Home » [NEW] การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Telling time in English) | time อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Telling time in English) | time อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

time อ่าน ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Hi guys! สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 1 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดูวีการ “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ หรือ Telling time in English กันค่ะ” ไปลุยกันเลย

 

บทนำ

 

ในบทเรียนนี้ครูขอยกตัวอย่างการบอกเวลาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปใน 2 รูปแบบ ตามที่มาของ Native English หรือ ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษานะคะ  ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • British English แบบบริติช
  • American English แบบอเมริกัน

โครงสร้างประโยคคำถาม


ประโยคคำถาม เพื่อถามถึงเวลา เช่น

ถามเวลาแบบ Direct question:

What time is it right now?

= ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

เรามักจะเจอคำถามในลักษณะนี้ในสถานการณ์แบบเป็นกันเอง ภาษาที่ใช้จะดูใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ถามทาง หรือ คนใกล้ตัว คุณพ่อ คุณแม่ เป็นต้น

 

ถามเวลาแบบ Indirect question: Can I know…= ขอทราบ/ถาม หน่อย…

Can you tell me what time it is?
= ขอถามหน่อยว่ากี่โมงแล้ว

Excuse me, can I know what time it is?
= ขอโทษนะ ขอทราบหน่อยว่าเป็นเวลากี่โมงแล้ว

การถามเวลาในรูปแบบประโยคลักษณะ Indirect questions นี้ ประโยคของเราจะดูเป็นทางการและสุภาพมากยิ่งข้น

บอกเวลาแบบ British English

 

 

ใน British English จะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยจะใช้เลข 1 -12 ตามด้วยคำบอกเวลา a.m. และ p.m. ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษนั่นเองค่า

 

การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. = ante meridiem ใช้กับเวลา หลังเที่ยงคืน จนถึง ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)

p.m. = post meridiem ใช้กับเวลาหลังเที่ยงวัน จนถึง ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

 

หากว่าต้องการบอกเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา หรือพูด a.m. และ p.m. ตามด้วยเวลาต่างๆ ก็ได้ เช่นกันค่ะ

 

11.00 a.m. = eleven o’clock in the morning

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเช้า

05.00 p.m. = five o’clock in the afternoon

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็น

การใช้ to กับเวลาที่จะมาถึง (แสดงว่าตอนที่พูดยังไม่ถึงเวลานั้น)

 

 

เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไป เช่น

 

08.40 p.m. = twenty to nine

แปลว่า อีกยี่สิบนาทีจะถึงเก้านาฬิกาแล้ว

 

สำหรับ การบอกเวลาแบบ British English หากนาฬิกาเป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาที ให้ใช้คำว่า a quarter และหากเป็น 30 นาที ให้ใช้ half เช่น

 

06.15 a.m. = a quarter past six

07.30 a.m. = a half past thirty

 

การใช้ “past”

past เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อใช้กับการบอกเวลา จะแปลว่า ผ่าน….มา……แล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาไม่ถึง 30 นาที เช่น

10.20 a.m. = twenty past ten
แปลว่า  ผ่านสิบนาฬิกามามายี่สิบนาทีแล้ว

ถือว่าเป็นการบอกเวลาทางอ้อม เพราะว่าไม่บอกมาตรงๆ มักจะเจอรูปแบบประโยคนี้ในสถานการณ์ปกติ ที่ไม่เร่งรีบ ในชั้นเรียน แต่อาจจะไม่ใช่การถามเวลาก่อนเที่ยงที่น้องๆหิวข้าว เป็นต้น

 บอกเวลาแบบ American English

 

 

ซึ่ง American English จะมีการใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง โดยจะใช้ตั้งแต่ตัวเลข 0 ไปจนถึง ตัวเลข 24 และส่วนใหญ่จะไม่มี a.m. และ p.m.  ให้ยุ่งยาก ตามสไตล์ easy going ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนอเมริกันเลยทีเดียว ง่ายๆ ไม่ทำให้ยุ่งยาก

วิธีการบอกเวลาของชาวอเมริกันคือ ให้บอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที โดยทั่วมักจะในกรณีที่เป็นทางการมากๆ  เช่น

 

เวลา 21.15 น. = twenty-one fifteen

เวลา 08.09* น. = eight O nine 

ขออธิบายเพิ่มเติม:

*ใช้เสียง O อ่านว่า โอ จะใช้ แทนเลข 0 ใน American English

 

นอกจากนี้ยังมีคำวิเศษณ์เพื่อประมาณเวลา อีกด้วย เช่น about หรือ nearly  ซึ่งแปลว่า ประมาณ หรือ เกือบๆ เช่น

 

เวลา 09.05 น. =It’s about nine o’clock (แม้ว่าจะผ่านมาแล้วตั้ง 5 นาทีก็ตาม)

เวลา 10.28 น.  = It’s nearly half past ten (แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตาม)

 

บอกเวลาตอนเที่ยง

 

 

ในเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน สามารถใช้คำว่า “midnight” หรือ “midday / noon” แทนเลข 12 ได้ เช่น  เวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midnight หรือ เวลา 12:00 น. แทนช่วงเวลานี้ว่า midday or noon

ส่วนในการพูดอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ “a.m.” หรือ “p.m.” ประกอบได้อยู่เหมือนเดิม
เช่น  เวลา 05:15 น. บอกได้ว่า 

It is five fifteen a.m.

= เป็นเวลา ตีห้า  สิบห้านาที

แต่ถ้าไม่เป็นทางการมาก เช่นบอกเวลาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกัน
ก็สามารถพูดได้ว่า
It is ten fifteen. (ไม่ต้องบอก a.m. ก็ได้ แต่หากช่วงเวลาที่คุยเป็นกลางวัน เพื่อนก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่า มันคือเวลา สิบโมง สิบนาที )

See also  [Update] ทบทวนอังกฤษม.ปลาย: การใช้ Other/Others/Another | การใช้ other - NATAVIGUIDES

ในกรณีที่ลืมว่า ควรจะใช้ a.m. หรือ p.m. ดี ให้ใช้วลีบอกเวลา เพ่อให้ผู้ที่เราพูดด้วยรู้ว่าเรากำลังบอกเวลาช่วงไหน โดยใช้ in/at แล้วตามด้วยช่วงเวลา เช่น

in the morning = ช่วงเช้า
at midday = เที่ยงวัน
at midnight = เที่ยงคืน
in the afternoon = ตอนบ่าย
in the evening = ตอนเย็น
at night = ตอนกลางคืน

 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่คนที่เลือกใช้ก็คือตัวเราเอง ครูแนะนำให้ดูบริบทการใช้ให้มากนะคะ เช่นตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้นะคะ

 

Situation I: At the train station (สถานการณ์เกิดที่ลานชาลาสถานีรถไฟ)

Romeo: Excuse me sir, what time is it now?
= ขอโทษนะครับ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

Tom: It’s a half past ten.
= ตอนนี้ผ่านสิบนาฬิกามาครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

Rome: Thank you sir. When will the next train arrive?
= ขอบคุณครับ แล้วรถไฟเที่ยวถัดไปจะมากี่โมงครับ

Tom: It will arrive in a minute.
= เดี๋ยวก็มาแล้วครับ

Situation II: At NokAcademy School (สถานการณ์เกิดที่โรงเรียน นกอะคาเดมี)

Nestie: Jenny, what time is it now?
= เจนนี่ ตอนนี้กี่โมงแล้ว

Jenny: It’s 9 O’ clock. Why did you ask?
= ตอนนี้เก้าโมง ถามทำไม

Nestie: Oh my gosh, we need to go now.
= โอ้ มาย กอด เราต้องไปตอนนี้เลย

Jenny: Why?
= ทำไมล่ะ

Nestie: The class was already begun 10 minutes ago.
= ชั้นเรียนเริ่มเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว (เราเข้าชั้นเรียนสาย 10 นาทีแล้ว)

 

น้องๆนักเรียนทุกคน อย่าลืมทบทวนบทเรียน ได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ See you again next time.

 

 

 

+2

[NEW] น่ารู้กับ 40 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกันจ้า | time อ่าน ว่า – NATAVIGUIDES

บทความน่ารู้ในวันนี้ ขอนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกเวลาต่างๆ มีคำว่าอะไรบ้าง นำมาให้อ่านเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกันค่ะ

 

ขอทักทายสวัสดีคุณผู้อ่านบนโลกออนไลน์ทุกคนค่ะ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ กับบทความน่ารู้เล็กๆน้อยๆ ที่จะมาเสริมเติมต้อย ให้ได้เลือกสอยอ่านกัน หลังจากที่บทความก่อนหน้าได้พาไปลั๊ลลาแวะชมตามโบราณสถานที่เที่ยวต่างๆกันไปแล้ว บทความในวันนี้คุณนายเว่อร์ เธอเป็นคนบ้า ขอมาแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันและเวลา ที่หลายคนอาจจะรู้จักและได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กๆมาบ้างแล้ว แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ ว่ามีคำว่าอะไรบ้าง 

โดยชื่อเรียกภาษาอังกฤษของนาฬิกาแบบต่างๆ และคำศัพท์เกี่ยวกับบอกช่วงเวลาต่าง มีดังนี้

1.Clock  (คล๊อค) หมายถึง นาฬิกา

2.Grandfather clock (แกรนด์ฟาเธอร์ คล๊อค)  หมายถึง นาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่

3.Cuckoo clock (คุดคู คล๊อก) หมายถึง นาฬิกาเสียงนกร้อง

4.Hourglass  (เอาเออร์กลาส หมายถึง นาฬิกาทราย

5.Wristwatch  (ริชวอท) หมายถึง นาฬิกาข้อมือ

6.Alarm clock  (อะลามคล๊อก) หมายถึง นาฬิกาปลุก

7.Stopwatch  (สต๊อปวอช) ห)มายถึง นาฬิกาจับเวลา 

8.Digital clock  (ดิจิทอล คล๊อค) หมายถึง  นาฬิกาแบบตัวเลข

 

9.Today  (ทูเดย์ )  หมายถึง วันนี้

10.Tomorrow  (ทูมอโร)  หมายถึง พรุ่งนี้

11.Tonight   (ทูไนท์) หมายถึง คืนนี้

12.Yesterday  (เยสเทอะเดย์)   หมายถึง เมื่อวานนี้

13.Time  (ไทม์ ) หมายถึง เวลา

14.Morning  (มอนิ่ง)  หมายถึง ตอนเช้า

15.Afternoon  (อัฟเทอะนูน)  หมายถึง ตอนบ่าย

16.Evening   (อิฟนิ่ง)  หมายถึง ตอนเย็น

17.Now  (นาว)   หมายถึง ตอนนี้

18.Midday  (มิดเดย์)   หมายถึง กลางวัน

19.Midnight  (มิดไนท์)  หมายถึง เที่ยงคืน

20.a.m. (ante meridiem) / เอเอ็ม (แอนที เมริเดียม)  หมายถึง เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน

21.p.m. (post meridiem) / พีเอ็ม (โพสต์ เมริเดียม)  หมายถึง  เวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

22.Hour  (อาวเออ)  หมายถึง ชั่วโมง

23.Miniute  (มิท) หมายถึง นาที

24.Second  (เซเคิน) หมายถึง วินาที

25.Recently  (รีเซนทลี   หมายถึง เร็วๆนี้

26.Sometime  (ซัมไทม์)  หมายถึง บางครั้ง

27.Always  (ออลเวย์ หมายถึง เสมอ

28.often   (ออฟเฟ่น)  หมายถึง บ่อยครั้ง

29.Duration  (ดูเรชั่น) หมายถึง ช่วงเวลา

30.Daytime  (เดย์ไทม์) หมายถึง ช่วงเวลากลางวัน

31.Nighttime  (ไนท์ไทม์)  หมายถึง ช่วงเวลากลางคืน

32.Period  (พีเรียด) หมายถึง ระยะเวลา

33.Time schedule  (ไทม์สเกดวล) หมายถึง ตารางเวลา

34.Nighttime  (ไนท์ไทม์) หมายถึง ตอนกลางคืน

35.Millenuium  (มิเลนเนียม) หมายถึง สหัสวรรษ (ช่วงเวลาในรอบ 1000 ปี)

36.century  (เซนชูรี)   หมายถึง  ศตวรรษ (ช่วงเวลาในรอบ 100 ปี)

37.decade  (เดคเคด)  หมายถึง ทศวรรษ (ช่วงเวลาในรอบ 10 ปี)

 

38.Weekend (วีคเอนด์) หมายถึง สุดสัปดาห์ 

39.present  (เพรสเซนท์)  หมายถึง ปัจจุบัน

40.past  (พาสท์) หมายถึง อดีต 

41.future (ฟิวเชอร์) หมายถึง อนาคต

42.month (มันธ์) หมายถึง เดือน

43.Year (เยียร์)  หมายถึง ปี 

ประโยคบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ มีดังนี้

-Ten minutes ago หมายถึง ห้านาทีที่แล้ว

-A long time ago นานมาแล้ว

– The previous day วันก่อน

– In ten minutes’ time / in ten minutes ภายในสิบนาที

-In an hour’s time / in an hour ภายในหนึ่งชั่วโมง

-An hour ago หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว

-A week ago หนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว

– Next week สัปดาห์หน้า

-A month ago หนึ่งเดือนที่แล้ว

-A year ago หนึ่งปีที่แล้ว

– Yesterday evening เย็นวานนี้

-The previous year ปีก่อน

See also  [Update] คำศัพท์ 7 วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน และคำแปล | อ่าน ศัพท์ อังกฤษ - NATAVIGUIDES

-The previous week สัปดาห์ก่อน

-The previous month เดือนก่อน

– 8:00  :  eight o’ clock (เอ๊ก โอคลอค )  หมายถึง แปดนาฬิกา

– 8:30 : eight thirty (half past eight) (เอ๊ก เธอร์ที (ฮาล์ฟ พาสท์ เอ๊ก) หมายถึง แปดนาฬิกา สามสิบนาที

 

และสำหรับบทความแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบอกเวลาแบบง่ายๆ ที่ได้นำเสนอแนะนำไว้ในบทความบล็อกนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผุ้อ่านทุกๆคนอยู่ไม่มากก็น้อย หากข้อมูลดังกล่าวที่ได้นำเสนอไป มีข้อผิดพลาดประการใด ดิฉันต้องขออภัยคุณผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่แวะเวียนเข้ามาเปิด สไลด์อ่านกัน หวังว่าจะได้พบกันอีกในบทความถัดไปค่ะ….จากคุณนายเว่อร์ เทอร์ชอบเที่ยวกินนอน 

เครดิตภาพจาก : https://www.freepik.com/ 

——————————————————————————-

บทความบล็อกอื่นๆ มีดังนี้ 

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับชื่อกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่างๆระดับโลก มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>>

สาระน่ารู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่หลายคนอาจไม่รู้จักมาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง จัดมาให้อ่านกัน คลิ๊กดูรายละเอียดบทความค่ะ>>> 

แบ่งปันทริปแบกเป้ไปเที่ยวเมืองกำแพงเพชร กินของเด็ดเมืองกล้วยไข่ 

มีแหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็กอินอะไรบ้าง ตามไปกันเลยจ้า

รีวิวทริปสั้นๆ ใกล้กรุง 1 วัน ปั่นจักรยานไปเที่ยวที่คุ้งบางกะเจ้า กินมะพร้าวอร่อยเริ่ดสะแมนแตน

แบ่งปันทริปแบกเป้เดินทางแวะเที่ยวเมืองไลพ์ซิก

มีแหล่งท่องเที่ยวชิคๆอะไรให้ชมบ้าง ตามไปกันเลยจ้า

ท่องโลกกว้าง..เดินทางแบกเป้ไปเที่ยวเมืองเดรสเดน

เดินเล่นรอบเมือง มีที่เที่ยวอะไรให้ชำเลืองบ้าง ตามไปดูสิ

มาม๊ะ..มารีวิวเที่ยวมหาชัย ไปสโลว์ไลฟ์ที่ท่าฉลอม

แวะไปดอมดมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีที่ใหนบ้าง ตามไปกันเลย

รีวิวทริปสั้นๆ เดินเที่ยวเมืองฟุสเซ่น

เมืองเล็กน่ารักๆ มีที่เที่ยวอะไรให้นั่งพักบ้าง ตามไปดูกันเลย

เปิดโลกกว้างเดินทางไปเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

ไปดูสิว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้ มีที่เที่ยวอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ

เก็บตก แบกเป้พาไปเที่ยวชมหุบเขา ซิกมันด์ ทูน คลัมม์

เดินทางไปอย่างไร ตามไปกันเลยจ้า

แบกเป้ลุยเดี่ยวเที่ยวโลกกว้าง เดินทางแวะกรุงบรัสเซลส์

เบลเยี่ยม มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันจ้า

บทความบล็อกเก่ามาเล่าใหม่ พารีวิวเที่ยวโขงเจียม-ผาแต้ม

นอนค้างแรมสักคืน มีที่เที่ยวอะไรบ้าง ตามไปเบิ่งกันเด้อ

 


[Official MV] แอบรัก (Hidden Love) – Third, Marc


เพลงนี้ฟังได้เฉพาะที่ LINE MUSIC เท่านั้น http://bit.ly/1CPy4Ac
เพลงแรกจาก Kamikaze Love On Line Project “แอบรัก (Hidden Love)” ซิงเกิ้ลพิเศษจาก Kamikaze ที่ได้ 2 หนุ่มสุด Cute อย่าง Third, Marc มาถ่ายทอดเพลงรักจังหวะสนุกๆ พร้อมขนความน่ารักบุกไปถึงสวนสนุก ร่วมด้วยสาวน้อยสุดแก่นอย่าง สาวเบนซ์ นางเอก MV.แมนๆ ไปเลย ของหนุ่มมาร์ค แถมยังได้ชื่อว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของเติร์ด เลยต้องมีภารกิจพิชิตเรตติ้งที่สองหนุ่มแข่งขันกันเพื่อเรียกคะแนนจากเธอ และใครจะช่วงชิงคะแนนความชอบจากสาวเบนซ์มาครอบครอง?
EXECUTIVE PRODUCER: เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
CoPRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง, เรียบเรียง : แชมป์

MARC: เขินทุกๆครั้งที่สบตา เหมือนว่าโลกนี้หยุดหมุนไป
เธอทำให้รู้ อาการอินเลิฟ นั้นเป็นยังไง
Thrid: ทุกๆบรรทัดที่กดพิมพ์ ทุกตัวหนังสือที่ทักไป
เห็นแค่สติ๊กเกอร์ที่เธอเม้นท์คืนมาก็สุขใจ
Cap หน้าจอ เก็บไว้เลย
MARC: พอเธอเข้ามาใกล้กัน เราก็ไม่กล้าทักทาย
พอเจอกันในกรุ๊ปไลน์ ก็หาเรื่องคุยเรื่อยเปื่อย
Thrid: เธอจะมองเราแค่ friend หรือว่ามากกว่า friend
คำเดียวก็ยังไม่เคย จะพูดความจริงออกไป ไม่กล้าพอ
MARC: ได้แต่กดคำว่า รักนะ บอกในใจว่า รักนะ
อยากจะพูด จะsend ก็ไม่เคยส่ง คำว่ารักก็ไม่เคยส่ง
Thrid: ก็ได้แต่คิดถึง ที่เธอคงไม่นึกถึง เลยใช่ไหม
M\u0026T: ใครนะใคร ที่มันแอบรักเธอ
ดาวน์โหลด LINE MUSIC เลยตาม Link ด้านล่างนี้
itunes: http://bit.ly/iOSlinemusic
Android: http://bit.ly/ANDlinemusic
โตมากับกามิ โตมากับอาร์เอส Third Marc แอบรัก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[Official MV] แอบรัก (Hidden Love) - Third, Marc

ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Telling the time


คลิปนี้จะเป็นการสอนบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ Telling the time แบบอังกฤษ ซึ่งจะต้องบอกนาทีก่อนชั่วโมง แต่ละเข็มใช้คำศัพท์ต่างๆ กัน อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ฝากกดติดตามช่อง Subscribe+แชร์ กันด้วยนะคะ
ติดตามคลิปการสอนภาษาอังกฤษของครูเม่ยทางช่องทางเหล่านี้
Facebook:
https://www.facebook.com/KruMeiEnglish/
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCMEGFiA8hOZCajyflsMgyUw
Kru Mei English
ครูเม่ยอิงลิชฟิตอังกฤษให้คุณ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Telling the time

Leona Lewis – Better in Time (Official Video)


Leona Lewis Better In Time (Official Video)
Follow on Spotify https://smarturl.it/LeonaLCCSpotify
Listen on Apple Music https://smarturl.it/LeonaLewisApple
Listen on Amazon https://smarturl.it/LeonaLewisApple
WATCH BLEEDING LOVE MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/BleedingLove
WATCH ONE MORE SLEEP MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/OneMoreSleep
WATCH RUN MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/Run_OfficialVideo
WATCH A MOMENT LIKE THIS MUSIC VIDEO ► https://smarturl.it/A_Moment_Like_This
Follow Leona Lewis:
Official website https://www.leonalewismusic.com/
Facebook https://www.facebook.com/leonalewis/
Twitter https://twitter.com/leonalewis
Instagram https://www.instagram.com/leonalewis/
LeonaLewis BetterInTime LeonaLewisOfficial LeonaLewisMusic LeonaLewisSpirit LeonaLewisOfficialVideo LeonaLewisLive LeonaLewisOneMoreSleep WLeonaLewisEssentials LeonaLewisGreatestHits BleedingLove BetterInTime LeonaLewisAMomentLikeThis BestOfLeonaLewis XFactor
Lyrics:
It’s been the longest winter without you
I didn’t know where to turn to
See somehow I can’t forget you
After all that we’ve been through
Going coming
Thought I heard a knock (Whose there, no one?)
Thinking that (I deserve it)
Now I have realized
That I really didn’t know
If you didn’t notice
You mean everything (quickly I’m learning)
To love again (all I know is)
Imma be okay
Thought I couldn’t live without you
It’s going to hurt when it heals too
Oh yeah (It’ll all get better in time)
Even though I really love you
I’m gonna smile because I deserve too
Oh (It’ll all get better in time)
How could I turn on the TV
Without something that’ll would remind me
Was it all that easy?
To put aside your feeling
If I’m dreamin’
Don’t want to let it (hurt my feelings)
But that’s the past (i believe it)
And I know that, time will heal it
If you didn’t notice
Well you mean everything (quickly I’m learning)
Oh turn up again (All I know is)
I’m be OK
Thought I couldn’t live without you
It’s going to hurt when it heals too
Oh yeah (It’ll all get better in time)
Even though I really love you
I’m gonna smile because I deserve too
Oh (It’ll all get better in time)
Since there’s no more you and me (No more you and me)
This time I let you go so I can be free
And live my life how it should be (No no no no no no)
No matter how hard it is
I will be fine without you
Yes I will
Thought I couldn’t live without you
It’s going to hurt when it heals too
Oh yeah (It’ll all get better in time)
Even though I really love you
I’m gonna smile because I deserve too
Oh (It’ll all get better in time)
Thought I couldn’t live without you
It’s going to hurt when it heals too
Oh yeah (It’ll all get better in time)
Even though I really love you
I’m gonna smile because I deserve too
Oh (It’ll all get better in time)

See also  [NEW] สมัครงานยังไงให้ได้งาน (เวอร์ชั่นเด็กนักเรียนไทยในออสเตรเลีย) | หางานออสเตรเลีย - NATAVIGUIDES

Leona Lewis - Better in Time (Official Video)

AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? – English Tips EP.1


หลายคนอาจจะงงว่า AM กับ PM คืออะไร? ใช้ยังไง? และต้องใช้ตอนไหน? หลายคนรู้แล้วแต่ก็ยังสับสนอยู่ว่าตอนไหนใช้ AM ตอนไหนใช้ PM English Tips ตอนแรกวันนี้จะมาไขข้อสงสัย และมีเทคนิคทำความเข้าใจวิธีใช้แบบง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ใช้อย่างถูกต้องกัน รับรองว่าจำง่าย ใช้ได้ และไม่ลืมแน่นอน
EnglishTips
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

AM กับ PM ใช้ต่างกันยังไง และใช้ตอนไหน? - English Tips EP.1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ time อ่าน ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.