LEARN TO MAKE A WEBSITE

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 | ผู้ ประกัน ตน หมาย ถึง | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40|เรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์ที่บ้าน.

ชมวิดีโอด้านล่าง

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40.

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ ผู้ ประกัน ตน หมาย ถึง

มาตรา 33 ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน ลูกจ้างซึ่งเอาประกันภัยตามวรรคหนึ่งแล้วเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และเป็นลูกจ้างของนายจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ให้ลูกจ้างดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนต่อไป มาตรา ๓๙ ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๘ (๒) หากผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันที่ ของการสิ้นสุดสถานะผู้เอาประกันภัย จำนวนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งต้องนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 46 วรรคสาม ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น . ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งไม่จ่ายเงินสมทบหรือไม่นำส่งให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสาม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งหรือของ จำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษส่วนของเดือน ถ้าถึงสิบห้าวันขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นก็ให้เพิกเฉย มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา ๓๓ หรือไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ อาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ โดยแสดงเจตจำนงต่อสำนักงาน คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา หลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบของผู้เอาประกันภัย ประเภทของเงินทดแทนที่จะได้รับตามมาตรา ๕๔ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิได้รับเงินทดแทนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ให้ทางราชการจ่ายเงินสมทบกองทุนตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ================================== ===== บทที่/บรรยาย : ศราวุธ ใจดี บันทึกเสียง : PURE Studio .

>>https://nataviguides.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

แท็กเกี่ยวข้องกับบทความผู้ ประกัน ตน หมาย ถึง.

#ความรพนฐานประกนสงคม #EP2 #ประเภทของผประกนตน #ม33 #ม39 #ม40

ประกันสังคม,ผู้ประกันตน,มาตรา 39,มาตรา 40,ค่าคลอดบุตรประกันสังคม,เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2562,บำเหน็จประกันสังคม,ประกันสังคมได้เงินคืนตอนไหน,เงินชราภาพประกันสังคม,www.sso.go.th

ความรู้พื้นฐานประกันสังคม EP2 ประเภทของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

ผู้ ประกัน ตน หมาย ถึง.

READ  สอนทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ง่ายๆในโทรศัพท์มือถือ ทริคเก็บเงิน ใครๆก็ทำได้ [Nonny.com] | บัญชีรายรับรายจ่าย | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

Nam Trần

Hello guys! My name is Tran Nam, I am a person who loves general knowledge. That's why I created this website to share a full update about the general idea. Hopefully the information I provide will bring useful knowledge to all of you!

Related Articles

34 Comments

 1. ส่งประกันสังคมเดือนเดียวแต่เจ็บป่วยสามรถรับเงินขาดรายได้สามรถยี่นไดรึป่าว

 2. ลงทะเบียน สมัคร มาตรา ม.40 จะทำให้การรับบำนาญ ชราภาพ ทุกเดือน จาก ม.33 ถูกตัดสิทธิหรือไม่

 3. ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ ขอถาม 1 คำถามค่ะ ดิฉันอายุ 62 ว่างงาน ตอนนี้รับเงินประกันสังคมเดือนละ 3900 ลูกรับราชการจึงได้สิทธิเบิกจ่ายตรงของ รพ รัฐ ดิฉันสามารถสมัครทำ ม40 ได้ไหมค่ะ

 4. ป้าออกงานอายุ51ป้าส่งต่อ39ต่อถึงอายุ55ใด้ม้ยแล้วแล้วลาออก

 5. ตอนนี้รับเบี้ยชราภาพ (บำนาญ) ถ้าสมัครมาตรา 40 ยังคงได้เงินบำนาญอยู่หรือเปล่าคะ

 6. ในกรณีที่เป็นลูกจ้างของรัฐ. แต่เกษียณแล้วไม่มีเงินบำนาญ สามารถทำประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือไม่

 7. ชอบ ม.33 เหมือนแบ่งเงินกินเหล้ามาเก็บไว้ ได้รักษาพยาบาล ได้เงินบำนาญไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ส่วนตัวมองว่าคุ้มครับกับเงินเก็บลืมแล้วได้ตอนแก่

 8. ผมพึ่งจ่ายไม่กี่เดือน สามารถไปตรวจเขื้ิโควิดได้ไม๊

 9. ตอนนี้เป็นผู้ประกันตนอายุจะเข้า60ปีแล้วแต่ว่ายังอยู่กับนายจ้างจะลาออกสินเดือนเมษายน2564จะต้องไปติดต่อประกันไหมคะ

 10. ม33อยู15ปีและไปอยู/ม39สัก6ปีขึ้นไปจะได้ที่3400++4-8ปีคำนวนแล้วมากสุดที่3600มัง

 11. เคยเป็นผํ้ประกันตนมาตตรา33ออกจากงานนานแล้วสมัครมาตตรา40มีผลต่อเงินสมทบมาตตรา33มัย

 12. อยากทราบว่าเงินสมทบเนายจ้างครึ่งหนึ่งลูกจ้างครึ่งหนึ่ง ยังไงคะ เห็นแต่ครึ่งหนึ่งของลูกจ้าง

 13. ยามเกิดโรคระบาดขึ้นผู้ประกันตนมีสิทธิเรียกรัองเงินส่วนนี้ได้ไหมค่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขที่กล่าวมาเลย

 14. ผมก็ไม่เข้าใจประกันสังคมมาตรา 33แล้วบอกว่าครบกำหนด 55 ปีใช่ไหมจะให้เงินคืนตอนนี้ผม 56 แล้วหนังสือก็ไม่มีมาถึงผมเลย0879199142

 15. รับเงินบำเน็จอายุ55มาแล้วแต่กลับไปทำงานมีนายจ้างใช้ม.33มา3ปีตอนนี้ตกงานขอรับเงินว่างงานใด้หรือปาวค่ะ

 16. ออกจากมาตรา33กินเบี้ยชราอยู่​ สามารถไปสมัครมาตรา40ได้ไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button