Skip to content
Home » Verschil Tussen Payroll En Uitzenden – Wat Moet Je Weten?

Verschil Tussen Payroll En Uitzenden – Wat Moet Je Weten?

Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden? | WePayPeople

Verschil Tussen Payroll En Uitzenden – Wat Moet Je Weten?

Wat Is Het Verschil Tussen Payroll En Uitzenden? | Wepaypeople

Keywords searched by users: verschil tussen payroll en uitzenden payroll uitzendbureau, verschil uitzenden en detacheren, contract bepaalde tijd uitzendbureau

Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden?

Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt zijn er verschillende manieren om personeel in te huren, zoals payroll en uitzenden. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn er belangrijke verschillen tussen beide concepten. In dit artikel zullen we uitleggen wat payroll en uitzenden precies inhouden, de belangrijkste verschillen tussen beide en de impact van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op deze concepten.

Wat is payrolling?

Bij payrolling besteedt een werkgever de administratieve taken en werkgeversverantwoordelijkheden uit aan een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf wordt officieel de juridische werkgever van de werknemers, maar de werknemers worden feitelijk ingezet bij de opdrachtgever of inlener. Hierbij blijft de opdrachtgever de leiding en het toezicht over de werknemers behouden.

Het verschil met uitzenden zit hem voornamelijk in het werven en selecteren van de werknemers. Bij payrolling draagt de opdrachtgever zelf zorg voor de werving en selectie van de medewerkers. Het payrollbedrijf neemt echter wel de administratieve verplichtingen en risico’s van het werkgeverschap op zich.

Wat is uitzenden?

Uitzenden houdt in dat een uitzendbureau de volledige werving, selectie en administratieve afhandeling van het personeel op zich neemt. Het uitzendbureau wordt de juridische werkgever en detacheert de werknemers aan de opdrachtgever. Het uitzendbureau draagt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden en werkgeversverplichtingen.

Het verschil met payrolling is dat bij uitzenden het uitzendbureau de volledige werving en selectie verzorgt. De opdrachtgever heeft geen invloed op het selectieproces en krijgt personeel toegewezen door het uitzendbureau.

Belangrijkste verschillen tussen payroll en uitzenden

Hoewel zowel bij payrolling als bij uitzenden het administratieve werkgeverschap wordt uitbesteed, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide concepten:

  1. Werving en selectie: Bij payrolling is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de werving en selectie van het personeel, terwijl dit bij uitzenden wordt verzorgd door het uitzendbureau.
  2. Werkgeverslasten en verantwoordelijkheden: Bij payrolling neemt het payrollbedrijf de werkgeversverantwoordelijkheden, zoals salarisadministratie en afdracht van sociale premies, op zich. Bij uitzenden draagt het uitzendbureau de volledige werkgeverslasten.
  3. Pensioenregeling: Bij payrolling valt de werknemer onder de pensioenregeling van het payrollbedrijf, terwijl bij uitzenden de werknemer valt onder de pensioenregeling van het uitzendbureau of het pensioenfonds van de inlener.

Impact van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020 zijn er enkele veranderingen opgetreden die van invloed zijn op payrolling en uitzenden:

  • Recht op een ‘adequaat’ pensioen: Door de nieuwe regels heeft payrollpersoneel recht op een pensioenregeling die vergelijkbaar is met de pensioenregeling van de inlener. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande arbeidsovereenkomsten.
  • Arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken: Payrollmedewerkers hebben nu recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  • Overgangsrecht: Voor lopende overeenkomsten is er overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat sommige regels pas op een later moment van kracht worden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden?

Het verschil tussen payroll en uitzenden zit voornamelijk in het werven en selecteren van personeel. Bij payrolling verzorgt de opdrachtgever zelf de werving en selectie, terwijl dit bij uitzenden wordt gedaan door het uitzendbureau.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen payroll en uitzenden?

De belangrijkste verschillen tussen payroll en uitzenden zijn:

  • Werving en selectie: Bij payrolling verzorgt de opdrachtgever de werving en selectie, terwijl dit bij uitzenden wordt gedaan door het uitzendbureau.
  • Werkgeverslasten en verantwoordelijkheden: Bij payrolling neemt het payrollbedrijf de werkgeversverantwoordelijkheden op zich, terwijl het uitzendbureau deze verantwoordelijkheden draagt bij uitzenden.
  • Pensioenregeling: Bij payrolling valt de werknemer onder de pensioenregeling van het payrollbedrijf, terwijl bij uitzenden de werknemer valt onder de pensioenregeling van het uitzendbureau of het pensioenfonds van de inlener.

Wat is een payroll uitzendbureau?

Een payroll uitzendbureau is een organisatie die zowel payroll- als uitzenddiensten aanbiedt. Hierdoor kunnen zij zowel de administratieve verplichtingen van werkgeverschap op zich nemen als het verzorgen van de werving en selectie van personeel.

Wat is het verschil tussen uitzenden en detacheren?

Hoewel uitzenden en detacheren vergelijkbaar zijn, zijn er enkele belangrijke verschillen:

Uitzenden is van toepassing wanneer een uitzendbureau werknemers tijdelijk bij een opdrachtgever plaatst. Bij detacheren wordt een werknemer langduriger (vaak voor een bepaalde periode) bij een opdrachtgever geplaatst. Bij detacheren behoudt de opdrachtgever vaak wel de arbeidsrelatie met de gedetacheerde werknemer.

Kan een uitzendbureau ook contracten voor bepaalde tijd aanbieden?

Ja, een uitzendbureau kan ook contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een uitzendkracht voor een specifiek project wordt ingehuurd. Het uitzendbureau zal dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden aan de werknemer.

Met de informatie in dit artikel heb je hopelijk een duidelijk beeld gekregen van het verschil tussen payroll en uitzenden. Het is belangrijk om deze verschillen te begrijpen bij het inhuren van personeel, zodat je de juiste keuze kunt maken die past bij de behoeften van je organisatie.

Categories: Delen 62 Verschil Tussen Payroll En Uitzenden

Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden? | WePayPeople
Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden? | WePayPeople

Bij payrolling verzorg je zelf de werving & selectie van je kandidaten. Dat betekent dat je zelf bepaalt wie er bij je aan de slag gaat. De vacatures, sollicitanten en selecties hiervan maak je dus zelf. Bij uitzenden doet het uitzendbureau de volledige werving & selectie.Omdat het payrollbedrijf geen uitzendbureau is, val je niet onder de uitzend-cao. Tot 1 januari 2020 is dat overigens wel het geval. Maar vanaf die datum gelden alle arbeidsvoorwaarden die er zijn bij de inlener onverkort voor payrollwerknemers. Uitgezonderd is nog de pensioenregeling van de inlener.Wat is payrolling? Payrollen is een bijzondere vorm van het beschikbaar stellen van personeel. Het payrollbedrijf is werkgever van de payrollwerknemers, maar deze werken voor u. Het payrollbedrijf is de uitlener en u bent inlener of opdrachtgever.

Is Payroll Uitzendkracht?

Aangezien het payroll bedrijf geen uitzendbureau is, val je niet onder de uitzend-cao. Dit was echter wel het geval tot 1 januari 2020. Vanaf die datum gelden alle arbeidsvoorwaarden die de inlener heeft onverkort voor payrollwerknemers. Het enige wat nog niet geldt is de pensioenregeling van de inlener.

Wat Valt Onder Payroll?

Wat valt onder payroll? Payrolling is een specifieke manier om personeel beschikbaar te stellen. Het houdt in dat het payrollbedrijf de werkgever is van de payrollwerknemers, maar deze werknemers werken feitelijk voor u. Als inlener of opdrachtgever maakt u gebruik van de diensten van het payrollbedrijf, dat fungeert als uitlener.

Wat Is Het Verschil Tussen Detachering En Payroll?

Wat is het verschil tussen detachering en payroll? Als je kiest voor payroll, ben je zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten. Een payrollbedrijf zal deze taak niet voor je uitvoeren. Pas nadat de kandidaat in dienst is getreden, zal het payrollbedrijf de verantwoordelijkheid van je overnemen. Aan de andere kant, als je kiest voor detachering, geef je de werving en selectie volledig uit handen.

Wat Is Het Verschil Tussen Detachering En Uitzenden?

Wat is het verschil tussen detachering en uitzenden?

Het verschil tussen detachering en uitzenden is dat detachering meer zekerheid biedt voor zowel jou als de medewerker. Bij detachering wordt vooraf de contractduur afgesproken, terwijl uitzenden een zeer flexibele arbeidsverhouding heeft. Bovendien eindigt het contract bij detachering niet bij het beëindigen van de opdracht, maar op de vooraf afgesproken datum. Dit zorgt voor meer stabiliteit en duidelijkheid in de arbeidsrelatie.

Aggregeren 27 verschil tussen payroll en uitzenden

Wat Zijn De Verschillen Tussen Een Uitzend- En Payrollovereenkomst? | Het  Juridisch Loket - Youtube
Wat Zijn De Verschillen Tussen Een Uitzend- En Payrollovereenkomst? | Het Juridisch Loket – Youtube

See more here: nataviguides.com

Learn more about the topic verschil tussen payroll en uitzenden.

See more: nataviguides.com/voorpagina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *