Home » [Update] Verb to do หลักการใช้ do, does, did, done | did ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

[Update] Verb to do หลักการใช้ do, does, did, done | did ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

did ใช้ยังไง: คุณกำลังดูกระทู้

Verb to do (V. to do) ประกอบด้วยคำกริยา ทั้ง 4 ตัว คือ do, does, did และ done  จัดอยู่ในหมวด Auxiliary Verbs ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยของประโยค

      กริยาหลัก (Main Verb)  do, does, did และ done จะมีความหมายว่า ทำ/ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นกริยาที่มีความสำคัญที่สุดในประโยค ถ้าตัดออกจะไม่สามารถแปลความหมายได้ ตัวอย่างเช่น 

1.I’m doing my homework. ( ฉันกำลังทำการบ้าน )

2. She does her laundry every weekend. ( เธอดำเนินการซักผ้าทุกสุดสัปดาห์ )

3. He did the dishes yesterday. ( เขาล้างจานเมื่อวานนี้ )

4. I have done it. ( ฉันทำมันเสร็จแล้ว )

     กริยาช่วย (Auxiliary Verb) ใช้ได้เฉพาะ do, does และ did ไม่มีความหมายในตัวเอง ทำหน้าที่ สร้างประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธ ที่ไม่มีกริยาช่วยตัวอื่นๆในประโยค หรือใช้ทำหน้าที่เน้นกริยาหลักในภาษาพูด ตัวอย่างเช่น

ประโยคคำถาม

1.Do you like it? ( คุณชอบมันหรือเปล่า )

2. Does it hurt? ( มันเจ็บไหม )

3. Did you do your laundry yesterday? ( เมื่อวานนี้คุณได้ซักผ้าหรือเปล่า )

ประโยคปฏิเสธ

1.I don’t want to go to school. ( ฉันไม่อยากไปโรงเรียน )

2. She doesn’t like it. ( เธอไม่ชอบมัน )

3. We didn’t go to the party. ( เราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ )

ประโยคเน้นย้ำ ใช้ในภาษาพูด

1. I do like you. ( เน้นว่าฉันชอบคุณ )

2. She does like sport. ( เน้นว่าเธอชอบกีฬา )

3. I did go to school yesterday. ( เน้นว่าฉันได้ไปโรงเรียนเมื่อวาน )

 

หลักการใช้ จะแบ่งตามกาลเวลาและประธาน ดังนี้

ปัจจุบัน – do – ใช้กับ I และประธานหลายคน (พหูพจน์)

             – does – ใช้กับประธานคนเดียว (เอกพจน์)

อดีต   – did – ใช้ได้กับทุกประธาน

ส่วน done ใช้เป็นกริยาหลักเท่านั้น ตามหลัง V. to have (have/has/had) หรือ V. to be (is/am/are/was/were/be) ตัวอย่างเช่น

1) I have done my homework. (ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว)

2) I’m done. (ฉันทำเสร็จแล้ว)

3) It’s done. (มันเสร็จแล้ว)

 

วิธีสร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธด้วย V. to do

ประโยคคำถาม

โครงสร้าง : (Do/Does/Did) + ประธาน + Infinitive V. ( กริยาที่ไม่ผันรูปไม่เติม ed/en/s/es/ing) +….?

ประโยคปฏิเสธ

โครงสร้าง : ประธาน + (do/does/did) + not + Infinitive V.+ ….

ตัวอย่างที่ 1 : 

ประโยคบอกเล่า: She wants to be a doctor. ( เธออยากเป็นหมอ )

ประโยคคำถาม: Does she want to be a doctor?  ( เธออยากเป็นหมอใช่ไหม? )

ประโยคปฏิเสธ: She doesn’t want to be a doctor. ( เธอไม่อยากเป็นหมอ )

ตัวอย่างที่ 2 :

ประโยคบอกเล่า: He went to school yesterday. ( เขาไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ )

ประโยคคำถาม: Did he go to school yesterday? ( เขาได้ไปโรงเรียนไหมเมื่อวานนี้ )

ประโยคปฏิเสธ: He didn’t go to school yesterday. ( เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ )

*สังเกต ถ้ามีกริยาช่วย do, does, did อยู่ในประโยค ต้องเปลี่ยนกริยาหลักให้เป็น Infinitive V. เสมอ*

กรณีพิเศษ: ถ้ามีกริยาช่วยตัวอื่นๆในประโยค ให้ใช้กริยาช่วยนั้นขึ้นต้นประโยคคำถาม และ เติม not หลังกริยาช่วยนั้น ในประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น

ประโยคบอกเล่า: She is doing her homework. ( เธอกำลังทำการบ้านของเธอ )

ประโยคคำถาม: Is she doing her homework? ( เธอกำลังทำการบ้านของเธออยู่ใช่ไหม )

ประโยคปฏิเสธ: She is not doing her homework. ( เธอไม่ได้กำลังทำการบ้านของเธอ )

 

รูปย่อ

not = don’t

does not = doesn’t

did not = didn’t

[Update] การใช้ Make และ Do แปลว่า ทำ แต่ทำต่างกันอย่างไร – สอนภาษาอังกฤษสุพรรณ Baankrumui English Tutor | did ใช้ยังไง – NATAVIGUIDES

ทั้งคำว่า Make ก็แปลว่า ทำ และ คำว่า Do ก็แปลว่า ทำ  เช่นกัน อ้าว แล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราจะใช้คำไหนให้ถูกต้อง

See also  ตอนเด็กๆคุณเคยโดนล้อเรื่องอะไร??? | ลอง ทํา ดู ภาษา อังกฤษ

เราเริ่มจากคำว่า do ที่หลายๆคนใช้กันบ่อยๆ ที่บ่งบอกให้รู้ว่าทำอะไร……..

 

การใช้ do คือการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวัน งานบ้าน การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย อาชีพ หน้าที่ การเรียน

ยกตัวอย่าง การใช้ do

The students do their homework after school.        พวกนักเรียนทำการบ้านของพวกเขาหลังจากโรงเรียนเลิก

We are doing the report.                                               พวกเรากำลังทำรายงานกันอยู่

Would you like to do this job ?                                     คุณอยากที่จะทำงานนี้ไหม ?

They will have to do this assignment.                          พวกเขาจะต้องทำงานชิ้นนี้ (งานที่ได้รับมอบหมาย )

I have done my own business for many years.            ฉันประกอบกิจการของตัวเองมาหลายปี

( done เป็นกิริยาช่องที่ 3 ของ do ประโยคนี้เป็น Present Perfect จึงใช้ S + ( has/have ) + V3

has ใช้กับประธานเอกพจน์   /   have  ใช้กับประธานพหูพจน์

She always does the dishes.                                           เธอล้างจานเป็นประจำ

( ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์  จะใช้ does และ do ใช้กับพหูพจน์นะคะ)

He does the laundry on Thursdays.                               เขาซักผ้าทุกๆวันพฤหัสบดี

She does the iron every day.                                             เธอรีดเสื้อผ้าทุกวัน

My uncle does the lawn on holiday.                                 ลุงของฉันตัดหญ้าในวันหยุด

 

เราสามารถใช้ Do ในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เน้นเฉพาะ

She is not doing anything today.                                       วันนี้เธอไม่ได้ทำอะไรเลย

He did something this morning.                                       เขาทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อเช้านี้  ( ใช้ did เพราะเป็นอดีต Past Simple )

Dan tries to do everything for his family.                        Dan พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขา

Nancy does nothing.                                                             Nancy ไม่ทำอะไรทั้งนั้น  ( ไม่ทำอะไรเลย )

 

การใช้ make  คือการทำสิ่งใหม่ๆหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่งานหรือกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นประจำทุกวัน หรือทำบ่อยๆ

ยกตัวอย่าง  การใช้ make

He wants to make coffee for us when we visit him at home.                                      เขาต้องการชงกาแฟให้กับพวกเราตอนที่พวกเราไปเยี่ยมเขาที่บ้าน

See also  [NEW] หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค | past tense คือ - NATAVIGUIDES

You can make me smile all the time.                                                                                คุณสามารถทำให้ฉันยิ้มได้ตลอดเวลา

She makes some cookies for this party.                                                                           เธอทำคุ้กกี้สำหรับในงานสังสรรค์

The naughty boys make a loud noise.                                                                               พวกเด็กชายที่ซุกซนส่งเสียงดัง  ( ทำเสียงดัง )

Our teachers make the suggestion to us.                                                                         พวกคุณครูของเราให้ข้อเสนอแนะกับพวกเรา

Mr.Smith can make a profit for this month.                                                                   นายSmith สามารถทำผลกำไรได้ในเดือนนี้

Onions make me cry.                                                                                                             พวกหัวหอมทำให้ฉันร้องไห้

They make mistakes in the  test.                                                                                        พวกเขาทำผิดพลาดหลายจุดในข้อสอบ

 

นอกจากนี้ยังมีหลายคำที่สามารถใช้กับ make  ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การคิด การตัดสินใจ  และการสื่อสารต่างๆ  ได้แก่

Make a suggestion / Make a comment / Make an excuse / Make a promise / Make a connection / Make a complaint / Make a speech / Make a sound / make a noise

Make a prediction / Make a confession / Make a decision / Make a choice / Make up your mind / Make sure / Make a different / Make plan / Make a change  เป็นต้น

 

 

 


Chế thuyền từ xốp sử dụng Motor điện Ván Trượt 30Km/h | Boats from foam Electric Motor


Động cơ ván trượt điện 570KV 34 volt 2000 Watt
Điều tốc motor ván trượt 180A 34 volt
Electric Sliding Brushless Motor 570KV 34 volt 2000 Watt 20000rpm
Electric skateboard speed control 180A 34 volt
Chào mừng bạn đã đến với NASAT Channel!
Tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng với các video được tải lên vì có một số video hay nhất mà chưa ai thực hiện nó.
Cảm ơn và hy vọng bạn sẽ được tận hưởng và không thất vọng với thời gian bỏ ra xem video của tôi.
This channel is the home of crazy inventions.
I guarantee you will not be disappointed with the videos uploaded because there are some best videos that no one has done.
Thanks and hope you will enjoy and not be disappointed with the time spent watching my videos.

Hỗ trợ kênh bằng cách đăng ký để xem nhiều video tuyệt vời hơn!
Nếu bạn thấy thú vị, Thích, Đăng ký và nhận xét về câu hỏi và ý tưởng của bạn, kênh sẽ hỗ trợ và tạo ra các video tuyệt vời cho bạn .

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Chế thuyền từ xốp sử dụng Motor điện Ván Trượt 30Km/h | Boats from foam Electric Motor

Do Does Did ใช้ยังไง?


Vanilla English EP.147 Do Does Did ใช้ยังไง?
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ และอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กี๋ด้วยนะค้าาาา แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป เย้ๆ เจอกันค่าาาาา
LINE: https://lin.ee/A5RQK7z
Apple Podcast: Vanillaenglishchannel
SoundCloud: https://soundcloud.com/vanillaenglish357145867
Facebook: https://www.facebook.com/vanillaenglishchannel
Instagram: https://www.instagram.com/vanillaenglishchannel
Twitter: https://twitter.com/ChannelVanilla
Vanilla English Channel มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษแบบชิลๆหนุกๆ กลมกล่อมหอมหวานเหมือนวานิลลาไปกับกี๋ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ รับความรู้ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี
CAMERA: PANASONIC LUMIX GH5
LENS: PANASONIC LUMIX G 1235 f2.8
EDITING PROGRAMME: Davinci Resolve \u0026 Final Cut Pro X

Do Does Did ใช้ยังไง?

Do Does Did ดูเหมือนง่าย แต่คนใช้กันผิดบ่อยมาก ดูคลิปเดียวเข้าใจแน่!!


Do Does Did หลายๆ คน ยังใช้ผิดกัน ❌❌
ซึ่งคำเหล่านี้ ล้วนเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษเลย 💥💥 หากยังไม่แม่น!! ต้องห้ามพลาดคลิปนี้
‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍
ครูดิวมีเทคนิคมาฝาก ดูคลิปเดียวเข้าใจแน่!!
ต่อยอดได้หลายสนามสอบเลย❗️
‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍
อยากเก่งไว ครูดิวช่วยได้!!
.
💌 สนใจสมัครคอร์ส 💬
📍 สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox
📍 ทดลองเรียนฟรี : www.opendurian.com/toeic_krudew
📍 Add Line : @krudewtoeic (มี @ด้านหน้าด้วยน้า)
📍 IG \u0026 TikTok : @krudewtoeic
‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍
krudew toeic krudewtoeic ครูดิว โทอิค krudewenglish

Do Does Did ดูเหมือนง่าย แต่คนใช้กันผิดบ่อยมาก ดูคลิปเดียวเข้าใจแน่!!

📌do does did done ใช้ได้ 3 กรณี ใช้ยังไง


📌do does did done ใช้ได้ 3 กรณี
ดูคลิปนี้คลิปเดียว รู้เรื่องจบปิ๊ง 💡
ใครชอบคลิปนี้ขอ ❤️ ให้ฝ้ายข้างล่างหน่อยนะคะ 😊
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

📌do does did done ใช้ได้ 3 กรณี ใช้ยังไง

When กับ While ใช้อย่างไร


เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

When กับ While ใช้อย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ did ใช้ยังไง

See also  Spirit of Asia : ผสมสีชาติพันธุ์ในเคปทาวน์ (25 มี.ค. 61) | เคปทาวน์ แอฟริกาใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.