Home » [NEW] การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and Superlative) | คํา3พยางค์ – NATAVIGUIDES

[NEW] การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and Superlative) | คํา3พยางค์ – NATAVIGUIDES

คํา3พยางค์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

อีกหัวข้อในภาษาอังกฤษที่ทุกคนต้องรู้ก็คือการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นสุด (superlative) ซึ่งชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหาคำอธิบายมาไว้ในบทความนี้แล้ว

เนื้อหาในนี้จะมีทั้งหลักการแปลงคำให้เป็นคำเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด และหลักการใช้ เอาล่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative)

การเปรียบเทียบขั้นกว่าคือ การบอกว่าคุณสมบัติของสิ่งใดๆมากกว่าของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ยาวกว่า สั้นกว่า ฯลฯ อย่างเช่นในประโยค

My brother is taller than me.
พี่ชายของฉันตัวสูงกว่าฉัน

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่า

ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า เราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นกว่า ซึ่งแปลงมาจากคำปกติ เช่น tall แปลว่าสูง เมื่อแปลงเป็นรูปขั้นกว่าจะกลายเป็น taller ซึ่งแปลว่าสูงกว่า

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่า ทำได้โดย
1. เติม er ต่อท้าย สำหรับคำ 1 พยางค์
cheap -> cheaper
slow -> slower
large -> larger (ลงท้ายด้วย e เติม r ได้เลย)
thin -> thinner (บางคำต้องซ้ำอักษรท้ายก่อนเติม er)

2. เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er สำหรับคำ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย y (y -> ier)
easy -> easier
lucky -> luckier
pretty -> prettier

3. ใช้ more นำหน้า สำหรับคำ 2 พยางค์ขึ้นไป
more serious
more beautiful
more expensive

4. ใช้ more นำหน้า สำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly
more carefully
more slowly
more happily

5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์บางคำ ใช้ได้ทั้ง er และ more
clever -> cleverer, more clever
simple -> simpler, more simple
happy -> happier, more happy

6. บางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะ
good -> better
bad -> worse
far -> further, farther

การใช้คำเปรียบเทียบขั้นกว่า

การใช้ในกรณีทั่วไป

I would like to have a bigger room.
ฉันอยากมีห้องที่ใหญ่กว่านี้

Ann wants to exercise more often.
แอนอยากออกกำลังกายบ่อยกว่านี้

Can you eat a bit more slowly?
คุณกินให้ช้ากว่านี้หน่อยได้มั้ย

การเปรียบเทียบระหว่างอย่างน้อย 2 สิ่ง ให้ใช้ than ต่อท้ายคำขั้นกว่า

He runs faster than me.
เค้าวิ่งเร็วกว่าฉัน

I am taller than Sam and Jim.
ฉันสูงกว่าแซมและจิม

Her bag is more expensive than mine.
กระเป๋าของเธอแพงกว่าของฉัน

เราสามารถใช้คำขยายหน้าคำเปรียบเทียบขั้นกว่า เช่น much, far, a lot, a little, a bit, slightly

See also  [NEW] ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ฝึกอังกฤษจากเนื้อเรื่องสั้นๆ พร้อมคําแปล และคำอ่าน | ฝึก ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Computers are much lighter than before.
คอมพิวเตอร์เบากว่าสมัยก่อนมาก

Luxury clothes are a lot more expensive.
เสื้อผ้าหรูๆราคาแพงกว่ามาก

I want to move this picture a little higher.
ฉันอยากย้ายรูปนี้ให้สูงกว่านี้นิดนึง

การใช้รูปปฏิเสธกับคำเปรียบเทียบขั้นกว่า ใช้ no หรือ any

My house is no bigger than yours.
บ้านฉันไม่ได้ใหญ่กว่าบ้านคุณ

He was so late, so I did not wait any longer.
เขาสายมาก ฉันก็เลยไม่ได้รอนานกว่านั้น

We are no better than others.
พวกเราไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นหรอก

ใช้คำเปรียบเทียบขั้นกว่าซ้ำ เพื่อบอกว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

I am getting better and better at math.
ฉันเก่งเลขขึ้นเรื่อยๆ

You should clean your room. It is getting dirtier and dirtier.
คุณควรจะทำความสะอาดห้อง มันเริ่มสกปรกมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว

Things are getting more and more expensive.
ข้าวของต่างก็แพงขึ้นเรื่อยๆ

ใช้ the…the… กับคำเปรียบเทียบขั้นกว่า เพื่อสื่อว่าสองสิ่งเพิ่มขึ้นตามกัน

John: What size of bag do you want?
จอห์น: คุณต้องการกระเป๋าไซส์ไหน
David: The bigger the better.
เดวิด: ยิ่งใหญ่ได้ยิ่งดี

The sooner we leave, the higher chance we will be there in time.
ยิ่งพวกเราออกเร็ว โอกาสที่จะถึงทันเวลาก็ยิ่งมาก

The more money you save, the richer you will be.
ยิ่งคุณเก็บเงินมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้น

การเปรียบเทียบขั้นสุด (Superlative)

การเปรียบเทียบขั้นสุดคือ การบอกว่าคุณสมบัติของสิ่งใดๆมากที่สุด เช่น ยาวสุด สั้นสุด ฯลฯ อย่างเช่นในประโยค

My brother is the tallest.
พี่ชายของฉันสูงที่สุด

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสุด

ในการเปรียบเทียบขั้นสุด เราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นสุด ซึ่งแปลงมาจากคำปกติ เช่น tall แปลว่าสูง เมื่อแปลงเป็นรูปขั้นสุดจะกลายเป็น tallest ซึ่งแปลว่าสูงสุด

การเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสุด ทำได้โดย
1. เติม est ต่อท้าย สำหรับคำ 1 พยางค์
cheap -> cheapest
slow -> slowest
large -> largest (ลงท้ายด้วย e เติม st ได้เลย)
thin -> thinnest (บางคำต้องซ้ำอักษรท้ายก่อนเติม est)

2. เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est สำหรับคำ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย y (y -> iest)
easy -> easiest
lucky -> luckiest
pretty -> prettiest

3. ใช้ most นำหน้า สำหรับคำ 2 พยางค์ขึ้นไป
most serious
most beautiful
most expensive

4. ใช้ most นำหน้า สำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly
most carefully
most slowly
most happily

5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์บางคำ ใช้ได้ทั้ง est และ most
clever -> cleverest, most clever
simple -> simplest, most simple
happy -> happiest, most happy

See also  [NEW] รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกว่า "เหงา" ไว้ใช้ตอนเราห่างกัน | อย่าให้ความเหงาทําให้เราต้องห่าง - NATAVIGUIDES

6. บางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะ
good -> best
bad -> worst
far -> furthest, farthest

การใช้คำเปรียบเทียบขั้นสุด

การใช้คำเปรียบเทียบขั้นสุดต้องใช้ the นำหน้า

The Nile is the longest river in the world.
แม่น้ำไนล์คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

I am the oldest kid in the family.
ฉันคือลูกคนโตสุดในครอบครัว

He is the most romantic guy I have ever met.
เขาคือผู้ชายที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา

เป็นยังไงบ้างครับกับคำเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษ พยายามฝึกใช้บ่อยๆนะครับ จะได้ใช้ได้คล่องและถูกต้องมากขึ้น

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] Syllable & Word Stress Rules (การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ) | คํา3พยางค์ – NATAVIGUIDES

การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้ชัดเจนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและขาดไม่ได้ คือการเน้นหนักเบา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เพราะถ้าออกเสียงเน้นหนักผิดพยางค์ก็อาจจะทำให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกเสียงเน้นหนักเบาให้ถูกต้อง

Syllable Stress เน้นเสียงพยางค์
2 Syllable work คำศัพท์ที่มี 2พยางค์

Noun/Adjective คำนามและคำคุณศัพท์ ให้เน้นที่เสียงพยางค์ต้นเช่น
Contest, Record, Rainy

Verb/Preposition คำกิริยาและคำบุพบท ให้เน้นที่เสียงพยางค์ที่สองเช่น
Receive, Between, Present

3 Syllable work คำศัพท์ที่มี 3พยางค์


End with “er”/”ly” ถ้าคำศัพท์นั้นๆลงท้ายด้วย “er”/”ly” ให้เน้นเสียงที่ตัวพยางค์ต้นเช่น
Manager, Silently

End with “y”/Consonant ถ้าคำศัพท์นั้นๆลงท้ายด้วย “y” และพยางค์อื่นๆ ยกเว้นสระทั้ง 5ตัว ให้เน้นเสียงที่ตัวพยางค์ต้นเช่น
Clarity, Generous
ถ้าคำศัพท์นั้นๆมีคำเสริมท้ายด้วย (ดูตัวอย่างข้างล่าง) ให้เน้นเสียงพยางค์ก่อนคำเสริมท้ายของคำศัพท์นั้นๆ

-able / Durable
-ial / Financial
-ian / Musician
-ery / Scenery
-ible / Terrible
-ic / Characteristic
-ion / Classification
-ia / Bacteria
-ient / Ingredient
-ious / Mysterious
-ish / Selfish
-osis / Hypnosis
-sion / Television
-tion / Nutrition

ถ้าคำศัพท์นั้นๆมีคำเสริมท้ายด้วย (ดูตัวอย่างข้างล่าง) ให้เน้นเสียงพยางค์คำเสริมท้ายของคำศัพท์นั้นๆ


-ade / Lemonade
-ee / Agree
-eer / Puppeteer
-ese / Japanese
-ette / Cassette
-que / Physique
-oon / Cartoon

ถ้าคำศัพท์นั้นๆมีคำเสริมท้ายด้วย (ดูตัวอย่างข้างล่าง) ให้เน้นเสียงพยางค์ตัวที่ 3 นับจากข้างหลังของคำศัพท์นั้นๆ


-cy / Democracy
-phy / Geography
-gy / Allergy
-al / Nautical
-ty / Clarity

การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ได้ชัดเจนนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและขาดไม่ได้ คือการเน้นหนักเบา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งสำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เพราะถ้าออกเสียงเน้นหนักผิดพยางค์ก็อาจจะทำให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออกเสียงเน้นหนักเบาให้ถูกต้องSyllable Stress เน้นเสียงพยางค์Noun/Adjective คำนามและคำคุณศัพท์ ให้เน้นที่เสียงพยางค์ต้นเช่นContest, Record, RainyVerb/Preposition คำกิริยาและคำบุพบท ให้เน้นที่เสียงพยางค์ที่สองเช่นReceive, Between, PresentEnd with “er”/”ly” ถ้าคำศัพท์นั้นๆลงท้ายด้วย “er”/”ly” ให้เน้นเสียงที่ตัวพยางค์ต้นเช่นManager, SilentlyEnd with “y”/Consonant ถ้าคำศัพท์นั้นๆลงท้ายด้วย “y” และพยางค์อื่นๆให้เน้นเสียงที่ตัวพยางค์ต้นเช่นClarity, Generous-able / Durable-ial / Financial-ian / Musician-ery / Scenery-ible / Terrible-ic / Characteristic-ion / Classification-ia / Bacteria-ient / Ingredient-ious / Mysterious-ish / Selfish-osis / Hypnosis-sion / Television-tion / Nutrition-ade / Lemonade-ee / Agree-eer / Puppeteer-ese / Japanese-ette / Cassette-que / Physique-oon / Cartoon-cy / Democracy-phy / Geography-gy / Allergy-al / Nautical-ty / Clarity


12 ภาพเกมส์ ที่มีเฉพาะคนอัจฉริยะเท่านั้นที่จะหาคำตอบได้ภายใน 15 วินาที!!


See also  เทคนิคสุดปัง สร้างแบรนด์ให้ดังในยุคออนไลน์!!! | อยาก มี แบรนด์ เป็น ของ ตัว เอง | Nataviguides

▶ 12 ภาพเกมส์ ที่มีเฉพาะคนอัจฉริยะเท่านั้นที่จะหาคำตอบได้ภายใน 15 วินาที!!
More video : https://goo.gl/90CLv4
▶ Donate(ร่วมสนับสนุน) ผ่านทางบัญชี Paypal
https://www.paypal.me/pomster
▶ Donate(ร่วมสนับสนุน) ผ่านทางTrueMoney
0828622458
▶ Inspiration BY Casey neistat
YOUTUBE https://goo.gl/90CLv4
FACEBOOK https://goo.gl/TXLYbx
INSTAGRAM https://goo.gl/eLsZPh
Support subtitles : https://goo.gl/bt0pRS
==============================
จะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆ
ฝากกดติดตามด้วยนะครับบบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

12 ภาพเกมส์ ที่มีเฉพาะคนอัจฉริยะเท่านั้นที่จะหาคำตอบได้ภายใน 15 วินาที!!

เกมถอดรหัสคำไทย – ทายคำ 3 พยางค์


เกมถอดรหัสคำไทย ทายคำ ๓ พยางค์
โดย คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
fanpage Facebook : ครูตาล ภาษาไทยใจเบิกบาน : https://www.facebook.com/KruTarnPhennipha
กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูตาลทำคลิปต่อๆ ไปด้วยนะคะ

เกมถอดรหัสคำไทย - ทายคำ 3 พยางค์

คำคล้องจอง 3 พยางค์ by ครูอุไร


สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจอง 3 พยางค์

คำคล้องจอง 3 พยางค์ by ครูอุไร

URBOYTJ – ถามคำ (QUESTION?) – OFFICIAL VISUALIZER


Produced By URBOYTJ
Arranged By Jirayut Phaloprakarn
Composed By Jirayut Phaloprakarn, Narongsak Sribandasakwatcharakorn, Achariya Dulyapaiboon
Written By Jirayut Phaloprakarn, Achariya Dulyapaiboon
Piano \u0026 String by Janpat Montrelerdrasme
Guitar by Chonlatas Chansiricharoengul
Chorus by Achariya Dulyapaiboon
Mixed by TJ Routon
Mastered By Randy Merrill
HOOK
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
เรื่องเดียวที่อยากรู้
PRE
แต่มันก็คงจะสายถ้าจะให้ฉันพูดออกไป
ก็เธอหนะมีเขาฉันก็ควรที่จะเข้าใจ
ก็แบบว่ามันยังคิดอยู่ อยากให้เธอลองคิดดู
ก็เผื่อว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจ
ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อน
ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไง
ก็แบบว่าถ้าเธอเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใคร
ให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
VERSE 1
ถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอก
ถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบ
ถ้าเกิดว่าไม่มีเค้า เธอจะมองฉันดูกระจอกไหม
ก็แบบว่าเอาจริงๆ ไม่อยากจะได้ยินคำปลอบใจ
ละถามว่ารักเธอไหม ฉันก็คงจะตอบว่ามากแหละ
แต่ถามว่าเกลียดเธอไหม บางทีมันก็ตอบยากแหละ
ก็แบบว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงเธอคิดอะไรอยู่
บางทีก็ให้ความหวัง ชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้
HOOK
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
เรื่องเดียวที่อยากรู้
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เธอจะมองฉันบ้างไหม
ถ้าหากเราไม่เจอช้าไป
ถ้าหากไม่ใช่เขา จะเป็นฉันได้ไหม
หรือความจริงไม่ว่ายังไง
เธอก็ไม่รักฉันอยู่ดี
VERSE 2
ที่ทักไปหาทุกวัน จะให้ฉันทำยังไงได้หละ
ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะ
ก็แบบว่า ตอบได้มะ ว่าเป็นที่ฉันหรือเขา
ตอนนี้มันค้างคา ก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลย
บางทีเธออยู่กับเค้าก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราวะ
ที่จริงก็รู้คำตอบ แต่ความจริงแล้วมันก็เศร้านะ
ช่างแม่งไม่อยากจะเล่าละ โซดาผสมกับเหล้านะ
ถ้าเกิดคืนนี้ฉันเมา โทรไปหาเธอไม่ต้องเดานะ
เธอคงจะอยู่กับเค้าอะ
HOOK
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
เรื่องเดียวที่อยากรู้
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เธอจะมองฉันบ้างไหม
ถ้าหากเราไม่เจอช้าไป
ถ้าหากไม่ใช่เขา จะเป็นฉันได้ไหม
หรือความจริงไม่ว่ายังไง
เธอก็ไม่รักฉันอยู่ดี
PRE
แต่มันก็คงจะสายถ้าจะให้ฉันพูดออกไป
ก็เธอหนะมีเขาฉันก็ควรที่จะเข้าใจ
ก็แบบว่ามันยังคิดอยู่ อยากให้เธอลองคิดดู
ก็เผื่อว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจ
ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อน
ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไง
ก็แบบว่าถ้าเธอเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใคร
ให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
URBOYTJ ถามคำ QUESTION

URBOYTJ - ถามคำ (QUESTION?) - OFFICIAL VISUALIZER

เกม ทายชื่ออาหารภาคกลาง จากภาพ 10 ข้อ


เกม ทายชื่ออาหารภาคกลาง จากภาพ 10 ข้อ
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe VGameKids กันด้วยนะครับ

เกม ทายชื่ออาหารภาคกลาง จากภาพ 10 ข้อ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํา3พยางค์

Leave a Reply

Your email address will not be published.