Skip to content
Home » [NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน ต่อ โท ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

[NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน ต่อ โท ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

ทุน ต่อ โท ต่าง ประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Introduction of Jiangsu Province

มาทำความรู้จักกับ เมืองเจียงซู

เจียงซู อยู่ริมชายฝั่งทะเลจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ่งของความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, วัฒนาการทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งในโลก และด้วยเหตุผลที่ เจียงซูเป็นเมืองหลวงของ หนานจิง จึงจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศจีนที่มี GDP สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

เจียงซูและเมืองใกล้เคียงกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รัฐบาลจัดให้เป็นแบบเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเมืองนี้ยังจัดได้รับให้เป็น เมืองหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวและยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน ซึ่งทำให้ เจียงซูเป็นอีกหนึ่งรัฐของประเทศจีน ที่เป็นแหล่งการศึกษาที่นักเรียนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศจีนแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อ ประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน ระยะเวลาเรียน ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 –3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Yancheng Institute of Technology (YIT)

china scholarship Yancheng Teachers University

Yancheng Institute of Technology ( YIT ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนในการเรียน ( Full Time ) ระดับชั้นนาของ
ประเทจีนโดยการดูแลของ รัฐบาลมณฑลเจียงซู ( Jiangsu Provincial Government ) ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng เป็นเมืองเปิด ที่ติดชายั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ถึงกับได้ถูกขนานนามเรียกอีกื่อหนึ่งว่า Oriental Wetland inhabited by Red-Crowned Canes and Milu deer. YIT มีสองวิทยาเขตด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ East Jianjun Avenue และวิทยาลัยเขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Middle Xiwang Avenue

YIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 Yancheng Institute of Technology ( YIT ) ได้มีการพ ฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องด้วยพันธสัญญาที่ต้องทาการพัฒนาอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์เพื่อความก้าวล้าทันสมัยทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว YCIT ได้แสดงศักยภาพความเป็นู้นาที่สาคัญในการเจริญเติบโตเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงการเกษตรและได้จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

YIT มีทั้งหมด 19 สถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 65 สาขาในระดับปรืญญาตรี ด้วยเนิ้อหาที่เข้มข้นและชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Textile Engineering
 • Clothing Design and Engineering
 • Light Chemical Engineering
 • Business Administration
 • Financial Management
 • Accounting
 • Logistics Management
 • Information Management and Information System
 • Finance Engineering
 • E-Commerce
 • Marketing
 • International Economics and Trade
 • Chinese Language and Literature
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • English
 • Japanese

รายละเอียดทุนการศึกษาของ JS Carnival
– FREE ! ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
( นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาในปีปูพื้นฐานภาษาวิชา มากกว่า 60 % )

ที่ตั้ง
เมือง Yancheng, มณฑล Jiangsu

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียนประเทศจีน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 55,000บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 3,000 หยวน / ปี (15,000 บาท)

China Pharmaceutical University

china scholarship China Pharmaceutical University 01
china scholarship China Pharmaceutical University 02

มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน China Pharmaceutical University ( CPU) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน และเป็น 1 ในจำนวน 211 โครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาบันทางด้านวิชาการเภสัชกรรม China Pharmaceutical University ก่อตั้งในปี 1936

ในปีการศึกษา 2015 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก CPU มากกว่า 15000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12000 คนมากกว่า 3600 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะคณาจารย์กว่า 900 ท่านเป็นผู้อบรบฝึกสอน CPU เปิดสอนฝึกอบรมหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึง

 • Science
 • Medicine
 • Engineering
 • Economics
 • Management
 • Arts
 • Law

สาขาเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ได้รับการยกย่องจาก National Key Discipline ในปี2015 จากสถิติสาขาวิชาเภสัชวิทยา, พิษวิทยา, เคมีวิทยา และรวมไปถึง Clinical pharmacy program ให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรีและปริญญาโท ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Business Administration
 • International Economy and Trade
 • Economics Marketing
 • Pharmaceutical
 • Bioengineering
 • Biotechnology
 • Bio – Pharmacy
 • Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Analysis
 • Medicinal Chemistry
 • Traditional Chinese Pharmacy
 • Environmental Science
 • Food Quality and Safety
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical of Traditional Chinese Medicine
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine
 • Clinical Pharmacy

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Business Management และ วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Business เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ( IELTS ระดับ 5.5 )

 • International Economics and Trade ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Clinical Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กาหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Nanjing University of Finance & Economic

china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 01
china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 02

Nanjing University of Finance & Economics ( NUFE ) เป็น อีกหนึ่งคณะที่เป็นกุญแจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยทีเป็นอันดับต้นๆ ของเมือง Jiangsu เนื้อหาวิชาที่กระชับและเข้าใจง่ายในการเรียนสาขา Economics and management รวมไปถึง Laws กฎหมาย Humanities มนุษยศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ และ Technology วิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 19 โรงเรียน และทบวงต่างๆ ในเครือ ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย มีคณะคณาจารย์ ระดับต่างๆ มากมาย Master’s Degree Authorization Disciplines – First Level จำนวน 11 สาขา Master’s Degree Authorization Disciplines – Second Level จำนวน 58 สาขา Undergraduate Programs จำนวน 38 สาขา Certificate Program 2 ปี อีก 2-3 หลักสูตร จากเหตุผลที่ NUFE มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบการสอนที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจได้ง่ายในหักสูตรวิชา โดยผู้เทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ทรงคูณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจานวนมากกว่า 20,000 คน ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น ด้วยระบบการศึกษาแบบละเอียด และการทดสอบแบบเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง

ระดับวุฒิปริญญาที่มีการจัดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 • International Economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

china scholarship Nanjing University of Information Science & Technology

Nanjing University of Information Science & Technology ( NUIST ) ก่อตั้งในปี 1960 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing Institute Of Meteorology ในปี 2004 และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศจีน NUIST เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งสร้างบุคลากรและให้การศึกษาแก่ประชาชนเมือง Jiangsu โดยการดูแลของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา Republic of China และ China Meteorological Administration ( CMA ) NUIST เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และที่รู้จักกันดีว่า NUIST ยังเป็น Post-Doctor Research Centers อีกด้วย

ในปัจจุบัน NUIST มีนักศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30,000 คน และคณะคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (full-time) มากกว่า 1,500 ท่าน และมี 60 ท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งนักเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในโครงการ “One Thousand Talent Project” และคณะคณาจารย์ชั้นนาของ มณฑล Jiangsu, ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านซึ่งทา โครงการ สร้างสรรค์ ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนสาหรับ มณฑล Jiangsu

ระดับสาขาวิชาที่เปิดสอน

เปิดเฉพาะ ระดับปริญญาโท ( นักศึกษาต้องเรียนปูพื้นฐานภาษา Language Program เป็นเวลา 1 ปี และสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ )

คณะสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ( ภาคภาษาจีน )

 • Business Administration ( MBA )
 • Computer Science
 • International Chinese Education ( เวลาเรียน 2 ปี )

คณะสาขาวิชาภาคภาษาอังกฤษ ( IELTS ขั้นต่า 6.0 )

 • Business Administration ( เวลาเรียน 2 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

20140425022834 670

Anhui University Of Finance and Economics (AUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญและความหลากหลายในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน เช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) AUFE เป็นมหาวิทยาลับชั้นนำแห่งหนึ่งในเมือง Anhui ของประเทศจีนมายาวนาน Anhui University Of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ในเมือง Hefei, มณฑล Anhui และต่อมาในปี 1961 ได้ย้ายมาที่ “ Pearl City ”ใน มณฑล Bengbu 19

วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 983,450 ตารางเมตร ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางวิชาการมากกว่า 31,063 เล่ม และ 99.03 สื่อสาระสนเทศน์ ( Electronic book materials ) และมีคณะบุคลากรจำนวน 1934 คน และ คณะคณาจารย์ในสาขาต่างๆ จำนวน 1,018 คน และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21,226 คน และ นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1,944 คน

มหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา หอพักนักศึกษา และ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก AUFE ทางโภชนาการ Canteen ของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการจนได้รับการยอมรับผ่านมาตราฐาน ISO-9000

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics หลักสูตรภาคภาษาจีน 2 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 4. หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Huangshan Institution

97792c2d bc5a 4dbb baa5 4b226cb0f660

Full Scholarship

Free Tuition Fee

Free Dorm & Living Allowance

HuangShan University ตั้งอยู่ที่เมือง HunagShan ในมลฑล Anhui เป็นเมืองที่มีจุดทัศนียภาพที่สวยงาม และดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของประเทศจีน HuangShan University มี 2 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางสถาบันด้วยกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 118 ท่าน ผู้สมัคร full time ในระดับ ปริญญาตรี มากกว่า 18,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 16 โรงเรียน และ 2 ทบวง และมีหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนถึง 57 สาขาวิชา เช่น

 • Art
 • Science
 • Economy
 • Pedagogy
 • Engineering
 • Agronomy
 • Management
 • Law
 • Literature

HuangShan University มีสัมพันธภาพที่ดีกับ สถาบันการศึกษามากกว่า 25 สถาบันทั่วโลก รวมทั้ง America , France, Germany, South Korea, Holland, Hong Kong, และ Taiwan HuangShan University มีความมุ่งมั่นในการสร้าง สถาบันให้มีความเป็นที่ 1 ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย์ แตกออกเป็น บุคลากรคณาจารย์ และแผนกธุรการจัดการต่างๆประมาณ 903 คน คณะอาจารย์ Full Time ประมาณ 759 คน และ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับสาขา มากกว่า 200 คน ได้แก่ คณะศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอีกมากมาย

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน ( Degree Available )

เฉพาะปริญญาตรี ( ทางเลือกด้วย การเรียนปูพื้นฐานภาษาเป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา วิชาเปิดสอนเป็นภาษาจีน

 • Tourism Management
 • Human Resources Management
 • International Economic And Trade
 • Financial Management
 • Marketing
 • Accounting
 • Chinese International Education
 • Chinese Language & literature
 • Journalism
 • Cultural Industries Management
 • Graphic Design
 • Environment Design
 • Product Design
 • Animation
 • Fine Arts
 • Music & Performance
 • Computer Science & Technology
 • Electronic & Information Engineering
 • Software Engineering
 • Civil Engineering
 • Biological Science
 • Food Science and Engineering
 • Environmental Science
 • Horticulture
 • Forestry

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • Hotel Management ( IELTS 5.5)

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK นักเรียนที่ได้ทุนจะได้เรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ฟรี และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

Nanjing Xiaozhuang University

db4d2733 4fe0 4498 8057 e224c4260c8d

Nanjing Xiaozhuang University เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด ที่เปิดสอนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี 1927 โดย Mr. Tao Xin Zhi เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาของ มณฑล Nanjing มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 1,265 คน และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 460 ท่าน และในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18,200 คน ที่กำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2019 มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Fangshan, วิทยาเขต Mochou, วิทยาเขต Xiaozhuang และที่วิทยาเขต Fangshan ซึ่งเป็น วิทยาเขตหลักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ มหาวิทยาลัย Jiangning และอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical อีกด้วย

คณะสาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี เพียงระดับเดียว

 • Chinese Language and Literature

ระดับปริญญาตรี เวลาเรียน 3 ปี ( option การเรียนปูพื้นฐานภาษา เป็นเวลา 1 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,200 หยวน / ปี (18,880 บาท) และแบบ Single room 7,200 หยวน / ปี (36,000 บาท)

ChangZhou University

1 12

Changzhou University ตั้งอยู่ในเมือง Changzhou มณฑล Jiangsu มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการร่วมมือ ก่อตั้ง และ ดำเนินงาน กับ รัฐบาลมณฑลรัฐ และ บริษัทรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในปี 1978  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีอันดับมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดสอน 10 คณะ ใน 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Changzhou

Changzhou ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiangsu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เมือง Nanjing ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ 1.5 ช.ม. โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้เส้นทาง จาก Nanjing

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ IELTS 5.5)

 • International Trade and Technology
 • Computer Science and Technology

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาจีน

 • Chinese Language and Literature
 • International Economics and Trade
 • Finance
 • Accounting
 • Marketing
 • Information Management and Systems
 • Financial Management
 • Logistics Management
 • Human Resource Management
 • Software Engineering
 • Product Design
 • Business English
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Automation
 • Gardening
 • Fine Arts

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบแชร์ 3  คน 3,000 – 5,000 หยวน / ปี (15,000 – 25,000 บาท) และแบบแชร์ 2 คน 9,000 หยวน / ปี (45,000 บาท)

Suzhou University of Science and Technology

Suzhou University of Science and Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Suzhou ซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

เมือง Suzhou ตั้งอยู่ใกล้ เมือง Shanghai และเป็นจุด Landmark ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เดินทางจาก Shanghai ได้สะดวกสบายโดยทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Suzhou University of Science and Technology เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นทางสาขาวิชา Engineering and Science เป็นอย่างดี

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2001 ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาเขตของ Suzhou Institutes เข้าด้วยกัน และในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีบุคลากรคณาจารย์ มากกว่า 1600 ท่าน ที่สอนในสถาบันแห่งนี้ Suzhou University of Science and Technology ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Shihu, วิทยาเขต Jiangfeng, และวิทยาเขต Tianping ปัจจุบัน ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย มีหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม และ Electronic Journal Article มากกว่า 315 สื่อ หรือแหล่งข้อมูล ไว้ให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าหาข้อมูล

คณะที่เปิดสอน

 • ปริญญาโท สาขา Environmental Science and Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 • แบบ A : เกรดเฉลี่ย GPA 2.8 หรือ มากกว่า

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา ประมาณ Y 1,000 ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ครั้ง จานวน Y 1,000

 • แบบ B

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศจีน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวมรถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึง หนานจิง) สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชาระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท และ 99,000 บาท (สำหรับที่ Huangshan Institution)

ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชาระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ 3,000 –7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

[Update] เรียน ป.โท อังกฤษปี 2022 เข้ามหาวิทยาลัย Top rank จบแล้วทำงานต่อได้สูงสุด 2 ปี | ทุน ต่อ โท ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

เรียน ป.โท ประเทศอังกฤษ 2022

เข้ามหาวิทยาลัย Top rank ของอังกฤษ  จบแล้วทำงานต่อได้สูงสุด 2 ปี

 [กรอกเพื่อรับข้อมูล] 

ทุนป.ตรี ป.โท  ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจเรียนต่อ UK Jan 2022 intake

หลักสูตรปริญญาตรี-โท เช็คสาขาที่เปิดสอน คลิกชื่อมหาวิทยาลัยได้เลย

– Middlesex University

– Anglia Ruskin University

– University of Bedfordshire 

– Bournemouth University 

– Northumbria University

– University of Northampton

– University of Portsmouth

 Sheffield Hallam University 

– Teesside University

– University of the West of England 

– York St. John University, York Campus

– University of Hertfordshire

 

โอกาสทองสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี-โท ประเทศอังกฤษ ปี 2022

✔ โอกาสหางานทำหลังเรียนจบในประเทศอังกฤษสูงสุด 2 ปี 

✔ ระหว่างเรียน ป.ตรี-โท สามารถทำงาน  Part time 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ , Full Time สูงสุด 50 ชั่วโมงในช่วงปิดเทอม

✔ ระหว่างเรียน Pre-sessional English สามารถทำงาน Part-time สูงสุด 10 ชั่วโมง/สัปดาห์

✔ เกรดไม่สูงก็เข้า U top ได้

✔ ป.โท เรียนจบภายใน 1 ปี 

✔ เปิดเรียนเดือนกันยายน และมกราคมของทุกปี (เฉพาะบางสาขา)

✔ ได้ IELTS น้อย คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยก็เข้าเรียนได้ *

✔ ค่าเรียน ป.โท ตลอด 1 ปี เริ่มต้น 5 แสนบาท

✔ มีที่พักให้กับนักศึกษาต่างชาติ

 

โอกาสมาแล้ว! ก็ต้องรีบคว้า ประเทศอังกฤษเปิดทางให้น้องๆที่เรียนระดับปริญญาตรี-โท เลือกคณะ ที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วกรอกแบบฟอร์มรับข้อมูลทันที 

ขอข้อมูลเรียนต่ออังกฤษ

เรียน ป.โท อังกฤษ 2022 เกรดน้อย ภาษาอังกฤษไม่เก่ง ก็ไปเรียนได้

น้องๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.โท ที่อังกฤษ ขั้นตอนแรกนั้น น้องๆ จะต้องทราบหลักสูตรที่จะไปเรียนต่อก่อน เช่น International Business, MBA, Economic, International Relation, Engineering, Computer Science, Marketing เป็นต้น หลังจากนั้น ทางพี่ๆ OEC จะช่วยแนะนำมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่น้องๆ สามารถเลือกเรียนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผลการเรียน และงบประมาณของนักเรียนที่มีอยู่ ผลการเรียน (GPA) ของน้องๆ มีผลต่อการสมัครเข้าเรียน 

 

หากมีผลการเรียนในเกณฑ์ที่ดี ก็สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่มี Rank สูงๆ ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องๆ ที่มีผลการเรียนไม่ดี จะไม่สามารถเข้าเรียนได้เลย ก็จะมีหลักสูตรที่ให้เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.โท เช่น Pre-Master อันดับต่อมา เป็นการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษนั่นเอง หากน้องๆที่ต้องการเรียนต่ออังฤษ จะต้องเลือกสอบ IELTS for UKVI

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน ป.โท อังกฤษ กับ OEC

ขั้นตอนการสมัครเรียน น้องๆสามารถยื่นเอกสารสมัครกับทาง OEC ได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS เพื่อให้ได้ใบตอบรับแบบ Conditional offer ก่อน เมื่อน้องๆ สอบ IELTS ได้ถึงตามเกณฑ์แล้วทางมหาวิทยาลัย จะเป็นใบตอบรับเป็นแบบ จะได้รับ Unconditional offer ให้ แต่ถ้าหากสอบได้คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปเรียนคอ์ส Pre-sessional course ก่อนได้ โดยเมื่อเรียนจบ สามารถเข้าเรียน ป.โท ต่อ โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่ การเข้าเรียนต่อ ป.โท ที่อังกฤษนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด หากน้องๆ มีที่ปรึกษาดีๆ ที่สามารถหาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับน้องๆ ได้  ทาง OEC ดูแลน้องๆ ตั้งแต่การหาคอร์สเรียน การสมัครเรียน การจัดทำวีซ่า ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน ทั้งหมดนี้ดำเนินการฟรี!

 

เรียนหลักสูตรกฎหมาย เนติบัณฑิตอังกฤษ

สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนกฎหมาย ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศอังกฤษสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบฯ สำเร็จการศึกษาประเทศอังกฤษที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว (ก.ต คือสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรียน ป. โท + Work Placement สูงสุด 12 เดือน

Work Placement คือโปรแกรมที่ทำให้นักเรียนได้นำความรู้มาปฏิบัติจริงในสถานการณ์การทำงาน อีกทั้งยังทำให้ได้รับประสบการณ์ทำงานจริงๆจากบริษัทที่เชียวชาญในสายงานต่าง ๆ พร้อมรับค่าตอบแทนเสมือนการเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ  และสำหรับบางคนที่เข้าฝึกงานและมี Performance ที่ดียังมีโอกาสได้เข้าทำงานในบริษัทที่ฝึกงานหลังเรียนจบอีกด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

Q & A  เรียนต่อป.ตรี-โท UK ได้ ไม่ต้องใช้ IELTS 

Q : เรียนต่ออังกฤษแบบไม่ใช้ IELTS เหมาะสำหรับใครบ้าง

A: เหมาะสำหรับน้องๆที่จบหลักสูตรอินเตอร์ (International Program)

 

Q : มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผล IELTS

A : Anglia Ruskin University/ Bournemouth University/ Sheffield Hallam University/ York St. John University/ University of Hertfordshire/ University of Northampton / University of Sunderland / University of the West of England (UWE Bristol)

 

Q : เรียนต่ออังกฤษ สามารถทำงานไปด้วยได้ไหม

A : ระหว่างเรียน ป.ตรี-โท สามารถทำงาน  Part time 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ , Full Time สูงสุด 50 ชั่วโมงในช่วงปิดเทอม และมีโอกาสรับ Work Placement หลังเรียนจบสูงสุด 2 ปี

 

Q : ไม่ได้เรียนจบอินเตอร์ เกรดไม่สูง คะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ ไปเรียนต่ออังกฤษได้ไหม

A : ได้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษาที่เกรดไม่สูง หรือผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ พี่ๆ OEC ยินดีช่วยน้องๆในการหาหลักสูตร สมัครเรียน และดำเนินการด้านวีซ่า โดยไม่คิดค่าบริการ

 

เรียนปริญญาตรี-โท Birmingham City University  (BCU)

Birmingham City University  (BCU) เป็นมหาวิทยาลัยในเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ  เคยเป็นที่ยอมรับในฐานะ Birmingham College of Art  และได้รับ มหาวิทยาลัยลงทุน  25 ล้านปอนด์ ในการขยายวิทยาเขตในใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

 

ทุนการศึกษาเรียนเรียน ป.โท อังกฤษ 2022

สมัครเรียน ป.โท อังกฤษวันนี้ โอกาสรับทุน £10,000 

 

สาขาวิชา :  MSc Big Data Analytics /  MSc Cyber Security / MSc Data Network and Security / MSc International Logistics and Supply Chain Management / MSc Automotive Engineering /  MSc Mechanical Engineering / และอีกมากมาย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน ป.ตรี-โท ที่ University of Bedfordshire 

– Luton Campus ห่างจาก London เพียง 30 นาทีโดยรถไฟ
– ค่าครองชีพไม่สูง / หอพักนักศึกษาเริ่มต้นเพียง  18,500 บาทต่อเดือน
– ปริญญาโทเปิดรับนักศึกษาสูงสุดถึง 6 ครั้งต่อปี ได้แก่ Sept / Nov / Jan / Mar / Jun / Jul
– รับส่วนลดค่าเรียนทันที £1,000 และรับเพิ่มอีก £500 เมื่อจ่ายค่าเรียนเต็มจำนวนก่อนลงทะเบียนเรียน
– ฟรีค่าเรียน Pre-Sessional English สำหรับผู้ที่มี IELTS 5.5 overall ขึ้นไป

 

อ่านรายละเอียดมหาวิทยาลัย

 

เรียนที่ INTO University Partnerships เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

สถาบันที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร และยังเป็นสถาบันที่มี สภาพแวดล้อมทาง การศึกษาที่ดีเยี่ยม ประกอบกับมีหลัก สูตรต่อเนื่องที่มีคุณภาพซึ่งนำไปสู่ การศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทได้อย่างรวดเร็ว

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน+ฝึกงานที่ University of Hertfordshire ประเทศอังกฤษ

ค่าเรียน ป.โท เพียง 12,650 ปอนด์  ** โอกาสพิเศษ รับทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุดกว่า 5,500 ปอนด์
 

เงื่อนไข

– ทุนเรียนดีสูงสุด 4,000 GBP **ขึ้นกับผลการเรียน และการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
– เมื่อชำระค่าเทอมเต็มจำนวนรับส่วนลด 500 ปอนด์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เรียนต่อ ป.โท อังกฤษ 

University of the West of England มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเมือง Bristol (UWE Bristol) เรียนปริญญาโท + Work Placement  หลังเรียนจบ 1 ปี คอร์ส  MSc in International Management และ MSc in Information Technology + Work Placement  หลังเรียนจบอีก 1 ปี น้องๆจะได้รับวีซ่า 2 ปี 

 

พิเศษสำหรับน้องๆที่จบมหวิทยาลัยดังนี้ไม่ต้องยื่นผล IELTS 

– Assumption University

– All International programme from Thammasat University

– Mahidol University International college

– Kasetsart University International programme

– Burapha University International college

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Northumbria University ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดถึง 3 ปีซ้อน จาก หนังสือพิมพ์ The Sunday Times มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Newcastle มีนักศึกษาจากหลายแห่งทั่วโลก เลือกที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ การเรียนหลักสูตร ปริญญาโท จะใช้เวลาในการเรียน 1 ปี   Scholarship มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ £2,000

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย Newcastle Univeristy, London

Vice-Chancellor’s Excellence Scholarships 

 ทุนส่วนลดค่าเรียน : 50% (มูลค่ากว่า 400,000 บาท) ทั้งหมด 4 ทุน สำหรับนักเรียนที่ได้รับ offer จาก Newcastle, London

 

Vice-Chancellor’s International Scholarships

 ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,500 – £5,000 ทันทีที่ได้รับ Offer  สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 

Pathway Student Scholarship

 รับทุนค่าเรียนสูงสุด £5,000 สำหรับนักเรียนที่ได้รับ Offer โปรแกรม(International Foundation,International Year One, Graduate Diploma) จาก Newcastle, London

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาตรี-โท Anglia Ruskin University

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เมือง Cambridge  และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ ติด 50 อันดับแรกใน Sunday Time- top graduate starting salary และ มหาวิทยาลัยมีความเป็น International เรามีนักศึกษาต่างชาติถึง 20% มาจากกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาตรี-โท Aston University

มหาวิทยาลัย Aston เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิจัยวิจัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในปี 2560 Aston ได้รับการยอมรับจาก Times Higher Education เพื่อคุณภาพการสอนที่ดีที่สุดอันดับสองในสหราชอาณาจักร

 

ทุนมหาวิทยาลัย Aston University Scholarships 

– Aston Villa Scholarship- 5% discount on tuition fees through our partnership with Aston Villa Football Club

– Aston Excellence – £3,500-£5,000

– MBA Regional Scholarship-scholarship of up to £6000

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาตรี-โท Bournemouth University

Bournemouth เป็น มหาวิทยาลัยทันสมัยในเมืองชายทะเลี  มีการสอนแบบมืออาชีพโดยเน้นด้านการให้การศึกษาและมุ่งเตรียมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต มหาวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เด่นทางด้าน การ โรงแรม 

 

ทุนมหาวิทยาลัย Bournemouth University Scholarships 

– Academic Excellence Scholarship-£3,500 tuition fee reduction

– BU Music Scholarships-£1,150 (major award) or £450 (minor award)

– BU Sport Scholarship -£500 to £5,000

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาตรี-โท University of Portsmouth

เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ อันดับที่ 21 จากมหาวิทยาลัยในอังกฤษทั้งหมด (Guardian University Guide, 2020) ได้คะแนนในระดับ Gold ในการสำรวจจาก TEF Teaching Excellence Framework โดยมีนักศึกษา 97.5% ที่สามารถได้งานทำหรือเรียนต่อหลังจากการสำเร็จการศึกษา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาตรี-โท Brunel University

Brunel University, London เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการศึกษา ใช้ชีวิตและการเข้าสังคม  Brunel เปิดสอนสาขาวิชา 32 สาขาและหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่า 220 หลักสูตร นักวิชาการกว่า 1,100 คนของเราใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ที่ทันสมัยและผสมผสานทฤษฎีและการสอนเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้และได้รับทักษะการปฏิบัติที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน ป.ตรี-โท Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไรตั้งอยู่ในเขตเมืองของเมืองกลาสโกว์ ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางในสกอตแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นทางการ เช่น ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก มีที่วิทยาเขต Glasgow, Scotland

 

สาขาที่น่าสนใจ

Arts & Humanities, Business & Social Sciences, Language & Cultural, Medicine & Health, Engineering, Science & Technology

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน ป.ตรี-โท London Metropolitan University

มหาวิทยาลัย London Metropolitan ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยการรวมกันของ University of North London และ London Guildhall University มหาวิทยาลัย London Metropolitan มีวิทยาเขตทั้งหมด 2 แห่งโดยมี The City แคมปัสตั้งอยู่ที่ Whitechapel อยู่ไม่ไกลจาก ศูนย์กลางทางการเงินของกรุงลอนดอน การเดินทางสะดวก

 

สาขาที่น่าสนใจ

• Guildhall School of Business and Law

• School of Computing and Digital Media

• School of Human Sciences

• School of Social Professions

• Social Sciences

• The Sir John Cass School of Art, Architecture and Design

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน ป.ตรี-โท London South Bank University

London South Bank University  ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีจากย่านธุรกิจของเมือง London และ ศูนย์วัฒนธรรม ใกล้กับสถานีรถไฟ Waterloo และ London Bridge ที่ LSBU คุณจะถูกรายล้อมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลอนดอนและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 

สาขาที่น่าสนใจ :

 Applied Sciences, Arts and Creative Industries, Business, Engineering, Health and Social Care, Law and Social Sciences

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียนปริญญาโท University of Hull 

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสูงสุด 5,000 ปอนด์ ถึง 50 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากประเทศไทยและสนใจเรียนในช่วงเดือน September ผู้สนใจสามารถสมัครได้ และพิเศษสำหรับนักเรียนอินเตอร์ทุกคน รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 2,500 ปอนด์เมื่อสมัครเรียนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีที่ University of Hull

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เรียน ป.ตรี-โท ที่อังกฤษ Middlesex University 

– หลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปีจบ  

– หลักสูตร ปริญญาโท 1 ปีจบ หรือ หลักสูตรมีฝึกงาน (เรียน 1 ปี + ฝึกงาน 1 ปี)

 

สาขาที่น่าสนใจทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทปี 2022

• Business and Management

• Computer and Engineering

• Arts and Creative Industries

• Natural and Health Science

• Master of Laws in International Business Law รับรองโดย ก.ต.

• Pre-sessional 5 intake สำหรับนักศึกษาอินเตอร์ที่ต้องการพัฒนาภาษาก่อนเข้าเรียนระดับปริญญา เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ IELTS 4.5 ขึ้นไป

• Work Placement ในประเทศอังกฤษสูงสุด 1 ปีหลังเรียนจบ

 

อ่านรายละเอียดมหาวิทยาลัย

 

 


เรียนนอกบอกต่อ EP.9 เรียน MBA ที่ Stanford ด้วย Fulbright สมัครยังไง? เรียนยังไง?


เรียนต่อโท เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อเมืองนอกที่อเมริกา เรียนต่อ MBA ฟังเกลเล่าเรื่องเรียนต่อ MBA ที่ Stanford Graduate School of Business กับทุน Fulbright ตามคำเรียกร้องกับโรงเรียนฝั่ง West Coast กันบ้างๆ สำหรับ Stanford University มหาลัยที่แสนจะโด่งดัง โดยเฉพาะด้าน Entreprenuer / Tech / Startup ทั้งหลาย ใครอยากไปเรียนสแตนฟอร์ด และอยากได้ทุน Fulbright ห้ามพลาด!
0:00 Intro
0:16 แนะนำตัว
1:00 ทุน Fulbright คืออะไร และรกยละเอียดการสมัครเป็นยังไง?
6:37 ทำยังไงให้ติดทั้ง Harvard และ Stanford
9:30 อะไรคือจุดเด่นของการเรียน Stanford
12:18 จุดด้อยของมหาลัย?
13:47 ฝากถึงน้องๆ
Website Fulbright: http://www.fulbrightthai.org/
โยกย้าย ย้ายประเทศ เรียนต่อ เรียนต่อนอก เรียนMBA
📹ขอบคุณ Video Editor: Guy Jirapat
วีดีโอแนะนำ✨
📌สอนทำ Resume จากคนติด Harvard และ Google (แจก Template ฟรี): https://youtu.be/j9aRyp7ng3s
📌เทคนิคบริหารเวลาฉบับ Consultant และ Harvard: https://youtu.be/mA7zclIFg2U
📌ทำงาน Amazon บริษัท Ecommerce ระดับโลก: https://www.youtube.com/watch?v=z6lFQluPPt0\u0026t=4s
📌จบป.ตรีได้เงินเป็นแสน อาชีพ Management Consultant คืออะไร: https://youtu.be/Lp294ex9RyM
📌Harvard เค้าเรียนกันยังไงหรอ?: https://youtu.be/H031r77Z2s
📌ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศ แบบละเอียดที่สุดใน Youtube (แจก Google Sheet ให้คำนวณฟรี): https://youtu.be/PfJCB134dw
📌 เทคนิคสอบ GMAT 700 ในครั้งเดียว: https://youtu.be/vMCW529W4jU
📕นิเพิ่งเรียนจบจาก Harvard Business School และกำลังจะไปทำงานต่อที่ Google ที่ Mountain View ก่อนหน้านี้ทำงานเป็น Management Consultant ที่ Bain\u0026Company ตั้งใจทำช่องนี้มาเพื่อให้แรงบันดาลใจ คำแนะนำด้านการศึกษา สายอาชีพ และบอกเล่าเรื่องราวน่าสนใจในอเมริกา ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
🌟สนใจคุยกับรุ่นพี่ Alumni จากมหาลัยต่างๆ Join Facebook Group \”เรียนต่อนอก by พี่ๆ Alumni\” ได้ที่: https://www.facebook.com/groups/studybroadbyalumni/
ชอบ Content แบบนี้อย่าลืม กด Subscribe และเปิดกระดิ่งเตือนในช่อง Youtube เพื่อให้ไม่พลาด Content ดีๆ และสามารถติดตามนิในช่องทางอื่น หรือมาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ที่
✨Youtube Nicha Wong: https://www.youtube.com/nichawong
✨Facebook NichaWong: https://www.facebook.com/nichawongs
✨Instagram nicha.wongs: https://www.instagram.com/nicha.wongs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เรียนนอกบอกต่อ EP.9 เรียน MBA ที่ Stanford ด้วย Fulbright สมัครยังไง? เรียนยังไง?

3 วิธีฝึกภาษาสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ | บอกข่าวดี! \”ทุนเรียนต่อ\” ประเทศออสเตรเลีย !!


มาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ
ด้วย 3 Checklist ฝึกภาษานี้กันค่าา ^^
.
และ ข่าวดีสุดๆ !!
สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาส
และทุนเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย
Beyond Study ร่วมกับ Queensland University of Technology (CRICOS No.002137)
มอบ “ทุนการศึกษา” ให้มากมายหลายหลักสูตร
พร้อมสนับสนุนคอร์สเรียน English for Academic Purposes ให้ฟรีอี๊ก !!
.
ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page: Beyond Study https://www.facebook.com/BeyondStudyCenter/
หรือ LINE: @Beyondstudy ได้เลยนะคะ

ดีใจจัง ที่คุณตั้งใจพัฒนาทักษะ
และพร้อมเก่งขึ้นไปด้วยกัน ! 🧠🌟
อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน? 📚 📖
📋 วัดระดับภาษา เพื่อวางแผนการเรียนได้ ที่ selfassessment form ฟรี !
https://www.farangangmor.com/selfassessmentform/
หลักสูตรต่างๆ ของฝรั่งอั่งม้อ
Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ
https://www.farangangmor.com/course/thinkinenglish/
พูดฝรั่งได้ดั่งเสก Online Course
https://www.farangangmor.com/course/speaklikemagic/
PRONUNCIATION พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียง เป๊ะเวอร์
https://www.farangangmor.com/course/pronunciation/
CONVERSATION สนทนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์
https://www.farangangmor.com/course/conversation/
English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน
https://www.farangangmor.com/course/englishforcareerdevelopment/
Speak Brilliantly Excel at Public Speaking \u0026 Presentation in English
พรีเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น โดนใจ เป็นมืออาชีพ!
https://www.farangangmor.com/course/speakbrilliantly/
Teach English It’s Cool สอนภาษาออนไลน์ได้ด้วยหลักสูตรนี้
https://forms.gle/WzX8gZdwyS3QhM7s5
________________________________
ติดตามเราในช่องทางต่างๆ ให้ไม่พลาด content แบบนี้📱❤️
Facebook: ฝรั่งอั่งม้อ
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/
IG: farang_angmor
https://www.instagram.com/farang_angmor/
LINE: @farangangmor
https://lin.ee/cjP5cGv
Tiktok: @farangangmor
https://vt.tiktok.com/A5GEg6/
Website:
http://farangangmor.com/

3 วิธีฝึกภาษาสำหรับเรียนต่อต่างประเทศ | บอกข่าวดี! \

เรียนต่ออังกฤษ ค่าเทอม 0 บาท เป็นไปได้!! | #สตีเฟ่นโอปป้า


ภารกิจหาทุนไปเรียนต่อ ค่าเทอม 0 บาท! 😱 แจกวาร์ปรายละเอียดทุนตรงนี้เลยจ้าเพื่อนๆ
📌 ทุนจาก BRITISH COUNCIL
ทุน GREAT Scholarships http://www.britishcouncil.or.th/studyuk/greatscholarships
ทุน IELTS Prize http://www.ieltsasia.org/th/ieltsprize
📌 ทุนจากรัฐบาลอังกฤษ
ทุน Chevening http://www.chevening.org/scholarship/thailand
📌 ทุนจากมหาวิทยาลัย
Aston University http://bit.ly/2SoHBjf
University of Bath http://bit.ly/2ZnTXtv
University of Liverpool http://bit.ly/378uoPK
University of Surrey http://bit.ly/2ZqkaYt
Queen Mary University of London http://bit.ly/2ZqkaYt
University of East Anglia http://bit.ly/39g31Fg
สนใจเรียนต่อต่างประเทศ คลิ๊ก http://bit.ly/2T5vxSC
▼ กดดูช่องทางติดตามและของที่ใช้ในคลิปด้านล่าง ▼
Facebook สตีเฟ่นโอปป้า: http://www.facebook.com/sacrosspeachii
Facebook ภาษาอังกฤษ/เรียนต่ออังกฤษ: http://www.facebook.com/gouni.th
Instagram: http://www.instagram.com/iampeachii
Twitter: https://twitter.com/impeachii

♦ CAMERA: Canon G7X
♦ EDITING PROGRAM: Final Cut

เรียนต่ออังกฤษ ค่าเทอม 0 บาท เป็นไปได้!! | #สตีเฟ่นโอปป้า

จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564


จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564
นายหวังอี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน และนายแอนโทนี บลิงเค็น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ฯ ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งในการประชุมสุดยอดผู้นำ กลุ่ม G20 ที่กรุงโรม อิตาลี่ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เว็บไซต์ global times รายงานว่า การประชุมสองฝ่ายนี้ มีความร้อนแรงเหมือนเดิม เพราะฝ่ายสหรัฐฯ ได้อ่านแถลงการณ์บนโต๊ะประชุมว่า “ สหรัฐฯจะช่วยเหลือไต้หวันเต็มที่เพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือUN ”
การกล่าวเช่นนี้ ไม่ทำให้ความตึงเครียดดีขึ้นเลย การหารือที่ใช้เวลาถึง 50 นาที ที่ไม่มีการจับมือ แค่ชนซอก ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียด เช่นนี้นักวิเคราะห์ฝั่งจีน บอกว่า การหารือครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย เป็นเพียงการเปิดโอกาสได้พูดคุย เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย เลี่ยงการเกิดความขัดแย้งที่หนักกว่านี้ และรีบจัดการความแตกต่างที่เกิดขึ้น
จีนมองว่า สหรัฐฯ ยั่วยุจีนอย่างต่อเนื่องเรื่องไต้หวัน สหรัฐฯควรระมัดระวังท่าทีของจีนต่อเรื่องนี้ด้วย หากว่าจีนตัดสินใจตอบโต้การกระทำนี้ เพราะจีน มีกฏหมายต่อต้านการแยกดินแดน Antisecessionism Law ซึ่งผ่านสภาไปตั้งแค่ปี 2549
ในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หวังอี้ ชี้ให้เห็นว่า สหรัฐฯ เป็นผู้อ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดให้โลกเข้าใจว่า ยอมรับสถานะจีนเดียว แต่กลับพยายามจะเปลี่ยนสถานะของจีนและไต้หวัน เรื่องนี้ทำให้เกิดความตึงเครียด และทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิด
ประเด็นเรื่องไต้หวัน เป้นเรื่องละเอียดอ่อน ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถ้าจัดการไม่ถูกต้อง มันจะเป็นความเสียหายใหญ่หลวงที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน หวังอี้เน้นอีกว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน เป็นประเทศเดียวกัน
ทางด้าน หลูเซียง (Lü Xiang) ผู้เชี่ยวชาญด้านสหรัฐฯ แห่งสถาบันสังคมศาสตร์ของขีน ตีความคำพูดของหวังอี้ ถึงความหมาย “ความเสียหายใหญ่หลวงในความสัมพันธ์” นี้หมายถึง “สงครามระหว่างสองประเทศ” และความหายนะที่จะเกิดขึ้นตามมา
หวังอี้ เผยว่า ปมปัญหาของสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่องแคบไต้หวันคือการที่หน่วยงานแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันได้พยายามที่จะทำลายกรอบของหลักการจีนเดียว โดยมีสหรัฐฯ คอยสนับสนุน
ฝ่ายจีนหวังว่า อยากให้สหรัฐฯ ยอมรับนโยบายจีนเดียว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อย่าพูดและทำคนละอย่างกัน ขณะที่นายบลิงเคน ก็ย้ำเสมอว่า สหรัฐฯ ยอมรับนโยบายจีนเดียว
ในการประชุมครั้งนี้ นายหวังอี้ พูดกับ นายแอนโทนี บลิงเค็นว่า “ผมยินดีที่จะติดต่อกับคุณเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างจริงใจ จะได้หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและคาดการณ์ผิด” และจีนไม่ต้องการเห็นสหรัฐฯ ตัดสินใจทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของจีน
ด้วยท่าทีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญอย่างหลูเซี่ยง มองว่า ถ้าสหรัฐฯไม่แก้ไขความผิดพลาดที่จีนบอกไปแล้ว และยังพูดเรื่องไต้หวันให้ทั่วโลกเข้าใจผิดอีก สหรัฐอเมริกาอาจะไม่มีโอกาสได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากจีนอีกต่อไป

TNN อาเซียน4.0 อาเซียน4.0ออนไลน์ อาเซียน พลัส อาเซียน
ASEAN plus รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน ครูพี่ป๊อป จีน
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอาเซียนได้ใน

รายการ อาเซียน Plus
ทุกวันจันทร์
เวลา 10.3011.00 ทาง TNNช่อง16
และ รายการ อาเซียน 4.0 ONLINE
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.0017.30
รับชมสด ได้ทาง Youtube: TNN Online
และ FACEBOOK LIVE PAGE : TNN LIVE

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

จีนพูดตรงๆ ถ้าสหรัฐฯ ไม่หยุดจะเสียหายหนัก | รู้เขา รู้เรา รู้เรื่องจีน | 8 พ.ย. 2564

Master’s Degree in the US l เตรียมตัวสอบเรียนต่อ ป.โท/MBA ที่อเมริกาเองแบบง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งเอเจนซี่


คลิปแรกนี้สำหรับคนที่อยากไปเรียนต่อโทที่อเมริกาแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
วันแรกที่คิดจะเรียนต่อมันเหมือนจะยากนะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น ทำเองได้ไม่ต้องใช้เอเจนซี่เลย
ดูคลิปจบแล้วเริ่มทำตั้งแต่สเตปแรกเลย ถ้าคิดจะไปข้างหน้าแล้ว ไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มวันไหน จริงมั้ย 😀
Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/praepeeraya/

Master's Degree in the US l เตรียมตัวสอบเรียนต่อ ป.โท/MBA ที่อเมริกาเองแบบง่ายๆ ไม่ต้องพึ่งเอเจนซี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทุน ต่อ โท ต่าง ประเทศ

See also  เล่าเรื่อง Harry Potter กับเด็กต้องสาป Part 1 | Point of View | ประวัติแฮร์รี่ พอตเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *