Home » [NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | เลข 1 20 – NATAVIGUIDES

[NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | เลข 1 20 – NATAVIGUIDES

เลข 1 20: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ

1. one
2. two
3. three
4. four
5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine
10. ten
11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty
21. twenty-one
22. twenty-two
23. twenty-three
24. twenty-four
25. twenty-five
26. twenty-six
27. twenty-seven
28. twenty-eight
29. twenty-nine
30. thirty
31. thirty-one
32. thirty-two
33. thirty-three
34. thirty-four
35. thirty-five
36. thirty-six
37. thirty-seven
38. thirty-eight
39. thirty-nine
40. forty
41. forty-one
42. forty-two
43. forty-three
44. forty-four
45. forty-five
46. forty-six
47. forty-seven
48. forty-eight
49. forty-nine
50. fifty
51. fifty-one
52. fifty-two
53. fifty-three
54. fifty-four
55. fifty-five
56. fifty-six
57. fifty-seven
58. fifty-eight
59. fifty-nine
60. sixty
61. sixty-one
62. sixty-two
63. sixty-three
64. sixty-four
65. sixty-five
66. sixty-six
67. sixty-seven
68. sixty-eight
69. sixty-nine
70. seventy
71. seventy-one
72. seventy-two
73. seventy-three
74. seventy-four
75. seventy-five
76. seventy-six
77. seventy-seven
78. seventy-eight
79. seventy-nine
80. eighty
81. eighty-one
82. eighty-two
83. eighty-three
84. eighty-four
85. eighty-five
86. eighty-six
87. eighty-seven
88. eighty-eight
89. eighty-nine
90. ninety
91. ninety-one
92. ninety-two
93. ninety-three
94. ninety-four
95. ninety-five
96. ninety-six
97. ninety-seven
98. ninety-eight
99. ninety-nine
100. one hundred

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 2 : 1-100 ภาษาจีน

1. ตัวจีน 一 พินอิน Yī
2. ตัวจีน 二 พินอิน Èr
3. ตัวจีน 三 พินอิน Sān
4. ตัวจีน 四 พินอิน Sì
5. ตัวจีน 五 พินอิน Wǔ
6. ตัวจีน 六 พินอิน Liù
7. ตัวจีน 七 พินอิน Qī
8. ตัวจีน 八 พินอิน Bā
9. ตัวจีน 九 พินอิน Jiǔ
10. ตัวจีน 十 พินอิน Shí
11. ตัวจีน十一 พินอิน Shí yī
12. ตัวจีน 十二 พินอิน Shí èr
13. ตัวจีน 十三 พินอิน Shí sān
14. ตัวจีน 十四 พินอิน Shí sì
15. ตัวจีน 十五 พินอิน Shí wǔ
16. ตัวจีน 十六 พินอิน Shí liù
17. ตัวจีน 十七 พินอิน Shí qī
18. ตัวจีน 十八 พินอิน Shí bā
19. ตัวจีน十九 พินอิน Shí jiǔ
20. ตัวจีน 二十 พินอิน Èr shí
21. ตัวจีน 二十一 พินอิน Èr shí yī
22. ตัวจีน 二十二 พินอิน Èr shí èr
23. ตัวจีน 二十三 พินอิน Èr shí sān
24. ตัวจีน 二十四 พินอิน Èr shí sì
25. ตัวจีน 二十五 พินอิน Èr shí wǔ
26. ตัวจีน 二十六 พินอิน Èr shí liù
27. ตัวจีน 二十七 พินอิน Èr shí qī
28. ตัวจีน 二十八 พินอิน Èr shí bā
29. ตัวจีน 二十九 พินอิน Èr shí jiǔ
30. ตัวจีน 三十 พินอิน Sān shí
31. ตัวจีน 三十一 พินอิน Sān shí yī
32. ตัวจีน 三十二 พินอิน Sān shí èr
33. ตัวจีน 三十三 พินอิน Sān shí sān
34. ตัวจีน 三十四 พินอิน Sān shí sì
35. ตัวจีน 三十五 พินอิน Sān shí wǔ
36. ตัวจีน 三十六 พินอิน Sān shí liù
37. ตัวจีน 三十七 พินอิน Sān shí qī
38. ตัวจีน 三十八 พินอิน Sān shí bā
39. ตัวจีน 三十九 พินอิน Sān shí jiǔ
40. ตัวจีน 四十 พินอิน Sì shí
41. ตัวจีน 四十一 พินอิน Sì shí yī
42. ตัวจีน 四十二 พินอิน Sì shí èr
43. ตัวจีน 四十三 พินอิน Sì shí sān
44. ตัวจีน 四十四 พินอิน Sì shí sì
45. ตัวจีน 四十五 พินอิน Sì shí wǔ
46. ตัวจีน 四十六 พินอิน Sì shí liù
47. ตัวจีน 四十七 พินอิน Sì shí qī
48. ตัวจีน 四十八 พินอิน Sì shí bā
49. ตัวจีน 四十九 พินอิน Sì shí jiǔ
50. ตัวจีน 五十 พินอิน Wǔ shí
51. ตัวจีน 五十一 พินอิน Wǔ shí yī
52. ตัวจีน 五十二 พินอิน Wǔ shí èr
53. ตัวจีน 五十三 พินอิน Wǔ shí sān
54. ตัวจีน 五十四 พินอิน Wǔ shí sì
55. ตัวจีน 五十五 พินอิน Wǔ shí wǔ
56. ตัวจีน 五十六 พินอิน Wǔ shí liù
57. ตัวจีน 五十七 พินอิน Wǔ shí qī
58. ตัวจีน 五十八 พินอิน Wǔ shí bā
59. ตัวจีน 五十九 พินอิน Wǔ shí jiǔ
60. ตัวจีน 六十 พินอิน Liù shí
61. ตัวจีน 六十一 พินอิน Liù shí yī
62. ตัวจีน 六十二 พินอิน Liù shí èr
63. ตัวจีน 六十三 พินอิน Liù shí sān
64. ตัวจีน 六十四 พินอิน Liù shí sì
65. ตัวจีน 六十五 พินอิน Liù shí wǔ
66. ตัวจีน 六十六 พินอิน Liù shí liù
67. ตัวจีน 六十七 พินอิน Liù shí qī
68. ตัวจีน 六十八 พินอิน Liù shí bā
69. ตัวจีน 六十九 พินอิน Liù shí jiǔ
70. ตัวจีน 七十 พินอิน Qī shí
71. ตัวจีน 七十一 พินอิน Qī shí yī
72. ตัวจีน 七十二 พินอิน Qī shí èr
73. ตัวจีน 七十三 พินอิน Qī shí sān
74. ตัวจีน 七十四 พินอิน Qī shí sì
75. ตัวจีน 七十五 พินอิน Qī shí wǔ
76. ตัวจีน 七十六 พินอิน Qī shí liù
77. ตัวจีน 七十七 พินอิน Qī shí qī
78. ตัวจีน 七十八 พินอิน Qī shí bā
79. ตัวจีน 七十九 พินอิน Qī shí jiǔ
80. ตัวจีน 八十 พินอิน Bā shí
81. ตัวจีน 八十一 พินอิน Bā shí yī
82. ตัวจีน 八十二 พินอิน Bā shí èr
83. ตัวจีน 八十三 พินอิน Bā shí sān
84. ตัวจีน 八十四 พินอิน Bā shí sì
85. ตัวจีน 八十五 พินอิน Bā shí wǔ
86. ตัวจีน 八十六 พินอิน Bā shí liù
87. ตัวจีน 八十七 พินอิน Bā shí qī
88. ตัวจีน 八十八 พินอิน Bā shí bā
89. ตัวจีน 八十九 พินอิน Bā shí jiǔ
90. ตัวจีน 九十 พินอิน Jiǔ shí
91. ตัวจีน 九十一 พินอิน Jiǔ shí yī
92. ตัวจีน 九十二 พินอิน Jiǔ shí èr
93. ตัวจีน 九十三 พินอิน Jiǔ shí sān
94. ตัวจีน 九十四 พินอิน Jiǔ shí sì
95. ตัวจีน 九十五 พินอิน Jiǔ shí wǔ
96. ตัวจีน 九十六 พินอิน Jiǔ shí liù
97. ตัวจีน 九十七 พินอิน Jiǔ shí qī
98. ตัวจีน 九十八 พินอิน Jiǔ shí bā
99. ตัวจีน 九十九 พินอิน Jiǔ shí jiǔ
100. ตัวจีน 一百 พินอิน Yì bǎi

See also  [NEW] หนังโป้ HD ดูออนไลน์ มีทุกแนว นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว ออนไลน์ฟรี | นักเรียน ญี่ ปุ น - NATAVIGUIDES
See also  [Update] ตั้งชื่อลูกสไตล์อินเตอร์ ตามอักษรภาษาอังกฤษ A-Z | ตั้งชื่อจริง - NATAVIGUIDES

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

[NEW] เติมตัวเลข 1-20 : | เลข 1 20 – NATAVIGUIDES

แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด  วิชาคณิตศาสตร์

เขียนตัวเลข จำนวน 1-20 เติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์

รวบรวมแบบฝึกหัดคุณภาพสูงสำหรับคุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือนักเรียนโฮมสคูล 

สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี

ใช้สอนเสริม ทบทวน หรือเรียนล่วงหน้า

Rainbow Hen Free Worksheet for parents, teachers or home-school students.

Free to download for non-commercial use

ดาวน์โหลดฟรีเพื่อการศึกษาเท่านั้น

ตัวอย่างไฟล์

กดที่ไฟล์ด้านล่างนี้นะคะเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เต็ม


นับเลข1-20 ภาษาจีน


นับเลข1 20ภาษาจีน
ภาษาจีน เรียนจีน Lovepasajeen

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นับเลข1-20 ภาษาจีน

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 to 10 Number


นับเลข 120 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 020 | Number Song | 1 to 10 Number
Download ใบงาน สื่อต่างๆ มากมาย PDF ฟรี : https://krumimeducation.blogspot.com/
ติดตามเพจ : https://www.facebook.com/KrumimEducation/
ติดตามกลุ่มFB : https://www.facebook.com/groups/3364743136883759/

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 to 10 Number

ChuChu TV Numbers Song – Learn to Count from 1 to 20 | Number Rhymes For Children


To download and watch this video anywhere and at any time, get the ChuChu TV Pro app now by clicking the below link!
For Android Phones and Tablets https://chuchu.me/ChuChuTVAndroid
For Apple iPhones and iPads https://chuchu.me/ChuChuTViOS ChuChu TV Numbers Song Learn to Count from 1 to 20 | Number Rhymes For Children
Click here to Subscribe to our channel https://bit.ly/32NxN7y
View other NEW 3D Animated Nursery Rhymes with Baby Taku from ChuChu TV:
Baby goes to Old MacDonald’s Farm https://www.youtube.com/watch?v=mBgOlyGpKrw
Baby Loves Stargazing Twinkle Twinkle Little Star https://www.youtube.com/watch?v=s1DtPUYby94
Baby is Sick Song https://www.youtube.com/watch?v=NjIEhuRG0Ks
Pat A Cake Song https://www.youtube.com/watch?v=XuLyllv3sU
ChuChu’s Baa Baa Black Sheep https://www.youtube.com/watch?v=0FxhksvgHcw
The Boo Boo Song https://www.youtube.com/watch?v=TmqbbtyyUQ
Baby’s Humpty Dumpty Song https://www.youtube.com/watch?v=x8oinWzA0Fs
Baby’s First Steps Song https://www.youtube.com/watch?v=sWkiwlFQ7cQ
Bath Song 2 https://www.youtube.com/watch?v=Qs_ll8GwhIE
Baby Care and Share Song https://www.youtube.com/watch?v=UYMm_zgAGaQ
No No Brush My Teeth Song https://www.youtube.com/watch?v=fyI_eCTPT_A
The Muffin Man https://www.youtube.com/watch?v=ZjbvlfxTgQw
No No Milk Song https://www.youtube.com/watch?v=kgRF3qhXlqI
Color Song The Wheels On The Bus https://www.youtube.com/watch?v=C4hvMJOvXWo
Hello Song https://www.youtube.com/watch?v=El9VkQCh4sg
ABC Song with ChuChu Toy Train https://www.youtube.com/watch?v=Nkmarl4ynRM
Doctor Checkup Song https://www.youtube.com/watch?v=R3XAfpxqfqQ
Yes Yes Fruits Song https://www.youtube.com/watch?v=nKm0g1boEhE
Wheels on the Bus Song Baby Starts Crying https://www.youtube.com/watch?v=0FwA1hMAb4
Baa Baa Black Sheep Song Colors of the Rainbow https://www.youtube.com/watch?v=_OuH7Ihbfc
Baby Goes Swimming Song https://www.youtube.com/watch?v=YvKHNShAaa4
Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=Z2jRSAOdwx0
Johny Johny Yes Papa Grandparents Version https://www.youtube.com/watch?v=GAtj5v27heE
No No Yes Yes Go to School Song https://www.youtube.com/watch?v=4GcLWywzQXY
Yes Yes Wake Up Song https://www.youtube.com/watch?v=V7si2KRHLls
Nursery rhymes in English,Piosenki dla dzieci po angielsku, canciones en inglés para niños,เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, Comptines en anglais,Kinderlieder in Englisch, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak,Engelse kinderliedjes, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, barnvisorna på engelska, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese
===============================================
Video: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
Music and Lyrics: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
ChuChu TV ®, Cutians ®, all the characters and logos
used are the registered trademarks of ChuChu TV Studios
===============================================
ChuChuTV NurseryRhymes

See also  [Update] Infinitive กับ Gerund ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร ใช้กับคำกริยาอะไร | หลัง to ตามด้วยอะไร - NATAVIGUIDES

ChuChu TV Numbers Song - Learn to Count from 1 to 20 | Number Rhymes For Children

ท่อง นับเลข 1-20 ภาษาไทย แบบช้าๆ


ท่อง นับเลข 120 ภาษาไทย ทีละตัวแบบช้าๆ ออกเสียงชัดเจนถูกต้อง
ท่อง นับเลข 1ถึง20 ภาษาไทย
ฝากกด like กด share กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ

ท่อง นับเลข 1-20 ภาษาไทย แบบช้าๆ

เพลง นับเลข 1-10 เพลงเด็กอนุบาล | Learn To Count from 1 to 10 Thai – Number Rhymes For Children


ก ไก่ในรูปแบบการ์ตูน 3D พร้อมอ่านทีละตัว คลิ๊ก http://goo.gl/KWG9kp
ขอบคุณมากค่ะสำหรับการดูวิดีโอนี้และสำหรับการแชร์วิดีโอของช่องหนู
Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่อง kids me songs |Please subscribe for new videos https://goo.gl/RXpPFZ
Mail ►► juykratokkra@gmail.com
Facebook ►► https://www.facebook.com/KidsMeSong/
Instagram►► https://www.instagram.com/kidssongth/
twitter ►► https://twitter.com/KidssongTHAI
Line ►► kidssongth
รวมเพลง ก ไก่ ►► https://goo.gl/wIx4DS
เพลงเด็กพร้อมท่าเต้น ►► https://goo.gl/UqGBeq
รวมเพลงช้าง ►► https://goo.gl/QaP0lD
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/dpFpuE
รวมเพลงลิง ►► https://goo.gl/CrzAt6
รวมเพลงเต่า ►► https://goo.gl/VCFjMj
รวมเพลงไก่ ►► https://goo.gl/4NLqaN
เรียนรู้ตัวเลข ►► https://goo.gl/G9LvY4
เพลงสูตรคูณ ►► https://goo.gl/LhJRqd
รวมเพลงเด็กอนุบาล ►► https://goo.gl/LTQauf
เพลงภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/AOQ6RH
ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ ►► https://goo.gl/5rDSwm
เรียนรู้สี ►►https://goo.gl/f5osFA
ติดตามช่องอื่นๆของเรา
The kids song ►►https://goo.gl/mwQXzu
Happy kids thailand ►►https://goo.gl/tzlrAo
ก ไก่ในรูปแบบการ์ตูน 3D คลิ๊ก https://goo.gl/Y4RnCt

เพลง นับเลข 1-10 เพลงเด็กอนุบาล | Learn To Count from 1 to 10 Thai - Number Rhymes For Children

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เลข 1 20

Leave a Reply

Your email address will not be published.