Skip to content
Home » รูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรม | แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน กริยา กรรม

รูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรม | แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน กริยา กรรม

รูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้ Grammar โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ กับรายการ Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

รูปประโยคภาคประธานภาคกริยาภาคกรรม

ฝึกแต่งประโยค | ไว้พูดเองในชีวิตประจำวัน | 12 ประโยคสำเร็จรูป 100 ประโยค | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เก่งภาษาอังกฤษ
ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษจาก 12 โครงสร้างประโยคสำเร็จรูปสามารถแต่งเองได้เป็น 100 ประโยคสอนละเอียดไปชัด

ฝึกแต่งประโยค | ไว้พูดเองในชีวิตประจำวัน | 12 ประโยคสำเร็จรูป 100 ประโยค | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Edited version : การแต่งประโยคอย่างง่ายที่มีประธาน,กริยา,กรรมในภาษารัสเซีย


Edited version : การแต่งประโยคอย่างง่ายที่มีประธาน,กริยา,กรรมในภาษารัสเซีย

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน | V.to be | is am are was were | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกแต่งประโยคในชีวิตประจำวัน ฟรีภาษาอังกฤษ
คลิปนี้จะมาสอนการฝึกแต่งประโยคด้วยการใช้ verb to be จะมาทำความรู้จักกับ verb to be is am are was were แต่งประโยคปัจจุบันอดีตอนาคตโครงสร้างประโยคทั่วไปประธานกริยากรรมจำที่ใช้หลัง verb to be

ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน | V.to be | is am are was were | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures) ใช้บ่อย


โครงสร้างของประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน (Subject) ที่เป็นคำนาม สรรพนาม หรือกลุ่มคำนาม และ ภาคแสดง (Predicate) ประกอบด้วยกริยา กรรม หรือส่วนขยาย โดยโครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษมี 5 โครงสร้างด้วยกัน แล้วเราไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้าง
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures) ใช้บ่อย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *