] ดูไม่เนิร์ด แต่ดูฉลาด! รวม 40 'แคปชั่นเรียนเก่ง Ver.Eng' #ความขยันไม่เคยทรยศใคร ( ̄ヘ ̄) | ตั้งใจทํางาน ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

How to Use Quotation Marks | Grammar Lessons

How to Use Single Quotation Marks


Get more tips in my free email newsletter http://j.mp/dofZKb \r
\r
Learn how to use single quotation marks and scare quotes.

How to Use Single Quotation Marks

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ quotation marks คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.