Home » [NEW] | การ เปลี่ยน เอกพจน์ เป็น พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

[NEW] | การ เปลี่ยน เอกพจน์ เป็น พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

การ เปลี่ยน เอกพจน์ เป็น พหูพจน์: คุณกำลังดูกระทู้

Post on 16 / 02 / 20

by: English Hero

2.1K viewed

ในบทความที่แล้ว เราได้อธิบายเรื่องคำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ไปแล้ว พร้อมทั้งติดค้างเรื่องหลักการการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์” ในบทความนี้จึงจะมาเริ่มอธิบายหลักการให้ฟังดังนี้

 

 

พจน์ แปลว่า คำพูด/ถ้อยคำ | เอก แปลว่า หนึ่ง | พหู แปลว่า หลาย

 

 

Table of Contents

การเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์”

การเปลี่ยนจาก คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์นั้น จะมีนิยามสรุปต่าง ๆ กันไป ณ ที่นี้เราจะขอสรุปแบบยาว ๆ ให้ดูกันเลยว่ามีอยู่ทั้งหมด 12 ข้อ

แต่เดี๋ยวก่อนถ้าต้องการรู้เลยว่า คำนามเอกพจน์ไหน จะเปลี่ยนร่างเป็นคำนามพหูพจน์ยังไง โดยไม่มีเวลาไล่อ่านหลักการ เราแนะนำแน่เลย เครื่องมือช่วยเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ หากมีเวลาและอยากเข้าใจหลักการแบบละเอียด ก็อ่านได้ตามด้านล่างกันเลย

 

 

 1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

apple ( แอปเปิล )

apples

stamp ( แสตมป์ )

stamps

comb ( หวี )

combs

face (หน้า )

faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )

computers

 
 

 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

glass ( แก้ว )

glasses 

dish ( จาน )

dishes

bus ( รถประจำทาง )

buses

box ( กล่อง )

boxes

church ( โบสถ์ )

churches

quiz ( การสอบสั้นๆ )

quizes

 

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

tomato ( มันฝรั่ง )

tomatoes

echo ( เสียงก้อง )

echoes

potato ( มันฝรั่ง )

potatoes

torpedo ( ตอร์ปิโด )

torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )

heroes

 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

auto (รถยนต์ )

autos

casino ( บ่อนการพนัน )

casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )

bamboos

piano ( เปียโน )

pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )

studios

tobacco ( ยาสูบ )

tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )

kangaroos

kilo ( กิโล )

kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular

Plural

Singular

Plural

cargo ( สินค้า )

cargos,cargoes

buffalo ( ควาย )

buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)

mangos,mangoes

motto ( ภาษิตประจำใจ )

mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )

mosquitos, mosquitoes

zero ( เลขศูนย์ )

zeros, zeroes

 

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

army ( กองทัพ )

armies

lady ( สุภาพสตรี )

ladies

family ( ครอบครัว )

families

library ( ห้องสมุด )

libraries

baby ( เด็ก )

babies

 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular

Plural

Singular

Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย ) 
key ( กุญแจ ) 
day ( วัน )

toys
boys 
keys 
days

monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น ) 
valley ( หุบเขา )

monkeys
storeys 
valleys

 

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

calf ( ลูกวัว)

calves

wolf ( หมาป่า )

wolves

thief ( ขโมย )

thieves

life ( ชีวิต )

lives

knife ( มีด )

knives

wife ( ภรรยา )

wives

half ( ครึ่ง )

halves

 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular

Plural

Singular

Plural

belief ( ความเชื่อถือ)

beliefs

dwarf ( คนแคระ )

dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )

briefs

grief  ( ความเศร้าโศก )

griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )

chefs

gulf ( อ่าว )

gulfs

chief ( หัวหน้า)

chiefs

reef (หินโสโครก )

reefs

cliff ( หน้าผา )

cliffs

safe ( ตุ้นิรภัย)

safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular

Plural

Singular

Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )

scarfs,scarves

roof  ( หลังคา )

roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )

staffs,staves

wharf (ท่าเรือ )

wharfs ,wharves

 

 6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular

Plural

Singular

Plural

goose ( ห่าน )

geese

man ( ผู้ชาย )

men

louse  ( เหา,หมัด )

lice

woman (ผู้หญิง )

women

mouse ( หนู )

mice

ox ( วัว )

oxen

foot ( เท้า )

feet

child ( เด็ก )

children

tooth ( ฟัน )

teeth

 
 

 

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & 
Plural

Singular &  
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )

herring ( ปลาเฮอริง )

deer ( กวาง )

species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )

salmon ( ปลาซาลมอน )

bison ( วัวกระทิง )

corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )

mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )

shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )

series ( ชุด )

sheep ( แกะ )

trout ( ปลาเทร้า )

barracks ( โรงเรือนทหาร )

 

 

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )

civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )

works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)

mumps ( คางทูม)

news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )

teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )

ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )

twenties ( คนวัย 20-29 )

measles ( หัด )

politics ( การเมือง )

thirties  ( คนวัย 30 – 39 )

tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )

headquarters  ( สำนักงานใหญ่)

means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )

whereabouts ( ที่อยู่ )

 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )

pajamas  ( ชุดนอน )

thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )

scissors ( กรรไกร )

shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )

drawers ( ลิ้นชัก )

wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )

sheers ( กรรไกรยาว )

intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )

suds ( ฟองสบู่ )

goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )

spectacles ( แว่นตา )

eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )

earnings ( รายได้ )

trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )

binoculars ( กล้องส่องทางไกล )

sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )

credentials ( หนังสือรับรอง )

 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )

cattle ( ปศุสัตว์ )

youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )

majority ( คนส่วนมาก )

swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )

minority ( คนส่วนน้อย )

 

clergy ( พระฝรั่ง )

offspring ( ลูก )

 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular

Plural

advice ( คำแนะนำ )

advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )

airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )

colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )

compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )

contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )

coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )

customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )

draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )

dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )

effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )

forces ( กองทัพ )

good ( ดี )

goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )

grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )

irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)

manners ( มารยาท )

minute ( นาที )

minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )

physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )

quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )

returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )

sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )

spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )

waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )

works ( โรงงาน )

 

 12. คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช้

Singular

Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น

 

agendum (ระเบียบวาระ )

agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )

alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )

appendixes ( ไส้ติ่ง )

 

appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )

bacteria

curriculum ( หลักสูตร )

curricula

fungus ( รา )

fungi

focus ( จุดรวม )

foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )

genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)

 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )

matrices  

maximum ( มากที่สุด )

indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )

media ( สื่อมวลชน )    

 

mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )

memoranda

ovum ( รังไข่ )

ova

radius  ( รัศมี )

radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )

spectra

 

 

มาจากภาษากรีก  เช่น

 

axis  ( แกน )

axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )

analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )

bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )

crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )

criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)

diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)

parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )

phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )

hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )

syntheses

synopsis ( บทสรุป )

synopses

[NEW] | การ เปลี่ยน เอกพจน์ เป็น พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

Post on 16 / 02 / 20

by: English Hero

2.1K viewed

ในบทความที่แล้ว เราได้อธิบายเรื่องคำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ไปแล้ว พร้อมทั้งติดค้างเรื่องหลักการการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์” ในบทความนี้จึงจะมาเริ่มอธิบายหลักการให้ฟังดังนี้

 

 

พจน์ แปลว่า คำพูด/ถ้อยคำ | เอก แปลว่า หนึ่ง | พหู แปลว่า หลาย

 

 

การเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์”

การเปลี่ยนจาก คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์นั้น จะมีนิยามสรุปต่าง ๆ กันไป ณ ที่นี้เราจะขอสรุปแบบยาว ๆ ให้ดูกันเลยว่ามีอยู่ทั้งหมด 12 ข้อ

แต่เดี๋ยวก่อนถ้าต้องการรู้เลยว่า คำนามเอกพจน์ไหน จะเปลี่ยนร่างเป็นคำนามพหูพจน์ยังไง โดยไม่มีเวลาไล่อ่านหลักการ เราแนะนำแน่เลย เครื่องมือช่วยเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ หากมีเวลาและอยากเข้าใจหลักการแบบละเอียด ก็อ่านได้ตามด้านล่างกันเลย

 

 

 1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

apple ( แอปเปิล )

apples

stamp ( แสตมป์ )

stamps

comb ( หวี )

combs

face (หน้า )

faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )

computers

 
 

 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

glass ( แก้ว )

glasses 

dish ( จาน )

dishes

bus ( รถประจำทาง )

buses

box ( กล่อง )

boxes

church ( โบสถ์ )

churches

quiz ( การสอบสั้นๆ )

quizes

 

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

tomato ( มันฝรั่ง )

tomatoes

echo ( เสียงก้อง )

echoes

potato ( มันฝรั่ง )

potatoes

torpedo ( ตอร์ปิโด )

torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )

heroes

 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

auto (รถยนต์ )

autos

casino ( บ่อนการพนัน )

casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )

bamboos

piano ( เปียโน )

pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )

studios

tobacco ( ยาสูบ )

tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )

kangaroos

kilo ( กิโล )

kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular

Plural

Singular

Plural

cargo ( สินค้า )

cargos,cargoes

buffalo ( ควาย )

buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)

mangos,mangoes

motto ( ภาษิตประจำใจ )

mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )

mosquitos, mosquitoes

zero ( เลขศูนย์ )

zeros, zeroes

 

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

army ( กองทัพ )

armies

lady ( สุภาพสตรี )

ladies

family ( ครอบครัว )

families

library ( ห้องสมุด )

libraries

baby ( เด็ก )

babies

 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular

Plural

Singular

Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย ) 
key ( กุญแจ ) 
day ( วัน )

toys
boys 
keys 
days

monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น ) 
valley ( หุบเขา )

monkeys
storeys 
valleys

 

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

calf ( ลูกวัว)

calves

wolf ( หมาป่า )

wolves

thief ( ขโมย )

thieves

life ( ชีวิต )

lives

knife ( มีด )

knives

wife ( ภรรยา )

wives

half ( ครึ่ง )

halves

 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular

Plural

Singular

Plural

belief ( ความเชื่อถือ)

beliefs

dwarf ( คนแคระ )

dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )

briefs

grief  ( ความเศร้าโศก )

griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )

chefs

gulf ( อ่าว )

gulfs

chief ( หัวหน้า)

chiefs

reef (หินโสโครก )

reefs

cliff ( หน้าผา )

cliffs

safe ( ตุ้นิรภัย)

safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular

Plural

Singular

Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )

scarfs,scarves

roof  ( หลังคา )

roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )

staffs,staves

wharf (ท่าเรือ )

wharfs ,wharves

 

 6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular

Plural

Singular

Plural

goose ( ห่าน )

geese

man ( ผู้ชาย )

men

louse  ( เหา,หมัด )

lice

woman (ผู้หญิง )

women

mouse ( หนู )

mice

ox ( วัว )

oxen

foot ( เท้า )

feet

child ( เด็ก )

children

tooth ( ฟัน )

teeth

 
 

 

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & 
Plural

Singular &  
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )

herring ( ปลาเฮอริง )

deer ( กวาง )

species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )

salmon ( ปลาซาลมอน )

bison ( วัวกระทิง )

corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )

mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )

shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )

series ( ชุด )

sheep ( แกะ )

trout ( ปลาเทร้า )

barracks ( โรงเรือนทหาร )

 

 

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )

civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )

works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)

mumps ( คางทูม)

news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )

teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )

ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )

twenties ( คนวัย 20-29 )

measles ( หัด )

politics ( การเมือง )

thirties  ( คนวัย 30 – 39 )

tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )

headquarters  ( สำนักงานใหญ่)

means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )

whereabouts ( ที่อยู่ )

 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )

pajamas  ( ชุดนอน )

thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )

scissors ( กรรไกร )

shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )

drawers ( ลิ้นชัก )

wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )

sheers ( กรรไกรยาว )

intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )

suds ( ฟองสบู่ )

goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )

spectacles ( แว่นตา )

eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )

earnings ( รายได้ )

trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )

binoculars ( กล้องส่องทางไกล )

sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )

credentials ( หนังสือรับรอง )

 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )

cattle ( ปศุสัตว์ )

youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )

majority ( คนส่วนมาก )

swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )

minority ( คนส่วนน้อย )

 

clergy ( พระฝรั่ง )

offspring ( ลูก )

 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular

Plural

advice ( คำแนะนำ )

advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )

airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )

colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )

compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )

contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )

coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )

customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )

draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )

dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )

effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )

forces ( กองทัพ )

good ( ดี )

goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )

grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )

irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)

manners ( มารยาท )

minute ( นาที )

minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )

physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )

quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )

returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )

sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )

spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )

waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )

works ( โรงงาน )

 

 12. คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช้

Singular

Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น

 

agendum (ระเบียบวาระ )

agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )

alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )

appendixes ( ไส้ติ่ง )

 

appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )

bacteria

curriculum ( หลักสูตร )

curricula

fungus ( รา )

fungi

focus ( จุดรวม )

foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )

genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)

 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )

matrices  

maximum ( มากที่สุด )

indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )

media ( สื่อมวลชน )    

 

mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )

memoranda

ovum ( รังไข่ )

ova

radius  ( รัศมี )

radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )

spectra

 

 

มาจากภาษากรีก  เช่น

 

axis  ( แกน )

axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )

analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )

bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )

crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )

criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)

diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)

parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )

phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )

hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )

syntheses

synopsis ( บทสรุป )

synopses


หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


เรียนรู้หลักในการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) สามารถดูคลิปเพื่อติวสอบภาษาอังกฤษระดับ ประถม 456 และมัธยม 16 ได้เลย
สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube: https://bit.ly/3dldu4m
Twitter: http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog: https://goo.gl/JthDFX
Facebook: http://bit.ly/2CIaLBa
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แกรมม่าภาษาอังกฤษเบื้องต้น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
ในวีดีโอนี้เราจะมาดูการผันคำนามจากรูปเอกพจน์เป็นพหูพจน์กัน ไม่ว่าจะเป็น การ เติม s หรือ es รวมไปถึงคำนามที่คงรูป และ เปลี่ยนรูป แบบในคลิปเดียวรู้ละเอียดเลย
คำนามคืออะไร กดลิงก์นี้ได้เลย
https://www.youtube.com/watch?v=exx4VjSn6W0
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

Easy English – Lesson 17.1 การทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ การเติม s,es,ies ตอน 1


รายการ Easy English เรียนภาษาอังกฤษ สนุก ง่าย กว่าที่คิด
playlist :
https://www.youtube.com/playlist?list…

Easy English - Lesson 17.1  การทำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์  การเติม s,es,ies  ตอน 1

สอนงานโป้ว..ไม่ใช่สิ.เคี่ยวเข็นงานโป้ว.บางนา.กม18#เรียนซ่อมสีกับพี่ตี๋อินเตอร์.


สอนงานโป้ว..ไม่ใช่สิ.เคี่ยวเข็นงานโป้ว.บางนา.กม18#เรียนซ่อมสีกับพี่ตี๋อินเตอร์.

Singular \u0026 Plural Nouns by Adding S | English Grammar For Kids with Elvis | Grade 1 | #8


Check out our other videos here http://vid.io/xq6O
Singular \u0026 Plural Nouns by Adding \”S\”
Hello Kids,
In this video of English Grammar we will know how we should always use plural words to indicate objects more than one.
Do you know, many nouns add S to show that there is more than 1 person, thing, animal or place.
Let us know if you like it by commenting below!
Also do share the video with your Family, friends and kids and spread the knowledge.
Facebook: https://www.facebook.com/RovingGenius/
Follow Us @ https://twitter.com/Roving_Genius
Google Plus: https://plus.google.com/+RovingGenius
Check out our other videos here http://vid.io/xq6O

Singular \u0026 Plural Nouns by Adding S | English Grammar For Kids with Elvis | Grade 1 | #8

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ เปลี่ยน เอกพจน์ เป็น พหูพจน์

See also  สุภาพร นักเตะลาว พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลย นักข่าวต่างประเทศ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ | เก่งมาก ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.