Home » บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา)|คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ออนไลน์.

[button color=”primary” size=”small” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ชมวิดีโอด้านล่าง[/button]

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา).

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา)


บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับบทความ ท้าววิรูปักษ์

บทสวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตโต “..บทภาวนาวิรูปภักดี (คันธาปริตกะทะ) ประวัติพระปริตรนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน พระสาวัตถี พระถูกงูกัด พระภิกษุจึงแจ้งเรื่องนี้. พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่เมตตางูสี่ตระกูล คือ งูตระกูลวิรุภักดิ์ งูเอราบ งูฉพยบุตร และตระกูลงูกันหคมโดม และสอนให้แสดงความเมตตา งูเหล่านั้นอันเป็นคาถาของขันธาปริตร [2]

See also  [Update] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | good ขั้นกว่า - NATAVIGUIDES

เนื้อหาในพระสูตรหรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันทปริตรดังนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ตอนนั้นเอง พระภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากมาเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ดูกรภิกษุรูปหนึ่ง ณ เมืองสาวัตถี ถูกงูกัด ครั้นสิ้นกาล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุผู้นั้นคงไม่ ได้แผ่เมตตาให้พญานาคทั้ง 4 ตระกูล ถ้านางจะเมตตาต่อพญานาค 4 ตระกูล นางคงไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง คือตระกูลวิรูปคา, ตระกูลเอรปาถ, ตระกูลฉพยบุตร, กัณหาโคตมก, ตระกูลงูที่ 1 ที่พระสงฆ์จะไม่แสดงความเมตตา. จิตตกถึงงู 4 ชนิดนี้อย่างแน่นอน ถ้าคุณแสดงความเมตตาต่อกลุ่มงูสี่ตัวนี้ คุณจะไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง ดูพระภิกษุ เรายอมให้พระภิกษุแสดงความเมตตาต่อตระกูลงูทั้ง ๔ ชนิดนี้ เพื่อป้องกันตน ป้องกันตน ป้องกันตน. ….คันธะปริตเป็นส่วนหนึ่งของอาหิราชสูตร บทที่ว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาคทั้ง ๔ ตัว หรือเรียกย่อว่าคันธาปฤต เรียกง่ายๆ ว่าขันฑาปริต สวดเพียงคาถาหรือกวีตอนท้ายอาหิราชสูตร เนื้อหาในพระไตรปิฎกมีอยู่ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกะนิบาต (ตง.จตุก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎกจุลวนา (วิ. ๗.๒๕๑.๘) และยังพบในชาดกอีกด้วย ทุกนิพัทธ์ (คู.ช. 27.105.56) [1]

See also  How to สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ในปี 2021 | ทําแบรนด์เสื้อผ้า | Nataviguides

“… สาปปะนะ สัปปะ ภู ตา จ เกวาลา สัปปะ ภัทรี ปัสสันตุ มะ กินชี ปาปามะกามะ อัปปะมะโน พุโธ อัปปะมะโน ธัมโม อัปปามะโน สังโฆ ปามะนะวันตานี สิริง สปานี อะหิ วิชฺจิกา สตาปาฏิ สรปุ มุสิกา กะตะ ปาริฏะหฺมัน กะตะโมนิง ปาริตะวะนิ กะตะโมนิง Musika Kata Me Rakkha Kata Me Paritta Wahang ใน Patikamoput Bhutani มรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมไว้อาลัยแด่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ของบริษัทพุทธฯ ต่อไป ..ทางช่อง ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานภาพเพื่อจัดทำวิดีโอ “จัดทำและแจกจ่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่มีการขายหรือค่าตอบแทนใดๆ ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

See also  [NEW] สรุปเนื้อเรื่องหนังแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ทั้ง 7 ภาค | ขาย ของ แฮ รี่ พอ ต เตอร์ - NATAVIGUIDES

>>เรา เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

คำหลักเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ท้าววิรูปักษ์.

#บทสวดมนต #วรปกเข #quotภาวนา #๙ #จบ #ขนธะปะรตตะคาถา

บทสวดมนต์ วิรูปักเข ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา)

ท้าววิรูปักษ์.

35 thoughts on “บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ภาวนา ๙ จบ (ขันธะปะริตตะคาถา) | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides”

 1. "..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  สำหรับประวัติของพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง 4 ตระกูล คืองูตระกูลวิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคมดม แล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตางูทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งก็คือคาถาขันธปริตรนั่นเอง [2]

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ….ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของอหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึง พญางูทั้ง 4 สกุล หรือ เรียกย่อว่า ขันธปริตต์เพียงแต่ว่า ขันธปริตร สวดเฉพาะคาถา หรือบทกวีท้ายอหิราชสูตร โดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกฺก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ. จูฬ. 7.251.8) อีกทั้งยังพบในชาดก ทุกนิบาต (ขุ. ชา. 27.105.56) [1]

  "..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 2. น้อมกราบสาธุด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอให้พญานาคทุกตระกูล โมทนาให้ข้าพเจ้าให้มีอยู่มีกิน ผู้ใดคิดร้ายขอให้แพ้ภัยไปและขอให้ได้บวชเนกขัมมะได้เจริญในธรรมพร้อมกับเลี้ยงบิดามารดาและผู้มีพระคุณจนกว่าจะสิ้นอายุขัยด้วยบุญได้ที่ข้าพเจ้าได่ตั้งจิตทุกประการขอบุญนี้จงสำเร็จแก่พญานาคผู้อนุโมทนาบุญนี้ทุกผู้ทุกตนด้วยเทอน

 3. สาธุสาธุสาธุลูกขอแผ่เมตาให้ปู่นาคราชททั่งสี่ตกูนมารับสว่นบุญกุศลที่ลูกอุทิดให้ด้วยเทอร์ขอให้ลูกพบเจอสิ่งดีๆสาธุ

 4. น้อมการบปู่วิรูปักเขลูกขอบารมีพระองค์นุมนำชวยเรืองการเงินเข้ามาลูกครอบคร้วและเสร้างบุญด้วยบารมีปู่วิรูปักเขกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 5. สาธุๆๆค่ะขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภดว้ยเทอญสาธุๆค่ะ

 6. สาธุน้อมกราบบทสวดขันธะปริตตะคาถาอทิศให้แก่พญานาคทั้งสี่ตระกูลขอให้ลูกนางรุ่งทิวา วุฒิพันธ์พบเจอแต่สิ่งดีดีขอโชคลาภธนสารสมบัติมั่งมีเงินทอง

 7. สาธุๆๆข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสวดมนต์เภาวนาทำสมาธทุกเช้าและก่อนนอนขออุทิศให้ปู่พญานาคทั้งสี่ตระกูลขให้คนรอบครัวของข้าพเจ้านางสิทธิ์บุญมีจงพบแต่ความดีทุภพทุกชาติเทอญสาธุๆๆ

 8. ลูกขอแผ่เมตตาให้ท่านพญานาคทั้งสี่ตระกูลอวยพรให้ลูกหลานพญานาคให้ลูกพบเจอเเต่สิ่งที่เป็นมงคลเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภเปิดวาสนาบารมีพบเจอเเต่สิ่งที่ดีสาธุ

 9. “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ ความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ด้วยตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่น เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตามไม่เคยทันการแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิดน้ำในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็ก ๆ เพียงตัวเดียวมนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกาม เรื่องกินและเรื่องเกียรติ จนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลา สิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ่ว เรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหา เรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้ภาระที่ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพ่งแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้น จิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็นเลย เขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในคาวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพากันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อย พร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวาง”

 10. กราบมนต์วิรูปักษเขคุ้มกันภัยครอบครัวให้ปราศจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายรอดๆมีความสุขทั่วทุกคนในครัวเรือน.สาธุ.สาธุ.สาธุเจ้าค่ะ:-)

 11. ลูกขอกราบนมัสสการเจ้าค่ะดว้ยความเครารพและศัจย์ธาเป็นอย่างสูงลูกขอบุญนี้ให้กับคุณพระบิดาคุณพระมารดาและวงตะกูลลูกด้วยเถิดสาธุๆๆ

 12. กราบอนุโมทนาสาธุขอให้พญานาคทั้งสี่ตระกูลปกปักรักษาวายลูกหลานพญานาคด้งยเทอญรวยๆๆๆหายจากทุกข์ทั้งปวงด้วยเทอเจ้าคะสาธุๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.