Skip to content
Home » Bài 12: Học cách hỏi đáp với “Where”? | TIẾNG ANH 2 | VTV7 | in order that แปลว่า

Bài 12: Học cách hỏi đáp với “Where”? | TIẾNG ANH 2 | VTV7 | in order that แปลว่า

Bài 12: Học cách hỏi đáp với “Where”? | TIẾNG ANH 2 | VTV7


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Cùng học cách hỏi đáp với “Where”? trong \”Tiếng Anh lớp 2 vui\” nào! TiengAnh2 VTV7
Tiếng Anh Lớp 2 Vui là chương trình dạy học trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, dành cho học sinh tiểu học, phụ huynh và giáo viên trên toàn quốc để làm quen với môn tiếng Anh. Với thời lượng 30 phút/tập, chương trình sẽ cùng học sinh lớp 2 học tiếng Anh qua các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và các hoạt động vui chơi, tương tác như ca hát, nhảy múa, đóng kịch,..
Chương trình mong muốn sẽ hỗ trợ học sinh tự làm quen với môn Tiếng Anh tại nhà; hỗ trợ phụ huynh và giáo viên trong việc định hướng và hướng dẫn con tự học môn Tiếng Anh tại nhà và trong các tiết tự học trên lớp, đặc biệt là ở các địa phương chưa thực hiện triển khai môn Tiếng Anh lớp 2 tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Đừng quên làm phiếu bài tập hàng tuần tại website của VTV7: http://vtv7.vtv.vn/lamquenvoitienganh93
Chương trình lên sóng từ tháng 09/2021, với 01 số phát mới hàng tuần.

➢ Rất mong được sự ủng hộ bằng cách LIKE và SUBSCRIBE kênh Youtube của VTV7: https://bit.ly/2ODR2dU​​
➢ VTV7: https://www.facebook.com/vtv7.vn/​​
➢ VTV7 KIDS: https://www.facebook.com/vtv7kids/​​
➢ Website VTV7: http://vtv7.vtv.vn/
Xem toàn bộ các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam tại VTVGO
https://vtvgo.vn

Bài 12: Học cách hỏi đáp với “Where”? | TIẾNG ANH 2 | VTV7

🤔 What’s The Difference Between IN ORDER TO, SO THAT and TO? | Learn English Grammar


Learn the difference between IN ORDER TO, SO THAT and TO in this English grammar lesson.
📕 FIX YOUR ENGLISH [FREE BOOK] » http://book.englishquickfix.com/
☕️ BUY ME A COFFEE » https://kofi.com/englishgreg
🚀 HABLA INGLÉS AVANZADO EN 30 DíAS » http://www.englishquickfix.com
📲 JOIN MY WHAT’S APP GROUP: http://daily.englishquickfix.com
If you liked this lesson on the difference between IN ORDER TO, SO THAT and TO, you will definitely like these other English grammar lessons :
» The difference between AS and LIKE: https://youtu.be/50AMlIIsxI8
» The difference between CAN and BE ABLE TO: https://youtu.be/EdeEZWtAj08
» The difference between TO and FOR: https://youtu.be/oiBb0a1ylYs
:: LESSON NOTES ::
⭐️ SO THAT
We follow ‘so that’ with a normal indicative sentence and it means \”with the result that\”.

Examples
Q: Why do you take English classes via Skype?
1. I take English classes via Skype so that I can speak more confidently.
2. I have English classes via Skype so that I don’t waste my time travelling to and from an academy.
3. I have classes with a native English teacher so that I hear the perfect pronunciation and the natural language.

In general spoken English we can omit or delete the word ‘that’. We can simply say ‘so’…

Examples
1. I have classes via Skype so I speak more confidently.
2. I have classes via Skype so I don’t waste time travelling to the academy.
3. I have classes with a native teacher so I hear perfect English.

⭐️ IN ORDER TO
‘In order to’ is followed by an infinitive verb and is used when we are talking about the purpose of something. The ‘why’… why we do something. We do something in order to…
Let’s look at some example sentences that an English student might say to me.

Examples
1. I study English in order to get a better job.
2. I want a better job in order to earn more money.
3. I want more money in order to provide a better life for my family.

Similarly, we can just omit ‘in order’ when we are speaking. So, when we are speaking , we usually just say ‘to’.

Examples:
1. I study English to get a better job.
2. I want a better job to earn more money.
3. I want more money to provide a better life for my family.

⭐️ SO THAT and IN ORDER TO are more formal and are used more in written English.
⭐️ SO and TO are short words – very easy to use – and we use those in spoken English.

Questions?
If you have an English grammar question for me, just write it in the comments below and I’ll do my best to answer you in a video!
Thanks for watching and speak soon,
Your British English Teacher,
~ Greg

🤔 What's The Difference Between IN ORDER TO, SO THAT and TO? | Learn English Grammar

การใช้ in order to / in order that / in order for


CLC language Center Mahasarakham ติวสอบ กวดวิชา ภาษาอังกฤษ มหาสารคาม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูชาวไทยและต่างชาติ
FB : https://www.facebook.com/cleopatralanguagecenter/?ref=bookmarks
Line : cleopatraenglish

การใช้ in order to / in order that / in order for

Nirvana – The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)


REMASTERED IN HD!
Taken from the 25th Anniversary Editions of Nirvana – MTV Unplugged in New York
Order Now: https://Nirvana.lnk.to/Unplugged25
Listen to more from Nirvana: https://Nirvana.lnk.to/essentials
Subscribe for more videos: https://goo.gl/DS7Geg
Facebook: https://www.facebook.com/Nirvana/
Twitter: https://twitter.com/Nirvana
Instagram: https://www.instagram.com/nirvana.official.band/
Website and store: https://www.nirvana.com
Music video by Nirvana performing The Man Who Sold The World (Unplugged). (C) 1994 Geffen Records
Nirvana TheManWhoSoldTheWorld Remastered MTVUnplugged VEVO

Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)

PURPOSE / INTENTION TO, IN ORDER TO, SO THAT, MATERI BAHASA INGGRIS SMP KELAS 9


Penggunaan Conjunctions so that, in order to dan to

Hai sobat, selamat bertemu kembali di www.kursusmudahbahasainggris.com. Pada kesempatan ini akan dibahas materi tentang conjunctions (kata penghubung). Kata penghubung yang akan dibahas yaitu so that, in order to dan to yang memiliki arti yang sama yaitu agar/supaya (untuk menyatakan tujuan). Walaupun ketiga conjunctions tadi memiliki arti yang sama tetapi penggunaannya dalam kalimat tetap perlu diperjelas.
Berikut adalah Penggunaan Conjunctions so that, in order to dan to.
1. so that
Setelah conjunction so that, harus diikuti subject (I, you, they, we, she, he, it)
Examples:
You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated.
(Kamu harus minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi.)
Please turn off the light so that I can get to sleep.
(Tolong matikan lampu supaya saya bisa tidur.)
You must study hard so that you can pass the examination.
(Kamu harus belajar sungguhsungguh supaya kamu dapat menyelesaikan ujian.)
2. in order to
Setelah conjunction in order to harus diikuti be/V1.
Examples:
We have to study hard in order to be smart.
(Kita harus belajar sungguhsungguh supaya pintar.)
My mother does exercise three times a week in order to keep fit.
(Ibu saya berolahraga tiga kali seminggu supaya sehat.)
The students woke up early in order to do homework.
(Muridmurid bangun lebih awal agar mengerjakan PR.)
3. to
Setelah conjunction to harus diikuti be/V1.
Examples:
She is using her hand phone to send a message to her friend.
(Dia menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya.)
I must study hard to pass the national examination.
(Saya harus belajar sungguhsunggung untuk menyelesaikan ujian nasional.)
They wake up early to be on time to work.
(Mereka bangun lebih awal supaya tepat waktu bekerja.)
Note:
Conjunction to and in order to always are followed by a phrase.
(Kata penghubung to dan in order to selalu diikuti oleh frasa atau kelompok kata)
Conjunction so that is followed by a clause.
(Kata penghubung so that selalu diikuti oleh klausa atau sekelompok kata yang
mengandung subyek dan predikat.)
Itulah Penggunaan Conjunctions so that, in order to dan to. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan. Semoga bermanfaat.
Referensi:
Bahasa Inggris. 2015. Think Globally Act Locally. Jakarta. Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan.

PURPOSE / INTENTION TO, IN ORDER TO, SO THAT, MATERI BAHASA INGGRIS SMP KELAS 9

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *