Skip to content
Home » [NEW] วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริงฉบับ Magnetolabs | ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กร ที่ ดี – NATAVIGUIDES

[NEW] วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริงฉบับ Magnetolabs | ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กร ที่ ดี – NATAVIGUIDES

ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กร ที่ ดี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

1 ปีที่ผ่านมา บริษัท Magnetolabs เราเติบโตขึ้นกว่า 300% ในแง่ของรายได้ และ 400% ในแง่ของจำนวนคนในทีม

การที่เรามีได้มีโอกาสทำงานให้กับลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น มีงานเข้ามาที่เยอะขึ้น จำนวนทีมงานที่มากขึ้น ทำให้ทีมผู้บริหารมือใหม่อย่างเราต้องกลับมาคุยมาตั้งคำถามกันว่า

“อะไรคือสิ่งที่จะทำให้บริษัทของเราเติบโตและดำเนินกิจการต่อไปได้ในระยะยาว?”

คำตอบที่เราได้ ก็คือ “เรื่องคน” ซึ่งเป็นคำตอบที่ตอบไม่ยาก (ลองถามผู้ประกอบการ ร้อยทั้งร้อยตอบแบบนี้ทั้งนั้น) แต่จะทำอย่างไรให้เวิร์ค นี่ล่ะคือความยาก

ในบทความนี้ เราจึงจะมาแชร์ถึงวิธีที่พวกเรากำลังพยายามสร้าง Company Culture และ Core Value ที่ Magnetolabs โดยการนำไปผูกเข้ากับ OKRs

Table of Contents

ค่านิยมองค์กร (Core Value) และ วัฒนธรรมองค์กร (Company Value) ทำไมจึงสำคัญ ?

Jim Rohn นักพูดชื่อดังกล่าวไว้ว่า

หมายความว่า การที่คุณจะเป็นคนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับคนรอบตัวของคุณ 5 คน ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารอบตัวคุณ มีแต่คนที่ชอบอ่านหนังสือ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมือนกับเขาด้วย

ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาในแต่ละวันของคนส่วนใหญ่ 30% จะถูกใช้ไปในการทำงาน (อีก 30% คือเวลาส่วนตัว และอีก 30% คือเวลานอน) ที่ทำงานจึงเป็นอีกสังคมที่สำคัญ เป็นที่หล่อหลอมคนไม่ต่างจากโรงเรียน ฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ซึ่งการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น ต้องย้อนไปตั้งแต่การสร้าง ค่านิยม องค์กร ในระดับตัวบุคคลเลยทีเดียว

ค่านิยม (Value) คือสิ่งที่นำทางในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง องค์กรก็เช่นเดียวกัน ค่านิยมองค์กรเหมือนเป็นเข็มทิศที่ช่วยชี้นำว่าองค์กรจะดำเนินกิจการหรือธุรกิจไปในทิศทางไหน

สำหรับ Magnetolabs ในวันนี้ วันที่จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เราเห็นว่าการย้อนกลับไปตั้งต้นที่ Company Core Value น่าจะอีกวิธีช่วยทำให้บริษัทของเราแข็งแกร่ง มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจและคิดว่ามันควรจะเป็น

3 ขั้นตอนการสร้าง Core Value และ Company Culture ของ Magnetolabs

1. ระดมความคิด

ขั้นตอนแรก เราจะจินตนาการภาพสังคมในที่ทำงานที่เราอยากให้เป็น คนในที่ทำงานที่เราอยากทำงานด้วย คนคนนั้นต้องเป็นคนอย่างไรมีความเชื่อในเรื่องอะไร มีพฤติกรรมแบบไหน? แล้วทำออกมาเป็น Persona ของคนคนนั้น เพื่อใช้เป็น Role Model

เมื่อได้ Persona หรือ Role Model แล้ว คำถามด้านล่างคือสิ่งที่เราทำเป็นขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่างคำถามที่ใช้พูดคุยเพื่อหา Core Value ของบริษัท

  • อะไรคือสิ่งที่จะช่วยนำทางให้พวกเรา เมื่อพบเจอปัญหาหรือการตัดสินใจที่ยาก?

Magnetolabs: ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบริษัท (Integrity)

  • อะไรคือสิ่งที่เราชอบในสังคมปัจจุบันใน Magnetolabs และยังอยากให้มันมีอยู่?

Magnetolabs: ความเป็นกันเองของคนในทีม ความขี้เล่น มีความ Creative สอดแทรกอยู่ในงานที่ทำ

  • อะไรคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ และอยากจะทำให้คนภายนอกเห็น?

Magnetolabs: ผลงานของทีมงานที่ช่วยทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้จริง

  • อะไรคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราเติบโตต่อไปได้?

Magnetolabs: Growth Mindset ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ อยากจะพัฒนาตัวเองทั้งในแง่ของ Professional และ Personal รวมถึงการมี Ownership ในสิ่งที่ทำ ที่จะผลักดันให้เราทำงานออกมาอย่างเต็มที่เสมอ

  • อะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมรวมให้เรามาอยู่รวมกัน?

Magnetolabs: การแชร์ความรู้ที่เรามีออกไป ไม่ว่าจะผ่านทางการเขียนบล็อก การทำ Public Speaking การสอนคอร์สออนไลน์ และออฟไลน์ ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น และแน่นอนว่าจะทำให้เราดึงดูดคนที่ชอบเรียนรู้เหมือนๆ กันมาเป็นทีมเดียวกัน

จากการตอบคำถามด้านบนทั้งหมด ทำให้เราได้ Core Value ใหม่ของ Magnetolabs มา 4 ข้อ คือ Excellence, Learning, Sharing, Integrity

2. ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

หลังจากที่เราได้ Core Value แล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือการพูดคุยกันว่า Core Value ของบริษัท ที่เราคิดและเลือกกันมานี้ แต่ละคนมีความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่?

โดย Core Value ที่ดีต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไร เพื่อทำให้คนในบริษัทมีความเข้าใจที่ตรงกัน

Excellence คือ การมีความรับผิดชอบและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานที่ทำ มุ่งมั่นจะทำให้งานออกมาดีที่สุดเสมอ

Learn คือ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตัวเอง อยากทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน เลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น

Share คือ แชร์ความรู้ที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เพราะการแชร์นอกจากจะทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แล้ว การแชร์ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่แชร์อีกด้วย

Integrity คือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบริษัท มีความแฟร์ มีศีลธรรมประจำใจ ไม่ฉวยโอกาสหรือหาประโยชน์ใส่ตน เป็นคนดีที่คนอยากคบหาด้วย

โดยการพูดคุยถึงความหมายนี้ เราเริ่มที่ระดับ Management ก่อน เมื่อได้ Core Value พร้อมคำอธิบายที่ครบถ้วนและครอบคลุมแล้ว จึงนำไปแชร์ ไปอธิบายให้กับคนในบริษัททุกคนให้รับรู้และมีความเข้าใจตรงกัน

See also  just, already, yet, before, since, for การใช้ใน present perfect tense เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร. พี่นุ้ย | การใช้ since for | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

สำหรับ Magnetolabs เราถือโอกาสเอา Townhall Meeting 2019 ที่เราใช้ประกาศแผนปี 2019 เป็นการประกาศ Core Value ใหม่ของบริษัทพร้อมๆ กันเลย

3. วางแผนให้เกิดขึ้นจริง

การทำให้ Core Value เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ใช่แค่กำหนดขึ้นมา ประกาศ แล้วจบ แต่จะต้องมีการตอกย้ำไปเรื่อยๆ อย่างที่ Jeff Weiner, CEO of LinkedIn มักจะพูดอยู่เสมอว่า

“เมื่อคุณรู้สึกเริ่มเบื่อที่จะพูด เมื่อนั้นล่ะคนถึงจะเริ่มได้ยินกัน” (

นอกจากจะพูดตอกย้ำ เรื่องของแผนการจะต้องมี Action อะไรบางอย่างที่ช่วยส่งเสริม Culture และ Value ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

ในปีนี้ Magnetolabs ได้นำเอา OKRs มาใช้อย่างจริงจัง (เราลองผิดลองถูกกับ OKRs มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้หวังว่าจะมาถูกทางมากขึ้นหลังจากไปเรียนรู้เพิ่มเติมมา) อ่านบทความ OKRs in Action! ใช้ OKRs ในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล | Magnetolabs

เราตั้งสมมติฐานว่า “ถ้าคนในทีมเชื่อและมี Core Value อย่างที่เรากำหนดแล้ว จะทำให้บริษัทของเราเติบโตได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้”

สมมติฐานนี้ทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะนำ Core Value มาผูกกับ OKRs เพื่อให้เกิดเป็น Action จริง เพราะไหนๆ ก็ทำทั้งสองอย่างแล้ว มันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน

ในปีนี้สำหรับ Magnetolabs การที่ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ดีหรือไม่นั้น ประกอบไปด้วย เรื่องการขาย (Sales), เรื่องการทำการตลาด (Marketing), เรื่องการพัฒนาและหาคนเจ๋งๆ มาร่วมทีม (People Development & Recruitement)

จากตัวอย่างด้านบน Objective ใน OKRs ที่เราตั้งเอาไว้ 4 ข้อ จะสอดคล้องกับ Business Function ที่เราวางเอาไว้ทั้งหมด หาก OKRs ไหนที่ไม่ได้ส่งเสริม Business Function ที่เราให้ความสำคัญ เราก็จะไม่ตั้ง OKRs นั้น

สุดท้าย Core Value เราถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่พอจะใช้บอกว่า Objective ที่ตั้งเอาไว้จะสำเร็จหรือไม่ ตัวอย่างเช่น OKRs “Hit Target Revenue” นั้นจะสำเร็จหรือไม่นั้น ก็ต้องอาศัย Value เรื่องของ Excellence และ Integrity เป็นต้น

การผูกเอา OKRs และ Core Value เอาไว้ด้วยกันนี้ ไม่ได้แปลว่าเราต้องรอให้มี Value ที่ว่าก่อนจึงจะสามารถทำ OKRs ได้ แต่แปลว่า  “การจะทำ OKRs นั้นๆ ให้สำเร็จได้ เราควรจะต้องมี Value อะไร?” และ Value นี้จะค่อยๆ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเรามุ่งมั่นจะทำ OKRs ให้สำเร็จ

Core Value และ Company Culture ในองค์กรที่ดี ต้องมองเห็นได้ และถูกนำเอาไปปฏิบัติจริง

Core Value และ Company Culture ที่บริษัทที่เราสร้างขึ้นมานี้ จะไม่เกิดประโยชน์เลยหากถูกเขียนเอาไว้เฉยๆ โดยไม่มีแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติหรือผูกเข้ากับเป้าหมายของบริษัทจริงๆ

การสร้าง Core Value ของ Mangetolabs ที่คุณได้อ่านในบทความนี้ คือการพยายามทำให้สิ่งที่ดูจับต้องได้ยากอย่างเรื่องของ Culture และ Core Value เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการใช้การตั้งเป้าหมายและวัดผลอย่าง OKRs เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญ (เรามีการส่ง Notification ผ่าน Slack เพื่อเตือนให้ทุกคนเข้าไปดูและอัปเดต OKRs ของตัวเองทุกวัน) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ได้ลองมาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี หากบริษัทของคุณสนใจเรื่องนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่อง Comment ได้เลยนะคะ

ช่วงเปิดท้ายรับสมัครงาน

บทความนี้ ถูกเขียนมาเพื่อแชร์ประสบการณ์วิธีการที่ Magnetolabs ใช้ในการสร้าง Culture และ Core Value แต่หากคุณยังไม่ได้มีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว แต่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อ Value เรื่อง Excellence, Learn, Share, Integrity เหมือนกันกับพวกเรา และอยากอยู่ในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราอยากได้คุณมาร่วมทีม คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

[NEW] วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริงฉบับ Magnetolabs | ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กร ที่ ดี – NATAVIGUIDES

1 ปีที่ผ่านมา บริษัท Magnetolabs เราเติบโตขึ้นกว่า 300% ในแง่ของรายได้ และ 400% ในแง่ของจำนวนคนในทีม

การที่เรามีได้มีโอกาสทำงานให้กับลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น มีงานเข้ามาที่เยอะขึ้น จำนวนทีมงานที่มากขึ้น ทำให้ทีมผู้บริหารมือใหม่อย่างเราต้องกลับมาคุยมาตั้งคำถามกันว่า

“อะไรคือสิ่งที่จะทำให้บริษัทของเราเติบโตและดำเนินกิจการต่อไปได้ในระยะยาว?”

คำตอบที่เราได้ ก็คือ “เรื่องคน” ซึ่งเป็นคำตอบที่ตอบไม่ยาก (ลองถามผู้ประกอบการ ร้อยทั้งร้อยตอบแบบนี้ทั้งนั้น) แต่จะทำอย่างไรให้เวิร์ค นี่ล่ะคือความยาก

ในบทความนี้ เราจึงจะมาแชร์ถึงวิธีที่พวกเรากำลังพยายามสร้าง Company Culture และ Core Value ที่ Magnetolabs โดยการนำไปผูกเข้ากับ OKRs

ค่านิยมองค์กร (Core Value) และ วัฒนธรรมองค์กร (Company Value) ทำไมจึงสำคัญ ?

Jim Rohn นักพูดชื่อดังกล่าวไว้ว่า

หมายความว่า การที่คุณจะเป็นคนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับคนรอบตัวของคุณ 5 คน ที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารอบตัวคุณ มีแต่คนที่ชอบอ่านหนังสือ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมือนกับเขาด้วย

ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาในแต่ละวันของคนส่วนใหญ่ 30% จะถูกใช้ไปในการทำงาน (อีก 30% คือเวลาส่วนตัว และอีก 30% คือเวลานอน) ที่ทำงานจึงเป็นอีกสังคมที่สำคัญ เป็นที่หล่อหลอมคนไม่ต่างจากโรงเรียน ฉะนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ซึ่งการจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น ต้องย้อนไปตั้งแต่การสร้าง ค่านิยม องค์กร ในระดับตัวบุคคลเลยทีเดียว

ค่านิยม (Value) คือสิ่งที่นำทางในการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง องค์กรก็เช่นเดียวกัน ค่านิยมองค์กรเหมือนเป็นเข็มทิศที่ช่วยชี้นำว่าองค์กรจะดำเนินกิจการหรือธุรกิจไปในทิศทางไหน

สำหรับ Magnetolabs ในวันนี้ วันที่จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เราเห็นว่าการย้อนกลับไปตั้งต้นที่ Company Core Value น่าจะอีกวิธีช่วยทำให้บริษัทของเราแข็งแกร่ง มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจและคิดว่ามันควรจะเป็น

3 ขั้นตอนการสร้าง Core Value และ Company Culture ของ Magnetolabs

1. ระดมความคิด

ขั้นตอนแรก เราจะจินตนาการภาพสังคมในที่ทำงานที่เราอยากให้เป็น คนในที่ทำงานที่เราอยากทำงานด้วย คนคนนั้นต้องเป็นคนอย่างไรมีความเชื่อในเรื่องอะไร มีพฤติกรรมแบบไหน? แล้วทำออกมาเป็น Persona ของคนคนนั้น เพื่อใช้เป็น Role Model

เมื่อได้ Persona หรือ Role Model แล้ว คำถามด้านล่างคือสิ่งที่เราทำเป็นขั้นตอนต่อไป

See also  การบริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที | การเงินธุรกิจ หมายถึง

ตัวอย่างคำถามที่ใช้พูดคุยเพื่อหา Core Value ของบริษัท

  • อะไรคือสิ่งที่จะช่วยนำทางให้พวกเรา เมื่อพบเจอปัญหาหรือการตัดสินใจที่ยาก?

Magnetolabs: ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบริษัท (Integrity)

  • อะไรคือสิ่งที่เราชอบในสังคมปัจจุบันใน Magnetolabs และยังอยากให้มันมีอยู่?

Magnetolabs: ความเป็นกันเองของคนในทีม ความขี้เล่น มีความ Creative สอดแทรกอยู่ในงานที่ทำ

  • อะไรคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ และอยากจะทำให้คนภายนอกเห็น?

Magnetolabs: ผลงานของทีมงานที่ช่วยทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้จริง

  • อะไรคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้เราเติบโตต่อไปได้?

Magnetolabs: Growth Mindset ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ อยากจะพัฒนาตัวเองทั้งในแง่ของ Professional และ Personal รวมถึงการมี Ownership ในสิ่งที่ทำ ที่จะผลักดันให้เราทำงานออกมาอย่างเต็มที่เสมอ

  • อะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมรวมให้เรามาอยู่รวมกัน?

Magnetolabs: การแชร์ความรู้ที่เรามีออกไป ไม่ว่าจะผ่านทางการเขียนบล็อก การทำ Public Speaking การสอนคอร์สออนไลน์ และออฟไลน์ ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น และแน่นอนว่าจะทำให้เราดึงดูดคนที่ชอบเรียนรู้เหมือนๆ กันมาเป็นทีมเดียวกัน

จากการตอบคำถามด้านบนทั้งหมด ทำให้เราได้ Core Value ใหม่ของ Magnetolabs มา 4 ข้อ คือ Excellence, Learning, Sharing, Integrity

2. ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

หลังจากที่เราได้ Core Value แล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือการพูดคุยกันว่า Core Value ของบริษัท ที่เราคิดและเลือกกันมานี้ แต่ละคนมีความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่?

โดย Core Value ที่ดีต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าแต่ละข้อมีความหมายว่าอย่างไร เพื่อทำให้คนในบริษัทมีความเข้าใจที่ตรงกัน

Excellence คือ การมีความรับผิดชอบและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานที่ทำ มุ่งมั่นจะทำให้งานออกมาดีที่สุดเสมอ

Learn คือ มีความใฝ่รู้และพัฒนาตัวเอง อยากทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน เลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น

Share คือ แชร์ความรู้ที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ เพราะการแชร์นอกจากจะทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แล้ว การแชร์ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่แชร์อีกด้วย

Integrity คือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบริษัท มีความแฟร์ มีศีลธรรมประจำใจ ไม่ฉวยโอกาสหรือหาประโยชน์ใส่ตน เป็นคนดีที่คนอยากคบหาด้วย

โดยการพูดคุยถึงความหมายนี้ เราเริ่มที่ระดับ Management ก่อน เมื่อได้ Core Value พร้อมคำอธิบายที่ครบถ้วนและครอบคลุมแล้ว จึงนำไปแชร์ ไปอธิบายให้กับคนในบริษัททุกคนให้รับรู้และมีความเข้าใจตรงกัน

สำหรับ Magnetolabs เราถือโอกาสเอา Townhall Meeting 2019 ที่เราใช้ประกาศแผนปี 2019 เป็นการประกาศ Core Value ใหม่ของบริษัทพร้อมๆ กันเลย

3. วางแผนให้เกิดขึ้นจริง

การทำให้ Core Value เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ใช่แค่กำหนดขึ้นมา ประกาศ แล้วจบ แต่จะต้องมีการตอกย้ำไปเรื่อยๆ อย่างที่ Jeff Weiner, CEO of LinkedIn มักจะพูดอยู่เสมอว่า

“เมื่อคุณรู้สึกเริ่มเบื่อที่จะพูด เมื่อนั้นล่ะคนถึงจะเริ่มได้ยินกัน” (

นอกจากจะพูดตอกย้ำ เรื่องของแผนการจะต้องมี Action อะไรบางอย่างที่ช่วยส่งเสริม Culture และ Value ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

ในปีนี้ Magnetolabs ได้นำเอา OKRs มาใช้อย่างจริงจัง (เราลองผิดลองถูกกับ OKRs มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้หวังว่าจะมาถูกทางมากขึ้นหลังจากไปเรียนรู้เพิ่มเติมมา) อ่านบทความ OKRs in Action! ใช้ OKRs ในองค์กรอย่างไรให้ได้ผล | Magnetolabs

เราตั้งสมมติฐานว่า “ถ้าคนในทีมเชื่อและมี Core Value อย่างที่เรากำหนดแล้ว จะทำให้บริษัทของเราเติบโตได้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้”

สมมติฐานนี้ทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะนำ Core Value มาผูกกับ OKRs เพื่อให้เกิดเป็น Action จริง เพราะไหนๆ ก็ทำทั้งสองอย่างแล้ว มันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน

ในปีนี้สำหรับ Magnetolabs การที่ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ดีหรือไม่นั้น ประกอบไปด้วย เรื่องการขาย (Sales), เรื่องการทำการตลาด (Marketing), เรื่องการพัฒนาและหาคนเจ๋งๆ มาร่วมทีม (People Development & Recruitement)

จากตัวอย่างด้านบน Objective ใน OKRs ที่เราตั้งเอาไว้ 4 ข้อ จะสอดคล้องกับ Business Function ที่เราวางเอาไว้ทั้งหมด หาก OKRs ไหนที่ไม่ได้ส่งเสริม Business Function ที่เราให้ความสำคัญ เราก็จะไม่ตั้ง OKRs นั้น

สุดท้าย Core Value เราถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่พอจะใช้บอกว่า Objective ที่ตั้งเอาไว้จะสำเร็จหรือไม่ ตัวอย่างเช่น OKRs “Hit Target Revenue” นั้นจะสำเร็จหรือไม่นั้น ก็ต้องอาศัย Value เรื่องของ Excellence และ Integrity เป็นต้น

การผูกเอา OKRs และ Core Value เอาไว้ด้วยกันนี้ ไม่ได้แปลว่าเราต้องรอให้มี Value ที่ว่าก่อนจึงจะสามารถทำ OKRs ได้ แต่แปลว่า  “การจะทำ OKRs นั้นๆ ให้สำเร็จได้ เราควรจะต้องมี Value อะไร?” และ Value นี้จะค่อยๆ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเรามุ่งมั่นจะทำ OKRs ให้สำเร็จ

Core Value และ Company Culture ในองค์กรที่ดี ต้องมองเห็นได้ และถูกนำเอาไปปฏิบัติจริง

Core Value และ Company Culture ที่บริษัทที่เราสร้างขึ้นมานี้ จะไม่เกิดประโยชน์เลยหากถูกเขียนเอาไว้เฉยๆ โดยไม่มีแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติหรือผูกเข้ากับเป้าหมายของบริษัทจริงๆ

การสร้าง Core Value ของ Mangetolabs ที่คุณได้อ่านในบทความนี้ คือการพยายามทำให้สิ่งที่ดูจับต้องได้ยากอย่างเรื่องของ Culture และ Core Value เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยการใช้การตั้งเป้าหมายและวัดผลอย่าง OKRs เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญ (เรามีการส่ง Notification ผ่าน Slack เพื่อเตือนให้ทุกคนเข้าไปดูและอัปเดต OKRs ของตัวเองทุกวัน) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ได้ลองมาเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี หากบริษัทของคุณสนใจเรื่องนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่อง Comment ได้เลยนะคะ

ช่วงเปิดท้ายรับสมัครงาน

บทความนี้ ถูกเขียนมาเพื่อแชร์ประสบการณ์วิธีการที่ Magnetolabs ใช้ในการสร้าง Culture และ Core Value แต่หากคุณยังไม่ได้มีโอกาสที่จะประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าว แต่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อ Value เรื่อง Excellence, Learn, Share, Integrity เหมือนกันกับพวกเรา และอยากอยู่ในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เราอยากได้คุณมาร่วมทีม คลิกเพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


A Cup of Culture ❘ การจัดลำดับวัฒนธรรมองค์กรแห่งปี​ ❘ Ep20


See also  [Update] เฉลยละเอียด ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ปกศ.2559(1) | ข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 59 พร้อมเฉลย - NATAVIGUIDES

Comparably.com ได้ทำการสำรวจบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยชื่อของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ทั่วอเมริกาผ่าน Comparably.com โดยการตอบคำถาม 50 ข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน ภาวะผู้นำ และความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
เรามาดูกันว่า พนักงานมีความคิดเห็นอย่างไรต่อองค์กรของตนเอง
ช่องทางติดตามเพิ่มเติม:
Website:
https://www.brightsidepeople.com/resources/
Spotify: https://open.spotify.com/show/781ss9W3oJjwm21xhVZmsM
SoundCloud:
https://soundcloud.com/acupofculture
Podbean
https://acupofculture.podbean.com/
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCpcSloYTVonRF3L2ULLNFw

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

A Cup of Culture ❘ การจัดลำดับวัฒนธรรมองค์กรแห่งปี​ ❘ Ep20

วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่คนเก่งอยากทำงานด้วย | Mission To The Moon EP.894


การที่จะดึงดูดคนที่มีความสามารถมาเข้าร่วมงานด้วย อาจจะมีปัจจัยอื่นที่มากกว่าชื่อเสียงของบริษัท แต่ต้องดูไปถึง บรรยากาศที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้าที่มีความสามารถ และความใส่ใจพนักงานขององค์กรด้วย
อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/plearnplearn
Plearn เพลิน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Plearn เพลิน by Krungsri GURU บล็อกไลฟ์สไตล์การเงิน พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องเงินที่ว่ายาก ปรุงให้เป็นเรื่องที่อ่านง่าย อ่านได้เพลินเพลิน
MissionToTheMoon
MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่
Website: https://bit.ly/3oHFe99
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube: https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok: https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean: https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify: https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3oK1JKy

วัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่คนเก่งอยากทำงานด้วย | Mission To The Moon EP.894

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ


โครงการวีดีทัศน์สำหรับการสอนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดตามผลงานและกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ผ่านทาง
Facebook: https://www.facebook.com/polsciubu/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVwJ9UHl2KxIlafaC43qQUA
อย่าลืมกด Like บน Facebook และกด Subscribe บน Youtube เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รัฐศาสตร์ ม.อุบล: เคารพสิทธิเสรีภาพ ยอมรับความหลากหลาย ใกล้ชิดชุมชน บนพื้นฐานความเท่าเทียม

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

NETFLIX มีแต่พนักงานเก่ง เพราะใช้วิธีบริหาร ที่ไม่เหมือนใคร !? วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น | EP.89


[ สนใจเข้าร่วมงาน Corperate Innovation Summit 2020 คลิกที่นี่ http://bit.ly/20cis ]
NETFLIX มีแต่พนักงานเก่ง เพราะใช้วิธีบริหาร ที่ไม่เหมือนใคร !?
วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น ของ NETFLIX เป็นอย่างไร ?
หลายคนเริ่มธุรกิจ โดยลืมคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เพราะเวลาเราอยากเริ่มทำธุรกิจต่างคนก็อยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วันนี้เราเลยจะมาถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ว่าในโรงเรียนสอนธุรกิจนั้นมีประวัติธุรกิจให้เรียนมากมายซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือทำการตลาด เหมือนอย่าง NETFLIX ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ซึ่งคิดโดย HR คนหนึ่ง Patty McCord
แต่น้อยคนที่จะรู้ว่า NETFLIX มีการบริหารงาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น จนทำให้มีแต่คนเก่งๆ อยากทำงานด้วย เป็นกลยุทธ์ HR สมัยใหม่
เพราะหลายคนคิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่ NETFLIX มองว่าบริหารงาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะทำให้พนักงานทำงานได้ดียิ่งขึ้น และแน่นอนว่าคนที่ต้องการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือทำธุรกิจอะไรได้เงินดีต่างก็อยากจะทำธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจที่เป็นไอเดียธุรกิจของตัวเองจนสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ
เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถหารายได้เสริมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมออนไลน์ หรือหาเงินออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้ก็มีเครื่องมือทางการตลาดให้เลือกอยู่หลากหลาย
แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการบริหารงาน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เหมือน NETFLIX อย่างที่ Patty McCord คิดไว้
NETFLIX
วัฒนธรรมองค์กร
HR
reference:
https://sites.google.com/site/youlike20263/reiynruwathnthrrmkarthanganbaebnetflixthamithungmitaekhnkengnixngkhkr
https://www.theviable.co/netflixcultureforagreatcompany/
https://www.boomchanneltv.com/content/542/
https://www.moneybuffalo.in.th/businesseconomy/ที่มาของnetflixคอนเทน
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce40/
https://techsauce.co/techandbiz/hownetflixbuiltacultureofinnovation
https://www.longtunman.com/19366
https://www.blueoclock.com/reedhastingsandnetflixstory/
https://taokaemai.com/netflixจากร้านเช่าvdoสู่การเป็/
===============
อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาด ความรู้เรื่องธุรกิจ นอกห้องเรียน ได้ที่ http://bit.ly/youtubenop
วิดีโอแนะนำ
ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร ?
https://youtu.be/rxx2_QomZ3A
เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing
https://youtu.be/bgi1vPlOk4o
Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ
https://youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
ร้านอาหาร กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท เค้าทำได้ยังไง ?
https://youtu.be/s3mVuXHyXps
ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า ?
https://youtu.be/zDSetS9P3fc

NETFLIX มีแต่พนักงานเก่ง เพราะใช้วิธีบริหาร ที่ไม่เหมือนใคร !? วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น | EP.89

Google ทำยังไง ให้มีแต่คนเก่งๆ ทั่วโลก อยากทำงานด้วย | วัฒนธรรมองค์กรของ Google | EP.85


Google ทำยังไง ให้มีแต่คนเก่งๆ อยากทำงานด้วย ตามแบบวัฒนธรรมองค์กรของ Google
Google เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่หลายๆคนอยากทำงานด้วย ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่าง Google แต่เราในฐานะนักธุกิจ ควรศึกษาไว้ เวลาเราอยากเริ่มทำธุรกิจต่างคนก็อยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ วันนี้เราเลยจะมาถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จว่าในโรงเรียนสอนธุรกิจนั้นมีประวัติธุรกิจให้เรียนมากมายซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือทำการตลาด และวัฒนธรรมองค์กร
เพราะหลายคนคิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย และแน่นอนว่าคนที่ต้องการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือทำธุรกิจอะไรได้เงินดีต่างก็อยากจะทำธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจที่เป็นไอเดียธุรกิจของตัวเองจนสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถหารายได้เสริมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมออนไลน์ หรือหาเงินออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้ก็มีเครื่องมือทางการตลาดให้เลือกอยู่หลากหลาย เหมือนอย่าง Google
แต่สิ่งที่เราจะมาศึกษาวันนี้ก็คือเรื่องราวการคัดเลือกพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กรของ Google ว่ามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร
reference:
https://techsauce.co/techandbiz/googlewhatthesecrettotheworldmostjoyfulplacetoworkat
https://www.blockdit.com/posts/5f4ddda6a342656dd4b6870d
https://www.samyanmitrtown.com/2020/10/14/มารู้จักวัฒนธรรมทำงานgoogle/
https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce23/
https://65blogs.com/tag/วัฒนธรรมองค์กรของgoogle/
===============
อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาด ความรู้เรื่องธุรกิจ นอกห้องเรียน ได้ที่ http://bit.ly/youtubenop
วิดีโอแนะนำ
ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร ?
https://youtu.be/rxx2_QomZ3A
เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing
https://youtu.be/bgi1vPlOk4o
Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ
https://youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
ร้านอาหาร กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท เค้าทำได้ยังไง ?
https://youtu.be/s3mVuXHyXps
ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า ?
https://youtu.be/zDSetS9P3fc

Google ทำยังไง ให้มีแต่คนเก่งๆ ทั่วโลก อยากทำงานด้วย | วัฒนธรรมองค์กรของ Google | EP.85

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กร ที่ ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *