Skip to content
Home » [NEW] ตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน | กริยา3ช่องที่ใช้บ่อย – NATAVIGUIDES

[NEW] ตาราง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน | กริยา3ช่องที่ใช้บ่อย – NATAVIGUIDES

กริยา3ช่องที่ใช้บ่อย: คุณกำลังดูกระทู้

arise

awake

be

bear

beat

become

begin

bend

bet

bite

bleed

blow

break

bring

build

burn

burst

buy

catch

choose

cling

come

cost

creep

cut

deal

dig

dive

do

draw

dream

drink

drive

eat

fall

feed

feel

fight

find

fit

flee

fling

fly

forbid

forget

forgive

forgo

freeze

get

give

go

grind

grow

hang

have

hear

hide

hit

hold

hurt

keep

kneel

knit

know

lay

lead

leap

leave

lend

let

lie (down)

light

lose

make

mean

meet

pay

prove

put

quit

read

ride

ring

rise

run

saw

say

see

seek

sell

send

set

sew

shake

shave

shear

shine

shoot

show

shrink

shut

sing

sink

sit

slay

sleep

slide

sneak

speak

speed

spend

spill

spin

spit

split

spread

spring

stand

steal

stick

sting

stink

strew

strike

strive

swear

sweep

swim

swing

take

teach

tear

tell

think

thrive

throw

undergo

understand

upset

wake

wear

weave

weep

win

wind

withdraw

wring

write

arose

awoke

was, were

bore

beat

became

began

bent

bet

bit

bled

blew

broke

brought

built

burned or burnt

burst

bought

caught

chose

clung

came

cost

crept

cut

dealt

dug

dived or dove

did

drew

dreamed or dreamt

drank

drove

ate

fell

fed

felt

fought

found

fit, fitted

fled

flung

flew

forbade or forbad

forgot

forgave

forwent

froze

got

gave

went

ground

grew

hung or hanged

had

heard

hid

hit

held

hurt

kept

knelt or kneeled

knitted or knit

knew

laid

led

leapt or leaped

left

lent

let

lay

lit or lighted

lost

made

meant

met

paid

proved

put

quit

read

rode

rang

rose

ran

sawed

said

saw

sought

sold

sent

set

sewed

shook

shaved

sheared

shone or shined

shot

showed

shrank or shrunk

See also  English Conversation Learn English Speaking English Subtitles Lesson 01 | ฝึกภาษา

shut

sang

sank

sat

slew

slept

slid

sneaked or snuck

spoke

sped

spent

spilled or spilt

spun

spat or spit

split

spread

sprang

stood

stole

stuck

stung

stank or stunk

strewed

struck

strove or strived

swore

swept

swam

swung

took

taught

tore

told

thought

thrived or throve

threw

underwent

understood

upset

woke or waked

wore

wove

wept

won

wound

withdrew

wrung

wrote

arisen

awoken

been

borne

beaten or beat

become

begun

bent

bet

bitten

bled

blown

broken

brought

built

burned or burnt

burst

bought

caught

chosen

clung

come

cost

crept

cut

dealt

dug

dived

done

drawn

dreamed or dreamt

drunk

driven

eaten

fallen

fed

felt

fought

found

fit, fitted

fled

flung

flown,

forbidden or forbade

forgotten

forgiven

forgone

frozen

gotten or got

given

gone

ground

grown

hung or hanged

had

heard

hidden

hit

held

hurt

kept

knelt or kneeled

knitted or knit

known

laid

led

leapt or leaped

left

lent

let

lain

lit or lighted

lost

made

meant

met

paid

proved or proven

put

quit

read

ridden

rung

risen

run

sawed or sawn

said

seen

sought

sold

sent

set

sewn or sewed

shaken

shaved or shaven

sheared or shorn

shone or shined

shot

shown or showed

shrunk or shrunken

shut

sung

sunk

sat

slain

slept

slid

sneaked or snuck

spoken

sped

spent

spilled or spilt

spun

spat or spit

split

spread

sprung

stood

stolen

stuck

stung

stunk

strewn

struck or stricken

striven or strived

sworn

swept

swum

swung

taken

taught

torn

told

thought

thrived or thriven

thrown

undergone

understood

upset

woken or waked

worn

woven

wept

won

wound

withdrawn

wrung

written

Table of Contents

[NEW] | กริยา3ช่องที่ใช้บ่อย – NATAVIGUIDES

        คำกิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น

3

ช่อง

เรียกว่า

กิริยา

3

ช่อง

ซึ่งแต่ละช่องก็บอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

 

ตามตัวอย่างในตาราง

ต่อไปนี้

ช่องที่

1                 

ช่องที่

2                    

ช่องที่

run                        ran                           run

 see                     saw                         seen

 

กิริยาช่องที่

1

ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กิริยาช่องที่

2

ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

กิริยาช่องที่

3

ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา

หรือ

Complement “

          ***  

ตามความเห็นของอาจารย์ผู้เขียน

 

เปรียบคำกิริยาเหมือนกับผู้กำกับหนังหรือละคร

 

ตัวประธาน

ก็เหมือนพระเอกหรือนางเอก

ส่วนตัวกรรมก็เหมือนกับบทบาท

ของนักแสดงทั้งหมด

ที่ผู้กำกับต้องคอยป้อน

ว่าจะให้สมบทบาทแค่ไหน

หรือแสดงออกมาสมจริงอย่างไร

.

คำกิริยามีวิธีใช้อยู่

2

วิธี

คือ

1.    

ใช้เป็นกิริยาแท้ของประโยคที่มีตัวประธานเป็นบุรุษสรรพนาม

(

ยกเว้นสรรพนามบุรุษที่

3 )

และตัวประธานที่เป็นพหุพจน์

เช่น

    I

                   We               want  a  book.

                   You

                   they

          The  boys  want   some  books.

2.  

ใช้เป็นคำแสดข้อความที่มี

 

to  

นำหน้ากิริยา

เช่น

  to work , to  go ,  to run , to buy

เป็นต้น

          

ทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมานั้นก็เป็นส่วนของคำกิริยา

ซึ่งนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับนักศึกษา

.

          

กล่าวโดยสรุปแล้ว

คำกิริยาที่ได้ยกมาพูดตั้งแต่ต้น

สามารถสรุปได้เป็น

2

ส่วนใหญ่

คือ

1.    

กิริยาแท้

 (

Finite  Verb )

2.    

กริยาช่วย

 (

Auxiliary  Verb )

ในส่วนของกิริยาช่วยนั้นอาจารย์ผู้เขียน

ขอกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย

ซึ่งได้ผ่านหูผ่านตานักศึกษามาบ้างแล้ว

 

นั่นก็คือ

1.    Verb  to  be  ( is , am , are , was , were  )  

แปลว่า

เป็น

,  

อยู่

,

คือ

2.    Verb  to  have ( has , have , had )

แปลว่า

 

มี

3.    Verb  to  do ( do , dose, did )

แปลว่า

ทำ

โดยทั่วไปแล้วเราจะเห็นว่า

คำกิริยา

ก็จะเป็นตัวแปร

หรือตัวช่วยที่สำคัญ

ที่ช่วยให้เราได้รู้ถึงคำอื่น

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประโยค

ที่เรียกว่า

เหตุการณ์

          

ก่อนที่จะยุติเรื่องการใช้คำกิริยาในภาษาอังกฤษ

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างให้นักศึกษาดู

เพื่อประกอบการทำความเข้าใจ

 

See also  [Update] เล่ม 3 - สำนวน สุภาษิต และ คำพังเพย Pages 1 - 30 - Flip PDF Download | สํา น วน สุภาษิต คํา พังเพย พร้อม ความ หมาย - NATAVIGUIDES

ขอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวัน

          Manit  is  a  student  of  this  college. Every  day  he  gets up at  06.00 o’clock and  then  he hurry takes a  shower, cleans his  shoes and  gets  dressed. His  house is near  the  college  about  4 kilometers , some  times when  it is  raining  he  is going  to  take  a motorcycle  with  his  friend.


กริยา​ ​​3​ ช่อง​ จำง่ายแค่​ 30​ วินาที!! Set 1 | ครูแหม่ม​ by krumamclub


สอนวิธีการท่องจำกริยา​ 3 ช่อง​ แบบง่ายๆ​ สบายๆ​ ภายใน​ 30​ วินาที
krumamclub​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กริยา​ ​​3​ ช่อง​ จำง่ายแค่​ 30​ วินาที!! Set 1 | ครูแหม่ม​ by krumamclub

กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง ในคลิปนี้เรามาจะมาทำความเข้าใจกับกริยา3ช่องและลิสคำกริยา3ช่อง เราจะมาฝึกท่องคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยทำให้เราออกเสียงได้ถูกต้อง และ ยังรวมไปถึงเทคนิคการฝึกท่องกริยา3ช่องภาษาอังกฤษด้วย irregular verb และ regular verb คืออะไร คลิปนี้มีคำตอบ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

Live ติว TOEIC ฟรี ท่องกริยา 3 ช่อง ยังไงให้จำได้


ท่องมาทั้งชีวิต เรียนมาตั้งแต่เด็ก แต่จำไม่เคยได้
วันนี้ครูดิวมีเทคนิค กลอนดีๆมาให้ รับรองช่วยทุกคนอัพคะแนนได้แน่นอน
krudewtoeic krudewenglish toeic grammar

Live ติว TOEIC ฟรี ท่องกริยา 3 ช่อง ยังไงให้จำได้

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย


ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามครูมา สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มเติมกับครูพิมได้ทาง:
🍇Instagram : ค้นหาคำว่า pim_pimolwan :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากวิดีโอและรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที พร้อมฝึกออกเสียง ครูพิมเขียนคำอ่านให้ด้วยค่ะ เพื่อง่ายต่อการออกเสียง
🍊Twitter: ค้นหาคำว่า \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที
🍄 Youtube:ช่อง \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” : วิดีโอการสอนที่ละเอียด เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายสุดๆ พร้อมมีคำอ่านและภาพประกอบค่ะ
🌽Facebook: ชื่อว่า \”LearningTree\” : ชมการสอนถ่ายทอดสดกับครูพิมฟรีพร้อมรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน
🍎Line: แอ้ดมาได้ที่เบอร์ 0954855364 : สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน

กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย

ติว TOEIC ครูดิว : กริยา 3 ช่อง ท่องตั้งเเต่ประถม ไม่เคยจำได้!!


คะแนน TOEIC สร้างงาน สร้างเงิน ใครยังไม่รู้จะติวที่ไหนมาติวกับครูดิวได้นะคะ
✿ ถ้าพื้นฐานน้อย แนะนำหาคอร์สติวดีกว่าค่ะ! ✿
👉 ติว TOEIC กับครูดิวเลย (ทดลองติวฟรี!) ➡️ https://bit.ly/2wR4Gmu

Adverbs of Frequency คือ Adverb กลุ่มที่ใช้บอกความถี่ของการกระทำค่ะ เช่นพวก always, usually, often, sometimes, rarely เป็นต้น จะมีวิธีจำยังไงให้ง่ายๆ นะ? มาครูดิวไปดูกันค่ะ

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีอะไรให้บ้าง? ✿
✅Grammar ที่ใช้สอบ TOEIC ให้ครบ เริ่มสอนจากพื้นฐาน เรียนได้ทุกคนแน่นอน
✅เทคนิคช่วยจำต่างๆ จำง่าย เอาไปใช้กับข้อสอบได้จริงๆ
✅เก็งศัพท์ TOEIC ออกข้อสอบบ่อยๆ ให้ครบ
✅ อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ล่าสุด ครบ 200 ข้อ
✅สามารถสอบถามข้อหรือจุดที่สงสัยได้ตลอด
✅การันตี 750+ (ถ้าสอบแล้วไม่ถึง สามารถทวนคอร์สได้ฟรี)
📣 ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด ❤️ Subscribe ❤️กันนะคะ
ติวTOEIC สอบTOEIC

ติว TOEIC ครูดิว :  กริยา 3 ช่อง ท่องตั้งเเต่ประถม ไม่เคยจำได้!!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กริยา3ช่องที่ใช้บ่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *